(333 F. DE GROOT IéKT? knikvoeten bedreigen de lichaamshouding de meubelspecialist i I J Stuifbergeri 6 O m J j LIMi fi^$^^11 111 ÜSl N lfls= III ll£ l^^lf HIL. III IL1 Mooie Andijvie 'les0.75 Rode Tomaten Champignons Handappelen 10 Eieren C5Ti flOp■111 IF i Welke all-round meubelverkoper start bij ons op 1 juli een glanzende carrière? 49,95 1% RIA PIJNAPPEL WARENHUIS LUTE GEBR.MIN Schoonheidsbehandeling LIAVAN BEEK EDAMMER KAAS GOUDSE KAAS w w w w w w w w w wyyvv vv w Sierspelden Zijkammen 3! 750 gram1.25 Rijksweg 120, Limmen BRINK m MEVR. W. J. GR00TEND0RST Vrijstaand Woonhuis 69,95 17,95 nu 23,95 II KERKWEG 29 - LIMMEN - TELEFOON 02205-1522 I I Visweg 23 - Limmen TEVENS TUINAANLEG La i part-time onderwyzer/es TEXACO „DE VEREENIGING" S j Open Klaverjcasdrive DONDERDAG TIM ZATERDAG AANRIEDINGEN: ONBETAALD WERK... MAG DAT? bakje van 1.09 NU1.65 Granny Smith, 1 kg 1ste soort NU2.50 ELKE DAG HEERLIJKE AARDBEIEN! kakelvers, middelgroot NU1.65 VIVO-MARKT Telefoon 1265 LUCHTVERWARMING de C.V. met toekomst FA. H00GEB00M LIMMEN HEEFTER EEN KAASWINKELTJE BIJ AMSTEL EN KLM PARTY SERVICE BOUWEN VOOR U EEN FEESTJE -SR KRUIDEN en (8) f KEUKENKRUIDEN Reformhuis „HEILOO" ►)®®®®®®®G Bogerdlaan 18, Limmerr, tel. 02205 - 1585 Voetkundige (pedicure) Therapeutifcch-Bandagiste Steunkousen ook naar maat Steifnzolen Ook via ziekenfonds (75% korting) Speciaalzaak voor Limmen en omgeving De Meubelspecialist in Limmen maakt deel uit van een keten van snelgroeiende meubelzaken in Friesland en Noord-Holland. Voor onze vestiging in Limmen zoeken wij met zeer veel spoed een all-round meubelverkoper. Onze gedachten gaan uit naar een representatieve en enthousiaste persoonlijkheid van ongeveer 22 jaar. Hij moet nogal wat kapaciteiten hebben, temeer daar hij de bedrijfsleider bij diens afwezigheid dient te vervangen. Dat hij moet kunnen verkópen is vanzelfsprekend. Tegenover onze eisen stellen wij een zeer aantrekkelijk salaris en dito voorwaarden. Interesse? Bellen gaat 't snelst: graag met de heer M. van Dijk. We maken dan binnen de kortste keren een afspraak voor de eerste kennismaking. Rijksweg 61 Limmen Telefoon 02205-1662 Telefoon 's avonds 02205-1662 I TOPGROEP lopsro«p TOPPER k A I I TOPGROEP top$ro«p TOPPER I I TOPGROEP top£ro«p TOPPER i TOPGROEP I I TOPGROEP I H TOPGROEP Er zijn ook leuke badlakens, bikini's, zonnejurkjes, blouses, rokken, t-shirts van baf enz. enz. bij: TEXTIEL EN MODE Kerkweg 44 - Limmen Bielzen Mest Potgrond Kompost Graszoden Zwarte grond Champignonmest Siertegels PERSONEEL GEVRAAGD. Wilt u een Bel dan tijdig! Schoonheidssalon STENCILWERK VOOR LEKKERE VOORDELIGE en nu ook „JEF LETSCHERT' Kerkweg 42 - Limmen Telefoon 1242 Mevr. Becker-van Velzen, pedicure - chiropodiste VRIJDAG 23 JUNI A.S. TTV LIMMEN MORGEN ALG LEDENVERGADERING jp de laatste avond van het seizoen joegen) houdt de tafeltennisvereni- mg ^Limmen haar algemene ledenver- «lering. De aanvang is 21.00 uur v recifes; plaats van vergaderen is de zaal ïii tie Hogeweg. Het gaat om een rgadering waar veel uit kan komen, its*er maar voldoende