srr éfih Bolten Heiloo massieS-eiken en leder makelaardij van steeg ra E j STATIONSCENTRUM ORGANISEERT VOOR TWEEDEMAAL KORTEBAANDRAVERIJEN Nog slechts 3 dagen /z PRIJS Alle Japonnen, tokken, blouses, pullovers en pantalons vesten. NU VOOR DE HALVE PRIJS! Veel enthousiasme voor Volksdansen in Winkelhof 't Loo SIT DOWN' STAATSLOTERIJ NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Maandagmiddag 31 juli is het weer zo - ver. Men heeft het ongetwijfeld al op de aanplakbiljetten gelezen: a.s. maandag middag begint om half twee voor de tweede maal in het Stationscentrum de kortebaandraverijen. En dit belooft weer een bijzonder spannend en spektaculair evenement te worden, want nu al hebben de pikeurs aangekondigd hun paarden te zullen sparen voor de kortebaandraverijen in Heiloo. Voor het „waarom" zullen we moeten teruggaan naar vorig jaar. Nieuw materieel moet overvolle treinen doen voorkomen STICHTING DIENSTVERLENING ALKMAAR/HEIL00 A.s. maandagmiddag op de Heerenweg Zdfbouw-woonkomfort WERPHENGELWEOSTRIJD IN HETSTATIONSCENTRUM SPAR NIEUWS!! 't Beste voor uw geld!! ZUIVEL: BOERENKAAS GROENTE EN FRUIT: Brood van de u welbekende warme bakker. Tot ziens in onze Spar Supermarkt! INAEN JAN BUITENHUIS SUPERMARKT De LoetS-Hesioo rode stip) X, H kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond Zelfbouw-woonkomfort ®®®®<®(i)(§)(§)®®(§)®(8) A. G. v. d. Nagel AANVANG VERKOOP 671e LOTERIJ MAANDAG 7 AUGUSTUS A.S. 1978?6 JULI 1978 43e JAARGANG No. 30 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - T elefoon 07 2-3 31210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11 000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. In verband met de sluiting van het "Open Huis" zal er geduren de de periode 15 juli tot en met 15 augustus 1978 alléén spreekuur gehouden worden op het kantoor Westerweg 294 iedere morgen van 9-10 uur. Buiten het spreek uur verzoeken wij u tel.nr. 124344 te bellen. kepnemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 LidNBM voor onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken rokk toen werd ook omstreeks deze tijd voor de eerste keer kortebaandraverijen gehouden en dit werd een gigantisch succes. Niet alleen door de publieke belangstelling, maar vooral ook door de vele premies die de combinaties konden verdienen. Heiloo bleek voor de pikeurs een voltreffer te zijn, en het gevolg van het succes van vorig jaar is nu dat voor deze kortebaan draverijen ontzettend veel belangstelling van de zijde van de eigenaars van de snelle Ïiaarden is. n totaal zal een dertigtal combinaties aan de start verschijnen, waaronder de winnaar van vorig jaar, Ganymedes. Ook dit keer is het weer een afvalrace, voorafgegaan door een défilé (aanvang 13.15 uur). Het parcours wordt uitgezet op de Heerenweg met de finish vlak bij het parkeerterrein. Dit arkeerterrein zal weer als renners- wartier dienst gaan doen. De entree-prijs bedraagt f3,- per persoon, terwijl kinderen tot 13 jaar onder geleide gratis toegang hebben. Er zijn in totaal vijf ingangen tot het parcours. Als entree dient een programmaboekje, waarin men de uitslagen kan noteren. De winkeliers van het Stationscentrum zullen regelmatig tijdens de rac es premies beschikbaar stellen. Voor de vier beste paarden zijn bekers en geldprijzen beschikbaar gesteld. Een deskundige jury zal beoordelen welke combinatie het schoonste geheel vormt. Het zal a.s. maandagmiddag ongetwij feld bijzonder gezellig worden op de Heerenweg, want op de Heerenweg tussen het parkeerterrein en de Stationsweg zal er een klein mini- marktje zijn waar men onder meer suikerspin, stroopwafels, bloemen, klompen en vis kan kopen. Bijzonder blij zijn de organisatoren met de medewerking van de politie en de gemeente. Juist door hun medewerking zal het evenement ongetwijfeld zeker slagen. De prijsuitreiking zal tussen ca. half zes en zes uur voor het