□rchipLDn rnascoLLe Hema luidt tweede fase van 't Loo in Van Ós Heren-mode a Middenstandsavond- school Heiloo WELKOM bij: Modehuis Exclusive vanaf woensdag 15 augustus in het nieuwe jasje Alle modellen onder het eigen „Unique"-label C'est Formidable IVI l> I T.ÏXÏ.U.UXT.T Nu met een sterk uitgebreide HEREN-KOLLEKTIE! Modebewusten La Chaumière aux Tricots IEUWSBLAD VOOR HEILOO m k "de heeren-slager' Blokker's deuren ook open 11WMMM Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 ae rue awe Gehring velours-kollektie vindt u bij tme ƒ7.50 4 7.50 ƒ8- f2.- L Alleen HEERENWEG 174 HEILOO "de heeren-slaaer" Joggingpakkenu.a.79.90 Sweaters v.a29.95 Nieuwe winterkollektie schoenen en laarzen van ARCHEen PIERRE D'ALBY Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. HEIL00ER STRIJK ORKEST OUD PAPIER OUD PAPIERAKTIE ST.MAARTEN/BASSEROET LEZERS OPENBARE THEEK OPGELET! BIBLI0 WIE SPEELT ER MEE BIJ TROMPETTERKORPS HEILOO? STICHTING DIENSTVERLENING ALKMAAR - HEILOO WINKELHOF 't LOO HEILOO Als U gevoel hebt voor mode en exclusiviteit kom dan alvast eens even kijken naar de Franse kollektie van (exclusief in Heiloo) JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo OUDPAPIER AKTIE ST.RADB0UDSCH00L DANSSCHOOL JACK TINY SMIT EEN T0ER-IN CONCERT VAN VITA - NOVA HANDWERKCLUB RODE KRUIS START OP 3 SEPT. 00K HANDENARBEID VOOR HEREN JONGENS EN MEISJES VAN DE LIDWINASCHOOL DE MARIASCH00L EN DE CLEMENS WILLI BR0R DSC HO 0L IRIIf ÉMi SÈM mz T i >m\ DE DORS 2-HEILOO Een- en tweejarige cursus Aanvang cursus 23 augustus 1979. Inlichtingen en opgave bij: Th. L. J. Kaandorp, Zeeweg 2, 1852 CR Heiloo, tel. 072-332086; J. R. G. te Boekhorst, Westerweg 339, 1852 AJ Heiloo, tel. 072-334715; A. Boerhave, Keldercroftlaan 3, 1851 VG Heiloo, tel. 072-332768; J. M. A. M. Out, Kapelweg 5, 1906 EA Limmen, tel. 02205-1724; P. J. Schouten, Wiekenlaan 76, 1911 XS Uitgeest, tel. 02513-13129. INGEZONDEN STUK 44e JAARGANG No. 33 15 AUGUSTUS 1979 Advertenties en administratie: Rechte Hoirdsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Mu^s 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.50C exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend, dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10 00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair stationsweg 85 heiloo één van de werkmaatschappijen van K.B.B. (N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer). De direktie wordt gevormd door de heren A. Maas, A. Kooyman en H.J.B. Pel. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, daar is ook de Centrale Inkoop die 36 afdelingen heeft. De heer J.J. Dekker, loco burgemeester, zei in z'n openings woord: „Al is het geen zonnige dag, het moet voor de familie van Schaik toch een bUangrijke dag zijn om zich van de T «"ti^merstraatweg nu onder de parai Ook spraiv ue tfeci .spekt uit voor allen die ondanks de strenge winter, er voor gezorgd hadden dat alles op tijd klaar kwam. „De Hema richt zich op een groot publiek, de prijzen zijn scherp en in de pers komt U met het vergelijkend warenonder zoek goed uit de bus, U scoort hoog." Verder wees de heer Dekker er op dat Alkmaar vergeleken met Heiloo een belangrijk regionaal koopcentrum is en dat wij de konkurrentie met Alkmaar niet moeten aangaan, maar we moeten geen koopkracht naar Alkmaar laten vloeien. Van Schaik is het gezicht van een bedrijf naar de klant toe. En als het de baas goed gaat, gaat het de knecht ook goed. Toen brak het moment aan waarop de opening een feit werd. Sander-Willem, het zoontje van de familie van Schaik, bood de loco burgemeester op een kussen een