alleen verkrijgbaar bij: schilder SP0RT en SPEL vlotmon L MALLEVOORT VERHUUR Altenburg altenburg we ster weg 259 heiloo makelaardij0^ glas-servies tafels stoelen etc. ASPERGE SPECIALITEITEN Lamskoteletjes compleet garnie f 17.50p.p. DE VEILIG EN SNELWERKENDE LOOGPASTA Slijterij - Wijnhandel GREEUW Een zeilvakantie op de Middellandse Zee 13 JUNI 1979 „n TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 HEIL00ER BRIDGE CLUB Voor aan- en verkoop of taxatie van.uw woning Alkmaar Stationsweg 56 Onze cuisine presenteert in mei en juni Als maand-specialiteit wordt geserveerd: Tevens keuze uit een uitgebreide specialiteitenkaart met geflambeerde gerechten en menu's Romantique. UITKIJKPOST ZELFLOGER VERWIJDERT OUDE VERF, VERNIS EN LAKLAGEN VAN HOUT. STEEN EN METAAL ZONDER KRABBEN OF SCHUREN TE GEBRUIKEN OP BIJV: DEUREN, KOZIJNEN, BALKEN, TAFELS EN KASTEN Nllen. J. VOORHUIS, LID VAN VERDIENSTE FORESTERS. Donderdagavond hield de vereniging de Foresters haar jaarlijkse ledenver gadering. Hierin nam de heer J. Voorthuis definitief afscheid als voorzitter van het juniorenveldvoetbal. De voorzitter, de heer C. J. Visser zei: Vanaf augustus 1963 ben je onafgebroken in functie geweest, waarvan vele jaren als voorzitter. Je bent een integer mens met een grote gevoelswaarde, we zijn je veel dank verschuldigd, daarom heeft het bestuur je voorgedragen als lid van verdienste". De heer Voorthuis toonde zich zichtbaar verheugd met deze onderscheiding, ook zijn vrouw werd niet vergeten en in de bloemetjes gezet. Verder had de vergadering een gewoon verloop. Voorzitter C. J. van Leeuwen blikte terug op 1978. De vereniging heeft nu 1050 leden. De handbalafdeling had een goed jaar achter de rug want zowel het eerste als het tweede team werden kam pioen. De voetbal zat het minder mee, de hoofdtrainer Ab Krul moest om gezondheidsredenenzijn functie neer leggen, hij werd opgevolgd door de heer G. Fahrenhorst. Een punt dat er uitsprong was de bezetting van de kantine, deze heeft dringend versterking nodig, en daar moet een oplossing voor komen. Na de pauze was er gelegenheid tot vragen stellen en kon men over de verschillende zaken discussiëren. D. V. W. JEUGD. J.l. zaterdag 9 juni hield de jeugd van D.V.W. haar eerste jeugdwedstrijd van het nieuwe seizoen. De opkomst was een grandioos succes, maar liefst 110 kinderen namen aan deze wedstrijd deel. Het was geweldig kinderen, jammer dat de visjes het minder deden. Niettemin het was gewoon een grandioos visfestijn. Jammer ook dat er zo weinig ouders eens even om een hoekje komen kijken wat hun kinderen en het bestuur van D. V. W. aan het doen zijn? Je zal er maar voor gezet worden, een klein bestuur met 110 kinderen. Maar we houden vol, en wij zetten ons beste beentje voor en dat doen jullie ook jongens en meisjes. Nog even iets over de wedstrijd. Het festijn\ begon om ongeveer 8.30 uur in plan oost in de eerste 3 vijvers. We bleven daar 2 uur vissen, want verkassen met 110 kinderen valt niet mee. De vangsten waren niet zo denderend. Maar volgende keer gaat het wel weer beter. Gelukkig was het stralend weer. En zo werd het toch een leuke visochtend. De prijsuitreiking vond plaats in de H.S.V.