:Valc Onze Kerstverrassing A. BART r STAATSLOTERIJ Kapsalon Betty SHEIKAMERI GESCHENKEN KLUST EliS&W msi BUB&W iORfilliOUTJES UW PENSIOEN VOORTAAN VIA DE BANK! ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO KONING 97\et een ring van 'Bart óteeit u kaar kart Stationsweg 105, Heiloo - Telefoon 02200-31002 Dames, onze openingstijden zyn: A. G. v. d. Nagel, Dokterslaan 16, Heiloo, tel. 32447 MAANDAG 5 JANUARI 1970 DESIRÉE VERLOVINGSRINGEN Graveren klaar terwijl u wacht prettige Kerstdagen goed Nieuwjaar. Wilt u met de feestdagen heerlyk CONSUMEREN, dan kunnen wy ons dwarsgebakken R00MB0TERBR00D ADVISEREN HEMMER, uw echte bakker 10e kontante aankoop 'n fles WIJN CADEAU Op dit nummer gratis M 7563 en geheel vryblyvend één van onder staande fraaie geschenken: I DAMES- of HERENHORLOGE I prachtig KLOKJE (tevens wekker) een TAFELBEL of mooiste een LEPELTJE met het wapen van Beschenk Heiloo, Vanaf donderdagavond 6 uur worden de prijswinnaars in de etalage bekend gemaakt, en in het volgende nummer van de Uitkijkpost'. JUWELIER HORLOGER GRIMMIGE FEESTFINALE GRIMMIGE FEESTFINALE GRIMMIGE FEESTFINALE pak 13ol pu feestprija Bloemsierkunst iDE VERGEET- MIJ-NIET' CO VAN ZAAL Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS Kousen-automaat KOOMEN's MODES hebben de plaat die u graag hoort! Nu syt wellecome, zingt Aafje. J.J. PAHTEK0EK, Ing. KLAVERJAS-DRIVE H.S.V. de bank voor iederéén WESTERWEG 244 - HEILOO - TELEFOON 31436 17 DECEMBER 1969 Redaktie- en administratie-adres Postbus 68 - Heiloo Telefoon 02200-^0175 - Giro 140847 Advertenties per mjn 20 cent (exclusief 4% B.TVW.) Bij kontrakt reduktie. 36e JAARGANG NUMMER 39 Dit blad verschijnt iedere woensdag in een oplaag van 8000 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk maandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. FAZANTENLAAN 9a - EGMOND-BINNEN TELEFOON 02206 -1066 Maandag 22 december van 's morgens 9 uur tot 9 uur 's avonds. Dinsdag 23 december van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Woensdag 24 december van 7 uur 's morgens tot 5 uur 's middags en dan alleen volgens afspraak. Telefoon 02206-1066. KENNEMERSTRAATWEC 420 TELEFOON 31795 De verkoop voor de 595e loterij vangt aan: Geopend: Maandag en dinsdag 9.00 tot 14.00 uur; tevens van maan dag tot en met vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur. 3UWEUER - H0RL0GER MIENT 12 - TEL 16089 - ALKMAAR KENNERËRSTR NEG 414 - MEIL00 TEL:30799 Kapsalon f v.d. Veldestr. 2 HEILOO TEL. 30655 wénst zijn cliënten en een Tevens willen wij u erop wijzen dat wij zaterdag 27 december GESLOTEN zijn. HEERENWEG 162 HEILOO TELEFOON 02200-31960 Van maandag t/m woensdag, voorafgaand aan de Kerstda gen, geven wij bij iedere Heiloo, J.H.WUITS, Heerenweg 151 uw opticien IN GOUD gezel li&. pakket VOLLE POND per fles 375 nu feestprijs pak 500 gram van 269 nu Qt-MLy Exclusief Bloemwerk Snijbloemen - planten Speciaal voor de Kerstdagen: Kerststukjes en kandelaars Kerstkransen Mistletoehangers Kerstgrafstukje enz. Tevens hebben wij voor u een enorme sortering KERSTBOMEN in alle maten. Lid Fleurop-Interflora Kennemerstraatweg 470 Heiloo - Telefoon 30067 Zie onze Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 Welkom Kerstmis, feest van licht en sfeer, feest van gezellige dagen en van huiselijk bij elkaar zijn. Die feestelijke stemming brengen grammofoonplaten uw huis in. Wat wilt u horen? Het Kerstconcert van Corelli, of die oude, altijd weer nieuwe kerstliederen? Het kèn, want op platen kan nu eenmaal alles. En uw platenhandelaar heeft ze in klankrijke verscheidenheid voor u gereed liggen. Loop morgen of overmorgen weer eens binnen bij: VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO EEN VERTROUWD ADRES A.S. VRIJDAG 8.15 UUR Kerst in de kantine. Binnenkort zult u een keuze moeten maken op welke rekening u uw pensioen (A.O.W.) en eventuele andere uitkeringen wilt ontvan gen. De Boerenleenbank heeft voor dit doel de PRIVÉREKENING; zo'n gemakkelijke privérekening bij de Boerenleenbank heeft vele voor delen. Hierover willen wij u gaarne in een persoonlijk gesprek nadere in lichtingen verstrekken. Vanzelfsprekend zijn wij u ook gaarne behulpzaam bij het invullen van de benodigde formulieren. Wij verzoeken u echter wel de papieren, waarop uw pensioennummer is vermeld, mee te brengen. De Boerenleenbank, de gedienstige bank yoor iedereen en dicht bij u in de buurt Boerenleenbank

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1