3 PORT en SPIL I vlotmon VAN DER SCI KANTOORSERVKE D.V. N fy j BSC Heiloo: Vertrouwen in de toekomst oseurontiënbv. opruiming 30% KORTING 9 STi - AGENDASPORTHAL HET VENNEWATER Voor al uw verzekeringen Diverse aantrekkelijke aanbiedingen waaronder op alle ROCKWELL zakrekenapparaten. Beperkte voorraad, P1 25 JANUARI 1978 (jlTKIJKPC De laatste hand wordt gelegd aan het nieuwe honkbalvelddat BSC Heiloo met ingang van het nieuwe seizoen gaat bespelen. De Base- en Softball Club Heiloo heeft een iaar achter de rug, dat tot tevredenheid stemt. Op de jaarverga dering van BSC Heiloo, die vorige week donderdagavond in de bovenzaal van Sporthal 't Venne water gehouden werd, memoreerde de voorzit ,er van de vereniging, de heer J. Vermeer, in zijn openingswoord onder meer de start van de aanleg van het nieuwe honkbalveld en de bouw van de kantine: „Als we zien wat er nu al tot stand is gekomen, dan moet dit tot tevredenheid stemmen. We moeten het gemeente bestuur bijzonder dankbaar zijn voor deze vlotte aanleg van dit fraaie honkbalveld." Vorige week is de laatste hand gelegd aan het hekwerk rondom het veld. Nu moet nog de laatste afwerking gebeuren, en dan kan het veld in april bespeeld worden. In herinnering bracht de voorzitter ook de successen van diverse teams in het voorbije seizoen. Het eerste team wist zich te handhaven in de landeliike tweede klasse, het tweede behaalde het kampioenschap in de rayons eerste klasse en de adspiranten-B en Eupillen-B teams behaalden eveneens et kampioenschap. Met vertrouwen ziet de heer Vermeer het nieuwe seizoen tegemoet. Aan het nieuwe clubhuis wordt hard gewerkt, de slagtunnel is in de maak en alle teams zijn momenteel al hard aan het trainen. In het jaarverslag van de sekretaris, de heer M.C. Rootjes, valt te lezen, dat BSC Heiloo op 31 december 1977 249 leden telde. Was de akkomodatie in 1977 voor BSC Heiloo nog een probleem, dit jaar zullen de velden- problemen voor BSC Heiloo opgelost zijn. Voor de aanvang van het nieuwe seizoen kan het nieuwe honkbalveld in gebruik worden genomen, terwijl de softballteams hun wedstrijden op het bijveld kunnen spelen. Succesvol in 1977 waren twee peanutbaltoer- nooien: een groot toernooi op Hemelvaartsdag en het Pannekoeken- toernooi eind december. Financiën Met de financiën is het ook goed gesteld. De rekening over 1977 sluit met een batig saldo van meer dan f 1400,--, terwijl de conceptbegroting eveneens royaal sluitend is. In verband met de vele grote investeringen welke nog moeten worden gedaan zal in het eerste halfjaar van 1978 een verloting worden georganiseerd. Het voorstel tot kontri- butiebegroting met ca. 10 procent werd unaniem aanvaard. De begroting leverde, behoudens enkele kleine7 vragen, verder geen problemen op. Als bestuurslid heeft wegens gezond heidsredenen moeten bedanken, mevrouw M.E. de Zeeuw-Huting. De heer K. Roest stelde zich niet meer herkiesbaar. Het penningmeesterschap ging over in handen van het nieuwe bestüurslid, mevrouw K.J. Kostense- Timmer. Als bestuursleden werden benoemd de heren M. A.J. van Staveren enG.A. Doets. De Knuppelknul, een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan