SLOOTHOOFD Centrale Verwarming imm el Huize FRISIA PREDIKBEURTEN EN ANDERE DIENSTEN PLAN OOST FOTO STUDIO 333 33 Aanleg van nieuwe installaties, uitbreiding en onderhoud. In de VAKANTIE-PERIODE zijn wij 's zaterdags gesloten op de volgende data: Jeugdige inbreker gepakt Schoolkinderen zwommen af Weer parkeerruimte erbij In de zomer meedoen aan de Sporttoto 4 dagen na de brand is op vrijdag 4 juli weer geopend in op het parkeerterrein aan de Van Aostastraat bij Koomen Modes. Telefoon ongewijzigd 30178 Huishoudschool Heiloo Autorijschool „DE WAAG" Kies het bedryf met de A.C.I. erkenning werwfirniing uc/loQ NIEUWE MARIASCHOOL BIJZONDER FEESTELIJK GEOPEND Fraaie school, voor het basisonderwijs ZELF DOEN Van 30 juni tot 17 juli zijn wij met VAKANTIE. Herenkapsalon JAN BRAAM 1 ONDER DE LUIFEL B0UWBUR0 P. J. KUYPER B.V. HEILOO HEERENWEG 2II TELEFOON 31875 Slijterij GEBR. BEUMER Om en om parkeren in de Kerkelaan Eigen bouwers kunnen aan de slag Huishoud- en Mavoschool in Mariaschool opnieuw laten stofferen? HOQGEBQQM'S Stoffeerderij en Woninginrichting W. WAGENAAR, tandarts AFWEZIG tot woensdag I augustus. AFWEZIG tot donderdag IZ juli A. L. DUIJVESTIJN, arts Bezoek gasten kon groter zyn Over milieuvervuiling gesproken Brandmeldingsnummer van Heiloo is 5x3 WASSERIJ „HOLLANDS ROEM" is wegens vakantie gesloten van 14-29 juli. UITKIJKPOST 4 JULI 1973 KENNEMERSTKAATWEG 269 a - HEILOO - TELEFOON 02260-30339 Tussen Stationsweg en Zevenhuizerlaan. 7-14-21-28 juli en 4 en 11 augustus. En op de vrijdagavonden 6 - 13 - 20 - 27 juli, 3 en 10 augustus. Had meer op zijn geweten De jeugdige J.O. uit Heiloo werd op heter daad betrapt toen hij had ingebroken in apotheek „Sibilo" aan de Pastoor van Muijenweg. Door het verbreken van een ruit was hij de apotheek binnengekomen. De buit was gering. Het bleek bij ver hoor, dat O. nog meer op zijn geweten had. Uit scholen in Alkmaar stal hij een cassette-recorder en fototoestellen. Aangebracht op hoek Heerenweg - Kerkelaan Op een vrijgekomen terrein op de hoek Heerenweg - Kerkelaan heeft de ge meente parkeerruimte gecreëerd. Be langrijk voor automobilisten, die in de direkte omgeving (Kennemerstraatweg en Kerkelaan) moeten winkelen. Vorige week schreven we uitvoerig over het deelnemen deze zomer aan de sport toto. Wij willen nogmaals de adressen meedelen, waar men formulieren kan verkrijgen en inleveren. Het zijn: J. Beets, Stationsweg 1, A. Borst, Kenne merstraatweg 634, J. Broers, Kennemer straatweg 494, D. de Graaf, Holleweg 19, H. M. Kaandorp, Hogeweg 60, Mors, Ter- mijen 57, N. J. C. van Santé, Westerweg 185 (S.R.V.-winkeliers), de sigarenwinke liers T. Bouwhuis, Stationsweg 87, J. G. C. Braam, v. Aostastraat 4, H. Broksma, Heerenweg 42, P. J. Kraakman, Wester weg 318, Th. M. Kuyper, Kennemer straatweg 408 en J. Masclé, Kennemer straatweg 209. Voorts kan men terecht in de campingwinkel van Klein Varne- broek" aan De Omloop 22. Voor diploma A, B en C, in totaal 116 Donderdag en vrijdag zwommen school kinderen af om hun diploma A, B of C te behalen. 