SPORT en SPEL T.V. Heiloo hield jaarvergadering Rheumanella DE FEESTELIJKE MODEWERELD\i^JJ^Q VAN ALLEMAN "FORTEX SELEKTIEVE KOLLEKTIE IN WOORD EN BEELD WONINGINRICHTING Holleweg 44 HEILOO (mai fte het warme Cinderella laken gladde lakens 1-persoons 2-persoons litsjumeaux hoeslakens div. maten extra behagelijk. Dekbedovertrekken 135 x 200 ook een welkom geschenk (vlakbij Winkelhof ,/t Loo"; Veel parkeerruimte!) n r. SINT NICOLAAS KIEST UIT Geef HEM... voor ST.NIC0LAAS waar hij van houdt, waar hij in kan werken, relaxen, wandelen, sporten, kortom in wil LEVEN. TEN VOETEN UIT IN "GARDEUR" en grijs 127.50 EEN OVERHEMD o - Stationsweg 61 - Telefoon 072-330068 DASSEN VAN B0ULE NOIRE LEREN RIEMEN VAN D0BREFA MANNEN HOUDEN VAN ECHTE TRUIEN HEREN- EN JUNIOR KLEDING DE GROTE TREND IN MODE X Deelnemer Sint Nicolaasaktie SLIPOVERS, een nieuw modebeeld MELKA SN0WC0ATS - SKI-JACKS EN WOLLEN BL0US0NS BLIJF GOED GEMUTST! Variatie in BONTMUTSEN en ASTRAKAN JAGO DOET JE DE DAS OM LAMBÖCK LEREN HANDSCHOENEN Van harte gegeven: EEN PYAMA 54.25 BAD- EN KAMERJASSEN WONDERGOED ONDERGOED FALKE SOKKEN ANKLETS - SOKKEN - KNIEKOUSEN - SKI-SOKKEN EEN SURPRISE? SINTER-IDEE EEN SCHERPE PLOOI met een DRESSB0Y 295.- WIJ VOOR U: *£r1 Sk Sk SkSfcSkSk*4?Sr Sk - O. «JZtv2tv+.tï KIJKPOST 15 NOVEMBER 1978 Jond :okei 08-3549; tel. alkmaar, iloo L30 1.00 ui 127066; I tekere?') 12048*) :14,$ veg 29^ xrfdkan. telefoon baar. de Hei denzor? Heiloo, van 3e n£ 'r mevr, lag t/iB en Huis, dag van ^illibror- Vesterw, 331291 roen bil- 3r voor ken. les; >iljarti i les; ek. /oor sen. jaarvergadering van Tennisver. Heiloo" stond naast de behandeling een aantal punten van huishoude- aard ook in het teken van de Jóruitzichten' voor 1979. e daaraan voorafgaande terugblik het bijna teneinde lopende verslagjaar herdacht de vergadering het haar ontvallen sympathieke lid ganon van der Zee. Voorzitter G.A. Koelman, kon op de j van zijn afscheid vervolgens de ering meedelen dat de binnen- iort in gebruik te nemen 7de baan zgn. multipurposebaan o.a. met oefenmuur) een extra toelating nieuwe leden rechtvaardigde. T.V. Heüoo" zal in 1979 dan ook met een van ca. 650 tegemoet gaan. bestaande 6 banen zullen als (evölg van gevoerde besprekingen i Bestuur, Gemeente Heiloo en Grontmij, van een nieuwe lopcoating worden voorzien i.v.m. nellere slijtage van de huidige toplaag jan verwacht. Verder wist het bestuur de verga- achter zich te krijgen voor de van verlichting van de banen 4, jen 6. T.V. „Heiloo zal dan 6 banen iij kunstlicht kunnen bespelen, fan de aftredende leden van bestuur Technische Commissie ontving Bevr. M. Zuurbier-Koomen (T.C.) en voorzitter Koelman (bestuur) het Idmaatschap van verdienste van de vereniging. BANDEN BIJ GROEFSEMA In tegenstelling tot sommige mdere verenigingen is Groefsema uit Heiloo uiterst karig met het verlenen van hogere banden. Men moet echt hard werken en een goed peil hebben bereikt om voor het examen te kunnen Vrijdagavond jl. mochten de jeugdige idoka's hun kunnen op de mat tonen, 'oor de gele band slaagden - John en Bruin, Denis Bonhoff, Frank v.d.Berg, Peter Castricum, Ralph Everdingen, en Fred