degene, die - geen bestuurslid zijnde - naar het oordeel van het bestuur van de vereniging het meest verdienstelijk heeft gemaakt, is dit jaar toegekend aan de heer J. Oudejans. De heer Oudejans heeft zich in de afgelopen jaren op bijzondere wijze ingezet voor de honkbalsport in Heiloo. De beslissing om de Knuppel knul toe te kennen aan deze harde werker mag dan ook zeer terecht genoemd worden. VOLLEYBALVER. EFFECT Dames 3 op de 2e plaats In de eerste set van de wedstrijd Effect 3—Rap 2 moest Effect genoegen nemen met een setverlies van 10—15. De volgende drie sets werden met stijgend spelniveau gespeeld. Bij Effect was een goede spelverdeling en mooie smashes te zien. Deze sets werden alle drie door Effect gewonnen: met 1512, 157 en nogmaals 15—12. Een welver diende overwinning voor dames 3. Op naar de eerste plaats! Ook het vierde damesteam liet zich van zijn beste kant zien, met een 3—0 overwinning op Schoorl 5. In de eerste set stond Effect al snel met 10—0 voor. Nervositeit ging de dames parten spelen, zodat het al snel 1010 werd. Gelukkig kwam het zelfver trouwen terug, zodat de eerste set toch nog met 15—11 door Effect gepakt werd. De tweede set was uitermate spannend; hij ging zeer gelijk op en er leek geen einde aan te komen. De spanning steeg behoorlijk, maar ook deze set werd met 20—18 in het voordeel van Effect beslist. De derde set was niet zo moeilijk meer: met een 15—10 setverlies werd Schoorl naar huis gestuurd. DAMCLUB HEILOO In de onderlinge competitie werden de volgende partijen gespeeld groep 1 A.v.a.Werf—F.Schouten 1—1 J. Schurer—N. Ligthart 02 groep 2 C. S war t—R .Bij waard W.Bos—J.Mooy B. Hofman—J.Kraakman A. Voogt—P. Heyne R. Bij waard—C. Swart groep 3 A. Raay makers—ADekker K. v. d. Vlies—J. Bakker Jeugdcompetitie: F. Zonderhuis—A.Kraakman M. Out—S. Rood J.Leeuwerke—F.Kraakman W.Pruin—F. Hess P. Siegman—V. Abbo M. Franse—R. Castricum W. Beintema—T. Engel 0-2 1-1 0-2 2-0 2-0 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 2-0 2-0 De onlangs in het kader van de competitie in de Kennemer Damkring gespeelde wedstrijd ,,De Broeikas"— D.C.H. is voor de damclub Heiloo bevredigend verlopen. Zowel groep 1 als groep 2 wisten na een moeizame start toch de punten mee naar huis te nemen (511 en 6 8). P.D.V. HEILOO S LUCHTPOST HEILOO Uitnodiging aan onze leden en andere belangstellenden A.s. vrijdag 27 januari 's avonds om 8 uur wordt in ons clublokaal een kleurenfilm gedraaid op het gebied van de duivensport. U kunt via deze film o.a. kennismaken met diverse prominente duivenlief- hebbers en hun hobby, alsmede een beeld krijgen van een nationale duivenlossing. Vanzelfsprekend verwachten wij onze eigen leden en leden uit onze- zusterverenigingen; maar ook niet- leden, die belang stellen in de duivensport krijgen hier een unieke gelegenheid om hiervan iets meer te weten te komen. Ook dames zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Ons lokaal is gevestigd aan 't Veld (zijstraat van de Ewislaan) in't complex van de voormalige schoollokalen. Het bestuur. HEILOOER BRIDGE CLUB Uitslagen van 19 januari: A NZ 1: hr/mw.van Vegten, 64 procent; 