opkomst is. jet bestuur heeft haar ^plannen voor it Volgend seizoen al bijna gereed en :oet nu toestemming van de leden ibben om deze plannen ten uitvoer te engén. De tijd zal het zeker toestaan t ;t er na de vergadering nog een uurtje spreid kan worden en dan zit het t20^!119*77/1978 erop. Morgenavond j blijken dat het komend seizoen vol anften zit, hetgeen dus veel belooft, j indat het bestuur er vrijwel zeker van daöt de opkomst, net als bij algemene h jerrvergaderingen van andere vereni gen, wel zal tegenvallen, wenst zij, thuisblijvers al vast een prettige mervakantie en tót begin augustus. LIMMEN—NIEUWS rj naï deze plaats willen wij alle leden laf 17 jaar nog eens herinneren aan jaarvergadering welke wordt ouden op vrijdagavond 23 juni a.s. 20.00 uur in de kantine, de agenda blijkt dat er in het ituur en voor de samenstelling van de liviteit van de leden om kandidaten te zenden, r verdere bijzonderheden omtrent ie vergadering verwijzen wij u naar folledige agenda in de „Uithaal". WIJN EN STIJLDANSEN IN CONQUISTA wijn en stijldansavond van de a.s. erdag wordt waarschijnlijk de tste van een serie succesvolle iisavonden. Daar ik persoonlijk van disc-jockey vernomen heb dat hij er vjmr echt, helemaal zin in heeft belooft 2e avond zich dan ook niet alleen tot dansen te berperken. Hierbij irden b.v. enige prestatie spelletjes liouden, waarbij een paar pondjes [dbeien te winnen zijn. vrijdagavond daarvoor is er voor de ndering eens een spellenavond. De Inning zal dan weer te snijden zijn t dens het kaarten, dammen of poon een spelletje Master Mind. Tot kijk. 3j ads korte tijd zijn de mogelijkheden /for werklozen om onbetaald werk te «richten in die zin vergroot dat er ifer mag dan voorheen. Natuurlijk er bepaalde regels waaraan men m moet houden om zijn uitkering it in gevaar te brengen. Deze regels ii ju te vinden in een folder van de ederatie van bedrijfsverenigingen en ït Voorlichtingscentrum Sociale erzekenng. uitgave is ie verkrijgen bij alle ^"kantoren, bij verschillende be- 1 IJsverenigingen en bij een groot sjtal sociale diensten en bij de öeidsbureaus. j is ook aan te vragen bij het wrlichtingscentrum Sociale Ver kering, Rhijnspoorplein 1, Amster- |n. Slechts bij wat grotere aantallen rdt een bescheiden bedrag in rning gebracht. l''>«>'ls<liat>p«,i GRATIS thuisbezorgd! Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Middenweg 25 - LIMMEN Telefoon 02205-1377 Sanitair- en warmtetechniek gebroeders Zomerdijk Heten lerdagavond zien hoe zij het huisje de*kaasfabriek hadden omgebouwd Aeep alleraardigst winkeltje, gezellig winkeltje met als mooiste tsieiing de kaas zelf. Keurig mgscnikt op de geschuurde plan- a, waar vind je een eerlijker icorïitie. Wie echter vanuit het iWtje de fabriek betreedt staat wel ïn inet z'n ogen te knipperen. Een e moderne fabriek die per jaar zo'n 8 miljoen liter melk verwerkt. Tien procent hiervan wordt in het winkeltje verkocht en de rest gaat naar het buitenland. Er worden drie soorten kaas gemaakt, Edammer, Commissie en Goudse kaas. Tot voor kort werd