TEXELSE^COURANT Cjrotn Twartr jexeh in het harL, mm 7- 'S 9 Olympisch kampioen krijgt fonds gemeente Ria 659 verrast met kleurrijke tweeling OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12701 DINSDAG 21 AUGUSTUS 2012 Wijkie van den Berg van Radio Texel sprak met Arie Slob. Don derdag inter viewt ze Sybranc van Haersma Buma '4l "7 l&BL k Mfci Hevige strijd zondag op de autocrossbaan, /«kina maar na de race waren coureurs weer de dikste pv- -v vrienden. John Wilkinson uit Engeland herdacht met een kransleg- ging op zee zijn in 1917 omge komen grootva der. ^jj Marleen Berga- min uit De Koog is sinds april actief bezig met haar nieuwe bedrijf Texel Weddings Een grootse ontvangst viel Dorian van Rijsselberghe zater dagmiddag ten deel op het strand bij" paal 17. Staand op een surfplank werd hij door zijn vrienden en voorafgegaan door agenten door de mensenmenigte naar het podium gedragen. Daar werd de Olympisch kampioen windsurfen van alle kanten toegejuicht. Een paar duizend mensen waren voor de huldiging naar het strand gekomen. Niet alleen Dorian van Rijsselberghe werd in het zonnetje gezet, ook zijn ouders Mare en Geertje en zijn broer Adriaan deel den in de feestvreugde. Burgemeester Giskes hing hen elk een eigen medaille om voor alle inspanningen die zij de afgelopen jaren hebben geleverd. Voor Marc van Rijssel berghe had de burgemeester een mandje met enkel zoete producten meegenomen, omdat de overwinning volgens haar "zoet smaakte'. Ze verwees daarmee naar de zilte landbouw waar hij zich in het dagelijks leven mee bezig houdt. Na afloop van alle plichtplegingen stonden er veel mensen klaar die graag een handtekening van de Olym pisch kampioen wilden of met hem op de foto wilden gaan. Op pagina 6 een fotoreportage over de huldiging van de Texelaar. Dorian van Rijsselberghe heeft zaterdag tijdens zijn Texelse hul diging een fonds van de gemeen te gekregen. Het fonds is bedoeld om kinderen te stimuleren te sporten. Wethouder Hennie Huisman (sport) maakte de komst van het fonds bekend bij de huldiging van de Olympisch kampioen windsurfen op het strand bij paal 17. Bedoe ling is dat het fonds wordt ver noemd naar Van Rijsselberghe, zodat zijn naam, zijn prestatie op de Olympische Spelen en Texel aan elkaar verbonden blijven. De gemeente haakte met het fonds in op de mening van de Olympiër dat het belangrijk is dat kinderen spor ten. Bedoeling is dat de gemeente geld stort in het fonds. Hoeveel is vol gens wethouder Huisman nog niet te zeggen. Hetzelfde geldt voor de vraag of de gemeente eenmalig of jaarlijks geld in het fonds steekt. De wethouder spreekt daarover volgende maand eerst met Van Rijsselberghe en de Texelse Sport raad. Die gaat samen met de gemeente verdere invulling aan het fonds geven. Anderen kunnen er ook geld in storten. Bij de gemeen te hebben zich de eerste belang stellenden al gemeld. De Texelse huldiging van Van Rijs selberghe werd goed bezocht en was mede door het stralende weer een succes. Op de Groeneplaats in Den Burg hadden zich vele hon derden mensen verzameld en op het strand bij paal 17 waren een paar duizend belangstellenden aanwezig. Onder begeleiding van muzikanten van KTF, Excelsior, DEK en de percussieband van Excelsior maakte Van Rijsselberg he aan het begin van de middag zijn opwachting in het centrum van Den Burg. Burgemeester Francine Giskes en de wethouders Hennie Huisman en Frans Visman heetten hem daar welkom. Na te zijn toegejuicht en toegezon gen op een podium ging Van Rijs selberghe terug in de oranje, elek trische wagen van de familie Heijne en maakte hij een ronde langs de Texelse Reede, verpleeghuis Hol- lewal en De Gollards. De sporter ging bij alle huizen uit de auto om iedereen die op hem wachtte een hand te geven. Dat leverde hem veel waardering op bij de verzor gingshuizen. Tot zijn verrassing zaten bij De Gollards ook zijn oma Nel van der Wulp en haar partner Jan te wachten. Zij toonden zich meer dan trots op de Olympische medaille van hun kleinzoon. Op het strand wachtte Van Rijssel berghe een ware