2. dames v.d.Werf/Hopman, 55 procent; 3. dames Koens/Lönr, 55 procent. A OW 1. dames Janssen/Vuyk, 62 procent; 2. hr.Buisman/mw. van Goor, 53 procent; 3. hr./mw. Roest, 49 procent. B 1. hr./mw.v.d. Zijden, 61 procent; 2. dames Berkman/Knoop, 59 pro cent; 3. dames Klerk/Verhorst, 57 procent. De volgende wedstrijden zijn a.s. donderdag om 20.00 uur, Open Huis, zaal 4. Bij verhindering graag vóór donderdag 1 uur een telefoontje aan mevrouw C.C. Zomerdijk, tel. 332800, b.g.g. aan J.J. v.d. Zijden, tel. 331676 Iedereen zal donderdag een agenda ontvangen voor de ledenvergadering, welke we zullen houden op donderdag 16 februari. Voor het samenstellen van een vaste groep, die op vrijdagavond zal gaan spelen, zouden we graag nog 5 paren willen noteren; zodra we deze hebben, starten we. Inlichtingen hierover kunt U krijgen bij bovenstaande telefoonnummers en 's avonds ook bij de heer Löhr, tel. 330052. Deze avond lijkt erg geschikt voor mensen die tot nu toe alleen in de huiskamer hebben gebridged en ook wel eens wat anders willen; zij zullen bij ons kennismaken met wedstrijdbridge in een ontspannen sfeer. Mocht U zich zonder partner willen melden, dan is dat ook mogelijk; wij zullen dan proberen een partner voor U te vinden. BASKETBALNIEUWS Winst voor Flashing Heiloo Zaterdag 21 januari 1978 om 19.45 uur trad heren 2 van Flashing Heiloo in de Sporthal te IJmuiden aan tegen Exercitia 5. Door omstandigheden begon Flashing deze uitwedstrijd met vier basisspelers van heren 2 met een mentor. Exercitia deelde ook in deze malaise (zij kwamen ook met vijf spelers). Alzo begonnen beide teams aan een gevaarlijke wedstrijd. Het is namelijk zo, dat wanneer een speler vijf maal onrechtmatig persoonlijk kontakt maakt met een tegenspeler, deze speler gediskwalificeerd wordt, echter zonder schorsing of boete. Voor beide teams was het voorzichtigheid geboden. Flashing begon de wedstrijd met een bravoure aanvalsgeweld, waardoor zij snel een ruime voorsprong opbouwden. De verdediging van Exercitia had daar helemaal geen antwoord op. Met konstruktief aanvalsspel walste Flashing hun verdediging plat. De ruststand was 23—11 in het voordeel van Flashing. In de hervatting speelden de Heilooërs deze gewonnen wedstrijd op een juiste manier uit. Frank Hekker, met assits van Ruud Schokker, scoorde diverse malen met verve. Het accent lag bij Flashing op de aanval, waardoor de verdediging verslonsd werd. Exercitia kon daar geen gebruik van maken. Flashing won deze wedstrijd met 47—37. De mentor had zijn werk in het team goed gedaan en werd bedankt. Ook zin om te basketballen? Bellen: 02206—2678. DE VROEGTE WINT Op zondag 29 januari wordt de laatste competitie wintervissen gehouden. Vertrek vanaf 't Loo om 8.30 uur. Na afloop worden de bekers en medailles uitgereikt. De laatste zeehengelwedstrijd wordt gehouden op zaterdag 4 februari. Vertrek vanaf 't Loo om 7 uur. Tijdig opgeven s.v.p. Tel. 334104. GROEFSEMA AKTIEF BEZIG Zo klein nog als ze ziin, zo fanatiek gingen ze er afgelopen zondag tegenaan tijdens de teamwedstrijden die Sportvereniging Groefsema aan het begin van dit kersverse jaar organiseerde voor 7- en 8-jarigen