schaar aan, waarmee de heer Dekker een lint doorknipte. Hierna kwamen een stel verkoopsters naar buiten met elk een letter in de hand die samen het woord „geopend" vormden. Vanaf dit moment was de Hema in de Winkelhof 't Loo een feit. Donderdagmorgen werd onder zeer grote belangstelling de tweede fase van 't Winkelhof 't Loo ingeluid, met de opening van de HEMA. De HEMA in Heiloo is het 81ste aangesloten bedrijf. In totaal zijn er nu 152 HEMA's in het hele land. De Hema Heiloo is eigendom van de Firma van Schaik onder direktie van de heer W.M. van Schaik, die wordt bijgestaan door een verkoopchef en 12 medewerkers. f)e presentatie is zodanig, dat men gemakkelijk de artikelen kan kiezen en wordt zelfbediening toegepast. Bij het officiële gedeelte bood de firma van Schaik Lg.v. de opening de heer Dekker een zeer zeldzami kopergravure aan, druk omstreek* 1700, voorstellende de ruine van de Kapel in de buurtschap Oesdom van Heiloo, bovenin de gravure bevindt zich nog een kleine afbeelding van de oorspronkelijke staat van de kapel, waarbij ook de Runc-put. De heer L.D. Lieman, hoofd van de bedrijfsorganisatie, bood de heer van Schaik als herinnering aan deze dag een wandbord aan, dat speciaal voor deze gelegenheid was gemaakt, sym boliserend de samenwerking van de Hema met de Finn a van Schaik. Tevens gaf de heer Lieman een schets van het Hejna-Qonpern. De Hema is gen in 7308 35488 maar 10571 VöÜfl 'tl Donderdagmorgen zette ook Blokker de grote huishoudelijke winkel, zijn deuren open. Vanwege dit feestelijk gebeuren, waren er veel leuke aanbiedingen waar het publiek gretig op af kwam. Het was hier een drukte van belang. De winkel ziet er mooi en overzichtelijk uit en biedt U een keuze uit 8000 artikelen, o.a. speelgoed (nieuw voor Blokker). Zonder formaliteiten maakte de 80ste zaak van Blokker in Heiloo een start. Ook het Z.S.O. heeft de repetities wederom hervat en gezien de resultaten van het afgelopen seizoen, beloofd de periode '79-'80 byzonder interessant te worden, want de dirigent Wim Emmelot heeft met de muziekcommissie een mooi pro gramma samen gesteld dat er wezen mag, technisch niet te zwaar voor het orkest en prettig in het gehoor liggend voor de toehoorders. Men zou kunnen zeggen van „Mozari tot Strauss" dus voor elke muziekliefhebber aantrekke lijk. Het aantal concerten zal worden beperkt tot tien stuks in Heiloo, Alkmaar en omgeving. De dirigent Wim Emmelot heeft van het Z.S.O. een mooi ensemble gemaakt en voor de leden is het een genot onder hem te kunnen muciseren. Nu opletten: Er is nog plaats voor een paar violisten en een bas en het bestuur is overtuigd dat onder de 20 duizend inwoners van Heiloo deze mu/iekvrienden aanwezig zijn. Het orkest repeteert ulke dinsdag in het. Open Huis van 2-1 uur. U bent hartelijk welkom, kom eens luisteren of pak Uw instrument en kom meespelen. iE.v. Alle inlichtingen bij de secretaris de heer Lijforing, telefoon 332611. Zaterdag 18 augustus houdt de Lidwinaschool weer haar inzameling vah oudpapier (van 9.30-11.30 uur) De container staat op de oude vertrouwde plaats. Als u veel papier hebt, belt u dan even naar de fam. de Graaff aan de Butterlaan 27, tel. 334055, wij komen het dan graag bij u ophalen Namens het bestuur van de Oudervereniging Vrijdag a.s., 17 augustus, houden we onze eerste oud papieraktie in het nieuwe schooljaar. Zoals gebruikelijk staat de container weer voor de ingang van onze scholen aan het Trompen burg, van half negen 's morgens tot vier uur 's middags. Helpt U weer allemaal mee aan een extra volle bak, zo vlak na de vakantie? Alvast onze vriendelijke dank! Op 