□rchipunn Van Os Dames-mode mascolLc Zie voor Damesmode elders in dit blad. 4e Antiekade in de Valkeyhal NIEUWSB EILOO il jy .AyK Jezelf zijn, in ,,De Apostel" bij Charles Eibergen DE OECUMENISCHE GESPREKSKRINGEN SLUITEN JEUGDKERK MEVROUW E. H. EMKE AANVAARD ANDERE FUNCTIE VERLAAT STICHTING DIENSTVERLENING ALKMAAR HEILOO. ALGEZIEN? KOOMEN BLOKKER, HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, KRIJGT VESTIGING IN HEILOO REKTIFIKATIE BIJ CHIR0P0DISTES COCKY PIET EN MARTJE GREVE COLLEGE VAN 0NDEM0KRATISCH HANDELEN BETICHT - LA C0MMARE SECCA. MOEDERDAG BLOEMENDAG voor iedere beurs C)(owtwAos aemensAop WINKELHOF 't LOO HEILOO WIE HET RODE KRUIS EEN WARM HART TOEDRAAGT, MOET DIT E,VEN LEZEN SL0TAV0ND OECUMENISCHE GESPREKSKRINGEN STEMMEN IN ANDERE GEMEENTE EN STEMMEN BIJ VOLMACHT I.V.M. VERKIEZING LEDEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT. UITKIJKPOST 44e JAARGANG NO. 19 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend; dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 Ook dit jaar gaat de 2e Antiekade weer hand in hand met de inoziakdagen in Limmen. Inmiddels is de Antiekade zo populair (eworden in Nederland, dat mede op erzoek van de standhouders verdere andelijke spreiding in voorbereiding s, De Antiekade zal het volgend fcizoen dan ook de grootste Antiek- Vurs-organisatie in Nederland zijn. de eerste Antiekade het evenslicht in Limmen in 1976. nu. in 1979 mag zij ook haar 20e landelijke presentatie" in Limmen vieren en is nu „volwassen" flede door de strenge keuring en het afgeven van garantie certificaten, en |uidelijke informatie, aangegeven op etiketten heeft de Antiekade een [oede naam verworven Taxatie. J)e heer D. J. B. van Vliet uit den laag zal gratis op zaterdagmiddag van 4.00 - 18.00 uur door u rheege- irachte voorwerpen bekijken op eeftijd. Dit geldt alleen voor uropees antiek. Mocht de heer van |liet het antwoord schuldig blijven, n ontvangt u van de Antiekade een aardige attentie. h een tafel ergens in de zaal van de Antiekade bevindt zich weer een eheim vakje waar f 100.- in zit, als u £t ontdekt mag u dat bedrag op de urs besteden. 10.000ste bezoeker krijgt weer een INTERIEUR-ARCHITECTUUR BINNENHUIS-DECORATIE H* exclusieve meubelen oude perzen wand decoratie oa gobelins Geesterweg 11 Alkmaar -113816 b-g.g. Kanaalw.18 Heiloo332228 het seizoen '78—'79 af, a.s. vrijdag 11 mei, om 20.15 uur in het kerkgebouw aan de Noordergeeststraat te Heiloo. Onder het genot van wat brood, wijn en kaas, napraten en vóóral vooruit kijken. De deelnemers wisten dit almaar voor alle belangstellenden geldt: zét een stap en kom meedenken. Graag een telefoontje, i.v.m. inkopen, naar: H. de Kruyk, tel. 333052 óf A. Willemse, tel. 333542. We zeggen: tot ziens, vrijdagavond. Vrijdag 11 mei zullen we vanaf 19.00 uur in de Rank alle spiillen voor de rommelmarkt in gereedheid bréngen, zodat zaterdagochtend alles snel klaar kan worden gezet, voor om 10 uur het feest begint. Kom allemaal vrijdag en zorg dat jullie zaterdag om 6 uur aanwezig zijn Vraag iedereen om op onze rommel markt te komen, want we willen graag veel geld ophalen voor ons goede doel Zondag 13 mei komt de heer Evers in de Jeugdkerk in de Rank. Zondag 20 mei is de gemeentedag. We gaan daarom naar de Witte Kerk. Blijven jullie allemaal gezellig koffie drinken, naar het rollenspel (gespeeld door enige jongeren uit onze kerk) kijken en brood eten in de gereformeerde kerk? Allemaal tot ziens! Per 1 juli aanstaande verlaat mevr. E. H. Emke-Wortel de Stichting Dienst verlening