19 bereikten het A-diploma, 82 het B-diploma en 15 het C-diploma. De examencommissie bestond uit de he- G. J. H. Bijkerk (bedrijfsleider van ons zwembad Het Baafje) en H. Lambeek. De heer Bijkerk was bijzonder tevreden met het resultaat, alle kinderen slaagden met lof! Achtereenvolgens plaatsen wij de deel nemende scholen, de geslaagden en daar achter het behaalde diploma. Vondelschool: Frank Albring (C), Mar- greet van Haasteren BCarel Jan Op dam (B), Angeline van der Kloet (B), Gerrit Wetveen (A), Petra Osinga (B), Hans Hoekstra (B) en Robert van der Molen (B). Be Nieuwe Hoeve: Jack Winder (B), Simon Appel (B), Margaretha Tuinstra (B), Karin Haak (B), Marc Camp (B), Regina Jacobs (B). Joke van den Bo gaard (A), Georg Peppinck (A) en Al fred Scholte (B). Hofdijkschool: Inge de Jager (B), Anito Jonk (B), Jolanda Bosman (B), Joost van Uchelen (B) en Margaretha Geer- truida (C). St. AdelbertschoolJacqueline Vriesman (B), Robertus Stoelinga (B), Gerardus Bakker (B), Bert Jan Reygwart (B), Eddie Braakman (C), Anna Schaap (B), Johannes Nieuweboer (B), Anna Keule- mans (B), Eva Muider (B), Elionara Visser (A) en Ferdinand Nieuweboer (B). Mariaschool: Maria Klamer (C). Irene Sprenkeling (B), Wilhclmina Bakker <C), Agnes Leering (B), Cornelia Mors Pastoor van Muijenweg 16 Het was een gezellige en blijde bijeen komst aan het eind van dit schooljaar. In aanwezigheid van de ouders van de geslaagden kon de directeur, dhr. J. G. Oostermeijer, aan 43 geslaagden het di ploma T (overwegend theoretisch opge leid) en diploma P (overwegend prak tisch opgeleid) overhandigen. De vreug de was des te groter omdat alle kandida ten waren geslaagd. De „afgestudeerden" gaven van hun dankbaarheid blijk door het declameren en zingen van een toepasselijk lied met refrein over het wel en wee van het af gelopen examenjaar; hierna werd de ge hele staf letterlijk in de bloemetjes ge zet, want ieder van hen werd verrast met een groot boeket. Na een lekker bakje thee en een babbel tje na, werd afscheid genomen en de vakantie was begonnen. Het is wellicht de moeite waard te ver melden, dat er van de 43 geslaagden 20 gaan doorstuderen in een of andere vorm van middelbaar huishoud-onderwijs. Van de 43 geslaagden kwamen er 24 uit Heiloo en 19 uit de Egmonden. In het. nieuwe schooljaar zullen er van de 96 leerlingen, over vier klassen ver deeld, 65 uit Heiloo zijn, 19 uit de Eg- monden en 12 uit Limmen. TON LEURS HET ZEVENHUIZEN ISA HEILOO - TEL. 02200-30294 De nieuwe Mariaschool aan De Biender (in het nieuwe uitbreidingsplan Evelein, gelegen tussen Zeeweg en Pastoor van Muijenweg) is donderdag bijzonder fees telijk geopend. Officieel dan, want de school was al enige tijd in bezit genomen door de kinderen en hun onderwijzend personeel. Feestelijk o.a. door het opla ten van een paar honderd („Magneet") ballonnen, voorzien van labels. En nu maar wachten waar ze terecht zijn ge komen! Feestelijk ook door de onthul ling van een gevel-mozaïek, vervaardigd door de kunstenaar Henk van Idsert uit Bergen. Aan de zuidelijke gevel van de wel bijzonder fraaie school, ontworpen door de heer Jos. Overtoom te Heiloo, van het „Architektenbureau Overtoom". De school werd gebouwd door het aan nemersbedrijf Kuiper Zn. B.V. Vraag dan eerst advies aan de vakman en gebruik goede materialen op de juiste manier. Eventueel gebruik van trek- of buigveer