café van Ares de Wit plaats vinden. En om alvast in de stemming te komen: bij Jef Letschert kan men een serie kleurenfoto's bewonderen, die vorig jaar bij de eerste kortebaandraverijen genomen werden. En tot slot nog een verzoek aan de bewoners aan de Heerenweg: Graag de auto's van het parcours! HOOFDPRIJZEN KORTEBAANDRAVERIJEN Behalve premies die de winkeliers van het Stationscentrum tijdens de races beschikbaar zullen stellen, worden voor het mooiste geheel en de vier beste paarden bekers beschikbaar gesteld. Het zijn bekers van: Het Stations centrum, Kapsalon Kroon, Simon Peek, juwelier, café Railway en Ares de Wit. JURY Een deskundige jury zal tijdens het défilé, dat om kwart over één begint, de combinaties gaan beoordelen. De jury bestaat uit de dames Bolten en Kuiper, die met deskundige blik zullen gaan beslissen welke combinaties het best verzorgd eruit zien. De speaker zal de combinaties voorstellen en iets over hun resultaten, die ze dit jaar bereikt hebben, vertellen. STARTVERSCHILLEN EN „VREEMDE" PAARDEN Wie de kortebaandraverijen vorig jaar heeft gezien weet inmiddels wel dat er startverschillen zijn. Snelle paarden zullen met een handicap van enkele meters moeten starten. Het verschil kan in totaal wel zo'n vijftien meter bedragen. Vorig jaar was er op de kortebaan draverijen op de Heerenweg een paard, dat alleen maar gestopt kon worden door een deken over hem te gooien. Dit keer verschijnt een nog „vreemder" Saard op de baan: Noblesse Hollandia. ►it paard stopt alleen als het een geit ziet! Het is zelfs eens voorgekomen dat de geit niet op tijd uit de veewagen werd gehaald en dat toen Noblesse Hollandia met sulky en berijder de veewagen binnenstormde. U gelooft het met van die geit? Moet U a.s. maandagmiddag maar komen kijken! PARKEERTERREIN HEERENWEG AFGESLOTEN Het parkeerterrein aan de Heerenweg zal dienst doen als rennerskwartier. Automobilisten moeten hiermee reke ning houden en hun auto's hier niet laten staan. Het parkeerterrein zal vanaf zondagavond 22.00 uur helemaal afgesloten worden. NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Voor de enthousiaste beoefenaar van de hengelsport bestaat a.s. vrijdagavond de mogelijkheid, zich te bekwamen in het ver- en goed gooien met de werphengel. Om plusminus 7 uur begint er een demonstratie door zeer ervaren hengelsport mensen, daarna volgt de wedstrijd. Om deze wedstrijd zo aantrekkelijk mogelijk te maken heeft 't Stations centrum diverse prijzen beschikbaar gesteld w.o. een gouden, een zilveren en een bronzen medaille en diverse troostprijzen. Het belooft een zeer spannende wedstrijd te worden, daar Heiloo en omgeving talrijke sport vissers telt. Deelnemerskaarten zijn in beperkte mate verkrijgbaar bij Boersen, Stations centrum te Heiloo. slasaus literfles 1.79 NU1.29 VANILLE IJS 1 literpak 1.98 NU1.39 1 kg 13.50 NU 10.90 BRAZILIAANSE PERS SINAASAPPELS, 10 st.2.25 IT. SPERCIEBONEN 500 gram1.39 3 flessen VIN PERLÉ rosé of wit 10.20 NU8.95 1 fles LIGACÉ 4.25 NU2.79 Nederlandse Spoorwegen geeft antwoord op schrijven van College van B. en W. Het optreden van de Alkmaarse volksdansgroep Het Duivelspaard en de >eP Orebro in Winkelhof Zweedse groep Kulturella Föringen uit 't Loo heeft vorige week donderdagmiddag veel belangstelling en enthousiasme gekend. Tegen kwart voor drie begon onder grote belangstelling van niet alleen vakantiegangers maar ook van veel Heilooërs het optreden van de Zweedse dansgroep. Dit optreden bracht veel enthousiasme bij het publiek te weeg en niet ten onrechte. Deze groep van jong en oud en met eigen muzikanten bracht specifieke volksdansen uit de streek waar de groep vandaan komt en dit werd met veel verve en overtuiging gebracht. Veel succes oogstte bijvoor beeld de „vechtdans", als we het zo moeten noemen, van enkele manne lijke leden van de groep. Maar ook het optreden van de Alkmaarse groep Het