2 x HALVE PRIJZEN 2 x in HEILOO Alle japonnen, rokken, blouses,vesten en pul lovers nu voor de 1/2 PRIJS VIRENIGINGS NIEUWS Winkelhof 't LOO 20-22 Raadhuisweg 6 1 DE BUIS DOOR HET BOS n r -:V: AGENDA OPEN HUIS WEEK VAN 29 JAN. T/M 4 FEBR. DONATEURSCONCERT „LAMORAAL VAN EGM0NT" TELEAC START CURSUS TONEELSPELEN WIJKVERENIGING PLAN OOST OPENBARE FRACTIEVERGADERING PROGRESSIEVEN HET VERHAAL VAN DE DON JUAN" in WADWAY DE BUIS DOOR HET BOS ONJUISTHEDEN IN ARTIKEL? S^enleToervarrio^ UITKIJKPOST 25 JANUARI 1978 11.30 11.30 17.00 19.45 23.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 10.30 11.30 11.30 16.00 17.00 22.00 21.30 22.00 22.00 22.00 16.00 17.00 19.45 23.00 22.00 23.00 23.00 22.00 MAANDAG 30 JAN. Plattelandsvr B.B. 10.45-11.45 Plattelandsvr Zang 14.00-15.00 Nivon wandkleden 9.30-11.30 E.H.K. klaverjassen 20.00-23.00 Falkland toneel 20.00-22.00 Sans Atout Bridge 20.00-23.00 Nivon tekenen 20.00-22.00 Nivon t tekenen 20-00-22.00 DINSDAG 31 JAN. Nivon raam weven 9.30- Doves Gym 9.30- Bej. Soos 13.30- Oppositie jr. schaken 18.45- Oppositie sr. schaken 20.00- HAF fotografie 20.00- Nivon Ontwerpen 20.00- Nivon Pottenbakken 20.00- Nieuw leven zang 20.00- P.v.d.A. 20.00- WOENSDAG 1 FEBR. Slank fit 9.30- Yoga 9.30- Nivon Batikken 9.30- Nivon jr. 14.00- Poppen Theater 14.00- Falkland Toneel 20.00- Theorie Rijscholen 19.30- Sans Atout wedstr. 20.00- D'66 20.00- Nivon Marionetten 20.00- DONDERDAG 2 FEBR. Bej. Gym 14.00- Bej. Soos 13.30- Damclub Heiloo jr. 18.45- Damclub Heiloo sr. 20.00- Nivon Pottenbakken 20.00- HOV operette 20.00- Heilooer Bridgeclub 20.00- Falkland Toneel 20.00- VRIJDAG 3 FEBR. Ned.ver.v.Huisvr. bridge 9.30-12.00 Volksdansen Bej. 11.00-12.00 Ned.Ver.v.Huisvr. bridge 14.00-17.00 Plattel, vr. volksdansen 14.00-15.00 BegeL ork.v.N-H. 20.00-22.00 Heilooer Strijk orkest 20.00-22.00 Philigrane Postzegels 20.00-22.00 Nivon tekenen 20.00-22.00 ZATERDAG 4 FEBR. Alkm. Big Band 15.30-17.30 Op zaterdag 28 januari a.s. wordt in het Dorpshuis te Egmond a/d Hoef het jaarlijkse Donateursconcert van de muziekvereniging „Lamoraal van Eg- mont" gehouden. Om 20.00 uur wordt het concert geopend door de drumband van „Lamoraal" onder algehele leiding van de instrukteur de heer P. Oortnuis. Naast enige stilstaande werken (waar onder eigen composities van P. Oorthuis) zal er een showoptreden ten tonele worden gebracht. Na dit optreden zal het fanfare-orkest, onder leiding van de dirigent de heer Fr. Alleman, het toneel bestrijken. De samenstelling van het programma is dusdanig dat het voor een groot publiek genietbaar is. Voor de pauze wordt iets zwaardere muziek gespeeld. Dit deel van het concert zou, gezien de keuze van de uit te voeren muziekstukken, als hoofd thema „Arbeid en Liefde" kunnen hebben. Het programma na de pauze is geheel gewijd aan de lichte muziek, en zou men als titel kunnen geven: „78 Jaar amusementsmuziek", want het bevat vermaaksmuziek gecomponeerd vanaf 1900 tot heden. Het belooft een bijzonder fijne avond te worden, ook gezien het naderende „Carnavalsfestijn waaraan, zo 't schijnt, deze avond zeker niet aan voorbij gegaan zal wor den! KABOUTERS COMMUNICEREN MET MENSEN De kaboutergroep St. Theresia komt elke zaterdag bijeen voor hun wekelijkse padvindersmorgen. Sinds enige tijd bespreekt men dan een bepaald onderwerp. Zo was deze keer het onderwerp „communicatie" aan de beurt. Zo ging er een groep naar het postkantoor, één naar een zend amateur, één naar een drukkerij, en naar een correspondente van een krant. Aan het einde van de week worden alle gegevens verzameld en bij elkaar geyoegd, tevens worden dan