Schaa sen v I. K. JOON &ptijdinbdu.ni°IW !PÜj«lWaa 1 VI Vi Topslagerij KAAN V oe Slagerij van der Peet BOERENLEENBANK Ons par 2.75 6.95 4.50 J. GROS IS X' Smederij ZEEMAN Maillots S Geitenhan sokken 'anta chique Mousse nyloh<panty9s JV. D. Otter CVP 1 X -- Stationsweg 82, tel. 4138 BOEREN ENB van uw de wasserij van generaties wormerveer-te!.8i744-|y^en AP JE S HANDK LEREN LEREN REGEN RE U ZOEKT EEN GOEDE WASSERIJ? voor Wilt u zelf VERF VOOR Bl BUITEN BEL 02200 - 3770 v WASSERIJ HOLLAND'S ROEM V HEILOO DE BESTE WASSERIJ BIJBLAD UITKIJKPOST Caétric Aatfgeb. té (t. sta womcgy be suite. zdlderT H per maand. Br. o. no. 30 Heiloo tricum, 5 :/on en bus, kamer-en- aapkam. f 42,35 ïr. v.d. bl. Te koop: met 5 p r. fornuis st. Koopje! Ringwe% 16 -. ïeiloo r GevraagdEef vV- meisje v. d. bij P. GroptfHjij wenhuizei /O GevraagdL4Flfai]fee Hulp voor 2 of \ocjlt. wk. Mevr. VahV>Kenn£mer- straatweg 2u7 - Heiloo. Te koop tgA.b. -J Wasma chine, p^r.Kachel, lange leren herei kdr. ledike mandolii Stationsweg stofzuig., carpetten, mnspeler. !i\ Heiloo Voor naar DEL Westerweg Telefoon eiloo leze week als EXTRA REKLA1V1E Vrijdag ert zaterdag: 100 g Ham e; Op de kunt u dagelijks voor al uw Rokzaken terecht. Jflaandag p-12 \tui\! 15.30-16.30 uur /Dinsdag 9-12 Xiur/ Woensdag 9-12/uu^ Donderdag 9-12 uür Vrijdag 9-12 uur 19.00-20.30 uur Zaterdag 9-11 uur de spaarbank voor iedereen Westerweg 344 Heiloo Telefoon 3748 Giro 055156 evej zult etwprst ekelvlees sngéworst 0.72 0.28 0.85 0.68 i 0.58 Kijk, een infra rood straler een 6 kg flesje veilig Benegas Butaan en het geheel gemonteerdpfj^Têfii^srBö^originele ïlet St 125 g Gel 125 g Pofïfê\<en 1 merg- pijp-efflDenerk 1.25 500 g HibkaVbonade 2.18 500 g Magert vark.lapp. v.a. 2.38 Woensdag Gehaktdag 500 g Gehakt V./zakje kruiden, samen 172 Heeft u juyvoltlpende? v. d. Peetf heeft dagelijks vers gebraden Rosbief, Varkensfric. en Rollade voorradig. voor warmte hier, warmte! daar, warmteloveral Prijs 107.25 aarborgsom voor fle bn drukregelaar 32.50, V\/ Hoofddepot s Heerenweg 311 - Heiloo - Tel. 3352 84 A WÜSJ HEERLIJKE WARME wol mouse div. kleuren, o.a. grijs maat 30 2 jaar fantastisch vanaf rm ds.Vnaillot in stretch nylom moderne kousenkleuren, v.a. met pijpje kleuren «fel, 1. b) vanaf jfTRAATWM} 127 - HEILOO TELEFOON 2785 Agent voor Heiloo, Limmen \n- de Egmonden: STRAATWEG 30T^HEILOO - TELEFOON 5681 RIJWIEL- EN MO?X>RHANDEL Rechte Hondsbósschelaan 7 - Heiloo t.o. 't Witte Kerkje bied; Runderlap Runderla do Lende Rosbief Gehakt VOOR DE 100 g Ham\ 100 g Botei-tiamw. 100 g Pekelvlees en 100 g Leverworst 0.58 250 g Metworst 0.80 250 g Leverwirst 0.45 WOENSDAG \\Q GEHAKHX) AG 500 gram Gehakt 1.40 anaf 1.60 TERHAM KenncmeritraatWeg 366 Heiloo Telefoon 3787 DAMCLUB HEILOO Groep I: C. van Lieshout 13 7 4 2 18 J. Groeneboom 14 4 7 3 15 R. de Boer 12 4 6 2 14 S. Schurer 14 4 6 4 14 A. Dekker 11 4 5 2 13 J. Slijkerman 10 3 5 2 11 J. Sprenkeling 12 3 5 4 11 K. de Boer 10 3 4 3 10 C. Bijwaard 11 2 3 6 7 T. Gerlofs 9 0 3 6 3 Groep H: H. Verwer 13 6 5 2 17 J. Mooy 14 6 5 3 17 A. Rietveld 10 6 3 1 15 B. Hofman 11 6 3 2 15 J. Dekker 12 5 4 3 14 A. v. d. Werf 8 5 3 0 13 J. Schurer 14 5 2 7 12 D. Mulderij 10 4 2 4 10 J. Kraakman 10 3 1 6 7 J. Hoogesteger 7 2 2 3 6 P. Oud 11 0 2 9 2 A. Dijkman 8 0 0 8 0 Groep ni: H. Rommel jr. 14 7 4 3 18 J. Bakker 12 8 1 3 17 J. Stoop 16 8 1 7 17 C. H. Swart 13 6 3 4 15 H. Rommel sr. 11 6 1 4 13 S. Duinmeyer 12 5 2 5 12 J. Hosmus 10 5 1 4 11 M. Hoebe 13 5 1 7 11 D. Smit 16 3 4 9 10 W. Schoen Xl 1 2 8 4 verenigingen werkende kulturele voortgezet. Het programma bestaat uit een drie tal werken van W. A. Mozart en wel Zes Duitse dansen, het pianoconcert in A - K.V. 414 en de Symphonie no. 40 - K.V. 550. In het pianoconcert zal als solist op treden onze plaatsgenoot Dick Hoog- vorst, leerling van het Conservatori um. Dirigent is Leo Sambeek. De verwachting is dat er voor dit concert grote belangstelling zal be staan. Wjj hebben Schildersbedrijf N, Westerweg 6 - Heiloo BLIJF j/ON door V gèzich en pégelmatige sjaïhssage KIKKERT, Schoonheids^p^€ tijüistej Dokterslaan 19 --reï^foon 7729 WEER ERNSTIG ONGELUK OP DE STRAATWEG Nu vier gewonden De serie ongelukken op de Straat weg, werd vrijdagavond