Hink, Conrad Krom, Jan Kijsters, Aad Kosters, Hans Kramer, Frans en Robin Legdeur, Ton Pepping, Part Schoemaker, Richard de Waal, Henk Jan Ypma. Voor de oranje band - voor oil- irtijn Huisman, Otto ld erna, Wil en iten, bil- j^n Kuhn, Ronald Klaase, Wichert ?sen, liman; Jouke Tuinhof, Nico Visser, Desiree v.Weelderen, Ronald v. Vuuren, judoka's die voortaan de groene band m 0PM' rogen dragen zijn- Christiaan Halsema, lienen te; farlenie Jak, Frank Luikinga, Mark ^etariaati lit, Rowdy Roest, Annette de Ruiter, o 19 té larielle Roelofs. Vol trots liepen met leblauwe band weg- Bona Castricum, lolanda Jak, Tineke Ligthart, 'P itosemarijn Schoppink en Marianne 2-1271 ancras. I ünd van deze week gaat Groefsema -21 uuf 4 minder dan 65 judoka's in de eftijd van 8 tot 11 jaar naar de ij itrictskampioenschappen rayon Alk- üi iar. Voor het eerst sinds het ontstaan 1SZAAL n de. vereniging gaat men met zp'.n Heiloo Fe a^vaar di£inë- Jeugd 1.00-211 >.30-17.00 Tot nieuwe voorzitter werd gekozen de heer D. Koorn. Secretaris T. Wijnbeek, die andere bestuurstaken op zich zal nemen, werd opgevolgd door Mevr. J. A. de Heer. Definitief afscheid werd genomen van het echtpaar G. Geelhoed die na circa 2 jaar voortreffelijke beheersactivi- teiten zich in rustiger vaarwateren zullen begeven. Een prachtig af scheidsgeschenk in de vorm van tuinstoelen werd hen door de vereniging aangeboden. Ter verlichting van de taak van de nieuw aan te stellen beheerder werd staande de vergadering een baancommissie geïn stalleerd. In de vacature tennisleraar, door vertrek van dhr. Paul Warren, hoopt het bestuur binnenkort te kunnen voorzien. Wat de plannen van de technische commissie betreft voor 1979: T.V. Heiloo" is voornemens voor het eerst in haar 14-jarig bestaan een open toernooi te organiseren. Nadere mededelingen hierover zullen in de loop van het volgend jaar worden gedaan. Het jaarlijkse slotfeest vindt plaats op zaterdag, 18 november a.s. om 21.30 uur in de zaal van Sporthal 't Vennewater. Muziekale medewer king wordt verleend door het combo Hans Schaeffer. MINI-VOLLEYBAL EFFECT De competitie-wedstrijden mini- volleybal hadden afgelopen zaterdag in de sporthal 't Vennewater een gezellig verloop. Duidelijk is te zien dat de jeugd al wat ingespeeld raakt, en al een stuk beter gevolleybald werd als de le keer. De mini-meisjes van Effect krijgen nu ook de smaak van de* overwinning te pakken, evenals jongens I jongens 2 blijft aan kop ondanks een gelijk spel tegen Schoorl 2, geweldig mannen! Werkelijk sensationeel verliep de wedstrijd van de jongensaspiranten tegen het team van Reactie I. In een schitterend gespeelde wedstrijd, waar in van beide kanten om de punten geknokt werd, kwam het team van Effect helaas nét iets te kort. Dat het toch een geweldig resultaat was, tegen de kampioenen van vorig jaar, getuige de setstanden 14-16, 22-20, en 13-15! Meisjes I krijgt nog steeds niet de kans om hun ware kunnen te tonen, vanwege de zwakke tegenstand in deze poule. Verder dan een serveer show kwam men ook deze keer niet. Het tegenovergestelde kan gezegd worden van meisjes 2, wat veel moeite had met de opvang