übolten Van Os Heren-mode J Van Os Dames-mode Modos Boetiek-mode - -* Mason s serviezen DOWN NIEUW N.S.-STATI0N EIND JULI IN GEBRUIK? AALSMEERSE BL0EMENHAL jjolm hollen iriassieï eiken meubelen OPGELET! GILASTRONOME HEILOO IN DE BAN VAN HET CARNAVAL DOWN A.s. maandag starten de werkzaamheden keukens NEVEDA KREATIEF 3.95 0.69 4.48 1.39 0.49 2.79 2.49 0.59 Mogen wij u even v(x>rstcllen 'vLjbjb IEUWSBLAD VOOR HEILOO tijdloze tafelcultuur WINKELHOF 't LOO HEILOO WEEKREKLAME: Azalea's v.a3.50 3 Acaulia's voor 4.50 Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo ijkhede BEGER EXCLUSIEF 77 ORGANISEERT DEENSE WEEK NIEUWE BREIB0EKEN KOOMEN DE BEUK IN DE PRIJZEN! WIJN VAN DE MAAND! WINKELHOF 't LOO HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO DE TRAP OP 1 "ji Lik INWOONSTER VAN HEILOO ZWAAR GEDUPEERD DOOR VERLIES TAS Zdtfbouw-woonkomfbrt SYMBOLISCHE ONTHULLING BEELDEN NABIJ WINKELHOF 't L00 1968 Trompetterkorps 1978 "HEILOO" EEN BASBLAZER EEN TR0MB0NIST(v.a i4j.) ENKELE MAJORETTES BLAZERS VOOR DE JEUGD- Tel. 332815 of 332422 of 336249 BEGROTINGSFOLDER GEMEENTE OUDPAPIERAKTIE LIDWINASCH00L MEDITATIES kennemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 8 FEBRUARI 1978 43e JAARGANG No. 6 Advertenties en administratie Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen: Groot Barlaken 23 - T elef oon 072-3 31210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. voor onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Zelfbouw-woonkomfort A.s. maandag is het zover. Dan begint de fa. Nelis met de eerste werkzaam heden, die uiteindelijk moeten leiden tot een nieuw, fraai, N.S. station. De Elanning van de fa. Nelis is er op gericht et station' in juli geheel klaar te hebben, hetgeen behoorlijk vlot fenoemd mag worden. ,oals we al eerder gemeld hebben krijgt Heiloo een station zoals die enkele jaren geleden in Krommenie is aangelegd. Over een lengte van ca. 80 meter komt een perronkap van geprofileerde stalen dakplaten, met transparante randen, die bescherming moeten bieden tegen regen en wind. Onder deze perronkap komt'n centraal afgesloten gedeelte met een wacht kamer. In dit centrale gedeelte zal ook de plaatsverkoop plaats vinden, dit aan twee loketten. De dames- en herentoiletten zijn ook in dit gedeelte gesitueerd. In de wachtkamer komen een dertigtal zitplaatsen. Buiten het centrale gedeelte, dat de fa. Nebima uit Haarlem voor zijn rekening neemt, zijn nog enekel banken gesitueerd, onder andere achter een windscherm. Overlast Het is duidelijk, dat de werkzaamheden de treinreiziger overlast zullen bezor gen, maar men zal dit er voor over moeten hebben. Zo zal een tijdlang slechts één gedeelte van het perron te belopen zijn, en zullen de treinen vanuit Alkmaar een 35-tal meter verder in zuidelijke richting stoppen en de treinen vanuit Castricum een 35 meter eerder. Het gebouwtje, waarin momen teel de kaartverkoop plaats vindt, blijft zolang mogelijk staan, dit weer ten gerieve van de treinreizigers. Dit alles en nog veel meer vindt u bij DE Vrijdagavond koopavond. UW ADRES: in zijn gekee Igemaakt van massief eiken zoncler formica of andere kunststoffen. iJ\eulenêïwelle op maat, geheel met de 'hand, in eigen werkplaats gemaakt worden. dd~en eikenhouten keuken met zeer jraate inboiiwmogeltpm en welke gaa onderhoud en gebruik niets onder doet voor welke andere keuken, dlden keuken met 14 jaar schriftelijke garantie. iJn ^dJeiloo kunt u atle i iform