ï)et Uorceleijii srr massief-eiken - leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens makelaardij van steeg [wj timmerdorp 1978 SIT DOWN ZWEMVIERDAAGSE IN HET BAAFJE i® J DE DRIE UREN VAN HEILOO a.s. zaterdag 20.00 23.00 uur WAT ZEGT ONS EEN IKOON? IEUWSBLAD VOOR HEILOO 9 AUGUSTUS 1978 43e JAARGANG No. 32 kennemerstraatweg 334 t.o. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 JS JB JBKBÊk. onroerènde goederen - verzekeringen - hypotheken WOONPROJECTMET 24-UURSVERZ0RGING STAP DICHTERBIJ STICHTING DIENSTVERLENING ALKMAAR/HEIL00 NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Zdfbouw-wooakomfbrt LAATSTE BRADERIE AVOND METSTANDWERKERSCONCOURS POLITIEBERICHTEN Borrel plus twee maal, boem: procesverbaal plus gekreukelde auto Inbraak bij Bakker en Sanchez Gratis eten bij Oude Herberg ging niet door kennemerstraatweg Z31 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond LIJST VAN GEVONDEN VOORWERPEN IN DE WEEK VAN 31 JUL11978 T/M 6 AUGUSTUS 1978. NIEUWE VERLENGDE ZEEWEG 3 DAGEN AFGESLOTEN GESLAAGD SPAR NIEUWS!! 't Beste voor uw geld!! NU 460 TUINDER SPAR WOENSDAG en DONDERDAG kg 59 kg 59 VRIJDAG en ZATERDAG K0MPAKT LUIERS Brood van de u welbekende warme bakker. Tot ziens in onze Spar Supermarkt! INAEAT JAN BUITENHUIS SUPERMARKT S PAR Heiloo NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Zyfbouw-woonkomfbrt GEMEENTE HEILOO ,n9 met Rudo1 G/?l*efMsPlclën van rfdnn onrion ZWERVEN MET DE KAMERA DOOR OUDE STEDEN ji Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. Br voor ALKMAAR Het woonproject met 24-uursverzorging, zoals dat gepland is in de Oudorperpolder Noord, is een stap dichterbij de verwezenlijking gekomen. Staatssecretaris Brokx van volkshuisvesting heeft officieel laten weten dat de financiële bijdragen van zijn departement ook gelden voor het wonen van gehandicapten. Deze nieuwe regeling heeft trouwens direct na publikatie in de Staatscourant ertoe geleid, dat het project is aangemeld voor een bijdrage volgens de regSing Bijzonder Regionaal Welzijns werk (de BR W-pot). Daarmee is de bouw van de extra voorzieningen als verbindingsgang langs de woningen en dienstruimte veilig gesteld. Voor de financiering van de verzorging is het wachten op CRM, dat later dit jaar moet beslissen over de eerste (experimentele) projecten in een drietal plaatsen in ons land. Ook de mogelijkheden die de AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) lijkt te bieden, worden onderzocht. Hoewel dus het project in de Oudorperpolder-Noord, waar in acht woningen zwaar lichamelijk gehandi capten kunnen wonen in een eigen huis dat in een gewone, zoveel mogelijk aangepaste wijk staat, met de noodzake lijke hulp het volle etmaal snel beschikbaar, nog niet voor de volle honderd procent is veilig gesteld, gaat de werkgroep woonruimte gehandicap ten door met de selectie van kandidaten. In de eerste plaats moet Alkmaar zijn plan klaar hebben op het moment dat! het ministerie van CRM beslist (de werkgroep heeft goede hoop op een gunstige beslissing, anders zou zij nog niet zo duidelijk naar buiten zijn getreden). En in de tweede plaats kunnen door nu kandidaten te selecteren, de toekomstige bewoners als groep naar het woonproject toeleven. Als bewoners van het project wordt vooral gedacht aan alleenstaande gehandicapten, die in meer of mindere mate gedurende het gehele etmaal hulp en handreiking nodig hebben en zonder die hulp niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Bij de selectie zal voorrang worden gegeven aan mensen die wonen in Alkmaar en de regio of in die gebieden waarvoor Alkmaar bouwt (Amster dam, Haarlem plus regio, de Ijmondge- meenten). Ook mensen die in deze gebieden hebben gewoond maar duidelijk door gebrek aan aangepaste woonmogelijkheden zijn verhuisd, worden tot deze voorrangsgroep gerekend. