□rchipuun en dat voor de halve prijs..?! a h Botten Heiloo KD alles halve prijs en lager. rl massief-eiken - leren zitmeubelen - eigen fabrikaat massief-eiken keukens Van Os Dames-mode de gezellige opruiming vol verrassingen met halve prijsjes of nog minder vindt u bij vrijdag koopavond TUINCENTRUM ANEGHEM B.M.W. 316 v< IEUWSBLAD VOOR HEILOO Ify\êbv<m( I "de heeren-slager" m - 3e KORTEBAAN-DRAVERIJ IN HET STATIONSCENTRUM m HULP AAN BOOTVLUCHTELINGEN Demonstratie WEBER BARBEQUES "Nieuwe oogst" boeketjesspeciaal om te drogen ^(xmlenltos ■n) lomiensAofi voofi I 9 /dut, 9 M MOTORCLUB HEILOO ORGANISEERT OPNIEUW AUTOPEDRACE o» WIE HELPT? laat die bloemen TOCH STAAN! DE HEER F.L.VAN GINKEL KRIJGTPAUSELIJKE ONDERSCHEIDING INGEZONDEN WATERPUT BIJ MARIA TER NOOD VERVUILD! LIJST VAN GEVONDEN VOORWERPEN in de week van 9 t/m 15 juli. POLITIEBERICHTEN geen twijfel mogelijk: kleding voorzien van een rode stip is van nu af aan voor u voor de halve prijs, zo lang de voorraad strekt, want u zult vast niet de enige zijn die van zo'n buitenkans wil profiteren... JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo OPROEP PAUS BISSCHOPPEN VRAGEN HULP kennemerstraatweg 231 heiloo 072-334966 vrijdag koopavond WINKELHOF 't LOO HEILOO BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO ORGELCONCERT ALLEMANSKERK, OUDKARSPEL REKTIFIKATIE GESLAAGD KAASMARKTCONCERT IN DE GROTE KERK Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 TUINARCHITECTUUR WESTERWEG 373 HEILOO BIBLI0THEEK-F0N0THEEK „HEILOO"9000 LEDEN! 18 JULI 1979 44e JAARGANG No. 29 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van L500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. itis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 nweg 244-tel. 072-331828 Voor de 3e achtereenvolgende maal wordt op maandag 23 juli wederom de kortebaan-draverij gehouden. Indien de weergoden een beetje mee ;willen werken rekenen de organisa toren op een geweldige opkomst. Het belooft weer een spannend Siektakel te worden, et draverij-circus ziet elk jaar reikhalzend uit naar Heiloo. Hiervoor noemen zij verschillende redenen. Het parkoers midden in het dorp gelegen, het vele en enthousiaste publiek en natuurlijk de aantrekkelijke prijzen. Het zijn allemaal amateur-pikeurs, die eze sport in hun vrije tijd beoefenen. !en tegemoetkoming in de toch wel oplopende kosten in de vorm van een Y&te premie voor een gewonnen rit is natuurlijk meegenomen. De winnaar van 1977, Hans Zut met heB paard Joris Hagewijde van stal Wen die staat na de 18 reeds gelopen Ëverijen van dit jaar triomfantelijk i de kop van het algemeen ssement met 19 punten en zegt fcplf: „Ik heb voor Heiloo mijn paardje gjggpaard om zo goed mogelijk voor de dag te komen". Maar Hans is niet de enige kanshebber. Iwan Mac H met C. Stoop op de sulky en Jac. Spencer met P. Schuit moeten tot de serieuze kandidaten van een eerste prijs worden gerekend. Zo'n 30 paarden komen aan de start. Tussen al dit manvolk bevinden zich echter ook 3 vrouwelijke pikeurs en ook zij hebben beloofd hun mooiste beentjes voor te zetten. Na de 1ste omloop is er nog een verrassingsrit, n.l. twee ondernemers van het Stationscentrum, tevens bestuursleden, vieren deze dag hun verjaardag en zullen plaatsnemen op de sulky en rijden om een prijs, die echter nog even geheim blijft. Om kwart over één is het défilé, waarna om half twee met de eerste rit begonnen wordt. Van honger en dorst hoeven de toeschouwers