m □rchipLon 1£ a o n Holten Heiloo :en hor e MALLEVOORT Steeds 10% korting massief-eiken - leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens NU ize Wel en wee van een ware winter 3ft 0, eiloo m NIEUWSB Een „Moedermavo" in Heiloo? Kon. Marine speurde naar bommen op Industrieterrein Heiloo Bejaardenvakantie? Mij niet gezien! EILOO ZOON ART 15; 44e JAARGANG No. 11 14 MAART 1979 - mmmmÊm B4RTY-CENTER VERHUUR EEN STAPJE BINNEN DE SCHOOLDEUR VAN CHRISTELIJKE KLEUTERSCHOOL „DE KREEK" l OUDERAVOND DRIEKONINGEN KLEUTERSCHOOL NIEUWS VAN DE AKTIE-GR0EP SPEEL-O-THEEK sparen op onze jonge joyeuze mode door gebruik te maken van onze mode spaarkaart handig en verstandig JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo HOERA, WE GAAN WEER ZWEMMEN ONZE GROENSTROKEN, HOUDT ZE GROEN GESLAAGD VOOR ARTSEXAMEN EXPOSITIE NIVON-CURSISTEN TOCH NOG CONCERTEN IN SEIZOEN '79-'80 KINDERKLEDINGBEURS AUTORIJLES - géén wachtlijst. 7aii rv [K kennemerstraatweg 131 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond Centrale Verwarming Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen: Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13 00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 r 30 Dat de afgelopen strenge winter z'n sporen heeft achtergelaten, zal een ieder duidelijk zijn. Visstand Hoe is het nu met de visstand gesteld. Hier voor zijn wij gaan praten met Hein Scholten, voorzitter van DVW. „De visstand valt voor 70 procent mee", aldus de heer Scholten. Een strenge winter wil nog niet altijd zeggen veel vissterfte, als het streng vriest ontstaat er veel „glad" ijs, (lit is donker van kleur, maar laat wel licht door, en licht betekent zuurstof, maar ook algen zijn zuurstofmakers, maar deze leven weer bij de gratie van licht. .Valt er dus veel sneeuw op het ijs, dan wordt alles afgedicht, dus geen zuurstof, dus geen algen, gevolg vissterfte. Nu kan men het ijs sneeuwvrij maken door het maken van ijsbanen zodat het zonlicht er door kan komen. 1979 was een verraderlijke winter, er lag veel troep op het ijs zodat de zon er niet mee door kon dringen. Veel mensen denken er goed aan te doen een bijt te hakken, dit is met „borstplaatijs" niet aan te bevelen, want de vis trekt naar het licht voor de zuurstof, het water heeft een temperatuur van plusminus 0 graden, maar het zuurstofgehalte in het water is plusminus 5 procent, wat erg weinig is, de algen sterven dus geen zuurstof voor de vissen. Ook de diepte van het water is belangrijk en de bodemgesteldheid, ligt hier veel bagger en blad op dan ontstaat gasontwikkeling, dus weer zuurstofverbruik. Resultaat '79 Viswater DVW De Ringvijver (bij de Achtkant) was al gauw zuurstofloos, waardoor er nogal wat sterfte was onder de karper, brasem en de witvis, dit kwam mede door de slechte bodem. De vijver in Plan Oost heeft normaal met een strenge winter geen last, een goede diepe bodem, dus goed water, er is vaak een overcompleet aan vis, maar door dooien en weer vriezen, en weer dooien er is er van een boerenland gierwater bijgekomen. Dit kon in de grond niet weg en zocht zich een uitweg in de vijver. Gevolg: gebrek aan zuurstof, er was hier veel vissterfte. Plusminus 130 karpers, verder brasem en witvis. Andere vijvers in Plan Oost hadden weinig of geen last, evenals de grote rekreatievijver (achter het zwembad), ook de vijvers aan de Zeeweg, Vrieswijk en Termeyen. De Ronge had daarentegen weer veel vissterfte. Een verzoek van de heer Schol ten: „DVW heeft heel veel leden, als er nu weer eens een strenge winter komt, misschien willen ze zich dan eens melden of er nog iets gedaan kan worden. Niet alleen vissen, maar ook eens een handje helpen. Vele handen maken licht werk. U kunt zich melden bij het bestuur. ft Wmm .'