t*°A 7 HERENMODE- EN K0NFEKTIE Dames, K MANNE NIEUWE CURSUSSE INSTITUUT D0MPVL0ET fr SIMCA1100 TE KOOP: ,<Vr '/mm/ ALKMAARS AUTOMOBIELBEDRIJF C. RIJKE N.V. A V I V A V0 h :ov f Uit aUer.n&amr" WOONHUIS met erf etc. aan de Hoogewefc 4 te Heiloo D. J. de Groot rtn.l =7= ERVAREN BOEKHOUDER f X VIJN'S CAFETARIA IJSSALON is wegens vakantie gesloten van maandag 1 september tot en met 14 sept^mbjr. Maandag 15 sept. weer geopend. Voor uw NIEUWE SCHOENEN naa Gemeente Limmen l7c BEKENDMAKING STENOGRAFIE TYPEN NED., ENGELSE EN I BITSE HANDELSC0RRESP0I JENTIE ENGELSE, DUITSE EN FRANSE CONVERSATIE PRAKTIJK M.B.A. BOEKHOUDEN Y en J Y H .N. Visser-Jonker TE HUUR f* Overdekte t° opslagruimte Wij hebben A gezegd, vanzelfsprekend zeggen wy nu ook B. Deze B koppelen wy aan de naam BLOM. /O ru „DE LAATSTE EER" 27 AUGUSTUS 1969 BIJBLAD UITKIJKPOST Op vrijdag 5 september a.s. hopen wij met onze kinderen en ouders JB. KOOMEN M. H. A. KQOMEN-ENDHOVEN hun 12% jarig huwelijksfeest tgr vieren. De H. Mis uit dankbaarheid is des namiddags 14.30 uur in de St. WilMbrordUskerk aan de Wes- terweg te Heiloo. Heiloo, augustus 1969 Werkendelslaan 108 Receptie van 16.30 tot 18.00\Air in café-restaurant Admiraal, Dusseldorperweg Limmen. V A DANSEN Maar dan ook alles kunnen dansen, zodat je straks overal ter wereld mee kudt komen. Juist dit leer je bi\pansschool JACK TINY SMIT. /Gevraagd: LNettfe werkster voor 2 of 3*ialye dagen per week of hulp /in de huish. Penders, Straatweg 63, Hei loo, telefoon 02200-31756^ Gevraagdzelfst. huish. hulp voor één of meer dagen p. w. Werktijden nader overeen te komen. MevïwColijn, Bree- delaan 10. Te koop: Sparta «bromfiets i.z.g.st. 223i—bruin leren herenjas, langw mf. 52; rood- leren damesjasje maat 40. Kanaalweg 26, Heiloo. Mijn innige dank ook/ia- mens mijn kinderéiyaan allen, voor de belangstel ling en h^t medeleven bij verlijden van mijn het ov lieve man, huwdvader Vader en be- HERMEN USIN J. Leusink-Bakker Heiloo, augustus 1969 De Gouwe Boom 34 Wie wil bij dame, 62 jaar, affen toe 's avonds/en evt. in riet weekend, Ve^elschap houden om de eenzaamheid op t^heffen? d. no. Br. 32, bur. v. d. blad. Behoudens toestemming van ¥3. en W. van Heiloo in september a.s. leeg( td aanvaarden. Nadere inlichtingen worden gaarne vej/strekt door Makelaar o.g. Kantoor: Pr. Beatrixlaan 29-3V|Uitgeest Telefoon 02513-2394, na 8 uur 2163. o.a. bekend met aannemersbedrijf, Ptóeft >nog tijd beschikbaar voor het verzorgen van \^adminis- tratie enz. Telefoon 02205-533. IIEERENWEG hoek STATIONSWEG SCHOENHANDEL EN 1ste KLAS REPARATIE-INllïCH ING WESTER WEG 312 - HEILZO TELEFOON 33901 Op 8 en 9 september 1969 zal voor dor gemeente LIMMEN de HERKEURING^ VAN MATEN EN GEWICHTEN plaats vinden. Deze herkeuring zal geschiedenyte Meiloo, Bruno- gebouw aan de Pastoor van MuiWweg 12, en wel op 8 september van 10-12.30 en van/L3.30-16.00 uur en op 9 september van 9.30-12.30 en van 13.30- 14.15 uur. Half augustus resp. begin september vangen wederom de cursussen aan voor voor beginners en gevor\der< en Opleiding uitsluitend voor erkende diploma's. Aanmelden S taatsgediplomeerd Kennemerstraatweg 514, Heiloo, tel. 02200-30936 Op 3 september hopen onze ouders en groot- Y ouders y A G. R. F. Visser Y hun 55-jarig huwejijks- feest, te vieren. jj Y Hun dankbare kinderenY i Arnhem: f) j" y H. Visser f J. Visser-Klom r- j 5 Neiloo; u M, Hop-Visser A J.