VAKANTIE-KOOPJES voor het hele gezin SLOOTHOOFD Centrale Verwarming BOERMA'S (AVOlvO JATRO PREDIKBEURTEN EN ANDERE DIENSTEN dus in Dames-, Heren- en Kinderschoenen -klompen en sandalen FOTO STUDIO Wegens vakantie GESLOTEN van 29 juni l m 16 juli slechts 17.50 HEILOO M.R. KOELMAN, Arts UITKIJKPOST 27 JUNI 1973 Schoenhandel en Ie klas Reparatie-inrichting RAADHUISWEG 11 - HEILOO - TEL, 31009 Zaterdag na 4 uur gesloten NU OOK PASFOTO'S IN KLEUR Sportvissers opgelet swimwear...you II loeit Geslaagden aan de H.T.S. te Haarlem Brand in het Heilooërbos Ontwerper nieuwe Mariaschool Alle kavels verkocht in „Oost" 154.563 boeken uitgeleend in 1972 M ONDER DE LUIFEL B0UWBUR0 P. J, KUYPER B.V. Aanleg van nieuwe installaties, uitbreiding en onderhoud. Kies het bedrijf met de A.C.I. erkenning verwarming ue/io HEILOO HEERENWEG 211 TELEFOON 31875 Leerlingen Radboudschool op excursie naar Nidrac JATRO ARCADE LP (löek stationsweg heetvnweg tel:o2too lor/? Burgerlijke stand Volksmuziekschool Heiloo Bromfietser kwam te vallen Keur van musici en artisten in „Zomer Egmond '73" W. WAGENAAR, tandarts donderdag 28 juni GEEN SPREEKUUR. AFWEZIG van 30 juni tot 23 juli. AFWEZIG Zr. R. Rutgers v. d. Loeff van 2-7 t/m 27-7 H. J. DIJKMAN, tandarts GEEN SPREEKUUR van 29.6 tot 30.7.'73 9 PASFOTO'S VERGROTING 13/18 of 4 GROTE PASFOTO'S VERGROTING12.50 Alléén 's woensdags tussen 4 en half 6 en vrijdagavond tussen 7 en 9 uur. KENNEMERSTRAATWEG 269 a - HEIROO - TELEFOON 02200-30389 Tussen Stationsweg en Zevenhuizerlaan. De commissie „Vogels in Nood" te Hei- loo heeft in haar vogelasiel enkele jonge reigers, welke met vis moeten worden gevoerd en grootgebracht, tot zij op eigen vleugels de natuur weer in kunnen om hun voedsel te vinden. Wij doen een beroep op u ons te helpen vis te vangen voor deze vogels. Of het één visje is of tien of twintig, alles wil len wij graag van u in ontvangst nemen, daar vis kopen een te dure zaak wordt voor deze particuliere instelling. Mogen wij op u rekenen U kunt inleveren bij: N. de Lange, Wes- terweg 291, tel. 30910 en J. Ortelee, Droonecampstraat 9, tel. 31415. Westerweg 261 - Heiloo Aan de H.T.S. (Hogere Technische School) te Haarlem slaagden onze plaatsgenoten: voor bouwkunde: A. J. Meintser, A. W. Ranzijn en J. W. M. Sombroek; voor werktuigbouwkunde: J. N. P. Schouten en J. R. de Jong (Eg- mond a.d. Hoef); voor elektrotechniek: N. M. Vrouwe te Egmond-Binnen. over een oppervlakte van 200 m- Bij zessen vrijdagavond werd de Vrijwil lige brandweer gealarmeerd voor een bosbrand achter de Kerkelaan. De brand bleek een paarhonderd meter diep in het Heilooërbos te zijn. Deze woedde over een oppervlakte van pl.m. 200 m-. Alhoe wel de brandweer eerst even moeite had met de plaatsbepaling van de brand en hoe er te komen, was daarna de brand, dankzij het inzetten van de hogedruk spuit binnen een kwartier geblust. Onge veer 100 Corsicaanse dennen waren ten offer gevallen. Hoe de brand is ontstaan, was voor de politie