deze middag niet om te komen; langs het parkoers bevinden zich diverse eet- en drinkzaken. Vermeldenswaard namens de organi satie is de prettige samenwerking met politie, Gemeente, E.H.B.O. en de bewoners langs het parkoers. Het belooft weer een groots evene ment te worden in het Stations centrum! rat 25 augustus in Winkelhof 't Loo Dë succesvolle autopedrace, al twee maal georganiseerd door de Motorclub Heiloo, is ondertussen bijna een traditie geworden. Ook dit jaar zal dit evenement worden gehouden, en wel dtf:25 augustus aanstaande. Het betreft eeti'race voor ploegen van maximaal zes steppers en twee coaches, voorzien van stetopen met standaard wielen. De ploegen moeten in drie uur tijds een zo gfoot mogelijke afstand afleggen op het cfeuit aan de westzijde van de Wlftkelhof 't Loo. Het startschot zal Vpen om 20.00 uur precies. Qók nu zal de organisatie weer alle rtdgelijke zorg besteden aan de veiligheid van het circuit. De ervaring voorgaande jaren heeft namelijk 'geleerd, dat de ploegen driftig steppen, en dat de snelheden behoorlijk hoog liggen. Langs het hele parcours zullen zoveel mogelijk strobalen worden geplaatst. ;Be. sfeer belooft weer goed te worden: best team van Vlaar uit Sijbekarspel, .^jpnaar van vorig jaar, zal zijn titel kbmen verdedigen en zal het moeten opnemen tegen een aantal teams met zeker zo goede steppers. Een verrassende aardigheid dit jaar is de fantastische wisselbeker voor het eerst arriverende Heilooër team. Deze is beschikbaar gesteld door ISOTHERM Heiloo B.V., een firma uit Heiloo die niét alleen thermopane kwaliteits beglazing verzorgt, aluminium puien maakt, maar bovendien het vereniging sleven een warm hart toedraagt. Door de financiële steun van deze firma kan de autopedrace in Heiloo inmiddels voor de derde keer worden georgani seerd. Ook aan het publiek is gedacht: op het parcours kunnen bier, broodjes en snacks worden gekocht, en een omroeper houdt iedereen voortdurend op de hoogte van de wisselingen aan de kop. Alle reden, dachten wij, om zaterdag 25 augustus alvast in uw agenda te noteren. Mochten er teams zijn, die graag mee willen steppen, maar geen autoped hebben, dan kunnen zij kontakt opnemen met firma Boersen uit het Stationscentrum, die tien steps ter beschikking stelt. Verdere inlichtingen en opgaven bij de voorzitter, de heer R. v.d. Zee, Schuine Hondsbosschelaan 6, tel. 33 48 42. De Motorclub Heiloo organiseert op zaterdag 25 augustus aanstaande haar jaarlijkse autopedrace. De heer K. Köomen, de speaker van vorig jaar, is helaas verhinderd de race met zijn commentaar te begeleiden. De M.C.H. zoekt daarom iemand, die in staat en béreid is, de autopedrace van 20.00 uyr tot 23.00 uur via de omroep installatie te becommentariëren. Mocht U iemand kennen, die deze Taiak op zich wil nemen, neem dan even contact op met dhr. v.d. Zee, «tëiefoon 334842. Bij de spoorwegovergang Westerweg- Hferenweg t/o Houtenbos groeien langs de spoorbaan veel klaprozen. Nu zijn er altijd weer kinderen en volwassenen die deze bloemen graag pfükken. Een dringend verzoek: In een vaas is deze bloemen maar een zeer kort Teven beschoren; als U ze laat staan heeft iedereen er plezier van en kunnen ze zich uitzaaien, zodat er volgend jaar weer klaprozen groeien. 3ij voorbaat dank voor uw mede werking. 