HEILOO VANAF HALF DECEMBER ZONDER BURGEMEESTER f orcelttjn n tl Botten Heiloo massief-eiken - leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens Eerst komen dan beslissen BeterBouwenCentrum Van Os Heren-mode Van Os Dames-mode Modos Boetiek-mode □rchipLon makelaardij van steeg Pgg Hoekstra koos voor Zoetermeer SIT DOWN SITDOWN Wedgwood serviezen tijdloze tafelcultuur A Stoel Van Klaveren Sinds 1850 GEMEFNTEGIDS HEILO0 1979-1980 In verband met verplaatsing bedrijf OPHEFFINGSUITVERKOOP SPEELGOED 10% KORTING OVER HET GEHELE ASSORTIMENT hMZ* NIEUWSBLAD VOOR H EILOO Sint Nicolaasaktie met alle winkeliers JAAP DEKKER IN DE ZEVENSPRONG HEILOO lT/m26 november dagelijks 2 5 en 7 10 ewisweg 5 heiloo lÓST y^SÊSSfr voor onroerende goederen - verzekeringen - hypotheken lijdelijk derde wethouder? Zelfbouw-woonkomfort 15 NOVEMBER OPENING VAN NIEUWE STATION EN BEELDENGROEP „OP REIS" in verband met de nieuwe win kelsluitingswet, SPAR de enige Supermarkt waar u ai op MAANDAG MORGEN na 9.30 uur kunt win kelen met VERS brood van de ECHTE BAKKER. DEZE WEEK: Nu 3 weken lang: in onze Groente-afdeling: en nog vele vaste lage prijzen INAenJAN BUITENHUIS De Loet 5 - Heiloo KÖi VERGADERING COMM. MAATSCHAPPELIJKE ZORG EN CULTUUR kennemerstraatweg 231 heiloo 072-33496» vrijdag koopavond di. t/m vr. 8.30-17.30, WINKELHOF 't LOO HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO DE TRAP OP TOT ZATERDAG! 5 JAAR WAB0 MEUBELEN TEKENINGEN AQUARELLEN GRAFIEK Naast vele speciale aanbiedingen UITVERKOOP met toestemming Kamer van Koophandel beter speelgoed NOVEMBER 1978 43e Jaargang No. 45 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 1 000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. kennemerstraatweg 334 Lo. kerkelaan heiloo tel. 072-33 08 15 iudNBM Burgemeester Hartman Hoekstra gaat weg. Heiloo kan een burgemeesterloze periode, die wel een aantal maanden kan duren, tegemoet zien. Niet prettig voor onze gemeente, maar het is niet anders. De heer Hoekstra kreeg een kansom een nieuwe start in een andere, grote gemeente te maken, en hij greep die kans. Wachten betekende vpor hem een naar alle waarschijnlijkheid "zijn lijd wel in Heiloo uitdienen". Op zich helemaal niet onaantrekkelijk. Er ligt nog veel werk voor de heer Hoekstra in Heiloo te wachten en het is hier zeer prettig toeven. Het werk zou op den duur zeker niet meer worden, waar schijnlijk minder. Wat wil je haast nog meer? Maar onze burgemeester is een werker. Hij is op een leeftijd gekomen, waarop nog van plaats kan worden veranderd. Burgemeester van Heiloo blijven is voor de heer Hoekstra zeker niet onaantrek kelijk. Maar de gelegenheid deed zich voor om van plaats te veranderen. Een grote gemeente lonkte. Zoetermeer - 54.000 inwoners. Een groeiende ge meente. En burgemeester Hoekstra koos. Zoetermeer is het geworden. Waarschijnlijk zijn laatste gemeente als burgemeester. De gemeente Heiloo moet respekt heb ben voor deze beslissing. Velen zullen zijn vertrek jammer vinden, maar er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die niet zullen treuren om zijn vertrek. Niet iedereen was het met het beleid van de burgemeester eens. Maar hoe je het ook wendt of keert: burgemeester Hoekstra was en is een harde werker, die niet van stilzitten houdt. En hij was bekwaam als burgemeester van Heiloo. Afgelopen zaterdagochtend hadden wij een gesprek met de heer Hoekstra. Nu zijn benoeming definitief is, een ont spannen burgemeester. Met het vriende lijke zonnetje, koffie en cake, vertelde burgemeester Hoekstra, nu niet eens in een netzittend kostuum, maar gewoon, in vrijetijdskleding, zoals we dat plegen je noemen, over zijn afgelopen periode in Heiloo, over zijn besluit om van plaats Ie veranderen en over zijn nieuwe gemeente, Zoetermeer. Genoeg werk Er is echt wel genoeg werk in Heiloo, maar ik ben nu 52^jaar en als ik deze ;kans voorbij laat gaan, dan wordt het als jnaar moeilijker om weg te komen. Moet ik dan nog 13 jaar in Heiloo blijven? Dan raak je op elkaar uitgekeken. Het zou niet goed voor de gemeente zijn. Ik had