halve alles pri ijs en lag erj t WtB a o I UI l> 14 'i' I 'j1 'i' 'j1 'j1 'i' 'j1 'j1 an Os Dames-mode Theo Robert HAARMODE THEO ROBERT Dump Heiloo Dump Egmond Zomertijd - B i VAN TUINCENTRUM ANEGHEM Steeds 10% korting ill ill ill ill ill ill ill ill Ji ill J ELKE WEEK nieuwe modellen i 38 IEUWSBLAD VOO EILOO lo stemde Heiloo ïoor de Europese erkiezingen Timmerdorp 1979 Vrijdagavond weer eerste Braderie De nieuwe gemeentegids is er! Heiloo krygt z'n theater? Nieuw raadslid, W. M. Mast Het gaat goed met de Speel-O-theek Dorus de Waard tweede in biljartwedstrijd japonnen, rokken, blouses, pullovers, pantalons, mantels, blazers, jacks en mantelkostuums zijn nu speciaal geprijsd vrijdag koopavond I JUNI 1979 WINKELHOFj 't LOO i HEILOO 1 Vanaf dinsdag 26 juni a.s. bent u van harte welkom in de te openen kapsalon van aan de Kennemerstraatweg 123 te Heiloo. mzmÊmmmmmÊmzKmmmmmmmmmmmmzvmmmmjwmmm WITTE SPIJKERBROEKEN van Levis, Lee en Wrangier AUTOMOBILISTEN GEBED. GERANIUMS in 15 soorten PERKG0ED in 50 soorten FUCHSIA'S, ook op stam VASTE PLANTEN ROTSPLANTEN HEESTERS, STRUIKEN, KONIFEREN in containers Z0MER/HERFSTBL0EIENDE HEIDE Grote kollektie BLOEMPOTTEN. BAKKEN, SCHALEN, voor binnen en buiten in eterniet, roodsteen, kunststof TUINBEELDEN - TUINVAZEN TUINARCHITECTUUR WESTERWEG 373 HEILOO EUROFLORIJN HISTORISCHE GELEGENHEIDSMUNT TER GELEGENHEID VAN DE EUROPESE VERKIEZINGEN. sparen op onze jonge joyeuze mode door gebruik te maken van onze mode spaarkaart handig en verstandig JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo AGNES HUISHOUDSCHOOL HEILOO VOOR LB0/LHN0. Pastoor van Muijenweg 16 Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 JURKEN o.a. Robellev.a49.- BR0EKEN Vanilia69.90 T-SHIRTS en H0T-T0PS Baf KANTEN BLOUSES en T-SHIRTS BIKINI'S v.a32.50 SCHOENEN EN PUMPS LAKRIEMEN (9.95), SMALLE LEREN RIEMEN (9.95) in alle kleuren! 1 RAADHUISWEG 13 - HEILOO 44e JAARGANG No. 24 i Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie.* l P.v.d.A. C.D.A. f.V.DD. D'66 tC.P. P.P.R. C.P.N. G.P.V. P.S.P. jstlO 1791 stemmen 3014 stemmen 3514 stemmen 1194 stemmen 24 stemmen 193 stemmen 85 stemmen 25 stemmen 162 stemmen 39 stemmen Totaal geldige stemmen 10.141. Ongeldige stemmen 51. Geldige stemmen 10.092. Traditiegetrouw organiseert PAPPOD f »k dit jaar weer het timmerdorp. f je eerste vergadering is achter de rug yAjj nde gemeente is reeds benaderd voor ^4'ïet terrein. lieronder volgen enkele medede- ingen: latum: 7 t/m 10 augustus 1979 plaats: terrein aan het Malevoort, opzij van de Ronge. Kosten: f 5.- per weekkaart, leeftijd van de deelnemers: 6 jaar t/m 2 jaar. -j [aartverkoop: alléén op zaterdag 23 juni a.s. tussen 10 uur en 12 uur op de volgende essen: )e Ronge 31; Maas Geesteranusweg 15 Juni gaat de eerste braderie weer van start, voor het vijfde jaar, negen vrijdagavonden achter elkaar zal het weer extra gezellig zijn in het Stationscentrum Er zullen dit jaar meer stands zijn dan verleden jaar. Nu het Stationscentrum helemaal gereed is wordt de braderie zowel op de Stationsweg als op het Stations plein gehouden en kan men als het ware een rondje lopen. Er zullen 30 kramen staan en er zijn 15 losse plaatsen. Ook zijn er wat meer eettentjes, er komt een palingstand, oliebollen, suikerspinnen enz. De braderie is open van 19.00 - 21.30 uur. Onder enorme belangstelling heild vrijdagavond ,,de Zeskant" een fancy-fair waarvan de opbrengst was bestemd voor een school in India in Anantha Narayana. Er waren op de school allerlei activiteiten waar ook de kinderen volop aan meededen. Kaarsen uitsproeien met een waterpistoolverkleden, een soort markt er waren plantjes, te koop, T-shirts van de Zeskant er was een tent je' waar je wat kon drinken en overal was het even druk. Een geweldig initiatief, door het kind voor het kind. jDe opbrengst was maar liefst f 3000.