Driessen .v ■VOH éckuyet* m a f ©SS Y Goede Vrijdag t/m Tweede Paasdag Dad na 7 A A A onberispelijk in Pol^op versterkte shirts. FA. I© J^BOLTEN Zweedse klasse wagen V «I H. Hemmer 4 TANDHEELKUNDIGE HULP Gevraagd DE COOP..BOERENLEENBANK „HEILOO" eslotjén zijn fan A* KAS (ca f 1,-) 17.9,0 Blue 15.90 (©SUNGLASSES OPTIEK WUlJTS FOTO zelf-scbllderen! °\r £32 BEKENDMAKING C0ÖP. B01 ILEENBANK V ifr m IS W ;wame aankomende- en leerling plaatwerkers Aluminum» plaatwerk (Raiffeisenbank/ Dat is geètn fabeltje maar werkelijkheid. Tientallen jaren ervaring en proefnemingen hebben het bewezen. Wat dat voor uw inkomen betekent, kunt \u zelf uitrekenen. Nederlandse boeren zijn\de wereld nu al vóór met stikstofbemesting; (ëp gfasland gemiddeld 5 balen KAS per ha)\ Madr ook Nederland is nog lang niet pan de grens van het bereikbare. Op de 15 stikkofproefbedrijven in Nederland werden in 19^0 per ha gemiddeld 10 balen KAS van 100 kó aebruikt. Wat ze daarmee\bereiken? Vraag het uw assistent van de Voorlichtingsdienst. Voor elk klusje een busje uit de handise Vervetal-collect1e! Westerweg 25^ Teléf. 4836, Heiloo JSoonacker f 395,- nu wegrijpenj zonder trappen Dealer vooKHeiloo: PIET VA ALTE KERIJ Kennemerstraatweg 95 ijeiloo Telefoon 4188 kwaliteï^slgebak BUISMj&VS UITKIJKPOST 250 g Roomb.koekjes 0.75 BIJBLAD 30 MAART 1961 250 g. Praliné" gitjes 0.69 250^ VlruchlSeiutitjes 0.55 20g Roomfondünt eitjes 0.56 lfeo g A(lvoc. eitjes 0.45 l[)0 g CHpc. paaseitjes (melk, ptiur) 0.58 Ruime sortering Pa\ismandpn, figuren en ren. GroWste sórtering hier ;r pléatse! KLAME WEEK 150 g Hazelino's 0.42 Heerenweg 162 - Heiloo Telefoon 5486 Wij wensen u Smakelijke Paasdagen met onderstaande artikelen van uw met goud bekroonde banketbakker Pe Italia ms aasbrood ihettoni I Paasta: irten Opgemaakte Cakes Gebakjes y.a. f 0,28 tit Fours' f 0,20 p.st. Turko-taar^ f2,p.st. Turkb's, 4/voor f 1, beide in palasnest-vorm Ofgmu «tte koekjes f jo,70 J. 100 gram Roombotjer allerhande •Zouré koekjes Paaèeitje®en -bonbons Opgemaakte paaseieren (eigen fabrikaat) UIT ÓNZE 1 Russisch el f 2,2£ per Zï Rip C. Pommes Fri Aardbeien - f 1,-1- p. Cassata-IJsl vanaf f 2e Paasdag 10-12 uur GEO] Bestelt s.v.p.\v jegtydig om teleursfle ing te voorko: UKEN: ovaal soon varoise dat a. b. MEDEDELING OVER AAN, ZIEKÉNFONDS-VE^ZEKERDEN Hét beètuur Van het Algemeen ziekenfonds „Alk maar,;Den Hjelder en Omstreken]' maakt bekend, dat op aanvraag van ouders of verzorgers van een verze&erd schoolgaand kincjÉÖay 6 jaar oud is en niet in hét bezit is van ee/1 geldig sanerings- bewijs, en' niet een school bezoékt, gevestigd in een ge meen!»-of ?en deel van een gemeente, waar een dienst Voor schooltandverzorging werk zaam is,die Mn de conserverende behandeling van het blijkend gebit voorziet, een verklaring ulaa zgn. „introduktiekaart") kan worden afgegevéi^die het kind recht geeft op conserverende. behat!w|jjing van de elementen van het blijvend, gebit zonder bijbetaling ter verkrij ging van een sa/eringskaart. De introduktiekaart wordt' slechts uitgereikt, in dien de aanyraag wordt ingSiend binnen 3 maan den nadat net 6-jarige kindNfi® een school voor lagep^onderwijs is geplaatst. Bewijze van overgangsmaat^géÊ-kan voor het schooljaar 1960-1961 de aanvraag nog worden in gediend vóór 15 april 1961. In de aanvraag moeten naast het lidmifi&tschaps- nummer van het ziekenfonds naam en geboorte datum van het kind alsmede de naam en plaats van vestiging van de school, die door het kind wordt bezocht, duidelijk zijn vermeld. RIJKSWEG 61 L1MMEN TELEFOON O 2205-259 Keiinemerstraatweg 416 /Heiloo Verkrijgbaar bij: KENNEMERSTRAATWEG 127 - HEILOO TELEFOON 2785 b.g.g. 8030 POLAROID verkrijgbaar b§ P"fP*<b vakman voor het beter zien: HEERENWEG 151 HEILOO V- TELEFOON 8594 MEER-KAS, MEER GRAS, MEER GRAS, MEER GELDI De Roomboterspecxalist Straatweg 91 - Heiloo Telefoon 3870 Landbouwkundig Bureau der Nederlandse Stikstofmeststoffen Industrie Alexanderstraat 22 - Den Haag - Telefoon 0 70 -18 30 33 VOLVO Dank zij de nieuw vol-otomatische koppeling rijdt de gelijkmat makkelijklnaar huis/ Err aJs.Ü stopt vodr verkeerslichten /of wat dan ook/blijft het pittige ikotórtje lopen, sj^ftki^ar om op te frekken,\zon- der dat U trapt. lex-oto U en ge- Kenn.str.weg 99 - Tel. 3717 VOOR PA^EN een mooiet sortering Hoofdageiit van VOLVCkpersonen-, combinatie-,en bestelwagens r TEL. 4265 Wij vestigen er Goede Vrijdag 31 zaterdag, 1 api WESTERWEG 244 aandaCht op, dat ons kantoor tart a.s. na 12 uur en Paas dag gesloten is. HEILOO 'AASEIEREN CRLIJKE ROQtflBOTERKOEKJES l'RI^hM^VUU) PAASBROOD VAN DOORNSTRAAT 6 - HEIL(

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 7