nog een raadsel. Architektenbureau Overtoom Vorige week deelden wij, door een mis verstand mee, dat de nieuwe Maria school, die morgen, donderdag 28 juni, officieel in gebruik genomen zal worden, ontworpen is door architekt Hendriks te Stramproy L.Dit is onjuist, het ontwerp is van het architektenbureau Jos. Overtoom (Heiloo). Aan de zuidzijde van de school zal mor gen een muurmozaïek onthuld worden vari de kunstenaar Henk van Idsert, uit Bergen, die ook een muurmozaïek ver zorgde aan de kortgeleden officieel in gebruik genomen St. Benedictusschoól in „Oost". voor bungalowbouw De dure kavels in „Oost", bij de Karre- mel, een twaalftal, zijn verkocht. Kavels van 600 en 1000 m- van 97,^- per m-. De grond is bestemd voor bungalowbouw. Tot bouw is men nog niet overgegaan. JATR0 Installatiemateriaal voor de DOE HET ZEEVER JATRO Westerweg 279, Heiloo Aantal leden bibliotheek 4372 Uit bet jaarverslag, over 1972, van de Provineia'e bibliotheek, waarbij de alge mene openbare leeszaal en bibliotheek Heiloo is aangesloten, blijkt dat eind 1972 de Heiloose bibliotheek 4372 leden had; in 1971 was het 3949. Als volgt on derverdeeld: volwassenen 2176; bejaar den 82 en jeugd 2114. Het aantal uitgeleende boeken was in 1971 128.848, in 1972 154.563. Het soort uitgeleende boeken was: ro mans en studieboeken voor volwassenen resp. 56.077 en 35.531; jeugd, verhalen en studie resp. 39.184 en 17.558. Het aantal boeken wat ter uitlening, in de bibliotheek, beschikbaar is, was in 1972 21.067, in 1971 was het 18.532. Hét percentage van de bevolking dat een boek leest via de Heiloose bibliotheek was in 1972 23.1G een hoog percentage. Van de aangesloten bibliotheken bij de Provinciale bibliotheken te Alkmaar en Haarlem heeft Petten met 30.9% het hoogste lezerspercentage, gevolgd door De Rijp-Graft (29.7% en Castricum 29.671 tn Limmen werd, in december 1972, be gonnen met het werk. Met 364 lezers. Er werden 1028 boeken uitgeleend. Het lezerspercentage was 8.6%. Het totale boekenbezit van de Provin ciale Bibliotheek Centrale Alkmaar was in 1971 112.153; in 1972 was het ge groeid tot 131.011 boeken. Het eigen be zit aan boeken van de aangesloten bi bliotheken 172.969. Westerweg 234 Open haarden Schijn vuren Voordeuren Vouwdeuren Vouwwanden Heerenw. 167, Heiloo, tel. 02200-31716 Leerlingen van de 6e klas van de Rad boudschool maakten enkele weken ge leden o.l.v. de heer v. d. Hulst een ex cursie naar Nidrac, de fabriek waar draadprodukten zoals o.a. droogrekken, lampekappen, afdruiprekken maar ook metalen boekenplanken aan de lopende band vervaardigd worden. De enthousiaste eigenaar van deze fa briek aan de Oosterzijweg, de heer J. Nieuwiand nam uren de tijd voor deze excursie en verbond er tevens een wed strijd aan. De vijf beste opstellen die over deze excursie werden gemaakt zou den worden beloond met een prijs. Uit deze opstellen die qua uitvoering meer weg hadden van komplete werk stukken met kleurige tekeningen en al lerhande