4 september a.s. wordt het uitlenen van boeken en platen geautomatiseerd. Dat wil zeggen, dat de uitleenadministratie van boeken en platen niet meer met de hand in kaart-datum systeem wordt gebracht. De uitleengegevens zullen voortaan via een eenvoudig apparaat worden gefilmd. Onder de uitleengegevens vallen vanzelfsprekend ook de naam en adres van de lezer en luisteraar plus de datum van terugbrenging van boek of plaat. De naam en het adres vermeld op het in uw bezit zijnde abonnement kunnen helaas geen dienst meer doen. Ze passen niet onder het apparaat. Voor alle ingeschreven leden van de bibliotheek aan het Malevoort liggen gratig nieuwe abonnementen klaar. Deze kunnen afgehaald worden in de week van 28 AUGUSTUS TOT 4 SEPTEMBER. Volwassenen kunnen ze omruilen aan het bureau inlichtingen bij de bibliotecaresse. Jeugdigen tot 18 jaar die een gratis abonnement hebben bij het inlichtingen bureau voor de jeugd. Het datumstrookje met de gestem pelde vervaldatum van boek en plaat vervalt. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe oranje boekkaart. Op deze boekkaart staat een datum waarop het boek teruggebracht moet worden. Wanneer de kaart niet in het boek zit bij teruggave van het boek, blijft de laatstlezende aansprakelijk en krijgt dientengevolge boetekaarten thuis. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de fonotheek. Tot onze spijt kunnen wij de soepelheid waar immer naar gestreefd werdmet betrekking tot het lenen van boeken aan het Malevoort met een abonnement dat ingeschreven was aan de Kennemerstraatweg, en omge keerd, niet meer in praktijk brengen. Wanneer aan de Kennemerstraatweg de voorgenomen verbouwing van de bibliotheek zal zijn uitgevoerd wordt ook daar het Kartosysteem, - zo heet het nieuwe systeem - worden ingevoerd. En dan zullen voor de lezers weer beide bibliotheken ter beschikking staan. Voor U dus een abonnement komt omruilen in de bibliotheek aan het Malevoort zult U zelf Uw keuze moeten bepalen. Of boeken lenen in de bibliotheek aan het Malevoort of aan de Kennemerstraatweg. Zie voor de uitleenuren aan het Malevoort de agenda in deze Uitkijkpost. Het TKH kan nog best wat versterking gebruiken, er is nog plaats voor ervaren muzikanten en majorettes en opleidingsmogelijkheden voor alle groepen. Gaat U gerust eerst maar eens kijken, dan ziet U zelf hoe gezellig het er is. Dinsdagavond om 19.00 uur repeteren de majorettes en dezelfde avond om 20.00 uur repeteert de showband. Donderdagavond om 19.00 uur repeteert de jeugdband, zaterdag morgen om 10.30 uur repeteren de jeugdmajorettes. Alle repetities worden gehouden in het gebouw van Openbare Werken aan de Kanaalweg. Staat U te trappelen om te beginnen dan kunt U zich ook direkt aanmelden bij: J. Bakker, Kanaalweg 9, teh 332907. J. Bolten, Dompvloetlaan 61, tel. 335375 B. Bos, Heilooërdijk 19, tel. 126233. Afgelopen vrijdag en zaterdag heeft het TKH ook in de Winkelhof 't Loo gestaan, waar zij alle informatie verstrekten over hun korps. Dus wilt U de komende winter iets leuks gaan doen. Stelt U zich eens in verbinding met het Trompetterkorps van Heiloo. Op 30 juni is mevrouw Emke vertrokken als projectleidster gecoör dineerd bejaardenwerk in Heiloo. jHet doet de Stichting Dienstverlening Alkmaar/Heiloo genoegen U te kunnen meedelen dat zij is opgevolgd door de heer G. C. Zeeman. U kunt de heer Zeeman bereiken op dezelfde spreekuurtijden als voorheen in het Open Huis of in het Dienstencentrum Zuid-West; Hij is aanwezig elke ochtend van 9.00 - 10.00 uur in het Open Huis, tel: 331297 en op maandag, woensdag en vrijdag van half 2 tot half 