-kantine, waar iedereen op koek en chocomel werd getrakteerd. Ook kreeg iedereen een prijsje of hij wat gevangen had of niet. Welke vereniging doet zoiets? Nou zoiets weet de jeugd van D.V.W. te versieren. En dat komt omdat wij een gezonde club zijn en het bestuur met 100 procent achter jullie staat en blijft staan. Wij verlangen dus niet zoveel,als jullie maar in grote getale blijven komen. Nu nog een paar uitslagen: I. M. Kuipers 38 st. 2. B. Droog 29 st. 3. D. Liefhebber 29 st. 4. R. Stoel inga 29 st. 5. D. de Boer 23 st. 6. K. Essentod 16 st. 7. E. Braakman 16 st. 8. J. Buis 12 st. 9. K. Beers 12 st. jBeste kinderen tot over 14 dagen en het liefst in nog grotere getalen.Nog iets binnenkort is er een jeugdwed strijd die geldt voor het kampioen schap van nederland. Deze wordt gehouden op donderdagavond 5 juli. Inschrijving vóór woensdag 25 juni, inschrijfgeld f 2.50. Aanmelden bij M. Sengers Heerenweg 143. Daar krijg je een formulier. Dat vul je in en dan kan je meedoen. Het water is de Recreatie vijver van Heiloo. Plaats van samenkomst de H. S.V. kantine, kaartuitreiking om 18 uur; wedstrijd duurt van 19 - 21 uur. Prijsuitreiking in de H. S. V. kantine om ongeveer 21.30 uur. Vissen op alle maten zonder muggen- larve. Maximale hengellengte 8 mtr. Nu nog het laatste bericht. Wie heeft er per ongeluk een hengel teveel meegenomen tijdens de prijsuitrei king. Deze was van een visvriend van jullie en die nu gedupeerd is. Het was een groene hengel, merk Concorde, tevens telescoop. Breng hem even bij mij thuis en ik bezorg hem terug bij de eigenaar. Bedankt hé! Adres van bezorging H. Haanraads Sandecamp- laan 6 Heiloo. Jongens tot over 14 dagen. Het bestuur van D,V.W. maakt bekend dat ook de hengelrechten zijn verkre gen voor de vijver aan de Frederica's- Hof, de vijver met de fontein. Voor deze vijver gelden dezelfde bepalingen als voor de andere vijvers. Voor Wijnen en Gedistilleerd WIJ BEZORGEN AAN HUIS TEAMS T.V. HEILOO MISSEN PROMOTIE Afgelopen weekend zijn drie teams van Tennisvereniging Heiloo", er niet in geslaagd, na net behalen van het kampioenschap, in hun afdeling óók te promoveren. Het in de zondagcompetitie spelende Heiloo II kwam uit tegen Oude Rijn I niet verder dan een 6-2 uitslag. Niettemin was het Verlies1 tegen de aanmerkelijk sterkere tegenstanders bijzonder eervol. In de zaterdagcompetie, heren, bleek weer eens dat óók games de doorslag kunneu geven. Heiloo I trad thuis aan tegen Langendijk I. De uitslag was na spannende partijen 3-3. In sets kwam men eveneens tot een gelijk spel: 7-7. De heren van Langendijk bleken echter 69 games gescoord te hebben terwijl Heiloo het met 65 games moest doen. Langendijk promoveerde derhalve. Heiloo III, dat tijdens de competitie reeds tweemaal met Assumburg III had afgerekend, moest nu tegen het 2de team van Assumburg in Heems kerk aantreden Tot de laatste heren dubbelpartij bleef Heiloo in de race. Echter deze partij werd in 2 sets in het voordeel van Assumburg beslist zodat Assumburg kon promoveren. T.V. Heiloo bereidt zich intern thans reeds voor op het eindtoernooi, of wel de clubkampioenschappen. De wed strijden in de desbetreffende poules worden thans reeds op het park gespeeld. Extern richt de vereniging zich op het open D-toernooi, het zgn. DORS- -Toernooi, dat in de week van 2-8 juli wordt gehouden. T. V. Heiloo zal - als een van de weinige verenigingen in de naaste omgeving - tevens kunnen profiteren van de lichtinstallatie waardoor partijen in de avonduren niet behoeven te worden afgebroken. Reeds zijn een honderdtal inschrij vingen binnen. Tot en met 23 juni a.s. kan men zich aanmelden bij het wedstrijdsecr.: Keldercroftlaan 40, tel. (072) 332812. Uitslagen donderdag 7 juni: Groen NZ: 1. hr./mw. H. Toby, 64 pet.; 2. dames Gallee-Moscou, 57 pet.; 3. hr./mw. G. Toby, 47 pet. Groen OW: 1. dames Berkman-Roos, 57 pet en dames Koens-Löhr, 57 pet.; 3. dames v. Duin - Frugte, 55 pet. Blauw NZ: 1. dames v.Hoolwerff -Spruyt, 52 pet.; 2. heren Heynis-Post, 51 pet.; 3. dames Feller-v.Swol, 49 pet., dames Imeson-Worp, 49 pet. en dames de Jager-Meyering, 49 pet. Blauw OW: 1. hr./mw. v.d.Zijden, 60 pet.; 2. dames v.d.Goot-de Wit, 53 pet,; 3. hr./mw. Bies, 52 pet. Zoals we al verwachtten, komen er de komende weken in verband met vakanties plaatsen vrij, die kunnen worden ingenomen door niet vast spelende leden, onze vaste reserves en verdere bekenden, die wel eens zijn ingevallen. Met al deze kunnen we voorlopig afspreken, dat U zich vóór woensdagavond 9 uur kunt melden, als U zou willen meedoen; is er een hele tafel vrij, dan wordt U zonder meer ingedeeld wanneer U zich met 4 mensen opgeeft; paren en eenlingen worden ingedeeld, als de bezetting van de avond hiertoe de mogelijkheid biedt. En dan nog eens met veel nadruk: hebt U zich opgegeven voor spelen op elke donderdag en bent U verhinderd, bel dan even vóór woensdagavond 9 uur tel. 331676. De volgende week hopen we te kunnen vertellen, wat we in de maand juli gaan doen, dat is dus in de periode, dat het Open Huis gesloten is; het is al vrijwel zeker, dat we op een of andere manier doorgaan. Inlichtingen over onze vereniging, over lidmaatschap voor het komende winterseizoen of andere zaken zijn verkrijgbaar bij onze bestuursleden de heren J. J. v.d.Zijden, tel. 331676, W Zwitselaar, tel. 330149 en J. Löhr, tel. 330052. JUNIORENHONKBALTEAM VAN BSC HEILOO MAAKT INDRUK Het ziet er naar uit dat de Base- en Softball Club Heiloo van het junioren honkbalteam veel plezier kan hebben in dit seizoen. Met de Pinksterdagen zorgden de junioren al voor een daverende verrassing door in een sterk bezet internationaal toernooi in Amsterdam de finale te halen. Dat het in deze finale uiteindelijk van het Amerikaanse Ramstein verloor, is geen schande. Belangrijker was echter de overwinning, die het vrijdagavond in de competitie behaalde op het sterker ODIZ Frogs uit Zaandam. De 6-2 overwinning betekent niet alleen dat BSC Heiloo goed meedraait in dë juniorencompetitie in het rayon Noord-Holland, maar dat het zelfs een regelrechte kampioenskandidaat is geworden. Het juniorenteam is niet het enige dat bij BSC Heiloo goed draait. Neem het eerste honkbalteam. Indien het van avond van Vikingen wint en zondag het sterke Amsterdamse Meteoor verslaat, dan is een eerste of tweede plaats in de eerste klasse van het distrikt Noord West zeker haalbaar. Zonder Benno Dijkstra en Wil van Hecke werd zaterdagmiddag in Heiloo met 8-5 Geel Wit verslagen. Een ander regelrechte kampioens kandidaat is het vierde softballteam xvan Heiloo. Vrijdagavond werd in een enerverende wedstrijd het tot dan ongeslagen WSV met 9-6 ingepakt en teruggestuurd naar Wormer. Door deze overwinning heeft Heiloo alleen de leiding genomen in de derde klasse B van het rayon Noord-Holland. Het eerste softballteam van BSC Heiloo blijft eveneens op het pad der overwinningen. Dinsdagavond werd De Spartaan uit Amsterdam voor de tweede keer verslagen, nu met 5-3. De overwinning tegen Neptunus uit Rotterdam viel heel wat groter uit. In vijf innings werd de monsterscore van 2-29 bereikt. De