heldenontvangst. Staand op een surfplank en met een fakkel in zijn handen werd hij door zijn vrienden naar het podium gedragen. Daar werd hij wederom toegesproken door burgemeester Giskes en wethouder Huisman. Gert-Jan de Wit van de surfclub en Mark en Corina Röpke van Paal 17 spraken eveneens hun lof en waar dering voor hem uit. Zij lieten weten dat zij twintig pro cent van de dagomzet in het nieu we fonds zouden storten. De Olym pisch kampioen nam ook op het strand met een brede lach op het gezicht wederom alle tijd en ruimte voor mensen die een handtekening wilden of met hem op de foto wil den gaan. HORECA-KO: OPGROEIENDE KINDEREN LIEVER NAAR FRISFEEST IN J'ELLEBOOG DAN IN EEN ZUIPKEET 7 Melkveehouder Jan Plaatsman draait al een tijdje mee in het vak. Toch kwam hij voor een verras sing te staan toen zijn Ria 659 het leven gaf aan een tweeling, een rood- en een zwartbont kalf. De moederkoe is roodbont, de stier Red Twist waarmee ze gedekt is ook. Dus toen eerst een roodbont kalfje ter wereld kwam, was dat geen verrassing. 'Hij was wat klein, dus ik dacht al dat er nog eentje zou komen.' Maar moeder natuur blijkt bijzondere verrassingen in petto te hebben. 'Daarna floepte er zomaar een zwarte uit.' Het is de derde keer dat deze Ria, zelf geboren in 2008, kalft. In de melkveehouderij aan de Kadijksweg waar rode- en zwart bonte koeien bij elkaar in de stal staan, staat de tijd niet stil. Aan het melken komt geen mensenhand meer te pas sinds daar onlangs een melkrobot in gebruik is genomen. 'De meeste koeien zijn er al aardig aan gewend, een enkeling heeft nog wat hulp nodig.' Plaatsman selec teert zijn koeien niet op kleur, maar de laatste tijd vooral op de plaatsing van de spenen, want dat steekt nauw bij zo'n apparaat. Op Texel zijn de laatste jaren, zeker in verhouding tot andere gebieden, veel melkro- bots in gebruik genomen. Para gewond na harde landing Een parachutist uit Schijndel is zaterdagmiddag met de trauma helikopter naar het VU in Amster dam gebracht, nadat hij op het vliegveld een harde landing had gemaakt. Ambulance en traumahelikopter rukten uit om hulp te verlenen. De man raakte zwaargewond door de klap. Volgens een woordvoerder van het Paracentrum maakte de man bij de landing een te lage draai, waarna de harde landing volgde. Omdat de parachutist even weg was, werd meteen de trauma helikopter gealarmeerd. Later was de man uit Schijndel weer bij bewustzijn. In Amsterdam volgde nader onderzoek. De man maakt het naar omstandigheden redelijk. De parachutist heeft zo'n 150 sprongen op zijn naam staan. www.texelseautopagina.nl Wensballon leidt tot misverstand Wensballonnen boven de Wad denzee hebben zaterdagavond tot misverstanden geleid. Een van de ballonen werd voor een rode vuurpijl aangezien, waarna iemand de Kustwacht belde die de bemanning van de Beursplein 5 in De Cocksdorp alarmeerde. Voordat de reddingboot uitvoer, hadden de KNRM en de melder nog even contact met elkaar en toen werd duidelijk dat het om wensballonnen gingen. Er waren er op dat moment meer te zien. De ballonen werden vermoedelijk van af Vlieland opgelaten. Wensballonnen zijn ballonnen met vuur eronder die bij feestelijkheden de lucht in worden gestuurd. Rode vuurpijlen gelden als noodsignaal in de scheepvaart. Het gebeurt vaker dat de KNRM voor niks wordt gealarmeerd als langs de kust van die 'vliegende aanstekers' de lucht in worden gestuurd. Brandmelders doen zich gelden De brandweer is zondagochtend een tijdje bezig geweest met een vermoedelijke storing in de rook melders van de Rabobank aan de Groeneplaats in Den Burg. De aanwezigheid van de brand weer op de Groeneplaats trok 's morgens de aandacht en hield mensen bezig na de brand in de J'elleboog anderhalve week gele den. Deze keer was het loos alarm. De brandweer ging voor de zeker heid met een warmtebeeldcamera en een CO-meter door het pand om te controleren of er nergens warmtebronnen waren en dat nam even tijd in beslag. Er gingen meer dere rookmelders tegelijk af.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1