Van Os Heren-mode □rchpLon Van Os Dames-mode Modos Boetiek-mode h Bolten Heiloo massief-eiken - leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens „Botanica vanVilleroy &Boch. 4» Nu met .^aiev Naïever- Garantie tot 199 l)ft Porcclrtin jé' IIIIII 11 S emedvs IEUWSBLAD VOOR HEILOO Op afscheidsreceptie: Velen namen afscheid van dokter Janssen Jaarwisseling betrekkelijk rustig verlopen WINKELHOF 't LOO HEILOO oudpapieraktie Slijterij - Wijnhandel GREEUW WINKELHOF 't LOO HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO ssi v .n kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond ,NUARI 1979 44e JAARGANG No. 1 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 i Redaktie-adr essen Groot Barlaken 23 - Telefoon 072-331210 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van ,000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 35 cent (excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. ratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. atis advies centrale verwarming - sanitair loon - (ver)bouw info-centrum EERENWEG 70 A TEL. 334120 NIEUWJAARSRECEPTIE NIET DRUK BEZOCHT, MAAR WEL GEANIMEERD lieuwjaarsreceptie, die op nieuw- dag gehouden werd, was zoals weer geanimeerd en gezellig. en misschien lag het aan de was het niet zo ontstellend druk jrig jaar. Desalniettemin kwamen raadsleden, bestuurders van igingen en anderen mrgemeester Bolten en de wethouders met hun echtgenotes de beste wensen voor het nieuwe jaar aanbieden. Zowaar kwam een burgemeester van een andere gemeente met zijn echtgenote de nieuwejaarsreceptie bezoeken. En wie anders konden dit zijn dan de heer en mevrouw Hoekstra? Nog altijd wonen ze in Heiloo, maar het zal niet lang meer duren of ze zullen hun nieuwe woning in Zoetermeer betrekken. uw jaarsreceptie in het gemeentehuis: Kwestie van vele handen schudden. QMMISSIEVERG ADERINGEN ndag 8 januari 's avonds om 8 uur het gemeentehuis zijn ér twee imissievergaderingen de eerste r advies en bijstand voor openbare ken. de agenda staan o.a. de volgende ten: diet uitbreiding aula alg. begraaf- its liet bouw volksmuziekschool; ïwe regeling huisvuilophaaldienst 10; jeersmaatregelen stationscentrum, tweede commissievergadering is van maatschappelijke zorg en [uur hier staan op het programma etsplan Boswijk, schetsplan volks- ziekschool. Beide vergaderingen 8 januari, om 8 uur. Wij wensen al onze clientele vrienden en bekenden een voorspoedig en een BLOEMRIJK Nieuwjaar Gevestigd sinds renweg 246-tel. 072-331828 NT MAARTEN/DE BASSER0ET plaats van vrijdag 5 januari (de ste vrijdag van de maand) houden onze oud-papieraktie op dinsdag 9 ;iarbf1979 a.s.! <j$g, de 5e is de laatste dag van de st. o Kan tie en dan zou er bij de ijtihfei* gt ezicht zijn. Daarom ibeh wé ^»./tvin de container voor sdag daarop te bestellen, staat weer van ongeveer half negen •chtends tot vier uur 's middags >r de ingang van onze scholen aan Trompenburg. Helpt u ons weer imaal aan een volle bak? Alle oude nten, dozen, ant^r oud papier en fs lompen zijn Welkom. Voor u mt het lekker op en wij zijn blij t de rommel"! rast hartelijk bedankt voor uw p. endelij ke groeten, leidsters en ierkommissies van Sint Maarten en Basseroet. Voor Wijnen en Gedistilleerd TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 WIJ BEZORGEN AAN HUIS Afgelopen zaterdagochtend nam dok ter Janssen afscheid van zijn patiën ten. In de Oude Herberg kwamen veel van zijn oud-patienten, ondanks de bittere kou, afscheid nemen van de heer Janssen en zijn vrouw. Zij konden op deze ochtend meteen kennismaken met hun nieuwe dokter, de heer C.W. Willeboordse. Het was druk op de afscheidsreceptie. Geen wonder, als