3 in het Dienstencentrum Zuid-West, Wester- weg 294, tel. 33529Ö. STOP DE NEUTRONENBOM ORGANISEERT PROTEST - FIETSTOCHT Van 26 augustus t/m 1 september a.s. is door de aktiegroep „Stop de Neutronenbom - Stop de kernwapen wedloop" een fietstocht van Amster dam naar Bonn georganiseerd. Deze fietstocht, die op vele plaatsen wordt onderbroken voor manifestaties krans-leggingen, contacten met aktie- groepen enz. is bedoeld als protest tegen de dreigende invoering van het neutronenwapen en tevens om te wijzen op de gevaren van de reeds bestaande atoomwapens. Aan deze tocht wordt ook door enkele Helleilooërs - leden van de plaatselijke werkgroep „Stop de neutronenbom" - meegedaan. Er is echter nog ruime plaats voor meer mensen. Hoe meer fietsers, hoe beter het is. Een ieder die nog wat vakantie-dagen heeft, kan deelnemen en zo het aangename met het nuttige verenigen. Aan deelname zijn slechts weinig kosten verbonden, n.l. f 25 - (en daarvoor is eten en slapen geheel verzorgd). Men kan ook één dag mee-fietsen, b.v. van Amsterdam naar Driebergen, de eerste etappe. Dat kost dan niets, maar dan moet men wel voor eigen maaltijden en eventueel onderdak of terugreis zorgen. Voor degenen die aan de fietstocht om welke reden dan ook niet kunnen deelnemen bestaat de mogelijkheid om hun svpathie en solidariteit te betuigen door het kopen van een zgn. „supporterskaart". Deze kost f 10.- en dient ter bestrijding van de grote kosten. v- Inlichtingen, i nsc h r i j vi ngs- fo rm u I i ere n en supporterskaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de werkgroep „Stop de neutronenbom"-Heifoo, p/a De Candelaer 31, Heiloo, tel. 072-331588. (Bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur. Sè De vakantie zit er al of niet verregend weer op. Een nieuw schooljaar is weer van start gegaan, evenals de maande lijkse oudpapier inzameling. De eerste keer 18 augustus a.s. weer van 9.00 tot 11.00 uur aan de school. Noteer de zaterdagen in uw agenda of omcirkel deze op de kalender, dan kan het vast niet vergeten worden. Tot zaterdag! De oudercommissie Deze bekende Alkmaarse dansschool opent weer de inschrijving voor de nieuwe klubs welke begin september zullen aanvangen. Dansschool Smit is een erkende dansschool, aangestoten bij de Neder landse Vereniging van Dansleraren en in, Engeland bij The Imperial Society of Teachers of Dancing, hetgeen een waarborg is voor modern dansonder- wijs. Behoudens kiubs voor jongelui zullen er ook weer klubs voor gehuwden gehouden worden, doch vroegtijdig inschrijven hiervoor is wel gewenst. Men leze de advertenties in dit blad. De Alkmaarse accordeonvereniging Vita Nova bestaat nu al zo'n dertig jaar. Op zaterdag 18 augustus geeft zij in het kader van de Toer - In in cultureel centrum de Vest een promenade concert van een uur. Het A-Orkest treedt deze middag op onder leiding van Wim Cornelissen; Het B-orkest, dat het tweede gedeelte van het concert verzorgt, wordt gedirigeerd door Jan Rol. Het concert vindt plaats in de hal van het cultureel centrum. De vochtge- voeligheid van de instrumenten laat een buitenoptreden helaas niet toe. De entree is overigens zoals bij alle Toer-In concerten gratis Het programma van zaterdag 18 augustus is aangepast aan de Toer-In sfeer. In samenwerking met het Diensten Centrum Heiloo willen wij op maandagmiddag 3 sept. a.s. van 2 - 4 uur gaan starten met een handwerk- club, ook handenarbeid voor heren. Eén en ander is bedoeld voor personen van 55 jaar en ouder. U kunt voor U zelf iets maken óf voor het Rode Kruis. Het gaat er hoofdzakelijk om, dat U 'n gezellige middag en uw vrije