^lop A Egnipnd aan Zee: A J. Visser j[ Y B. Visser-de Ridder en kleinkinderen y Y Receptie ten huize van y J J. Hop, Rechte Honds-1 y bosschelaan 29, Heiloo, jj van 4-6 uur. y Heiloo, augustus 1969 y j Huize ,De Loet' Oosterzijweg 15, Heiloo Te koop aangeb.: 4 stoelen, 2 crapeauds, 2 uitschuifta- fels, 2 tafelkleden, 1 oud eiken buffet, 1 buffet, 1 por- temanteau, 2 grote kamer- maittén, 1 coipraode, 1 prima loSg^taar^met hoes. Te bez. zaterdag 30 aUg.: Heeren 74,/ Heiloo, telefoon^ 3_?8$6. Gevraagd: een hulp voor 2 a 3 ochtenden fler week./ )Z Breedelaan lY, tel. 31129. Te koop: J^la: lenkonvekti Heiloo. ;e Faber ko- esterw. 131, jo Te koop aangeb.: Originele Canadese m. wagentje 75,TiWipenburg 47, Heiloo. ff Te koop aangeb.: Een Jawa brommer in pr./staat 75,—^ TrompenburgYi7, Heiloo./ fl Te koop: een kolenkonvek- tor t.e.a.b. Rechte Hondsb.- laan 24, Heilcty ffc P^a' derwagen, ^donkerblauw. Buren weg 2^-Heiloo. Aangeb.: Caravan-stalling. Nu nog goedkbop. Oosterzij weg 8, Heiloo, Yel. 30168./ j i Te koop: Hoefison efi Selec ta oliehaarden met Ê00 1 vat kompleet 125,—-/ Groene- laan 40, Heiloo. v Aangeb.2 pers. spir.bedden, huisraad, vloerbedekking. Te bevi^Kefkelaan 10, Hei loo, ^rijdajj tussenl9 en 20 uur7 f Hulp in de'touish, gevraagd, 2 ocht. p. week. Telef. 30069 b.g.g. 30824. Wit, Com- mandeurslaanNy, Heiloo./ Gevraagd door onderwijzeres (zo.mogeïljH per 1 okt a.s.) wo6np(ii^ite lal /of niet met kéokgelegenbeia)./ J J*A C< EJr/6. no. 33, öur. v. d. blad. Te koop aansfcb. linnenkast 3 deurs, 2/B~leg, 1/3 hang. In zeer goelj/ staat. Haesackerlaan 73, Heiloo. Gepensioneerde, administra tief/ IThc&rlegd, goed hand- scljTift, «oekt werk voor hal ve d&gen. f f J r J"L> Br. o. no. 36\pur. v. d. blad. Te huur: een gemeubileerd zomerhuis je\v£$ sept. t/m mei. TelefooiV ^0671. f q Te koop: 2*\kinderledikant- jes. Adres: Snfjkerboor 6 te Heiloo. j Te koop: 6, eiken stoelen, rood bekleecr, haardfauteuil, alles^ij<en, 2 crapeauds, leu- ninggtoeltje, traploper, kas ten, 20 rn-tuinslang met toe behoren wegens-.vérhuizing^ Heerenweg 188/-K)eiloo./ Gevr.Meisje \hor halve dag per week. MeVrouw Takens, Baafjeslaan 17, tej. 2,2290 Meisje zoekt kamer m. ver warming en /kookgelegenh. Br. o. no. SyTiuy J)l^d. Te koop: petroleumkachel .Aladdiniqüe' ip prima staat 25,Potgiiterweg 22 te Heiloo, na 7 uyr. px Te koop: Studieboeken voor opl. se^etaresse(Schoevers) Te bevr.\l. ^ulte, Wester- weg 99, ^i/oo, tel. 32085. i. start aanstaande zaterdag 30 augustus om 9 uur met de verkoop van een uitmuntend geselekteerde najaarskolléktie Om de eerste kennismaking ook voor u een aantrekkelijk tintje te geven, doen wij u - HEREN - bij aankoop van een kostuum df kombinatie geheel gratis een ècht/nóói overhemd cadeau, ja, u mag zélf uw keus maken. Koopt u een jas, dan krijgt u een shawl. Koopt u een kleiner artikel, ook dan ontvangt u een attentie. W|j weten uit ervaring, dat u met de meeste aankopen van uw man, respectievelijk