weder zijdse ervaringen uitgewisseld. De vragen waren door de leidsters van te voren goed voorbereid, zodat ieder kind zijn vragen makkelijk kon afvuren. Zo kwam ook naar voren, dat het Postkantoor, gebouwd in 1956, op de lijst van Monumentenzorg staat. Dit komt omdat het gebouwd is naar het model van een oude Deense boerderij. Binnen mogen wel veranderingen worden aangebracht, maar de buiten kant moot in de originele staat blijven. Een kabouter is nooit te oud om te leren. Vanaf 30 januari 1978 zal wekelijks de nieuwe Teleac-cursus TONEEL SPELEN op het scherm te zien zijn. De uitzendingen vinden plaats op maandag van 18.15—18.45 uur via Nederland I en worden herhaald op zondag van 15.30—16.00 uur via Nederland I. Deze cursus is in de eerste plaats bestemd voor amateurtoneelspelers. Bij de samenstelling van de cursus is daarom ook zeer sterk rekening gehouden met de wensen en verlangens van amateurtoneelspelers. Bij het uitwerken van deze wensen en verlangens bleek echter dat de cursus ook zeer geschikt is voor iedereen, die geïnteresseerd is in toneel en toneelliteratuur: dus voor iedereen die van toneel houdt, voor spelers, schouwburgbezoekers en voor liefheb bers van televisiedrama. In de dertien televisielessen komen de volgende onderwerpen aan de orde - de tekst (handeling, karakters, verwijzende waarde, het zelf maken van een tekst) - spel (intonatie en plastiek) - regie (het bewegingspatroon) - aankleding (decor, grime, licht en geluid) - speelruimte en publiek De basis van waaruit deze onderwerpen worden behandeld, wordt gevormd door het voorbereiden en instuderen van het toneelstuk „Dood in de pot" door een groep amateur-toneelspelers, waarvan na de laatste les een volledige registratie wordt gegeven. Het studiepakket bestaat uit pakket A: geillustreerd cursusboek; tekstboek van het toneelstuk „Dood in de pot"; uitgebreid dokumentatie- pakket, prijs f 39,-. pakket B: dubbel LP met geluiden en achtergrondgeluiden, prijs f 27,-. pakket C: basis-schminckdoos, prijs f 138,50. Men kan zich als cursist aanmelden door storting van f 39,- (pakket A), f 27,- (pakket B) of f 138,50 (pakket C) op postrekeningnummer 54 42 32 t.n.v. Teleac-Utrecht onder vermelding van „Toneelspelen". Uiteraard kan men ook kombinaties van verschillende pakketten bestellen. De cursus werd samengesteld door Manuel van Loggem en geproduceerd in samenwerking met het NCA (Nederlands Centrum voor Amateur toneel) en Theater Klank en Beeld. CAECILIA ZOEKT ERVAREN MUZIKANTEN Het Heilooër Harmonie-orkest Caeci- lia zoekt een aantal ervaren muzi kanten. Door allerlei omstandigheden zijn in ons orkest enkele plaatsen opengevallen, die hoognodig weer bezet moeten worden. Het H.H.C. wil graag kontakt met mensen die al eens eerder een blaasinstrument hebben bespeeld. Wij zoeken voornamelijk muzikanten voor de volgende instru menten: 3 x bariton, 1 x fagot, 1 x corno en 1 x schuiftrombone. Het bestuur denkt dat er zeker mensen in Heiloo wonen die deze instrumenten kunnen bespelen. Het is alleen jammer dat wij niet weten waar wij moeten zoeken. Vandaar deze oproep. Degene die belangstelling heeft kan zien in verbinding stellen met de voorzitter, dhr. C. Schoutsen, Ter- mijen 2, tel. 334319 of op de repetitie, elke dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur. OUD PAPIER AKTIE Z&PC HEILOO De inzameling van 7 januari j.l. is een groot succes geworden. En dit ondanks het feit, dat de „leveranciers" van oud papier twee keer moesten rijden. De aktie was immers oorspronkelijk gepland voor 31 december (de laatste zaterdag van de maand), maar moest op het