Duivelspaard mocht er zijn. Met veel enthousiasme trad zij op en dit werkte zeer aanstekelijk bij het publiek. Het optreden van de twee groepen was in twee gedeelten gesplitst. Eerst traden zij op in het noordelijke halletje van het winkelhof en later in het zuidelijke halletje. In ieder geval werd het duidelijk dat deze evenementen voor herhaling vatbaar zijn. [NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-1 29918 De Nederlandse Spoorwegen heeft antwoord gegeven op het schrijven van het College van Burgemeester en Wethouders van Heiloo met betrekking tot overvolle treinen. Dit naar aanleiding van een aantal vragen van het raadslid de heer A.H. Hoogland. Volgens de N.S. doet het probleem van overvolle forenzentreinen zich alleen voor bij trein 2618 welke te 8.26 uit Heiloo vertrekt en vervolgens zonder stoppen naar Amsterdam rijdt. Deze trein heeft de laatste jaren geleidelijk een hogere bezetting gekregen, reden waarom de samenstelling eind septem ber j.l. werd vergroot van drie tot vier treinstellen. Dit vierde treinstel moest ingaande 2 april j.l. tijdelijk worden teruggetrok ken. Op genoemde datum werd namelijk de zomertijd ingevoerd en daar Duitsland hierin niet meeging ontstond tussen dat land en Nederland een tijdsverschil van een uur. Grensoverschrijdende treinen rijden daarom gedurende de zomertijd in de Nederlandse tijd gerekend één uur later. Een aantal met Duits materieel normaal in de spits rijdende treinen verschuift daardoor tot na de spits. Op de oorspronkelijke tijd moeten eenter wel de forenzen vervoerd blijven zodat vervangend binnenlands mate rieel moest worden ingezet wat niet zonder meer beschikbaar was, maar uit andere treinen moest worden vrijge maakt. Dat trein 2618 daarom op 2 april moest worden verkleind was volgens de N.S. het gevolg van een zo eerlijk mogelijke verdeling van de tijdelijke materieelschaarste; er was gewoon niet meer beschikbaar. Daarenboven deden zich nog twee gevallen voor waarbij als gevolg van technische storingen nog kleiner is gereden. De Nederlandse Spoorwegen maakt in het schrijven verder bekend, dat binnenkort de aflevering begint van nieuw materieel, waardoor er yin de komende jaren wat betere mogelijk heden zijn. Gehoopt wordt dan ook de betreffende trein weer op vier treinstellen te kunnen brengen, indien mogelijk op 21 augustus. Tot dat moment zal de huidige samenstelling in verband met de vakantieperiode ruim voldoende zijn, zoals ook enige recente waarnemingen hebben bevestigd. De N.S. wijst er verder op, dat het uit oogpunt van kosten ondoenlijk is in de spitsuren alle reizigers een zitplaats te garanderen. Daardoor zou, behoudens een korte periode in de spitsen, nog meer materieel dan nu al net geval is gedurende de gehele dag ongebruikt aan de kant staan. I.V.N. FIETSROUTES IN DE OMGEVING In het kader van de jaarlijkse culterele manifestatie „Tour-In" Noord-Holland hebben leden van de I.V.N. Noord- Kennemerland enkele fietsroutes samengesteld onder het motto „Blij dat ik fiets". Zij voeren ons langs tal van mooie plekjes in de natuur en langs landschappelijke bijzonderheden, x Route 1 en IA (ca. 22 km) begint bij de bloemenklok in de Alkmaarder Hout en gaat via Heiloo door bos, polder en langs duinen over Bergen terug. Route 1 en 1B (ca. 30 km) begint als route 1 en gaat vervolgens door de duinen langs Bergen aan Zee door de Staatsbossen van Schoorl en over Bergen terug. Voor het duinreservaat is een toegangskaart verkrijgbaar bij de VVV in Bergen, Alkmaar en de Gasterij „Het Woud Route 2 (c,. 1*7 km) begint bij de Friese brug in Alkmaar en voert ons via St. Pancras door de Polder Geestmer- ambacht langs Koedijk terug. Routebrochures zijn voor f 1,- bij de VVV's in Alkmaar en Bergen te koop, waar eventueel ook een toegangskaart voor het Duinreservaat verkrijgbaar is. DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1