J 5 5 7 7 ÉÉlIk '7 □rchipLDn technopLcri L tuinmeubelen Eerst tekenen dan rekenen BeterBouwenCentium j Botten Heiloo massief-eiken en leder makelaardij van steeg m SIT DOWN BEKENDMAKING Uitgifte percelen in bouwplan Baetenburg C.D.A.-kiezers, hartelijk dank voor uw vertouwen. Wij gaan nu voor u aan het werk! Stoel Tan Klaveren Sinds 1850 Meenemen voor de helft! MASCOTTE Voorde laatkomers grote afslag DE AALSMEERSE BL0EMENHAL SIT DO WH EILOO Linkse blok in Heiloo lijdt verlies winst voor Heiloo 2000 en CDA NIEUWSBL si ttiWEr 1978 onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 Zelfbouw-woonkomfort AFWEZIG WEGENS VAKANTIE 25 JAAR BLIJ MET B. en W., 25 WEKEN FEEST jr :n OUD PAPIER AKTIE LIDWINASCHOQL WELKOM! WELKOM! Uw Spar Supermarkt heeft nieuwe stuurlui. VERS VLEES: GROENTE EN FRUIT: ZUIVEL: Rrood van de u welbekende bakker hier ter plaatse INAEN JAN BUITENHUIS SUPERMARKT S RA R De Loet5-Heiloo AFVALSTOFFEN |.P. ■■ROOT C.D.A. Heiloo I GARDEN HOBBY CLUB b.v. Speciaalzaak voor de betere merken rweerbestendig - confortabel - exclusief Open: ma. 13.30-17.30, di. t/m vr. 8.30-17.30, za. 9.00-12.30. Dat kan nog steeds bij U bent welkom! Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 VIJFTIG-JARIG AMBTSJUBILEUM HEIL00ER V.J. KEIJSPER STEKGERANIUMS, 6 voor10.- ZAAIGERANIUMS, 10 voor10.- AFRIKANEN, 10 voor3.50; 30 voor7.50 INGEZONDENSTUK kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334965 vrijdag koopavond Zelfbouw-woonkomfort K0LLEKTE TEN BATE VAN HET ANJERFONDS 5 'Y$ 7 JUNI 1978 43e JAARGANG No. 23 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. j:*** kepnemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 udNBM, ^OÊSST voor Gratis bouw- en verbouwadvies s Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair 1 f Geopend: donderdagavond van 19.00-21.00 uur. NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Wethouder J. Bolten en wethouder mevr. mr. A. M. E. van der Zee-Mandersloot zijn wegens vacantie afwezig van 7 tot en met 18 juni 1978. In verband hiermee zal hun spreekuur op maandag, 12 juni a.s. komen te vervallen. In 1953 begonnen met de eerste supermarkt in Alkmaar aan de Langestraat, het pand waar jarenlang hotel-restaurant „Toelast" gevestigd was geweest. Nu, na 25 jaar eigenaars van 10 supermarkten, dat zijn de heren D. v. Bodegraven en J. v. Weert. Beiden kwamen uit het kruideniersvak en begrepen dat een nieuwe aanpak noodzakelijk was. Dat dit inzicht juist was blijkt wel uit het feit dat van het begin af aan, de zaken goed liepen. Men maakte kennis met een volledig kwaliteitspakket levensmiddelen en daarbij non-food artikelen. Bovendien kenmerken de B. en W.-zaken zich door een geheel eigen sfeer. Toen Alkmaar een succes bleek te zijn, werd in 1958 een tweede zaak geopend aan de Kennemerstraatweg. In 1960 werd de „KijkGrijp" aan de Laat overgenomen en gerenoveerd, en tegelijkertijd werd een grote super markt in Bergen geopend. Hierna volgde nog een vestiging in de Koorstraat in Egmond aan Zee. Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat in het bestemmingsplan Baetenburg, gelegen tussen plan Boekenstein en winkelcentrum zuid-west ('t Hoekstuk), gronden worden uitge geven voor: I Premiewoningen 48 premiewoningen voor een gemiddelde koopsom van 116.700,(rijksbijdrage le jaar 4.000,totale rijksbijdrage 22.000, 30 premiewoningen voor een gemiddelde koopsom van 137.000,(rijksbijdrage le jaar 934, totale rijksbijdrage 2.236, 22 premiewoningen in twee lagen, te verdelen in: 4 hoekwoningen boven voor een koopsom van 105.000,— (rijksbijdrage le jaar 4.000,—; totale rijksbijdrage 22.000, 4 hoekwoningen beneden voor een koopsom van 100.000,(rijksbijdrage le jaar 4.000, totale rijksbijdrage 22.000, 7 tussenwoningen boven voor een koopsom van 107.000,— (rijksbijdrage le jaar 4.000,—; totale rijksbijdrage 22.000, 7 tussen-woningen beneden voor een koopsom van 101.000,(rijksbijdrage le jaar 4.000, totale rijksbijdrage 22.000, Verwacht mag worden dat de bouw van deze woningen start in september 1978. Gegadigden voor de premie-woningen dienen zich te melden via een op het bureau grondzaken ter secretarie te verkrijgen formulier. Het volledig ingevulde formulier dient vóór 15 juli 1978 te worden ingeleverd. II Vry staande woningen. Beschikbaar zijn 5 bouwkavels met een gemiddelde grootte van 540 m2. De grondprijs bedraagt 123.50 per m2, exclusief omzetbelasting. De genoemde grondprijs wordt vanaf 1 juli 1978 verhoogd met 8% rente 's jaars. Gegadigden voor deze bouwgronden dienen zich voor 15 juli 1978 te melden via een op het bureau grondzaken ter secretarie te verkrijgen formulier. III Woningen in de vrije sector. Beschikbaar zijn 24 kavels, waarop door bemiddeling van het NV Bouwfonds Nederlandse Gemeen ten woningen in de vrije sector worden gebouwd. Gebouwd worden 4 type woningen in de prijsklassen van gemiddeld 209.000,219.000,244.000,en 325.000, Nadere inlichtingen omtrent deze woningen zijn te verkrijgen bij voornoemd Bouwfonds, Boterstraat 28, Alkmaar, waar men zich eveneens vóór 15 juli 1978 als gegadigde moet melden. Toewijzing In verband met het grote aantal te verwachten aanvragen, komen voor het kopen van bovengenoemde woningen c.q. bouwterreinen allereerst in aanmerking, zij die: a. in deze gemeente een huurwoning vrijmaken die weer aan een andere woningzoekende kan worden toegewezen; b. over een schriftelijke verklaring van het gemeentebestuur of één van de beide plaatselijke woning bouwverenigingen beschikken dat een met name genoemde huurwoning is toegewezen; c. als woningzoekende in deze gemeente staan ingeschreven. Prijspeil De in deze publicatie genoemde prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil per 1 mei 1978. De bouwkos tenstijgingen vanaf 1 mei 1978 tot de datum waarop met de bouw wordt begonnen zullen worden doorberekend. Heiloo, 31 mei 1978. Burgemeester en wethouders van Heiloo, H. Hoekstra, burgemeester. E. dé Boer, secretaris. Gemeente Heiloo In 1968 één van de grootste in Winkelcentrum de Hoef. in 1972 Schoorl, 1974 Castricum, 1975 tweede zaak in Heiloo, 1976 Warmenhuizen. Nieuwe plannen liggen al klaar en wachten op de vergunning Voor opslag en bevoorrading, dit gebeurt 3 maal per dag, werd het centraal magazijn aan de Phoenixstraat in Alkmaar in 1958 verbouwd, mede ten behoeve van de centrale slagerij, daar is nu al weer 2000 vierkante meter bijgekomen aan de Kitmanstraat. Hier zijn de kantoren en een eigen computerafdeling gevestigd. Een zaak die snel groeit, neeft ook veel personeel, werd er in 1953 begonnen met 30 man, deze groep is nu uitgegroeid tot een personeelsbestand van 400 mensen. Sommigen zijn al meer dan 20 jaar in dienst. Mede door hun inzet mag B. en W. zich in zijn succes verheugen De nuttige winkeloppervlakte bedraagt 4000 vierkante meter, de kantoren en magazijnen 8000 vierkante meter. En nu gaan zij 25 weken feest vieren en het publiek mag ir die vreugde delen. Zaterdag 