□rc hipLDn halve 1 ün Os alles pr ijs en lag riTi'rii'rm HET IS ZOVER ALLES STAAT KLAAR EN IS UNIEK mjjmm I 11 11 ^Si i 1 keemun n Bolten Heiloo massief-eiken - leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens O O Dames-mode IAI I i.'MXTXT.T.T.LT Dames- Heren schoenen en Vanavond JAARMARKT op de Kerkweg in Limmen. Vele attrakties! Vanaf 7 uur. OPHEFFINGSUITVERKOOP 112 PRIJZEN WARENHUIS VAN SCHAIK Adviseren in de mode-verkoop Verkoopster LU LU Grote belangstelling bij afscheid J. Bolten IEUWSBL R HEILOO "de heeren-slaaer" Nieuwe wethouder, mevrouw A. A. M. Willemse-van der Ploeg I Éjt 4 JUL! 1979 44e JAARGANG No. Ï7 Woon - (ver)bouw info-centrum HEERËNWEG 70 A TEL. 334120 WINKELHOFj 't LOO i HEILOO 1 Ifyytivmt tfaQvMtioRst I GOUDEN MEDAILLE VOOR DE HEER F. N. HEIJNIS IN AMSTERDAM. WINKELHOF't L00 GAAT ENERGIE BESPAREN LOUIS MOL IN DE WITTE KERKTE HEILOO KRUISW00RDPUZZELAKTIE Rozen-seizoen voor weinig poen! C){oalmAos ^lixxenietvsk Of EENHEIDSPRIJZEN: 1 rek Trimbroeken49. 1 rek Jurken49.- 1rek Blouses39. 1 rek Broeken39.- 1 rek Combinaties99. DE GEMEENTEGIDS IS ER! Winkelhof 't Loo 12, Heiloo DRINGEND ADVIES ALARMCENTRALE: GOEDE REISVERZEKERING MEE! Nog maar enkele dagen, daarom NU zelfs op merkartikelen Dat vindt u nooit meer! Kom snel! Nu nog: Kennemerstraatweg 111-113, Heiloo CROSSERS, NOG EVEN GEDULD A.U.B. HARTELIJK AFSCHEID VAN MEVROUW EMKE kennemerstraatweg 231 heiloo 072-3349*6 vrijdag koopavond Daar onze mevrouw Van Bruggen ons na 6 jaar bijzonder prettige samenwerking wegens blijde familie-omstandigheden gaat verlaten, zoeken wij op korte termijn een die in staat is leiding te geven, ervaring en interesse in het mode- gebeuren vinden wij erg belangrijk. Bel voor een afspraak 072-336099 Mevrouw Van Bruggen. JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Adver tentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Dinsdagavond werd in een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen door het gemeentebestuur van de heer J. Bolten, waar deze 34 jaar lang deel van had uitgemaakt. Burgemeester G.J. Glijnis schetste de ambtelijke loopbaan van de heer Bolten en dacht dat zoiets in de toekomst wel niet meer voor zou komen. Daar de heer Bolten verschil ler/de keren als loco-burgemeester heeft opgetreden, noemde burgemees ter Glijnis hem ,,de vaste reserve", die veel heeft zien veranderen en daar zelf aan meegewerkt heeft. „De mensen hebben geen idee hoeveel werk er aan de meeste besluiten vooraf gaat, zij zien slechts het topje van de ijsberg", aldus burgemeester Glijnis. „Beleid voeren is het kiezen uit meerdere mogelijkheden en de wethouder moet de juiste keuze makeri. U heeft in één van onze eerste gesprekken gezegd dat U dit werk nooit had kunnen doen als uw vrouw niet altijd achter U had gestaan. De offers voor degene die thuis blijft zijn vaak groter dan voor degene die weggaat." Het gemeentebestuur was de heer Bojten dankbaar voor „hei veldwerk, dat hij "gedaan had Als een blijvende herinnering kreeg de heer Bolten een prachtig schilderij van onze plaats genoot J. Dekker, voorstellende het oude pandje van de Hutkoffer. Mevrouw A.M.E. van der Zee- Mandersloot, die jaren met de heer Bolten heeft samengewerkt, zei: ,,U gaat ons gezelschap verlaten, en daar zullen wij aan moeten wennen. Overigens is het U van harte gegund, 34 jaar is vandaag de dag erg lang. Op 1 april 1965, werd ik, naast U, tot wethoudster gekozen. Van die tijd af tot september j.1. waren U en ik, meneer Bolten, een paar apart in het gemeentelijk gebeuren. Wij zouden een boek kunnen schrijven over wat wij allemaal beleefd hebben. Eén van uw eerste daden als wethouder van Openbare Werken was, dat U een spiegeltje liet aanbrengen in de wethouderskamer, ongevraagd." Ook