mogelijk. Stationsweg 51 Tel. 30196 Erk. inst. Tevens reparatie. (A), Lucia Schut (A) en Johannes van Genderen (A). Nic. Beetsschool: Jan Muys (B), William de Vries (A), Bart Oostindië (C), Anna Baas (C), Linda Visser (B), Yvonne Kruk (B), Bianca Marcker (At en An- thonie Kat (B). KehobothschoolNienke de Groot (B), Antonius Wassenaar (B) en Peter Groot (B). RadboudsehoolFranciscus Mak (B) en Ronaldus van den Brink (B). St. BenèdicttisschoolEdward Kuin (B), Maria Hildegard (B) en Catharina Dor- restcin (B). St. Jan de Evangelist (Mavo): Johannes (C). HasebroeksehoolBetty Vonhoff (B). Marieke Vonhoff (B), Liesbeth Haasjes (B), Arnoud Otte fBLeone Dolmans (B), Mark van Amstel (C), Roelof Snee- wenburgh (A) en Peter Keyzer (A). Cl. WiilibrordschoolWilhclmina Bisse- link (A), Petrus Nanne (B), Hendrika van Duin (B), Arthur de Bakker (B), Adrianus de Graaf (B), Maric-José de Vries (A), Johanna van Bakel (C), Si mon Maarten (C), Johannes de Jong (C), P. J. M. Swart (C), Anna Min (B), Esther Burgering (C), Maximilianus Nuyens (B), Carla Onderwater (C) en Theodorus Rozing (B). St. LidwinaschoolHendrikus Kaandorp (A), Bernardus Buter (A), Cornelis Groot (B), Elisabeth Bakker (B), Jo hanna Hageman (B), Annette Dekker (B) en Petrus Buis (Bl. De Ark: Berendina Spoelstra (B), Ida de Heer (A), Jacob Witting (B), Frank Post (B), Willem van de Helm (C) en Bart Kuipers (A). Huishoudschool St. Agnes: Truus Wes- sel (B). 1®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® Na deze datum hopen wij weer met frisse moed de schaar ter hand te nemen. Van Aostastraat 4, achter B W Telefoon 31004 - Heiloo Ruime parkeergelegenheid. ffl Burgerlijke stand Geboren: Bianca M„ d.v. P. F. Bakker en M. A. A. Haakman Christina M„ d.v. A. S. M. Vader en Th. M. Veeken; Paul E„ z.v. A. L. Duijvestijn en C. M. Th. Tacx. Elders geboren: Marco L., z.v. Th. M. M. Kurvers en P. H. M. Jenniskens; Wilhelmina M. M„ d.v. A. C. de Boer en C. M. Hulscher. Ondertrouwd Theodorus Hes en Maria A. Apeldoorn; Cornelis A. Dekker en Maria L. Saher- tian Jacob Geluk en Margaretha A. Beets; Bob Arends en Saskia van der Sluis. Getrouwd: Petrus A. J. Zwemmer en Elisabeth A. M. de Waard; Adrianus M. Fraijman en Margaretha M. G. Huijg,' Alphonsus R. M. Garritsen en Carolina M. H. de Jong; Willem J. M. Muller en Christine E. M. G. Ulbrich. De school bestaat uit ruime lichte loka len, een prachtige ruime aula en een op vallend goed ingerichte onderwijzerska mer. Alles doet nog ruimer en lichter aan door het aanbrengen van een twee tal patio's, aangelegd door de fa. Van Haneghem, binnen het komplex van lo kalen. Wat een verschil tussen de 50 jaar geleden gebouwde oude Mariaschool (met o.a. zijn kleine raampjes) en deze nieuwe school De hal is ruim en biedt een prachtige gelegenheid om werkopdrachten ten toon te stellen. Wat de kinderen dan ook bij de opening ten volle hebben benut. Werkstukken over belangrijke zaken van het ogenblik, zoals het milieu en de wa terverontreiniging. Onderwijs geven aan kinderen delicaat werk Pater H. J. W. Smit, moderator van de school, schetste het onderwijs geven aan kleine gelovigen en het opvoeden tot ouderen als delicaat werk. Het gaat er trouwens om, hoe