versieringen kwam Jacquelien v. d. Bos als eerste uit de bus. Uitvoerig en met veel duidelijke tekeningen gaf ze het hele proces weer van draad naar eindprodukt. Met 25, vakantiegeld was ze de koning te rijk. De heer Nieuwiand had het aan de leer lingen overgelaten of de prijzen in de vorm van een boekenbon of vakantiegeld zou worden gegoten. Voor het laatste bestond de meeste belangstelling. Mirjam Morsch behaalde de 2de prijs, 20. Wilma Swart ging als derde met 15,naar huis. José Opdam ontving 10,en Jeroen Ruiter 5, Uit deze leuk versierde werkstukken komt duidelijk tot uiting hoe belangrijk dergelijke excursies zijn. Ook de grote gastvrijheid van de heer Nieuwiand. De heer Nieuwiand die steeds weer nieu we machines ontwerpt om zo efficiënt en prettig mogelijk te kunnen werken vindt deze belangstelling voor zijn fa briek alleen maar fijn. „Iedereen mag hier komen kijken" zegt hij welbewust. „Het maakt me helemaal niet uit of hel nu scholen, vrouwenverenigingen of zo maar particulieren zijn." Met zo'n 20 man wordt er dagelijks heel wat omgezet. Over het personeel heeft hij niets dan lof. Van zijn kant doet hij dan ook ai het mogelijke om het „de jongens" naar de zin te maken. Eens in de 2 maanden wordt er met meisjes of verloofden bij de Chinees gegeten. Een dagje vissen op de Wadden met een etentje toe staat ook regelmatig op het programma en met deze warmte krijgen de jongens ook zo af en toe eens een pilsje." wasbakken, fonteinen, klosetpotten, ligbaden, doueliebakken, stortbakken en diverse accessoires kunnen wij leveren in de kleuren: Bah. beige, mosgroen, azalea, azuurblauw en geel. Installatiemateriaal voor Eleetra, C.Y., gas en water. NU OOK een grote keus in kleinijzerwareii. JATRO Westerweg 279 - Heiloo Telefoon 02200-32821 Kopzorgen zijn er natuurlijk ook. „Wan neer ik nu met dezelfde apparatuur zou werken als 3 jaar terug zou ik al lang over de kop zijn", zegt de man die niet boven maar midden tussen zijn personeel staat. Om „bij" te blijven heeft hij met zijn zoon Joop en de heren J. Admiraal en J. Ruiter weer eens een nieuwe ma chine ontworpen. Het is een automati sche transportband met vulcircuit. Op deze machine produceert men met 4 man 4.000 droogrekjes per dag. De produktie steeg hierdoor met 100%. Het lassen ging tot voor kort nog puntje voor puntje. Er werden 4 nieuwe ma chines ontworpen die vele lassen tegelijk maken. De heer Nieuwiand die zijn draadwerk- produkten en boekenrekjes aan de aller grootste firma's levert heeft nog grote toekomstplannen. Voorlopig heeft hij het bedrijf van zijn buurman, Loek Welling, kunnen ko^en om zijn fabriek met 1000 vierkante meter te kunnen vergroten.