m w m. knikvoeten bedreigen de lichaamshouding QQT) F. DE GROOT JAK Gaat u trouwen? i MMEN- LIMMEN - LIMMEN - LIMMEN - LIMMEN - LIMME LIMMEN - LIMMENLIMMEN - LIMME SLA0.88 BANANEN, nu0.98 SINAASAPPELS.... 1.50 STOOFPEREN1.68 COLA of DRINK Maakt nu uw NUYENS ZAADHANDEL LIMMEN Nieuwjaarsrede burgemeester en algemene beschouwingen Gemeente Limmen Open 39.75 99,50 ƒ24,50 BRINK MEVR. W. J. GR00TEND0RST MARKT J. PH. VAN SCHAIK HANS KOlMIiOOI» TEXACO "DE VIERSPRONG" FILM BLOEMENDAGEN 1977 BLOEMENDAGEN 1978 RAADSVERGADERING LIMMEN LUCHTVERWARMING de C.V. met toekomst FA. H00GEB00M GESLAAGD WOEPS'NIEUWE OPLOSSING VOOR FIETSENBERGING LEER KINDEREN HUN FIETS GOED ONDERHOUDEN ZUID-HOLLAND WIL BETERE Fl ETS-WE G WIJZE RS „NEEM DE FIETS" ZEGT DE DOKTER Bogerdlaan 18, Limmerr, tel. 02205 - 1585 Voetkundige (pedicure Therapeutivch-Bandagiste Steunkousen ook naar maat Steifnzolen Ook via ziekenfonds (75% korting) Speciaalzaak voor Limmen en omgeving Donderdag t/m zaterdag: 2 kroppen Kilo goudgele 10 vol sap PERS- Kilo St. Remy LET OP DE MAANDAG EN DINSDAG AANBIEDINGEN. UIT DE FOLDER: Literfles VIV0 van 0.85 voor U> 3 VIV0-MARKT Rijksweg 120, Limmen Telefoon 1265 Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij Wü garanderen u een geslaagde reportage ÏOTOI.HAIII l»i:\ IHKGI.AW ll-I.IMMIA IIL.(l22ür,-lll2!l STEEDS MEER FIETSCLUBS FIETSFRAMES VAN TITAAN J. A. Hoogeboom GROENTE- EN BLOEMENTUIN GEREED VOOR HET A.S. VOORJAAR spade FORT kruiwagen GEDROOGDE KOEMESTKORRELS KUHDÜNGER Rijksweg 35-37 - Telefoon 02205-1217 of 1531 Voor de Egmonden; NEUS BAL YUS, Egmond-Binnen - Telefoon 1488 PLATTELANDSVROUWEN LIMMEN De Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen, afd. Limmen, hield op 18 januari j.l. in „Ons Huis" haar jaarvergadering. Als belangrijkste punt kwam de bestuurswisseling naar voren. Mevr. A.L.C. Tesselaar nam de funktie van voorzitster over van mevr. M.T. Wiersma-Hoekstra. Mevr. I. v.d. Heijdt volgde mevr. Tesselaar op als ,eeds in november 1977 konden de leden hun stem schriftelijk uitbrengen over uitbreiding van het bestuur. Dit is nu als volgt samengesteld: Mevr. A.L.C. Tesselaar-van Oosten rijk-voorzitster, Mevr. N. de Winter-Rozeboom, vice-voorzitster, Mevr. A.W. Segerius-v.d.Poel, secreta resse, Mevr. N. Siepman-Ringsma, 2e secre taresse, Mevr. I. v.d. Heijdt-Oberjörg, penning- meesteresse, Mevr. J. Seignette-van Westerop, bestuurslid Mevr. L. Venema-Berger, bestuurslid. Op deze vergadering werd het Jaarverslag voorgelezen en werd er een cort overzicht van de financiën gegeven over het jaar 1977. De voorzitster maakte bekend dat de avond „wandbekleden" verzorgd door Rath Doodeheefver, op woensdag 1 maart a.s. zal worden gehouden in de aula van de O.L. school. De tweede helft van de avond werd verzorgd door mevr. Ellen Dekker. De dames konden onder haar leiding discussiëren over het thema „arbeid Elke groep kreeg een aantal vragen die, na uitgebreid behandeld te zijn, beantwoord moesten worden in de vorm van een lied. Zo eindigde deze avond in een geanimeerd songfestival. Dinsdag 31 januari a.s. wordt er in het Cultureel Centrum „Vredeburg", Dus- seldorperweg 64 (hk. Vredeburglaan) te Limmen een film vertoond over de Bloemendagen 1977. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum werd deze film gemaakt door de heer Cees Kooijboer te Limmen. De film geeft een bijzonder inte ressant beeld omtrent het ontstaan van de mozaieken, de opbouw, technisch vernuft en fantasie van de mensen achter deze wonderschone bloemsierkunst. Zeer duidelijk komt de opbouw van tekening naar geraamte, naar eindpro- dukt in beeld. De film wordt bijzonder aanbevolen zowel voor kenners als ook voor leken en is voor iedereen vrij toegankelijk. Uiteraard zijn ook bewoners van buiten Limmen van harte welkom. Aanvang 20.00 uur, vrij entree. Het Mozaieken Komitee is reeds in december j.l. begonnen met de eerste voorbereidingen voor de Bloemen- feesttn 1978. De data zijn vastgesteld op het weekeinde van zaterdag 29, zondag 30 april en maandag 1 mei. De eerste mei is overigens een extra vrije dag, aangezien ae verjaardag van Koningin Juliana dan gevierd wordt. SCHAKEN MET VREDEBURG Van de 24 schaakrondes voor de interne competitie sloot s.v. Vrede burg j.l. vrijdag de 16de ronde af. De eindstrijd om de ereplaatsen zal daarmee in alle hevigheid losbarsten. Voor het algemeen kampioenschap staan met name N. Groenewegen (685 >t.), v.Buuren (684 pt.), J. Krijt ^675 pt.), en M. Krijt (664 pt.) hoog genoteerd, terwijl J. Admiraal na een moeilijke competitie start met zijn 5de plaats (534 pt.) aansluiting zoekt voor een ereplaats. Bij de adspiranten is de strijd al even fel. Door het verlies van P. Wentzel tegen P. v.d. Heijdt en de winst van M. Kuyper op R. Wentzel rukte M. Kuyper met 451 pt. op naar de eerste plaats en verwees P. Wentzel naar de 2de. Door de winst van D. J. Aafjes op B. Kerkhof kom deze naar de 3de plaats ten koste van R. Wentzel. Het succes van M. Kuyper is zeer opvallend te noemen. Door vier verliespartijen in het begin van de competitie zakte hij in de totale rangschikking naar de 33ste plaats en zag zijn kampioenskansen als verloren. De 9 overwinningen in successie bracht hem echter op de 9de plaats en daarmee op de 1ste plaats bij de adspiranten Uitslagen 16de ronde: J. Krijt - N. Groenewegen 0-1 A. Duikersloot - W. Bruynse Jr. 0-1 B. v.d. Heydt - G. de Graaf 0-1 J. v. Bleisem - J. v. Balen 0-1 T. Morcus - R. Rietveld 1-0 D. Aafjes - W. Kaandorp 1-0 J. Leveringg - D. Vleugel 1-0 R. Kuyper - H. Levering 1-0 P. Levering - T. Zorko 0-1 G. Hes - J. Limmen 0-1 M. Kuyper - R. Wentzel 1-0 D. J. Aafjes - B. Kerkhof 1-0 O. v. Buuren - H. v. Bleisem 1-0 P. Wentzel - P. v.d. Heijdt 0-1 B. Hoogeboom - P. v. Buuren afg. PROGRAMMA KARNAVALSVERENIGING „DE UYLENSPIEGHELS" Zaterdag 28 januari: 's,Middags om 15.30 uur bezoek aan de zieken uit Limmen in de Alkmaarse zieken huizen. 's Avonds om 20.00 uur groots karna valsfestijn voor gehuwde 60 plussers en alleenstaanden boven 55 jaar. Degene die met vervoerspro blemen zitten kunnen 1225 bellen en vervoer wordt geregeld. Vrijdag 3 februari: Overdracht van het gezag door burgemeester Molhoek aan Prins Tijl III. Limmen wordt voor vier dagen omgedoopt in Gorteldonk. Zaterdag 4 februari: 's Middags om 14.00 uur karnavalsoptocht voor alle grote en kleine Limmer gortzakken. Vertrek vanaf parkeerterrein sport velden Dampegheest. Versierde karren en ander rollend materieel zijn van harte welkom. 's Avonds om 20.30 uur HET grote Karnavalsgebeuren voor de leden. Voor deze avond dienen de leden ZATERDAG 28 januari a.s. kaarten af te halen in St. Maarten van 11.00 tot 13.00 uur. Zondag 5 februari: Om 20.00 uur Jonger enkarnaval in de leutbunker van het St. Maarten. Kostumering is verplicht. Maandag 6 februari: Karnaval voor de bewoners van de Cameren. Dinsdag 7 februari: Karnaval voor de kinderen van de kleuter- en lagere scholen in het Parochiehuis. 20.30 uur - Daverend slotfestijn in de leutbun ker. Niet leden kunnen deze avond aan de zaal kaarten verkrijgen. Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Middenweg 25 - LIMMEN Telefoon 02205-1377 Sanitair- en warmtetechniek ORANJE WIT De heren van Oranje Wit 3 hebben de koppositie van de Smash 7 overgeno men in de 4e Klasse West. In een rechtstreeks duel werd de Smash met 3—1 verslagen door de technisch begaafde ploeg uit Limmen. In de eerste set nam Oranje Wit al snel een voorsprong en het werd zelfs 13—7. Daarna was het Smash die de dienst uitmaakte. Deze set werd door de heren uit Castricum gewonnen, doordat Oranje Wit een black-out had. De tweede set werd door Oranje Wit gewonnen met 15—11 doordat zij technisch beter waren dan de smash. De Smash miste een goede coach, die eventueel de rust in de ploeg had kunnen krijgen. Oranje Wit dat onder leiding van coach Piet Zomerdijk steeds meer zelfvertrouwen kreeg, veegde in de 3e en 4e set de vloer aan met hun tegenstander. Deze sets werden maar liefst met 15—1 en 15—4 gewonnen. Oranje Wit 3, waarvan de gemiddelde leeftijd 16 jaar is, is de toekomst voor deze bloeiende vereniging. Heren 1 wisten in de uitwedstrijd tegen Tada Bola één punt binnen te halen. Nadat zij de eerste 2 sets hadden verloren, toonde het team van Oranje Wit karakter en wonnen de 3e en 4e set. Verder wonnen dames 1 en dames 5 met 3—0 tegen respectievelijkODS en Giezeman Vck. 6. Dames 1 deed dit zeer gemakkelijk, maar dames 5 wonnen de sets met minimaal verschil en waren dan ook dolgelukkig met deze overwinning. „LIMMEN"-NIEUWS Na de gelukkige afloop van de wed strijd van afgelopen zondag, gaat het le elftal a.s. zondag naar Tuitjenhorn cm tegen Hollandia T partij te geven. Thuis won Limmen met 2-1, maar nu Hollandia T het moeilijk begint te krijgen, zal deze strijd wel veel moeilijker worden. Het 2e elftal, gelukkig met de punt winst van de laatste wedstrijd, krijgt Zilvermeeuwen thuis, dat in ae middenmoot uitkomt en Limmen thuis ook slechts 1 punt afhandig kon maken. Dus maar weer rekenen op een punt. Het programma voor het a.s. weekend ziet er als volgt uit: Zondag 29 januari: Hollandia 1 - Limmen 1 14.30 uur Limmen 2 - Zilvermeeuwen 211.30 uui Limmen 3 - H.S.V. 5 12.45 uur Berdos 3 - Limmen 4 14.30 uur Limmen 5 - Kolping Boys 4 11.30 uur Berdos 5 - Limmen 6 12.00 uur Berdos 6 - Limmen 7 14.30 uur C.S.V. 5- Limmen 8 11.00 uur Limmen 9 - Alkm. Boys 13 11.00 uur Limmen 10 - Koedijk 5 14.30 uur Sporting S 4 - Limmen 12 12.00 uur JUNIOREN A: Limmen 1 - L.S.V.V. 1 14.30 uui Flamingo's 5 - Limmen 3 10.00 uui JUNIOREN B: C.S.V. 1- Limmen 1 11.00 uui Zaterdag 28 januari: JUNIOREN B: Uitgeest 1 - Limmen 2 14.30 uu Meervogels 3 - Limmen 3 14.30 uu JUNIOREN C: U.S.V.U. 1 - Limmen 1 13.15 uu Limmen 2 - U.S.V.U. 2 13.15 uu Limmen 3 - Koedijk 1 13.15 uu Foresters 5 - Limmen 4 13.15 ui CONQUISTA LIMMEN Na een koud weekend, waarin de verschillende wijnsoorten uit warmere landen rijkelijk vloeiden, hoef ik alleen nog maar het programma voor het a.s. weekend bekend te maken. Voor de vrijdag is er niets speciaals wat ik kan aankondigen, we zijn dan gewoon traditiegetrouw open. De zaterdag daarop zal een top 50 worden afgedraaid. Dit spektakel, dat dus naar een hoogtepunt op het eind van de avond werkt, belooft niets minder dan uitstekende muziek. Tot slot dan nog de zondag, waarop we een open huis houden voor iedereen (dus voor jong en oud) die maar even langs wil komen. Tot kijk. BEJAARDENCARNAVAL ie- In een kleine gemeente is een hechte samenwerking tussen bestuur en administratie een bittere noodzaak om een juiste weg te vinden tussen de groeiende bureaucratie, woorden van burgemeester Molhoek van Limmen, tijdens de eerste raadsvergadering van dit jaar waar ik respect voor heb, aldus de burgemeester tot de raad, dat U elke keer opnieuw de moeite hebt willen nemen, zaken te onderkennen en te begrijpen. U behoort zeker niet tot