voortgezet bij café „Tolhuis". Een zware truc welke geparkeerd had gestaan, reed de rijbaan op, juist toen een Volks wagenbusje naderde. Het busje bots te op de truc en werd zwaar bescha digd. Uit de auto kwamen vier ge wonden, de heren K. Huiberts uit Lutjewinkel, A. J. v. d. Vrede, J. Geel en J. Hage, allen uit Winkel. Alle vier werden zij overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar. Na deze aanrijding botste een luxe wagen ook nog op het Volkswagen busje. Deze schade viel nogal mee terwijl niemand verder letsel opliep. Kettingbotsing nummer twee Schreven we vorige week over de kettingbotsing op de hoek Kenne- merstraatwegStationsweg, de an dere dag had er weer één plaats op de hoek Kapellaan-Kennemerstraat- weg. Er waren vijf auto's bij betrok ken. De bestuurder van een vracht auto ging voorsorteren omdat hij met zijn wagen, komende van de richting Limmen, de Kapellaan in moest De chauffeur van een PTT auto, die hier achter reed, kon nog stoppen; niet een daar achter rijdende luxe auto, deze reed tegen de PTT auto op. Een stationcar welke achter deze luxe auto reed, botste weer tegen zijn voorganger op en of dat niet vol doende was kreeg deze later weer een zetje van een Ford. De inzittenden van de auto's schrok ken wel, maar liepen geen kwetsu ren op. Wel was er veel materiële schade, vooral aan de Ford. Naast de mogelijke oorzaak van glad heid op de weg, kan het euvel van te dicht op elkaar rijden debet zijn aan deze kettingbotsing. GOEDE DAG VOOR HEILOOSE VOETBALCLUBS Zondag was het voor de Heiloose voetbalclubs een goede dag. H.S.V. won van V.V.W. met 50 en „De Foresters" met 51 van Grasshop pers. HEILOOSE JONGEN BRAK BEEN De 17-jarige bromfietsberijder P. Kaandorp uit onze gemeente werd dinsdagavond het slachtoffer van een verkeersongeluk, veroorzaakt door de bestuurder van een bestelauto. Zonder voldoende op het verkeer te letten sloeg hij in Alkmaar op de Kennemerstraatweg rechts af waar door de jeugdige Heilooër werd aan gereden. Naast een diepe hoofdwon de kreeg de bromfietsberijder een ge- gebroken rechterbeen, 't Slachtoffer werd overgebracht naar het St. Eli- sabeth-ziekenhuis. AFSTAND BEWAREN! Ter voorkoming van verkeersongelukken De laatste tijd horen wij regelmatig van verkeersongelukken in onze ge meente. Het valt ons daarbij op dat daar vele autobestuurders bij betrok ken zijn. Uit wat wij dan beluisteren is meermalen de conclusie te trek ken: Als men niet zo „potdicht" ach ter elkaar had gereden, was veel na righeid voorkomen. Autobestuurders, houdt u in ieder geval aan de vast gestelde afstand. MOZART-PROGRAMMA IN HET WITTE KERKJE Solist: Dlck Hoogvorst, plano Lange tijd is men in het onzekere geweest, of het aangekondigde con cert van het Alkmaars Toonkunst orkest wel door zou gaan. Er waren financiële moeilijkheden. Deze zijn, dank zij grote medewerking van eni ge plaatsgenoten, opgelost. Met dit concert, op maandag 20 fe bruari te houden in het Witte Kerk je, wordt een traditie van de samen- MEN VERZOEKT ONS Men verzoekt ons te willen meedelen dat men zich voor het Natuurvrien- denwerk van het Instituut alleen moet wenden tot mevr. Ten Cate, Kennemerstraatweg 227 en/of dhr. Stroet, Noordergeeststraat 4. SCHOOLJEUGD GOED GEZOND In het district Alkmaar, Heiloo en Limmen, hebben de schoolartsen van de schoolartsendienst, in 1959, van de 65 scholen 5568 leerlingen volledig onderzocht. Hieruit bleek dat het met ernstige afwijkingen nogal los loopt. Tuberculose hebben de dok toren Swaneburg de Veye en Pijlman slechts in zeer geringe mate gecon stateerd. Enige leerlingen moesten in een sanatorium worden opgenomen. De hygiënische toestand op de mees te scholen in het district Alkmaar, Heiloo en Limmen was bevredigend. De toilet-hygiëne laat hier en daar nog te wensen over, aldus consta- LAAT EN VAK Hollewv71 Heiloo Telefoon 450i teren de dokters in hun jaarverslag. Dr. Swaneburg de Veye schrijft: „Het is verheugend dat de school- melkverstrekking naar wens blijft verlopen, De ouders van de leerlin gen, die op school melk drinken, blij ven deze mogelijkheid voor hun kind om in de ochtendpauze wat te ge bruiken, op prijs stellen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 3