GARDEN Sa» IHOBBY SMUlJsfa tiïdwr onze m demonstrate op paferdagh IFA MARKTEN C.BROERS HEILOO-WEST 24.50 autobedrijf stetf HELE MAAND JUNI: Pakje CR0MA van 86 voor69 Pakje LEEUWENZEGEL MARGARINE49 01a Schepklaar IJs van 4.25 voor3.49 Casino Witbrood deze week1.49 All Kilo Jonge Goudse Kaas.7.99 Pak Koopmans Pannekoekmix Billies Weekendluiers 2 Tissue Keukenrollen ru Kotex maxi pak 20 st 363 Heinz tomaten ketchup 254 Groningse sukadekoek 600 gram IFA margarine pakje 250 gr 49 Duyvis 115 IFA IFA Alkmaar werkt aan woonprojekt met 24 mirs verzorging VERENIGINGS NIEUWS HET WANDTAPIJT UIT DE EMMER UttSEM - HEILOO Kaandorps 245 halfvolle melk 1 liter fles 500 gram Vin. table rosé 0,7 liter 3 flessen literfles 85 voordeelpak 2 kilogram oploskoffie 200 gram 798 van 29.50 voor Eenvoudig aan te brengen In een enkele bewerking Bedekt barsten Makkelijk te verwijderen Zes warme kleuren WALITEITS AKKERIJ ROOD EN ANKET EILOO EERLIJK11 Kennemerstraatweg 506 Telefoon331157 STEVIS B.V. THEE Walnotenthee Russische thee. Reformhuis „HEILOO" KRUIDEN 4 Curver Diepvriesbakjes4.09 Diepvries zakken vanaf0.59 4 Iglo Kaasschnitzels3.95 750 gram Iglo Bladspinazie1.% 750 gram Iglo Patat1.29 2 potjes Belieblaas1.49 Odorex Roller2.19 Jordan Tandenborstel2.59 2 krop Sla0.99 500 gram Tomaten0.99 Geschrapte Krielaardappeltjes0.89 Kilo Bananen1.09 Pot Azet Piccalilly0.79 4 Unox Bierworstjes1.98 Blik Sperciebonen0.98 Pot Knakworst0.98 150 gram Boeren Metworst1.59 100 gram Rambol met walnoten1.78 Bakje 125 gram Gourmandise1.72 200 gram Rauwkost Salade2.29 100 gram Katenspek1.19 150 gram Paiingworst1.19 100 gram Schouderham1.29 Pot Haring2.19 Zak Mini Nuts2.49 200 gram Fruitassortie1-09 Rol Prince Fourré1-29 Kersentaart4.69 Duo Hazelnootpasta1.39 Kuip Becel Margarine1.25 Pakje Bleu Band 0.69 Res Chocolademelk1.29 Verkade Sultana1.65 Verkade Knappertjes1.39 Enkhuizer Mergpijpjes1.08 4 rol King1-30 Fles Mateus Rosé5.95 Res Caliënte Sherry4.19 Kist 24 fl. AmstelBier10.95 Kist 20 pul Grolsch Bier14.50 Koffer Klok C55.95 Res Lux Afwas 1.69 Grote fles Jif2.69 PakDreft2.19 Blik Whiskas, 3 smaken1.59 Blik Bonzo Vleesbrokken1.99 3 kilo Felix Absorcat2.90 Pak Popla 10001.49 K00R-IN'78 I> 3 UITKIJKPOST 21 JUNI 1978 Heerenweg 144 Tel. 331799 ■club b.v. HEILOO, Winkelhof ,,'t Loo" 4, tel. 072-332092 Hernia.t sub-dealer voor Heiloo en Limmen Nijverheidsweg 8 - Heiloo - Tel. 072-333906 FORD TAUNUS 1600 L COMBI1977 FORD ESCORT 1300 L1976 FORD ESCORT 1100 L1975 FORD TAUNUS 1600 L1975 MAZDA 818 S Automatic1975 OPEL KADETT COUPÉ 1600 S1977 LADA 1500 L.P.G1976 OPEL KADETT COMBI1975 SIMCA 1100 SPECIAL1975 VW GOLF 1500 LS1974 PEUGEOT 504 GL L.P.G1971 Enorme sortering van tot Heerenweg 148 Stationscentrum Tel. 330890 s*£ilcQ/ Specialiteit: Lid Ver. Ned. Reformhuizen IFA't winkelen wekelijks waard NIET DUUR -»* Kotex Mini pak 20 stuks fuifnummers, pretletters of lachbekjes Zevenhuizerlaan 3 Tel. 072-330008 Winkelcentrum Mallevoort Tel. 072-330794 Alkmaar. Lichamelijk gehandicapt* laten wonen in een eigen nuis dat in e< ;en laten wonen in een eigen huis dat in een gewone, zoveel mogelijk aangepaste wijk staat, met de noodzakelijke hulp 24 uur per dag snel beschikbaar. Dat is het projekt waar in Alkmaar hard aan wordt gewerkt. Als dit najaar ook de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk „ja" zegt, kunnen de woningen in september volgend jaar worden opgeleverd. Nu zijn de lichamelijk gehandicapten die dag en nacht hulp en handreiking nodig hebben of kunnen