die gewoon op zolder verhandeld, boven de fabriek bevindt zich n.1. nog een enorme zolder, waar de kaas moet rijpen en als men wilde kon men daar een kaasje kopen. ï>D® Vereeniging" is de kleinste kaasfabriek van Nederland, maar zoals nu, met het winkeltje erbij, iets waar Limmen trots op kan zijn. !stvrï)uwen van KLM's Party Service ibarkeepers van de Amstel Brouwerij Wen,; in de komende maanden bij ptallen huisgezinnen in Nederland MjeS gaan verzorgen, die als Mdprijs kunnen worden gewonnen een<pnlangs géstarte landelijke aktie bekende Amsterdamse brou- PJ in samenwerking met de KLM. t Verzamelen van vijf speciale ?peg van Amstel bierflessen met de pr -A /aan de binnenkant en het Een rijke schakering aan warme en koude hartige hapjes, een koud buffet met de bijbehorende dranken, worden kompleet met glazen, bestek en servies „thuis" aangeleverd, waarna de KLM gastvrouw en de Amstel barman voor de verdere bediening zorgdragen. In totaal zullen er gedurende de aktie, die van juni tot en met oktober loopt, 109 huisfeesten worden weggegeven. Tevens worden er 327 troostprijzen ter beschikking gesteld, die bestaan uit een volledig koud buffet voor vier personen. De bediening wordt in deze gevallen echter overgelaten aan de vrouw of heer des huizes. Bij de foto: Gastvrouw Annemiek Knderdel^weditSd £Teyer ba7man "To™ -Romo! Efb$^n^sh(^ofdpr^see^t-olledfg hdperï We/hcht ook U de tomende •est .aan huis" voor zestien personen winnen. maanden een gewonnen huisfeest tot een succes te maken. Te koop: V.W. BUS 1969 met ramen en trekhaak prijs f 7 50,—. Kuijper, Stations weg 94, Heiloo, tel. 072- 333520. Aangeboden in Heiloo: 4 z.g.a.n. ZONNE SCHERMEN afm.300x125 cm, 245x100, 200x190 (terras) 260x100; BAD- GEISER (Fasto); ELECTR. BADKACHEL; GAS HAARD; CLEOPATRA- BED, 200x90 cm en nieuwe matras; 2 witte wastafels; electr. boiler 80 liter. Tel. 023-243035. Te koop: HONDA BROM MER sco'otermodel; SPAR- TABROMMER. Kennemer- str.weg 401, Heiloo. Te koop: mooie YAMAHA met accesoires. Vraagprijs f 850,-. Tel. 02205-1850. Aangeb. SPARTA BROM FIETS 1976 8000 km, met helm en verz. f 675,-. Tel. 331911. een WEGGEVLOGEN pracht ROSELLA. Tegen beloning terug bezorgen. P. Ver donk, Burg. Nieuwen- huisstr. 7 5, Limmen, tel. 2185. Te koop aangeb.: GAS FORNUIS; 2 pits gasstel. Na 18 uur mevr. Min, Bogerdlaan 9, Limmen, tel. 02205-1337. Modern BANKSTEL; 3-zits bank, draaist.kuipst. kleur groen f150,-. Na 18 uur, tel. 072-334393. Te koop: prima DAMES FIETS, Hogeweg 53, Hei- loo, tel. 02205-1554. Te koop: RACE-FIETS Gitana; 5 barkrukken, strandtent. Tel. 335000 Te koop z.g.a.n. SIEGLER VENTILATOR GAS KACHEL; 40 m2 paars tapijt, electr. boiler 120 liter, wastafel op zuil. Inlichtingen: C. v.d. Hoo- gen, tel. 330376. Heerenw. 