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de Werkgroep Woonruimte Gehandi capten, waarvan het secretariaat is gevestigd op het bureau huisvesting van de gemeente Alkmaar in de Tesselscha- destraat 1, telefoon 072-127405. Eind september, begin oktober worden de kandidaten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De beslissing over de definitieve selectie valt eind november. Tot het moment van oplevering van de woningen, september 1979, zal de groep toekomstige bewoners regelmatig bijeenkomen. Serviezen Kristal Bestekken o.a. Wedgwood Villeroy Boch Hutchen reuter Rörstrand Royal Albert Christoffle Schott - Zwiesel Heerenweg 211 V~/ HEILOO Naast de Candelaer. OPROEP AAN ALLE HEILOOERS Het Heilooër Harmonie-orkest Caecilia heeft nog plaats voor enkele ervaren tuba - bariton j bas hoorn - en klarinetblazers. Het bestuur nodigt hierbij ervaren muzikanten uit om op dinsdag 15 augustus js. om 20.00 uur in het Brunogebouw aan ue Pastoor van Muyenweg 12 te komen kennismaken met orkest en dirigent. Voorts kunnen bij de vereniging nog een afntal leerlingen geplaatst worden, die dan via de Volksmuziekschool tegen een gereduceerd tarief opgeleid worden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich in verbinding stellen met de heer -»• M. Klaase, Westerweg 304, tel. 334239. In verband met de sluiting van het "Open Huis" zal er geduren de de periode 15 juli tot en met 15 augustus 1978 alléén spreekuur gehouden worden op het kantoor Westerweg 294 iedere morgen van 9-10 uur. Buiten het spreek uur verzoeken wij u tel.nr. 124344 te bellen. Ter herinnering enige belangrijke mededelingen 1. Het timmerdorp is van 21 tot en met 25 augustus. 2. Het wordt gehouden op een terrein aan het Malevoort (tussen de Ronge en de woonheuvel). 3. We beginnen elke dag om 9 uur en stoppen om half vijf, behalve op de eerste dag, maandag 21 aug., dan beginnen we om 10 uur. 4. Het timmerdorp is alleen toegang- kelijk voor kinderen van 6 tot 13 jaar; Ouders worden in het timmerdorp niet toegelaten, behalve op de „kijkdag''. 5. De toegangskaarten kosten f 5.- voor de hele week. 6. Kaartverkoop alleen op maandag 14 augustus vanaf 10 uur bij: S. Tjemkes, Westerweg 191 en R. Oostenrijk, de Ronge 27. 7. Het is niet mogelijk kaarten te reserveren of telefonisch te bestellen, (mocht men zelf niet in de gelegenheid zijn kaarten te halen, probeer dit dan door een ander te laten doen). 8. Tijdens het timmerdorp zelf kunnen er ook nog een beperkt aantal kaarten gekocht worden, maar het aantal hangt af van de hoeveelheid hout en het aantal medewerkers. 9. Bij de kaartverkoop ontvangt elk gezin een reglement en een voorlopig programma van de week. 10. WE HOUDEN ONS NOG STEEDS AANBEVOLEN VOOR EXTRA ME DEWERKERS VOOR EEN GEHELE DAG OF MEERinlichtingen hierover bij T. ten Berge, de Ronge 31, tel: 333765, of O. van Os, de Ronge 30, tel: 331108. A.s. vrijdagavond vindt de laatste braderie van dit seizoen in het Stationscentrum plaats. Net als de voorgaande jaren zal ook tijdens deze laatste braderie een standwerkerscon cours worden gehouden. Ook dit keer belooft het weer een groots gebeuren te worden met deelname vein standwer kers die op grootse wijze hun waren zullen trachten te verkopen. Een deskundige jury zal de standwerkers op hun capaciteiten beoordelen. B. uit Akersloot zag het vorige week dinsdag op de Stationsweg allemaal niet meer zo zitten. Enigszins beneveld had hij de vrachtwagen van de Melkunie, die voor B. en W. stond, niet in de gaten en hij reed met zijn groene Fiat tegen de uitstaande achterklep van de vrachtwagen op. De Fiat kan hier niet zo goed tegen en B. begon enthousiast te schakelen. Achteruit met die FiatVer genoeg om tegen een andere auto te botsen. Hier kon de Fiat helemaal niet tegen met als gevolg een aantal flinke kreukels. B. kreeg een keurig proces verbaaltje wegens overmatig drankgebruik. In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken bij het garagebedrijf Bakker en Sanchez. Een Opel Ascona, waarde ca. f 2500.