□rchipunn m 4 MALLEVOORT rrascolLc Steeds 10% korting a o LU Tennispark Noord-End - Castricum Zilveren ere-medaille voor concierge Scholten NIEUWS B LAD VOOR H m O O Echtpaar P. Mulder viert vandaag hun gouden bruiloft Met Pasen Oosterse kunst in De Zevensprong DORPSFEEST HEILOO 0P9 EN 10 JUNI INFORMATIE OVER DE SOLEX- EN BAKFIETSRACE OUD PAPIER AKTIE CLEMENS WILLIBR0RDSCH00L EN DRIEKONINGEN KLEUTERSCHOOL SLUITING GEMEENTEHUIS OP GOEDE VRIJDAG FIRMA WAB0 ONDERGESPOTEN HET GAAT GOED MET DE SPEEL-O-THEEK. J0SE JONKERS EN JAN VAN DER LAAN, SOLISTEN IN DE HOOGMIS 1e PAASDAG „MOEDER G0DSKERK' AFSLUITING CROSSTERREIN ZEEWEG. Opgemaakte Paasmandjes Tuinplanten Geraniums ^CaodenAos <=W) loet) lejvsko'p DE HEER A. KLAASSE NEEMT AFSCHEID VAN „DE LAATSTE EER". AAN ALLE KINDEREN TUSSEN DE 5 EN 10 JAAR IN HEILOO mm mÊ II* B4RTY-CENTER VERHUUR sparen op onze jonge joyeuze mode door gebruik te maken van onze mode spaarkaart handig en verstandig WIJZIGING OPENINGSUREN OPENBARE BIBLIOTHEEK EIEREN ZOEKEN OP DE NIC. BEETSSCH00L! TOT BURGEMEESTER VAN ZEIST BENOEMD. INSTITUUT VOOR NATUURBESCHERMINGSEDUCATIE AVONDOPENSTELLING SECRETARIE JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo li VOORJAARSPUZZEL GROOT SUCCES OUDPAPIER AKTIE LIDWINASCH00L KOOPAVOND AFHALEN ZWEMABONNEMENTEN ALGEZIEN? KOOMEN opent per 16 april de buitenbanen. 44e JAARGANG No. 15 11 APRIL 1979 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van .000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen,- Rinnegom, Egmond a.d. Hoef. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij kontrakt reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13 00 uur Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 Vrijdagmiddag was dan het moment aangebroken dat, na 23 jaar, concierge Scholten afscheid van zijn school, de J. F. Kennedy Mavo, moest nemen. jDe oudercommissie had het afscheid uitstekend voorbereid. De aula was prachtig versierd met bloemen, alle gasten werden getrakteerd op koffie met gebak en later nog op een drankje met een hapje. Onder de aanwezigen bevonden zich ook de heer en mevrouw Gerling, de rorige directeur van de school. De voorzitter van de oudercommissie de heer van Schinkel prees de heer Scholten voor de wijze waarop hij al die jaren de school verzorgd had. 's ochtends waren de heer en mevrouw Scholten, namens de leerlingen en de oudercommissie, twee prachtige fiet sen aageboden. Wethouder van onderwijs J. Breuker verontschuldigde loco-burgemeester J. Bolten, die tot zijn spijt andere bezigheden had. De heer Breuker zei: ,,In al die jaren hebt U niet één dag verzuimd, dat was fijn voor iedereen, als U zo doorgaat zal U een dure voor het pensioenfonds worden". Namens het Gemeente bestuur bood de heer Breuker een couvert met inhoud aan en vervolgde: „De gemeente heeft echter gemeend na 23-1/2 jaar trouwe dienst U de ere medaille in zilver te moeten aanbieden. Maar toen moest het hoge woord eruit, de zilveren medaille was n.l. zoek en om toch iets te geven kreeg de heer Scholten zolang de bronzen medaille. Namens de personeelsvereniging sprak Als onderdeel van het Dorpsfeest Heiloo worden op zaterdagavond 9 juni de Noordhollandse Solex- en Bakfietsraces gehouden. j,Coureurs" uit heel Noordholland kunnen zich hiervoor opgeven. De race wordt gehouden bij het winkelcentrum 't Loo. Het is van het grootste belang dat de aanmeldingen zo spoedig mogelijk binnen zijn. Voor de solexrace geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Aan de bakfietsrace is geen leeftijd verbon den. Wel zullen de deelnemers in verschillende leeftijdsgroepen inge deeld worden. Het inschrijfgeld bedraagt f 5.