'Zondagmorgen ontving de heer F.L. van Ginkel uit handen van pastoor [arte een pauselijke onderscheiding, Pro Ecclesia et Pontifice. Deze was aangevraagd door het schoolbestuur %or het vele werk dat de heer van 'Hinkel voor school en kerk heeft ëdaan. Al eerder ontving de heer van inkel van de gemeente de zilveren Medaille van Heiloo. De heer van [Ginkel was 34 jaar hoofd van de 'radelbertschool. in* ;el ,;In 1976 heb ik de koster gewaar schuwd dat het water in de put bij .•Maria ter Nood sterk vervuild is; ik heb dit aangetoond door hem het ic^ater te laten zien met het verzoek de hut te laten schoonmaken. iToen ik echter van de week zag dat 'gemand hiervan wilde drinken, merkte ik tot mijn grote verbazing dat de put iöog zwaar vervuild was. Waarom deze flut niet afgesloten, dat voorkomt veel jarigheid en ziekten. Mevr. E.C. Glori§ Heerenweg 231, Heiloo 'U Afhalen op woensdag en zaterdag middag van 14.00-16.00 uur. Briefje van f. 10,-; gebreide paars, wit, grijsgestreepte portemonnaie inh. geld en sleutels; blauw ribjasje; 2 huissleutels in zwart tasje; portemon naie veelkleurig leer inh. 2 x f. 10,-- en f. 6,75; sleutelbos met 14 sleutels; dameshorloge (digitaal, merk Saruga) met kapotte chroome sluiting; bruin leren portemonnaietje inh. f. 10,-, f. 1,-- en kwartjes; Eurocheque pasje naam Joerg Eckehardt-Wietz; voor deursleutel plus geel label; zwart-geel gevlekt katje; bromfietshelm merk Navs, rood met zwarte klep; Cyperse kat; herenhorloge merk Pontiac goudkleurig met metalen band; sleutelbos met rode hanger. Bij de fam. K. en bij de fam. N. hebben ongewenste gasten zich toegang tot de woning willen verschaffen door het horregaas uit het kelderraam te verwijderen. De moeite bleek echter tevergeefs. E.Wj.G. (46) uit Amsterdam kreeg in de nacht van 13 op 14 juli een procesverbaal vanwege zijn bijzondere rijgedrag. Bij de fam. v.d.M. werd uit een afgesloten schuur een fiets gestolen. Toen mevr. V. zondagochtend bene den kwam zag zij tot haar schrik dat haar auto merk Honda verdwenen was, inclusief kentekenbewijs en rijbewijs. Bij de fam. J., Amsterdammers die tijdelijk in Heiloo wonen, is bezoek geweest dat binnenkwam met een loper. Aan de kapstok hing een jasje met een portefeuille, daarin zat f. 100,- en die hebben ze maar meegenomen. Zo verging het ook de fam. O., die kregen ook ongewenst bezoek; deze haalden de kasten overhoop en namen uit een handtas f. 25,- en 4 girokaarten met pasje. Snelheidscontrole Donderdag werd snelheidscontrole gehouden op de Westerweg. Vijf automobilisten werden bekeurd: de snelste reed 76 km per uur. Hetzelfde gebeurde op de Straatweg, hier werden 7 automobilisten aange houden; hier reed de snelste 70 km. Op de Pastoor van Muyenweg werden er 3 aangehouden, de snelste reed 86 km, evenals op de Belieslaan, waar er 8 aangehouden werden. T f 9 De opruiming begint 19 juli De laatste weken wordt de stichting Mensen in Nood/Caritas Neerlandica van verschillende zijden benaderd met de vraag, hoe Mensen in Nood betrokken is bij de hulpverlening aan de bootvluchtelingen, zowel hier in Nederland als in Ziodoost-Azië. Het doel van de hierbij verstrekte informatie is deze vraag te beantwoor den. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het communiqué van de bisschoppen en de oproep van paus Johannes Paulus II. Mensen in Nood/Caritas Neerlandica is op meerdere manieren bij de hulpverlening aan de Vietnamese bootvluchtelingen betrokken, zowel in Nederland als in Zuidoost-Azië. Als katholieke nationale organisatie voor bijzondere noden en vluchte lingenzorg neemt de stichting deel in de Werkgroep Bootvluchtelingen. In de Werkgroep zijn de initiatieven van maatschappelijke en diakonale orga nisaties gebundeld. Tevens is Mensen in Nood vertegenwoordigd in de Stichting Vluchtelingenwerk Neder land, die verantwoordelijk is voor huisvesting en integratie van de Vietnamese immigranten. Voorts ver leent de stichting Mensen in Nood in samenwerking mat Caritas Internatio- nalis en de partners daarvan in Maleisië, Thailand, Hong Kong, Macao, Indonesië en de Philippijnen direkte hulp aan deze landen hij de opvang van de bootvluchtelingen. De hulpverlening van Mensen in Nood aan de bootvluchtelingen kan be schouwd worden als een antwoord op de oproep van de paus hulp te bieden aan de Indochinese vluchtelingen. Het lot van de honderdduizenden mensen kan niemand in 'de wereld onberoerd laten, aldus paus Johannes Paulus II tijdens een onlangs gehouden audiëntie. Hij prees de talrijke initiatieven van particuliere en overheidsinstellingen om de vluchte lingen op te vangen en permanent te huisvesten. Hij benadrukte de belang rijke rol van de gelovigen om zich daarbij daadwerkelijk in te zetten en de dringende noodzaak van een internationale conferentie van alle bij het vluchtelingenprobleem bétrokken landeft. Gezien de acute nood van de bootvluchtelingen, wier leven dage lijks op het spel staat, willen de bisschoppen van Nederland al hun landgenoten - en in het bijzonder hun geloofsgemeenschappen - oproepen tot een extra inspanning. Zij vragen in eigen kring na te gaan welke mogelijkheden er zijn om meer geld te geven, teneinde het verblijf van de bootvluchtelingen in Aziatische landen te financiere (gironummer 99» ten name van Werkgroep Bootvluchtelingen in Den Haag. De katholieke stichting Mensen in Nood/- Caritas Neerlandica is hierin vertegen woordigd). Op plaatsen in Nederland waar tot nu toe Vietnamese vluchtingen worden gehuisvest, hebben katholieken samen met anderen zich op bewonderens waardige wijze voor hen ingezet. De bisschoppen verzoeken een ieder na te gaan op welke wijze hij of zij kan heehelpen om de vluchtelingen die naar Nederland komen, een eerlijke kans te geven in onze maatschappij. De bisschopppen denken met name aan hulp van vrijwilligers bij de eerste opvang en de blijvende huisvesting, bij het geven van onderricht in de Nederlandse taal en bij het verstrek ken van voorlichting over onze samenleving. Zij die informatie kunnen geven over de godsdienst, de cultuur en de historische achtergrond van de vluchtelingen, kunnen voor belangrijke steun zorgen. De bisschoppen zijn ervan overtuigd dat vindingrijke liefde tal van andere initiatieven zal ontplooien om de vreemdeling met open armen te ontvangen en een thuis te geven. (Men kan zich melden bij de Stichting Vluchtelingenhulp Nederland, Heeren gracht 6, Amsterdam, telefoon 020-224651. Ook hierin participeert Mensen in Nood). Naarmate men zo zijn bereidheid toont, zullen de autoriteiten in ons land eerder geneigd zijn het toelatings beleid voor vluchtelingen te verruim en. De bisschoppen vragen tenslotte dat het lot van alle vluchtelingen in Zuidoost-Azië - en elders ter wereld - wordt ingesloten in de voorbeden van de geloofsgemeenschap. Utrecht 11 juli 1979. - Op hun vergadering van 9 en 10 juli in Groningen hebben de bisschoppen stilgestaan bij het onvoorstelbare leed dat de bootvluchtelingen in Zuidoost Aziëmomenteel ondergaan. Al verschillende keren heeft de paus een dringende oproep tot hulp doen uitgaan. Een