-. Om de twee jaar komt er een nieuwe gemeentegids uit, nu voor de periode 1979-1980. Op de omslag staat abusievelijk alleen 1979 vermeld maar 1980 hoort er ook nog bij. Bij het openslaan ziet U allereerst de nieuwste plattegrond van Heiloo, waar zelfs het plan Boswijk al op vérmeid staat. Deze 'gids geeft U alle informatie die U nodig hebt om wegwijs te worden in Heiloo. U vindt achtereenvolgens, sociografische gegevens uit Heiloo, gemeentelijke instellingen, Bankinstel lingen en Nutsbedrijven, Taxi-centra les, gezondheidszorg, maatschappe lijke zorg, Kerkgenootschappen, on derwijs, cultuur, muziek, en zangver enigingen, vrouwenverenigingen, poli tieke partijen en vakverenigingen, sport, dierenverenigingen, en een hoofdstuk diversen. Op pagina 38 vindt U foto's van het Psychiatrisch Centrum„St.Willibrord" aan de Kennemerstraatweg. Daar onder een foto van de Betty's hof eveneens aan de Straatweg. Op pagina 44 treft U een afbeelding van de brandweerkazerne aan en op pag.50 de Oude Pastorij, die straks Oudheidskamer wordt. Pagina 58 toont U een foto van het landgoed Nijenburgh gelegen aan de Kennemerstraatweg terwijl op pag. 66 het bekende Witte Kerkje staat, dat in het centrum van Heiloo ligt. Pag. 76 laat U zien, hoe het beroemdeputje van Heiloo er uitziet, het z.g. Willibrordusputje. Het spijt, ons oprecht dat de onderschriften bij deze foto's ont breken. Mocht U geen gids ontvangen, dan kunt U er een op het gemeenthuis halen. De verspreiding neemt ongeveer 10 werkdagen in beslag vanaf heden. Dus niet direct naar het Gemeentehuis gaan! Attentie s.v.p. Dit betekent dat er kaarten telefonisch gereserveerd linnen worden. Indien men verhinderd is om zelf de kaarten te halen, is het raadzaam om iemand anders de kaarten te laten ophalen, en alleen op de vastgestelde lag en uren (niet eerder en niet later), ferdere mededelingen zullen volgen op de bekende manier via de Itkijkpost. Maandagavond werd in een gecombi neerde commissie vergadering van Openbare Werken en maatschappe- lijke zorg gesproken over het nieuwe theater o.l.v. wethouder J. Dekker. De eerste contacten over dit theater waren al op 25 mei 1976 gelegd. Maar nu komt het in de eerstvolgende raadsvergadering met een bestelklaar ontwerp. Er zal een oplopende vloer komen, dus amphitheater, aangepast aan het uiterlijk van de Winkelhof. Het interieur zal eenvoudig van opzet zijn. Er komt een toneel met 2 kleedkamers, een werkbalkon en een ruimte om zo nu en dan expositie's te houden. Er komen 319 zitplaatsen met een mogelijkheid tot uitbreiding van 32 stoelen te plaatsen op de omloop. Over de bouwkosten is nogal wat strijd geweest met de architect, maar er moest nu eenmaal bezuinigd worden. Eerst wilde men overgaan op een vlakke vloer maar op de totaalprijs van 3,2 miljoen scheelt dit „maar" f 175.000 en weegt dan niet meer op tegen de voordelen van een oplopende vloer (o.a. betere stoelen). De neer ten Hoope (Heiloo 2000) vroeg zich af of de uitgave van ruim 3 miljoen gulden wel verantwoord was en of de renovatie van het Astatheater niet een betere oplossing was. Volgens hem ging alles erg snel en wil ten Hoope liever een enquette houden hoe de ideeën „Theater tegenover overdekt zwemmen" lagen. Wethouder Dekker antwoordde hier op „hoe is het mogelijk dat U zegt dat alles zo snel gaat, we zijn er nu drie jaar over bezig". Bovendien was het voor enquette veel te laat, die periode was geweest. Er is de laatste jaren bijzonder veel aan de sport accomodatie gedaan, nu is het de beurt van de cultuur. Derenovatie van het Asta theater kost bovendien ook veel geld en wat men er voor krijgt is een nog kleiner theater dat op de verkeerde plaats staat. De heer Borsjes (Prog. Comb.) de heer Grondhout (V.V.D.) en de heer Pieters (C.D.A.) stonden allen achter de plannen van de gemeente. Telefonische afspraken kunnen