- Op onze vraag aan de heer Nieuwiand of hij niet bang is om door deze publi catie nog meer groeperingen of perso nen voor een excursie aan te trekken zegt hij heel simpel: „Welnee, natuurlijk niet. Iedereen mag hier komen kijken, ook particulieren." We kunnen u wel verklappen dat u ogen tekort zult komen om alles in u op te nemen. Het is wel aan te raden om eerst even telefonisch kontakt op te ne men met de heer Nieuwiand. Als direc teur en als gastheer zal hij graag even tijd voor u vrijmaken. bekend van T.V. reklame 20 Super Hits - originele versies - Geboren: Casper D„ z.v. H. Hulshof eri F. van Gelder. Elders geboren: Onno C., z.v. M. C. Huizer en A. van der Sluis; Barbara, d.v. W. Kaasjager en E. van Boeijen Paul, z.v. C. R. Leguijt en W. de Vries; Claire J., d.v. P. H. Hilbrand en M. J. van Eek; Ingrid, d.v. M. K. Winkel en Antoinette W. de Ronde; Riehardus J., z.v. N. C. Morsch en E. D. M. Bosman. Getrouwd: Berhardus J. Dijkman en Cornelia M. Admiraal Jozef van Vegten en Agues O. M. de V/aard; Hugo G. Gihaux en Francina C. M. M. do Haan. Elders overleden: Johanna G. Schultz, w.v. S. C. van der Gaag, oud 79 jaar. IN HET ZWEMBAD ,,'T BAAF.JE" WERDEN 114 DIPLOMA'S UITGEREIKT Zaterdagmorgen, bij stralend weer wer den er in het zwembad ,,'t Baafje" 114 diploma's behaald, waaronder 63 A-, 26 B-, 11 C-, 9 D-, 4 E- cn 1 F-diploma. Mr. L. J. A. van Dantzig die o.a. zei grote bewondering te hebben voor de perfecte organisatie overhandigde de diploma's aan de jongste en oudste deel nemers. Van de K.N.Z.B. was ook nu weer de heer G. Afink aanwezig. Hij feliciteerde allen die geslaagd waren. Slechts 3 C- kandidaten moesten worden afgewezen. Het afgelopen weekend telde men in dit zwembad 15.000 bezoekers. De namen van de geslaagden luiden als- volgt: Voor diploma A. slaagden: A. J. de Graaff, A. Koopman,, S. Bijl- sma, R. T. M. Bakker, V. Duijn, M. van der Wal, M. W. Zuurbier, P. Bak- kum, F. Muller, E, Koster,, J. A. Struik, M. Ramaker, J. B. Kuilman, J. Min, E. J. Hoetjes, T. E. A. van Oosterom, A. C. Hoeben, K. C. M. van Asperen, E. v. 't Boveneind. C. S. M. Kool, C. M. E. Levering, P. H. M. Th. Eberson, A„ J. G. C. de Wit, K. Swart, M. W. J. van Roomen, C. M. Meijer, K. J. I-Taartman, R. W. Warmenhoven, W. M. Klein Schiphorst, A. D. E. Rusch, M. H. M. Dekker, M. L. M. Kroon, M. de Winter, L. M. Houtenbos, J. A. Smit, Y. Sengers, M. de Graaf, S. A. Kuiper, H. Man-sholt- Caspers, C. P. de Waard, W. P. M. Kla- mer, M. Bakker-Hoetjes, J. Vermeij, A. M. Groot-Koppes, B. A. M. Klein, B. M. Stassen, J. Werksma, A. M. Zoon,, N. C. D. de Wit, P. M. M. Disseldorp, S. A. van Hooff. J. E. T. M. Beekman,, S. M. Zoon. C. H. Hesman, E. B. Mesters, C. van der Sijs, M. v.d. Woude, C. J. Afra, M. Dekker1, R. J. Overpelt, M. Spaans, L. E. Tuinstra, M. J. de Graaff. Voor diploma B slaagden: J. P.Doedens, A. Heyink, M. Brandsma, E. de Vries, M. J. Bakker, R. Werten- broek, G. J. Stapel, T. J. M. Verwer, V. E. Burgers, A. T. Apeldoorn, M. Dijk stra, A. W. Moene, S. P. Eskes, B. J. Kraakman, R. Vens, V. J. M. Venneker, R. J. Schermer, W. G. E. Valk. M. G. v. d. Kreke, M. E. Larringer, R. A. J. Beun. M. Swart, R. G. Crabbendom, H. J. Bjn. v. Loon, L. Ch. Agasi,, K. W. M. Zuurbier. Voor dip'oma C slaagden: R. ter