men bedenkt, dat dokter Janssen op het laatst wel een 4000 patiënten had. Het begon allemaal in 1946. Van Limburger - en dat is nog steeds te merken - vestigde dokter Janssen zich op 21 april 1946 in Heiloo, dat toen nog een gemeente was met pak weg acht a negenduizend inwoners. Dokter Janssen had gestu deerd in Amsterdam, was nog even werkzaam geweest in Noord-Brabant, alvorens te verhuizen naar onze gemeente. Dit was 32 jaar geleden. Er is inmiddels wel het een en ander veranderd. In de periode na de tweede wereldoorlog waren er vier dokters in Heiloo, de heren Janssen, Hooi werf f, van Driel en Hoekstra. Dokter Janssen legde zijn bezoeken af eerst per fiets. Nee, nog niet met eigen auto. Eerst kwam nog de motorfiets en in 1947 kreeg de heer Janssen pas de beschikking over een auto. De eerste jaren hield dokter Janssen een eigen apotheek aan huis. Het was samen met zijn vrouw pillen draaien en zalfjes en poeders maken, totdat op een gegeven moment het niet meer kon en de apotheek werd overgedaan aan de heer Stam. Nu, 22 jaar nadat de apotheek opzij werd geschoven, heeft dokter Janssen het al drukker gekregen. Veel patiënten kreeg hij erbij, maar dit weerhield hem er niet van om ook aktief te zijn in het Kruiswerk. Hulp kreeg hij in de laatste jaren van dokter Tromp. Afscheid van dokter Janssen. Ruim 32 jaar is hij werkzaam geweest in Heiloo en hij zou nu niet meer weg willen. Hij kan zich nu bezig gaan houden met zijn hobbies, en, zoals hij het uitdrukt: „ik kan nu proberen, anoniem, mezelf te vinden". In de Oude Herberg konden zijn vele patiënten nu kennis maken met hun nieuwe dokter en zijn vrouw. De patiënten hebben het afscheid van hun dokter niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Men kon geld storten op een bankrekening als dank voor wat dokter Janssen in Heiloo heeft gedaan. Op de afscheidsreceptie overhandigde de heer Piet Groot aan dokter Janssen het bedrag, wat tot nu toe is binnengekomen: f 4400,-. Dit geld steekt dokter Janssen niet in zijn zak, nee, het wordt besteed aan een projekt van de Medische Missie Aktie. De heer Groot vertelde op de receptie nog iets meer over de totstandkoming van deze aktie van de nu oud-patien ten van dokter Janssen: „Enige tijd geleden, toen bekend werd dat dokter Janssen zijn praktijk zou beëindigen, werd ik aangesproken en opgebeld door oud-patienten, die zeiden: ,moet hier iets niet gebeu ren? Ja, maar wie begint, en waar? Met enkele oud-patienten hebben we toen een gesprek gehad dat resulteerde in een bankrekening, waar ieder die dat wilde een groter of kleiner bedrag op konstorten als dank voor alles wat dokter Janssen in Heiloo heeft gedaan en voor het vele werk door hem verzet. Zelf was zijn wens dit geld te besteden aan een projekt van de Medische Missie Aktie", aldus de heer Groot. FRANSE WIJN IN MALLEV00RT Vrijdagavond 5 januari heeft de wijkvereniging „Mallevoort" een alge mene ledenvergadering die om 20.30 uur begint in de „bar" van de sporthal het „Vennewater". Na de vergadering die ongeveer 45 minuten gaat duren zal iemand van wijnhandel „Mallevoort" enige uitleg geven over wijn. Er zullen 5 soorten wijn uit verschillende streken van Frankrijk besproken worden. Natuurlijk mag u de wijn zelf proeven en keuren. Bij de wijn zullen hartige hapjes geserveerd worden. De wijkvereniging hoopt op deze manier de leden een gezellige en leerzame avond te bezorgen. Tot ziens op vrijdagavond 5 januari! AQUAFIT SPELEN IN HET SPORTCENTRUM EGMOND AAN ZEE Woensdagmiddag werd door zwem- en poloclub Heiloo een zwemfeest georganiseerd in het zwembad te Egmond aan Zee. 300 kinderen hebben zich van 14.00 - 16.00 uur vermaakt in en rondom