en het de tegenpartij daardoor jammergenoeg niet moeilijk kon maken. Het 3e meisjesteam trok na veel spanning ook aan het kortste eind. Met een beetje meer concentratie gaat dit team de volgende keer ook vast scoren, want ze waren er deze keer weer héél dichtbij. HEILOOER BRIDGE CLUB Uitslagen dinsdag 7 november: NZ: 1. dames Zwart-Neyens, 57 pet.; 2. dames Goldsteen-de Jong, 55 pet.; 3. dames Koster-Visser, 52 pet. OW: 1. hr/mw. Souverein, 64 pet.; 2. heren v.d.Berg-v.Santen, 60 pet.; 3. hr/mw. v.d.Zijden, 52 pet. Uitslagen donderdag 9 november Groen NZ: 1. heren v.d.Berg - Mercks, 66 pet.; 2. dames Gallee-Moscou, 51 pet.; 3. hr/mw. Roest, 49 pet. Groen OW: 1. heren Gorse - Rozing, 58 pet.; 2. hr./mw. Tamminga, 57 pet.; 3. dames Eberson - Groeneveld, 52 pet. BlauwNZ: 1. dames v.d.Dool-Neyens, 62 pet.; 2. hr./mw. Lansdaal, 59 pet.; 3. dames Klerk-Worp, 49 pet. Blauw OW: 1. hr./mw. v.d.Zijden, 60 pet.2. dames Berkman-Roos, 54 pet. 3. 3. hr. Buisman-mw. v.Goor, 50 pet. Stand kompetitie: 1. hr./mw. Tam minga, 59.31 pet.; 2. heren Gorse- Rozing, 53.89 pet.; 3. hr./mw. Roest, 52.35 pet.; 4. heren Gerssen-Zwitse- laar, 52.22 pet. In de afgelopen week hebben we een andere wisselmethode uitgeprobeerd, welke zonder proble men het beoogde resultaat - op tijd klaar zijn - opleverde, zodat we er voorlopig mee door zullen gaan. Voor degenen, aan wie de verandering niet is opgevallen - dat kan - de voornaamste punten: 1. aan het begin van de avond worden de wisseltijden vastgesteld, gebaseerd op spelen van 8 - 11 uur. 2. zeven minuten vóór het einde van de ronde loopt de wekker af en wordt ook een rood bord opgehangen. 3. na dit sein wordt niet meer aan een nieuw spel van de lopende ronde begonnen; aan de betreffende tafel wordt afgesproken, of men een niet gespeeld spel, om 11 uur alsnog zal spelen. 4. als men aan een tafel uitgespeeld is, worden de mapjes op de wisseltafel gelegd. 5. als de mapjes van alle tafels hier zijn bezorgd, wordt gewisseld. 6. een niet gespeeld spel kan na de laatste ronde tijdens het berekenen van de uitslag worden gespeeld. Nog één opmerking over donderdag 9-11: er waren geen fouten in de scorekaartenEn dan deze week vrijdag 17 november is de eerste avond „bridgen leren". Bij verhindering op een van de speelavonden wordt men verzocht zo tijdig mogelijk, maar om uiterlijk 11 uur op de speeldag, te bellen en dan op donderdag naar mw. Klerk (334368) of bij afwezigheid naar v.d.Zijden (331676), op dinsdag uitsluitend naar 331676. Voor inlich tingen betreffende onze vereniging kan men bellen 331676, 330149 (W. Zwitselaar) of 330052 (J.Löhr). DAMCLUB HEILOO Uitslagen onderlinge competitie van donderdag 9 november j.l. Groep 1 C.v. Lieshout - A. Kroon 1-1 R. de Boer - A. Voogt 1-1 N. Ligthart - J. Groenenboom 2-0 L. Koersen - F. Schouten 0-2 A. Voogt - A. Kroon 1-1 Groep 2: C. Swart - R. Buwalda 1-1 W. Bos - W. Kessels 2-0 G. Dijkstra - J. Mooij 1-1 J. Kraakman - B. Hofman 0-2 J. Mooy - N. Ursem 2-0 Op donderdag 16 november a.s. speelt D.C.H. in café Ver du in te Akersloot haar tweede wedstrijd in de competi tie van de Kennemer Dam kring. Vertrek vanaf „Het