10 juni a.s. wordt er weer oud-papier verzameld door de ouders van de leerlingen van de Lidwina- school. Veel kinderen werken deze morgen mee om alles weer goed te laten verlopen. De container staat naast de school van 9.30 tot 11.30 uur. Wilt U de oude kranten en het andere oud-papier in dozen doen of bundelen, dit maakt het overladen makkelijker. Ondanks de lage oudpapierprijs blijven wij door gaan met het verzamelen van oud papier. Met de subsidie van de gemeente (hoe meer oud papier, hoe meer subsidieblijft het voor ons nog steeds de moeite waard. P.S. Wilt U geen oud papier meer neerleggen als de container weg is? Zy verwelkomen u met reklames tot en met zaterdag. Eén heel kilo RIBKARBONADE9.98 100 gram MALSE BIEFSTUK2.18 Bakje CHAMPIGNONS.0.98 Doosje AARDBEIEN0.98 Kg BANANEN0.98 Holl. BLOEMKOOL0.98 2 krop SLA0.98 1 liter VAN.VLA1.56-1.19 Vi liter SLAGROOM 1.90-1.49 Elke kilo kaas 100 ct goedkoper De hele week STOKBROOD1.45-1.15 KOFFIEBROODJES of KRENTENVLINDERS 65-55 en nog vele andere reklames! Voor uw hoogeweg 72 - heiloo -tel.02205-1541 De breuk tussen de P.v.d.A. en D'66 enerzijds en PPR anderzijds heeft het linkse blok in Heiloo schade toege bracht. Bij de gemeenteraadsverkiezin gen van vorige week is de nieuwe combinatie PPR/PSP er niet in geslaagd een zetel te bemachtigen, terwijl de combinatie P.v.d.A./D'66 nu genoegen moet nemen met vier zetels. De grote winnaars zijn Heiloo 2000, dat nu in de raad met twee zetels terugkeert en het CDA, dat nu 7 in plaats van 5 zetels heeft. Kijken we naar het percentage stemmenverdeling dan blijkt dat Heiloo 2000 ongetwijfeld de nodige stemmen van de drie grote partijen heeft afgepakt, als we de uitslag gaan vergelijken met de Provinciale Staten verkiezingen. Maar zo erg verwonder lijk is dit niet, want deze belangen groepering heeft in de afgelopen weken bij de Heilooër bevolking met hun „reklamevoering" - als we van reklamevoering mogen spreken - een goede indruk gemaakt. Deze indruk wordt nog versterkt door de enquête die deze groepering heeft laten houden. Een initiatief dat in de toekomst navolging verdient. De grootste partij is nu het CDA. Vergeleken met 1974 behaalde deze partij nu ook 32.9 procent van de stemmen, maar mede door de grote inbreng van Heiloo 2000 heeft dit toch uiteindelijk geresulteerd dat het CDA nu op zeven zetels is gekomen. De zetelverdeling is nu als volgt: CDA: 7 zetels (32.9 procent); VVD: 6 zetels (29.0 procent); P.v.d.A./D'66: 4 zetels (22.2 procent); Heiloo 2000: 2 zetels (11.8 procent). De CPN en de PSP/PPR zijn er niet ingeslaagd een zetel te bemachtigen. In de gemeenteraad zullen niet meer terugkeren: mevrouw Brolsma-Polling en de heer A. Verplanke (Progressieve Fraktie), de heren Ch.J. Vahl (CDA) en W.M. Mast (CDA). Nieuw in de raad zijn CDA: de heren J. Visser, J. Breuker en de dames mevr. H.J. Settels-Dekker en mevr. A.A.M. Willemse-van der Ploeg. P.v.d.A./D'66: mevr. E. Sandkuijl- Huizinga; Heiloo 2000: mevr. M.B. van Gelder-Kop. AMSTELVEEN, Amsterdamseweg 507, Tel. 020-471199 HEILOO, Winkelcentrum ,,'t Loo" 4, Tel. 072-332092 Keukens Eilandswal 9 - ALKMAAR - Tel. 072-11 85 08 Japonnen, blouses, rokken, pantalons, pullovers, regenmantels, mantelkostuums en blazers die u voor DE HELFT VAN DE PRIJS kunt kopen. rnosc© Vorige week woensdag was het voor de heer V. J. Keijsper uit Heiloo een bijzondere dag. Want in Amsterdam werd hij gehuldigd vanwege zijn 50-jarig ambtsjubileum bij het G.A.K.. Dit