□rchipuun moscoccc Boetiek-mode V J Wat nu boven? *cf STAATSLOTERIJ mTiYiTm IAI l> 14 I.I.U'.I.LI.UJ.I D. Franzen, 40 jaar bij de PTT II "de heeren-slager" NI IEUWSBLAD VOOR H EILOO Bambi opent tweede zaak Van 't Hof Blokker nu in Heiloo gevestigd ZAXK. 'n I /VUn, Amad$vètA{jm£, 9 I QïytivcKf jcfj?ye/uiof!<£ I SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN HOE KAN IK ME ALS ALLEENSTAANDE MEER THUISV0ELEN IN DEZE MAATSCHAPPIJ WINKELHOF 't LOO HEILOO UNICEF SCHOLENVERKOOP s> Slijterij - Wijnhandel GREEUW TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 WIJ BEZORGEN AAN HUIS II I 1 I III FILMHUIS HEILOO PRESENTEERT SOLARIS OUD PAPIER FORESTERS HANDBAL KRANTENAKTIE SINT BENEDICTUSSCH00L STRAATVERLICHTING HEILOO OUDERWIJS ONDERWIJS IN HEILOO HUISWERKBEGELEIDING DE TRAP OP Jonge en progressieve boetiekmode in je eigen sfeer! Wat de moeite waard was om in te kopen hebben we voor je. Dus eigenlijk meteen naar ons toekomen, natuurlijk. A. G. v. d. Nagel AANVANG VERKOOP STAATSLOTEN MAANDAG 3 SEPT. A.S. E.M. KETTNER, NIEUWE DIREKTEUR ABN WITTE SWEATERS! MAXI SWEATERS! GESTREEPTE SWEATERS! GEWONE SWEATERS! Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. mmmm :sV DR. P.VERMEULEN GERIDDERD. INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D. TOT UITERLIJK 18.00 UUR. li 29 AUGUSTUS 1979 44e JAARGANG No. 35 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072:330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Ditblad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 1.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 Op 18 september gaat de heer D. Franzen, beheerder van het postkan toor in Heiloo, het feit herdenken dat hij 40 jaar bij de P.T.T. werkt, en met veel plezier. Eigenlijk wilde de heer Franzen marconist worden. Maar er waren er erg veel die dat in die tijd wilden, dus zei vader Franzen: ,,Je moest maar bij de P.T.T. gaan werken", zelf was hij kantoorhouder in Heerhugowaard. En omdat vaders woord nog wel eens wet was, in die tijd, gebeurde dat ook. Begonnen werd in Alkmaar, als reserve lokale kracht op een salaris van f 35,-- per maand. Maar omdat de familie Franzen in Heerhugowaard woonde, moest er een kosthuis in Alkmaar gezocht worden en dat kostte f 40,-- per maand, /lus hoewel zoonlief ging werken, moest vader f 5,- per maand bijbetalen. Maar na een jaar werd de heer Franzen lokale kracht en kon zichzelf toen bedruipen. In mei 1943 werd de leeftijd van 22 jaar bereikt, toen vond de direkteur-generaal van de P.T.T., die NSBer was, dat de heer Franzen toen maar in Duitsland moest gaan werken. Maar daar had hij nou net geen zin in en dook onder in Purm erend tot september 1944. Franzen werd ontslagen wegens dienstverzuim van de bezettende macht, maar in mei 1945 kwam er weer rechtsherstel en kon de jubilaris weer aan het werk als kantoor bediende. Vandaag aan de dag heet dat employé I, II of III. In 1946 werd de morsebevoegdheid behaald en in 1949 het postradicaal, een examen wat nu niet meer bestaat, in 1951 het telegraafradicaal, en in 1963 werd de heer Franzen hoofdemployé. In november 1965 kwam de plaats in Heiloo vrij wegens vertrek van de heer Arnoldus naar Zandvoort. In maart 1966 kreeg de heer Franzen zijn vaste benoeming als hoofdemployé eerste klasse met als vaste standplaats Heiloo. Eigenlijk wordt er nog een jubileum gevierd van de BZB, bedrijf zelf bescherming, 25 jaar, waarvan 12 jaar brandweerinstrukteur van Alkmaar, Den Helder en Zaandam. De heer Franzen doet zijn werk met erg veel plezier, we hebben een fijne ploeg. Met een beetje weemoed in het hart volgt hij de ontwikkelingen van de bouw van het nieuwe postkantoor aan de Verlengde Zeeweg, dat in 1980/81 gereed moet zijn. Ik moet dan uit mijn huis, want het oude postkantoor, een gebouw uit 1951 naar een oud Deens model, moet met het huis verkocht worden, jammer, ik woon hier graag," zegt de heer Franzen. Maar het postkantoor wordt te klein, er werd begonnen met 12 wijken en nu zijn er 20 wijken, vooral het gedeelte voor de bestellers wordt dus te klein. Maar de heer Franzen gaat toch feest vieren op 18 september in Motel Heiloo van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen die de jubilaris een geluk wens wil brengen