mevrouw van der Zee richtte het woord nog even tot mevrouw Bolten: „U moest lange jaren met minder middelen zien rond te komen, want de vergoeding die in verreweg de langste periode van uw 34 jaar tegenover aktiviteiten in dit verband stond, vroeg offers. U moest daar wat voor over» hebben, U bracht het allemaal op. Wij wensen U tesamen nog veel jaren in goede gezondheid en wij hopen U nog vaak tegen te komen in dit dorp, waar U zo zeer aan gebonden bent. Namens Volkshuisvesting dankté de heer Janssens de heer Bolten voor de prettige samenwerking. De heer H.J. v. Diepen yan de woningbouw vereniging „Willibrordus", nam af scheid van een bijzonder man. ,,U pakte de zaken op een U eigen wijze manier aan, U werd niet altijd begrepen en niet alles werd U in dank afgenomen, toch wilden de mensen U op die plaats hebben." In z'n slotwoord zei de heer Bolten, dat de wijze mannen indertijd een vergissing hadden begaan en dat ze niet hem maar een ander bedoeld hadden. Burgemeester Pesman heeft indertijd gezegd: „Als je goed oppast kan je 20 jaar wethouder blijven." De hoogtepunten uit de wethouders loopbaan van de heer Bolten zijn de Stolp en de sociale werkplaats geweest en het al voorbereide plan van de heer Tomson, het rekreatieplan dat wij, met elkaar gerealiseerd hebben. Heiloo is mooi, dat het voor iedereen zo blijven mag. Hierna was er een receptie, die door een enorm aantal mensen bezocht werd. Ook de moeder van de heer Bolten (91 jaar), liet zich de kans niet ontgaan haar zoon in de raadzaal een dikke zoen te geven. J VWfi 'n Maandag heeft burgemeester G. J. Glijnis in Amsterdam een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan onze plaatsgenoot de heer F. N. Heijnis. De heer Heijnis kreeg de ere medaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau voor 40 jaar dienst verband bij de Stichting Sociaal fonds Bouwnijverheid. De heer Heijnis begon zijn loopbaan als 16 jarige bij de Raad van Arbeid in Alkmaar. In zijn verdere loopbaan heeft hij verschillende leidinggevende functie's vervuld. Men schetste de heer Heijnis als iemand met grote betrokkenheid en inzet bij zijn werk. De winkeliers van de Winkelhof 't Loo hebben besloten in de feestmaanden november en december geen feest verlichting aan te brengen. Aan één kant betreuren zij het feit dat we de lichtjes in die toch al zo donkere dagen zullen moeten missen, maar aan de andere kant zijn zij er van overtuigd dat, als er gevraagd wordt om zuinig te zijn met energie, men daar ook gehoor aan moet geven, alle beetjes helpen! In het kader van Toer In Noord- Holland 1979 zal de bekende Amster damse organist en clavecinist Louis Mol een concert verzorgen in de Witte Kerk te Heiloo op vrijdag 13 juli a s. Voor de pauze orgel, na de pauze clavecimbel. Het programma omvat werken van o.m. Joh. Seb. Bach, Zipoli, {Carl Philip Emanuel Bach en Louis Couperin. Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Pro gramma's, tevens toegangsbewijs zijn in de kerk verkrijgbaar tegen f 4.50, voor C.J.P. en 65plus f 3.00. Vorige week is de kruiswoord- puzzelaktie van de Harmonie Caecilia van start gegaan. De opbrengst hiervan is bedoeld voor de financiering van onze nieuwe instrumenten. Alle begin is moeilijk. Er was meteen al een foutje ingeslopen. 