judoka's uit de hele provincie. Hikari uit Zaandam eindigde als eerste, tweede werd Groefsema, op de voet gevolgd door Asahi San. Bij de 8-jarigen ging sportschool Philips uit Amstelveen met de eer strijken, Groefsema eindigde met miniem verschil na Hikari op de derde plaats. Voor de rest van het jaar heeft men nog een indrukwekkende serie wedstrijden op het programma. De aanwas voor het Sterk Trimuur is vooral de laatste weken sterk toegenomen, met name van de kant van zakenmensen, die wat aan hun konditie willen doen. MEISJES GROEFSEMA ZETTEN BESTE BEENTJE VOOR Heiloo— In onze gemeente wordt de flonkerende judosport ook driftig beoefend door meisjes. Het zoge naamde zwakke geslacht weet in deze tot opmerkelijke prestaties te komen zonder overigens de vrouwelijkheid uit het oog te verliezen. Met name ook voor jonge meisies bewijst deze sport zijn lichamelijk en geestelijk opvoedende waarde. Het zelfver trouwen wordt gesterkt. Afgelopen zondag behaalde het A-team van Groefsema achter Hikari uit Zaandam een eervolle tweede plaats. Het B-team moest na een spannende strijd het onderspit .delven tegen Philips, Hikari en Van der Werf. Desalniettemin was de inzet groot te noemen. De Teamwedstrijden vonden plaats aan het Slimpad. FORESTERSNIEUWS Afgelopen zondag moest het le elftal na een ruststand van 2-0 toch nog genoegen nemen met een gelijkspel. Het 2e elftal doet het andersom en «Iet kwam na een 2-0 achterstand op 3-2 voorsprong en wist deze te hand haven. Het 3e elftal heeft voorlopig om de bovenste plaats moeten prijs geven. Jammer kwam de jeugd op deze zondag evenmin goed uit de bus. a.s. zondag gaat het le elftal een moeilijke wedstrijd tegemoet tegen D.T.S. uit Oudkarspel. jeugd is deze zondag wederom De ;oed vertegenwoordigd. goei Het t programma luidt: ZATERDAG: SVW B3 - Foresters B3 Vitesse B4 - Foresters B4 Foresters C3 - SVW C Egmondia C2 - Foresters C4 Foresters C5 - Limmen C4 ZONDAG D.T.S. 1 - Foresters 1 Ilpendam 2 - Foresters 2 Foresters 3 - Alcm. Victrix 5 Foresters 4 AFC 7 - Foresters 5 Foresters 6 - HSV 7 Foresters 7 - Koedijk 4 HSV 8 - Foresters 8 Foresters 9 - AFC 10 Foresters jun. Al - ZVV A1 De Rijp Al - Foresters A2 USVU A3 - Foresters A3 Foresters B1 - Alkm. Boys B1 Foresters B2 - Alkm. Boys B2 Foresters CI - Alkm. Boys CI Foresters C2 - Alkm. Boys C2 EERSTE TEAM VAN 'T VENNEWATER BADMINTON LAAT STEKEN VALLEN Sloot het eerste team van 't Venne- water Badminton de eerste helft van de competitie zo goed af, de start van de tweede helft viel tegen. Werd op zaterdag 14 januari verrassend met 5-3 verloren van Noordkop 5, afgelopen zondag kwam het eerste niet verder dan een 4-4 gelijk spel tegen Flash 6. Tegen NoordTtop 5 konden de heren Thung en Wiédeman het niet bolwerken tegen de heren van Noordkop en alleen de dames wisten de winstpunten te pakken. Afgelopen zondag werd met pijn en moeite een 4-4 gelijkspel bereikt tegen Flash 6. Ondanks deze wat zwakkere resultaten blijft het eerste team van 't Vennewater de ranglijst in de vierde klasse afdeling 3 aanvoeren. Het tweede team kwam tegen Dorus Rijkers tot een 5-3 overwinning. Opvallend was hier het optreden