pausen PICII QUOOJ w° nssüs, m. 3.95 t H© to trommel- or wasautomaat in AUTO UUR Flinke arbeidskrachten volop vers geslachte kuikens LET W E L, DAMES „ASTA"-THEATER v. Tricht' khandel 3/i Slapii van der Peet Rijwielhandel Fa. C. Adolf oJU„/ Topslagcrij KAAN 0.19 0.98 8.75 uw Kroon Krteideni^r V—'* GEVRAAG I) Fa. J. H. Zoiim*veltl koos burgering ■P =- V Batavus Bilonet Fa. C. A fietsen wij kunnen nretxjlles etaleren! Sport- en /Tourrijwielen Mag ik\ een lift van U De vïej4cakte recruut ATTENTIE! f 1* M L Pfia0naaltyd radio BAKKER televisie Alléén vrijdag en xaterAog H fe?en H HET WITTE KRljlS - HEILOO jj PHILIPS televisie PHILIPS draagbare r. y PHILIPS pianospeler Voor de feestdagen ran A V V A 5^. cUióóerz> JUWELEN- EN TEN^ CAT NYLONKOUSEN JAPONNETJES, BlJ 0USES EN ROKKEN H0LLANDIA ONDERJURKEN EN PETTY-COATS VLOTTE .VESTJES, TRUITJES en brengen wij o.a. de bekende RAM0 - ILEDïNG Staiionswea 82| tel. 4138 ;tra V Wasserij „de valk" Alkmaar Jagerstraat 17 Tel. 3776-4967-7633 Laten behan Hi Telefoon 7234 en 5077 f. 13*60.-, 30 MAART 1961 BIJBLAD UITKIJKPOST y.VA'.v.'.v.v.v.v.v.v.v; ■.VAV/.V.V.V.V.'.V.V.V.V iiiaiiiii ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a .V.V.V.VAV.V.V.V.V.'.V, Doe uw kinder een plezier en 1 ze eieren verven EIERVERF inhoud 5 kleuren in 1 pakje Raakprys Profiteert van deze zeer speciale aan bieding zwaar gegalvaniseerde WASKETELS Raakprijs 38 cm 8.50 9.40 .9.95 artikel is rpSBS ad) Deze prachtige zacht plastic BLOEMGIETER is door z'n zachte pasteltinten een sieraad voor iedere huiskamer. Zeer royale maat. Raakprijs Iedereen kan ca bakken in dez rote aluminium ONDERPAK et com vo recep boekje ltprijs 42 (van di een b voor Kennemerstraatweg 111-113 HEILOO intaler. BUITENLANDSE KAASSOORTEN \v Ca o.a. Rocquefort, Memenbert. JÉrie, Mon-chou, Golden Daine en Ei SMEERKAAS,^ 6 smaken - DUITS RÖGè^BROOD VOORDE PAASDAISEN le klas ROOMBOTER slechts"; (hQ5 per pakje GRONINGER KOEK KEURFRUIT-TUTTI-FRUTTI, J?00 g&crn 0.79 -*- STATIONSWEG 2 - HEILOO - TELEFOON 2136 Wij verhuren nie FORD ANGLIA, 4 7 cent per km. FORD CONSUL, 5 a -f- 7 cent per km. All-risks verzekering Bespreek nu e wagens per dag -f ons, 9,per dag per 3 maanden Ér uw vakantie Kennemerstraatweg 175 - Tètef. 5810 - Alkmaar Goede Soci oiul- Aannemers van Grond- en Slootwet R. Hondsbosschelaan 24 Heiloo - Telefoon 7052 ALGEMENE LEDENVERGADERING vrydag 7 april 19611 om 20 uur in 't wijkgebouw. 1. Opening en va^gtelling notulen algemene ver gadering d.d. 14 nWepiber 1960. 2. Ingekomen stukkch en D^uursmededelingen. 3. Behandeling ^jam-v\slagen ^penningmeester, sckretaris èn magazijiSbeheer. 4. Rondvraag en sluiting. CT BESTUUR 645,— o-transistor 198, issélaar 133, STATIONSWEG 51 - - TELEF. 2689 Erkend T.V.