57 Geselecteerde Geneeskrachtige (g) 'n grote sortering q v.n.r. Heerenweg 148 Stationscentrum Tel. 330890 Lid Ver. Ned. Reformhuizen Te koop: SPRITZMEIS- TER ELECTR. WATER POMP fabr. Nord See 2500 t/h 4 atm. prijs f 200,--. Tel. 072-330532. GROOT BERGMEUBEL te koop. Heerenweg 119, Heiloo, tel. 072-330533. KOOPJE MOET WEG, Rheem verw. ketel i.g.st. prijs f 125,-. Tel. 332943. Welke SCHOLLIER wil 1 keer per 14 dagen mijn ramen lappen? Alles gelijk vloers. Gr. Barlaken 58, Heiloo, tel. 333720. Te koop: RADIOMEUBEL met platenspeler (wisselaar) merk: Graetz. Asjes, Bosb. Tousaintweg 4, Heiloo. Knikvoetjes korren bij I kinderen véél voor. Het is I eigenlijk een normaal verschijnsel. Maar daarohi mogen wij dit verschijnsel niet verwaarlozen In de tijd dat de kinderen knikvoetjes hebben is het fundament (de voetjes) verzakt, het gebouw (het lichaam) heeft dan een onjuiste houding. Hét gevaar is groot dat straks, als de voetjes weer normaal staan, de lichaamshouding onjuist blijft. Daarom moeten knikvoetjes gekorrigeerd worden door "Piedro korrektieschoenen Te koop gevraagd: in Limmen. De huidige eigenaar kan blijven wonen. Brieven onder nummer A 342, bureau van dit blad. SNELKOOKPAN Inh. 7 Itr. en uitstekende kookwekker van TEFAL De pan van BROODROOSTER Een kwaliteitsapparaat van DAALDEROP. Natuurlijk met thermostatische regeling Kost normaal f 65, NU TOPPRIJS BLOEMSPUIT/GIETER Uw planten zullen een opfris sertje waarderen. Bloemspuit 2 Itr. van f24,50 NU Kookwekker Bloemgieter al vanaf topgroep TOPPER topgroep TOPPER lopgrotfp TOPPER DEKORATIEGORDIJNEN Maar ook handig tegen insek ten. In bamboe van f 16,95 GLASKANNEN Sterke glaskannen voor kof fie, thee, limonade enz Met dekor van f7,95 voor DRIEVAKSPAN Voor 3 verschillende hapjes in één pan. Met anti-aanbak laag. Het is ook nog energie besparend! NU van f 27,50 TOPPRIJS NU 1A qr Insisalvan l"#wJ f29,95 Geheel effen van f5.95 NU 178115 Aanbiedingen geldig tot 9 juni 1978 zoiano d« vnntraari «rein 1 topgroep l topgroep Telefoon 02205 - 2306 - 1337 HCII—ltSÏCTH>H;:ir3WtKBi':JIM i l jjgAjeiU-TI H00GEWEG 86 (voorheen 32) LIMMEN - TELEFOON 02205-2060 Voor de Mariaschool en de Corneliusschool te Limmen vragen wij voor het nieuwe schooljaar een (maximaal 4 schooltijden) Sollicitaties te richten aan de voorzitter van de Stich ting Katholiek Onderwijs Limmen, Westerweg 80 1906 EH Limmen. f_J| S Telefoon 072-332463 5 Voor al uw BOTEN. Voor kano's, la sers, vis-, toer-, sport-, speedboten, buitenboord motoren en lichtagregaten naar Jachthaven Joosten, Sluisbuurt 47 a, Uitgeest, tel. 02513-12795. Rijbewijs vernieuwen? W. W. Sprenkeling Ewislaan 16, Heiloo Telefoon 072-330492 ZUIVELFABRIEK Limmen tel 1292 BANDENSTUNTPRIJZEN Dusseldorperweg 38 - Limmen Dagelijks geopend, behalve zaterdagmiddag. DROGISTERIJ (g) PARFUMERIE Heerenweg 148 Stationscentrum Tel. 330890 Depositair van: Helena Rubinstein Revlon Lancóme Biotherm Sans Soucis Max Factor Dr. v.d. Hoog Millers, enz. GESCHAAFDE BIELZEN. Afm. 2.60m lang 24x14 cm v.a. f 69,-r p.st. Op elke gewenste maat af te korten. Klaar terwijl u wacht. Adres: Kennemerstraatweg 231, Heiloo. tel. 072- 334966. voor algehele voetverzorging tevens steunzolen. Behande ling ook bij u thuis. De Hofstee 32, Heiloo, tele foon 072-335813. in CAFé ,,'T HOEKJE" - LIMMEN Aanvang 20.00 uur 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 15