a tie da arom tren t „de betere massief eiken en leren meubelen" kennemerstraatweg 231. heiloo. telefoon 072-334966. t.o. willibrordusstichting y eijdagavoiickkoopavoiid Ander aanzien Ook krijgt de direkte omgeving van het station een ander aanzien. De fietsenstalling aan de noord-westzijde van het station blijft gehandhaafd. Erlangs komt een voetpad, die leidt naar de nieuwe verbinding Zeeweg - Stationsweg, waar behalve een fietspad ook gedeeltelijk een voetpad langs komt. Aan de westkant kan men, zoals ook nu het geval is, zijn auto kwijt. Bij de ingang van het parkeerterrein komt een keurig pleintje, want men moet uiteindelijk met de auto kunnen keren. Aan de oostzijde van het station komt een nieuwe fietsenstalling. De oude fietsenstalling wordt voor half juli afgebroken, waarna de fa. Fibrokap uit Weert een nieuwe fietsenstalling zal neerzetten. Deze fietsenstalling, die niet geheel overdekt en afgesloten is, zal plaats bieden aan 209 fietsen en 66 bromfietsen. De fietskluizen, dié ook Heiloo zal krijgen, zullen pas na de aanleg van de fietsenstalling geplaatst worden. Aan de oostkant van het station komt nog een voorrijstrook. Via de Stationsweg zal langs de Dierenspe ciaalzaak van Ranzijn een verbinding komen met het parkeerterrein aan de Heerenweg. Langs de nieuw aan te leggen fietsenstalling komt een voorrij strook, waar auto's even kunnen parkeren om mensen in en uit te laten stappen. Voorbij het parkeerterrein worden langs het spoor nog eens 35 parkeerplaatsen voor auto's gecreeërd. Zoals het nu naar uitziet heeft de omgeving van het station en het station zelf in augustus een totaal ander aanzien. Een ander aanzien, aangepast aan deze tijd en aan het aantal reizigers, dat in Heiloo in en uit de treinen stapt. Want jaarlijks stappen meer dan een miljoen reizigers in Heiloo in en uit de trein. U leest het goed, meer dan een miljoen, oftewel een slordige2800 per dag. Eindelijk is het zover, dat Heiloo een modern station krijgt. Het werd hoog tijd. Het N.S. station KrommeniejAssendelft. Zo ongeveer komt het station in Heiloo er uit te zien. De heer Beger van het leuke sieradenwinkeltje op de hoek van de Stationsweg/Heerenweg hpeft een voor Heiloo uniek evenement georga niseerd. Beger Exclusief 77 verkoopt veel Deense sieraden, onder meer de exclusieve tinnen sieraden Van Jörgen Jensen, sierkannen. wandplastieken met oude Egyptische voorstellingen, gemaakt van gemalen marmer, enz. enz. Een kollektie, die opvalt door exclusiviteit en een redelijke prijs. De heer Beger wil graag meer bekendheid aan deze Deense sieraden geven, vandaar dat hij van 21 februari tot en met 25 februari deze sieraden gaat exposeren. Op zich is dit nog geen reden om te spreken van een unieke gebeurtenis, maar wel als we weten wat nog meer in deze week staat te gebeuren. Want behalve de Deense sieraden, die in het NKJB gebouw aan de Stationsweg geëxposeerd worden, worden ook andere Deense produkten tentoongesteld, mede door de inbreng van diverse firma's en de medewerking van de Deense ambassade. Zo zal de fa. Vader op de expositie met Deens bier vertegenwoordigd zijn, Rob Koomen van Chez Robert is aanwezig met Deense kaas en de fa. Ypma uit Alkmaar zal de exclusieve Hifi-appara- ten van Bang en Olufsen demon streren. Het Deens verkeersbureau zal met een stand aanwezig zijn. De Deense week in het NKJB-gebouw wordt opgefleurd door bloemen handel Schouten met bloemstukken en planten. Ook