Haar, P. G. Stoe'enga, M. D. J. Waagmeest.er, J: v. d. Heide, I. M. N. Groot, S. H. B. Fraay, D. Schaap,. A. v. d. Poel N. P. R. Bakker, N. A. de Zeeuw, E. H. C. Zoon, A. N. S. Mak, M. J. Sanches. Voor diploma D slaagden: I. W. L. v. Bruggen, R. G. J. Burgering, A. Wolse, H. A. S. Burgers, W. G. de Haas, A. M. Kosters, A. L. Velthuis, E. A. Wyckelsma, P. v. d. Bogaard. Voor diploma E slaagden: E. Put, M. Linck, S. C. Gieles, C. M. Houtenbos. Voor diploma F: slaagde R. S. C. Paap Het bestuur van de Volksmuziekschool herinnert de ouders van leerlingen en adspirant-leerlingen nogmaals er aan, dat inschrijving openstaat tot 1 juli a.s. Zowel voor de reeds eerder ingeschreven als voor nieuwe leerlingen dient een gele „Aanmeldingskaart" te worden in gezonden. U vindt deze kaart achterin het toegezonden prospectus. Dit pros pectus is ook nog verkrijgbaar aan de schooi of bij het sekretariaat, Stations weg 64. Het bestuur wijst er met nadruk op dat leerlingen (oude en nieuwe) die niet op bovenstaande wijze zijn aangemeld, grote kans lopen niet meer als leerling te kun nen worden geplaatst. Opstaande, rijwielpad-band weer oorzaak Vrijdagnacht kwam een bromfietsberij der te vallen, op de Kennemerstraatweg, bij het raadhuis. De berijder werd ge wond, zijn bromfiets beschadigd. Met dit ongeluk is opnieuw de aandacht geves tigd op de opstaande rijwielpad-band, die daar over een kleine afstand is aange bracht. Zij die niet bekend zijn met deze situatie raken de opstaande band of ra ken van het kleine stukje verhoogd rij wielpad af. Met een reeks gevolgen nu en in 't verleden. Mogelijk dat, in verband met de recon structie van het kruispunt Kennemer- straatweg-Dokterslaan en Raadhuisweg, de zaak verbeterd kan worden. voor zondag' 1 juli 1973 Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 10 uur ds. Ouwendijk. Oppasdienst in De Rank. Jeugdkapel: Vakantie. Kruiskerk 10 uur ds. Lieve uit Castricum. Oppas dienst in bijgebouw. Hervormde Gemeente Liinmen 11 uur ds. Ouwendijk. Geref. Kerk - Noordergeestslraat 9.30 en 17.00 uur ds. Verkuyl. Volle Evangelie Gemeente N.K.J.B.-gebouw, Stationsweg 115 Zondagmorgen 10 uur. Bijbelstudie vrijdagav. 8 u. Holleweg 106. Jeugdavond dinsdag 8 u. N.K.J.B.-geb. It.K. KERKDIENSTEN Wiliibrorduskerk, Westerweg 265 Eucharistievieringen tijdens weekend: zaterdagavond om 7 uur; zondagmorgen om 9 uur (hoogmis), om 10.30 uur en om 12.00 uur. zondagavond om 6.30 uur. Eucharistievieringen in de week: dinsdag- t/m vrijdagochtend om 8 uur; maandag-, dinsdag- en vrijdagavond om 7.30 uur. Eventueel gelegenheid om te biechten: zaterdagmiddag vanaf 5 uur tot 5.30 uur. H. Moeder Godskerk - Holleweg 111 Eucharistie-vieringen: zaterdag 19.00 u., zondag 8 uur, 9.15 uur (hoogmis), 10.45 uur en 12.00 uur. Avondmissen in de week: maandag, woensdag en vrijdag orn 19.30 uur. Vroegmissen in de week: 7.30 uur (dins dag en donderdag) 8 uur (dagelijks, be halve op maandag). Biechthoren: zaterdag van 16.30-18 