dergelijk appel is ook gedaan door de Raad van Kerken in Nederland, waarvan de RK Kerk provincie lid is. TE KOOP van partikulier: Bj. '77. Km.st. 20.000. Telefoon 072 - 330854 Na 19 uur Elders geboren t/m 16 juli 1979: 28 juni: Janneke, d.v. Smakman, F.J. en: Vijn, K.C.; 29 juni: Wim, z.v. de Beer, J.N.J, en: van der Sluis, M.N. Huwelijken t/m 16 juli 1979: 10 juli: Hadley, K.J. en Vlietstra, A.E.; 11 juli: van Baar, P.C.M. en: Tames, M.G.; 12 juli: Winter, S. en: vzn Duivenvoorde, J.A.H. Overleden t/m 16 juli 1979: 5 juli: van der Poll, A., oud 91 jaar; 6 juli: Weij, C. wv: C. Kruit, oud 78 jaar; 11 juli: Hogenes, W., oud 84 jaar. Het tweede orgelconcert van de serie die onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum in de Allemanskerk te Oudkarspel plaats vindt, wordt op woensdag 25 juli gegeven door Jan J. v.d. Berg, organist van de Nieuwe Kerk te Delft. Het programma dat door hem zal worden uitgevoerd, luidt: Fantasie over Gez. 76, Adriaan C. Schuurman; Sonate III, Felix Mendelssohn; Choral II in b, César Franck; Allegro cantabile en Toccata uit symph. no. 5, Charles M. Widor; Lamentation, Alex. Guilmant; Toccata over ps. 87. Besloten wordt met Passacaglia, koraal en Fuga over Gez. 194, Cornelis de Wolf. Aanvang 20.15 uur. Bij het afscheid van mevrouw Emke schreven wij dat zij een houten kandelaar had gekregen van de katholieke bejaardenbond. Dit is niet juist, zij kreeg deze van de biljartbond van de WAO-Soos. En zo is er dan weer een misverstand uit de wereld. Op 16 juni j.l. werd door de Associatie SMK examen afgenomen. Hierbij slaagden voor het praktijk diploma machineschrijven de dames Ch. Beckers Heiloo, M. Beldman (blind) Egm.Binnen, A.D. Bremmers- van Mensch Limmen, G. Buys, L. Engel, Y. Feykes, Th. van Fulpen- de Lange (blind), M. de Haan (blind) Heiloo, M. Hoogeboom Limmen, M. Jannes (blind), W. Klein Schiphorst (blind), M. Kroon Heiloo, M Meelissen Alkmaar, J. van de Raa, M Rozing Heiloo, H. Schimmel (blind Warmenhuizen, M. Sprenkeling, M Verschure (blind) Heiloo, C. Welborer (blind) Limmen, M. van der Wielen, P Zwitselaar Heiloo en de heren H Overpelt, R. Overpelt Heiloo, R Rietveld Limmen. Voorts voor het basisdiploma machi neschrijven de dames G. Admiraal, F. Ilario Limmen, M. Castricum Eg- mond-Binnen. Het diploma stenografie „stelsel Groote" werd behaald door de dames W. Commandeur-Krul Akersloot, M. Egbers Heiloo, E. Koot Limmen, C. Mooy-Visser, M. Spanjaart en J. Spierings, Heiloo. Voor het praktijkdiploma Ned. Bedr. Corr. slaagden de dames M. Bijvoet- Bruin Alkmaar, C.M. Mooy-Visser Heiloo en de heer L. Berger Heiloo. Het diploma Eng. Bedr. Corr. werd behaald door de heer A.C. Pepping Heiloo. Zij werden opgeleid door INSTITUUT DOMPVLOET te Heiloo. Op vrijdag 20 juli wordt de serie Kaasmarktconcerten in de Grote Kerk voortgezet met een concert door Piet Kee, de vaste organist van deze kerk. Voor het koororgel, een juweel van laatgotische orgelbouwkunst, koos Piet Kee de volgende werken van drie~~) Oude-Nederlandse componisten: Sal- tarello van Tielman Susato (16e eeuw); Echo-fantasie van Gerhardus Seronx (plusminus 1600) en Variaties over „Malle Sijmen" van Jan Pietersz. Sweelinck (1553-1621). Voor het grote orgel, dat door zijn bouw in 1645 een typisch renaissance instrument is en door de verbouwing in 1725 ook een barokke inslag heeft, staan de volgende werken op het programma: „Nun komm' der Heiden Heiland" van Johann Seb. Bach en Sonata III