Van Os Heren-mode Van Os Dames-mode Modos Boetiek-mode ii Bolten Heiloo massief-eiken -leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens MALLEVOORT ■HU n|l||||P NIEUWSBLAD VOOR HEILOO GESLOTEN. Fotokino Heiloo Tuinmeubelshow van Van Haneghem CELESTA Oudste inwoner van Heiloo werd 101 jaar Whippets van de familie Hoogland, echte prijsboksers W«aVf'é« WINKELHOF 't LOO HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond Pasfoto's voor zwemabonne ment: 4 stuks: 3 50 Heden volop HANGPUNTEN A.S. DONDERDAG OPENBARE RAADSVERGADERING KOOMEN ZIEKENZ0NDAG WILLIBRORDUSKERK ^(owien^ias C^} tccr.ienshap y KINDERKOOR A.S. ZONDAG IN HERV. KRUISKERK HEILOO ZEER GOEDE OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL RHEUMAF0NDS 12 -17 MAART 1979. GESLAAGD LIEFHEBBERS OUDE JAZZ! B4RTY-CENTER VERHUUR TUBERCULOSEBESTRIJDING NOG STEEDS NODIG CIRCUS RENZ IN HEILOO DE TRAP OP Maandag 26 maart t/m vrijdag 30 maart is onze zaak Kennemerstraatweg 330 Telefoon 072-331061 21 MAART 1979 44e JAARGANG No. 12 Dat loco-burgemeester J. Bolten vorige week een bezoek bracht aan het bejaardenhuis de Loet was om bij de oudste inwoner van Heiloo, de heer C. Kat, op de koffie te gaan. Het gebeurt niet elke dag dat iemand 101 jaar wordt. Deheer C. Kat begon zijn lange leven als tuinder, hierna werkte Hij nog enige tijd bij een firma in Landsmeer. Maar de heer Kat was avontuurlijk jaangelegd en wilde wel eens wat meer van de wereld zien. Samen met zijn vrouw ging hij naar Amerika, waar het hem zo goed beviel dat hij er veertig jaar is gebleven. Toen gingen ze op 78-jarige leeftijd terug naar Holland en vestigden zich in Castricum. Na het overlijden van mevrouw Kat, vond onze 101-jarige een goed onderkomen in het bejaardenhuis de Loet, waar hij tot op de dag van vandaag, in goede gezondheid en naar volle tèvredenheid vertoefi. Tuincentrum van Haneghem b.v. te Heiloo organiseert op vrijdag 23 maart en zaterdag 24 maart a.s. een speciale tuinmeubelshow in het ,,Open Huis", Winkelhof 't Loo te Heiloo. Tijdens deze show zal het volledige programma van Van Haneghem gepresenteerd worden. De kollektie bestaat uitsluitend uit topmerken waarvan in het verleden is bewezen dat deze meubelen uitmunten door styling en kwaliteit, waarbij alles onder een uitgebreide volledige garantie verkocht wordt. Voor het samenstellen van de kollektie werden het afgelopen najaar en winter diverse beurzen en fabrikanten in Europa bezocht. Het resufcaat is een fraaie kollektie meubelen in hout, kunststof, buis, uitgevoerd in diverse nieuwe modieuze kleuren, met bijbehorende kussens, tafelkleden, parasols, e.d. in fijne kwaliteiten en dessins. De gehele show zal een voorjaarskleur en fleur te zien geven. De openings tijden zijn als volgt: vrijdag 23 maart van 19.00 tot 22.00 uur zaterdag 24 maart van 09.00 tot 17.00 uur. In tegenstelling tot eerdere berichten is de beurs zondag 25 maart NIET geopend i.v.m. de winkelsluitingswet. De toegang tot de beurs is gratis. Iedereen is van harte welkom. Ruime gratis parkeergelegenheid is rond het winkelcentrum voldoende aanwezig. Na de beurs wordt het tuinmeubel programma permanent tentoongesteld op net tuincentrum aan de Westerweg 373 te Heiloo. Inlichtingen kunt verkrijgen bij tel. nr. 072—33 24 17. Komende donderdag vindt de maan delijkse openbare raadsvergadering plaats. Plaats van handeling is gewoontegetrouw het gemeentehuis en de aanvang is acht uur. Voor geïnteresseerden liggen de stukken ter inzage op woensdag en donderdag tijdens de kantooruren op de afdeling Algemene Zaken en tijdens de openingsuren in de leeszalen van de openbare bibliotheek en leeszaal fce Heiloo. is een nieuwe kwaliteit breiwol van NEVEDA. 