de fa. Rozing (het „woongebeuren") blijft in die week in de Deense sfeer door veel aandacht te schenken aan grenen meubelen. De opening vindt op dinsdag 21 februari om twee uur plaats en de mogelijkheid is aanwezig dat dit door de Deense ambassadeur gaat gebeuren. De openingstijden zijn van twee uur 's middags tot tien uur 's avonds. De toegang is vrij, maar kinderen onder de veertien jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een ouder iemand. PAPPOD ORGANISEERT OOK DEZE ZOMER EEN TIMMERDORP Het Timmerdorp, waar elk jaar vele kinderen in de zomer veel plezier aan beleven, gaat Pappod ook in de komende zomer weer organiseren. Het gemeentebestuur staat positief tegen over dit initiatief en wat dit college betreft kan Pappod haar gang gaan. De coördinator van het Timmerdorp is Otto van Os, de Ronge 30. Hij beschikt al over een aantal mensen, die de kinderen in het Timmerdorp willen begeleiden. Maar hij heeft meer mensen nodig. Ouders die bereid zijn enige tijd te besteden aan dit Timmerdorp, kunnen kontakt op nemen met Otto van Os, telefoon- nunmer 331108. As. vrijdagavond is er een eerste bespreking om acht uur 's avonds in het Pappodgebouwtje aan 't Veld. Al degenen, die willen helpen, worden a.s. vrijdagavond in het Pappodge bouwtje verwacht. KLEINVAK - TEXTIEL WOL - HANDWERKEN WINKELHOF 't LOO 47 - HEILOO Alle kleuren D.M.C. wol en splijtzijde kralen en weefartikelen SPAR KOFFIE Rood- merk, pak 250 gram SPAR COLA of UP literfles WITTE REUS koffer 2000 gram HARDE UIEN 5 kilo DONDERDAG ZUURKOOL, 500 gr VRIJDAG EN ZAT.: JAFFA SINAASAPP. 2 kilo .v GRAPE FRUITS 8 stuks BLEU BAND MARG. altijd BLEU BAND HALV. kuip 500 gr. v. 1.37 -| q voorl" Jonge LEIDSE KAAS m cft 500 gram4.J7 rode Franse tafelwijn CÓTES DU RHONE Franse tafelwijn q 2 flessen van 9.50 v. 0*Zj een restaurant met een voortreffelijke deputatie. Tot in de wijde omtrek bekend als het symbool van de echte Franse keuken. Van exquise gerechten, stijlvolle in richting en uitnemende bediening. Het restaurant ,,par excellence" voor mensen met 'n goede smaak. Maar u weet toch ook, dat wij diners, parties en buffetten voor 30 tot 100 personen kunnen verzorgen, in een ge zellige, sfeervolle ambiance? En dat de kwaliteit hiervan eenzelfde goede naam en faam geniet als onze gewone" keuken? Gaarne vertellen wij u daar het fijne van. prop. Bering gewenst. [pecialiteiten restaurant Glastronome Rijksweg 100 Limmen Tel. 02205 - 1296 Mevrouw C. H. Dekker uit Heiloo is zwaar gedupeerd door het verlies van haar tas, afgelopen vrijdag in Winkelhof 't Loo. Want in de rood-bruine schoudertas, die ze omstreeks half 1 in 't Loo verloren is, zat een geldbedrag van f 3500,-. dat ze in vijf jaar gespaard had om een reis naar Indonesië te kunnen maken. Deze reis gaat nu door dit verlies naar alle waarschijnlijkheid niet door. Iedereen, die inlichtingen kan verstrek ken die kunnen leiden tot terugvinden van deze tas met het geld, en verder betaalcheques, paspoort, bril en pennen, wordt verzocht contact op te nemen met mevrouw C. H. Dekker, Groenelaan 6, telefoonnummer 330690. In de afgelopen dagen is het carnavalsfeestgedruis ook in Heiloo losgebarsten. De macht in Heiloo ging over in handen van Prins Willem I die in de afgelopen dagend-met zijn Raad van Elf en Miss Carnaval op prima wijze de scepter zwaaide 'over de „Narren burcht". Zaterdamiddag vond een officiële handeling plaats toen wethouder J. Botten de sleutel van de