eerlijk gezegd nog twee jaar gillen wachten. Ik ben nü nog niet op Heiloo uitgekeken. Er is echt nog genoeg te doen voor mij, te meer daar we twee wethouders blijven houden." Be wethouders. Burgemeester Hoekstra •W zich in de afgelopen weken geër gerd aan de luidkeels geuite wens van onder meer de progressieven in Heiloo °m een derde wethouder. Maar vooral geergerd aan de opmerking dat bij- het Wegvallen van een wethouder er sprake ls yan een machtspositie van de burge meester: "Als een wethouder eens ont- bfak, dan werden belangrijke beslissin- U opgeschoven. Het is in feite alleen m^ar theorie. De praktijk leert anders. Dok bij drie wethouders kan er sprake z,jnvan een machtspositie. Want ik kan l'VnP een ^koordje gooien met een U-wethouder en wordt de stemver houding in het uiterste geval 2-2, dan DE E.H.B.O. en HERWONNEN LEVENSKRACHT TE HEILOO BOEKTEN HUN EERSTE SUCCES IN HUN GEZAMENLIJK MOEILIJK - MAAR PRACHTIG OBJECT' Reeds in '76 nam Herwonnen Levenskracht het initiatief om zich in te gaan zetten voor, Buitenschoolse aktiviteiten voor het gehandikapte kind". Na een groots opgezette en ook wel kostbare bekendmakingsaktie, was er voldoende informatie verkregen om tot de conclusie te komen, dat in Heiloo, deze aktiviteit in een behoefte zou voorzien. Verblijdend verrast waren we dat zoveel sportorganisaties, voor zover als hun dat mogelijk was, hun medewerking toezegden. Daar is uiteraard onmiddellijk gebruik van gemaakt, en individueel hebben reeds verschillende kinderen hun gewenste vorm van ontspanning gevonden. Een vorm groeide echter uit tot een werkelijk object, n.l. het leren zwemmen van deze gehandikapte kinderen. fjMiagyiüfcKd! NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 NOORDERKADE 4, ALKMAAR, TEL. 072-129918 Hiermee hadden wij iets opgetilt wat in feite te zwaar voor ons was. De begeleiding bij dit zwemmen is èèn op èèn, daartoe waren wij niet in staat. Een beroep op de E.H.B.O. leverde direct 18 vrijwilligers op. Daardoor werd onze zaak eigenlijk grotendeels hun zaak, hoofdzaak het doel wordt gehaald. Op 27 oktober j.l. werd in het zwembad in Bergen door een van onze pupillen het A-diploma gehaald en op 31 oktober j.l. haalden twee kinderen hun B-diploma. Een succes voor de beide organisaties die zich hiervoor hebben ingezet, maar meer nog een niet te omschrijven vreugde bij de kinderen die nu tot in lengte van dagen een ontspanningsvorm hebben verkregen, die hun anders misschien blijvend was onthouden. Ouders, kom-'s zaterdagsmorgens van 8 tot 9 uur eens kijken in het instructiebad Loos om te zien hoe de E.H.B.Oers met uw kinderen bezig zijn. Belangstelling van de ouders is een eerste vereiste voo,r een verdere uitgroei van dit object. Ouders, hebt u een kind dat om welke reden dan ook niet gelijk op kan gaan met andere kinderen van dezelfde leeftijd, maak dan eens een praatje met een van deze mensen, ze komen desnoods graag bij u aan huis. J. de Groot, Kerkakkers 8, Heiloo. Secretaris van Herwonnen Levens kracht. H. Denneman, Schuine Hondsbosse- laan 52 Heiloo. Contactman E.H.B.O. Volgende week woensdag om drie uur wordt het nieuwe station officieel in gebruik genomen. Tevens zal dan de beeldengroep „Op reis" gemaakt door onze plaatsgenote Ank de Jongh, worden onthuld. Iedereen is hierbij van harte welkom. SPAR SINAS liter nu0.65 PERSIL koffer 2 kilo nu4.99 WASVERZACHTER 2 liter nu1.67 Elk 2e pond KAAS, naar keuze voor de HALVE PRIJS. Alleen donderdag: RODE GOUDREINETTEN ca. 2 kg1.98 Vrydag en zaterdag: Verse SPERCIEBONEN 500 gram1.59 GRAPE FRUITS 5 rode1.98 Vergeet vooral de maandagmor gen niet. Alleen De Spar elke dag geopend. Met ruime parkeergelegenheid. Wij doen ook mee aan de St. Nicolaasaktie. Heerenweg 211 Hoek Stationsplein, tel. 331166 komt de beslissende stem van de voorzit ter, de burgemeester." Tijdelijk derde wethouder Naar alle waarschijnlijkheid zal Heiloo de burgemeesterloze periode niet ingaan met tw;ee wethouders. "Het zou een te zware job voor de twee wethouders zijn. Ik vermoed - met een vrij grote zeker heid - dat er tijdelijk