werd meteen gecombineerd met zijn afscheid, want de heer Keijsper heeft inmiddels de pensioengerech tigde leeftijd bereikt. De heer Keijsper startte zijn loopbaan in 1928 bij ae Raad van Arbeid in Alkmaar op een leeftijd, dat hij nog geen 15 jaar was. Hier bleef hij 25 jaar om vervolgens over te stappen naar het GAK in Amsterdam. In 1968 vierde hij ziin 40-jarig jubileum en ter gelegenheid hiervan ontving hij uit handen van de president-direkteur van het G.A.K. de medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De heer Keijsper, die lid is van Orpheus, het bekende mannenkoor uit Alkmaar, en nog steeds het vervoer organiseert van minder validen en bejaarden naar de kerk, werd vorige week woensdag middag tijdens zijn afscheid, waarbij zijn vrouw en het merendeel van zijn kinderen aanwezig waren, onder meer toegesproken door de hoofddirekteur van het G.A.K.Mr. Brouwer en de werkgeversvoorzitter van de bedrijfs vereniging B.V. Voeding. Bij zijn afscheid ontving de heer Keijsper onder meer een fraai stel tuinstoelen, een werkbank en een gedenkbord. Diverse soorten LEEUWENBEKKEN, PETUNIA'S, FUCHSIA'S, teveel om op te noemen. Dit alles voor spotpryzen. UW ADRES: ZEVENHUIZERLAAN 54 - HEILOO Vry dagavond koopavond! De mevrouw was bezig met haar spiegeleitje de kinderen te laten oversteken op de Stationsweg. Mijn vrouw en ik maakten daar ook gebruik van. Het jongetje vroeg aan de mevrouw om iets te mogen x4ialen, waarschijnlijk bij Vijn. Oen, zegt de dame, dat is jammer, maar ik heb nu geen bij me. Oh, zeg ik, mevrouw wilt U soms wat lenen? Als dat zou kunnen, zegt ze, graag! Dat kan mevrouw, zeg ik, wat moet het zijn? Graag dan f 2,50, zegt ze, of liever f 3,-. Ik geef de mevrouw drie gulden en ze vraagt het adres, herhaalt het 2 of 3 keer en zegt, U krijgt het zo weer terug. Thuis zegt mijn vrouw, die 3 gulden ben je kwijt, die krijg je niet, wil ik wedden. Goed, zeg ik, we wedden om een doosje aardbeien. Nu is het al weer een dag of wat later en nu heb ik driemaal verloren, drie guldens, een doosje aardbeien en mijn vertrouwen in dames die helpen bij het oversteken. En dat vind ik jammer N. Otsen w NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Evenals voorgaande jaren zal in de periode van 12-25 juni a.s. een inzameling gehouden worden door het „Anjerfonds". De opbrengst van deze kollekte komt ten goede aan een bonte verscheidenheid, van grote en kleine plaatselijke verenigingen en organisa ties op het gebied van bijvoorbeeld: toneel, muziek, vormingswerk, natuur bescherming, jeugdwerk, folklore, hobby, en buurtwerk. Samen vormen deze organisatie's een belangrijk bestanddeel van onze samenleving. Om die zaak gaat het, om Uw zaak dus. In Heiloo hebben de volgende verenigingen in de afgelopen zeven jaar een subsidie uit dit „Anjerfonds" ontvangen: 1. Heilooër Operette Vereniging; 2. Volksmuziekscnool Heiloo; 3. Hei looër Harmonie-orkest; Caecilia; 4. Muziekvereniging Eensgezindheid; 5. Trompetterkorps Heiloo; 6. r.K. Gemengde Zangvereniging Nieuw Leven. Hoofdzakelijk zijn het leden van bovengenoemde verenigingen, die in de komende weken als kollektant bij U een bijdrage voor het Anjerfonds komen vragen. Gezien het plaatselijk belang van deze aktie, stelt hen vast niet teleur. Van de netto opbrengst van deze kollekte in Heiloo gehouden, zal 20 procent worden uitgekeerd als voor keurssubsidie aan de reeds genoemde verenigingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1