-. Nogmaals; bel deze week nog de z.g. „Feestlijn" (336376), en meld je aan. Ook voor inlichtingen en aanmeldin gen betreffende het waterfestijn (zondag 10 juni) kunt u op dit telefoonnummer terecht. Komend weekend is weer onze vaste oud-papier-aktie Vanwege de Paasvakantie zijn echter ?en aantal van onze medewerkers niet in de gelegenheid de vaste ophaal- adressen te bezoeken. Daarom stellen wjj deze aktiviteit maar een weekje uit. Volgende week zullen wij dus die adressen afrijden: bewaart U het Papier tot zolang? Diegenen die altijd zélf hun papier brengen kunnen natuurlijk wél terecht bi] onze container naast Kaandorp aan de Westerweg, want die staat daar, zoals U weet, permanent opgesteld, ledereen is natuurlijk van harte welkom op het tijdstip dat hem of baar het beste past. Deze week is de 15e container van dit schooljaar geleegd: wist U dat we daarmee al bijna 80.000 kg. bijeen brachten? Heeft U vanwege de schoonmaak zóveel papier in huis dat het voor U onmogelijk is dit naar de container te transporteren, belt U dan volgende week het nummer van °nze medewerker C. de Wit (334481): onze ophaaldienst komt dan volgende week vrijdag of zaterdag bij U langs! Oudercommissies van C.W.S. en 3 K.K.S. de heer H. de Vries. Ook hij was vol lof over het werk dat de heer Scholten al die jaren gedaan had, daar de scheidende concierge een liefhebber van operette muziek is kreeg hij een platenbon. Vervolgens kr^eg de (nog) huidige direkteur de heer N. H. Biersteker het woord. Voor een school is een goede concierge misschien nog wel belang rijker dan een goede direkteur. U was een man met een ijzeren geheugen, altijd recht dear :;.ec „n dlrikt eerlijk", en de heer Biersteker vervolgde: ,,Ze zeggen dat een schoolmeester een voorbeeld voor de school moet zijn, maar U was dat zeker ook". Ook mevrouw Scholten werd niet vergeten want zij had hkar man, geheel belangeloos, zo vaak tussen de middag geholpen bij het werk in de keuken. Namens de leraren kreeg zij een mooie bak met planten en de heer Scholten een voetensteun plus een geschenkbon. Maar de heer Biersteker wilde de heer Scholten ook graag, als aandenken, iets eigens van de school geven. Bij de opening van de school was door een stel Amerikanen een bronzen plaquette aangeboden met de beelte nis van J. F. Kennedy erop. Deze nu, mocht de heer Scholten als herinne ring, in ontvangst nemen. Hierna was er gelegenheid de heer Scholten de hand te drukken en nog wat gezellig bij elkaar te zitten. De heer Scholten zal opgevolgd worden door de heer A. J. Vennik, voorheen huismeestér van de Sporthal 't Vennewater. Op Goede Vrijdag, 13 april a.s. zal het gemeentehuis voor het publiek geslo ten zijn. Het bureau van de Burgerlijke Stand is op die dag uitsluitend voor het doen van geboorte - en overlijdensaangiften geopend 's morgens van 11.30 - 12.00 uur. Wie schetst de verbazing van Annelies en Nico van de WABO toen zij zaterdacochtend hun nieuw te openen pand binnenkwamen en alles onder een witte laag magnesiumpoeder aantroffen, alles was wit, niet zo leuk zo vlak voor de opening. De een of andere snoodaard had 's nachts een raampje kapot geslagen, daar een brandblusapparaat voorgehouden en alles ondergespoten met alle gevolgen vandien. Maar in zo'n situatie is een goede buur beter dan een verre vriend en dat bleek al gauw want waar ze zo gauw