32 Vertikaal moet zijn muzieknoot' en niet opberg plaats'. Gelukkig hebben veel mensen zich daardoor niet laten ontmoedigen en zijn aan de slag gegaan. Deze fout wordt niet geteld. Heeft U nog niets ingeleverd? Dat kan nog tot en met 5 juli. Als U Uw Uitkijkpost al aan het oud papier hebt meegegeven, dan niet getreurd: Volgende week is er weer een puzzel. De raadsvergadering vah vorige week donderdag begon met de installatie van het nieuwe raadslid, de heer W. I\I. Mast. j Daarop werd de nieuwe wethouder benoemd, mevrouw A. A. M. Willemse-van der Ploeg (C.D.A.); Per brief was mevrouw Willemse candidaat gesteld en de heer J. Pieters zei: „Voor onze fractie moest dit besluit op korte termijn genomen worden, i.v.m. het plotseling weggaan van de heer J. Bolten." De verdere overwegingen waren dat mevrouw Eillemse een candidaat is, die overdag in de gemeente aanwezig is. Het C.D.A. ziet in deze candidate een goede bijdrage. Mevrouw C.G. Stikkel-Tigling (V.V.D.) kon namens haar fractie haar steun aan deze motie geven. De progressieve combinatie en Heiloo 2000 waren tegen. De heer L. J. A. van Dantzig zei hierover: „Hebben de fractie's van het C.D.A. en V.V.D. overwogen of er misschien een derde wethouder zou kunnen komen, wij hebben bijzonder ervaren mensen, die veel werk kunnen verzetten. Nu komt er een wethouder met weinig ervaring". De heer van Dantzig vervolgde dat toen burgemeester G. J. Glijnis werd gevraagd tot het dagelijks bestuur van het M.C.A. (Medisch Centrum Alkmaar) toe te treden hij dit wegens tijdgebrek heeft moeten weigeren; dit bewijst dat U geen overvloed aan tijd hebt. Burgemeester Glijnis antwoordde hierop: „In de eerste plaats was ik niet op de hoogte van de candidatuur, het overviel mij. Daar het M.C.A. één dag per week kost lijkt me dit in het stadium waarin we nu zijn niet verantwoord, ik moet mij nog inwerken. Ik wil nu eerst ruggespraak houden met de raad en me eerst dan verder oriënteren". In een tweede ronde bleek dat zowel de heer Pieters (C.D.A.) als mevrouw Stikkel (V.V.D.) geen aanleiding zagen tot benoeming van een derde wethouder. jDe heer van Dantzig sprak enigszins geruststellend tot meyrouw Willemse het haar niet moeilijker te zullen maken dan de andere leden van het college Met 11 stemmen voor en 6 blanco werd het wethouderschap van mevrouw A.A.M. Willemse-v.d.Ploeg een feit. Als eerste feliciteerde burgemeester Glijnis de nieuwe wethouder: „Ik hoop dat U later zal kunnen zeggen, „ik het het graag gedaan". Het is niet altijd makkelijk, maar het geeft wel voldoening". Het C.D.A. gaf een bloemetje omdat er weer een vrouw in het collége is. Mevrouw A.A.M. Willemse-van der Ploeg Geboren op 26 november 1936 in Anna-Paulowna. Zij heeft haar jeugd doorgebracht in Haarlem, waar zij de mulo en later de M.M.S. doorliep, hierna volgde zij nog een vormings jaar. Na een paar jaar geschiednis gestu deerd te hebben zag zij dit niet meer zo zitten, het,onderwijs trok haar niet zo erg. „Ik wilde liever een direct contact met mensen", zegt zij er zelf van. Toen is zij als radiologisch laborante in de Maria-Stichting in Haarlem gaan werken. De laatste tien jaar woont zij in Heiloo en heeft daar als vrijwilligster bij het Rode Kruis gewerkt, zette een vereniging voor alleenstaanden op, hield zich bezig met gezondheidszorg, bejaardenzorg. „Hier zie je dan dingen waar je onvrede mee hebt en dan vraag je je af, wat moet ik er aan doen, hoe vind ik^de w«g? Mevrouw Willemse ging toen raadsvergaderingen bijwonen, en in de winter 77/78 werd haar gevraagd in de raad te komen, zelf zag zij dit in het verlengde van haar werk liggen. En nu een wethouderschap, „Ik heb het idee, dat ik het graag ga doen, maar zo'n beslissing op korte termijn, was toch erg moeilijk. Iemand op te volgen, met zoveel ervaring, die alles van Heiloo weet, valt niet mee. Maar ik hou van alles wat in beweging is, ik wil geen uitgestippeld leven, wat er begeurt, pak ik aan.... nweg 24*-tri. 072-331828 4Sh Stationsstraat 21 - Bergen Raadhuisweg 13 - Heiloo De afgelopen weken is in Heiloo overal de gemeentegids verspreid. Als alles goed is heeft elk gezin er nu een in huis. De gids, waar alles wat U maar over Heiloo wilt