.«V t Het Heilooërbos Het Heilooër Bos heeft niet veel te K u £eHa(h Hit zijn de woorden van ae boswachter de heer Werksman. »Het bos heeft de laatste tijd weinig water gehad, ik was dus blij met al dat vocht", aldus de boswachter. „Er is fel wat vogelsterfte geweest maar dat herstelt zich wel weer. "aren er verleden jaar 280 reiger- flesten, dit jaar zal Het aantal niet veel fflinder zijn. De konijnen hebben het Wel moeilijk gehad, de hulst en Rdinaalsmuts zijn flink aangevreten. "et wonderlijke deed zich voor dat Populieren tot op zeer grote hoogte aangevreten zijn. De sneeuw was zo poog opgewaaid, dat geen konijn ooit iee t kunnen dromen nog eens zo ,°°g aan een boom te kunnen knabbelen." schad Heilooër Bos dus weinig De wegen Deze zijn wel het zwaarst getroffen, het allerergste zijn de Kuillaan, de Lagelaan (tegenover het Motel) en de Nijenburgerweg. De Kennemerstraatweg baart de gemeente ook veel zorgen, hoewel de ergste gaten gedicht zijn, zal men, met eventueel hulpkrachten van buiten af, de hele Straatweg aan een grondig onderzoek moeten onderwerpen. Voorlopig zal men dus flink aan de „wegen" moeten timmeren. De Bollen De bollen hebben zich goed gehou den, door de stro en sneeuw laag, waren zij goed beschermd. Hoewel alles nu plusminus drie weken op het schema achter is, haalt de natuur wel een weekje in en zullen de bollen straks ongeveer veertien dagen later bloeien dan andere jaren. Wij houden U op de hoogte. Op zeer veel plaatsen in Nederland is er een dag-mavo voor volwassenen (ook wel „moedermavo" genoemd). In Heiloo kennen we dit schooltype nog niet. Ondanks dat er zo'n 60 mannen en vrouwen naar de dag-Mavo in Oudorp gaan. Eind 1978 is aan het College van B W gevraagd om ook in Heiloo een dag-mavo voor volwassenen te stich ten. B W beloofden een en ander te onderzoeken, maar hebben niets meer van zich laten horen. Als er dit jaar nog een dag-mavo voor volwassenen van de grond moet komen, is haast geboden. Daarom vragen wij U nu: Heeft U belangstelling voor onderwijs op Mavo-niveau? Zou U niet één of meer ochtenden (tussen 8.30 12.00 uur) lessen willen volgen in één of meer MAVO-vakken? Bijvoorbeeld om uw kennis weer eens op te halen of om te begrijpen wat uw kinderen op school leren. Na een paar jaar kunt U desgewenst examen doen. Voor elk vak waarvoor U slaagt, ontvangt U dan een certificaat. Zes certificaten geven recht op het officiële MAvO-4 diploma. Er wordt anderhalf uur per week per vak lesgegeven. Dus om 6 vakken (max.) tegelijk te volgen heeft U 9 uur les per week. Heeft U belangstélling? Geef U dan - geheel vrijblijvend - op. U kunt één van onderstaande telefoonnummers bellen. Uw naam wordt dan met de ongetwijfeld vele andere belangstellen den op een lijst gezet. Die lijst zullen wij aanbieden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Heiloo met de vraag om nog dit jaar te starten met dag-MAVO onderwijs voor volwassenen in Heiloo. U kunt zich telefonisch opgeven Bel 334695 (Bep Swart) of 335443 (Ali Schuurman) als U op de lijst met belangstellenden wilt worden ge plaatst. Het verplicht U tot niets. V oorlichtingsavond op 20 maart Op dinsdag 20 maart organiseert D'66 Heiloo een voorlichtingsavond over de dag-MAVfO voor volwassenen, ook wel 2,Moedermavo" genoemd. Gastspreker is de heer