Alkmaar-Heiloo. Voor deze Stichtipg was zij in Heiloo projectleid ster. Mevr Emke heeft een functie als bedrijfsmaatschappelijk werkster aan vaard in het Medisch Centrum (Centraal - en St. Elisabeth zieken huis) in Alkmaar. Tijdens haar huwelijk is mevr. Emke begonnen met haar studie maatschap pelijk werk. In het tweede jaar, middelbare beroepsopleiding, moest zij stage lopen. Dit gebeurde bij de Stichting Dienstverlening Alkmaar- Heiloo, bij mevr. E. N. van Steenhoven - Spaander. De officiële opening van het Dienstencentrum geschiedde in het oude Open Huis door burgemeester H. Hoekstra. Tot 1 mei '75 verrichtte mevr. Steenhoven op uitstekende wijze haar werk als maatschappelijk werkster, eerst in de organisatie, open bejaardenwerk en later in de organisatie „Dienstverle ning Alkmaar-Heiloo". Een full-time baan wordt haar te veel. Mevr. Steenhoven en mevr. Emke probeer den samen de functie op het terrein van maatschappelijk werk in Heiloo te vervullen, maar dit werd niet toegestaan door het ministerie vóór maatschappelijk werk (C.R.M.) om deze reden moest Mevr. Emke, per 1 mei 1975, haar taak mede overnemen. Geen gemakkelijke taak, omdat mevr. Emke deze breder zag als formeel haar werd voorgeschreven; door de Stich ting Dienstverlening. De groeiende samenwerking tussen de twee Hei- loose Bejaardenbonden; de Algemene Nederlandse Bond van ouderen en de R. K. Bond van Gepensioneerden en bejaarden, is er een sprekend voorbeeld van. Mevr. Emke organi seerde en stimuleerde tal van activiteiten. Men kon makkelijk een gesprek met haar aangaan en voeren, wat zeer belangrijk is bij een lang niet gemakkelijke functie als die van maatschappelijk werkster. Zij voelde zich bij de uitvoering van haar taak vooral betrokken bij het werk onder de bejaarden. Dit bleek vooral ook tijdens de spreekuren in het Open Huis en in het gebouw aan de Westerweg 294. Wij die ruim 4 jaar het werk van mevr. Emke hebben mogen gadeslaan en lange tijd met haar mochten samen werken, zien het vertrek als een groot verlies. dat er bij KOOMEN in 't Loo al zomerstoffen, hangen? Te kust en te keur in de nieuwste modekleu ren ook met stippeltjes en frutsel- tjes. Ze hebben daar ook Neveda brei wol in leuke vooijaarskleuren. De nieuwe brei- en haakboeken o.fc. van NEVEDA, SCHEEPJES, DURABLE en BURDA liggen klaar. Als je nu eens van NEVE DA een aparte kleur wilt hebben kunnen ze die ook bestellen, net zoveel bollen als je nodig hebt, dat duurt ongeveer één week. Wil je niet breien, maar haken of bor duren dan kan dat ook, Ér zijn genoeg soorten handwerkstoffen om iets te maken. Handwerkga- rens zijn er van dik tot dun o.a. van D.M.C., DURABLE crèpe- en glanskatoen, vissersgaren en NEVEDA CROCHET. En als je nu verlegen zit om iets simpels als een rits, knoop, elastiek, bias- band, klosje garen, schaar enz.... geen probleem, dan ga je toch naar je eigen speciaalzaak en dat is natuurlijk KLEINVAK - TEXTIEL WOL - HANDWERKEN WINKELHOF 't LOO 47 - HEILOO Alle kleuren D.M.C. wol en splijtzijde kralen en weefartikelen. Velen zullen zich nieuwsgierig hebben afgevraagd wat er nu met het pand van de Combimarkt gaat gebeuren. Welnu daar komt het 80ste filiaal van Blokker. Ze hebben al reeds 3 vestigingen in Haarlem, 1 in Alkmaar en 1 in Beverwijk etc. De firma Blokker zal zich niet alleen bezig houden met huishoudelijke artikelen, maar ook tuinmeubelen, campingartikelen en speelgoed gaan voeren. Vorige week kon toekomstig perso neel zich aanmelden, hieryoor was bijzonder veel belangstelling. Het liep storm Het