t tuinmeubelen □rc hipLcin üirDpLan srroowN ft Botten Heiloo massief-eiken en leder Belangrijke mededeling voorde inwoners van de gemeente Heiloo. Eerst komen dan beslissen BeterBouwenCentrum konstruktief, redelijk, rechtvaardig Dit wil de WD in de gemeenteraad van Heiloo: makelaardij van steeg fig DORPSFEEST HEILOO 1978 DE AALSMEERSE BL0EMENHAL Laat uw WD-stem niet verloren gaan C.D.A. Zie gele bijlage. Stoel Van Klaveren Sinds 1850 Nummer 1 van lijst 1 NIEUWSBL Jaarmarkt oet uw tuin nog opgeknapt worden? EILOO Loo één jaar De eerste tien kandidaten GL j GARDEN HOBBY CLUB b.v. Speciaalzaak voor de betere merken weerbestendig - confortabel - exclusief n r Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL 334120 o.a. AFRIKANEN 10 voor3.50; 30 voor 7.50 GEZANIA'S 10 voor8.50; 15 voor 11.50 e.d.- NOGMAALS DORPSFEEST Zelfbouw-woonkomfort ;#ïh:ó kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond SPAR-STUNT VAN DE WEEK Uniek voetbalboek bij De Spar voor 50 cent. DE BEUK IN DE PRIJZEN! ZUIVEL VLEESWAREN VERS VAN HET MES: TUINDER SPAR Brood van Hemmer uw echte bakker. Met HEMMER uw echte bakker!i AFVALSTOFFEN di. t/m vr. 8.30-17.30, Mevrouw Stikkel-Sigling Wij willen de inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming door: 1. waar mogelijk de raadscommissies in het openbaar te doen vergaderen; 2. voorafgaande aan onze maandelijkse fractie vergadering, inwoners in de gelegenheid te stellen met de VVD-fractie van gedachten te wisselen. Wij willen vanuit onze liberale beginselen overleggen en waar mogelijk samenwerken met andere partijen om tot een juiste besluitvorming tekomen. Denk en doe met ons mee, stem 31 mei op de VVD. Openheid van bestuur Bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs Bevorderen van het eigen woningbezit Stimulering jeugdwerk en wijkverenigingen Een gezond financieel beleid Terughoudendheid bij eventuele verhoging van de onroerendgoed- belastingen Aandacht voor de middenstand Het instellen van een onderzoek, in de loop van 1978, naar de mogelijkheden van een overdekt zwembad in Heiloo Het veiligstellen van het landschap rondom Heiloo Voorwaarden scheppen voor een veelzijdig cultuurpatroon 43e JAARGANG No. 21 24 MEI 1978 - AMSTELVEEN, Amsterdamseweg 507, Tel. 020-471199 HEILOO, Winkelcentrum ,,'t Loo" 4, Tel. 072-332092 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. kennemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 SSS m ILKjNdM voor onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur,- zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Geopend: donderdagavond van 19.00-21.00 uur. Zondag 28 mei staat Heiloo in het teken van het Dorpsfeest. Het Dorpsfeest, in voorgaande jaren altijd goed voor duizenden bezoekers, biedt ook dit jaar weer tal van aktiviteiten. Ook nu is het feest in de eerste plaats bedoeld om een ontmoetingsplaats te creëren waar men oude kennissen tegenkomt en nieuwe maakt. Daar naast is het een prachtige mogelijkheid om kennis te maken met het rijke verenigingsleven van Heiloo. PROGRAMMA: 11.00 uur: Start FIETSPUZZLE- TOCHT vanuit plan Mallevoort. 12.00 uur: Rond Winkelcentrum 't Loo: ROMMELMARKT, JAAR MARKT, SPELEND 13.00 uur: Aankomst FIETSPUZZLE- TOCHT bij 't Loo. 16.00 uur: WATERFESTIJN op vijver aan de Frederica's Hof in Plan Oost. FIETSPUZZLETOCHT Voor de fietspuzzletocht, die zich geheel binnen de gemeentegrenzen van Heiloo zal voltrekken, kan men zich zondags vanaf 11.00 uur aanmelden bij het startpunt, De Kandelaar 61 in Plan Mallevoort. Voor degenen, die het bereiken van dit adres al een puzzle vinden, wijzen we op de vele plattegronden die Heiloo rijk is. De deelnamekosten zijn twee kwartjes -Hartstichting -Commitee 'vrouwen voor vrouwen' -Release -Ammnesty International -Bijenverveniging -Vrouwenhuis Alkmaar -VARA OUDE AMBACHTEN Wederom kan men oude ambachten en beroepen bewonderen, zoals het zadelmaken, wolspinnen en kantklos