B.F. Valkenberg direkteur van de dag-MAVO/HAVO voor volwassenen te Zaandam, Wormerveer en Purmerend. D'66 wil met deze voorlichtingsavond de aandacht vestigen op de mogelijk heden van het dagonderwijs voor volwassenen. Tegelijk wil de plaatse lijke afdeling van D'66 inventariseren in hoeverre hiervoor belangstelling bestaat bij de Heiloose bevolking. Indien de resultaten hiertoe aanleiding geven, zal bij het gemeentebestuur worden aangedrongen om nog dit jaar te starten met een dag-MAVO voor volwassenen te Heiloo. Men kan zich voor een voorlopige inschrijving vrijblijvend opgeven via de tel. nummers 072—334695/335443. De voorlichtingsavond, die op 20 maart wordt gehouden in „De Oude Herberg", Kennemerstraatweg 97 te Heiloo, begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. LOOS BOMALARM IN HEILOO Op het industrieterrein aan de Ooster zijweg heerste de afgelopen dagen de nodige bedrijvigheid. Op een daar, braak liggend stuk grond wilde een bouwmaatschappij gaan bouwen. Toen de heimachine de eerste paal in de grond wilde slaan kwam er geen opgewonden meneer op de niets vermoedende arbeiders afstormen. „Wat zijn jullie in godsnaam aan het doen'., riep de heer Pilkes, want zo heette de man, „weten jullie niet dat hier onder de grond bommen uit de tweede wereldoorlog liggen. Ik heb ze zelf nog zien vallen. Het waren er een stuk of zes, waarvan er twee niet tot ontploffing kwamen". De geschrokken arbeiders lichtten on middellijk hun directie in, die, in samenwerking met gemeente ambtenaren in het oorlogkadaster gin gen speuren. Inderdaad stond daarin aangegeven dat er zich op de plek waar gebouwd werd nog een tweetal onontplofte bommen moesten bevin den. De opruimingsdienst van de marine te Den Helder werd op de hoogte gesteld en daags daarna zagen verbaasde Heilooënaren hoe een aan tal mariniers met een z.g. mijnen- detector de plaats van de bommen trachtte te lokaliseren. Toen de detector begon te bewegen dacht iedereen dat de plek des onheils was gevonden, doch toen de detector bleef bewegen werd duidelijk dat er meer aan de hand moest zijn. Wat was het geval? Er bleek dermate veel ijzer onder de grond te zitten, dat iedere oudroest-handelaar zich met zo'n hoe veelheid ijzer in de handen zou wrij ven. Na enkele dagen speuren werd het zoeken naar de z.g. blindgangers ge staakt. De mariniers trokken huis waarts en de rust in het altijd zo vredige Heiloo keerde terug „Elke morgen zó laat de oudjes hüp de bus in, en rijden maar! „School reisje voor bejaarden." Zo werd een paar weken geleden in een grote advertentie van een V. V. V. een vakantie voor ouderen een beetje belachelijk gemaakt. Maar wie dat zegt weet niet waarover hij praat. Tenminste ....onze manieren zijn niét zo! Daarom willen we nog eens even Uw aandacht vestigen op de vakantie die de Hervormde en Gereformeerde diakonie van Heiloo organiseert in Diever Drente. Bedoeld voor 60-plussers die zin hebben in een week waarin niets hoeft en heel veel kan. We hebben in deze week een hele en een halve dagtocht per bus op het programma staan - hoe wil je anders al het moois zien dat deze ^provincie te bieden heeft? -, wie zelf erop uit wil vindt de bus en het bos en de kuifkarren vlak bij de deur, en wie liever thuis blijft heeft een heerlijk zonnig terras, en een gezellige zitzaal met spelletjes plus een bar tot zijn beschikking. De slaapkamers zijn 2-persoons, ruim en licht en met warm en koud water, maar wie persé dleen wil slapen kan dat tegen bijbe taling natuurlijk ook. Er zijn tien slaapplaatsen beneden, de rest is op de eerste verdieping, via een gemakke lijke trap bereikbaar. De reis heen en terug wordt per bus gemaakt, maar de bus blijft niet bij ons. Voor f 350.