Open Huis" is vastgesteld om 19.30 uur. BASKETBALNIEUWS Verliezen is natuurlijk nooit leuk, maar verliezen wordt voor een basketbalploeg wel erg triest wanneer het met het minimale verschil van 1 punt gebeurd. Het overkwam Flashing Heiloo in de uitwedstrijd van afgelopen zaterdag tegen het LJmui- dense Excercitia. Vooraf was al duidelijk dat het voor onze plaatsgenoten een moeilijk avondje zou worden. De IJmuide- naren staan namelijk op dit moment weliswaar lager op de ranglijst, maar hebben in voorgaande seizoenen bewezen tot de topploegen te behoren. Exercitia was zichtbaar voorbereid op de man-to-man verdediging van de heren van Flashing, waardoor het verrassende effect van dit verdedi gingstype uitbleef. De IJmuidense ploeg liet zich niet overrompelen en gaf Flashing geen grotere voorsprong dan drie punten. De twee teams hielden elkaar volkomen in evenwicht, hetgeen resulteerde in een ruststand van 20-20. Ook na rust kon noch Flashing noch Exercitia aantonen de sterkste te zijn, zodat een gelijkspel eigenlijk de meest rechtvaardige uitslag geweest zou zijn. Een puntendeling behoort in de basketbalsport echter tot de onmoge lijkheden, waardoor nogal eens één of meerdere verlengingen de uiteindelijke winnaar aan moeten wijzen. Hoewel het met nog drie seconden op de klok en een 44-44 stand op het scorebord in de richting van een verlenging leek te gaan, kwam het niet zo ver. Een uitgebroken IJmuidenaar kon niet anders dan met een persoonlijke fout tot stilstand worden gebracht, hetgeen hem drie vrije- worpen opleverde. Deze speler die eerder vanaf de vrijeworp-lijn al feilloos was gebleken, hield de spanning er nog Flink in door de eerste twee te missen. De erde bepaalde de stand echter op 45-44 in het voordeel van de thuisclub en wat Rusland in de olympische finale van München nog wel lukte (in twee seconden de bal van onder de ene basket in de andere te deponeren) lukte Flashing niet waardoor met een verloren wedstrijd moest worden afgereisd naar Heiloo. Indien u denkt dat uw hart sterk genoeg is voor deze enerverende sport, neem dan contact op met de secretaris van Flashing Heiloo. (Tel. 02206- 2678). 10EST. NICOLAAS- STRANDLOOP EGMOND A/ZEE Zondag 19 november a.s. organiseert „Le Champion" haar 10e St. Nicolaasstrandloop vanuit Egmond aan Zee. Men kan naar keuze deelnemen aan afstanden van vier of tien kilometer. De start vindt plaats om 10.30 uur op het strand t.o. de hoofdstrandafgang. Inschrijven kan men vanaf 9.30 uur in café-rest. 't Lido bij de hoofdstrandafgang. Het inschrijf geld bedraagt voor de jeugd t/m 15 jaar f 2,-; ouderen betalen f 3,--. Zonder herinnering maar met aftekening in het trimloopboekje betaalt men f 1—. De herinnering bestaat uit een fdeurige vaan welke zoveel mogelijk direkt na afloop uitgereikt wordt. Tevens zijn er voor diverse groepen extra prijzen beschikbaar. Deze St. Nicolaasstrand loop is alvast een goede oefening voor de traditionele halve marathon met trimlopen van „Le Champion" welke op zondag 7 januari 1979 in Egmond aan Zee gehouden wordt. Op die dag worden er meer dan 4000 deelnemers uit alle delen van het ljand