diegenen, die wel de melodie willen spelen, maar niet de noten willen lezen. Maatschappelijk gezien was 1977 voor Limmen een rustig jaar geweest. Er werden 61 kinderen geboren. De baldadigheid viel erg mee en er was slechts een kleine brand. Dat kon ook niet anders, aldus de burgemeester, want de brandweer is het afgelopen jaar kampioen geworden in de A-Klasse. De brandweer staat aan de top van Kennemerland, daarom is men in Limmen voorzichtig met vuur. Er werden 30 woningen gebouwd, hetgeen toch nog 2-1/2 procent is van de woningvoorraad. Dit jaar zullen er 50 premiewoningen voor eigen wo ning zoekenden worden gebouwd in het plan Molenweg en nog eens zo'n 14 woningen voor onvolledige gezin nen en alleenstaanden. Op het gebied van de ruimtelijke ordening is weinig naar buiten getreden, maar wel hard gewerkt. De bestemmingsplannen Buitengebied en Molenweg zijn gehaald en het plan Kapelweg is vastgesteld. In voorbereiding zijn een bestemmingsplan bedrijven toegestaan aan de Rijksweg tussen Hogeweg en Visweg en het plan West, waarin alle bollengronden zijn begrepen, ten westen van de Rijksweg. Met de aanleg van 2 sportvelden wordt binnenkort hopelijk begonnen. Ver heugend is ook, vervolgde burge meester Molhoek, dat de Noron het, zoals die door provinciale staten is vastgesteld, voor Limmen een kant tekening inhoudt zodanig dat er een opdracht ligt voor de planologische dienst om met de gemeente Limmen aan tafel te gaan zitten en te bezien op welke wijze wegvallende bollen gronden een betere bestemming zouden kunnen krijgen. Een eresaluut bracht de burgemeester aan de Culturele Raad Limmen, voor de vele activiteiten in het Cultureel Centrum. Ook op crimineel gebied was het in Limmen vorig jaar vrij rustig. Dit jaar zal er waarschijnlijk een 4e politieman bijkomen. Tot middernacht boog de raad zich over de begroting voor dit jaar. Een beetje moeite had de raad met de meerjarenraming tot 1981. 2 belangrijke zaken kwamen daarbij aan de orde; aanleg van een nieuw zwembad en een verkeerslichteninstal latie en recontructie van het kruispunt Kerkweg/Rijksweg, beiden kostbare zaken. De carnavalsvereniging „De Uylenspi ghels" organiseert weer op zaterdag avond 28 ïan. een carnavalsavond voor de bejaarden. Gezien het grote succes van verleden jaar, verwacht het be stuur van de bejaardenbond een grote deelname van onze leden. U weet ook, dat eventueel vervoer geen bezwaar is. Vindt u de reis naar net parochiehuis erg moeilijk, belt u dan even 1225, en er wordt gezorgd dat u wordt gehaald en weer thuis gebracht. Indien mogelijk, kom gecos- tumeerd, dat verhoogd de feest vreugde. Namens het bestuur v.d. bejaardenbond, DE OUDE VOS. Aan de interfakulteit Bedrijfskunde in Delft is onze oud-plaatsgenoot de heer B. de Boer geslaagd voor zijn doctoraal examen Bedrijfskunde. TTVL 4 VOOR NIETS NAAR SCHAGEN Het nieuwe vierde juniorenteam van de tafeltennisvereniging Limmen is zaterdag, door allerlei misverstanden tussen alle betrokken partijen, op een verkeerd tijdstip in Scnagen geweest voor de wedstrijd tegen Polisport2. Aan de familie v.d. Kamer, die het team naar Schagen reed, is de zaak inmiddels uitgelegd. De competitie leider en Polisport zijn, evenals TTV Limmen, van mening dat er een nieuwe datum voor deze wedstrijd moet worden vastgesteld. Door dit nare voorval komen alle teams deze week voor het eerst in de nieuwe competitie in aktie. Inmiddels is aan alle spelers inclusief trainer Heeze, door voorzitter Meents namens het bestuur een vaantje uitgereikt, in verband met de behaalde promotie. Alle junioren promoveer den (drie teams); daarom zijn ze ook, op grond