- hebt U een geheel ver zorgde vakantie in pension Linde hoeve in Diever, heen- en terugreis en 1-1/2 dagtocht inbegrepen. De ver plichte annuleringsverzekering van on geveer f 10.- geeft U de garantie dat U Uw geld terug krijgt als U om de een of andere dringende reden, b. v. ziekte, niet mee kunt. In één zin samengevat: een vakantie voor iedereen, voor degene die er zelf graag wat opuit trekt, èn voor degene die het kalm aan moet doen. Gaat U mee? U hoeft niet hervormd of gereformeerd, U hoeft ook geen Hei looër te zijn. Iedereen is welkom. En financiële problemen zijn altijd te bespreken! Datum: 9-16 juni. Inlichtingen en opgave bij: Mevrouw Holwerda, Bakkersweg 10, tel. 335619; mevrouw van der Hilst, Torenlaan 5, tel. 334135. tafels, stoelen, glas, serviesgoed, bar en bierpomp etc Hoekstuk 8-9 - Heiloo Telefoon 072-335163 In de klas van de jongste kleuters van „De Kreek" werken we al vanaf begin februari over het onderwerp: „Wat doe je voor werk". Een moeilijkheid bij dit onderwerp is het feit dat veel beroepen tegenwoor dig onzichtbaar zijn voor kinderen, denkt u maar eens aan een kantoor- funktie. Vandaar dat er wat meer in het oogtredende beroepen moesten worden gekozen, zoals o.a.: politie agent, postbode, groenteman, ver pleegkundige, Als eerste hebben we gepraat met een politieagent. Hij kwam in uniform bij ons in de klas. Hij vertelde o.a. dat de politie niet steeds bezig is „boeven" te vangen en te bekeuren. Ook deed hij uit de doeken wat de handelingen van een agent zijn bij een verkeersongeval. Het toppunt was, voor de kleuters, dat we twee echte „kinderpolitie- uniformen" in de klas hadden! Als volgende beroep kwam de post bode ter sprake. Uiteraard kwam een echte postbode ons iets vertellen. Hij legde haarfijn uit wat er allemaal met een brief gebeurt, nadat hij in de brievenbus is gestopt. Ter ere van dit beroep hebben we een postkantoor in de klas compleet met stempels, kaarten, telefoon, post zakken en - tassen en brievenbus! Als derde beroep kwam de groente man aan de orde. De groenteman kwam met de groentewagen voor de school, hij vertelde iets over het venten langs de weg en daarna gingen we eens een kijkje nemen bij de auto. 't Klapstuk was natuurlijk toen alle kinderen een mandarijntje kregen. Het zal u niet meer verwonderen, er verscheen een groentewinkel in de klas, met zelfgemaakte papier-maché groente en fruitsoorten. Het beroep waar we op dit moment mee bezig zijn is verpleegkundige. De „Zuster" kwam in uniform in onze klas, ze vertelde wat, voornamelijk over het amandelen knippen en ze liet enige attributen uit haar werk zien. Als afsluiting kregen alle kleuters een injektiespuitje (zonder naald). En nu spelen ze zuster en dokter in nagebootste uniformen. WETEN JULLIE WAAR DE MELK VANDAAN KOMT? Het ontkennende antwoord van heel wat kleuters op soortgelijke vragen naar de herkomst van nog andere levensmiddelen was er de oorzaak van dat bij de oudste kleuters van „De Kreek" het project „levensmiddelen" werd gestart. Waar de melk vandaan komt en wat je er allemaal mee kunt doen, weten we inmiddels, want dat hebben we uitge breid gezien bij de boer en in de zuivelfabriek in Limmen. Bovendien hebben we in de klas eigenhandig onze eigen boter gekarnd. En we weten nu ook dat halfvolle melk niet lichter weegt dan volle melk omdat het