van invalster Ellen de Wildt, die haar dames-enkel wist te winnen. De confrontatie met naaste concurrent Geesterambacht 3 leverde echter geen succes op. Geesterambacht zegevierde met 6-2, waardoor het tweede teruggezakt is naar een derde plaats. Het vierde deed het boven verwach ting goed door Flash 9, waarvan in de eerste wedstrijd nog met 1-7 werd verloren, nu met 5-3 te kloppen. Winst in deze wedstrijd boekten Joep van Haaren en Ruud Admiraal, Joke Klaassen, het herendubbel Ben Groen hof en Ruud Admiraal en het gemengd dubbel met Geri en Ben Groenhof. Het derde team moest helaas genoegen nemen met een 1-7 verlies tegen Flash 8. Vermeldenswaard is tot slot ook nog de 8-0 overwinning van het eerste recreatieteam van 't Vennewater Bad minton op Turnlust. De standen per 1 januari 1978 na acht wedstrijden: 4e kl. afd. 3: 't Vennewater Badmin ton 1 57-7, 16 ptn.; Flash 6 43-21, 13 ptn.; Polisport 6 45-19, 12 ptn.; Noordkop 5 45-19, 11 ptn.; Netmep- pers 2 20-44, 5 ptn.; Bergen 7 17-47, 4 ptn.; HBV 5 21-43, 3 ptn.; Zeemacht 6 8-56, o ptn.; 4e kl. afd. 4: De Burcht 2 57-7, 16 ptn.; 't Vennewatèr Badm. 2 50-14, 13 ptn.; Geesterambacht 3 41-23, 12 ptn.; Flash 7 33-31, 8 ptn.; oordkop 6 28-36, 7 ptn.; Dorus Rijkers 2 26-38, 6 ptn.; Oranje Wit 6 18-46, 2 ptn.; Netmeppers 3 3-61, 0 ptn.; 4e kl. afd. 5: De Brucht 3 58-6, 16 ptn.; Flash 8 52-12, 14 ptn.; HHW 6 37-27, 11 ptn.; Polisport 7 36-28, 9 ptn.; Oranje Wit 7 33-31, 8 ptn.; t Vennewater Badm. 3 19-45, 4 ptn.; Zeemacht 7 14-50, 1 ptn.; Dorus Rijkers 4 7-57, 1 ptn.; 4e kl. afd. 7: EBC 5 57-7, 16 ptn.; HBV 7 50-14, 13 ptn.; Axmeriscota 2 44-20, 10 ptn.; Rackmindo 3 34-30, 10 ptn.; Hanebalken 2 27-37, 6 ptn.; Flash 9 22-42, 6 ptn.; 't Vennewater Badmn. 4 18-46, 4 ptn.; Speedo 3 4-60, o ptn.; Het programma voor deze week ziet er als volgt uit: vanavond: de Burcht 3 - 't Vennewater Badminton 3; zo. 29 jan. 't V.B. 2 - De Burcht 2, 't V.B. 3 - Oranje Wit 7,'t V.B. 4 - EBC 5. ALG. LEDENVERGADERING TENNISVER. „HET VENNEWATER" Op 30 januari 1978 om 20.00 uur zal in de kantine van de Foresters aan de Egelshoek, de algemene ledenvergade ring van de in ledental de laatste maanden vrijwel verdubbelde tennis vereniging „Het Vennewater" worden gehouden. Uit de aan de leden verzonden vergaderstukken blijkt, dat zeer belangrijke punten zowel betreffende DUBBELE WINST OPPOSITIE Zowel het derde achttal van de senioren als het eerste viertal van de junioren hebben hun wedstrijden voor de bondscompetitie gewonnen. De junioren speelden in Hoorn tegen Caissa I in de hoofdklasse. Yvonne Ooyevaar en Roland van Dijk wonnen, Maarten Veldt speelde gelijk en Frank Meyer verloor. De senioren wonnen met 53 van het eerste achttal van de Viersprong uit Schoorl. Bos, Landzaat, Werksman, Runeman en Moeyes wonnen, terwijl van Etten, Wasscher en Maas verloren. De uitslagen uit de interne competitie zijn: Slob—van Hoek 1—0 Heeringa—v.d. Veen 0—1 V.d. Werff—Alleman 1—0 Niehaus—Reus 01 Mul—Sneek 0—1 Jager—Molenaar 0—1 Holtes—Avis 1—0 V.Bentum—Mantel afg. Kracht—de Jager 1—0 Langereis—Merkelbach 1/5—1/5 VerweyHafkamp 1—0 ZWEM - EN POLOCLUB HEILOO Belangrijke mededelingen