weten instaat. Mocht u hem per abuis, toch niet ontvangen hebben, dan is hij gratis af te halen op het gemeentehuis. a m m cumik icz: Vrijdags koopavond van 7-9 uur AAN DE OMWONENDEN VAN HET POPFESTIVALTERREIN Op zaterdag 7 juli organiseert Jonge ren-sociëteit Buk-Buk op het terrein nabij Sporthal 't Vennewater het z.g. Buk-Popfestival. Aangezien een popfestival zonder ge luid ondenkbaar is zult u wellicht enige geluidsoverlast ondervinden. D.m.v. een strategische opstelling van de apparatuur proberen wij dit na tuurlijk binnen redelijke grenzen te houden. Enkele duizenden jongeren zullen ple zier beleven aan deze dag en ach, het is maar één keer per jaar. Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie, hiervoor onze hartelijke dank. Namens organisatie Buk-Pop Renë Alphenaar. van de Neem ook een Uw verzekering klaar terwijl u wacht, bij: HEILOO B.V, Trompenburg 37, Heiloo tel.,072-33471? Kunt u redelijk goed typen en wilt u wat byverdienen? Wij zoeken een TYPISTE, die zo nu en dan thuis adressen, con cept-brieven e.d. voor ons kan uitwerken. Over de honorering worden wij het wel eens. Inl.: Bureau Hagéma, Postbus 130, 1850 AC Heiloo, tel. 072- 332150 (vragen naar Hans Dek ker). i Burgemeester Glijnis vertelde vorige week in de raadsvergadering dat, mede door de bezwaarschriften van een aantal Limmenaren, B. en W. tot de konklusie is gekomen het terrein aan de Lagelaan voorlopig niet als crossterrein aan te wijzen. Ook op het terrein aan de Kanaalweg mag tot nader order niet gecrossed worden. In de hoorzitting werd duidelijk dat er onvoldoende aandacht aan de geluids metingen is besteed. Men stelt een nader onderzoek in. Onder het spelen van Lang zal ze leven, kwam mevrouw Emke de receptiezaal binnen in het Diensten centrum aan de Westerweg. De bejaardenbonden hadden met elkaar deze middag voor haar verzorgd. De eerste spreker was de heer Jutta: al deze mensen nemen met droefheid afscheid van U, want uw gulle lach, de fijne samenwerking, uw dienstvaardig heid en hulpverlening, zij zullen U missen, U heeft een grote plaats in hun hart. Mevrouw Emke kreeg menige pluim op haar hoed, zo ook nog over het aktiveren van b.v. de Engelse lessen, het zwemmen, enz. De heer Lammers, voorzitter van de R.K. Bond wilde wel wat kwijt: „Het kwam als een donderslag bij heldere hemel, toen wij hoorden dat U wegging. Hoe moet dat nu, het is geen taak waarvan je elke dag „hoera" kan zeggen, toch kon U altijd uw goede humeur bewaren. U was de juiste vrouw op de juiste plaats. Wilt U vanmiddag onze gast zijn? Namens de Algemene Bond sprak de heer Y. v.d. Blom: „M'n voorganger heeft eigenlijk al het gras voor m'n voeten weggemaaid, maar ik heb toch nog wel wat te zeggen. U heeft de samenwerking tussen de bonden bewerkstelligt en Heiloo heeft op dit gebied nu een zeer goede naam. Wij danken U hier heel hartelijk voor en hopen dat het werk bij het M.C.A. U veel arbeidsvreugde zal geven." Van de beide bonden kreeg mevrouw Emke een bijzonder mooie vaas, die opgemaakt was met bloemen en een grote houten kandelaar. Vervolgens sprak de heer Hein Scholten namens de WAO-club. De heer Schoon namens de biljartclub, een collega van mevrouw Emke, de heer Brouwer, de heer Snijders, allen spraken hun warme gevoelens en dank uit voor het vele werk dat mevrouw Emke voor hen had gedaan. Hierna begon de receptie, in een tijd van ja en nee stond mevrouw Emke volop tussen de bloemen en kadoos. Van vele afdelingen, zoals Rode Kruis en de Wijkverpleegsters waren afge vaardigden, maar velen, zeer velen, kwamen met kleine en grote gaven' naar mevrouw Emke om haar oprecht te bedanken voor al het werk dat zij de afgelopen jaren heeft verzet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1