ligt in de bedoeling de zaak 1 augustus te openen. In ons enthousiasme schreven we vorige week dat Cocky Piet en Martje Greve U ook aan steunkousen konden helpen. Dit is nog wat te voorbarig, want volgend jaar zijn ze pas met deze studie klaar. Maar voor alle andere voetzorgen staan Cockv Piet en Martje Greve geheel tot uw dienst. leuk reisje voor twee personen naar Parijs of Londen aangeboden. Nu is het zondag Moederdag, dit feit gaat niet onopgemerkt voorbij, alle dames krijgen een bloemencorsage aangeboden. Assortiment. We zullen een greep doen uit de zeer vele artikelen die u op de Antiekade aantreft. In de eerste plaats is er een groot aantal klokken te vinden, Franse, Engelse, Hongaarse, Duitse en Oostenrijkse. Bruids en dekenkisten in allerlei soorten ook kabinetten. Porcelein, glas en kristal. Schilderijen, gravures en oude prenten, olielampen, tin, land en tuinbouwgereedschap, meubelen, koetsen en landauers. Dat poppen niet alleen voor kinderen interessant zijn blijkt uit de vele verzamelaars van oude poppen met hun leuke kleertjes. Kortom een ieder vindt op de Antiekade wel iets van zijn gading. De Valkeyhal, is geopend zaterdag 12 mei en zondag 13 mei van 11.00 - 18.00 uur. De toegangsprijs is voor personen van 12 jaar en ouder f 4.- p.p. Kinderen onder de twaalf kunnen er mits onder geleide gratis in. Wie Limmen het komende weekende een bezoek brengt kan er van verzekerd zijn dat er alles aangedaan is om U zo plezierig mogelijk te ontvangen. -V CN Dal het Stationscentrum zijn klanten graag netjes ontvangt kon men zaterdagoehtend zien. Vanwege de nieuwe bestratingwaar men mee bezig is, is het natuurlijk wat rommelig. Zaterdagoehtend om 6 uur 's ochtends haalde Jan Ranzijn even de bezem erdooren zette overal bloembakken neer, zodat het Stationscentrum voor het weekend een fleurig aanzieti Jiad. Aktiekomitee eist alsnog inspraak bij aanwijzing woonwagenstandplaatsen Heiloo. Verzet in de omgeving van de Spanjaardslaan tegen vestiging daar van een overloopkamp ten behoeve van het woonwagenkamp Vronder- oord, krijgt meer en meer vaste contouren. In het Open Huis is donderdag 3 mei een aktiekomitee opgericht dat tegenover het gemeente bestuur een inspraakbijeenkomst over een plaatselijk standplaatsenbeleid voor woonwagenbewoners als eerste eis stelt. Tijdens de protestbijeenkomst waarin werd besloten tbt instelling van een aktiegroep gaven vele aanwezigen lucht aan hun verontwaardiging over de tot nu toe door B. en W. gevolgde procedure, die als stijlloos en hoogst ondemokratisch werd aangemerkt. Voor wie de achtergronden kent, bepaald geen loze kreten. De commissie ruimtelijke ordening had het punt „woonwagenstandplaatsen" 13 maart al op de agenda. Uit een reeks alternatieven, waaronder de Kanaalweg ter hoogte van de rioolwaterzuivering, kwam de Spav jaardslaan als volgens B. en W. aantrekkelijke lokatie bovendrijven. In de bewuste commissievergadering, werd de Kanaalweg waar in het verleden al eens een vast woonwagen kampje bestond, als oplossing afge wimpeld omdat voorbereidende ter reinwerkzaamheden hier teveel tijd zouden vergen. Terwijl de buiten wacht nog steeds van niets wist, werd achter de aanwijzing van de grond aan de Spanjaardslaan tot woonwagen standplaats intussen flink vaart gezet. De raadsleden zagen het voor de aprilzitting ter elfder ure aan de agenda toegevoegd. De rest van het verhaal - aanhouding van het punt tot de zitting van 31 mei - is bekend. Op het door circa zeventig Heilooërs bijgewoonde protestbijeenkomst v/erd de door B. en