verloofde of vriend, de grote .promotor' bent. Komt u mee alstublieft, want ook voor h is er een luxe geschenk. DEZE oi^ENINGSREKLAIVjte DUURT 14 DAGEN Graag tot ziens in onze zaak. P.S. U kunt er van overtuigd zijn dat u bij ons een goed artikel koopt, waar wij voor de volle 100% achter staan. Vertrouw op vakbekwaamheid HERENMODE - HEERENWEG 140 TELEFOON 02200-33308 HEILOO In de ,kern' van Heiloo (Voldoende parkeergelegenheid aanwezig) D.V.W. De wedstrijdkommissie maakt bekend, dat op zondag 31 augustus de 2e baars-kompetitie- wedstrijd ^ordt gehouden nabij ,De Lange Balken'. Inschrijven vóór vrijdagavond 18.00 uur. Inleggeld f 1.50 per persoon. Vertrek 5.00 v.m. vanaf 't Dorpshuis. De stand na 3 kompetitiewedstrijden is als volgt: 1. D. Oosterling 146 punten, 2. J. van Willigen 144, 3. M. Groefsema 141, 4. J. Oos terling 137, 5. C. Jansen 133, 6. P. Heus 132, 7. J. Mars 126, 8. H. Scholten 123 en 9. P. Reus 117 punten. JEUGDVISSEN D.V.W. Jl. zaterdag hield de jeugd van D.V.W. haar laatste viswedstrijd in de vijvers van plan Oost. Om 14.00 uurbegonnen ongeveer 80 jongens en meisjes welgemoed aan de wed strijd en al dadelijk lagen de eerste visjes op de kant. Het begin was dus goed. Het leek er op dat het een mooie sportmiddag zou worden, maar bij het verstrijken van de middag, zo tijdens het ys uitdelen, begon de narigheid. Grote donkere wolken verzamelden zich bov enons en jawel hoor, daar brak de bui los en niet zo zuinig Ook. Het werd ten slotte stoppen geblazen en na hier en daar een beetje geschuild te hebben, gingen we als verzopen katjes naar het Dorpshuis. Waar het leed weer gauw vergeten was bij het zien van al die mooie prijzen. Na de ranja en de koek en een woord van de voorzitter begon de prijsuitdeling: 1. J. Scholten 21 stuks, 2. A. Breed 20 st., 3. R. Haanraads 19 st., 4. M. Scholten 16 st., 5. P. Kleet 14 st., 6. J. van Willigen 10 st., 7. P. Haanraads 10 st., 8. M. Groefsema 10 st., 9. J. 'Gallis 9 st. en 10. P. Groefsema 9 st. Te koop: Aardbeiplanten. Tomaten steeds vers. (Nu goedkoop). Dd Vette, Kwe kerij ,De ZCücf, Hoogew. 28, Heiloo, telefoon 32210. f f Gevraagd: Mu]P in de huish. voor 1 ochtëcd in/de week. Mevr. De Boèi^, Kleijne Ol- ven 10, Heilooyfojl, J30897. Te koop: kinaerwage^f t.e.a. bod. Werkendeislaar/82, tel. 31754, Heiloo. A~c DOVES-NIEUWS Wijziging tijdsduur kleuterlessen De gymnastiekvereniging D.O.V.E.S. begint dit nieuwe seizoen met enkele kleine wijzi gingen. Zo zal de heer H. Hoogerheyde, die enkele jaren op uitstekende wijze de lessen op dinsdag heeft verzorgd, tot zijn spijt van verder lesgeven afzien. In zijn plaats heeft het bestuur van de vereniging de heer J. Mooy uit Den Helder aangetrokken. Wij hopen dat de heer Mooy een prettige tijd by Doves tegemoet gaat. Een andere wijziging is bij de kleuters op zaterdagmorgen. Gezien de geheel andere samenstelling en intensiteit van de oefenstof, waarmee mej. Lödel les geeft, is een uur les te lang gebleken voor de kleuters. De lessen op zaterdagmorgen zullen dan ook van één uur tot drie kwartier teruggebracht worden. Zaterdag 1 september a.s. begint dus de eerste kleuterles om 10.30 en de tweede les om 11.15 uur. Het