sen. Ook zal een kajppen- en huilenmaakster aaanw^zig zijn. Verder kan men een steenslijper, een glazenier en een houtsnijder aan het werk zien. POPPEKAST Voor de kinderen is natuurlijk weer een poppekast aanwezig. Ditmaal zal Poppentheater Joyce een aantal voorstellingen geven. KOEK EN ZOPIE Vanzelfsprekend wordt ook de inwendige mens niet vergeten. Naast de theetuin, waar men behalve thee ook van diverse andere drankjes kan worden voorzien is er ijs, suikerspin, patat en oliebollen. Bij het waterfestijn is naast patat en ijs zelfs nog heuse snert te krijgen. RUILBEURS Een aantal kramen zijn beschikbaar voor mensen die iets te ruilen hebben. Alles kan geruild worden, van speelgoed tot sigarenbandjes tot soepkommen tot zeldzame ikonen. SPELEN De kinderen kunnen tijdens de jaarmarkt RINGSTEKEN OP PONIES. Verder kan men een ander spel zien, waarin diverse verenigingen en instel lingen elkaar bestrijden. Dit spel is een soort mens erger je niet, met daarin opgenomen een aantal opdrachten die tijdens het spel uitgevoerd moeten worden. Het spel wordt met levende pionnen gespeeld. Per instelling doen vier pionnen mee. Zij worden aangevoerd door een teamleider, die de dobbelsteen gooit en aan de hand van het aantal gegooide ogen de voortzetting van net spel aangeeft. Deelnemers kunnen zich overigens nog steeds melden bij de wat er festij naar essen. WATERFESTIJN Het waterfestijn komt dit jaar met een geheel nieuw programma waarbij het accent komt te liggen op sportiviteit en competitie. Maar natuurlijk zullen ook de lachers niet van de lucht zijn. TEAMWEDSTRIJDEN Een aantal teams van verenigingen zullen elkaar op en in het water bestrijden. Het programma bestaat uit: -Telekraan zwaaien: De Firma Teeren- stra heeft een kraan beschikbaar gesteld waaraan een touw bevestigd wordt. De bedoeling is naar één van de in de vijver drijvende eilandjes te zwaaien. -Zakknuppelen: Dit oeroude spel zal worden bedreven op een balk welke met behulp van genoemde kraan boven het water wordt opgehangen. -Schotslopen: Over de breedte van de vijver wordt een schotsenba^n aange legd. Springend over deze 'piepschuim' schotsen moet de overkant worden bereikt. -Steekspel: Staande in twee rubberen bootjes tracht men de tegenstander met een van schuimrubber voorziene stok in het water te werken. De teams bestaan uit tenminst drie personen. BOOTJESRACE Naast de teamwedstrijden is er voor de jeugd tot veertien jaar een voor individuele deelname opengestelde bootjesrace met hindernissen. Iedere jongen of meisje dat kan zwemmen kan met zijn of haar eigen bootje of met een van de door de firma Helling ter beschikking gestelde bootjes hieraan meedoen. Voor deelname kan men zich nog steeds melden bij Lammie Bonhoff, Hoghe Weijdt 42, tel. 333432 of bij Leo van Rijn, Groote Olven 20, tel. 331510. ORGANISATIE De organisatie van het dorpsfeest is in handen van: Buk-Buk, Pappod, Pony club Heiloo en de wijkverenigingen. per persoon en één gulden per gezin. De puzzlet twee uur en ae rit eindigt bij 't Loo, duur van de puzzletocht is ongeveer waar alle deelnemers beloond worden met een herinneringsvaantje. ROMMELMARKT De baten van deze rommelmarkt, die volgens de organisator de grootste boven het IJ is, komen geheel ten goede aan de gehandicapte kinderen in Heiloo. Gedacht wordt aan een Spel-o-theek of aan zwem instructie voor deze kinderen. De hoeveelheid rommel is niet te overzien maar er is echte goedbedoelde rommel bij. Overigens kunt u met uw (wel enigszins deugelijke) rommel nog steeds terecht bij Gerard Sengers, Heerenweg 93, tel. 330544. INFOSTANDS De volgende verenigingen/instellingen zullen vertegenwoordigd zijn ■COOK ■Hobbyfarm -Terre des hommes ■COC Dorpsfeest 19 78: Net als 1977 ook dit jaar weer een groot succes Ja? Nu, dan hebben wij een grote AFSLAG van 1-jarige planten voor u, PETUNIA'S 10 voor4.50; 30 voor 10. -< Dit assortiment en nog vele andere soorten, teveel om op te noemen. Bij grote afname SPOTPRIJZEN. Ook het adres voor bloeiende en groene ^KAMERPLANTEN voor populaire prijzen UW ADRES: ZEVENHUIZERLAAN 54 - HEILOO Vrijdagavond koopavond! Sinds enkele dagen staat vast, dat er bij de jaarmarkt een grofsmid zijn kunnen zal laten zien. Het waterfestijn zal geopend worden om 15.45 uur met een demonstratie van radiografisch bestuurde modelvaar tuigen. w!