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. Ier Nood Kapellaan II. Missen: zaterdag 19 uur, zondag 7.30 uur (bij de Julianazusters), 9 uur (Hoog mis), 11 uur. Heilige Missen op werkdagen: 7.30 uur in de Genadekapel. Avondmis: le vrijdag van de maand 7 u. Lof: zondagavond 7 uur. Biechthoren za terdag in beide kapellen vanaf 4 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Heilige Missenzaterdagavond 18.45 uur, zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Parochie-zondagsdienst Holleweg 111 - ITciloo - Telefoon 31453 Evang. Luth. Gemeente Alkmaar Zie Remonstrantse kerk. Rem. Geref. Gemeente Alkmaar Gezamenlijke dienst, ds. A. J. v. d. Sluis. Doopsgez. Gemeente, Koningsw. Alkmaar Ned. Herv. Gemeente Egmond-Binnen Egmond-Binnen, 10 uur ds. v. d. Zee. HOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) Weekenddienst Heiloo: Dr. Janssen, I-Ieerenweg 236, tel. 30066. Limmen Dr. Kramer, 't Kieftenland 34, Limmen, tel. 1272. Weekenddienst Apotheek Apotheek Sibilo, Past, van Muijenw. 18A Heiloo, tel. 02200-30200. Weekenddienst Wijkverpleging voor Egmond - Heiloo - Limmen Zr. De Wit, Goodeslaan 53, tel. 30082. VERLOSKUNDIGE HEILOO Mevr. Schaap, Tel. 02208-3042. DIENST TANDARTS Alkmaar/Heiloo Spreekuur voor spoedeisende gevallen: zaterdag en zondag van 18.00-18.30 uur: R. A. J. v.d. Hoorn, Beatrixlaan 2A, Alk maar. Dierenartsen S. D. Blanksma, Populierenlaan 44 te Heerhugowaard. Onder het motto „Zomer Egmond '73 is vrijdagavond 22 juni het zomerpro- gramma in Egmond a.d. Hoef geopend. Ook dit seizoen zijn op en rond het slot op den Hoef, met medewerking van ge meente, V.V.V. en Tour-In, attractieve evenementen georganiseerd. In tegen stelling tot vorig jaar is de slotruïne niet afgesloten en vrij toegankelijk voor ie dereen. Een bezoek aan de slotkapel is dit jaar extra de moeite waard want behalve een nieuw dia-klankbeeld over de ge schiedenis van het slot is er een door lopende expositie van kindertekeningen over dit onderwerp. Er worden in de Slotkapel weer concer ten en voorstellingen gegeven en 's avonds is alles romantisch verlicht. Galerie „de Kapberg" neemt een belang rijke plaats in want hier exposeren elke 4 weken hedendaagse kunstenaars schil derijen, grafiek, keramiek en wandkle den. Op zondagmiddag 15 juli zijn er 2 voor stellingen in de zaal van het „Rode Hert" door het Poppentheater Plans Schoen, voor kinderen van 4 tot 12 jaar, ook hier toegang gratis. Bijna alle evenementen zijn overzich telijk vermeld in de Tour-in krant die gratis verkrijgbaar is o.a. bij de V.V.V. Voorverkoop voor alle voorstellingen: V.V.V.