allerlaatste moment een week worden verschoven. Niettemin gaven op 7 januari vele inwoners van Heiloo acte de Présence en om 11.15 uur was de container reeds vol Kennelijk leven vele Heilooënaren met de Zwem- en Poloclub mee, nu die het financieel en sportief even(? erg moeilijk heeft. Wat het eerste probleem betreft, daar wordt zaterdag a.s. weer iets aan gedaan. Althans, dat ligt in de bedoeling. Tussen 10 en 12 uur zal dan n.l. een container worden geplaatst op het parkeerterrein bij hetr zwembad t Baafje. Het bestuur van de Z&PC Heiloo hoopt, ja rekent er zelfs een beetje op, dat de velen die de zwemsport een warm hart toedragen hun voorraad oud papier zullen komen afleveren. En......voor de te nemen moeite zal men U (uiteraard) weer gaarne een kleine attentie aanbieden. LEDENVERGADERING BUK BUK HEILOO Maandag 13 februari 1978 vindt de jaarlijke ledenvergadering van jonge ren sociëteit Buk Buk Heiloo plaats. Eén van de belangrijkste punten zal de bestuursverkiezing zijn. Kandidaten voor een funktie in het bestuur kunnen zich tot uiterlijk 12 februari a.s. opgeven. Dit kan d.m.v. een briefje in de kopijbus. Een ieder die op 13 februari a.s. lid is van de Buk Buk heeft toegang tot deze vergadering en heeft tevens stemrecht. Maak daar gebruik van en hou bovengenoemde datum vrij. Het begint om 20.00 uur precies op de zolder. Bestuur Buk Buk. HANS DORRESTIJN BIJ BUK BUK „Altijd lag ik overhoop met de drank en met de wijven en toen ik veel geleden had toen ging ik heel mooi schrijven". Hans Dorrestijn studeerde Nederlands in Amsterdam en doceerde dat later in Wageningen. Hij begon met teksten schrijven voor Herman van Veen en DonQuishocking en toen dat suksesvol bleek, volgden de Stratenmakeropzeeshow, de Senio renshow en Gerard Cox, zodat het schrijven inmiddels een volledige dagtaak is geworden. Het antihondenboek, geschreven in samenwerking met Fetze Pijlman, en de l.p. „Bofkont" hebben veel stof doen opwaaien. In het programma „Mooi van Lelijkheid" begeleidt Hans Dorrestijn zichzelf weer op dg piano op de van hem zo bekende wijze. Een ieder die van goed kabaret en van pakkende, goeie teksten houdt, moet dit meemaken. Hou zaterdag 28 januari vrij voor Hans Dorresteijn, je zult er géén spijt van hebben. We beginnen om negen uur in de benedenzaal van de Buk Buk, Past. v. Muyenweg 12, in Heiloo. De entree voor leden is f 2.-. Niet-leden betalen f 3.50. Kontributie 1978 Wellicht heeft u de laatste „Oostkran- ter" gelezen en het voornemen gehad om de kontributie voor 1978 te betalen. Maar dit voornemen is in het welbekende slob geraakt. Voor het grootste aantal leden geldt deze herinnering. Ik dank degenen die hun bijdrage voor 1978 reeds betaald hebben. De nieuwe lidmaatschaps kaarten krijgt u tz.t. in de bus. Voorlopig kunt u de oude kaarten nog gebruiken. U kunt uw kontributie (f 10.-) en eventuele donaties storten op bank rekeningnummer 43.13.25.111 van de AMRO- bank tn.v. Wijkvereniging Plan Oost, p/a Mw. E. Halkes óf op gironummer 2162 van AMRO-bank Alkmaar t.g.v. bankrekeningnummer 43.13.25.111 t.n.v. Wijkvereniging Plan Oost p/a Mw. E. Halkes, óf kontant ten huize van de penning meester Oostkanter 4. U bespaart ons een enorme kluif werk, als u zo spoedig mogelijk de kontributie voldoet, zodat wij niet genoodzaakt zijn huis aan huis de kontributie op te halen. Bij voorbaat onze dank. KVG ST MONICA Op de eerste avond in het nieuwe jaar kon de voorzitster Mevr. Ruiter de afgelopen woensdag een groot aantal belangstellenden verwelkomen. Het onderwerp van de avond was de omgang met geneesmiddelen. De heer Drs. H. R. Sibilo