het water. Veertien spelvormen waren uitgezet in het bad. Klein duimpje, het in grote laarzen je zo snel mogelijk door het water bewegen is een moeilijke opgave maar zorgt wel voor veel plezier. Zaklopen, touwtrekken, door hoepels heen duiken, kuipenrace en vooral de twee bandenbruggen waren zeer in trek. Het slalom-zwemmen door ringen die rechtop onder het wateroppervlak waren opgesteld was voor duikgrage zwemmers een geliefd spel. Duiken kon je ook bij het bandspringen, waarbij je met bal en al in een autoband moest springen. Ook het toversnoer springen was een leuke bezigheid. Ter herinnering aan deze zwemmiddag werd aan elke deelnemer een sticker uitgereikt waarop tot uitdrukking is gebracht het plezier wat je kunt hebben bij deze Aquafit spelen. Nu het bad te Egmond aan Zee weer beschikbaar is voor de zwem- en poloclub Heiloo, hebben we weer enige ruimte om nieuwe leden aan te nemen. De trainingen worden gegeven op maandag- en woensdagavond. Vervoer van Heiloo naar Egmond aan Zee gaat per eigen bus. Voor inlichtingen kan men bellen tel. 333690 of 334458. EINDELIJK EEN EIGEN FILMHUIS IN HEILOO Een stel filmofielen zijn erin geslaagd, om na een grote behoefte in onze dorpsgemeenschap, een filmhuis op poten te zetten. De films die gedraaid zullen worden, zijn z.g. non-commerciële d.w.z. films die niet zozeer gericht zijn op de commercie, maar meer op de serieuze filmliefhebber. De films van ons filmhuis zullen gedraaid worden op de Bukzolder. Programma in januari: zo. 7 jan.: Der Emerikanische Freund. Regie: Wim Wenders met o.a. Dennis Hopper en Bruno Ganz. zo. 14 jan.: De verbrande Stad. Regie: Antoni Ribas met o.a. Xanier Elorriage. (Spanje). zo. 21 jan.: Ceddo. Regie: O. Sembene met o.a. Tabara Ndiaye. (Senegal). zo. 28 jan.: The Third Man (Gouwe Ouwe) Regie: Carol Reed met Orson Wells en Joseph Cotton. Meer informatie op de filmavonden. Aanvang 8 uur. Prijs: C.J.P.'ers en Bukleden f 1.50, niet C.J.P.'ers en niet Bukleden f3.50. Tot de 7e januari duk Het was met de jaarwisseling in Heiloo betrekkelijk rustig. Op zich niet zo verwonderlijk gezien de winterse omstandigheden. Toch werden er nog enkele vernielingen gemeld. Zo moesten enkele ruitjes van het VVV-kantoortje het ontgelden, even als enkele ruiten van de Vondelschool en de Kennedymavo, doordat jongelui rotjes tegen de ramen hadden geplakt en ze toen hadden aangestoken. Vuurwerk was er wel volop in Heiloo, alhoewel er de indruk bestond, dat met de jaarwisseling minder lang vuurwerk werd ontstoken dan vorig jaar. Winter in Heiloo: veel pret, maar ook veel ongerief. Sinds jaren is het niet meer zo koud geweest in Heiloo. De kouinval van vorige week vrijdagnacht deed de temperatuur flink dalen met als gevolg vele gladde wegen en autodeuren, die niet meer open te krijgen waren. De methoden om deze deuren weer open te krijgen varieerden van strijkijzers tot haarföhnen. Grote ongelukken zijn er in Heiloo door de gladheid niet voorgekomen. Veel automobilisten bleven thuis of reden zeer voorzichtig. Problemen gaven ook de waterleidin gen. Er waren nogal wat leidingen gesprongen met de nodige waterover last. Zo sprong ook de leiding in de Combimarkt, hetgeen de nodige overlast bezorgde. Last van de kou hebben ook de vogels. Door de strenge vorst zijn de vijvers en sloten m Heiloo en omgeving snel dichtgevroren en met de sneeuw, die gisteren en zaterdag ochtend gevallen is, wordt het voor deze dieren moeilijk voedsel te vinden. De winter heeft natuurlijk ook prettige kanten. IJspret volop nu in Heiloo: vele hebben inmiddels al de ijzers ondergedaan en kleine kinderen zijn erop uitgetrokken met de slee. Ruiten begaven het. Diverse grote