van hun goede percentage allemaal uitgenodigd voor de 10 kamp in februari. Heel veel Nederlanders tobben met het probleem hoe zij hun fiets thuis op verantwoorde wijze kunnen stallen, vooral als zij weinig ruimte beschikbaar hebben. Hiervoor is nu een nieuwe oplossing in de handel gebracht onder de naam Woeps. Het gaat om een nieuwe fietsophanghaak van oorsprom kelijk Amerikaanse vinding. Door gebruik te maken van deze ophanghaak neemt een fiets niet meer ruimte in beslag dan de breedte van het stuur en er kunnen vier tot vijf fietsen op één stukje wand worden gehangen waar anders slechts een of twee fietsen kunnen worden geplaatst. De reik- hoogte tot het ophangpunt is niet groter dan de afstand van achterspat bord tot stuur plus een centimeter of tien grondspeling. In totaal dus nooit meer dan anderhalve meter. De Woeps is in de fietsenhandel te koop voor f 11,65. Als wij spreken over slecht onder houden, onveilige fietsen moeten wij vooral denken aan kinder- en jeugdfietsen. De staat waarin deze fietsen verkeren is vaak schrikbarend. Bij controles op scholen is het geen uitzondering als 80 0/0 van de fietsen mankementen vertoont. Een onbegrij pelijke zaak als wij bedenken dat ouders en opvoeders zich steeds bezorgd tonen-over de veiligheid van de kinderen in het verkeer en dan vergeten dat de fiets die door zoveel kinderen dagelijks gebruikt wordt, onveilig is doordat er nooit of in onvoldoende mate naar wordt gekeken. Ouders moeten hun kinderen leren hoe zij hun fiets moeten onderhouden en moeten er op toezien dat de fiets steeds in goede, veilige staat verkeert. Ook voor het onderwijs ligt hier een duidelijke taak. Waarom wordt op school niet geleerd - bijvoorbeeld tijdens de doorgaans veel te theoretische ver- keerslessen of tijdens de lessen in handenarbeid - wat de kinderen aan hun fiets moeten doen? Dat is van veel belang. Gelukkig wordt hier en daar al aandacht aan dit onderwerp besteed, maar het wordt tijd dat les in fietsverzorging algemeen wordt. De heer Boon had dit alles technisch goed doordacht en de konsekwenties voor de begroting op schrift gesteld. Na veel wikken en wegen zal met de voorbereiding van beide zaken nog dit jaar worden begonnen. De heer van der Steen, fractieleider van Limmer gemeenschap toonde zich bezorgd over de ontwikkeling van de bloem bollenteelt in Limmen Blijkens het onlangs door het Landbouw Econo misch Instituut uitgebrachte rapport in opdracht van het gemeentebestuur, zal bij de huidige achteruitgang van de bloembollencultuur, deze teelt over 10 jaar in Limmen ten einde zijn. Daar zal Limmen niet blij mee zijn, aldus van der Steen. Een goed planologisch beleid kan bijdragen tot een oplossing, alsmede het toepassen van andere methoden. Verder toonde van der Steen zich bezorgd over de komende raadsverkiezingen. De raads- zetels zijn in trek en tientallen kandidaten staan te trappelen van ongeduld, zei hij. Waar wij ons niet in kunnen vinden is de opsplitsing in allerlei yakjes, wat de bestuurbaarheid van ons dorp niet ten goede komt. De heer J. Kaandorp B.P. hekelde het provinciale beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. 