vandaan kwamen wist niemand, maar in een tijd van ja en nee waren dertien vrouwen en mannen gewapend met stofzuigers, stofdoeken, spons en zeem aan het werk om alles weer schoon te maken en 's middags zag alles er weer redelijk uit. Bravo! SPEEL-O-THEEK VRIJDAG GESLOTEN In tegenstelling tot eerdere berichten is de speel-o-theek a.s. vrijdag, 13 april, niet geopend. Zaterdag 14 april is de speel-o-theek wel weer open. Zoals gebruikelijk kan er dan tussen 10 en 12 uur 's morgens weer het nodige speelgoed worden geleend. De speel-o-theek is goed van start gegaan. Reeds de eerste dag werden maar liefst 40 stuks speelgoed uitgeleend. Weet U trouwens dat de L.O.M. scholen hier ook heel goed terecht kunnen? Ze zijn van harte welkom. De giften blijven ook nog steeds binnen komen. Hier volgen nog een keer de openingstijden: vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur en zaterdag ochtend van 10-12 uur. Tijdens de hoogmis op de le paasdag in de „Moeder Gods" kerk zal worden uitgevoerd de Missa Brevis IH STI Johannis de Deo in B, van Joseph Haydn. Naast bovengenoemde solisten werken hier tevens aan mede, het inter parochieel dameskoor, het parochie herenkoor „Mater Dei", en een str ijkersensem ble. Het geheel staat onder leiding van Jos Overtoom. Het orgel zal worden bespeeld door Peter Groot. Door de soliste zal eveneens worden gezongen het Exsultate Jubilate en het Laudaté Dominum van W. A. Mozart. Op het orgel zal door Peter Groot o. aworden gespeeld; Toccata - Fuga en Ciacona in C van D. Buxtehude, voor de aanvang van de viering. Onder de communio het choral voorspel; In der ist freude, van J. S. Bach. Na de viering zal worden gespeeld het zéér bekende Toccata en Fuga in d moll eveneens van J. S. Bach. Een passend programma voor een Hoogfeest. Deze plechtige viering begint om 9 uur 30. Wij verzoeken u gaarne om 9.15 uur aanwezig te willen zijn. De aanleg van de laatste fase van het recreatieplan is nu zover gevorderd, dat niet meer kan worden gecrosst op het terrein aan de Zeeweg. In dit verband wordt er nog eens extra de aandacht op gevestigd, dat met ingang van heden het crossterrein aan de Zeeweg is gesloten. nweg 146-te). 071-331828 Eigenlijk heeft de heer Klaasse al afscheid genomen op 19 januari. Hij stond bekend als iemand die zijn werk altijd met erg veel inzet heeft gedaan, iedereen en alles kreeg altijd zijn volle aandacht en tijd. Vanaf 1966 was de heer Klaasse eerste aanspreker bij „De laatste eer". Tevens heeft hij jaren een agentschap van verschillende kranten gehad, dat betekende vroeg op. Was er in die nacht ook nog iemand overleden dan kwam het voor dat de heer Klaasse zijn bed niet zag, en alles op het fietsje. Afscheid De heer Klaasse had altijd gezegd „Na mijn pensionering wil ik nooit meer zwarte schoenen dragen, of een zwart pak". Die bewuste avond kreeg de heer Klaasse een paar rode schoenen aangeboden, die hij meteen aantrok. Wie het sprookje van de rode schoentjes kent zal begrijpen dat hij. na zijn pensionering weinig rust zal krijgen. Maar opdat hij er voortaan toch keurig gekleed bij zou lopen bood het bestuur hem een spiksplin ternieuw cost'mm aan. Mevrouw Klaasse kreeg voor troost een bos bloemen voor de vele uren dat zij haar man heeft moeten missen. Maandagavond werd in de jaarvergade ring nog eens officieel afscheid van de heer Klaasse genomen, hierbij kreeg hij een fotoboek aangeboden waarin beelden van de 19e januari. Na zijn pensionering kan de heer Klaasse zich met wat vrolijker zaken bezig houden, want hij is een enthousiast fuchsia kweker. Wij hopen dat hij nog vele jaren met zijn vrouw in goede gezondheid van zijn welverdiende rust mag genieten. Vervelen jullie je wel eens op de zondagmorgen? Vraag dan je ouders of je naar de zondagsschool mag komen! 