uitslagen in deze landelijke tweede klasse A waren in de afgelopen week bijzonder verrassend. Koploper sparta verloor twee keer, Spaarnwoude is de klap die het vorige week zaterdag in de wedstrijd tegen Heiloo kreeg niet meer teboven gekomen en heeft geen overwinning meer kunnen boeken. Pino's werd in IJmuiden verrast door Herons. Het gevolg van deze uitslagen is dat BSC Heiloo nu samen met Sparta en Pino's aan de leiding gaat. Het programma: Voor het komende weekend staan enkele bijzonder spannende wedstrij den op het prógramma. Allereerst het eerst honkbalteam. Dat speelt zondag middag om half drie op eigen terrein tegen Meteoor. De Amsterdammers zijn net als Heiloo erop gebrand het verloren gegane terrein weer terug te pakken, zodat een spannende wed strijd kan worden verwacht. Het eerste softballteam zal het moeilijk krijgen tegen Wassenaar. Het mist net als zondag werpster Marjolein van der Veen, zodat Yvonne Renooij of Monique Sanches de verdediging moeten gaan leiden. Met een goed optredend veld mag dit echter geen problemen opleveren. Het programma ziet er verder als volgt uit: THUISWEDSTRIJDEN: WOENSDAG 13 JUNI: Honkbal junioren 19.30 uur: BSC Heiloo B - Alcmaria Victrix Softball pupillen 18.00 uur: BSC Heiloo B - Herons A VRIJDAG 15 JUNI: Softball senioren 19.30 uur: BSC Heiloo 4 - ODIZ Frogs 3 ZATERDAG 16 JUNI: Honkbal senioren 13.00 uur: BSC Heiloo 2 - Geuzen 2 Softball senioren 17.00 uur: BSC Heiloo 1 - Wassenaar 1 Softball pupillen 10.00 uur: BSC Heiloo B - Cromtigers ZONDAG 17 JUNI: Honkbal senioren 14.30 uur: BSC Heiloo 1 - Meteoor 1 Honkbal pupillen 10.00 uur: BSC Heiloo 2 - Herons C Honkbal pupillen 12.00 uur: BSC Heiloo 1 - Herons 1 (beker) UITWEDSTRIJDEN WOENSDAG 13 JUNI: Honkbal senioren 19.30 uur: Vikin gen 1 - BSC Heiloo 1 VRIJDAG 15 JUNI: Softball senioren 19.30 uur: Crom tigers 1 - BSC Heiloo 2 Softball senioren 19.30 uur: Herons 3 - BSC Heiloo 3 ZATERDAG 16 JUNI: Honkbal junioren 13.00 uur: Baers B - BSC Heiloo B s, ZONDAG 17 JUNI: Honkbal senioren 10.00 uur: WSV 2 - BSC Heiloo 3 Honkbal adspiranten 10.00 uur: Alcmaria Victrix - BSC Heiloo Softball pupillen 10.00 uur: Herons A - BSC Heiloo A Peanuts Heerhugow. 12.00 uur: Flying Petrels A - BSC Heiloo A Peanuts Heerhugow. 12.45 uur: Herons A - BSC Heiloo A Peanuts Alkmaar 10.00 uur: Herons B - BSC Heiloo B Peanuts Alkmaar 10.45 uur: BSC Heiloo B - Seagulls Peanuts Alkmaar 11.30 uur: Alcmaria Victrix - BSC Heiloo B TREKKING LOTERIJ Z EN PC HEILOO ANNEX BINGO-AVOND Zoals uit de advertentie in dit blad blijkt, zal zaterdag 16 juni a.s. door notaris A. J. van den Bosch de trekking worden verricht van de door dë Stichting Z en PC Heiloo georganiseerd loterij. Ter omlijsting van deze trekking zal een bingo-avond worden gehouden, waarvoor een ongekend aantal aan trekkelijke prijzen beschikbaar is gesteld. Verwacht mag dan ook worden, dat het wederom een drukte van belang zal worden in de benedenzaal van Sporthal 't Venne- water. Deze feestavond, welke voor eenieder vrij toegankelijk is, vangt om 20.00 uur aan. FORESTERS WINT HONKBALMARATHON VAN ALCMARIA In een bijna vier uur durende wedstrijd, waarin van alles te beleven viel hebben Alcmaria en Foresters geprobeerd elkaar op de knieën te krijgen, maar beide ploegen bleven echter prima overeind zodat de wedstrijd tot het einde toe open bleef. Foresters was uiteindelijk de geluk kigste en won met klein verschil: 12-14. Beide ploegen