- en een kleurentelevisie werden ont vreemd. W.A.G. uit Rotterdam heeft er een gewoonte van gemaakt om gratis te eten en als het kan ook te overnachten in diverse hotels in Nederland. Zo ook in de Oude Herberg. Eerst ging hij smakelijk eten, maar toen net op betalen aankwaml had meneer geen geld bij zich. Via allerlei smoesjes probeerde hij zich eruit te praten, maar dit keer ging zijn verhaaltje niet op. G. wera aangehouden en voorgeleid. Het bleek dat G. zich al meerdere malen aan flessentrekkerij had schuldig gemaakt. Zo u weet gaat zaterdagavond om 8 uur de 3 uren van Heiloo weer van start. Maar als u zich nog kunt herinneren van verjeden jaar, was dat met veel deelnemers zo'n enorm sukses, dat wij zelfs nog deelnemers teleur moesten stellen. Daarom was dit jaar besloten om aan het festijn alleen Heilooër ploegen te laten deelnemen, om het geheel in goede banen te laten lopen. Maar wat blijkt? De Heilooërs laten het afweten; zijn ze dan misschien toch nog niet op krachten voor deze race, of hebben ze de vakantie nog in 't hoofd, kom lui die is voorbij, en wij allen moeten er weer tegen aan. Er is door de wedstrijdleiding toch besloten om weer buitenstaanders aan te trekken, om de race toch nog met genoeg deelnemers te laten plaats vinden, wel jammer maar het is niet anders. Dus Heilooërs mocht u nog willen deelnemen maakt een ploeg, er zijn nog sponsors die u willen begeleiden, en geeft u zo spoedig mogelijk op, om dit festijn toch nog tot een goed sukses te laten verlopen. Het publiek wil, en houdt van sensatie zoals verleden jaar. Dus nogmaals geeft u zo spoedig mogelijk op bij R. v.d. Zee, Schuinelaan 6, tel. 334842. TENTWEEK ALKMAAR In de week van 20 t/m 27 augustus a.s. wordt er in Alkmaar een tent-evangeli satiecampagne georganiseerd. De tent staat op het terrein Wognumse Buurt, achter de watertoren in het Centrum van Alkmaar. Alle avonden beginnen om 8 uur. Toegang vrij. Op woensdag en zaterdag is er 's middags om 3 uur een speciaal kinderprogramma voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Programma Het programma vermeldt verschillende bekende sprekers, waarvan 'wij er enkelen willen noemen: Ben Hoeken dijk (leider en organisator van o.a. de One-Way-Day manifestaties in Utrecht Nico van Biljouw (directeur van het Jeugd- centrum Jong Vrij te Rockanje); de tijdelijk in ons land verblijvende Kenyase evangelist J. Frederick. Op woensdagavond zal de film „All the King's Horses" worden gedraaid. Deze film is speciaal geschikt voor gehuwden en voor hen die in het huwelijk denken te treden. Verschillende muziekgroepen zullen hun medewerking verlenen, o.a. Sjofar, Siloam. Christ Embassadors. Na afloop kunt u bij de koffie desgewenst nog wat napraten. Ieder is van harte welkom. Inlichtingen: 072-112923. Lipssleutel en huissleutel aan beige label; doublé dameshorloge; zak tarwemeel van 50 kg; Cyperse kat gestereliseerdpaar nieuwe herenschoe nen; zwarte lederen schoen; blauw met geel zeiljack; bruine hazewind; goud kleurige krielhaan; zilver kleurigearm- band;lipssleutel „Beta". De nieuwe verlengde Zeeweg zal vanaf a.s. maandag 14 augustus t/m woensdag 16 aug.wegens asfalterings - werkzaamheden vanaf de Heerenweg (bij snackbar Vijn) tot aan de Wildtlaan geheel voor het verkeer afgesloten zijn. 'n Omleidingsroute zal door borden aangegeven worden. Op de examens, die in juni jl. werden afgenomen zijn, voor zover ons bekend is, geslaagd voor het Praktijkdiploma Ned. Bedr. Corr. de dames H. Hoogerduijn-Griffioen, Th. Houtenbos en de heren H. de Ru, E. v.d.Pot en N. Weel. Het Praktijkdipoloma Duitse Bedr. Corr. werd behaald door Mevr. C. Keijzer-Stoop en de heer A. C. Pepping. Voor de Franse Bedr. Corr. slaagde Mej. K. van Diepen. Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. SLUITING NARRENKAP BRADERIE AKTIE VRIJDAGAVOND 9 UUR DOOR WETHOUDER J BOLTEN Gedurende alle voorafgaande braderie avonden en ook vrijdag a.s. stond er in de stand van De Narrenkap, ter hoogte van kapsalon Bolten-Kroon. een fles met bonen gevuld. Alle bezoekers werden in de gelegenheid gesteld te raden hoeveel bonen zien daarin bevonden. Dat kunt U ook nog doen a.s. vrijdagavond tot 20.45 uur daarna om 21.00 uur zal Wethouder J. Bolten bekend maken hoeveel bonen er in zaten en wie de winnaar is geworden van het daarvoor beschikbaar gestelde wandkleed. Uiteraard gaat die avond ook weer de verkoop door van de honderde pocketboekjes voor 50 cent en van de vele aanverwante artikelen. Kom vrijdagavond dus allemaal naar de stand van de Narrenkap in de Stationsweg, het kon er best eens gezellig worden. Ondanks het slechte weer van deze zomer-braderie en dus ook wat minder bezoekers, willen we iedereen bedanken die onze vereniging financieel gesteund hebben, door artikelen in onze stand te kopenBestuur De Narrenkap Heiloo. PONYCLUB HEILOO E.O. Pony Club Heiloo e.o. organiseert op zaterdag 19 augustus een concour Hippique op het terrein aan de Mallevoort. Houdt u die dag vrij? Toegang gratis. Komt allen. LIMONADESIROOP van 129 NU 98 Zak Dobbelman WASPOEDER JONGE KAAS Volvet, kg 9.30, NU 8.30 MOUSSERENDE WDN 3 fles NU 895 WASPEEN ZOMER RODE KOOL BLAUWE DRUIVEN 500 gram 149 PERZIKEN 5 grote 198 EDET Decor keukenrol 2 rol 298, NU 219 pak a 30 stuks 495, NU ....398 5s- V s.. Y Y. Moeder van A Itijd Durende Bijstand. Eigenlijk de Moeder van de Passie de twee engelen de lijders werktuigen dragen. Christus kijkt verschrikt verliest een schoen. omdat om en In verband met het uitbaggeren van het water langs de Zanderslootweg zal dit rijwielpad tot aan de Kuillaan tijdelijk voor het fietsverkeer worden gesloten. Het verkeer zal via aanduidingen hierop attent worden gemaakt. De duur van de werkzaamheden, welke maandag 14 augustus a.s. zullen aanvangen, is crpnlanH or* 7 Horror* WA T ZEGT ONS EEN IKOON Allemaal hebben we wel eens een plaatje van een ikoon gezien, maar wat de achtergronden hiervan zijn weten maar weinigen van ons. Wie er echter heel veel van weet is Mevr. G. van Galen uit Limmen, zij is een echte ikonen schilders. Over haarzelf wilde ze weinig kwijt, de schilder(es) is niet belangrijk zij is slechts middel tot. Zij moet bescheidenheid, nederigheid av\ ovw V» AJ - J 1 Een ikoon wordt ook nooit gesigneerd, men moet zich houden aan de wetten die in 600 zijn gecanoniseerd (een heilige wet, door kerkvaders opgesteld men mag er nooit iets aan veranderen). Men werkt eigenlijk als een soort medium. Ook voordat men gaat schilderen wordt er gemediteerd en een tfehpri irit.pfpsnrrilror* Eind augustus zal voor de vijfde keer de Zwemvierdaagse in het zwembad Het Baa'fje plaats vinden. Een vierdaagse, waaraan iedereen, jong en oud, Kan meedoen. Vorig jaar waren het er ruim 800, nu verwacht de heer G. Bijkerk, bedrijfsleider van het zwembad, er zeker meer. De zwemvierdaagse zal dit jaar plaats vinden van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 25 augustus. Dit lijkt een beetje vreemd, een vierdaagse over vijf dagen uitgesmeerd, maar er is rekening gehouden met die mensen, die op een dag niet kunnen. De laatste avond zal besloten worden met enkele evenementen, waar nog op terug gekomen wordt. Gedacht wordt aan het optreden van een volksdans groep, een waterballetgroep, een komische springact en eventueel een muziekgroep. Voor de kinderen wordt dit keer een tekenwedstrijd gehouden. Kinderen tot en met tien jaar kunnen een tekening maken met als thema: de zwemvierdaagse. Een deskundige jury zal