Con moto maestoso van Felix Mendelssohn Bertholdy. Een programmakeuze die een verscheiden heid aan muziek biedt en een repertoire dat aansluit bij de karakters van de orgels. Sinds mei 1978 is een begin gemaakt met een grote aktie tot behoud van het eeuwenoude grote orgel, dat door verval wordt bedreigd. Ter onders teuning van het restauratiefonds is door Piet Kee een grammofoonplaat gemaakt, waarop beide orgels zijn te beluisteren. Prijs van de plaat is f 25,--. rnnsc© Zaterdag 21 en 28 JULI a.s. van 10.30 tot 15.30 uur. WT?RÏ?D groot assortiment - oer degelyk - zeer veilig LDLU KOM PROEVEN. NOG STEEDS: Containerplanten, koniferen, heesters, struiken Vaste planten - eenjarige planten - geraniums Ruime sortering kamerplanten, bloempotten - bloembakken ALLES VOOR UW TUIN EN HUIS TEL. 332417 In 1978 uitgeleend 244.317 boeken, bibliotheek aan Kennemerstraatweg te klein geworden Ofschoon de Provinciale Bibliotheek Centrale, sedert enige jaren het jaarverslag der aangesloten biblio theken onder de vlag van haar eigen provinciaal verslag doet verschijnen, leek het, het bestuur der O.B. in Heiloo, zinnig haar eigen jaarverslag fe schrijven, n.a.v. de opening van haar nieuwe vestiging aan het Malevoort. Hetgeen, mede door de royale wijze waarop het Gemeentebestuur de bibliotheek van subsidiegelden voor zag, veeleer een gemeentelijke dan een provinciale aangelegenheid werd, aldus de sekretaresse van de Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek, mevrouw C.H. Israëls-Konijn. Mevrouw Israëls gaat in haar jaarverslag uitvoerig in op de vroegere huisvesting en de totstandkoming van de nieuwe bibliotheek in Zuid-West. Dankzij de uitstekende samenwerking en grote medewerking van het gen:» eentebestuur kon in eind 1977 begonnen worden met de bouw en op 7 april 1978 kon reeds de officiële opening plaatsvinden. Iedere maandag om de 14 dagen kwam de bouwcommissie, o.a. bestaande uit mevr. Timmer (bibliothecaresse), mevr. Israëls en de heren Grondhout en Majolée (bestuursleden O.B.) en de heer Nijdam van de dienst Openbare werken die de direktie voerde) bijeen. Feest en hoe! Mevr. Israëls gaat in haar uitvoerig jaarverslag uitgebreid in op de feestelijke opening van de bibliotheek op vrijdag 7 april. En terecht! Het was een groots feestelijk gebeuren waar, dit was zeer opvallend, velen bij betrokken werden. Van jong tot oud. De sekretaresse zegt in haar verslag dat velen hun bewondering toonden over dit feestelijk gebeuren. Mevr. Israëls prijst de grote inzet van het personeel, dat onder leiding van de hoofdbiblio thecaresse mevr. Timmer, bergen werk heeft moeten verzetten bij de verhuizing van het noodgebouw aan de Ewisweg naar het Malevoort. Naast de reeds gekonstateerde grote medewerking bij de bouw (plusminus 900.000 gulden) stelde het gemeente bestuur ook nog 90.000 gulden beschikbaar voor uitbreiding van het boekenbezit. Hiervoor nogmaals onze welgemeende dank, aldus de verslag geefster. Boekenbezit: 44.101 boeken in heide bibliotheken Mevr. Israëls verschaft belangstel lenden ook wat cijfermateriaal over het aantal lezers, aantal beschikbare boeken en het aantal uitleningen. In 1977 was het aantal lezers dat de bibliotheek aan de Kennemerstraatweg bezocht 4168, dit was in 1978, onder invloed van de nieuwe vestiging in Zuid-west, teruggelopen tot 3911. Het aantal beschikbare boeken in 1977 was 25.962 en werd in 1978 uitgebreid tot 25.586. Het aantal uitleningen in 1977 was 