een derde wethou der benoemd wordt", aldus de toekom stige burgemeester van Zoetermeer. Heiloo. De heer Hoekstra kijkt met tevredenheid terug op zijn zes-jarige ambtsperiode in onze gemeente. De ver wachtingen, die burgemeester Hoekstra had, toen hij van Menaldumadeel naar Heiloo ging, zijn wat hem betreft volle dig uitgekomen. Eigenlijk niets dan goeds over Heiloo en zijn inwoners: "Er is eigenlijk geen dag geweest waarop ik met de pest ergens over in ben thuisge komen. En nu Zoetermeer een feit is ge worden, vraag ik me nog af of ik eigenlijk wel goed heb gedaan om van plaats te veranderen. Hier is het vergele ken met Zoetermeer ongecompliceerd. In Zoetermeer? Daar word ik geconfron teerd met bijvoorbeeld een voorlichtings afdeling bestaande uit zo'n twaalf man. De burgemeester spreken? Hier geen probleem, maar in Zoetermeer? Zie eerst maar eens voorbij de voorlichtings ambtenaar te komen. Maar nogmaals, ik kijk met tevreden heid terug op mijn ambtsperiode in fjeiloo. Als ik zie wat we hier hebben weten te bereiken! We hebben bijvoor beeld de Kennemerstraatweg in eigen handen weten te krijgen, het Loo is tot stand gekomen, het Stationscentrum is helemaal opgeknapt: op 15 november wordt het nieuwe 'N.S.-station geopend en het beeldje onthuld." Zoetermeer Nu de burgemeesterspost voor de heer Hoekstra in Zoetermeer een feit is, is hij toch wel een beetje trots op deze benoe ming. Zoetermeer is een gemeente met momenteel ca. 54.000 inwoners en zal groeien naar een gemeente met 80.000 inwoners. Een gemeente, die ook werk gelegenheid aan veel inwoners biedt. Zoetermeer is niet een slaapstad, op korte afstand gelegen van Den Haag. Nee. Zoetermeer herbergt al diverse ministeries en grote bedrijven, waaron der het IBM-computercentrum. Er zijn daar grote recreatieplannen in wording, mèt subsidie van het CRM. Kortom, het is een echte groeigemeente. Een uitda ging voor de Friese liberaal Hartman Hoekstra: "Ik weet nu wel zo'n beetje.wat in Heiloo gebeurt. Nu kom ik terecht in een circus, waar ik helemaal niets van weet. Om hier kennis van te nemen gaan er zeker wel één of twee jaar mee heen." De heer en mevrouw Hoekstra zullen Heiloo met spijt verlaten. Ze waren hier gesetteld, helemaal op hun gemak. Maar ze hebben wel eerst goed gekeken hoe het in Zoetermeer is: "We hebben eerst het dorp Zoetermeer bekeken, en dat heeft ons erg aange sproken. De hoge flats aanmerkelijk minder. Maar de algehele indruk: posi tief." De benoeming gaat op 16 december in. Op 19 december volgt de officiële instal latie. Wanneer exact afscheid van bur gemeester Hoekstra genomen gaat wor den staat nog niet vast. Dit zal later in de Uitkijkpost bekend worden gemaakt. Vanavond vergadert de raads commissie Maatschappelijke Zorg en Cultuur in het gemeentehuis. De aanvang van de vergadering is gesteld op 20.00 uur. Behandeld worden hoofdstukken uit de gemeente begroting. I Tegels Eilandswal 9 - ALKMAAR - Tel. 072-11 85 08 Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur, zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 In samenwerking met de uitgever van dit blad zullen in maart 1979 gemeentegidsen gratis huis aan huis in Heiloo worden verspreid. De gemeentegids bevat o.a. gegevens over onderwijs, sport, gezondheids zorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die niet in de gemeentegids 1977 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeentegids 1977 zijn vermeld, daarmede niet meer overeenstemmen, dit schriftelijk of telefonisch op te geven. Telefoon 331144, toestel 34. HET GEMEENTEBESTUUR VAN HEILOO Zo werden verleden jaar de prijswin naars getrokken. Dit jaar zal de gehele middenstand met elkaar één grote Sintnicolaasaktie gaan voeren. De gezamenlijke winkeliersvereni gingen hebben de mijters bij elkaar gestoken en hieruit is een aktiecomité ontstaan, van elke vereniging zitten twee afgevaardigden in dit comité. Totaal 6 leden. Onder het motto „Wat heeft Sinterklaas voor U in petto", zal deze aktie gevoerd worden. Een bedrag van f 13.000,-- aan waardebonnen zal onder de Heilooënaars