50% zuiver scheerwol en 50% Kid Mohair prijs per bol van 50 gram 7.95. Die voordelige CARLINA is er nog steeds voor slechts 1.25 per bol. Bij KOOMEN in Winkelhof 't Loo hebben ze in deze twee kwaliteiten een heleboel kleu ren, en ook natuurlijk in an dere kwaliteiten. Er zijn ook nieuwe handwerkpakketten aangekomen van o.a. Rie Cra mer en Aap, Noot, Mies, ken je ze nog? Nieuwe brei- en Haakboeken voor het voorjaar en de zomer te kust en te keur en ook knippatronen van Burda en Simplicity. Er is elck wat^wils bij KOOMEN, ook voor panties, kousen, sokken en kniekousen. En de alle daagse dingen als ritsen, ga rens, elastiek, spelden etc. vind je ook bij je eigen speci aalzaak en dat is natuurlijk... KLEINVAK - TEXTIEL - WOL - HANDWERKEN WINKELHOF 't LOO 47 - HEILOO AHe kleuren D.M.C. wol en splijtzijde kralen en weefartikelen. Toen we - nu al weer anderhalf jaar geleden - het 50-jarig feest van de St. Willibrorduskerk vierden, hebben we tijdens de plechtige Hoogmis ook heel wat zieken en bejaardèn in ons midden gehad, die anders nooit meer naar de kerk konden komen. Dat was voor hen, maar ook voor ons een geweldige gebeurtenis. Onlangs is het plan geoppperd om dit eens vaker te doen. Het comité ziekentridium en de Zonnebloem waren er meteen voor te porren en zegden van harte hun medewerking toe. Dit plan is intussen verder uitgewerkt, en vandaar dat we U wat concretere geeevens kunnen verstrekken. Als eerste datum hebben we gepland: Zondag 22 april a.s. In de Willibrorduskerk zal er dan om 11.00 uur een, feestelijke Hoogmis zijn, waarbij alle zieken en bejaarden uit heel Heiloo kunnen deelnemen. Na afloop is er gelegenheid om gezamen lijk een kopje koffie te drinken in de kerk met - wie weet - nog wat erbij ook. Hopelijk wordt het een fijne kans om contacten te leggen en oude kennissen weer eens te ontmoeten. Voor hen die niet of zeer moeilijk in de voor hen gereserveerde kerkbanken kunnen plaatsnemen, zal worden gezorgd voor een gereserveerde zit- of ligstoel. Dekens en kussens, voorzien van naam en adres, dienen - voor zover nodig - door de zieken zelf te worden meegebracht. Wij zouden het fijn vinden, als de zieken en bejaarden zelf voor vervoer konden zorgen. Dit betekent een geweldige verlichting voor de organisa toren. Wanneer U geen eigen vervoer kunt vinden, weten we echter zeker een oplossing te vinden. Wanneer het plan slaagt, willen we zo'n ziekenzondag twee keer per jaar gaan organiseren, afwisselend in de Willibrordus - en in de Moeder godskerk. Zij, die aan deze ziekenzondag willen deelnemen, worden verzocht zich vóór 1 april a.s. op te geven Hij een van de onderstaande adressen, onder vermelding van: -naam en adres; -bank, zit- of ligstoel, en -al of geen vervoer. Namens de pastores, Mevr. Beke, Hoefcamplaan 12. Tel 330954; Mevr. Verberne, Op de Wieken 19. Tel. 333724; DUr. C. A. Roemer, Westerweg 262. Tel. 332292. 24.6-tei. 072-331828 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. Het interkerkelijk kinderkoor De Walnoten doet zijn naam eer aan: na gezongen te hebben in diensten in de Geref. Kerk en in het Witte Kerkje is thans Öe Kruiskerk „aan de beurt". Met animo hebben de kinderen zich weer voorbereid, want ze komen graag goed voor de dag. Beide voorgaande keren werden de kerkgangers geboeid door de zuivere, frisse zang, die de kinderen schijnbaar moeiteloos laten horen. Ingewijden weten wel, dat er elke woensdagmiddag flink (en toch ontspannen) gerepeteerd wordt in de Geref. Kerk aan de Noordergeeststraat van half twee tot half drie onder leiding van mevrouw van der Hilst met de dames Groot en Kranenburg aan de piano. Op zondag 25 maart a.s. zal er in de Kruiskerk een jeugddienst zijn, waarin ds. J. van der Schee hoopt voor te gaan en waar, zoals gezegd, het Kinderkoor ook van de partij zal zijn. De aanvangstijd is 10.00 uur. Na de dienst kan er bij een kopje koffie nog wat nagepraat worden. ALLEENSTAANDE OUDERS Op woensdag 28 maart a.s. houdt het buro voor (a.s.) alleenstaande ouders, v.d. Meijstraat 2, Alkmaar tel. 072-114911 weer haar gebruikelijke OPEN AVOND. Het onderwerp voor deze avond is „het isolement van de alleenstaande ouder". We hebben hiervoor drie alleenstaande ouders uitgenodigd, die hierover zullen vertellen uit hun eigen ervaring. D.w.z. uit hun ervaring van gescheiden zijn, ongehuwd- moederschap en weduwschap. De avond begint om kwart voor acht. Het plaatselijk comité in Uw woonplaats meldt ons dat de totale opbrengst van de huis aan huis collecte van de Nederlandse rheuma- patienten f 5260,87 heeft bedragen, dit is ruim f 1500.