het gedaan wordt, al dus pater Smit. De pater herdacht dat vóór 50 jaar geleden de Mariaschool werd gesticht, eerst een meisjesschool, later met een gemengde „bevolking". Pater Smit schetste de relatie met de kapel Maria-oord. Maria de patronesse, Moeder van de kerk. Pater Smit vroeg de bijzondere zegen en bescherming voor de kinderen en onder wijzers van de school. Teruggrijpen in het verleden De heer A. W. Leeman, voorzitter van de Stichting R.K. Schoolbestuur greep in zijn toespraak tot de genodigden terug in 't verleden. In 1938 werd de 2de openbare school overgedragen aan het R.K. Kerkbestuur die toen het beheer op zich nam van de gestichte Clemens Wiilibrordschool, in 1923 werd de Mariaschool gebouwd. Bouwkosten zegge en schrijve 32.000,-! De nieuwe Mariaschool kost ruim 500.000,—!) Dhr. Leeman richtte woorden van dank tot de Inspecteur van het Lager Onder wijs de heer J. van Drunen voor de grote mate van medewerking en de goede sa menwerking voor een gemeenschappelijk belang: het onderwijs. Spreker dankte architect Overtoom en aannemer Kuiper voor hetgeen zij tot stand hebben ge bracht. Burgemeester H. Hoekstra kon door ambtsbezigheden elders, niet aanwezig zijn. Weth. mevr. mr. A. M. E. van der Zee-Mandersloot zei dat het enig moet zijn om in deze fraaie school les te geven en onderwijs te ontvangen. Hierna spraken de heer Van Drunen, Reussien, Van Ginkel en Koopmeiners. De heer G. J. Reussien, hoofd van de Westerweg 234 Open haarden Schijnvuren Voordeuren Vouwdeuren Vouwwanden Heerenw. 167, Heiloo, tel. 02200-31716 Burenweg 7 - Telefoon 30220 HEILOO WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS school, dankt de inspectie en het school bestuur voor hun medewerking bij de totstandkoming van de school. Voorts dankte hij zijn collega's van de school voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. De heer Van Ginkel feliciteerde het bestuur namens alle on derwijzers van de R.K. scholen. Meer openheid gewenst De heer C. J. Koopmeiners, sprekende namens het oudercomité van de school sprak over het vele werk wat ook de laatste tijd door dit komitee is verzet. De confrontatie met het bestuur bracht wel eens moeilijkheden, aldus de heer Koopmeiners. Hij sprak de wens uit dat het bestuur regelmatig openheid zal ge ven in aangelegenheden waarbij kinde ren en ouders zo nauw betrokken zijn. Geschenken werden aangeboden. Onder de genodigden waren o.a. liet oud-hoofd van de Maria-school zr. Edward, de voorzitter van het R.K. kerkbestuur de heer A. J. M. ten Hoope en de heer M. van Steeg, hoofd van de afdeling Bouw en Woningtoezicht van de gemeente. Leerlingen van de R.K. Huishoudschool zorgden voor verversingen. Tussen de Holleweg en Torenlaan, Sinds enige tijd zijn ook voor de Kerke laan, tussen Holleweg en Torenlaan maatregelen genomen voor parkeren. Om en om parkeren, wat inhoudt het parkeren van de ene helft van de maand aan de zuidzijde en de andere helft van maand aan de noordzijde van deze Laan. We zien ook hier al weer het verschijn sel dat autobezitters de maatregelen negeren. Bouw van 13 woningen aan de Warmoezierslaan Vorig jaar werd de beslissing genomen dat er ééngezinswoningen gebouwd kon den worden, mits