gehele lesrooster is als volgt: Maandag: 16.3017.30 uur turnen meisjes 10 jaar 17.3018.30 uur turnen meisjes 11 jaar 19.1520.00 uur ritmisch meisjes tot 8 jaar 20.0021.00 uur ritmisch meisjes 12 t.m. 15 jaar Dinsdag: 16.0017.00 uur turnen jongens 6 en 7 jaar 17.0018.00 uur turnen jongens 8 en 9 jaar 18.0019.00 uur turnen jongens 10-12 jaar 19.0020.00 uur turnen jongens 12-16 jaar 20.0021.00 uur turnen meisjes 14 en 15 jaar 21.0022.00 uur heren senioren Donderdag: 16.0017.00 uur turnen meisjes 6 jaar 17.0018.00 uur turnen meisjes 7 jaar 18.0019.00 uur keurploeg meisjes 19.0020.00 uur dames le afdeling 20.0021.00 uur dames senioren 21.0022.0Q uur dames 2e en 3e afdeling Vrijdag: 16.3017.30 uur turnen meisjes 8 jaar 17.3018.30 uur turnen meisjes 9 jaar 19.0020.00 uur turnen meisjes 12-13 jaar De overige uren worden besteed aan het in studeren van ritmische oefeningen voor de monstraties en wedstrijden. Zaterdag: 9.0010.30 uur extra training keurploegen 10.3011.15 uur kleuters 4 jaar 11.1512.00 uur kleuters 5 jaar U bent van harte welkom bij D.O.V.E.S. DAMCLUB HEILOO Onlangs sloot de Damclub Heiloo in café ,La Strada' met een algemene ledenvergade ring hear seizoen 1968-1969. De vergadering werd geopend door de sekretaris de heer Hofman, die het grote verlies van de over leden voorzitter H. Verver memoreerde. ,Wij verliezen in hem niet alleen een uitstekend voorzitter, doch ook een goed lid en trouwe vriend,' aldus de heer Hofman. Ook voor de nieuwe voorzitter, de heer A. F. Kroon, met de heer Verver één van de mede oprichters van de Damclub, was het een be hoefte om bij dit verscheiden nog even stil te staan. Ter nagedachtenis aan hem werden enkele ogenblikken stilte in acht genomen. Uit piëteit voor de overledene werd van de gebruikelijke festiviteiten afgezien. Na het bespreken van de agenda werd dan ook de bijeenkomst beëindigd. De kompetitie 1969-1970 staat echter weer voor de deur en begint op donderdag 18 september a.s. om 20 uur. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte wel kom. Zij kunnen zich melden bij de heer Hof man, Groenelaan 3 Heiloo, of,elke donderdag avond in het clubhuis ,La Strada' t.o. het Psychiatrisch Centrum. De eindstand luidt: Groep 1: J. Groeneboom 16 25; J. Ligthart 16 23; R. de Boer 16 21; A. Dekker 16 18; S. Schurer 16 17; C. van Lieshout 16 12; J. Slijkerman 16 12; A. v. a. Werf 16 9; J. Sprenkeling 16 7. Groep 2: J. Bqulonois 17 24; C. Bijwaard 17 22; H. Verver 16 20; J. de Geus 16 20; Riet veld 16 15; J. Kraakman 16 14; Koomen 16 12; B. Hofman 16 10; D. Langendijk 16 9. Groep 3: C. H. Swart 20 32; H. Rommel 20 26; N. Ursem 20—26; M. Hoebe 20 25; J. Stoop 2024; P. Kuiper 20 20; P. Heijne 20 19; D. Smit 20 19; A. Dijkman 20 18; W. Schoen 20 11; Waterkott 20 11. VISWEDSTRIJD OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HEILOO D.V.W. II eerste Zaterdagmorgen jl. vond aan de Karremel een viswedstrijd plaats tussen de përsoneels- verenigingei) en besturen van de verschillende verenigingeri, bedrijven en instanties om het kampioenschap van Heiloo. Elke vereniging mocht met 2 koppels van vijf vissers deel nemen. Er gaVen zich 15 koppels op, zodat 75 vissers de