W. gevolgde procedure betiteld met „welbewuste over- rompelingstaktiek", waarbij met het belang van de direkt betrokkenen, de omwonenden, wel heel slordig is omgesprongen. Naast wethouder Dekker en een aantal raadsleden, bestond het publiek donderdag uit bewoners van de Spanjaardslaan zelf, de aangrenzende Zevenhuizerlaan, de Hoogeweg en Heilooërs die tussen Hoogeweg en Spanjaardslaan (de zogenoemde Krocht van Bijl) een volkstuin huren van de gemeente. tn het aktiekomitee blijven vier bewoners van de Zevenhuizerlaan zitting houden die voor de bijeen komst donderdag en eerdere protes ten, onder meer via een telegram aan het gemeentebestuur, het initiatief namen. Een handtekeningenaktie wordt overwogen om het verzoek om een inspraakbijeenkomst voor de raad van 31 mei uit kracht bij te zetten. Bij de vier nieuwe leden die van het aktiekomitee deel zijn gaan uitmaken, is ook de groep volkstuinders vertegenwoordigd. In de vaak verhitte diskussies overheerste een afwijzend standpunt aangaande de woonwagen standplaatsen. Verklaarbaar voor- een gezelschap dat bij de besluitvorming hierover konsekwent is buitengeslo ten. Op zondagavond 13 mei presenteert het F'ilmhuis Heiloo de film 'La Commare Secca' van Bernardo Bertel- lucci. De film handelt over een moordenaar, getuigen en het slacht offer, een prostituee. Door enkele kleine kinderen kan de politie een aantal mogelijke verdachten aanhou den, die zich op die tijd in het park bevonden. Allen worden ondervraagd. Bertollucci laat tijdens, de ondervra ging steeds herinneringsbeelden zien van het park en het slachtoffer. Bertollucci gaat het niet om het moordverhaal, maar hij vertelt over de mensen die zonder dat ze het willen met een moord in aanraking komen met alle gevolgen van dien. Deze wat pclitieachüge film begint om 20.30 uur op de Buk-Buk zolder aan de Pastoor van Muyenweg in Heiloo. Leden, C.J.P-ers en 65plus betalen slechts fl.50, de overigen betalen f 3.50. nweg 246-tel. 072-331828 De pantalonhij is er... strak of met bandptooien het materiaal is stretch-linnen of stretch-corduroy zit voortreffelijk en is fijn te kombineren binnen Mascotteys voorjaarskollektie stretch-linnen f 109. stretch-corduroy f 125. Vrijdag koopavond. Stationsweg 85-Heiioo-Te!.072 -335465 „Ik wil dat de mensen zich lekker kunnen ontspannen met een drankje en een hapje." zegt Charles Cybergen. In het vroegere pand van stomerij Krom is men druk aan het werk om alles eind mei klaar te krijgen, want daar komt een bar-bodega die de naam Apostel krijgt, eigenaar, Charles Cybergen. Wie is Charles Cybergen. Een jongeman die altijd van een eigen zaak gedroomd heeft. Begonnen als banket bakker, „lekker bakken en braden", daarna in dienst gegaan, maar wel weer in de keuken. Toen hij uit dienst kwam wilde hij eigenlijk al een eigen zaak beginnen, maar daar ontbraken toen de middelen voor. Dus maar een baas gezocht en wel als vertegen woordiger in wijnen. „Maar ik wilde zo graag iets voor me zelf en persé in Heiloo, want ik vind het een fijne plaats", aldus Charles Cybergen. Nu blijkt deze droom werkelijkheid te worden. Samen met architect Jan Wolkers is er een plan gemaakt en aan de uitvoering daarvan wordt momenteel hard gewerkt. Een verlaagd balkenplafond, plavuizen op de vloer, een ruime bar die plaats biedt aan 24 mensen en daaromheen voor een zelfde aantal, gezellige tafeltjes en stoeltjes, z.g. Weener meubelen. Omdat het een oud pand is bevind zich hieronder een grote kelder, die zich bijzonder goed leent voor de opslag van dranken. „Alles