verwacht. MOEIZAAM GELIJKSPEL VAN EERSTE TEAM 'T VENNEWATER BADMINTON Het eerste team van 't Vennewater Badminton heeft het niet gemakkelijk in de competitie. Weliswaar werd de vorige week een ruime winst behaald op Speedo, maai afgelopen zondag ging het heel wat moeizamer tegen Polisport 4. Het werd uiteindelijk 4-4, maar het gelijkspel heeft wel aan een zijden draadje gehangen, Ann Hilder en en Landa Sauer stonden tegen het Polissportdubbel Kortenaar/ Stein in de derde set met 4-12 achter, maar een ongelooflijke krachtsinspan ning van beide dames bracht hen nog een 15-12 winst. In het gelijkspel had Rein Meinikman een belangrijk aandeel. Hij won zijn herenenkelspel van HL Koops met 1-15 en 10-15, in het gemengd dubbel versloeg hij met Ann Hilder het Duo Stein/Koopman en in het herendubbel met Freek Pruys zegevierde hij over Koops/Stein met 8-15 en 11-15. Het tweede team boekte een knappe overwinning op Insulinde 2. Uitslag: 7-1. Het derde team blij ft maar winnen. Nu werd Dorus Rijkers 4 met 7-1 verslagen. Ook het vierde boekte een overwinning. Bergen 7 was tegen dit Heilooër team kansloos. Alleen Piet Natzijl kon zijn draai niet vinden (Jan Jeijsman ook niet, maar die won tenminste nog zijn herenenkel. Hij verloor zijn herenenkelspel in drie sets en met Jan Jeijsman verloor hij ook nog het herendubbel. Het vijfde ging ten onder tegen Bergen 8. De winstpartijen waren hier in het damesenkelspel (M. de Jonge, in het damesdubbel Jeysman/de Jonge en in het gemengd dubbel (M. deJonge, A. de Jonge). "J&ngQ). Het zesde verloor wederom. Nu was Flash 10 met 5-3 te sterk. Opvallend waren de twee overwinnin gen van de jeugdteams. Zowel Nepmeppers BI als Geestmerambacht B2 werden met 8-0 verslagen. Vrijdagavond zijn de badmintonners te vinden op de bowlingbaan. Dan zal geprobeerd worden via feilloze dropshots, lobs en smashes de kegels omver te krijgen. In plaats van shuttles worden hiervoor nu bowlingballen gebruikt. Het competitieprogramma voor a.s. zondag ziet er als volgt uit t Vennewater B. 1 - Noordkop 2 't Vennewater B3 - Speedo 2 't Vennewater B. 6 - Zaanstad 7. HSV-NIEUWS In het weekend van 18 en 19 november a.s. is er voor onze vereniging maar een klein inhaalprogramma vastgesteld, n.l.voor de zaterdag 2 wedstrijden en zondag 3 wedstrijden. Zie onderstaand programma. In verband hiermede is de kantine in ieder geval zaterdagmiddag en zondag de gehele dag gesloten. De ruilformulieren van deze wedstrij den dienen dus bij mij thuis afgegeven te worden. PROGRAMMA VAN ZATERDAG 18 NOVEMBER A.S.: SENIOREN: C.S.V. 1-H.S.V. 1 14.30 JUNIOREN-C: Egmondia C2 - H.S.V. C3 13.15 PROGRAMMA VOOR ZONDAG 19 NOVEMBER A.S.: SENIOREN: Zaanlandia 4 - H.S. V. 6 12.00 Koedijk 4-H.S.V. 9 12.00 JUNIOREN—A S.S.V. Al - H.S.V. A2 10.00 .00-17 ►.30-17.01 lafdèlini an 10-11 4-ledenl rt 13 )theek 19-21 Jeiloo" iden van iriaat N tel. IEVE Jalevooi! catalogi ligt tuur vrouwefr ssen esperioè aad >ver ssie o.U ar Dit za lovembei van van om Toegaif ff t dorp rard rs en deze ïr bij zegen e regen )et erk ;er 1 k teer. Jw kuddft Bokkig - Heiloo. Pantalons met een perfekte pasvorm, van de beste kwaliteit stoffen voor