winkelruiten hebben het in de afgelopen dagen begeven. Zo is in het afgelopen weekend een grote ruit van de winkel \,«j Van Schagen aan de Raadhuisweg vernield. De oorzaak is niet bekend. Het kunnen vandalen geweest zijn, maar ook de harde wind kan hiervoor gezorgd hebben. Twee jongens hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote winkelruit van de showroom van Renaultdealer Bleeker vernield. Zij zijn wel in de showroom geweest, maar het is niet bekend of er wat vermist wordt. Door rotjes zijn ruiten vernield van de Vondelschool en de Kennedymavo. Van het VVV-kantoor zijn met de jaarwisseling ook enkele ruiten ver nield. De daders zijn bij de politie bekend. Inbraak In het afgelopen weekend is ook ingebroken in een woning in Vrieswijk Sporen van braak werden niet gevonden. Vermist werd een film camera ter waarde van meer dan f 700.-. De inbraak vond plaats tijdens afwezigheid van de bewoners. K.N.V.B. HOUDT SCHEIDSRECHTERSKURSUS Al enkele maanden zijn de 3100 elftallen van de K.N.V.B. actief bezig met het beoefenen van de voetbal sport. Heeft U zich wel eens afgevraagd wat het voor het afdelings bestuur en alle andere hierbij betrokken kommissies en officials betekent, om al deze elftallen te voorzien van goed opgeleide scheids rechters? Een enorme organisatie staat hier achter. Een organisatie die de aktieve en de passieve rekreatie in een zo belangrijke mate bevordert en zorgt, dat het gehele voetbalgebeuren in goede en ordelijke banen wordt geleid. Maar er is nog steeds een geweldige toename van elftallen en geen gelijke tred en daar willen wij met medewerking van de grote passieve groep van voetballers, dit kunnen zowel dames als heren zijn, wat aan gaan doen om ons scheidsrechterskorps uit te breiden. Er ligt n.l. voor alle lezers van dit blad die sportminend zijn of als hobbyist de voetbalsport een dienst willen bewijzen, een prachtige taak als scheidsrechter voor U. Op donderdag 11 jan. a.s. start de scneidsrechterskommissie Alkmaar en Omstreken wederom met een kursus voor zow.él A. als B. scheidsrechters, alsmede voor Vrouwelijke Scheids rechters. Helpt, indien U interesse hiervoor heelt ons korps groot te maken door U te melden voor deze kursus. De kursus begint om 20.00 uur in het Bondsbureau aan de Olympiaweg 91 te Alkmaar en is uiteraard geheel gratis. De duur van deze kurus is zeven avonden, benevens een spel regel-dia-avond en een examen avond. Opgave en inlichtingen voor deze kursus worden U gaarne verstrekt door de Heer L.P. Rood, Korte Weide 158, Zuid-Scharwoude, tel. 02260 -4774, en door de heer E. Olyhook- Molenaar Broekerwaard 18 Alkmaar, tel. 072-610078. En door het Bondsbureau, Olympiaweg te Alk maar tel. 072-129044. Eventueel kunt U zich ook nog melden op de eerste kursusavond aan de zaal, waar men U nader over deze kursus kan informeren. BEJAARDENMIDDAG VOOR OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN Wegens slechte weersomstandigheden gaat de bejaarden-middag in de gereformeerde kerk op a.s. donderdag niet door. LIEFDE ZONDER WOORDEN Met nerveuze vingers strikt hij de veters in zijn schoenen, het lukt pas bij de tweede poging. Zijn tas, die nog bij zijn bed op de ziekenkamer staat, werd door nem al diverse keren gecontroleerd, of zijn spulletjes die hij nodig heeft ook inderdaad erin bevinden. Als een jongen, die met een schoolreisje meegaat, kijkt hij elke minuut op de klok. De zaalzuster heeft de schaaltjes met het warme eten, met een veelbetekende knik naar hem, op de grote tafel in de ziekenzaal gezet. Zonder veel interesse heeft hij er een paar keer met de vork ingeroerd en de hap die in zijn mond terecht komt, wordt door zijn kiezen bewerkt