hebben vaak aangewezen op verpleeghuizen, woon- centra of gezinsvervangende tehuizen. Slaagt Alkmaar erin dit projekt van de grond te krijgen, dan zal dit het vierde in Nederland zijn. Groningen, Delft en Enschede kennen een 24-uursverzor- gingsprojekt. Het ministerie van CRM heeft deze erkend en financiert ze ook. najaar wordt beslist over voortzetting en eventuele uitbreiding. Vooruitlopend op deze beslissing ligt het plan in Alkmaar dan al klaar. Met dat plan houdt zich bezig de werkgroep woningaanpassing gehandi- projekten Dit najj capten Alkmaar. De werkgroep is nu zover, dat hij in kontakt wil komen met mogelijke kandidaten. Zij moeten daarbij wel bedenken, dat de financiering van de noodzakelijke hulp afhangt van de al eerder genoemde beslissing van de minister. Overigens worden ook andere mogelijkheden (als AAW) onderzocht. De financiering van de bouw en de medewerking van daarbij noodzakelijke organisaties zijn voor 95 procent geregeld. Twee maal vier woningen Het projekt bestaat uit twee maal vier naast elkaar gelegen woningen, inge bouwd m twee tegenover elkaar gelegen blokken huizen. De woningen zijn langs de achterzijde verbonden door een gang en een apart toegevoegde „dienstruimte". Gang en dienstruimte zijn er terwilie van de hulpverlening. De hulp komt dus achterom; de ingang van de woningen is gelegen aan de voorkant die naar de straat en naar de andere woningen is toegekeerd. Elke woning telt de ruimten zoals die in ieder huis aanwezig zijn. Het hele projekt is gesitueerd in de nieuwe wijk Oudorperpolder-Noord. In deze wijk ligt het in de nabijheid van het wijkcentrum met (toegankelijke) winkels, een buurthuis en een café. De selectie De mensen die in het projekt zullen gaan wonen, zijn lichamelijk gehandi capt, hebben in meer of mindere mate gedurende het gehele etmaal hulp en handreiking nodig en zijn zonder die hulp niet in staat zelfstandig te wonen. In veel gevallen zal het om rolstoelgebruikers gaan. Als bewoners in het projekt wordt vooral gedacht aan alleenstaanden, hoewel er ook mogelijkheden zijn voor tweepersoonshuishouders, waarvan beide leden gehandicapt zijn. Bij de selectie zal voorrang worden gegeven aan mensen die wonen in Alkmaar en de regio of in die gebieden waarop de overloop zich richt (Amsterdam, Haarlem en zijn regio, de IJmond-gemeenten). Ook mensen die in deze gebieden hebben gewoond, maar duidelijk door gebrek aan aangepaste woonmogelijkheden ver huisd zijn, worden tot deze voorrangs- groep gerekend. Wie zitten in de werkgroep? De werkgroep woningaanpassing ge handicapten Alkmaar bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van de Stichting voor Revalidatie in Noord- Holland, het gemeentelijk bureau huisvesting, de kruisverenigingen, het maatschappelijk werk en een aantal op het terrein van de revalidatie werkzame artsen. Degenen die in aanmerking willen komen voor het projekt in de Oudorperpolder-Noord, kunnen kon- takt opnemen met het bureau Huisvesting van de gemeente Alkmaar, Tesselschadestraat 1 b, 1814 EK Alkmaar (tel. 072—127405, vragen naar de heer L. Slort of mevrouw M. Brijde). Hen wordt een aanmeldings formulier toegezonden, waarna in augustus verder informatie volgt. MOGOJOKO—PIUS X Zondag 11 juni j.l. werd er op het oude H.S.V. terrein, gelegen aan de Pastoor van Muyenweg, een daverende voetbal wedstrijd gehouden tussen het jonge renkoor van de Moedergodskerk en die van de Pius X kerk uit Alkmaar. Met zo'n honderd fans langs de zijlijn won