soepel lopen, voor het goed plooihouden en voor het onkreukbare karakter v a. 99.50 "Gentleroy" pantalon van SCHUTTERS VELD, comfortabel, dynamisch van lijn, spor tief van detail, warm van kleur en materiaal voor de prijs van 82.50 Stretch Corduroy pantalons voor een totale bewegingsvrijheid in d.bruin, lever Inderdaad, want aan onze overhemdenkollek- tie is zoveel zorg besteed. Allereerst de keuze van goede fabrikanten. Ten eerste: De rustieke ,,Look" van KING. Uit deze prognose hebben wij de gedistigneerd modieuze tinten gehaald die wij gaarne aan u willen doorspelen. De Sint brengt deze kollek- tie in een ruim pasbereik en in de mouwleng ten: 4-5-6-7 t/m maat 44. Uni, gedessineerd en klassiek v.a. 59.90 VIYELLA geeft u de unieke combinatie van luxe en gemak. Het is zacht, warm en comfor tabel. 55% wol en 45% katoen. ,,Made by King" 98.50 Ten tweede: ,,THE SWEDISH SHIRT FOR EUROPE: MELKA". Melka Twin is sterk, mannelijk, het favoriete UNI hemd van miljoenen Scandinaviërs in 2 tailleringen 42.90 De nieuwe trend in shirts óók gebracht door Melka, het kleine boordje, het overbloezende model met rugplooi, gemaakt van soepele flanel-stoffen in goede modekleuren en dessins v.a. 47.90 bandag gesloten vrydag koopavonf van 7-9 uur. En natuurlijk ook een ruime keuze in ruiten en andere fantasiehemden v.a. 44.90 Niet te vergeten: Shirts in jeansstijl van LOIS, leuk te combineren bij een rib- of spijker pantalon in gezellige flannelruiten en kleine werkjes 49.50 zijn dankbare details om te accentueren, en vervullen een decoratieve funktie. Dassen in een grote verscheidenheid zojuist ontvangen voor de Sint. Zijde/wol 45.90, zijde 42.90, wol 24.50, poly ester v.a*18.50 en natuurlijk vele uni kleuren in div. materialen v.a. 15.90 Echt leder van 2 tot 5 cm breed. Snelservice adviezen, omdat wij de Sint op z'n beste wensen willen bedienen: ,,a la minute". van WOL, truien die je lekker aantrekt en waarin je zo naar je hobby loopt. Want zuiver scheerwol is warm, ventileertendus blijft u fris. Daarom zijn die truien van SIR EDWIN en SETTERMEN als een sieraad zo mooi. Wij geven hier enige voorbeelden: Lambswool met V-hals en ronde hals in 7 kleuren v.a. 55.90 tot 69.90 Shetlandwool met V-hals en ronde hals in 12 kleuren v.a. 47.90 tot 49.50 En natuurlijk in Shetland ook leuke gedessineerde truien v.a. 51.90 Voor de gedistingeerde man een klassieke pull over met V-hals en turtleneck van gladde garens in prachtige pasteltinten v a 42.90 En verder een kollektie waarin u de nieuwe trend direkt herkent. In mode en prijs. Net even anders. Helemaal in de nieuwe lijn, WIJD, BLOU- Z£/lo2 SEND en NONCHALANT, grof gebreid in wafel, honingraat, kabel en jacquard van wol lige volumineuze garens als MOHAIR en MELANGE in alle madetinten v a 46.75 Ook in de erote maten. Lambswool in bleu, marine, bruin, camel en mosgroen 41.50 Shetland met garnering langs de hals en arms gaten 39.50 Grof gebreide slipover met kabels in bordo, grijs en groen 49.90 Grove wollen vesten v.a. 75, Hoe warm loopt meneer er deze winter bij? De warmte van deze Zweedse jacks zijn geschikt voor het ruwste winterweer. Stoere jacks die tegen een stootje kunnen, spe ciaal voor de sportieve man die zijn vrije tijd graag in de buitenlucht doorbrengt. Op het voetbalveld, bij de races, aan de water kant of voor een wandeling met de hond. AKJA, met capuchon, gewatteerd, tot over de heup, veel zakken en bestand tegen een regen bui 184. FUCTION, met capuchon, poplin waterafsto tend, met uitknoopbare voering, eveneens veel zakken 199.