is tegenwoordig zo gejaagd, precies zoals in dat, liedje van Herman van Veen, bij mij hoeft niemand drempelvrees te hebben. Alle mensen die gewoon iets willen drinken en wat praten, kunnen dat in de Apostel met fijne achtergrondmuziek doen", aldus Charles Cybergen. Mocht U behoefte hebben een kleinigheidje te eten, zoals een entrecöte, een portie saté en voor de liefhebber een portie slakken, dan kan dat. Geen harde discomuziek, maar een gezellige ontspannen sfeer waar mensen van elke leeftijd elkaar kunnen vinden. Charles Cybergen zal geassisteerd worden door Swea Bijlsma en Frank Vink en in de weekenden zal zijn vrouw ook bijspringen. Men hoopt eind mei open te gaan. U zult binnenkort weer een zakje bij de Uitkijkpost ingesloten vinden waar weer om een bijdrage gevraagd wordt voor het Rode Kruis. Nu zijn we er van overtuigd dat U dit zakje, goed gevuld, bij de voordeur in de buurt houdt. Tot zover gaat alles goed, maar dan, U voelt natuurlijk al waar we naar toe willen - juist - die zakjes moeten ook weer opgehaald worden, daar zijn mensen voor nodig en die zijn er altijd te kort. Jammer toch dat we daar iedere keer zo om moeten bidden en smeken en hoe meer kollektanten, des te minder werk. Als U half kunt, doe het dan en bel even naar: mevr. Beemster, Werkendelslaan 94, tel. 33.4049 of de heer Greeuw, Zeekamplaan 31, tel. 331280. ledereen zal U dankbaar zijn, het gaat om de week van 21 mei t/m 2 juni. Graag nodigen wij U uit voor de jaarlijkse slotavond, die zal plaats vinden OD VRIJDAG 11 MEI OM 20.15 uur in het kerkgebouw aan de Noordergeest straat te Heiloo. Op deze avond kunnen de verschil lende groepen elkaar in een ontspan nen sfeer ontmoeten. Er is gelegen heid om ideeën en gedachten met elkaar uit te wisselen. De plannen die we voor het komende seizoen hebben komen ook aan de orde. Deze ontmoeting willen we vieren onder het genot van wat brood, wijn en kaas. Partners en belangstellenden zijn van harte welkom. We zijn genoodzaakt de kosten voor de avond te stellen op f 2.50 p.p. De oecumenische werkgroep. In verband met de op donderdag, 7 juni as. te houden stemming ter verkiezing van de leden van het Europese parlement vestigen wij er de aandacht op, dat kiesgerechtigden, die in een andere gemeente aan de stemming willen deelnemen een schriftelijk verzoek daartoe tot uiterlijk woensdag, 23 mei 1979 ter gemeentesecretarie kunnen indienen. Na 23 mei kan men m-.ndeling daartoe verzoeken. De kiezer dient zich dan onder overlegging van de ontvangen oproepingskaart in persoon ter secretarie te vervoegen. Dit kari tot uiterlijk vrijdag, 1 juli a.s. gebeuren. Voor het stemmen bij volmacht kan men uiterlijk tot 23 mei a.s. een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een vol- machtlegitimatiekaart (tevens oproe pingskaart). Ook is de mogelijkheid aanwezig dat de kiesgerechtigde de oproepingskaart kan overdragen aan een gemachtigde. Zowel volmacht gever als gemachtigde dienen daarvoor het desbetreffende op de oproepings kaart van de volmachtgever voor komende formulier te ondertekenen. In dit geval moeten beiden in hetzelfde stemdistrict zijn ingeschre ven en moet de gemachtigde de volmachtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn eigen stem. Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De oproepingskaarten zullen in de periode van 14 t/m 23 mei 1979 worden thuisbezorgd. Voor nadere inlichtingen en aanvraag formulieren kunt U zich wenden tot de plaatselijke secretarie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1