't Kost niets! Elke zondagmorgen van 11.30-12.30 uur zijn we aan het zingen, spelen, knutselen, en luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. We komen bij elkaar in het lokaal aan de Holleweg nr. 97. Kom je ook? De leiding: inl. Fam. de Jong, Heerenweg 124. Tel. 334148. Vandaag is het precies 50 jaar geleden, dat Piet Mulder en Maria Brakenhoff elkaar eeuwige trouw beloofden.Piet Mulder is een geboren Heilooenaar, de ouderen onder U zullen zich va£t nog wel herinneren hoe hij met zijn klompenhandel door Heiloo en omgeving zwierf, eerst op z'n fiets, later met een motor-carrier, om zijn klompen aan de man te brengen, dit was voor de oorlog. In 1939 moest de heer Mulder in dienst en was gelegerd in Den Helder, op een avond was de heer Mulder stiekum even overgewipt naar Heiloo om moeders weer eens even te spreken, die avond wilde ze graag in Amsterdam naar de film, daar aangekomen mocht mevrouw Mulder er wel in maar de heer Mulder niet, want de oorlog w< uitgebroken en elke soldaat moest zich melden, een benauwd tochtje terug naar Den Helder! „In de oorlog werden de klompen best verkocht" aldus mevrouw Mulder. we konden ze alleen aan het einde van de oorlog niet meer krijgen". Na de oorlog ging de heer Mulder bij de Hoogovens werken, de bedoeling was dit maar tijdelijk te doen, maar na 23 jaar zat hij er nog en met plezier. Het echtpaar heeft elkaar op de dansvloer ontmoet, het was toen de gewoonte dat je op b.v. feestdagen ging dansen op „de hooizolder" dat was in het Wapen van Heemskerk in Al km aar. De heer Mulder was met een meisje en Mevrouw Mulder met een jongen, maar al gauw vonden zij elkaar erg aardig, dit was ook het geval met die andere jongen en meisje en alras waren ze allemaal heel gelukkig getrouwd. Het gouden bruidspaar kreeg acht kinderen, zes zoons en twee meisjes, en hebben altijd aan de Heerenweg gewoond, al moest er wel wat verbouwd worden. Nu heeft het echtpaar twintig kleinkinderen, „maar ik sla geen verjaardag over en ze krijgen allemaal wat" zei de bruid. Vandaag is het groot feest, eigenlijk de hele week al een beetje want er staan al veel bloemen en planten in huis. Vanmorgen was er eerst een mis in de Moeder Godskerk en straks is er een receptie in de Sporthal van het Vennewater van 17.30 - 18.30 uur. Daarna zal er met de 60 gasten nog feest gevierd worden. Wij wensen het echtpaar Mulder nog veel goede jaren toe. i tafels, stoelen, glas, serviesgoed, baren bierpomp etc. Hoekstuk 8-9 - Heiloo Telefoon 072-335163 Alles komt terug, maar net weer even anders. Zoals de trench-coat. maar dan één, met ongewone - details. Zoals deze. Stof: popeline, kleuren: zwart en naturel. f239,- Donderdag koopavond Stationsweg 85-Heiloo-Tel.072 -335465 Op goede Vrijdag (13 aprill en paas-zaterdag (14 april) zijn de beide bibliotheken (Het Malevoort 13 en Kennemerstraatweg 382) GESLO TEN. Wij verwijzen u naar de openings,, uren in de agenda. regen! Eieren zoeken in de struiken en in het bos is natuurlijk het allerleukst, maar nood breekt wetten en dus verplaatsten we ons terrein naar binnen de school. De pret was er niet minder om. Een aantal moeders van de le en 2e klas had, de tevoren al door de kinderen versierde eieren, ?n allerlei