verschenen geladen aan de lijn, niet alleen omdat ze oude rivalen zijn, maar ook omdat de verliezer voorlopig terugverwezen zou worden naar de middenmoot van de ranglijst. Foresters begon aan slag maar kwam niet verder dan twee man op de honken. In de slagbeurt van Alcmaria leek het erop of Foresters onder de voet gelopen zou worden, want toen de strak leidende scheids rechter J. Lind de derde nul afriep had Alcmaria viermaal gescoord en nog twee man op de honken staan. Foresters krabbelde echter in zijn tweede slagbeurt terug naar 4-2, toen René Nanne twee man thuissloeg. Dit herhaalde hij de volgende inning, maar nu met slechts een man onderweg: Doppie Treurniet: 4-3. In de vierde inning schiep Alcmaria zich een uitstekende positie. Er waren al twee man binnen toen Jan Schut met nog twee man op de honken een tweehonkslag gaf 8-3, maar hij werd zelf even later onnodig ingesloten en uitgemaakt. In de vijfde inning leefde Foresters op toen catcher Henk van Wissen aan slag kwam met alle honken bezet, maar Alcmariawerper Gerard Brakenhoff kreeg Henk, die overigens een goede partij speelde, op de knieën: 8.-4. De gelijkmakende slag beurt van Alcmaria was een getrouwe copie van die van Foresters: een man kwam binnen, de honken liepen vol en werper Frank Vink, die de werpheuvel van Jeroen de Wit had overgenomen, moest alles geven om de derde man te pakken en erger te voorkomen: 9-4. De zesde inning was eindelijk een stille waarin alleen Foresters een puntje inliep, maar dat was stilte voor de storm want in de zevende was het weer volop raak. Paul Kaart kwam na een vangiout op het eerste honk, Henk van Wissen haalde uit naar het verre veld, en Hein van Vreden kwam er ook bij na een Alcmaria misser. Daarna kwam Dop Treurniet aan de slag die zich deze kans niet liet ontglippen: met een mooie honkslag veegde hij de honken schoon en toen de balans werd opgemaakt was men weer even ver als bij het begin: 9-9. In 'de 8e inning legde Alcmaria de basis voor de Föresterszege, door foute verwerking van een stootslag van René Nanne konden drie lopers thuiskomen: 9-12 en na nog twee vrije lopen voor vier wijd nam Herman Lemstra de heuvel over. Hij kreeg geen honkslag meer tegen maar kon toch ook niet verhinderen dat de twee geerfde lopers binnenkwamen 9-14. Ook nu leek de geschiedenis zich te herhalen: Foresters hielp daarna Alcmaria via een vangfout, vierwijd en foute verwerking van een stootslag aan drie punten 12-14, maar Frank Vink bracht de rust terug door twee slagmensen uit te schakelen. In de laatste inning kreeg eerst Foresters alle honken vol maar wist de oogst niet binnen te halen. Alcmaria kreeg twee man in scoringspositie, met een man uit en de kop aan slag zodat de kans groot was dat Alcmaria de stand weer gelijk zou trekken waarna er nog verlengd zou moeten worden ook. Maar tot opluchting van alles wat Foresters heette wierp Frank tweemaal drieslag. tel. 072-1 18870 NIEUWS VAN P. C. HEILOO EN OMSTREKEN J.l. zondag was de tweekamp Klein maar Dapper-Heiloo en omstreken. De hele club met pony's en supporters waren in de Schermer en hadden gezamenlijk een fijne dag. Begunstigd door fijn weer waren de uitslagen als volgt voor onze club: Ind'.dressuur klasse BI. 1. Carola Lute; 2. Simone Zomerdijk; 3. Carolien Kaay. Klasse B. 5. José Mul. Klasse B-L: 1. Karin de Zeeuw; 3. Tilly Neelen; 4. Monique v.d.Velden; 5. Sandra Broers. Klasse LI en L2: 4. Karin Bolten. 