Bestemd voor alle zwemmende leden en ouders van onze leden. a. Enige tijd geleden werd door het bestuur de mededeling gedaan dat op zondagmiddag 29 januari 1978, op een andere tijd getraind zou worden in het zwembad te Beverwijk. Dit blijft echter op de normale tijd laats vinden. ►us: Groep I: vertrektijd uit Heiloo: 11.45 uur. Trainingstijd12.30-13.15 uur. Groep 2. Vertrektijd uit Heiloo: 12.45 uur: Trainingstijd: 13.15 - 14.00 uur. b. Op dinsdagavond 14 februari 1978 zal onze vereniging haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering houden in de bovenzaal van de sporthal „Het Vennewater". De aanvang is 20.00 uur precies. Naast de verslagen van bestuur en diverse commissies, hopen wij deze avond te kunnen Opluisteren met een speciale film. Wij rekenen op een grote opkomst van alle leden en ouders van onze leden. Het bestuur. de statuten van de vereniging als de speelmogelijkheden en deelname aan de competitie aan de orde zullen Unknown Five met komen. Enkele nieuwe bestuurs commissieleden moeten worden ge kozen en de financiering van het fraaie clubhuis worden afgerond. Kortom een belangrijke vergadering voor de leden van deze jonge vereniging. PINTREFFERS PAKTEN PUNTJE BIJ BOWLING HEILOO Pro Shop moest in de strijd om de eerste plaats te bereiken een puntje afstaan aan een energiek spelend team Pintreffers. Gert Hommes gooide een game van 209, maar had in de twee andere games nogal last van zijwind. Pro Shop maakte een serie van 2300, wat weer de beste van de avond was. Leider Matadoren versloeg het ge vreesde team van de Kattenberg met 4-0. Captain Piet Hoetjes met 511 en Cees van Vliet met 504 lieten zien dat ze een ijzersterk duo vormen voor de a.s. kampioenschappen. Altijd Raak verloor met 4-0 van Huiswaard II, maar de nieuwe leden raken inges peeld en de komende weken zal er best wel weer gewonnen worden. Brunswickers herstelden zich goed van HSV—NIEUWS PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 28 januari a.s. JUNIOREN-A: HSV A4 - Alkm. Boys A4 14.30 JUNIOREN-B: WFC BI - HSV BI 14.30 WFC B2 - HSV B2 14.30 HSV B3 - Vrone BI 14.30 SVW B4 - HSV BI 14.30 HSV B5 - Kolp.Boys B4 14.30 HSV B6 - SSV B2 14.30 JUNIOREN-C: WFC Cl-HSV Cl 13.15 WFCC2-HSVC2 13.15 HSV C3 - Alcm. Victrix C3 13.15 HSV C4 - Uitgeest C2 13.15 HSV C5 - St. Adelbert C2 13.15 HSV C6 - AFC C6 14.30 HSVC7-CSVC5 13.15 PROGRAMMA VOOR ZONDAG 29 JANUARI A.S. SENIOREN: HSV - HRC 14.00 SVW 2-HSV 2 11.00 Go-Ahead 2 - HSV 3 14.30 HSV 4 - LSVV 5 14.00 Limmen 3 - HSV 5 12.45 HSV 6 -Alcm. Victr. 7 14.00 Foresters 6 - HSV 7 14.30 HSV 8 - Foresters 8 14.00 Alcm.Victr. 9 - HSV 9 14.30 HSV 10 - Waard '75 2 11.00 USVU 10-HSV 11 14.30 VETERANEN: HSV 12 - Berdos 11 11.00 DAMES: Alw. Forward - HSV 14.30 JUNIOREN-A: HSV Al - WGW Al 11.00 Alkm. Boys A2 - HSV A2 10.00 HSV A3 - Alkm. Boys A3 11.00 UITSLAGEN VAN HET WEEKEND: SENIOREN: DCO HSV 3-1 HSV 2 - Vitesse 2 1-0 USVU 3 - HSV 3 3-1 HSV 4 - SWV 5 6-0 Zaanlandia 3 - HSV 5 2-4 HSV 6 - Berdos 6 7-0 Limmen 8 - HSV 7 3-0 HSV 8 - Hugo Boys 7 1-1 Vitesse 13 - HSV 9 3-3 HSV 10 - Meervolgels 7 3-3 de laatste nederlaag en klopten 3-1 waarbij Ane de Graaf met een serie