— SKI-JACKS, donkerblauw met leuke schouder verwerking 153. zwart met witte rits en oprolbare kraag 145. BLOUSSON, van wol met wollen ruit als voe ring 239. zwart gewatteerd met bontkraagje 79.50 RUITEN JACKS met teddyvoering 145. En ruim gesorteerd in LEREN JACKS v.a. 295.— Met alle soorten winterhoofddeksels. (Attentie: de maat is de omtrek van het hoofd pl.m. 1 cm bovenvde oren). Ruime sortering in HERENPETTEN o.a.: TWEED PETTEN, in engels model goede kwaliteit 35.90 PIED DE POULE dessins van wol 31.50 Uitmuntende kwaliteit LODEN in grijs en groen 35.90 FLANEL PET ook voor dames 25.50 RIBCORD in vele kleuren smalle rib 21.25 - brede rib 27.50 Originele Baskische Alpino van wolvilt 9. Leuke sets met bijpassende shawl in 5 kleuren: Pet 35.90 - Shawl 29.90 HOEDEN hebben een eigen karakter! Stijlvol, elegant en modisch verantwoord. In velours, tweed, ribcord, haarvilt, wolvilt in diverse kwaliteiten en prijzen. Welke prefereert u? De lange gebreide shawl in patentsteek van 15.75, een effen ,,Lambswoolen" shkwl van 23.90, een zijden shawl in div. kleurencombi- natiet v.a. 23.50 of soms een van onze prachtige wollen ruiten al vanaf 12.90. In diverse kwaliteiten nappa. U kunt kiezen uit tricot of bontvoering v.a. 35.— Lammy handschoenen 52. Pigskin handschoenen 32.50 Tricot handschoenen 14.50 En voor onze brommer-vrienden echte brom mer-handschoenen van skai met lange schaft en bontvoering 15.75 Van Sir Edwin in tricot, bleu, marine, bruin, brique, groen en zwart, ronde hals in tricot in de jeansstijl in bleu en bruin, met V-hals 55.- Van Robson: in katoen, terlenka, satin feutre en keperflanel, maat 46 t/m 62 y a 32,50 Na het bad en aan het ontbijt, vlot, sportief en praktisch. Veloursfrotté (van binnen badstof, van buiten velours) in de prachtigste kleurencombinaties v a 115.- Wollen ruiten kameijassen van 69.— tot 82.90 100% katoen in bijzondere streep van Robson 114.- Terlenka kameijassen in div. prijzen en kleuren Voor heren van Sir Edwin, wit, gekleurd, be drukt, badstof, jeans, minislips en heupslips, T-shirts in lange en korte mouw, keuze uit 10 modieuse kleuren. munten ook dit keer weer uit door de originele vondsten, kwaliteiten en dessins. kiest uit een complete Sinterkollektie. Zakdoeken met monogram 4.95 Doosje met 3 zakdoeken in vele comb. 12.50 Een geapprecieerd geschenk: opvouwbare paraplu's met mooie knop, of paraplu's met automatische constructie 19.90 t/m 41.90 Wandelstokken met sierknop 15.90 We hebben ze voor u in hardhout als exclusieve broekenpers met ingebouwde thermostaat of alleen dressboy voor 85. Geef een kadobon, als U met St. Nicolaas niet met lege handen wilt komen. /N» 4^^*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1978 | | pagina 3