strijd aanbonden. Door het slechfé weer was de vangst over het algemeen niet groot. Na drie uur vissen bleek de ploeg van D.V.W. II de meeste cm vis te hebben gevangen, namelijk 613 cm. De grote wisselbeker kwam in handen van de heren J. en D. Oosterling, L. de Jong en H. Haanraads. Als tweede eindigde het bestuur van D.V.W. en de derde plaats was voor de Sociale Werkplaats I. De individuele rangschikking was: I. en kampioen van Heiloo: J. Oosterling (D.V.W. II), 2. W. de Vries (Soc. Werkpl. I), 3. D. Sanches (D.V.W. I)i 4. J. van Willigen (Soc. Werkpl. I) en 5. P\ Heus (D.V.W. 1) Zowel aan de waterkant alk in het Dorpshuis bij de prijsuitreiking legde', de heer Jensch enkele leuke evenementen óp de film vast. Het was een geslaagde wedstrijd en wel- lichj, kunnen het volgend jaar\nog meer be sturen van verenigingen deelnemen. OFFICIëLE INGEBRUIKNAME IN OKTOBER Uitbreiding .d'Oosterzij' Naar wij vernemen zal in oktober de nieuwe uitbreiding van de sociale werkplaats .d'Oos terzij' officieel in gebruik worden genomen. Een belangrijke uitbreiding, ontworpen door rtr/\( iv A. T1 J1. TT BEGRAFENISVERENIGING belast zich met BEGRAFENISSEN CREMATIES en TRANSPORTEN voor de kostende prijs Geen leden - geen konfributies I r-/) Uitvoerdei A. KLAAS ^Straatwe/121, Heiloo Telef oorV 31521 Lg.g. 31)009 of 30306 a\n. BOERMA RaYdhuisw. 11, Heiloo Teleipon 31009 b.g.g. 30306 JEUGDHANDBAL-TOURNOOI door s.v. De Foresters UWi prof. ir. Tauber erv. gebouwd door het Hei- loose aannemersbedrijf, de fa. Heijne Zn. De uitbreiding is tot' stand gekomen aan de noordzijde van de bestaande sociale werk plaats. Er zijn in ondergebracht de direktie- ruimte, administratie en een ruime kantine. Aan dit jeugdhandbaltournooi nemen deel: Egmondia, Alkmaar, A.V.A., C.S.V., G.S.V. en de organiserende club. Op zaterdag wordt begonnen om 11 uur, op zondag 10.30 uur LANG WEEKEND OP DE VEL UWE o.a. bezoek aan de Nationale parken Het Ned. Inst. v. Volksontwikkeling en Na- tuurvriendenwark organiseert weer een lang weekend naar het A.B.K. huis te Eerbeek. En wel van 24 tot en met 26 oktober. Onder deskundige leiding zal een bezoek worden gebracht aan de Nationale parken De Hoge Veluwe enSVeluwezoom. Voor in lichtingen en opgave, Tot 15 september, bij de sekretaresse van hetlNIVON, mevr. Fleur- baaij, Trompenburg 4, telefoon 31227. Het is een goede gedachte van het Nivon er varingen uit te wisselen in Natuurvrienden huizen, campings (in binnen- en buitenland). Een bijeenkomst daarvoor is belegd op maan dag 24 november. GEVONDEN VOORWERPEN Plastic regenpanfrilon; bruin lederen porte monnee met geld en regu PTT; rode spencer; groene jongensfiets.Super Sport'; groene jongensfiets, klein modél; gouden meisjesarm band met opschrift; grijze poncho; bruin zak mes z.g.a.n. set schroevedraaiers; herenpols horloge merk Monty met datum en band; rode kralen halsketting; bril ïft, wit etui; plas tic kinderjasje. Er zijn zeven uitvoeringen van do verbijsterende elfhond Antwoord op maximale autowensen. Belt u ons voor een vrijblijvende proeffct. Kennemerstraatweg 524 - 526 - Heiloo Telefoon 02200-30900/12561

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 3