hoekjes en gaatjes verstopt; de 2e klas in de aula en de le klas in het vriie lokaal ernaast. Alle eieren werden daarna verzameld in een grote mand met stro en daar mochten de kinderen later hun zelfversierde eieren weer uithalen. In de eigengemaakte paaskarretjes en paasmandjes kregen ze de eitjes mee naar huis. Terug in de klas werd iedereen op 'n glaasje limonade en 4 kleine paaseitjes getrakteerd, en las juf nog een leuk verhaal voor. Toen was de paasvakantie aangebroken en iedereen ging voldaan naar huis. Dat was een gezellige middag! Tot burgemeester van Zeist is vrijdag door het kabinet benoemd Drs. J. H. Eijsink. Drs. Eijsink was van 1962 tot 1965 wethouder van Openbare Werken van Heiloo. In 1965 werd hij benoemd tot burgemeester van de Groningse gemeente Bellingwolde, dat later werd samengevoegd met de gemeente Wedde, en Bellingwedde ging heten. In 1970 volgde Eijsinks benoeming als burgemeester van Meppel. De benoeming van Drs. Eijsink tot burgemeester van Zeist is een belangrijke promotie daar zijn nieuwe gemeente ongeveer het dubbele aantal inwoners heeft dan Meppel, namelijk 60.000. Voor de aanvaarding van het burgemeestersschap was Drs. Eijsink als medewerker verbonden aan de Drs. Wiardi Beckmanstichting, het weten schappelijk centrum van de Partij van de Arbeid. HEILOO. De afdeling Noord Kenne- merland van het I.V.N. organiseert op zondag 15 april haar gratis maande lijkse rondleiding door het Heilooër Bos en omgeving. Men vertrekt om 11 uur vanaf "De Kattenberg" aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Voor eventuele inlichtingen kunt u bellen tel. 072-613015. Het I.V.N. Informatiecentrum in Bergen aan Zee is de le Paasdag gesloten. Vanaf vrijdag, 20 april t/m vrijdag 27 juli a.s. Zal de secretarie - afdeling bevolking en burgerlijke stand - iedere vrijdagavond van 18.00 - 20.00 uur voor het publiek geopend zijn. Zaterdag 14 april en de beide Paasdagen zal er in de Zevensprong een zogenaamde Missie-tentoon stelling gehouden worden. De opbrengst is voor de ontwikke lingslanden. Acht landen doen aan deze expositie mee. China is vertegen woordigd met kamferhouten deken kisten, jade en sieraden. De Philippij- nen met houten gesneden schilderijen, zwaarden, speren; West-Afrika met originele voorouder» en vruchtbaar- heidsbeelden, duivelsbeelden en jacht taferelen. India met kandelaars koperen bandgegraveerde vazen en veel sieraden. Tanzania makonde beelden en Egypte met olielampen. Indonesië met ebbenhouten maskers, batikstof en Thailand komt met boedhabeelden en veel ivoor. Dit is natuurlijk maar een willekeurige greep want er is veel meer te zien. Juist in de ontwikkelingslanden betekent mensen liefhebben in de meest directe zin mensen helpen zichzelf te vinden en in eigen levensonderhoud te voorzien. Dit vraagt om een moderne aanpak. Maar modern werken kost geld en dat vraagt om een nieuwe manier van deelname zoals o.a. het bezoeken van deze tentoonstelling. Deze tentoonstelling staat onder verantwoordelijkheid van: de missie procurator Pater Augustinus Reiners, Rijksweg 35 in Geleen. Misschien is het een aardig idee deze tentoonstel ling juist met Pasen eens een bezoekje te brengen, de toegang is gratis en u krijgt een unieke verzameling kunst voorwerpen te zien en als u dan nog iets van uw gading vindt, ook, de op brengst gaat naar de ontwikkelings landen. Zaterdag 14, zondag 15, maandag 16 april is de Zevensprong geopend. Zaterdag van 10.00 - 21.00 de beide andere dagen van 10.00 - 17.00 uur. De voorjaarspuzzel die wij vorige week in de Uitkijkpost plaatsten bleek bij velen van u een schot in de roos te zijn. Enige honderden inzendingen kregen wij binnengestuurd en vrijwel aïle waren ze goed. Om u niet langer in onzeKerneiü te houden volgt hier onder de goede oplossing en de lijst met prijswinnaars. De winnaars ontvangen de prijs nog voor Pasen persoonlijk aan huis. le prijs van f 100.