toevallis in een lichter gekleurd pak zit, of dat een pak halfvolle melk maar halt-vol melk zou zitten. Het brood levert ook geen problemen meer op, want in de bakkerij van bakker Hemmer hebben we ons eigen brood gebakken en de bakker heeft ons uitvoerig verteld hoe alles in de bakkerij in z'n werk gaat. Op school hebben we toen alles in 't klein met een klein oventje nagedaan om zelf te ervaren wat het is om deeg te maken en te kneden. Want in die bakkerij worden die dingen uiteraard aan de machines overgelaten. In de klas manouvreert nu dagelijks een boodschappen wagentje tussen de tafels en stoelen door, volgeladen met allerhande boodschappen uit onze zelf gefabriceerde supermarkt die zich overigens later is gaan specialiseren in melkproducten en op 't ogenblik heeft de „echter bakker" zich aldaar gevestigd. Ongetwijfeld zal die weer plaats gaan maken voor de slager of de groenteman want ook die zullen in de toekomst nog met een bezoek vereerd worden. Maar de'eerstkomende weken hebben we het nog druk genoeg met het eerlijk verdelen van boodschappen in boodschappentassen, het uitreke nen wat zes broden kosten als één een gulden kost, het bedenken van ver haaltjes a.d.h.v. twee kernwoorden rond de bakker, het knutselen van koeien, groentes, broden erfz. enz._ De heer Th. Ram, leraar Nederlands aan de K.L.O.S. in Bergen, was uitge nodigd om een lezing te houden over de ontwikkeling van de taalvaardig heid van het kind en de overgang van kleuterschool naar lagere school. Om aan de integratiegedachte enige gestalte te geven, waren op deze avond ook de ouders van de 1ste klassers van de Clemens Willibrord- school uitgenodigd. Na opening door de voorzister van de oudercommissie begon de heer Ram zijn betoog dat zo interessant en levendig was dat het werkelijk boeide van het begin tot het einde. Enige belangrijke punten uit zijn lezing waren: -Vaardigheid in het taalgebruik krijgt een kind van huis uit mee door o.a. gesprekken aan tafel, voorlezen, het laten uitspreken van een kind als het iets te vertellen heeft, het praatje vlak voor het slapen. Op de kleuterschool is het gesprek in de kring zeer belangrijk. -Het taalonderwijs op de basisschool: Vroeger lag het accent op spelling en zinsontleding. Tegenwoordig wordt meer gewerkt aan: spreken, lezen, stellen en luisteren. -De integratie dient om de kloof tussen kleuterschool en lagere school weg te werken. Momenteel heeft de kleuterschool een speelwerkplan., en de lagere school een leerplan. Voor de geïntegreerde school streeft men naar één schoolwerkplan, Waar het om gaat: De speel-o-theek is een uitleencentrum van speelgoed voor geestelijk en lichamelijk gehandi capte kinderen. Dit speelgoed is aan gepast aan de mogelijkheden van deze kinderen en is daarom erg kostbaar. Het is de bedoeling dat de hele regio van dit uitleencentrum gebruik kan maken. Nu ten behoeve van deze Spel-o-theek gaat er op 31 maart in winkelhof 't Loo het een en ander gebeuren. Wij hebben u vorige week al bericht v over een rommelmarkt/fancy-fair. Voor de rommelmarkt hebben wij ontzettend veel rommel nodig. Zoudt u allen willen kijken of er bij u misschien nog wat op zolder ligt. Heeft u wat spullen die wij kunnen februiken bel dan naar: etra Venema 072-335039; Ellen Stoelenga 072-333800. Belt u wel na zes uur. Wij zorgen dat het zaterdag 24 maart bij u wordt opgehaald. De andere attracties zijn in een ver gevorderd stadium, maar hier hoort u volgende week meer over. Aktie-groep Speel-o-theek. „MIDDAG VOOR OUDEREN" A. s. donderdag 