zou dat voor ons verzorgen, maar door omstandigheden was hij helaas verhinderd. De heer Keppel Apotheker van de Stationsweg was bereid gevonden om deze avond over te nemen. Met behulp van dia's liet hij zien wat doen wij met de geneesmiddelen, hoe moet je ze innemen, en hoe niet, zoals b.v. bij alcohol bij autorijden, en hoe bergen wij ze op, en wat doe je met de overschotjes, of dokter zelf niet, geef het medicijn van U zo maar niet aan de andere huisgenoten, vraag het eerst aan de dokter of apotheker. Verschillende vragen werden er dan ook gesteld. Als dank voor zijn zeer vakkundig en leerzaam betoog mocht de heer Keppel een cadeaubon in ontvangst nemen! Dames 23 mei is ons jaarlijks reisje wij gaan naar 's Hertogenbosch daar is een algeme ledendag. Eerst hebben we een Eucharistieviering met Mgr. Bluysen in de St. Jan als afsluiting van het thema „Gerechtigheid" en luiden we het nieuwe thema „Wat kies ik en hoe deel ik" in. Er is tevens een tentoonstelling van de werkstukken door de (leden) afdelingen zelf gemaakt, en er wordt ons een broodtafel aangeboden. Wat we verder doen ziet U nog wel, we maken er een mooi dagje van. Heeft U interesse geeft U zich dan deze week nog op bij een van de bestuursleden, de kosten zijn ongeveer f 45.-. Vanavond begint om acht uur in het Open Huis een openbare fraktieverga- dering van de Progressieven* Iedereen is van harte welkom. KIEN AVOND Op 3 februari is het zover... De werkgroep volwassenen organiseert voor alle bewoners van Termijen een grote kienavond op 3 februari in de bar van Sporthal 't Vennewater 's avonds om 8 uur. Op deze kienavond staat kennismaking met elkaar en gezellig samenzijn voorop, hoe kan het anders in dit carnavalsweekend. Wij rekenen op een geweldige opkomst PECH ONDERWEG De werkgroep volwassenen van de wijkvereniging Termijen, organiseert bij voldoende belangstelling een cursus „Pech Onderweg". Bent U ook nieuwsgierig wat U moet doen als U alleen met een auto op de weg staat die dienst weigert, geeft U zich dan op. Deze cursus zal op maandagavond gehouden worden en bestaat uit drie avonden van ongeveer anderhalf uur. De plaats van handeling is het Pappodgebouw. De kosten zullen niet hoger zijn dan vijf gulden per persoon voor de hele cursus. FRIESE AVOND Friso Alkmaar. Alle Friezen uit Alkmaar e.o. opgelet! Zaterdag 28 jan. kunt U weer een echte Friese avond meemaken. Vele Friezen, ongeveer 300, komen zo'n avond genieten van een Fries toneelstuk met bal na. Bent U er nog nooit geweest? Denkt U dat is niets voor mij? Kom dan ook eens! Misschien zegt U dan ook: „Krekt as thus". U bent van harte welkom op zaterdag 28 jan. om 20.00 uur in Het Gulden Vlies te Alkmaar. Onze eigen toneelgroep speelt het blijspel: „In keardel üt ien stik". Hiermee hadden ze al veel sukses in Hoorn en Hilversum. Inlichtingen bij mevrouw Hoekstra, Talmastraat 26, Alkmaar. Tel 072- 119970. De ionae toneelgroep F akt is zo juist gestart met de eerste voorstellingen va hAUarSnTSnvankde spelers) en Leo Hogenboom (regisseur) schreven afspSt^in^de^bonte wereW van komedianten en pierrots, soubrettes en ^agedjennes.