gemaakt worden vanaf dinsdag 19 juni, 9 uur: telefoon 072-331843 Donderdagavond kwam de gemeente raad in buitengewone zitting bijeen. Burgemeester Glijnis had slechts één punt op de agenda staan, het dviseurs onderzoek naar de geloofsbrieven van het opnieuw te benoemen raadslid de ïeer W. M. Mast. werd een commissie benoemd ^bestaande uit mevr. G. Stikkel-Sigling VVD) de heer A. M. ten Hoope Heiloo 2000) en de heer L. J. A. van lantzig (Prog. Comb.). Alles werd in tde bevonden. (an het einde van de maand bij de trstvolgende raadsvergadering zal de eer Mast geinstalleerd worden. seniormaten49.50 juniormaten39.50 TELEFOON 072-336278 - 02206-4083 's Maandags gesloten. Geef mij een vaste hand en waakzaam oog, zodat geen mens door smart wordt aangeraakt, wanneer ik langs de wegen suis; gedoog geen onherstelbaar leed, door mij gemaakt. Wees GOD, een schild voor die mij lief zijn, thuis; bewaar hen voor de plaag van brarid en dood Geef mij het genot van zon en zeegebruis en geef mij oog voor méér dan het dagelijks brood. Neem haast en jacht naar snelheid, van mij weg. Geef mij veel kansen U van dienst te zijn; een oog voor anderen, veel overleg, Zodat mijn weg met vreugd, ja, goéd mag zijn. Amen. Dit gebed werd gepubliceerd in de Kampioen, uitgave van de ANWB. Wij menen echter dat het niet alleen voor automobilisten van toepassing is. Vrijdagavond kwam het bestuur van het Rode Kruis en de Federatieve vrouwenraad onofficieel bijeen in het kruisgebouw aan de Holleweg. De heer Visser vice-voorzitter van het Rodekruis afd. Heiloo zei: De speel-o-theek draait, het heeft veel werk, moeite en tijd gekost. Maar in de korte tijd dat de speel-o-theek nu draait zijn er maar liefst 31 kinderen die hiervan al gebruik hebben gemaakt. Hieruit blijkt, hoe dringend het nodig was hier een speel-o-theek te beginnen. Maar het kost natuurlijk veel geld, want het is duur speelgoed. Mevr. van Duijvendijk, mocht, namens de Federatieve Vrouwenraad, die elk jaar de zomerpostzegelactie organiseert, een bedrag van f 10.000 geven voor de speel-o-theek. Iedereen toonde zich uiteraard zeer verheugd met dit grote bedrag. De heer Visser zei in z'n dankwoord: „Dit is niét een steentje dat U bijdraagt maar een kei", hoewel hij wel hoopte dat de steentjes in de toekomst bleven komen. Dinsdagavond j.l. hield Dr. H. J. M. Langedijk een uiteenzetting van zijn werk voor de medewerksters (uitleen- sters) van de Speel-o-theek regio Heiloo. Dr. Langedijk is revalidatiearts en coördinator in het Muiderpoort- ziekenhuis te Amsterdam. Hij heeft een veelomvattende taak en daarom mochten wij ons gelukkig prijzen dat Dr. Langedijk de tijd nam, ons over zijn werk te vertellen. Hij gaf uitgebreid informatie over net werken met gehandicapten, en zegde toe de medewerksters te willen begeleiden met hun taak, om de samenwerking tussen ouders, kinderen en uitleen- sters zo goed mogelijk te laten verlopen. Zonder ons te willen opdringen willen wij ons in dienst stellen van de ouders en hun kind. Er werd intensief geluisterd en er kwamen vragen los. Wij bedanken dan ook dr. Langedijk hartelijk voor deze interressante avond. TEL. 332417 Euroflorijn' heet de bijzondere munt die zal worden uitgebracht ter gelegenheid van de Europese verkie zingen op 7 juni. Het eerste exemplaar werd heden door minister-president Van Agt in ontvangst genomen bij, gelegenheid van de opening van Rijksweg 15 (weer een stuk Europa- weg.) Het is een zogenaamde gelegenheids- munt, waarvan de oplage beperkt zal zijn. Verzamelaars verwachten dat de munt in de toekomst grote historische waarde krijgt. Gelijktijdig met de Euroflorijn' komt een tweetal munt-enveloppen op de markt, die vooral voor filatelisten belangrijk zijn. De enveloppen worden afgestempeld op 7 juni in Amsterdam en op 10 juni in Brussel en zijn respectievelijk gefrankeerd met