daartoe toestemming gegeven zou worden door het provinci aal bestuur. Dit via het zogenaamde ar tikel 19. Voor dat het zover kwam moesten heel wat obstakels genomen worden. Maar nu die genomen zijn kunnen de eigenbouwers, een 13 tal, direct na de bouwvak vakantie aan de slag gaan. Ze worden gebouwd in twee blokjes van 5 en één van 3. Tussen de erfscheiding van deze huizen en het terrein wat aan gewezen is voor de vestiging van am bachtelijke bedrijven komt een gras strook van 10 meter diepte. Eigenbouwers kregen in het recente verleden al meer een kans om te hou wen, onder andere aan de Egelenburg en de Dompvloetlaan. De zes lokalen weer in gebruik De R.K. Huishoudschool St. Agnes moest gaan beschikken over meer les lokalen. De beschikking kreeg deze school, over een drietal lokalen van de voormalige „Maria" School. Ook de R.K.-MAVO-school „St. Jan de Evangelist" worstelde met een tekort aan lokalen, door de uitbreiding /an 't leerlingental. Tot bijbouwen, aan de Dors kon nog niets komen omdat daar nog geen toestemming voor gegeven is. Een oplossing heeft men gevonden door een drietal lokalen te betrekken van de reeds bovengenoemde „Maria"-School. Tot hoofd benoemd Mevr. Glaser is door het R.K. School bestuur benoemd tot hoofd van de „St. Christoffel" Kleuterschool aan de Laan van Zeeman. Mevr. Glaser was kleuter leidster van de dependance van de ,.St. Christoffel" Kleuterschool, aan de Ker kelaan. Wilt u uw bankstel of stoelen Wij komen vrijblijvend met onze uitgebreide stalenkollektie meubelstoffen bij u thuis. Tevens volledige Interieur verzorging. Hyacint henlaan 24 - Limmen Tel. 02205-1488 b.g.g. 1338 voor zondag 8 juli 1973 Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 10 uur gemengde dienst in Geref. Kerk, ds. Ouwendijk. Oppasdienst aldaar. Kruiskerk 10 uur gemengde .dienst in Geref. Kerk, ds. Ouwendijk. Oppasdienst aldaar. 19.00 uur ds. H. Mulder, van Den Burg. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur ds. Bloemhoff. Gerei. Kerk - Noordergeeststraat 10 uur Gemengde dienst met Herv. Ge meente, ds. Ouwendijk; 17 uur ds. Moens te Gerkesklooster. Volle Evangelie Gemeente N.K.J.B.-gebouw, Stationsweg 115 Zondagmorgen 10 uur. Bijbelstudie vrijdagav. 8 u. Holleweg 106. Jeugdavond dinsdag 8 u. N.K.J.B.-geb. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Eucharistievieringen tijdens weekend: zaterdagavond om 7 uur; zondagmorgen om 9 uur (hoogmis), om 10.30 uur en om 12.00 uur. zondagavond om 6.30 uur. Eucharistievieringen in de week: dinsdag- t/m vrijdagochtend om 8 uur; maandag-, dinsdag- en vrijdagavond om 7.30 uur. Eventueel gelegenheid om te bieehten: zaterdagmiddag vanaf 5 uur tot 5.30 uur. H. Moeder Godskerk - Holleweg 111 Eucharistie-vieringenzaterdag 19.00 u., zondag 8 uur, 9.15 uur (hoogmis), 10.45 uur en 12.00 uur. Avondmissen in de week; maandag, woensdag en vrijdag om 19.30 uur. Vroegmissen in de week: 7.30 uur (dins dag en donderdag) 8 uur (dagelijks, be halve op maandag). Biechthoren: zaterdag van 16.30-18 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H. Missen: zaterdag 19 uur, zondag 7.30 uur (bij de Julianazusters), 9 uur (Hoog mis), 11 uur. Heilige Missen op werkdagen: 7.30 