«aiima«fc3ia3P^gwtBtiiiiinasaah=^Hig!iBBtMirtiii<H»a:>ayii».;KS5ig?OTCT NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Het stemmen bij volmacht is nu zeer vereenvoudigd. Als u op 31 mei niet in de gelegenheid bent, zelf uw stem uit te brengen, kunt u een ander machtigen met uw eigen oproepingskaart. De ge machtigde moet dan wel zelf be horen tot hetzelfde op de kaart aangegeven stemdistrict, wa#r u zou moeten stemmen en tegelijk zij eigen stem uitbrengen. U kunt uw oproepingskaart ook inleveren (alleen door uzelf on dertekend) bij een van de volgen de personen: M. v. d. Kloet, Breedelaan 38; J. Bosschert, De Spanring 13; J. J. de Wit, Spillaan 16; Mevr. T. Oijevaar, Zeeweg 36; Mevr. M. v. Vemde, Hoefcamp- laan 7; J. Schoemaker, Breedelaan 65; S. H. Brunekreef, Vrieswijk 123; Mevr. C. G. Stikkel, Kerkeln. 49; J. J. Dekker, Kenn.straatweg 7H; Mevr. A. M. E. v. d. Zee, Beste vaersla an 4; J. Roelofs, Obriglaan 35; H. M. Post, Op de Wieken 29; A. M. Grondhout, Middelhof 6; C. Knijnenberg, De Achtkant 5. Indien u door omstandigheden niet in staat bent, het stembureau lopend óf met eeu vöfvoermiddel te bereiken, kunt u gebruik ma ken van de Verkiezingen Vervoer Dienst. U kunt dan mevrouw Titia Oijevaar (telefoon 334016) opbellen; zij zorgt dat u door een van de VVD-leden per auto naar en van het stembureau wordt gereden. Morgenavond Open Huis 8 uur n.m. Verkiezingsbijeenkomst. Spr. Mw. J. G. Kraayeveld- Waukes. bij 15.boodschappen SPAR THEEZAKJES A AA pak a 20 zakjes v. 1.29 SPAR FRITES SAUS -q emmer 760 gramAbT'ÏJ OMO draagcarton a 2 kilo.3 «JÖ VOLVETTE JONGE Q CA GRASKAAS, kilo 0.3U VOLV. JONG BEL. c r A BOEREKAAS, 500 g OOU ACHTERHAM t -A 100 gramX Ijf GEGRILDE ACHTER -g -A HAM, 100 gram RAUWE HAM t AQ 100 gram 1»70 GEBR. GEHAKT t AQ 150 gramX«UO Vrydag en zaterdag: GRANNY SMITH AQ APPELEN, heel kilo 1 ZfO JAFFA SINAASAPP. -A 2kiloL.ly RADIJSJES A AQ 2 bosU.VO VERSE SPERZIE- -g AQ BOONTJES, 500 gram l«ÜO Lieve dames, beste heren Wij willen u en onszelf feliciteren Wij feesten deze week met elkaar Ter ere van 't eerste geboorte jaar Wij doen iets leuks, en ook iets geks Er zijn draaimolens en waardecheques. Als dank van de ,,Loo'se" winkelstand deze aardigheidjes voor elke klant want was u niet naar 't Loo gekomen gedaan zou het zijn met onze dromen wij doen alles in onze zaken om het u naar de zin te maken en is het wel eens moeilijk geweest "'nu is er alle rede tot feest want wat waar is, is waar het was een zeer succesvol jaar. Daar we de jongsten ook al willen paaien mogen die gratis een rondje draaien en als u er dan toch al bent kijk eens in de Wel-Farestand! En bent u soms bang uw koffie te missen dan kan een mens zich terdege vergissen want op donderdag en vrijdagmorgen zal Albert Heijn daar eens voor zorgen. Zaterdagmiddag „Eensgezindheid op het plein een waar feest voor groot en klein. Ja, zo kreeg 't Loo z n faam kan bogen op een goede naam. Zelfs mensen van buiten Heiloo vinden 't winkelen bij ons „zo"! met z'n beeldjes, z'n bloemen, z'n planten ze komen naar ons van alle kanten 't is, eigenlijk een reuze bof zo'n schitterende Winkelhof vandaag nog niet, da's wat voorbarig maar over twee nachtjes, dan zijn we jarig! Voor uw I-P- 9 «ROOT hoogeweg 72 - heiloo-tel.02205-1541 Tegels Eilandswal 9 - ALKMAAR - Tel. 072-11 85 08 HEILOO Grondi™ 3 Mr. A. M. E. v. d. Zee- s n' ,n'!nenber« Mandersloot q j/ü 0osterveId 4 Drs. J. Roelofs in r e3,3/1™" 5 H. M. Post S- Brunekreef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1