Van Os Heren'mode Van Os Dames-mode makelaardij van steeg pcj □rchipLDn EchrDpuun SIT DOWN p ft fi n Bolten Heiloo ff massief-eiken en leder STAATSLOTERIJ Modos Boetiek-mode oo\£ef af055 SITDOWNf -i^yu r* GIASTR0N0ME 1 .i!r bruidsboeketten) iGDi Mogen wij u even v(x>rstellen Kraan omver 1.49 3.98 0.42 2.98 2.98 2.25 1.49 IEUWSBLAD VOO EILOO rl'%; .Ssoofo/ WINKELHOF 't LOO HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 WAB0 OPENT FRAAIE SHOWROOM AFVALSTOFFEN INSTITUin DDMPVL0ÉT GESLAAGD Zdtfbouw-woonkomfort voor onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken n kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koonavond A. G. v. d. Nagel Aanvang verkoop 667e loterij maandag 6 maart a.s. INENTINGEN HEILOO DUBBELDWARS OPNIEUW IN ASTA THEATER IN HEILOO! OUDPAPIER AKTIE REH0B0THSCH00L GEEN SPREEKUUR Op maandag 6 maart heeft de heer Bolten, wethouder, geen spreekuur. STILLE OMGANG IN AMSTERDAM WINKELHOF 't LOO HEILOO DE TRAP OP AAN ALLE LEZERS VAN DE BIBLIOTHEEK VAN PLAN WEST Zelfbouw-woonkomfbrt ASFALTERING HEERENWEG den gnus von der linden V^straatweg/ffO- lieiioo.S30o6z, 'TUINMEUBELEN l weerbestendig comfortabel exclusief ALTIJD GOEDKOPER! FRUIT VAN TUINDER SPAR: VLEESWAREN VERS VAN HET MES 100 gramJL»JL?7 WUN VAN DE MAAND en nog 100 vaste lage prijzen DAG IN DAG UIT! PAR ontworpen voor mensen van deze tijd in kunstnijverheid 43e JAARGANG No. 9 1 MAART 1978 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redakt ie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. kennemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 LidNBM Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Geopend: donderdagavond van 19.00-21.00 uur. A.s. vrijdagmiddag wordt aan de Ewislaan nr. 32 de showroom geopend van WABO-meubelen. Een nog niet zo bekende naam in Heiloo, maar dit zou wel eens gauw kunnen veranderen. Want wat de jonge ondernemer Niek Bol ten en zijn charmante vrouw in de afgelopen jaren hebben weten klaar te spefen, mag „U" tegen worden gezegd. Vanaf november 1973 had Niek Bolten achter zijn verbouwde woning aan de Ewislaan nr. 32 een werkplaats, waar hij boeren eiken meubelen voor een nog beperkte klantenkring maakte. Maar van het een kwam het ander, en vorig jaar werd besloten dat uitbreiding nood zakelijk was en moest gebeuren. Voor uw het de P- «ROOT hoogeweg 72 - heiloo-tel.02205-1541 De werkplaats verdween naar industrieterrein en de achter woning vrijgekomen ruimte is in de afgelopen maanden omgebouwd tot een zeer fraaie showroom, geheel, ©wel van binnen als van buiten, in boerderij-stijl afgewerkt. Niek Bolten ontwierp zelf het geheel, waarna het op tekening werd gezet door het architecten-bureau Keizer en van Doorn uit Oudorp. Fa. de Haan uit Limmen nam de verbouwing voor zijn rekening, en Hans Sprenkeling verzorgde op uitstekende wijze de rieten bekleding van het dak van zowel showroom als woning. Het resultaat is een bijzonder aantrekkelijk geheel geworden. Zowel woning als showroom zijn geheel in boerderij-stijl opgetrokken, terwijl in de showroom men eerst even vol bewondering moet rondkijken, alvo rens men het oog laat vallen op de boeren eiken meubelen. En de collectie van de Fa. WABO mag er wezen: asten, in diverse soorten en modellen, eetnoeken, salontafels, slaapkamerameublementen (op de eerste verdieping], huiskamerbars, barkrukken, gestoffeerde en lederen zitmeubelen, boerenverlichting, een prachtige collectie Oosterse tapijten en verder vele kleinmeubelen. Natuur lijk allemaal (uitgezonderd de tapij ten! in