de tekeningen beoordelen. Teke ningen kunnen ingeleverd worden aan de kassa van het zwembad. De afstanden tijdens de zwemvier daagse bedragen voor kinderen tot en met tien jaar 250 meter (5 banen) per keer. Kinderen ouder dan 10 jaar en volwassenen moeten per avond 500 meter (10 banen) afleggen. De kosten bedragen per deelnemer f 4.50, waarvoor men bij het behalen van de afstanden een medaille, en een sticker krijgt. Kinderen tot en met 10 jaar kunnen hun baantje zwemmen van 16.30 - 17.30 uur en vanaf elf jaar van 18.00 - 19.30 uur. Voor personen ouder dan 45 jaar bestaat de gelegenheid hun baantjes te trekken van 8.30 tot 9.30 's ochtends. Op de laatste avond zijn er andere tijden. De kinderen tot en met 10 jaar kunnen dan terecht van 18.45 - 19.45 uur en vanaf 11 jaar van 19.30 - 20.00 uur. De zwemvierdaagse is in een ongekend korte tijd uitgegroeid tot een werkelijk nationaal recreatief evenement. Dit jaar zullen naar verwachting 325.000 deelnemers, individueel of in groeps verband (gezin, school, vereniging etc.) verspreid over circa 500 zwembaden, vier dagen lang 500 meter zwemmen. Het overgrote deel van de deelnemende plaatsen sluit op deze - feestelijk ingerichte- wijze het zomerseizoen af. Feestelijk omdat rond de sportieve activiteit vele gevarieerde en onderhou dende nevenactiviteiten worden geor ganiseerd. Kortom, de zwemvierdaagse heeft onmiskenbaar bewezen, dat in goed plaatselijk samenwerkingsver band (muziek, sport, tentoonstellingen e.d.) het zwembad tot één groot ontmoetingscentrum voor jong en oud kan uitgroeien. De zwemvierdaagse beoogt niet slechts een afsluiting van het zomerseizoen, doch tevens een aansporing tot een regelmatige sportieve vrijetijdsbeste ding. In vele plaatsen wordt derhalve steeds meer aandacht besteed aan vervolgactiviteiten in een door de zwemvierdaagse gecreëerde sfeer. Wat is een ikoon? Oorspronkelijk is de ikoon gemaakt voor Oosterse Christenen, die niet konden lezen, het evangelie in beeld: vandaar de strenge wet dat men de afbeeldingen niet mag veranderen, het z.g. oerbeeld. Ze hangen ook altijd op dezelfde plaats zodat, alles in een andere omgeving direct herkenbaar is. De bakermat van de ikoon ligt in Byzantium, het woord Byzantijns komt van Byzantium. Keizer Constan- tijn de Grote verplaatste in 330 zijn residentie van Rome naar Byzantium, maar noemde die stad toen Constanti- nopel en later het heilige Istanboel. Volgens de Byzantijnse ritus wordt de plaats waar de Heilige Handelingen gebeuren gescheiden van de gelovigen, door een wand die men de iconostase noemt. Deze wand heeft drie deuren, een in het midden en twee aan de zijkant en hangt vol met ikonen die een vaste plaats hebben. De priester komt af en toe door de deuren, leest iets, of Goed idee voor mensen, die graag naar mooie dingen kijken en die ook willen fotograferen: ga 's zwerven door een oud stadje met de kamera in de hand. Ontdek de schoonheid van huizen, die zijn gerestaureerd in oude luister, wandel over romantische pleintjes en geniet van de rust en grootsheid van een Kerk uit vroeger eeuwen. Wie op zo'n wandeling de kamera gebruikt, houdt er beslist een serie mooie foto's van over. WANDELEN MET DE TREIN De meest ideale manier om Hollandse steden te verkennen is.... per trein. De NS heeft namelijk een heel programma samengesteld, waarin maar hefst vier en dertig plaatsen zijn opgenomen, die om de een of andere reden interessant zijn. Meestal gaat het om steden, waarin het verleden door zorgvuldig restauratie werk met zorg is bewaard. bewierookt de ikonen. De middendeur FOTOGENIEKE ONDERWERPEN gaat soms open, maar nooit tijdens de Heilige Handelingen. Op de middendeur zal men altijd de Boodschap van de Engel aan Maria vinden, op de zijdeuren de Aartsenge len Gabriël en Michaël. Boven de middendeur bevindt zich Deësis (afsmeking) de houding is ook smekend. Er bestaan ookreisiconostases, die de priester meeneemt als hij op reis gaat. Voorlopers van de ikonen waren de Fajoemportretten genoemd naar de Fajoemdelta in Egypte de z.g. dodenmaskers Van een geliefde dode maakte men een masker, dat werd ingebrand en met wasverven beschil derd. De oudste ikoon bevindt zich op de berg Sinai" een afbeelding van Petrus, deze bevindt zich in het Catharina klooster en is uit de 6e of 7e eeuw. Uit diezelfde periode bevindt zich nog een ikoon in het Louvre in Parijs. Hoe wordt een ikoon gemaakt. Wie de schoonheid van de Hollandse steden wil ontdekken en met de kamera vast wil leggen kan terecht in de plaatsen, die in het NS-programma zijn opgenomen. Aan de hand van een routebeschrijving kom je dan bij de mooiste plekjes. Alle zwerftochten zijn namelijk opgesteld door deskundigen, die er in de beschrijving ook vaak een korte toelichting bij geven. FOTOGENIEKE ONDERWERPEN Wie zo'n stadswandeling met de kamera maakt, kan schilderachtige straatjes fotograferen. Zet oude mooie-gerestaureeerde huizen op de plaat.1 Legt vaak erg fraaie geveltjes vast. Richt kamera op grappige uithangborden en bijzondere gevel stenen. En loopt met zijn fototoestel zoekend om prachtige oude kerken en fotografeert gebrandschilderde ramen. Er zijn in die Hollandse steden zoveel fotogenieke onderwerpen, dat de kamera druk werk heeft. Een ikoon wordt altijd op oud hout WATER GEEFT EXTRA KANSEN [eschilderd, meestal grenen of linden- hout, hierop wordt linnen jjeplakt en daaroverheen komen 8 a 9 lagen krijt en lijm die gepolijst worden. Dan wordt de tekening naar het „oerbeeld" aange bracht. De verf wordt zelf gemaakt, uit een mengsel van een kippenei met plantaardige poederverven „Eitem- >era". Eerst wordt het zuivere Igoud opgebracht, dan pas begint men te schilderen altijd van net aardse donker naar het licht van God. Het laatste wordt het gezicht geschilderd, dan komt de afgebeelde persoon er als het ware inwonen. Iedere ikoon wordt altijd gewijd en heeft een boodschap voor de mens van Gods Liefde voor ons. De kleuren rood, goud en oker drukken het Goddelijke uit. Blauw en groen zijn menselijke kleuren. Men moet een ikoon niet zien als een schilderij maar veel meer als een gebruiksvoorwerp. Vaak wordt er ook een ikonenlampje bijgebrand. Er zit natuurlijk nog veel meer aan de geschiedenis van de ikonen vast. Dit artikel is alleen maar om u een beetje inzicht in deze materie te geve. Wilt u echter meer hierover weten, Mevr. v. Galen is graag bereid hier lezingen over te geven. Haar adres is: Mevr. G. van Galen, Koningsdam 45, Omdat je op die stadswandeling vaak grachten of rivieren tegenkomt, is het mogelijk originele foto s te maken van huizen, die weerspiegeld worden in het water. En van karakteristieke bruggen en mooie doorkijkjes. Wie daarbij rustig de tijd neemt om met zorg een goed opnamestandpunt te vinden, heeft door het water extra kansen voor kreatieve platen. OOK VOOR FILMERS Het spreekt vanzelf, dat wie zo'n zwerftocht maakt door een vari die steden, dan ook wel motieven ontdekt voor de filmkamera. Want oude steegjes en pleintjes met wandelaars en fietsers, grachten met boten, detail opnamen van versieringen in de muren van gerestaureerde huizen. er is ook voor de smalfilmer veel te genieten en te filmen als hij gaat zwerven door de oude steden van ons land. VIER EN DERTIG PLAATSEN In dat programmaboekje met ruim honderd Nö-attraKties zijn vier en dertig wandelingen opgenomen door steden endorpen, die toeristisch van belang zijn. Daarbij zijn stadjes als Hoorn en Enhuizen, Zierikzee, Alk maar en Gouda. Maar ook de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Elke wandeling start bii het pfofirtM OW, JrtOOO+^l 7P 4 Invtrf I i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1