MoGoJoKo de vriendschappelijke, doch vrij harde wedstrijd met 3-1. De organist van MoGoJoKo, Tom Wester, die overigens na een voortreffelijke rush de score in de derde minuut reeds opende, liep in het laatste kwartier nog even een hielbeenbreuk op. Hij zit nu thuis met een gips been. Bloemen en cadeaus zijn van harte welkom. Voor alle medelijdenhebbende fans: Zijn adres is Lindenlaan 100, Alkmaar. KATHOLIEKE BOND VAN BEJAARDEN EN GEPENSIONEERDEN In de op 14 juni gehouden bestuursvergadering van boven genoemde bond, heeft het bestuur, in verband met het a.s. 25 jarig jubileum het programma opgemaakt als volgt: Op zaterdagmiddag 23 sept zal er een receptie worden gehouden van 3 tot 5 De uitnodigingen zullen te zijner tijd worden gezonden. Zondag 24 sept. zal er om 9 uur een plechtige Hoogmis gevierd worden. Na de Hoogmis kunnen de leden koffie met gebak gebruiken. Het bestuur vertrouwt er dan op, dat zeer veel leden om 9 uur in de Willibrordus kerk aanwezig zullen zijn. Dinsdagmiddag 26 sept. om 2 uur zal aan de leden van onze afdeling een gratis feest worden aangeboden in de Sporthal wat zal duren tot 5 uur. De boerenkapel uit Heiloo zal deze middag komen opvrolijken. Ook heeft het bestuur voorgenomen om die middag te kienen, om mooie prijzen. Daar het bestuur in verband met het bestellen voor deze dagen gaarne het juiste aantal bezoekers moet weten, wordt aan ieder lid een dezer dagen een formulier bezorgd, waarin u kunt mededelen of u er aan deelneemt of niet. Deze formulieren zullen dan voor 25 juli door de bezorger van onze bejaardencourant „Levensavond" wor den opgehaald. Leden! Indien U aan dit verzoek zult willen voldoen bespaart U het bestuur veel extra werk. Moge wij op U rekenen? Wat: Alsof er aan alle festiviteiten in Heiloo geen einde komt! Nu zijn er weer een stel jongelui, die zich, met zulke „interessante" tele visie, bezighouden met het organiseren van een groots jongerenkoorfestival. Het ligt nl. in de bedoeling dat er zéér binnenkort in Heiloo enkele jongeren koren bij elkaar komen. Deze zullen daar met zeer veel enthousiasme hun, al dan niet muzikale, bijdragen ten gehore brengen. Wanneer: Als alles geheel volgens plan verloopt, zal dit groots ppgezette festival op zondagmiddag 2 juli 1978 van 2 tot 7 uur plaatsvinden. Waar: In de Moedergodskerk, Holle weg 111 te Heiloo. Weet u deze plaats niet te vinden? Volgt u dan de pijlen, die, door het hele dorp verspreid, u de weg zullen wijzen naar dit spektakel. Door wie: U zult zich wellicht afvragen, welke mensen zich achter deze organisatie verschuilen. Als we iedereen met naam en toenaam zouden moeten noemen, zou de grootte van deze krant niet toereikend zijn, daarom doen we het ook maar niet. We kunnen hen wel onder één naam vatten, een naam die u vast niet onbekend in de oren zal klinken: MOGOJOKO, Het koor van de Moedergodskerk. Met wie: Maar natuurlijk is het niet Mogojoko alleen, dat deelneemt aan het festival. De andere deelnemende koren zijn - Jongerenkoor Pius X uit Alkmaar, - jongerenkoor Huiswaard, - jongerenkoor Egmond a/d Hoef, - jongerenkoor Akersloot, - jongerenkoor Zuid-Schermer. Deze koren zullen elk gedurende ongeveef een half uur een gedeelte van hun repertoire ten gehore brengen. Rondom deze gezangen is er nog volop gelegenheid tot het consumeren van enige koele dranken en het maken van een gezellig praatje. Dus: Kom gewoon kijken en luisteren, U zult er geen spijt van hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 7