gemeente overhandigde aan Prins Willem, dit onder veel ,,alaaf" geroep. De belangstelling voor het carnaval neemt toe. Dit bleek onder meer uit de grote schare verklede kinderen, die meedeed aan de kinderoptocht door Heiloo. Een optocht, die onder meer opgeluisterd werd door het Trom petterkorps en de durmband en miniretten van St. Caecilia. Aangeko men bij het gemeentehuis vond de overhandiging van de sleutel plaats, waarbij de wethouder opmerkte, dat Heiloo zeer beslist niet slaperig genoemd kan worden, vooral gezien de vele kinderen, die in deze optocht meeliepen. Vervolgens gingen de vele kleurige ballonnen de lucht in, maar de zuid-oosten wind zorgde dat vele ballonnen in de bomen bleven vastzitten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de overgebleven ballonnen wel in zee terecht komen. Na dit feestelijk gebeuren vervolgde de stoet zijn weg via de Kennemerstraat weg waar het verkeer op uitstekende wijze weer geregeld werd door de Heilooër politie. 's Avonds werd het feest voortgezet in de Sporthal, waar zoals u elders kunt lezen, weer vele gehuldigd werden. De afgelopen dagen heeft Prins Willem I de scepter over Heiloo mogen zwaaien. Zaterdagmiddag ontving deze de sleutel uit handen van de waarnemend burgemeester, de heer J. Bolten. Het hoogtepunt van de carnavalsviering was ongetwijfeld het feest in de Sporthal, georganiseerd door de carnavalsvereniging „De Narrenkap". Hier was een grote opkomst. Men toonde de meest uiteenlopende kostuums. De stem ming zat er al vroeg in en er werd gehost en gedanst dat het een lieve lust was. Een jury, bestaande uit Gré Hommes, Piet en Ad de Graaf, stonden voor de moeilijke taak de mooiste kostuums er uit te kiezen. Zij kwamen tot het volgende resultaat! Groepen: De eerste prijs was voor de groep Sneeuwwitje die door haar zeven dwergen, inclusief Prins en appel de zaal werd rondgedragen. De groep werd gevormd door de echtparen: Morsch, Koevoets, Corts, v.d.Gulik, en Oppedijk. De tweede prijs was voor Vader Abraham en zijn smurfen. Vader Abraham werd vertolkt door mevr. Schouten, de smurfen waren de dames Ypelaan, Heidema, Franse en Stom. De derde prijs viel een groep babies ten deel, die zich 1 ondanks "Run jeugdige leeftijd al aan een sigaartje waagden. Dit waren Anneke, Lida en Maarten en v.d. Poll en Frans Favier. Paren Hier ging de eerste prijs naar twee prachtige muzikale clowns, Peter Vos en Thijs Dekker. De tweede prijs naar het echtpaar L. van Schooten als een statige markies en markiezin. Een derde prijs viel de Siamese tweeling, de dames Berends en Glorie ten deel, die noodgedwongen voor het démasqué met elkaar moesten dansen. Eenlingen: De eerste prijs voor Ome Joop, Louis Glorie zal het wel warm ehad hebben met deze enorme kop op en tweede prijs was voor Tineke Buys, als Midas, een kostuum dat zij zelf gemaakt had. Een derde prijs voor Gerda van Schalkwijk, die net als in de film Orfeo Negro als de Dood over het carnaval doolde. Winkelhof 't LOO 39 HEILOO NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Een potsierlijke gestalte door J{ kreeg oude dame lan Manshande. Het Trompetterskorps Heiloo met de dansmariekes die nog een aparte show gaven met verlichte batons, zorgden met z'n allen dat de stemming er goed in bleef. Als hoogtepunt van de avond werd de voetbalclub HSV in het zonnetje gezet door Prins Willem I, voor het overgaan van de derde klasse A naar de tweede klasse KNVB. Allen werden