^ De^ Juan^ een Uw artikel in deze krant januari 1978: „Kritiek op door Heilooërbos wel juist? z i zeker een groot aantal mensen onaangenaam hebben getroffen. In ieder geval is dat stuk bij de onlangs opgerichte „Werkgroep Natuur monumenten Heiloo slecht gevallen. Zoals U ongetwijfeld bekend zal zijn heeft deze werkgroep, opgericht tijdens een vergadering van leden van de Vereniging tot Behouw van Natuurmonumenten op 12 december 1977 zich als eerste taak gesteld om na te gaan of de aanleg van de buis door het bos wel zo onschadelijk is als door velen wordt aangenomen, en om eventueel de wettelijke mogelijkheden ter verijdeling van de plannen zo goed mogelijk te benutten. Zeer binnenkort en in dit nummer van de Uitkijkpost zal men kennis kunnen nemen van de conclusies van de Werkgroep. Nu reeds kan gesteld worden dat de voor de aanleg noodzakelijke werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande beschadi gingen van het bos niet te rechtvaar digen zijn. De Werkgroep heeft echter tevens tot taak in het algemeen plannen en ideeën te ontwikkelen, die noodzake lijk en nuttig kunnen zijn voor het behoud van het bos in een zo goed mogelijke staat. Wellicht zal de Werkgroep zich in de toekomst ook bezig houden met andere natuur gebieden in en rond Heiloo. Het staat hierbij voor de leden als een paal boven water dat de verwerkelijking van hun doelstellingen het meest gebaat is bij een zo goed mogelijke verhouding met de overheid en bij een overleg dat in een constructieve sfeer plaats vindt. Dit betekent natuurlijk niet dat de Werkgroep eventuele kritiek op beleid en beslissingen onder stoelen of banken zal steken Eigenlijk zou deze laatste uiteen zetting onnodig zijn geweest, ware het niet dat U met Uw artikel eigenlijk bij voorbaat ons streven, althans voor wat betreft het tegenhouden van de aanleg van de buis door het bos, ondergraaft (dat is Uw goede recht) en ten aanzien van hen die de aanleg willen tegenhouden wel erg op de demago gische toer gaat en dat is bedenkelijk). Hiermede hebt U dan meteen het eerste bezwaar tegen Uw artikel. Uw beschrijving van de actiegroepen en van de Zwijgende Meerderheid (bestaat die eigenlijk wel? zijn, dat moet helaas gezegd worden, van een bekend allooi. Is het U nou echt nooit evallen dat de meeste actiegroepen i juist druk maken voor wat in de ogen van hun leden het algemeen belang dient en dat zekér de groepen en de verenigingen, die zich met natuur- en landschapsbescherming bezighouden, hierbij de bij de wet geregelde mogelijkheden benutten? Tenslotte moet worden vastgesteld dat U een aantal opmerkingen maakt, die wel gestaafd hadden mogen worden! Wie heeft gezegd dat de „toestemming van Gedeputeerde Sta ten" een „schandelijke affaire" is? Hoe kun je ter plekke vaststellen dat er straks met zoveel zorgvuldigheid te werk zal worden gegaan? Om van andere onjuistheden in Uw artikel nu maar te zwijgen, moet er in ieder geval op worden gewezen dat de bewering dat de Gasunie met de werkzaamheden tot november zou moeten wachten als gevolg van de „poespas" van actiegroepen, er wel erg naast is. Er was allang overeen stemming over de aanleg langs een tracé ten zuiden van Heiloo. Niets heeft de Gasunie verhinderd daar aan de gang te gaan. Sinds de Gasunie op de proppen kwam met een plan voor een buis door het bos is er geen gelegenheid voor actiegroepen geweest om de procedure van vergunning verlening op te houden. Bezwaar schriften konden pas worden inge diend, toen het College van B. en W. van Heiloo een vergunning aan de Gasunie verstrekte, en dat was dan op opi zie 5 januari 1978. Het stond toen echter al vast dat deze winter niet meer met de aanleg kon worden begonnen. Dit uitstel tot november is een gevolg van de bij de vergunning gestelde voorwaarden, die niet door actie groepen zijn uitgevonden! Onzorgvuldigheden en onjuistheden zoals in Uw artikel voorkomen, zouden, indien gemaakt door een actiegroep, voor het voortbestaan hiervan fataal zijn. J. Ebregt, lid van de Werkgroep BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN BUIS DOOR HET BOS