15 maart is het weer de 3e donderdag van de maand. Dat houdt in dat U weer van harte welkom bent in de Ger. Kerk. We starten om half 3 en als u gehaald f wilt worden het tel. nr. is 330427. Tot ziens. Een gedachte waar U misschien nog een beetje moeite mee hebt, maar toch is het zo 28 april, veertien dagen later dan verleden jaar, gaat het zwembad weef open. Vorige week hebt U allemaal een envelop in de bus gehad om een abonnement aan te vragen, tot 22 april krijgt U nog reduktie ook, dus houdt het in de gaten, want na die 22e april moet U de volle prijs betalen. Nog een paar weken en we kunnen weer een frisse duik nemen: Velen van ons hebben in plaats van trottoirs groenstroken voor hun deur. Dat deze, na de strenge winter flink schade hebben geleden zal een ieder begrijpen, vooral de pekel is één van de hoofdschuldige. Nu is het geen eenvoudige zaak deze stroken weer groen te krijgen, daar we met z'n allen zo dol zijn op dat groen, zullen we daar ook met elkaar iets aan moeten doen, maar wat. Als we nu eens begonnen de eerste weken geen auto's op deze stroken te parkeren, de natuur herstelt zich zelf altijd voor een heel groot gedeelte, die arme grassprietjes willen wel, maar kunnen niet als daar van die zware auto's op staan. Als we ze nu even de gelegenheid geven zich te herstellen, dan is Heiloo straks weer mooi groen. Aan de Universiteit van Groningen is voor haar artsexamen geslaagd Mar- greet Hagens-Ekkers. Margreet ging hier in Heiloo op de Vondelschool, daarna naar de Rijks -HBS (huidige Rijks Scholengemeen schap) en vervolgens naar Groningen, waar zij in zes jaar haar artsexamen haalde, wel een kompliment waard! Maar Margreet Hagens-Ekkers heeft nog niet genoeg van het studeren. Zij gaat zich in Amsterdam aan de Gemeente-Universiteit specialiseren in de anaesthesiologie. Wij wensen haar bij haar verdere studie veel succes. In de ontmoetingsruimte van het Open Huis in het winkelcentrum Het Loo, hangen tot 23 maart wandkleden, tekeningen, aauarellen en etsen. Dit zijn werkstukken van cursisten van Nivon-cursussen. Deze cursussen wer den geleid door mevr. I. Watzema, J. v. Erkelens en H. Elzinga. In tegenstelling tot eerdere berichten zal het concertseizoen '79—'80 toch doorgaan. Eén en ander hing samen met de vernieuwing van de aula van de Willibrordusstichting. Daar dit een jaar is uitgesteld, was er nu de gelegenheid nog enkele concerten te geven. Wij zullen U tijdig op de hoogte houden, wat U dit seizoen nog verwachten kunt. WOENSDAG 4 APRIL A. S. organi seert de FEDERATIEVE VROUWEN RAAD weer de voorjaars - Kleding- beurs, zoals ieder jaar. Deze beurs van ZOMERKLEDING WORDT GEHOUDEN als van ouds in „DE RANK"; KENNEMER STRAATWEG 83. U bent in de gelegenheid GOEDE kleding te BRENGEN en te KOPEN, die gedragen kan worden door kinde ren van 4 TOT 14 JAAR. De kleding moet heel, gewassen of gestoomd zijn, geen ondergoed, pya- ma's of babykleertjes. U kunt de kleding BRENGEN op woensdagmorgen 4 april a.s. tussen 9 EN 12 UUR. VERKOOP van de kleding tussen HALEN 5 UUR 's mid dags. AFREKENEN en eventueel weer mee nemen van niet verkochte kleding 's avonds van 7 UUR TOT HALF 9. Van de opbrengst der goederen is 3/4 voor de inbrengsters der kleding en 1/4 voor 't werk van de Federatieve Vrouwenraad te Heiloo. Wij hopen dat door uw komst dezè voorjaarsbeurs ook weer een succes mag worden; VAMOR-AUTORIJSCHOOL Telefoon 02206-2683 Informatie bij Telefoon 331875 Heiloo - Heerenweg 211

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1