uur in de Genadekapel. Avondmis: le vrijdag van de maand 7 u. Lof: zondagavond 7 uur. Biechthoren za terdag in beide kapellen vanaf 4 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Heilige Missenzaterdagavond 18.45 uur, zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Parochie-zondagsdienst Holleweg 111 - Heiloo - Telefoon 31453 Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 9.30 uur ds. Hooikaas, van Den Haag. Rem. Geref. Gemeente Alkmaar Geen opgaaf ontvangen. Doopsgez. Gemeente, Koningsw. Alkmaar Dhr. Bos, uit Schagerbrug. Koffie na de dienst. Ned. Herv. Gemeente Egmond-Binnen Egm. a. d. Hoef, 10 uur ds. Veenhuysen. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) Weekenddienst Heiloo: Dr. Kempers, De Achtkant 19 ('t Baalie) telefoon 30077. Limmen Dr. Bremmers, Dusseldorperweg 88, Lim men, telefoon 02205-1272. Weekenddienst Apotheek Apotheek Kruisinga, Koorstraat 59, Alk maar, tel. 12684. Weekenddienst Wijkverpleging voor Egmond - Heiloo - Limmen Zr. Ponstein, Holleweg 137, telef. 30637. VERLOSKUNDIGE HEILOO E. Engeringh, Slimpad 4, tel. 02200-32719 Volgens afspraak. DIENST TANDARTS Alkmaar/Heiloo Spreekuur voor spoedeisende gevallen: zaterdag en zondag van 18.00-18.30 uur: Dr. Tondu, Westerweg 10, Alkmaar. Dierenartsen H. E. M. Eberson, Breedelaan 46, Heiloo, telefoon 02200-31606. R.K. ALG. MAATSCIIAPP. WERK Heiloo - Limmen Spreekuur maatschappelijk werkster in Heiloo, Westerweg 263, tel. 30984, maan dagavond van 7-8 uur; woensdag- en vrijdagochtend van 8.30-10.30 uur; in Limmen in het Wijkgebouw, Kerk- weg 1, tel. 1250, dinsdagmiddag 2-3 uur en donderdagavond 6-7 uur. DIENST SOCIALE ZAKEN Aanvragen ingevolge de Algemene Bij standswet: 's dinsdags en 's vrijdags van 8.30-12 uur; aanvragen ingevolge de werkloosheidsvoorziening: 's donderdags van 8.30-12 uur. SPREEKUUR MAATSCH. WERKER VAN DE GEMEENTE HEILOO Iedere dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30-11 uur, dinsdagavond van 7-8 uur en na afspraak, Van Aostastraat 5, tel. 31144, toestel 54. Dinsdag 5 juni 1973 spreekuur van 6-7 u. 's avonds. „HET GROENE KRUIS" Kantoor - wijkgebouw Holleweg 94, ge opend werkdagen 9-10.30 uur, tel. 31073. Magazijn - wijkgebouw Holleweg 94, ge opend werkdagen 19.00-19.30 uur, telef. 31073. Zr. J. A. Ponstein, woonh. Holleweg 137, telefoon 30637. Zr. R. Rutgers v. d. Loeff, Holleweg 135, tel. 31132, van 8-8.30 en 13-14 uur. Gezinsverzorging/Bejaardenhulp Aanvragen bij de leidsters op werkdagen van 8.30-9.30 uur en van 13.30-14.00 uur, Laarmanstraat 12, tel. 30000. OPPASDIENST Uitsluitend telefonisch tussen half 1 en half 2 bij mevr. Meertens-Wiltens, Rec tor Frederiklaan 5, tel. 16377 en mevr. J. van 't Veen-Paarlberg, Molenweg 1, telefoon 30127. Stichting R.K. Gezinszorg en Bejaardenzorg Heiloo - Limmen Commandeurslaan 1, Heiloo (Wijkge bouw Wit-Gele Kruis) telefoon 30570. Spreek- en telefoonuren van ma. t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en 13.30-14 uur. AKT1E „MOEDERS VOOR MOEDERS" Uitsluitend voor Heiloo, Alkmaar en Limmen Mevrouw E. M. van Aken-Stekelenburg, Trompenburg 10, Heiloo, telefoon 33439. VOORZIENING WARME MAALTIJDEN A. H. v. d. Graaff-Lamnierink, Van Cats- straat 