-: Joke Rijneveld, Kennemerstraatweg 500, Heiloo. 2e prijs van f 75.-: Mevr. Kareis - Sloof, Heerenweg 278a, Egmond a/d Hoef. 3e prijs van f 50.-: Mevr. De Git, Fontein Verschuurlaan 3, Heiloo. 4e prijs van f 25.-: Mevr. R. v. d. Brink, Kennemerstraatweg 398, Hei loo. 5e prijs, 5 winnaars van f 10.-, n.l. Mevr. Jacobs, Holleweg 27, Heiloo; E. B. Triest - Dorhout, Geestakker 19, Heiloo; Robert Overpelt, Oosterzijweg 11a, Heiloo J. Scholten, Pastoor v. Muyenweg 52, Heiloo; Mevr. Roos - Werner, Rechte Hondsbosschelaan 27, Heiloo. De gevraagde uitkomst van onze Voorjaaispuzzel luidt: Een nieuwe lente, een fris geluid en in de groene weide het vee met hun jonge spruit. Zaterdag 14 april de tweede zaterdag van de maand, wordt er weer oudpapier verzameld door ouders en leerlingen van de Lidwinaschool. De container staat naast de school van 9.30 - 11.30 uur. Wilt U het oud-papier in dozen doen of bundelen, dan wordt er nog prettiger gewerkt. I.v.m. Goede Vrijdag is de koopavond verplaatst naar donderdagavond. Tot en met de zaterdag na Pasen 21 april, bestaat er gelegenheid uw zwemabonnementen ai te halen. De openingstijden van het Gemeente huis zijn van dinsdag t/m vrijdag van 9-12 uur en van 13.30 - 16.30 uur. Zaterdag's van 9-12 uur. dat er bij KOOMEN in 't Loo al zomerstoffen hangen? Te kust en te keur in de nieuwste modekleu ren ook met stippeltjes en frutsel- tjes. Ze hebben daar ook Neveda brei wol in leuke voorjaarskleuren. De nieuwe brei- en haakboeken o.a. van NEVEDA, SCHEEPJES, DURABLE en BURDA liggen klaar. Als je nu eens van NEVE DA een aparte kleur wilt hebben kunnen ze die ook bestellen, net zoveel bollen als je nodig hebt, dat duurt ongeveer één week. Wil je niet breien, maar haken of bor duren dan kan dat ook, Er zijn genoeg soorten handwerkstoffen om iets te maken. Handwerkga- rens zijn er van dik tot dun o.a. van D.M.C., DURABLE crèpe- en glanskatoen, vissersgaren en NEVEDA CROCHET. En als je nu verlegen zit om iets simpels als een rits, knoop, elastiek, bias- band, klosje garen, schaar enz.... geen probleem, dan ga je toch naar je eigen speciaalzaak en dat is natuurlijk KLEINVAK - TEXTIEL - WOL - HANDWERKEN WINKELHOF 't LOO 47 - HEILOO Alle kleuren D.M.C. wol en splijtzijde kralen en weefartikelen. Er zijn nog een beperkt aantal uren beschikbaar voor diegenen, die buiten verenigingsverband willen tennissen. De tarieven van het aangepaste seizoen (16-4 tot 1-11-79 o.o.v.) zijn: werkdagen tot 17.00 uur250,— werkdagen na 18.00 uurƒ450, zaterdag en zondag450, Deze tarieven gelden voor het recht gedurende genoemd seizoen één uur per week te kunnen tennissen. De openingstijden zijn van 08.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur en van 18.00-23.00 uur (op zondagavond gesloten). Voor inlichtingen en reserveringen kunt u kontakt opnemen met de heer Deetman, Mendelssohnlaan 15, Castricum, tel. 02518-53671 (bij voorkeur 's avonds vanaf 19.30 uur). Ook inlichtingen over huren van binnenbanen - vanaf ca. midden juni beschikbaar - bij dhr. Deetman in te winnen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1