boereneiken. De fa. WABO levert ook bijpassende gordijnen en vloerbedekking. Niek en Annelies Bolten kunnen trots zijn op hun showroom aan de Ewislaan nr. 32. A.s. vrijdagmiddag is van drie uur tot half zes receptie, waarna vanaf zeven uur 's avonds iedereen van harte welkom is om de showroom te bewonderen. De showroom, waar Annelies Bolten de scepter zal zwaaien, is geopend dagelijks van ca. negen uur tot half zes 's middags, uitgezonderd natuurlijk de zondag. Op het examen dat 11 februari j.l. werd afgenomen door de Associatie SMK slaagden voor het praktijk diploma machineschrijven de dames M. Admiraal, Egm. Binnen; L. Bik-Aberkrom, Heiloo; C. van Blei- sem, Limmen; H. van Bronkhorst- Gomes, Heiloo; E. Bruijns, Oudorp- Alkmair; C. Dekker, M. v.d. Heuvel, Heiloo; I. Hoogland, Limmen, H. Janssen, P. de Jong, Heiloo; P. van Kasteren-Horsten, Uitgeest; M. Kok- -Ravenstijn, Alkmaar; M. Kraakman, Heiloo; J. Kroon, Egm.Binnen; J. Ory, Egm. a/d Hoef; J.C. Spierings, M.J. v. Velzen, Heiloo; P.Vermeulen, Alk maar, en de heren J. v.d. Berg, Egm. Binnen; M. Langereis, Heiloo; J. Onderwater, Bergen; W. Ribberink, H. Vlug, Heiloo; S. de Waard, Egm. a/d Hoef; P. Zeeman, Limmen, C. Zoon, Heiloo. Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 een restaurant met een voortreffelijke reputatie. Tot in de wijde omtrek bekend als het symbool van de echte Franse keuken. Van exquise gerechfen, stijlvolle in richting en uitnemende bediening. Het restaurant ,,par excellence" voor mensen met 'n goede smaak. Maar u weet toch ook, dat wij diners, parties en buffetten voor 30 tot 100 personen kunnen verzorgen, in een ge zellige, sfeervolle ambiance? En dat de kwaliteit hiervan eenzelfde goede naam en faam geniet als onze gewone" keuken? Gaarne vertellen wij u daar het fijne van. bering gewenst. Specialiteiten restaurant Glastronome Rijksweg 100 Limmen Tel.02205 - 1 De omver gevallen kraan van de fa werden zeer zwaar beschadigd Vorige week vrijdagmiddag zowaar sensatie bij de nieuwe verbindingsweg Zeeweg-Stationsweg: vlak bij de Heerenweg „donderde" een kraan van de fa. v.d. Gulik uit Waarland omver. Gevolg: een dodelijk geschrokken kraandrijver J.S. uit Hoogwoud, twee auto's in diggelen en een overweldi gende belangstelling. De kraan moest een stukje verreden worden en dit deed J. S. uit Hoogwoud niet helemaal volgens het boekje. Het gevolg was dat de kraan kantelde en terecht kwam op twee geparkeerde auto's: een Fiat en een Toyota. Met name de Toyota was behoorlijk gekreukeld, maar gelukkig, de radio deed het nog. Wonder boven wonder deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Twee kranen van de fa. Winder uit Limmen moesten er aan te pas komen om het gevaarte weer overeind te ïji gelukte. Tot die tijd moest de hijsen, hetgeen pas in de avonduren - ijc rijkspolitie de vele belangstellenden, die nog nooit een omvergevallen kraan en twee ingedeukte auto's hadden gezien, op afstand houden. DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 Op woensdag, 8 maartl978, zullen de kinderen, geboren in 1969 (lagere schooljeugd), worden ingeënt tegen DTP. De inenting wordt gehouden in het gebouw van de Kruisvereniging, aan de Holleweg no. 94, aanvang 13.30 uur. De betreffende oproepen worden deze week verzonden. Men wordt verzocht zich strikt aan de op de kaart vermelde oproepingstijd te houden. De bijgesloten oproep x,",vaccinatie tegen mazelen" gelieve mede te nemen. Op het bureau zult U hierover nadere informatie krijgen. Bij verhindering en/of wanneer U geen oproepkaart hebt