19, Heiloo, telefoon 31356. HET WIT-GELE KRUIS Voor de nieuwe ingezetenen van Heiloo is het misschien wel goed de adressen te vermelden van enige Wit-Gele Kruis functionarissen. Het zijn: Penningm. Werkendelslaan 51, tel. 33198, giro 122709; lidmaatschap 15.p. jr. zr. G. J. de Wit en zr. Kroon, Goodes- laan 53, tel. 30082. Telefoon wijkgebouw 32428. Uitleentijden materiaal iedere dag van 18.30-19.30 uur, behalve zaterdag en zondag. OPENINGSUREN OPENBARE BIBL. EN LEESZAAL Kennemerstraatweg 382 - Heiloo Dag Volwassenen Jeugd Maandag 19.00-21.00 19.00-21.00 Dinsdag 10.00-12.00 15.30-17.00 14.00-17.00 Woensdag 14.00-17.00 14.00-17.00 19.00-21.00 Vrijdag 14.00-17.00 15.30-17.00 19.00-21.00 Zaterdag 10.00-12.00 De kranten- en tijdschriftenafdeling is bovendien elke werkdag van 10-12 uur- geopend (ook voor niet-leden). OPENINGSTIJDEN ZWEMBAD „HET BAAFJE" Dagelijks geopend van 6.45 - 20.00 uur. Zaterdags van 6.45 - 17.30 uur. Zon- en feestdagen van 10.00 -17.30 uur. Elke dinsdag is de sluitingstijd om 18.00 uur i.v.nr. de clubavond van de Zwem vereniging „Heiloo". De kassa is gesloten een half uur voor de sluitingstijden. De overige tandartsen nemen in spoedgevallen waar, tijdens de spreekuren. De aanwezige huisartsen van Heiloo nemen waar. Gemeubileerd in juli „vol' Het bezoek aan Heiloo van gasten wei- Gelukkig stuurde de Egmondse V.V.V. een veertigtal toeristen door naar Hei loo. ke naar hier komen voor logies met ont bijt viel het afgelopen week-end, bij de aanvang van vele vakantes, wat tegen. De verhuur van kamers en de verhuur van hele of gedeeltelijke huizen blijkt goed te gaan. Voor juli kan men zelfs spreken dat het „vol" is. Behoudens de bolienperiode toen vele touringcars met duitse gasten Heiloo vonden, was het voorseizoen niet wat men er van hoopte. Wat de 2e helft van augustus en september, het zogenaamde na-seizoen, zal brengen is nog een vraagteken. Bij bezet zijn, gegevens doorgeven! Vele V.V.V. -xèden beseffen blijkbaar nog niet hoe noodzakelijk het is gege vens, over de bezetting van hun pension door te geven aan het V.V.V.-informa- tiébureau. Nogmaals doet het bestuur van de V.V.V. een beroep op hen; geef tijdig de gevraagde gegevens door! Een ander verzoek: lever voorgeschreven gegevens over het verblijf van gasten in pensions etc. af bij de politie. Daar is men toe verplicht! Het wachten soms geen lotletje bij bij hot station Het wachten bij het station is lang geen lolletje, vooral als gewacht moet worden op het voorbijrijden van tracetreinen en jeugdige bromfiets berijders laten zien, horen maar vooral ook laten ruiken wat hun brommertje kan produceren. Een keer dat wij bij de overgang moesten wachten liep het toch wel de spuigaten uit. Drie bromfietsers waren kennelijk in de stemming om hun kunnen te to nen, een atmosfeer verspreidende die echt onhoudbaar was. Bij een verkeers-imstallatie in Uitgeest wordt de tip gegeven de auto, motor etc. af te zetten bij wachten, voor de Spoorwegovergang. Mogelijk is zo'n ad vies ook aan te brengen bij de Stations weg-overgangen. Of er dan naar ge handeld zal worden is natuurlijk een 2e zaak. Maar het is te proberen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1973 | | pagina 2