- meer dan het vorige jaar Deze opbrengst is mogelijk geworden door een gulheid en de geweldige inzet der collectanten, alle leden van Vrouwenorganisatie's te Heiloo Allen hartelijk dank! Mocht U om bepaalde redenen (door afwezigheidb.v.) niet in staat geweest zijn Uw steentje bij te dragen, dan kunt u alsnog per giro uw bijdrage storten op gironummer 324 t.n.v. het Nationaal Rheumafonds, le Swee- linckstraat 62 Den Haag. Op 15 maart slaagde te Amsterdam voor het accountantsexamen van het Nederlands Instituut van Register Accountants onze plaatsgenoot Henk Kaandorp. In Heiloo zijn sinds enige weken enkele liefhebbers van oude jazz bezig een Dixieland-bandje te formeren. Er wordt nog gezocht naar een trompet tist, een trombonist en een bassist om tot een voltallige bezetting te komen. Waarschijnlijk zijn er onder de bewoners van Heiloo of omgeving nog wel enthousiastelingen te vinden die hiervoor voelen. Bij Peter Klipp, tel. 334099, kunt U alle inlichtingen krijgen. De familie Hoogland aan de Kenne merstraatweg is in het bezit van twee prachtige whippets (een soort kleine hazewindhond), maar buiten dat mooi zijn, zijn het nog allervriendelijkste honden ook die luisteren naar de naam Spotty en Isobel. Sinds 2 jaar is de familie in het bezit van deze twee honden. Ze zijn afkomstig uit het nest „Lord of Mayors Home" van mevr. Stuifber- gen-Hoetjes uit Bovenkarspel. De prijzenregen begon al op zeer jeugdige leeftijd. Nog maar 6 maanden oud werd Spotty eerste van de dag op de Puppydag in Bergen. Eerst wordt de mooiste hond gekozen uit een bepaald ras, zo gaat dat met alle rassen, op een gegeven moment heeft men dus allemaal eerste prijswinnaars van verschillende rassen en hieruit wordt dan weer de mooiste gekozen. En dat noemt mea dan de eerste van de dag. In oktober 1977 werd op de Club match in Egmond, Isobel derde van de dag. Op de Winnertentoonstelling in 1977 in Amsterdam, werden Spotty en Isobel derde en vierde. Bij de Nederlandse Whippetclub sleepte Spotty de tweede prijs in de wacht en behoorde Isobel bij de eerste zeven. Op 16 april 1978 in Den Bosch werd Spotty tweede en Isobel vierde. In Venlo op 24 september van het afgelopen jaar, werd Spotty één en Isobel drie en op de „Winner" in November werd Isobel weer eerste. Ze doen voor elkaar dus niet veel onder. Maar nu in Egmond op de clubmatch, werd uit 315 honden Spotty eerste van alle honden. De familie Hoogland kreeg een enorme beker, die door Dr. Eberson en Dr. Schaap ter beschikking was gesteld. In totaal behaalden deze honden zeven bekers en elf medailles, maar het allerbelangrijkste is dat het gewoon alleraardigste dieren zijn. tafels, stoelen, glas, serviesgoed, bar en bierpomp etc. Hoekstuk 8-9 - Heiloo Telefoon 072-335163 NIEUWS OVER DE SPEEL-O-THEEK Wij prijzen ons gelukkig dat wij de bekende dammer René Boulonois bereid hebben gevonden om bij genoeg deelname een dam-simultaan te spelen. René Boulonois zelf oud jeugdkam pioen van Noord-Holland en diverse malen kampioen van Alkmaar en omstreken hoopt op een grote opkomst en speelt liever 3 dan 2 keer 25 wedstrijden. De eerste wedstrijd zal gehouden worden om 11 uur de tweede om half 3. De speler die een wedstrijd wint kan, buiten de eer die hij verdient omdat hij van René Boulonois heeft gewonnen een prijsje verwachten. Het inschrijfgeld bedraagt voor ouderen f 1.50 en voor jongeren fl.