144.374, in 1978 128.114. Ten aanzien van de bibliotheek in Zuid-West de volgende cijfers. Het aantal ingeschreven lezers liep hier op van 3483 in 1977 tot 4155 in 1978. Het aantal beschikbare boeken steeg van 12.555 in 1977 tot 17.515 in 1978. Tenslotte het aantal uitleningen. Dit aantal steeg van 107.027 in 1977 tot 116.203 in 1978. Het totale aantal lezers was tot december 1978, 8066. het boekenbezit 44.101 en het aantal uitlezingen bedroeg 244.317. Fonotheek De Fonotheek van de Stichting Openbare Bibliotheek voorziet in een grote behoefte. In 1977 bedroeg het aantal abonnementen 552 en er werden toen 12.132 platen uitgeleend en er waren beschikbaar 2695. Voor 1978 waren de cijfers resp. 748, 16.630 en 3587. Een behoorlijke stijging dus. Mevr. Israëls konstateert in haar jaarverslag dat er moeilijkheden zijn geweest betreffende de openingsuren van de fonotheek. Maar door het inschakelen in de bibliotheek van 2 interimkrachten, gedurende een jaar, loopt alles vlotter. „Alhoewel van bovenaf (CRM) gedecreteerd, dat de fonotheek in Heiloo een regionale funktie heeft, heeft de bibliotheek Heiloo geen uren toebedeeld gekregen", aldus een teleurgestelde sekretaresse. Andere rekreatie- aktiviteiten Gememoreerd werden in het jaarver slag dat er ook nog een aantal andere aktiviteiten binnen de muren van de bibliotheken plaats vonden. Vooral binnen die van de nieuwe aanwinst in Zuid-West. Zo worden genoemd tentoonstellingen van verschillende kunst en kreativiteitsuitingen, een speciale tentoonstelling van literatuur over vrouwen in een sterk veranderde wereld en werd er, zoals ieder iaar, aandacht besteed aan de kinderboeken wereld. Problemen te over. Het bestuur wil dit jaarverslag sluiten met de opmerking dat er toch wel wat op bibliotheekgebied in Heiloo tot stand gekomen is. Op het ogenblik dat dit jaarverslag geschreven is, eind juni, heeft de bibliotheek inkl. fonotheek, ruim 9000 leden op een bevolking van ruim 20.000. Hetgeen betekent dat plusminus 44 procent van de bevolking van Heiloo ingeschreven staat bij de bibliotheek in Heiloo. Na deze konstatering zegt mevr. Israëls: „De nieuwe vestiging heeft zeker tot de groei bijgedragen. Verbouwing van het oude pand Kennemerstraatweg staat op het programma voor het komende jaar. Onderhandelingen met B. en W. van Heiloo vonden reeds uitgebreid plaats. Gelden hiervoor zijn reeds gereserveerd. Wij zouden dus met groot optimisme dit jaarverslag kunnen besluiten, ware het niet dat het grote struikelblok de personeelsbezetting is. Dit jaar bieden de toewijzingen van C.R.M. voor 2 volledige 40 uren interim krachten enig soelaas. Onze zorg gaat echter uit naar de tijd dat deze full-time krachten zullen worden teruggenomen. Daarom hebben wij voor september dit jaar het inwerking brengen van het Kartosysteem geën tameerd, zulks op aanraden van de direktie. Alhoewel het bestuur liever had gewacht tot de P.B.C. op A.L.S.-Automatic Library System - zou overgaan. Want dan moet Karto weer vervangen worden door A.L.S. Met het gebrek aan personeel en de steeds toenemende hoeveelheid lezers blijft het bestuur twijfelachtig of dit voor het bedrijf, wat de bibliotheek zo langzamerhand toch geworden is, wel de juiste oplossing is. Wel automati sering, doch binnen enkele jaren twee verschillende systemen invoeren, lijkt ons niet bevorderlijk voor de goede gang van zaken voor de bibliotheek in Heiloo."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1