Leden van de Werkgroep Natuur monumenten Heiloo hebben besloten beroep aan te tekenen tegen het besluit van B. en W. van Heiloo, waarbij aan de N.V. Nederlandse Gasunie vergunning is verleend om een ondergrondse gasleiding door het Heilooër Bos aan te leggen. De werkgroep grondt zijn bezwaren op de volgende punten: - De voor de aanleg noodzakelijke werkzaamheden zullen onvermijdelijk beschadiging van het bos tot gevolg hebben, ondanks de door B. en W. van Heiloo gestelde voorwaarden waaraan de aanleg van de onderhavige gasleiding dient te voldoen. Dit is des te ernstiger omdat het bos reeds nu, o.a. als gevolg van de grote rekreatiedruk, duidelijk tekenen van aftakeling vertoond. - De onderhavige vergunning om leidingen door een natuurgebied aan te leggen betekent een precedent op grond waarvan soortelijke voor de natuur schadelijke werkzaamheden door dit bos en ook door andere kwetsbare en onvervangbare natuur gebieden moeilijker kunnen worden tegengegaan. - Er bestaat onzekerheid ten aanzien van het nadelige effekt van de intensieve bronnering op de vegetatie. Dit effect zal niet alleen in de onmiddelijke omgeving, maar ook op geruime afstand van het werkterrein kunnen optreden. De Werkgroep doet een dringend beroep op allen, wie het Heilooër Bos ter harte gaat, vooral ook Hp leden van Natuurmonumenten" eveneens beroep aan te tekenen, gericht aan het College van B. en W. van Heiloo. Aan deze indiening zijn geen financiële konsekwenties verbonden. In de persoonlijke bezwaarschriften kan iedereen natuurlijk ook van bovenge noemde argumenten gebruik maken. Voor nadere inlichtingen kan men zich richten tot H. Ruiter, Stationsweg 63, Heiloo, tel. 332786. Maar doe het snel: de bezwaar schriften moeten vóór 5 februari a.s. zijn ingediend! Schaal 1:2500 q werkput bos d diepteligging bovenkant leiding werk breed te ingegraven leiding geperste leiding persrichting route werkverkeer Volgens het bovenstaand schrijven van de heer J. Ebregt zijn er in ons artikel over „Kritiek op gasleiding door Heilooërbos wel juist? in de Uitkijkpost van 18 januari j.l. de nodige onzorgvuldigheden en onjuistheden voorgekomen. Op al deze op- en aanmerkingen maar ook op het hierbovengeplaatste bezwaarschrift willen we gr^ag even ingaan. De heer Ebregt schrijft dat het bedenkelijk is dat wij ten aanzien van hen die de aanleg van de aardgasleiding willen tegenhouden wel erg op de demagogische toer gaan. Dit wil letterlijk zeggen dat wij door volksmisleiding naar macht zouden streven. Een opmerking, die niet alleen volkomen onjuist is maar bovenal getuigt van minachting voor de mening van anderen. We zijn er heilig van overtuigd dat vele aktiegroepen, zoals de heer Ebregt schrijft, zich druk maken voor wat in de ogen van hun leden het algemeen belang dient. Het is zelfs erg goed dat er zo nu en dan mensen in het geweer treden die belangrijke zaken, waar ze zo hun twijfels over hebben in het openbaar aan de orde willen stellen. Het vervelende is alleen dat deze zaken meestal erg eenzijdig worden belicht. De zvijgende meerderheid en elk mens weet dat die echt bestaat, heeft er ook recht op de andere kant van de medaille te zien. Wij menen dat dit voor het algemeen belang niet alleen nuttig is maar zelfs noodzakelijk. Wij hebben niet gezegd dat de „Werkgroep Natuurmonumenten Heiloo", de toestemming van Gedeputeerde Staten een schandelijke affaire vindt. We hebben wel geschreven dat men het door diverse uitlatingen op deze toestemming op zijn minst zou kunnen denken. Wij hebben niet „ter plekke" vastgesteld dat er straks met zoveel zorgvuldigheid te werk