tijd weet op te vullen. Het materiaal wordt door het Rode Kruis verstrekt. Komt U op 3 sept. a.s. om 2 uur naar Het Open Huis in 't Loo, daar krijgt U dan alle informaties zonder verplichtingen. A.s. vrijdag om 4.00 uur beginnen vveer de repetities voor de gezins vieringen. Wij willen graag zien te komen tot 'n vaste groep kinderen die de muziek en 't spel van de gezinsvieringen wil verzorgen. otiders, mogen wij op uw medewer king rekenen. Namens de gezinsvieringengroep van de St Willibrorduskerk C. J. Hes Breed el aan 111 Heiloo. Op augustus ontving dhr. Bijkerk in zwembad Baal je eindelijk zijn 100 000ste bezoeker. Op de J'oto ziet u haar, met de bloemen, het is de 12-jarige Sandy Asselman uit Amsterdam. Verblijvend op Camping Klein Varnebroek. Het bestuur van cle M.C.C.H. gooit het bijltje erbij neer, we stoppen ermee, dan maar geen crossveld in Heiloo. De rede hiervoor is dat het ons wegens grote tegenwerking van zowel het Gemeentebestuur van Heiloo als ook een groep inwoners van Heiloo en Limmen onmogelijk is gebleken een crossclub op te richten. Al jaren worden de crossers van Heiloo van het kastje naar de muur gestuurd. Het is zo'n beetje allemaal begonnen op een braak liggend veldje achter de Vrieswijk. Toen moesten we verhuizen richting winkelcentrum "Het Hoekstuk", om vervolgens over te steken naar het terrein aan de Zeeweg, waar het allemaal een beetje vaste vorm begon aan te nemen. Het terrein aan de Zeeweg werd wegens klachten van omwonenden gesloten en tot op de dag van vandaag is het onmogelijk om in Heiloo te crossen. Toen het terrein aan de Zeeweg gesloten werd kwam het Gemeente bestuur met het voorstel om een veldje aan de Kanaalweg ter beschik king te stellen, prima natuurlijk er moesten alleen nog even een paar geluidsmetingen gedaan worden. Ondertussen werden er plannen gemaakt, reglementen opgesteld en lidmaatschapskaarten gedrukt, alles lijkt in kannen en kruiken, dat bleek niet helemaal te kloppen, onenigheid in de gemeenteraad over de betrouw baarheid van de metingen, protesten van de bewoners van plan oost, kortom men, komt tot de -conclusie dat het crossveld aan de Zeeweg niet te realiseren is. Maar gelukkig heeft het Gemeente bestuur nog meer pijlen op haar boog, en na lang zoeken komt men op de proppen met een veldje tegenover het Motel Heiloo. Het lag wel erg ver weg maar ja, daar zou wel helemaal niemand last hebben van die twee middagen „crossen" per week. Dat bleek een grove misrekening te zijn want wie protesteren er nu? Onze geliefde zuiderburen, de mensen uit Limmen. Protesten en handteke ningenlijsten naar Gedeputeerde Sta ten. Ondertussen ging het werk gewoon door: baan uitzetten, het storten van vrachtwagenbanden en afspraken maken over het storten van het zand. Weer leek alles goed te gaan, totdat we van de gemeente te horen kregen dat we eerst onze levens vatbaarheid maar eens moesten bewijzen, we moesten eerst een flink aantal leden zien te krijgen voordat we het terrein konden gaan gebruiken, belachelijk, net zoiets als een kaartje kopen voor een film die draait in een bioscoop, waarvan nog maar net de fundamenten zijn gestort. En dan staat er in de krant: „Crosser van Heiloo nog even geduld, we vinden er wel wat op". Nou, voor mij hoeft het niet meer. Ik gooi m'n crosser, net als de andere „grote jongens" wel op de aanhanger en ga naar Heemskerk, den Helder, A'dam, Oterleek of Makkinga om maar even een paar plaatsen op te noemen waar het blijkbaar wel kan. Is getekend L. van der Putten Namens bestuur M.C.C.H. Vennewatersweg 16 Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1