- en TULPENCROFTLAAN 2 - HEILOQ - TEL. 7133 Onze Specialiteit: KIPPEPOULET" V/\ Voor Heiloo hebben wy het van de bekende Uit voorraad leverbaar! BRO Eigen. R. BOS WESTERWEG 298-300 - entsch verkregen - TEL. 5095 Wy hebben een grote Sortering mooi TIMA dames- en kinderondergoed Charmeuse ^Onderjurken, wit en geel DAMES, kent u onze^Kopsenkaart Is de kaard vol na 10 paar dames kousen of neren- en kindersokken? 1 paar van geroddelde prijs GRATIS. LAARMAN STRA AÏ^l - HEILOO worden steeds Nieuwste tinten v meel iorra Igedragen. dig. Vanaf 1.95 'n Zeer gesle V- tegen zeer voc agde Kollektie jrdel^e prijzen! 'n Prachtig asförtiment 't neusje vah dejfelm - Lage prijzen. tegen bijzonder aangename prijzen. Nieuwste /noc len. Doet uw voordeel, dames! Voorki aparte modellen en.stoffen. ü- Wij kunnen lang niet genoeg étaleren, loopt u dus gerust vrijblijvend bij oïüs binnen. HEERENWEG 57 Weest zuinig op onze waardezegels! .S-RÏ^LAME 5001 Kalfs- VarKens-gehépt 1.70 500 ®Ribkafbbnade 2.25 500 j Hiblappén 2.50 500 gar. runderl.v.a. 1.80 *S LAME: ;en, p.st. 0.55 rk.lappen ider 2.48 PAA Blinde v 500 g mag.] van de 250 g Metwi 150 g Pékelv 150 g Runder Ook Lamsvle Soepco 125 g Gehakt, Poulet mergpijp 's Vrydags gebeld 's Zaterdags vooi 10 uur besteld! BURGERS E. JUNCKE iaf 149,75 compleet. Êigenaar R.\ BOSMAN WESTERW5EG 298-300 -\HEILOO - TEL. 5095 ONZE AUTO'S RIJDEN OOOR DE GEHELE KOR VAN NRD. HOLLAND Voor alle STYLE 477 - Een bedrukt met roosjes." Bijpassend jarretelgo, Verkrijgbaar-bij nylonkanten bra, elige unpadded cups. f3.50 r KENNEMERSTRAATWE1L127 - BOEILOO TELEFOON 2785 b.g.g. 8030 Zaterdag 8 uufr eiy zondag 3L 7 cn 9.30 uur: Vrolijkheid en ifomahtiek in een gezéllige kleuren- ïkertde schlagers: I vakantiereis, naar het zonnige •maröfcbarefezelsehap ter wereld. film met vele b 1 Een avontuurlij Italië met het chai Tweede Paasdag eb dinsdag 8 uur: NORMAN WISDOM, uw populairste komiek, dwazer dan ooit, in Norman Wisaom bij de marine en de luchtmacht en hoe! (Vrydag geen voorstelling) Natuurlijk wenst u !se"Y«%aseieren .Jr /wij bezorgiïbse u. ALS PAASREKLAME biifiedere 2,50 die u bij ons besteedt,» ontvangtju een pakje heerlijke \RO O MOOTER \voor slechts 0.79 Door aanschaf vkn een KOEETOONBANK kun nen wij u steeds v^n (EKOELDE DRANKEN 'voorden (Pils,\)ud-bruin, Cola, Joy enz.) E^SORTERING KAAS VOOR KWALITEIT EN SCHERPE PRIJZEN RAADHUISWEG 12 - HEILOO - TELEF. 4127 RUNDERR' ROSBIEF LENDE VARKENSROS VOOR EEN HEERLIJKE BIEDEN WIJ LADÉ vanaf 2.20—3.— 2.85 3.— 1.80—3.— BIJ DE EIEREN: 0.70 0.60 100 GRAM BOTERHAM- ADE vanaf 125 g Poulet, 12è\g Gehakt mergstaaf 1. EN VOOR DE BoTeR 150 GRAM kAM 150 GRAM ONTBIJTSP 100 GRAM CORNED PLOKWORST 100 WORST, samen voor 1.05 250 GRAM METWORST V.0.80 250 GRAM LEVERWORST0.45 1ENSDAGGEHAKTDAG 500 GRAM GEHAKT 1.40 KENN.STRAATWEG 366 - HEILOO - TEL. 3757 ihplete warme-lucht-droging met kprhplete Uit vodrraad të leyeren. Demonstratie vrijblijvend. Straatweg 255, bij St. Will.stichting - Tel. 4414 Eigen Service-dienst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 3