-kantoor tel. 02206 - 1015. Galerie „De Kapberg", Slotweg 17, tel. 02206 - 2645. Voor inlichtingen Th. de Vré, School straat 3, Egmond a. d. Hoef, tel. 02206- 1551. ILK. ALG. MAATSCHAPP. WERK Heiloo - Limmen Spreekuur maatschappelijk werkster in Heiloo, Westerweg 263, tel. 30984, maan dagavond van 7-8 uur; woensdag- en vrijdagochtend van 8.30-10.30 uur; in Limmen in het Wijkgebouw, Kerk- weg 1, tel. 1250, dinsdagmiddag 2-3 uur en donderdagavond 6-7 uur. DIENST SOCIALE ZAKEN Aanvragen ingevolge de Algemene Bij standswet: 's dinsdags en 's vrijdags van 8.30-12 uur; aanvragen ingevolge de werkloosheidsvoorziening: 's donderdags van 8.30-12 uur. SPREEKUUR MAATSCH. WERKER VAN DE GEMEENTE HEILOO Iedere dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30-11 uur, dinsdagavond van 7-8 uur en na afspraak, Van Aostastraat 5, tel. 31144, toestel 54. Dinsdag 5 juni 1973 spreekuur van 6-7 u. 's avonds. „HET GROENE KRUIS" Kantoor - wijkgebouw Holleweg 94, ge opend werkdagen 9-10.30 uur, tel. 31073. Magazijn - wijkgebouw Holleweg 94, ge opend werkdagen 19.00-19.30 uur, telef. 31073. Zr. J. A. Ponstein, woonh. Holleweg 137, telefoon 30637. Zr. R. Rutgers v. d. Loeff, Holleweg 135, tel. 31132, van 8-8.30 en 13-14 uur. Gezinsverzorging/Bejaardenhulp Aam-ragen bij de leidsters op werkdagen van 8.30-9.30 uur en van 13.30-14.00 uur, I.aarmanstraat 12, tel. 30000. OPPASDIENST Uitsluitend telefonisch tussen half 1 en half 2 bij mevr. Meertens-Wiltens, Rec tor Frederiklaan 5, tel. 16377 en mevr. J. van 't Veen-Paarlberg, Molenweg 1, telefoon 30127. Stichting R.K. Gezinszorg en Bejaardenzorg Heiloo - Limmen Commandeurslaan 1, Heiloo (Wijkge bouw Wit-Gele Kruis) telefoon 30570. Spreek- en telefoonuren van ma. t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en 13.30-14 uur. AKTIE „MOEDERS VOOR MOEDERS" Uitsluitend voor Heiloo, Alkmaar en Limmen Mevrouw E. M. van Aken-Stekelenburg, Trompenburg 10, Heiloo, telefoon 33439. VOORZIENING WARME MAALTIJDEN A. H. v. d. Graal'f-Lammerink, Van Cats- straat 19, Heiloo, telefoon 31356. HET WIT-GELE KRUIS Voor de nieuwe ingezetenen van Heiloo is het misschien wel goed de adressen te vermelden van enige Wit-Gele Kruis functionarissen. Plet zijn: Penningm. Werkendelslaan 51, tel. 33198, giro 122709; lidmaatschap 15.p. jr. zr. G. J. de Wit en zr. Kroon, Goodes laan 53, tel. 30082. Telefoon wijkgebouw 32428. Uitleentijden materiaal iedere dag van 18.30-19.30 uur, behalve zaterdag en zondag. OPENINGSUREN OPENBARE BIBL. EN LEESZAAL Kennemerstraatweg 382 - Heiloo Dag Volwassenen Jeugd Maandag 19.00-21.00 19.00-21.00 Dinsdag 10.00-12.00 15.30-17.00 14.00-17.00 Woensdag 14.00-17.00 14.00-17.00 19.00-21.00 Vrijdag 14.00-17.00 15.30-17.00 19.00-21.00 Zaterdag 10.00-12.00 De kranten- en tijdschriftenafdeling is bovendien elke werkdag van 10-12 uur geopend (ook voor niet-leden). OPENINGSTIJDEN ZWEMBAD „HET BAAFJE" Dagelijks geopend van 6.45 - 20.00 uur. Zaterdags van 6.45 - 17.30 uur. Zon- en feestdagen van 10.00 -17.30 uur. Elke dinsdag is de sluitingstijd om 18.00 uur i.v.m. de clubavond van de Zwem vereniging „Heiloo". De kassa is gesloten een half uur voor de sluitingstijden. Waargenomen wordt door: Zr. G. ARIESE bereikbaar tussen 12.30 en 13.30 iur in het wijkgebouw Holleweg 14 - tel. 31073.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1973 | | pagina 2