2-1 2 procent woningbouw voor een dorp als Limmen is veel te kort. Als we meer willen hebben, dan zullen wij bij de statenverkiezingen er voor moeten zorgen dat de P.V.D.A. verdwijnt. De heer K. Dekker was er helemaal niet blij mee dat de begroting sloot. Het is ieder jaar weer hetzelfde liedje, zei hij. Ik vraag mij bij zo'n sluitende begroting af of de gemeente dan wel genoeg gedaan heeft. Of alle redelijke wensen van de bevolking wel zijn gehonoreerd. Ook Dekker hekelde het provinciale woningbouwbeleid. De Provincie bepaalt waar je moet wonen, dat is een regelrechte inbreuk op de rechten van, de mens. Een dergelijk beleid behoort thuis in Zuid-Afrika waar ze de kleurlingen ook uit de woongebieden sturen. Over de meerjarenbegroting toonde hij zich tevreden. Dekker had er best vrede mee dat er dit jaar meer partijen in de raad zullen komen. Wel betekent dit het ontploffen van de Limmer Gemeenschap. Wat men altijd heeft ontkend, zal dit jaar gebeuren. Het zal opgaan in VVÏ) en CDA. Een Monster met 2 koppen dai vk te vuur en te zwaard dienen te besti ijden. Verder betichtte Dekker het college van B en W er van meer van ontbijtkoeken te houden dan van informatie. Ook enkele andere raads leden zagen graag wat meer informatie aan de bevolking. Burgemeester Molhoek toonde zich verheugd dat men vanuit de raad best bereid is een commissie te vormen die gaat proberen wat verantwoorde voorlichting te brengen. De bewegwijzering voor fietsers is in ons land bepaald nog niet ideaal en zal zo spoedig mogelijk moeten worden verbeterd. Öp talloze manieren man keert er wat aan. Soms worden de fietsers dezelfde weg opgestuurd als de automobilisten hetgeen vaak een om weg betekent, terwijl er voor hen wel een kortere route is. Ook ontbreken aanwijzingen voor toeristische routes. Dat is de opvatting van drs. J. Borgman, lid van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. Drs. Borgman weet waarover hij praat want hij heeft in de afgelopen zomer zo'n 1000 kilometer op de fiets afgelegd. Hij trekt het gebrek aan goede bewegwijzering zich persoonlijk aan en wil als provinciaal bestuurder dan ook begin nen om in Zuid-Holland hierin verbete ring te brengen. Hij heeft hierover contact opgenomen met de A.N.W.B. die in overleg met de wegbeheerders de nodige verbeteringen zal aanbrengen op kosten van de provincie. Ook op andere wijze gaat Zuid-Holland de fietser meer aandacht geven. Er zal een fonds worden gesticht om vlotter en doelmatiger subsidies te kunnen ver strekken vöor de aanleg van eenvoudige fietspaden door gemeenten en water schappen. Voor dit fonds zal voorlopig een bedrag van één miljoen worden gereserveerd. Dr. Heinz Liesen van de sporthoge- school in Keulen vindt dat er meer moet worden gefietst terwille van de gezondheid. Hij maakte een studie van de invloed van het fietsen op de lichamelijke conditie van de mens. Om slijtage en verouderingsverschijnselen tegen te gaan adviseert hij om dagelijks te fietsen; iedere dag van huis naar het werk op de fiets lijkt hem een eenvoudige en goedkope methode. Tweederde yan alle vrouwen is naar zijn mening te dik en het te veel aan gewicht kan door fietsen worden weggewerkt. Liesen berekende dat negen kilometer Fietsen 231 gram lichaamsgewicht wegwerkt en dat een fietstocht van 22 kilometer in een matig tempo een verbruik van 722 gram garandeert. Zijn slotadvies: van tijd tot tijd gaan fietsen is goed, maar dagelijks op de fiets is veel beter. -f. Knikvoetjes korr.en bij kinderen véél voor Het is eigenlijk een normaal verschijnsel Maar daaroln mogen wij dit verschijnsel niet verwaarlozen In de tijd dat de kinderen knikvoetjes hebben is het fundament (de voetjes) verzakt, het gebouw (het lichaam) heeft dan een onjuiste houding. Hét gevaar is groot dat straks, als de voetjes weer normaal staan, de lichaamshouding onjuist blijft Daarom moeten knikvoetjes gekorrigeerd worden door "Piedro korrektieschoenen' Burgemeester en Wethouders van Limmen brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn aan de Stichting voor Gemeenschappelijke Belangen van Gezondheidszorg te