ontvangen wordt U verzocht de gemeente-secretarie, afde ling bevolking, hiervan in kennis te stellen. In verband met het feit, dat zaterdag 4 februari j.l. allerlei karnavalsaktivi- teiten in Heiloo waren georganiseerd en daardoor maar weinig kinderen in de gelegenheid waren een kinderstuk van de Utrechtse theatergroep Dub- beldwars te gaan zien, is besloten dat onder de auspiciën van de stichting Asta Theater Heiloo, nog een voorstelling wordt gegeven op zater dag 4 maart, 's middags om half drie. De voorstelling gaat over het thema „leeftijd". Hierin laat de groep zien, dat iedere leeftijd andere verplich tingen en voordelen schept. De groep, die onlangs Nederland met veel succes vertegenwoordigde op een groot internationaal jeugdtheater festival in Villach (Oostenrijk), bestaat uit vier spelers te weten: Lizet Burgersdijk, Rina Galama, Floor Maas en Marcel Oosterwijk. Spelbegeleider is Wouter Stips. De voorstelling duurt ruim een uur en de toegangsprijs is f 3,- per persoon. Iedereen is van harte welkom. Vandaag, woensdag 1 maart staat de container op het schoolplein aan de Holleweg 98. U kunt overdag uw oud papier brengen of woensdagavond van 6 tot 7 uur. We zijn blij met uw oude kranten! Hartelijk dank voor uw hulp Zaterdag 11 maart a.s. vertrekt er weer 'n bus om aan de Omgang deel te nemen. Vertrek bus 23.30 vanaf de St. Willibrordus kerk te Heiloo. In Limmen kort lof. Daarna in Amsterdam om 1 uur Stille Omgang ook voor dames, en om 2 uur H. Mis in de Papagaai, Kalverstaat. Vervol gens koffiedrinken en om ongeveer 5 uur weer in Heiloo, kosten plusminus f7.50. Spoedig aanmelden bij J. Zoon, Westerweg 320; J. Lammers Ewislaan 3 en A. W. Boersen Westerweg 361. Tel. 334052. Zoals u weet gaan wij verhuizen Nu hebben wij een verzoek aan u.Wilt u s.v.p. allemaal uw boeken voor 4 maart inleveren, ook de boeken die pas veel later terug moeten, gewoon ALLE boeken. Van maandag 6 maart t/m vrijdag 7 april zijn wij gesloten, maar u kunt dan boeken lenen bij de Bibliotheek aan de Kennemerstraatweg. Bij voorbaat dank voor uw medewer king. Hier de openingstijden van de bibliotheek aan de Kennemerstraat weg: Maandag: Volwassenen van 19.00 -21.00 uur, Jeugd van 19.00-21.00 uur. Dinsdag: Volwassenen van 10.00- 12.00 uur, en van 14.00-17.00 uur, Jeugd van 15.30-17.00 uur. Woensdag: Volwassenen van 14.00- 17.00 uur, en van 19.00-21.00 uur, Jeugd: van 14.00-17.00 uur. Vriidae Volwassenen van 14. OO IT.00 uur; 19.00-21.00 uur, Jeugd van 15.30-17.00 uur. Zaterdag: Volwassenen van 10.00- 12.00 uur. De kranten- en tijdschriftenafdeling is bovendien elke werkdag van 10-12 uur geopend (ook voor niet-leden). NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Sinds gisteren is het gedeelte van de Heerenweg tussen de Molenweg en de Stationsweg afgesloten voor het verkeer wegens asfalteringswerkzaam- heden. Deze asfaltering, die al eerder gepland was, zal waarschijnlijk tot vrijdag a.s. duren, waarna het ongerief voor het verkeer opgeheven wordt. r T* onze garantie voor de g beste merken KOFFIEMELK, halfvolle, liter Spaanse Navel- SINAASAPP., 3 kilo MAGGI SOEPEN alle smaken, pak LEIDSE KOMEET KAAS, 500 gram van 3.50 voor JAFFA GRAPE FRUITS, 10 voor Ivoorkust ANANAS per stuk TOMATEN 500 gram KATENSPEK t SLAGERS LEVER- WORST, 250 gram Ï.Dy BORDEAUX ROUGE 0 2 flessen v. 9.90 v.\j.j70 Amstelveen A'damseweg 507. Tel. 020-471199 Heiloo Winkelcentrum 't Loo 4. Tel. 072-332092 HUTSCHENREUTHER GERMANY Heerenweg 211 - Tel. 33 11 66 - Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1