gesierd met de gouden Nar en kregen een oorkonde, uitgereikt door Miss Carnaval. Ook het duo Jan en Hein Zonneveld werd onderscheiden, vanwege hun laatste optreden die avond en kregen ook de versierselen van de narrenkap. De voorzitter, de heer T. Houtenbos, sprak namens het HSV een dank woord uit en toonde zich verheugd met deze onderscheiding. Een drie werf alaaf besloot dit officiële gedeelte van de avond. De organisa toren kunnen terugzien op een geslaagde avond, die nog tot in de kleine uurtjes doorging. A.s. zaterdagochtend zullen de beeld jes bij Winkelhof 't Loo „onthuld" worden. Nou ja, „onthuld", laten we zeggen een symbolische onthulling. Het gaat om drie beeldjes:x „Bloemen- man' gemaakt door mevrouw Heieen Levano-Wiedemeijer uit Amsterdam, en de beeldjes „Vrouw met fiets" en „Fluitspeelster", gemaakt door me vrouw Tineke Bot uit Hilversum. Tineke Bot zal zelf de beeldjes door enkele „plechtige" handelingen ont hullen. Het gebeuren vindt om ca. elf uur plaats. met uw ECHTE BAKKER VRAAGT i.v.m. doorstroming in de vereniging: v.a. 16 j. BAND (v.a. 10 j.) KANDIDAAT VOOR INDIK ATIECOMMISSIE NAMENS DE BEJAARDEN BONDEN BEKEND De besturen van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen en van de Katholieke Bond van Bejaar den en Gepensioneerden, afdelingen Heiloo zijn afgelopen vrijdag tot overeenstemming gekomen wat be treft een kandidaat voor de indikatie- commissie. Zoals bekend hadden de twee afdelingen het gemeentebestuur te kennen gegeven graag een vertegen woordiger namens de Bejaarden bonden in de indikatiecommissie te hebben, een wens waaraan het gemeentebestuur wel tegemoet wil komen. De voorzitters van beide afdelingen hebben in een brief aan het gemeentebestuur als kandidaat de neer N. Majolee voorgesteld en als plaatsvervanger de heer Fransman. Carnaval in het sporthalrestaurant: een eerste prijs was er terecht voor de groep Sneeuwwitje en de zeven dwergen. De gemeente heeft een begrotingsfolder uitgebracht die er op gericht is de inwoner van Heiloo te informeren over de bestemmingen van de begrotingsgelden voor dit jaar. Deze folder is verlucht met foto's en interessant is wel, dat ook enkele gegevens van de begroting van 1933 worden vermeld wel een verschil met die van 1978! De begroting wordt behandeld op vrijdag 17 februari en begint 's middags om 15.30 uur in de raadszaal van het gemeente huis. 's Avonds wordt de vergadering om 20.00 uur voortgezet. Zaterdag 11 februari wordt er weer oud papier verzameld door de Lidwinaschool. De container staal naast de school van 9.30 tot 11.30 uur. Wilt U de oude kranten s.v.p. in dozen doen of bundelen, dit maakt het overladen iets gemakkelijker. Kunt U zelf uw oud papier niet brengen, belt U dan de heer A.J. Kaandorp, Egelenburg 11, tel. 332455, hij zal er dan voor zorgen dat het opgehaald wordt. Bellen vóór (avond 22.00 uur. P.s. Wilt U geen oud papier meer neerleggen als de container weg is? Gedurende de „Veertij worden door een aantal leken op vijf achtereenvolgende dinsdagavonden korte meditaties verzorgd in de dagkapel van de Moeder Godskerk aan de Holleweg. Het onderwerp van deze meditaties is de Bergrede (Matth. 5). De overwegingen zijn van de hand van Pius Drijvers. De data zijn: 14, 21 en 28 februari en 7 en 14 maart, aanvangstijd: 19.30 uur. Ieder die deze meditaties die ongeveer een half uur duren, mee wil maxen is van harte welkom.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1