verloot worden. Het gaat als volgt in zijn werk: bij elke f 5,- die U besteed krijgt U een bon, heeft U nu 10 van deze bonnen, dan hebt U recht op een lot. U gaat met deze 10 bonnen naar de Ned. Middenstandsbank (NMB) aan de Heerenweg of naar één van de Rabobanken op de Kennemer straatweg of op de Westerweg en krijgt daarvoor een lot. Zo'n lot bestaat uit twee delen, de ene helft houdt U zelf en het andere deel blijft op de bank. Nu zijn er twee trekkingen, één op 20 november en één op 7 december. Bij de eerste trekking op 20 november zullen de volgende prijzen getrokken worden 1 keer f 1.000,-, 2 keer f 500,-, 1 keer f 250,- en 20 keer f 100,-. Hebt U een prijs gewonnen, dan doen deze loten bij de trekking van 7 december niet meer mee. Hebt U geen prijs gewonnen dan doet uw lot bij de tweede trekking nog een keer mee. Dan zal er 2 keer f 1.000,-, 5 keer f 500,--, 5 keer f 250,- en 20 keer f 100,- verloot worden. Alle zaken die meedoen, zullen duidelijk herkenbaar zijn door een raamaffiche. De prijzen worden uitgekeerd in waardebonnen, die bij alle winkeliers zijn in te wisselen die een affiche hebben. De aktfe gaat op 8 november van start en eindigt op 5 december. Een geweldig initiatief van de middenstand om zo met elkaar de Sinterklaastijd in te gaan. Ja, a.s. zaterdag de elfde van de elfde is het zover. Dan roepen we een ieder hartelijk welkom toe op onze openings-feestavond van het nieuwe seizoen. En onder een ieder verstaan we iedereen vanaf 17 jaar die een avondje dicht bij huis fijn uit wil. Nu eens niet dat gehang aan die beeldbuis dat kunt U nog genoeg, maar bij gezellige muziek een dansje maken en een borreltje drinken, praten met andere mensen en weten te waarderen dat er mensen zijn geweest die deze avond hebben georganiseerd om U eens uit die sleur te halen. Daarbij komt nog dat er wat verrassingen zijn geweven in het programma waaruit U misschien nog Uw voordeel kunt halen. Enfin fneer praten we er niet over. Nü gewoon voor U zelf en Uw kennissen of buren even vlug kaarten halen bij boek handel Avis Stationsplein Heiloo, juist. Tot Zaterdag dan! in het Open Huis boven het winkelcentrum Het Loo. Zaal open 20.30 uur. Het is alweer 5 jaar geleden dat Nico Bolten en zijn vrouw Annelies voor zich zelf zijn begonnen in het huisje aan de Ewislaan. Indertijd een oud pand zon der modern comfort. Gelukkig konden ze het toen kopen en wie er nu komt ziet een gezellig woonhuis met daarachter een enorme showroom. Nico Bolten begon met een paar ma chines en maakte in het begin alleen bielzen tafels, maar al gauw kwam er veel vraag naar andere zaken en nu is het zo dat hij alle meubelen, op maat, maakt, tot keukens aan toe. Hierin is hij zo gespecialiseerd dat elk ontwerp ge maakt kan worden. Buiten de eiken keukens is het nu ook mogelijk zware grenen keukens met alle elektrische in- bouwapparatuur te leveren Wilt u weten hoe dat er uit ziet, dan moei u eens op het industrieterrein gaan kijken (daar staat de fabriek). Ook huiskamerbars, aanrechtbladen, schouwbalken voor' de open haard en vensterbanken worden in elke maat geleverd. Wat u misschien niet wist is, dat bij de eiken meubelen u hier ook een grote kollektie Perzische tapijten vindt. Kaclo-artikclcn U zult verrast zijn wat u hier ailemaal vindt. Nico en Annelies Bolten hebben zelf een prachtige kollektie Fins glas werk geïmporteerd, voeg hierbij een van de Finse eetserviezen, brandt hierbij één van de mooie kaarsen en u heeft ,,een droom" van een tafel. Om al dit moois te bekijken moet u eens op de Ewislaan gaan kijken, want daar staat het allemaal. De Ewislaan vindt u op de Westerweg recht tegenover garage Morsch en komt uit op de Ewisweg, dan is de Ewislaan hier een zijstraat van gelegen tussen de Kerkakkers en de Patrijsakkers. Dus de Ewislaan ligt ..tussen" de Westerweg en de Ewisweg. Mocht u toch nog moeite hebben het te vinden, bel dan even WABO, Ewislaan 32. telefoon 072-334077. vüEI s|clh|a)T|i4 kennemerstraatweg 111-113 heiloo telefoon 072-331138

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 1