of het kauwgom is. Nog even, dan zal zijn vrouw hem komen halen voor een weekend thuis. De dokter wil eens zien hoe dit gaat. Al een achttal weken is hij )men, omdat hij overspannen is. BENT U BAH Al? Eén doel van het Universele Huis van Gerechtigheid in Haifa, Israël, is om het aantal plaatsen waar Baha's wonen in Nederland voor 21 maart 1979 te vermeerderen tot tenminste 150. De stand is momenteel 102. De Amster damse Baha'f-gemeenschap heeft het op zich genomen om in negen verschillende plaatsen tenminste één Bahfta'f te vinden. De gekozen plaatsen zijn Purmerend, Ouder Amstel, Weesp, Beverwijk, Heems kerk, Heiloo, Landsmeer, Haarlem mermeer, Vinkeveen-Waverveen. Daar voor zal de bevolking van die plaatsen in de komende maanden op groot scheepse wijze over het Baha'fs Geloof -- de jongste en snelst groeiende wereldgodsdienst - worden geïnfor meerd. Een Baha'f is een volgeling van Baha'u'llah die 135 jaar geleden het Baha'f Geloof stichtte. Baha'u'llah is een arabisch woord en betekent „Heerlijkheid Gods". Hij wordt geaccepteerd als de Beloofde wereld leraar die alle religies verwachten. Enige grondbeginselen van Zijn leringen zijn: -Eenheid van alle religies. -God is één en ondeelbaar en Zijn Profeten zijn in wezen één en hebben ons door de eeuwen heen, aangepast aan ons begripsvermogen en de omstandigheden, de kennis van God gebracht en ons Zijn Wil geopenbaard. -Eenheid van de Mensheid. -Godsdienst en wetenschap moeten overeenstemmen. -Gelijkwaardigheid van man en vrouw. -De tijd is gekomen dat niemand zonder eigen onderzoek de idealen van zijn voorouders mag aannemen. Het is onze heilige plicht zelf de waarheid te ontdekken. -Algemeen verplichte onderwijs. -Volkomen overwinning van vooroor delen. -Wereldvrede: Alle problemen kunnen in overleg wórden opgelost, mits de mens de eenheid der mensheid hoger stelt dan het eigen ik. -Wereldgemenebest met Wereldhulp taal en Wereldgerechtshof. De Baha'f gemeenschap wordt door gekozen instellingen op plaatselijk en nationaal niveau bestuurd, op grond van daartoe strekkende heilige ge schriften. In honderddertig landen functioneert een nationale Geestelijke Raad zoals ook in Nederland waar de zetel in Den Haag is. De actie die de Amsterdamse Baha'Ts - gemeenschap in Heiloo voert is al begonnen. Pamfletten, Baha'f-Couran- ten en affiches worden verspreid. Bibliotheek en boekwinkels worden benaderd. Iedere vrijdagavond wordt er in het Open Huis om 20.00 uur een openbare Informatieavond gehouden. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via de telefoon-nummers 020-447070 en 020 - 847849. Schriftelijk: Baha'f, Postbus 824, Amsterdam. DE TRAP OP illSf Het Nieuwjaarsbal 1978: Dit jaar net zo gezellig? KINDERKOOR DE WALNOTEN HERVAT REPETITIES Amper bekomen van de kerstdrukte, richt de leiding van het interkerkelijk kinderkoor DE WALNOTEN in Heiloo de blik op het nieuwe jaar. Verschillende activiteiten staan te wachten: op 21 jan. medewerking aan de gezamenlijke kerkdienst in de Gereformeerde Kerk en enige tijd later aan een kerkdienst in de Herv. Kerk Kruiskerk. Verder wordt overwogen in te schrijven voor het AVRO-koorfestival te houden in mei in Hilversum. Tenslotte bestaan ér plannen om voor de afsluiting van het seizoen een aantal leuke, gezellige liedjes in te studeren. Al met al heel aantrekkelijk voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die van zingen houden! Met het oog op de dienst van 21 jan. worden DE REPETITIES reeds op woensdag 3 jan. (DUS IN DË VACANTIE) HERVAT. Zoals gebrui kelijk van 1.30 tot 2.30 uur in de Geref. Kerk aan de Noorder geest straat. Ook nieuwe leden zijn dan hartelijk welkom. Kontaktadres voor koor: mevr. C. Groot-Beemsterboer, Trom penburg 32, Heiloo, tel. 333319. JONGENS EN MEISJES OPGELET De spelenmiddag van de „Wijkvereni ging Oost" is verplaatst naar donder dag 4 januari. NIEUWJAARSBAL IN OPEN HUIS: NOG ENKELE PLAATSEN A.s. zaterdagavond organiseert de carnavalsvereniging De Narrenkap opnieuw een groots nieuwjaarsbal. Vorig jaar werd dit een grandioos succes, mede ook door de in stijl gehouden danswedstrijd. Ook dit keer wordt een danswedstrijd gehouden en ongetwijfeld zullen velen hier aan mee willen doen. Het nieuwjaarsbal vindt ditmaal in het Open Huis in de grote zaal plaats. Er zijn nog enkele kaarten niet bij Piet Avis afgehaald, maar ongetwijfeld zal dit spefedig gebeuren» En dan hétekent dit dat de opkomst op deze zaterdagavond optimaal zal zijn, hetgeen zeer verheugend te noemen is. De avond begint om negen uur, met om vijf minuten voor tien een demonstratie, te geven door leerlingen van de dansschool van De Vries. De finale van de danswedstrijd, gejureerd door de heer De Vries van de dansschool, begint om half twaalf, waarna tegen twaalf uur de prijsuit reiking zal plaats vinden. WIJKVERENIGING „PLAN OOST" Vrijdag 5 jan.: Klaverjassen. We beginnen weer om 20.00 uur en eindigen na drie rondes van twaalf spellen om ongeveer 23.00 uur. Plaats: Kruiskerk - Frederika'shof. Prijs: leden f 1,~ niet leden f 2,--. Werkgroep aktiviteiten voor volwassenen. erschillende jaren was hij in het toenmalige NED. INDIE en twee jaar in een Jappenkamp gaan niet in je kleren zitten. Heel lang heeft hij het voor kunnen blijven, ook met behulp van een begrijpende vrouw. Maar toen waren de weggedrukte emoties hem te machtig geworden. De dokter vond een rustkuur de beste oplossing. Die rust kreeg hij wel, zelfs op het bezoekuur. De paar kinderen die hij heeft waren gaan emigreren en het openbaar vervoer van zijn woon plaats naar het ziekenhuis in de stad is van dien aard, als zijn vrouw op bezoek wil komen, zij wel twee uur onderweg is en dan moet zij ook nog terug. Het reizen op haar leeftijd valt haar heel zwaar. Als zij dan zit naast het bed van haar man, dan kabbelt het gesprek voort over familie en kennissen in het dorp. Ach en na een huwelijk van bijna veertig jaar dan begrijp je elkaar heel goed in een gesprek zonder t^ veel woorden. In een huwelijk waar veel lief en leed samen gedragen wordt, is een blik in eikaars ogen vaak voldoende. Eindelijk, voor zijn gevoel althans, na zijn zoveelste blik naar de deur en op de klok verschijnt ze dan toch. Beredderend pakt ze nog enkele spulletjes voor hem in de tas. Met een joviale zwaai van zijn arm neemt hij afscheid van zijn medepatienten. Samen gaan zij door de lange witte gang. Veel woorden worden er niet gesproken. Het is liefde zonder woorden. G. Th. Klumper HULDE Als ik loop door de mooiè lanen en wegen van ons Heiloo Dan denk ik wel eens zo, zo. Het gras is netjes gemaaid, Een kale plek wordt weer ingezaaid. Het plaveisel is strak en net. Is er een gat, men herstraat het snel in een nieuw zandbed. De vuilnisman loopt met zakken af en aan. Denk er om Heiloo moet er op staan. De sportvelden zeg het maar gerust, Als ee n bruid die net is gekust. Beste mensen van de buiten ploegen. Ik zie jullie veel in weer en wind zwoegen Maar dit is jullie's eer, Ik denk het steeds weer. Kijk maar eens verder om je heen, Heiloo is steeds nummer een. Schone straten zonder kuilen en gaten Wij kunnen ons op jullie verlaten. Hulde aan allen stuk voor stuk, En in 1979 veel zegen en geluk. Tafel-, thee-, ontbijtserviezen, leder onderdeel los verkrijgbaar. Heerenweg211 HEILOO Naast de Candelaer, tel. 331166

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1