zal worden gegaan maar wij hebben ons wel „ter plekke" laten voorlichten over hoe men straks te werk zal gaan. (U kunt dit zelf nagaan in ons artikel van 18 januari, red.) Onze bewering dat de Gasunie met de werkzaamheden tot november zal moeten wachten door het werk van aktiegroepen is wel degelijk juist en er niet erg naast zoals de heer Ebregt beweert. Reeds geruime tijd geleden werd er door het gemeentebestuur toestemming voor de aanleg van deze gasbuis gevraagd aan Gedeputeerde Staten. Middels een grote advertentie in de Uitkijkpost van 27 juli werd de bevolking hiervan in kennis gesteld. Er lagen tekeningen ter inzage en bezwaarschriften konden bij G.S. worden ingediend. Naar aanleiding van bezwaarschriften werd er later een hoorzitting gehouden in Haarlem waarna G.S. besloot om de zaak opnieuw te laten onderzoeken en wel door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Een zeer deskundig en uitgebreid rapport werd door dit instituut opgesteld waarna men bij Gedeputeerde Staten geen gronden meer aanwezig achtte om de Gasunie een vergunning te weigeren. Aangezien deze vergunning hierdoor pas op 5 januari 1978 afkwam was het voor de Gasnunie te laat om met de werkzaamheden te beginnen, Vanwege de vegetatie, die in de periode tussen 15 november en 15 februari van nature een fysiologische droogteperiode doormaakt (in winterrust verkeert) moest men n.l. vóór 15 februari met de boringen klaar te zijn. Na een uitgebreid onderzoek door de Heidemij. Nederland, de Bomenstichting en het Rijksinstituut voor Natuurbescherming naar de aanleg van een gasbuis onder een klein gedeelte van het HeilooërBos (zie tekening) komt het ons toch wel wat vreemd voor dat de „Werkgroep Natuurmonumenten Heiloo" alsnog mensen oproept om hiertegen beroep aan te tekenen. Zij doet dit onder het motto: „Allen, die het Heilooër Bos ter harte gaat". Je zou een dergelijke oproep op zijn minst misleidend kunnen noemen. Er zal namelijk geen mens in Heiloo te vinden zijn die het Heilooër Bos niet ter harte gaat. De eerder geplande route om deze gasleiding via een grote omweg door de bollenvelden te laten lopen bleek na rijp beraad met de bollenkwekers een onmogelijke zaak. De ommantelde gasbuis, die slechts door een klein gedeelte diep onder het bos door zal worden geperst zal geen enkele schade aan het bos teweeg brengen. „We zijn bepaald niet over één nacht ijs gegaan", aldus burgemeester H. Hoekstra, die op ons verzoek de hele affaire nog eens uit de doeken deed. "Men is bij de werkzaamheden aan strenge voorwaarden gebonden. Er zal steeds iemand aanwezig zijn van Natuurmonumenten om erop toe te zien dat aan deze voorwaarden de hand wordt gehouden. Bij de minste klacht hebben we als college het recht om het werk te laten stilleggen. Deze gasbuis is ook nodig om Alkmaar-Noord van aardgas te voorzien. We doen er in Heiloo alles aan om het bomenbestand op peil te houden. In 5 jaar tijd hebben we 8.000 bomen geplant. Wij begrijpen werkelijk niet waarom men na alle uitgebrachte rapporten deze zaak nog langer wil ophouden". Wij vragen ons wel af of de werkgroep te ver gaat met het benutten van de bij de wet geregelde mogelijkheden (A.R.O.B.) Men zal zo langzamerhand toch wel inzien dat men vecht voor een verloren zaak; een za tot op de bodem is uitgezocht. Het Heilooër Bos wordt geen haar(wortel) gekrenkt. Wij sluiten hierbij de discussie. zaak die door vele deskundigen Red. personage en een rui, beschreven en gespeeld. Nu op net I^Wadway^op 27 jal}uari, aanvang 1447. d= 3-4m IJSBAAN d= 35 m tHPTlB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 9