van 457 z'n 14.30 14.30 13.15 13.15 13.15 14.30 12.00 14.30 vrij 14.00 14.30 14.30 14.00 10.00 10.00 10.00 11.45 12.00 12.00 12.00 12.00 kwaliteiten liet zien. Destand: team gew pinfall gem Matadoren 52 38407 711 Pro Shop Heiloo45.5 40963 758 Brunswickers 41 34602 640 Huiswaard II 35.5 34710 642 Kattenberg 32 29696 549 Altijd Raak 30 33942 628 Pintreffers 27 33042 611 Unknown Five 25 32106 Jan Mossel leidt bij de heren met 160. terwijl Ida Veldhuis de dames blijft aanvoeren met 137. VERSLAG D/E ZWEMWEDSTRIJD TE AMSTERDAM Deze wedstrijd werd georganiseerd door AZ/HDZ (Amsterdamse Zwem- club) in het zwembad Heiligeweg op 22 jan. j.l. Het geheel verliep deze keer eens wat anders dan anders, want sfeer en gezelligheid waren ver te zoeken, hoewel ze er toch zeker bij horen. De supporters hebben zich niet laten horen, de starts verliepen niet vlot (dit was de schuld van de starter, die te lang wachtte), en zo waren er nog een paar dingen die niet waren zoals het behoorde. Toch heeft Heiloo een paar prijzen in de wacht gesleept en wel door: Jan Erik Boom (2e), Robin Boom (3e), Angelique Brouwer (2e), en Roland Beenhakker (3e). De estafette ploegen van Heiloo zwommen deze keer niet zo daverend want de dames (4 x 50 meter wisselslag) t.w. Angelique Brouwer, Jolanda Bijl, Marja Kwaad en Margriet Kaan, eindigden als 4e en laatste in een tijd van 2.58.3 en de heren (4 x 100 meter wisselslag) t.w. Henk Stam, Stanley Rood, Roet de Hoop en Jan-Erik Boom finishten ook als 4e en laatste in een tijd van 5.31.9. Ondergetekende hoopt van harte dat de volgende wedstrijd die gehouden zal worden op 19.februari te Aalsmeer beter zal slagen en met nog betere resultaten. Margriet Kaan. VETERANEN: HSV 12 - Westfriezen 7 DAMES: HSV - West-Frisia JUNIOREN-A Hollandia Al - HSV Al HSV A2 - KSV Al De Rijp Al - HSV A3 HSV A4 - Reiger Boys A2 JUNIOREN-B: Purmerend BI - HSV BI Purmerend B2 - HSV B2 HSV B3 - SVW B3 Limmen B2 - HSV B4 HSV B5 - CSV B3 HSV B6 - Alkm. Boys B4 JUNIOREN-C: Purmerend Cl - HSV Cl Purmerend C2 - HSV C2 HSV C3 - Egmondia Cl SC. Castricum Cl - HSV C4 HSV C5 - Egmondia C2 Foresters C5 - HSV C7 1-0 1-6 3-3 1-0 5-0 2-1 1-3 7-1 1-1 0-0 2-2 3-4 3-1 5-1 0-5 7-0 0-3 0-4 B v>:N Sporthal 't Vennewater: in 1977 druk in gebruik. Woensdag 25-1-1978, 18.00—19.00 u, Kramer, zaalvoetbal. Woensdag 25.1.1978, 19.00—21.00 u, Foresters, handbal. Woensdag 25.1.1978, 21.00-23.00 u, KNVB, zaalvoetbal. Donderdag 26.1.1978,18.00—23.00 u, div. clubs, badminton. Vrijdag 27.1.1978, 16.30-23.00 u, div. clubs, zaalvoetbal. Zaterdag, 28.1.1978, 9.00-13.00, div. clubs, zaalvoetbal. Zaterdag 28.1.1978, 13.00-18.00 u, div. clubs, handbal. Zaterdag 28.1.1978, 18.15-22.45 u, div. clubs, zaalhockey. Zondag, 29.1.1978, 9.30—12.30 u, div. clubs, badminton. Zondag, 29.1.1978, 12.45-18.45 u, div. clubs, handbal. Zondag, 29.1.1978, 19.00—23.00 u, div. clubs, zaalhockey. Maandag 30.1.1978, 16.45—18.45 u, Hoogovens, zaalvoetbal. Maandag, 30.1.1978, 19.00—23.00 u, Effect, volleybal. Dinsdag 31.1.1978,17.30-18.30 u, K. Kast, zaalvoetbal. Dinsdag 31.1.1978, 19.00-23.00 u, Nevobo, volleybal. Alkmaar Stationsweg 56 tel. 072-118870 BOUW