Limmen met toepassing van artikel 19 der Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 der Woningwet, in afwijking van het thans geldende bestemmingsplan-in-onderdelen vergunning te verlenen voor de bouw van een wijk- gebouw op het perceel kadastraal bekend gemeente Limmen, sectie A nr. 2839. Binnen 14 dagen na dagtekening dezer bekendma king kunnen bezwaren tegen het bouwplan worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Limmen, 25 januari 1978 Burgemeester en Wethouders van Limmen: de secretaris, de burgemeester, J. M. A. van Deutekom N. A. J. Molhoek \rijdaga\nnd koopavond van 7-9 uur. Maandagoi'hténd gesloten en al uw boodschappen GRATIS thuisbezorgd! Goed gereedschap voor vakman en hobby-ist, dan naar Dusseldorperweg 37 Limmen, teJ. 02205-1405 BRUGSTRAAT 1 - LIMMEN - TEL. 02205-1983 Het adres voor al uw schoonmaak- en glazenwasserswerkzaamheden, alsmede het zorgvuldig schoonmaken van uw voorzetramen. y VRIJDAG 27 JANUARI A.S. i in CAFé ,,'T HOEKJE" - LIMMEN Aanvang 20.00 uur Voorzitter R. 'Meents van TTVL overhandigt competitie spelende junioren (in totaal 10). de kampioensvaantjes aan alle Fietsclubs rijzen in ons land als paddestoelen uit de grond. Er gaat geen maand voorbij of er wordt wel ergens het initiatief genomen om een fietsclub op te richten. Daarmee is een oude traditie weer tot leven gekomen sinds in 1871 in Deventer onder de naam Immer Weiter de eerste Nederlandse fietsclub werd opgericht. Zeer veel clubs volgden in de jaren daarna. Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar weinig toeristische fietsclubs over, maar die schade wordt sinds een jaar of tien ingehaald. Er bestaan nu vele fietsclubs waaronder ook bejaar denfietsclubs, jeugdfietsclubs, een artsenfietsclub en noem maar op. om fervente fietsliefhebbers die zelf een club willen oprichten behulpzaam te zijn is in de serie Fietsotheek het boekje fietsen in clubverband uitgege- j ven. Hierin vindt men veel informatie over het oprichten van een fietsclub, het goed draaiende houden van de organisatie, de uitgifte van een club blad, het voeren van propaganda, het maken van tochten en het organiseren van evenementen, fietsen in clubver band kan door overmaking van f 5.50 op postgirorekening nr. 234567 wor den aangevraagd bij de stichting: fiets! in Amsterdam. Echt iets voor de wintermaanden om zo'n club van de grond en in het voorjaar op de weg te krijgen. Een onderneming in het Engelse Bir mingham is begonnen met het in serie produceren van fietsframes van titaan (titanium), een aan het eind van de achttiende eeuw ontdekt zilverwit ^gemakkelijk te bewerken metaal dat lichter is dan ijzer, sterker dan alumi nium en vrijwel even corrosievast als platina. De frames zijn bestemd voor superlichte sportfietsen en racefietsen en een frame weegt met inbegrip van de vorken niet meer dan 1.78 kilo. Op het ogenblik worden per week 370 titaan-frames vervaardigd, waarvan 80 pet. voor de export bestemd is. Tegen het eind van het jaar zal de weekpro- duktie tot 500 zijn opgevoerd. Opge merkt zij dat er nog geen langdurige ervaring met het serie-produkt is opge daan. Begrafenisondernemer Dusseldorperweg 70 LIMMEN Telefoon 02205-1408 Verzorger van BEGRAFENISSEN CREMATIES en TRANSPORTEN .WVWVVSWVWWWWNVW» SERVICESTATION Rijksweg 2 - Limmen - Telefoon 02205-1292 5 DAG EN NACHT TANKEN S REPARATIES - BANDEN 5 ACCU'S - UITLATEN etc. Een prachtige van kwaliteitsstaal van 49.50 voor inhoud 80 liter van 117.50 voor Brengt uw grond in optimale conditie met uriEUECT l 25 kg goed voor rKUCmtal a 250 m2 slechts f -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 4