5. Nel Hopman. B. springen: 2de Sandra Broers. Ons achttal haalde een le plaats en het viertal een tweede. Aan een spel werd met enthousiasme meegedaan. Na de parade ontving ieder een herinneringsvaantje. y( Clubkampioen werd Klein maar Dapper, maar er is met plezier gereden. A.s. zaterdag is er wedstrijd op de terreinen van manege Groot voor de wedstrijdruiters en zondag om 10 uur 's ochtends wordt er op eigen terrein geoefend. Komt U eens kijken? Het is aan de Vennewatersweg. ZWEM EN POLOCLUB „HEILOO" ORGANISEERDE EERSTE KAMPEERINSTUIF IN WEST-NEDERLAND VAN DE K.N.Z.B. De K.N.Z.B. organiseert reeds enkel jaren in 4 verschillende plaatsen ij Nederland kampeerinstuiven. Voor leden van de verenigingen aangesloten zijn bij de K.N.Z.^, worden deze instuiven georganiseerd Dit jaar voor het eerst werd voo regio West-Nederland op verzoek va de K.N.Z.B. door de recreatievl zwemcommissie van de Zwem- Poloclub Heiloo een kampeerinstuij georganiseerd op de Camping „KleiJ Varnebroek" te Heiloo. Vanaf vrijdagavond t/m zondag middag hebben ongeveer 75 dej nemers een fantastisch weekei doorgebracht in tent of caravan. Vrijdagavond vond de officiële op ning plaats door de vice-voorzitter vi de K.N.Z.B. voor recreatief-elemen Dit is het schip waarmee U veertien dagen langs de Cote d'Azur kunt zeilen Wat zou U zeggen van een zeiltocht op de Middellandse zee, langs leuke haventjes aan de Cote d'Azur. met tochten naar Corsica en Menorca? Dit moet velen als muziek in de oren klinken, maar het kan. Frans Bijlsma heeft een prachtig zeiljacht gekocht en het ligt in zijn bedoeling U een onvergetelijke vakan tie op de Middellandse zee te bezorgen. Veertien dagen lang zal hij Uw kapitein en gastheer zijn. Het is de bedoeling, dat gedurende 2 weken, met een man of zeven een zwerftocht gemaakt wordt. Mensen die aktief mee willen zeilen en iets over navigatie en de apparatuur willen leren, zijn hier helemaal op hun plaats, maar wilt U liever lekker lui in de zon liggen, dan kan dat natuurlijk ook. De maaltijden aan boord kunt u zelf klaar maken als U daar zin in hebt, alles is hiervoor aanwezig, maar denkt U, zo'n havenplaatsje trekt me wel en ik wil veel liever daar wat eten en daarna" nog wat passagieren, U bent vrij om te gaan en te staan waar U wilt. Aan boord bevindt zich ook een dinghy (een opblaasbare rubberboot) met buitenboord motor en voor onderwatersport is alle apparatuur aanwezig. Het water is er schoon, dus U kunt er ook heerlijk zwemmen. Wat is het voor een schip? Het schip is een EUROS KITS (ontwerper en bouwer van Amel, Frankrijk) is 12-1/2 meter lang, het totale zeiloppervlak bedraagt ongeveer 100 m2 er zit een Renault dieselmotor in van 55 PK. Aan boord zijn 8 slaapplaatsen verdeeld over 3 kabines, er is warm en koud stromend water, een douche en 2 toiletten. Er is een semi overdekte stuurkabine. Het schip is uitgerust met: 8 zwemvesten, electronische log en snelheidsmeter, dieptemeter, sailor ontvang toestel in combinatie met radiopeilkompas, gemini kompas, reddingsvlot, 2 ankers. Met wie gaat U nu in zee? Met Frans Bijlsma, die al van kind af aan gevaren heeft. Hij voer toen in een Kotter, zonder motor, dagen op het IJsselmeer of de Waddenzee. Maar toen Frans over stapte in het huwelijksbootje moest ae Kotter verkocht worden. Toen maakte hij wel reizen met vrienden naar Engeland en Schotland, maar de wens naar weer eens een eigen schip bleef. Toen vier