- Inschrijven kunt u op de dag vkn de aktie, zaterdag 31 maart zelf doen. De opbrengst komt geheel ten goede van de speel-o-theek. Verder kunt u op zaterdag 31 maart vanaf 11 uur genieten van poffertjes. De poffertjes zullen gebakken worden door Pastoor Harte, Dominee Ouwendijk en door Dominee Wierda. Hiervoor willen wij hun alvast bedanken. Wij hopen dat deze Oudhollandse lekkernij grote aftrek vindt, en raden u dan ook ten zeerste aan in ieder geval een portie te proberen. Ook deze opbrengst gaat naar de speel-o-theek. Om ongeveer twee uur zal het Drum, fanfare en majorette korps uit Castricum een show geven. Zij doen dit ook geheel belangeloos en we hopen dat het een groot succes wordt. Vorige week hebben wij alle lezers van de Uitkijkpost gevraagd om rommel voor de rommelmarkt. Helaas hebben we daar nog erg weinig reacties op gehad. We hopen dat u voor ons toch nog uw best wilt doen, en als u wat heeft gevonden even een berichtje geeft aan Petra Venema 072-335039, of aan Ellen Stoelenga 072-333800. Volgende week zullen we het programma voor zaterdag 31 maart precies aan u vertellen. Houdt U in ieder geval deze zaterdag vrij. Aktie-groep Speel-o-theek. De meeste mensen denken dat tuberculose een overwonnen ziekte is. Zij hebben in zoverre gelijk, dat de vele sanatoria en de ligtentjes bij boerderijen van vroeger verdwenen zijn. Maar wist u, dat er elk jaar nog zo'n 2000 tbc-patiënten ontdekt worden in ons lana? Nog maar enkele weken geleden werd in het Gooi een geval van open tuberculose ontdekt, waardoor tientallen mensen zich onder medische behandeling moesten stellen. Waakzaamheid blijft dus geboden. Daarom is ook zo'n stokoude instelling als de Emmabloemcollecte nog steeds nietoverbodig. Uw grootouders kochten al een ,Emma- bloempje' om de tuberculose bestrijding te steunen. Tegenwoordig worden er geen bloempjes meer aangeboden, omdat die nu veel te duur zijn. De collectant komt met een intekenlijst langs de deur. Misschien is er in uw woonplaats helemaal geen collecte, maar krijgt u een girokaart in de brievenbus. Maar hoe er ook een beroep op uw steun wordt gedaan, blijf de Emmabloem in ere houden. U maakt het met uw bijdrage mogelijk/ dat de tbc-consultatiebureaus in stand worden gehouden, dat er bevolkings onderzoek plaatsvindt, dat de kruis verenigingen hun aandeel in de tbc-bestrijding kunnen blijven leveren. Want praktisch elke cent van uw gift komt ten goede aan het werk. De onkosten blijven tot het absolute minimum beperkt, dat heeft men bij de Stichting ,De Emmabloem' in vele jaren van zuinigheid wel geleerd. In de week van 26 maart tot 1 april wordt er weer Emmabloemcollecte gehouden. Geef aan de collectant, of vul de girokaart in, of schrijf een eigen giro- of bankkaart uit ten name van de Emmabloem, Riouwstraat 7, Den Haag, girorekening 116000. Het Nederlandse Curcus Renz heeft het voornemen over enkele dagen zijn bontgekleurde circustent in heiloo op te slaan, om het publiek te laten genieten van een geheel nieuwe wervelende circus show. Het programma 1979 heeft dan ook weer een keur van artisten en dieren te presenteren o.a., leeuwen olifanten - chimpansees - kamelen - zebra's - edele raspaarden - o.a., Friesche hengsten - haflingers Arabisch volbloeds - Noren Apaloosas - Shetland ponys - dwerg ponys - Welsh ponys, - acrobaten - trapezewerkers - clowns - jongleurs - Spaanse flamenco-dansers - Cascade - Europa's sterkste man El Hector tilt een volwassen levend paard van de grond - Ulisionisten show - het circusorkest staat onder leiding van John de Vries. Het vervoer geschied door 25 vrachtwagens en opleggers - 20 wooncaravans - 10 wagens voor het vervoer van de circusdierentuin. Circus Renz 1979, Nederlands top- circus nummer een. Het circus bevindt zich in: Heiloo; Standplaats: De Omloop - Bayershof- weg; Aanvang: 15 en 20 uur; Data optreden; Za. 24 en zo. 25 maart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1