de speciale nederlandse of belgische postzegel ter gelegenheid van de Europese verkiezingen. Goud, zilver brons. De 'Euroflorijn' wordt bij Yorkmint in Engeland geslagen in goud, zilver en brons. De waarden van ,de drie versies zijn respektievelijk 100, 10 en 1 Euroflorijn. Zoals gezegd, blijft de oplage beperkt tot van tevoren vastgestelde hoeveel heden. Voor de distributie in geheel Europa worden in totaal 500 gouden, 6.000 zilveren en 10.000 bronzen munten geproduceerd. Voor het ontwerp zorgde Pieter Wetselaar. Het initiatief voor de vervaardiging van de Euroflorijn' komt van de Nederlandse firma Monumunt Manifestaties b.v. in Eist. De gelegenheidsmunt heeft een diameter van bijna 39 mm. Met randteksten aan beide zijden wordt in Frans, Duits, Engels, Nederlands, Deens en Italiaans aangegeven dat de uitgifte plaats vindt ter gelegenheid van de Europese verkiezingen. Verder zijn op de Euroflorijn' de hoofdmotieven uit de wapens van de negen EG-lidstaten afgebeeld; ze worden omgeven door elkaar gedeel telijk overlappende cirkels, waarmee de onderlinge verbondenheid is gesymboliseerd. Aan de andere kant zijn de twaalf sterren uit de vlag van de Raad van Europa te zien. Voorts is het tijdstip van uitgifte (juni 1979) vermeld. Enveloppen De gelijktijdig met de Euroflorijn uit te brengen muntenveloppe heeft het karakter van een zogenaamde eerste dag enveloppe', waarvoor met name filatelisten interesse hebben. Van de nederlandse en Belgische versie worden tesamen 2.000 enve loppen vervaardigd met een afbeelding van de munt, eenzelfde aantal met een bronzen munt en 1.000 exemplaren met een zilveren munt. De prijzen zijn respektievelijk f 12.50; f 20.-; en f 87.50; De losse' bronzen Euroflorijn kost f 7.50, de zilveren f 75.- en de gouden f 750.-. Voor de gehele serie (Van elke versie één) betaald men f 832,50. Bij de munten worden garantiecerti ficaten verstrekt, waarop de vervaar digde aantallen en specifikaties van de gebruikte edele metalen zijn vermeld. Voor nadere informatie en een bronzen Euroflorijn kunt u zich wenden tot: Monument Manifestaties b.v. postbus 23 6600 AA Eist (Gld) tel. 08819-4249. Op 4 juni werden in Lastrada aan de Kennemerstraatweg onderlinge wed strijden gehouden van de Biljartclub O.K.K. (Oefening Kweekt Kunst) of zoals de leden zelf zeggen ons ketsende keutje. Het oudste lid, Dorus de Waard, behaalde de tweede plaats, en won een beker die hij mag behouden. Nog een beetje beduusd van de onver wachte overwinning, drong het langzaam tot hem door dat hij echt de tweede plaats had behaald. Dorus de Waard is een zeer gewaardeerd lid van O.K.K. de meeste mensen kennen Dorus wel, hij rijdt door Heiloo met paard en wagen en wat u niet meer wil neemt hij graag mee. Dorus heeft twee passies in z'n leven, paarden en biljarten en met dat! laatste viel hij nu in de prijzen. Proficiat! LIJST VAN GESLAAGDEN EIND EXAMEN 1979. Uit Heiloo zijn geslaagd: Karen Bakker, Carla Dijkman, Dorine Groot, José Hageman, Nina van 't Kaar, Marian Kramer, Astrid Mors, Marjolein Pater, Jacquelien Streng- man, Lenie Terneusen, Afine Visser, Manon Vissers, Ingrid de Vries, Annet de Wit, Yvonne van Broeckhuysen, Ellen Kamstra, Annette Keulemans, Marion Leenen, Annemiek Leijenaar, Anita Min, Lot Mol, Tiny van Santé, Miriam Vijn, Mechtel Wigman. Uit Egmond zijn geslaaga: Tanja Castricum, Greetje Duinmeijer, Jeannette Ory, Annelies Valkering, Stella Valkering, Margriet Venema, Elly Admiraal, Ilonka Beers, Thea Boendermaker, Ria Sengers, Anja Visser, Anita de Waard, Anja Zentveld. Uit Limmen zijn geslaagd: Trudi van Dijk, Anja Groot, Thea Admiraal, Jolanda Bakker, Lida Levering, Jacquelien Min, Carina de Winter. Uit Castricum slaagde: Marion van der Himst. Er waren geen her-kansingen nodig, en er waren geen gezakt en! e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1