jaar geleden de fabriek waar Frans Bijlsma werkte werd gesloten, stond hij op straat. Toen werd het idee geboren iets voor zichzelf te gaan beginnen. Er ging veel tijd zitten in het zoeken naar een goede boot. Er werden contacten gezocht in Fran krijk en Engeland en in Engeland was het, waar het schip van zijn dromen lag. Een witte tweemaster genaamd „Brunella" en die naam blijft ze houden. Als U zin hebt om op deze wijze een overgetelijke vakantie door te brengen dan kunt u alle inlichtingen krijgen bij: Frans Bijlsma, Brasem Croftlaan 20, Heiloo, tel. 072-333825 en bij afwezigheid: Henk Padlina, tel. 335208. De reizen beginnen ongeveer half augustus vanuit Nice. Winkelcentrum Mallevoort Hoekstuk 9 Heiloo Tel 072 33 51 63 taire zaken mevrouw M. A. Herben-' Stribos. Ook de bondsvoorzitter van d K.N.Z.B. de heer K. v.d.Pol m echtgenote was aanwezig. Vrijdagavond werd gebruikt als kennismakingsavond. Zaterdagmorgen was in 't Baafje een zwem instuif georganiseerd voor deel nemers en publiek. Veel leuk speelmateriaal was in het bad uitgelegd. De rest van de zaterdag en zondag werden de deelnemers door enige recreatie-zwemleiders actief bezig gehouden. Het weer werkte goed mee zodat het een zeer geslaagd weekend is geworden. Deze kampeerinstuif is hopenlijk de eerste in een reeks van vele instuiven. POSTDUIVENVERENIGING „HEILOO S LUCHTPOST" J.l. zaterdag hadden onze duiven weer twee afstanden te verwerken. Eén ging naar Duffel op 168 km., een ander deel naar St. Quentin op km. afstand. Voor Duffel 135 stuks van 20 leden en voor St. Quentin 45 stuks van 10 leden. Begunstigd door goed weer konden de duiven op weg naar huis weer tot een snelheid komen van ca. 80 km. per uur. Van Duffel was de snelste van N. de Haan; tijd van aankomst 12 uur 46 min. 57 sec.; snelheid 1373,92 mtr, per minuut of 82,375 km. per uur. Van St. Quentin was de snelste eveneens van N. de Haan; tijd van inkomst 16 uur 1 min. 29 sec,; snelheid 1331,34 mtr. per minuut of 79,88 km. per uur. Van Duffel waren er weer enkele opvallende prestaties. N. de Haan, ml slechts vier duiven mee, bezet k eerste drie plaatsen in de totaal uitslag; R. Middelburg met zeven duiven mee, klokt er daarvan vijf in een tijdsbestek van 1 minuut en 21 sec. en alle vijf in concours; ons eerstejaars lid, N. Adrichem, eiste de vijfde plaats voor zich op. N. de Haan (4) 1-2-3- 1000 ptn; J. de Best (5) 4-8-23 889 ptn; N. Adrichem (6) 5 852 ptn; S. Meijssen (4)6 815 ptn; J. Berger (5) 7-21-27 778 ptn; B. Meuleman (3) 9 704 ptn; H. Lases (9) 10 667 ptn; Th. v.d.Berg (3) 11 629 ptn; C. Mienis (8) 12-13 593 ptn; R. Middelburg (7) 14-17-20-22-26 519 ptn; H. Dijkstra (10) 15 481 ptn; Kaandorp-Keppel (6) 16-18-25 444 ptn; P. Bakker Sr. (5) 19 333 ptn. Comb. Breed (10) 24 148 ptn; Totaal-uitslag St. Quentin N. de Haan (6) 1-6-9 1000 ptn; B. Meuleman (3) 2 889 ptn; H. Lases (4) 3 778 ptn; P. Bakker Sr. (5) 4-7 667 ptn; Comb. Breed (3) 5 555 ptn; Th. v.d.Berg (2) 8 111 ptn; P.S. Belangrijk voor alle leden afwijking van het bestaande vlie| programma moet reeds a.s. vrijdag li juni ingekorfd worden voor Hülegom; jonge duiven! wachtbeurten: a.s, donderdag: Orleans: S. Meijssen enH,: Nowee en a.s.Vrijdag: Vilvoorde: N. Adrichem; Sj. Bakker; J. Pepping en Th. Schut. Cafe - Restaurant TAP: BRAND BIER UIT WYLRE (L.) STRAND-BOULEVARD 7 1931 CJ EGMOND AAN ZEE Tel. 02206-1352.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 6