MEE^.GEEF! Winkel: Heerenweg 140 i.h. Stati ïtrum Tel. 334955 Id TERRIERS—NIEUWS In het zaalhockeygebeuren hebben de Terriers-dames helaas geen kans gezien om één of twee punten van HBS., de grote concurrent, af te snoepen en zo het zaalhockey- kampioenscnap bin nen te halen. Een snelle, goede, spannende wedstrijd was het wel en het talrijke publiek leefde zeer enthousiast mee en bedankte de loegen aan het einde met een later end applaus. H.B.S. opende de score, maar deze werd even later weer geegaliseerd, toen Flora Noordenbos scoorde na een goede combinatie met Saskia en Isabel Wouters. Kort voor de rust nam H.B.S. toch weer de kop en werd er dus bij een 1-2 stand gerust. Na de rust bleef het hoge tempo en kreeg Terriers een unieke kans via een straf bal, nadat de H.B.S. keepster de bal met de bolle kant van de stick had weggeslagen. Conny Nessen pushte de bal nelaas snoeihard op de paal. Dit gaf H.B.S. zoveel moed, dat ze de voorsprong tot 1-3 uitbouwde. Ter riers kwam via een vloeiende combinatie, waarbij de H.B.S. achter hoede werd uitgespeeld, en die door saskia Wouters werd afgerond tot 2-3, maar de gelijkmaker bleef uit en zo werd H.B.S. kampioen. De wedstrijd daarna tegen Alkmaar j was toen nog slechts van belang .vooH de Statistiek, maar werd door Terriers nog even vakkundig aangepakt, hetgeen resulteerde in een 5-1 overwinning door doelpunten van Brigit Beek (2x), Carla Brommer en Flora Noordenbos (2x). In beide wedstrijden viel met name het fabuleuze keeperswerk van Irene van Egmond op, die meerdere malen met enorme safes zekerschijnende doelpunten wist te voorkomen. Ook het veldhockev is weer begonnen met bekerwedstrijden voor de stan daardelftallen en inhaal-en vriend schappelijke wedstrijden voor de overige teams. Uitslagen veldhockey: Weesp - Dames I 0-3 beker Leiden - Heren I 1-6 beker Heren II - Castricum 1-7 Heren III - Scheybeeck 0-2 Heren IV - Heren V 2-2 vriendschappelijk Veteranen - SCHC 1-2 beker Magnus Al - Jongens Al 1-1 Jongens A2 - Eechtrop 5-1 Jongens BI - Kraaien 1-1 H.H. Waard - Jongens C15-3vriendseha H.H. Waard - Jongens Cl 5 5-3 vriendschappelijk Het le elftal verloor onverdiend in de laatste minuten van de wedstrijd. Eindelijk dan de lang verwachte overwinning van het 2e, dat hoewel moeizaam, toch verdiend won. Derde elftal ging ten onder bij USVU met 3-1. Jammer mannen. Volgende maal beter. Het 4e en het 5e elftal lieten er geen gras over groeien en wonnen met ruime cijfers. Het 6e elftal nam geen halve maatregelen en klopte Berdos met maar liefst 7-0. Het 7e liet het liggen -in Limmen. En het 8e verspeelde onnodig een punt aan Hugo boys. Het 9e en 10e speelden beiden gelijk met dezelfde cijfers. De veteranen wonnen verdiend zij het met 1-0. De dames lieten het deze maal lelijk zitten en gingen kansloos met 6-1 ten onder. De junioren A-l lieten in Hoorn een punt liggen onder zeer matige leiding van de scheids rechter waar vriend en vijand verbaasd over waren. De wedstrijdsekretaris, «SS P* SS& SJSs sfüPHIWPPIM ÜP iis I Hii Een zeer fraaie kantine verrees in 1977: De trots van de Terriers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 14