is van harte welkom. Dit is het thema voor de eerstvolgende bijeenkomst van de sociëteit van alleenstaanden. De heer A.J. Moelaert van het buro algemeen maatschappelijk werk zal een inleiding over dit thema houden. Aspekten die aan de orde komen zijn o.a.: -jezelf zijn, met of zonder anderen; - de maatschappelijke invloeden, die het zichzelf kunnen zijn belemmeren. (Dit geldt ook voor niet-alleenstaan- den.) Iedereen is van harte welkom. We hopen dat we veel nieuwe gezichten kunnen begroeten op deze eerste avond van het nieuwe seizoen. Wilt U meer weten, bel dan even naar H.A. de Kruijk-Boerma, Belieslaan 2, tel. 333052. Op maandag 3 sept. vanaf 8 uur bent u van harte welkom in het OPEN HUIS zaal 5. We hopen veel nieuwe gezichten te kunnen begroeten op deze eerste avond van het nieuwe seizoen. ,,Hoe kan ik me als alleenstaande meer thuis voelen in deze maatschappij", is het thema voor deze avond. Dhr. A. J. Moelaert van het buro algemeen maatschappelijk werk zal de inleiding over dit thema houden. Wilt u meer informatie? Bel dan H. A. de Kruyk - Boerma. Beleislaan 2, tel. 333052. de kol lek tie van exclusief bij: stationsweg 85 heiloo Dubbele kaarten plus enveloppe f 1.10. Traditiegetrouw houden wij ook dit jaar weer een huis- aan huisverkoop van de bekende Unicefkaarten. Geholpen door leerlingen van een groot aantal scholen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, zullen U in de week van 11-18 september a.s. prachtige kleurrijke Unicefkaarten worden aangeboden. De prijs van deze bijzonder mooie wenskaarten bedraagt fl.10 inclusief enveloppe. In de collectie zijn zowel kerst- als ook algemene kaarten aanwezig, te gebrui ken voor gelukwensen bij verjaardagen, huwelijk, geboorte enz. U weet, dat Unicef over de gehele wereld projecten heeft om kinderen in nood tot een beter bestaan te brengen. Helpt U Unicef helpen? Ons motto is ook dit jaar weer: Groet een vriend, en help een kind Na afloop van de huis- aan huisverkoop kunt U bij de bekende verkoopadressen de gehele Unicefcollectie bewonderen. Deze bevat nog tal van andere kaarten in allerlei formaten, agenda's, puzzle's, bouwplaten, postmappen enz. Voor inlichtingen over onze verkoopadres sen of over het werk van Unicef in het algemeen kunt u zich wenden tot: Mevr. A. Lesterhuis-Blom, van Houten kade 39, Alkmaar. Tel. 072-113853 of tot Mevr. J. Moerbeek-Choufour, Tulpencroftlaan 40, Heiloo. Tel. 072-330596. Bij voorbaat onze dank voor Uw hulp. Voor Wijnen en Gedistilleerd Filmhuis Heiloo, Pastoor van Muyen- weg 12 presenteert Solaris op maan dagavond 3 september om 20.00 uur. Kosten: Leden, CJP-ers en 65 plussers f 3.-, overigen f 3.50. Het idee van een planeet die zich aanpast aan zijn menselijke bezoekers is niet ongewoon in de science-fiction (Bradbury verkende dit terrein al vroeg in zijn korte verhaal 'Here There Be Tygers'). Maar het moet worden gezegd dat de wereld van Solaris een unieke kracht bezit. Ze is een schepping van Stanis- lauw Lem.een Poolse schrijver die in het Westen vrijwel onbekend is on danks overeenkomsten met Asimov. Van Volgt en andere schrijvers die bijdragen hebben geleverd aan het tijdschrift 'Astounding' in de jaren '50. Hoewel de film die van 'Solaris' is gemaakt hem wel niet van de ene op de andere tot een Clarke of Burgess zal maken, mag worden verwacht dat de film voor een wat breder publiek de bevestiging zal zijn van zijn bril jante visie waarin surrealisme en cybernetica als tweeling-manen om elkaar cirkelen. Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren, in de gereedstaande container op het parkeerterrein van Foresters aan de Laan van Muys op a.s. Zaterdag 1 september 1979 van 8 - 17 uur. Zo, voor de meeste mensen zit de vakantie er alweer op. Het weer zat ons niet erg mee, waardoor wij aanstaande zaterdag een grote hoe veelheid grondig doorgelezen kranten en tijdschriften verwachten. Je moet tenslotte toch wat doen met dat slechte weer. Het is al twee maanden terug dat we de laatste oudpapieraktie hadden. Zoek de berg maar bij elkaar en breng hem zaterdag naar ST. BENEDICTUSSCHÓOL J. P. HASEBROEKWEG 21 1851 CK HEILOO Het ruimt bij u op en wij zijn er blij mee. P.s. Het is voor ons wel erg makkelijk als U de oude kranten in kartonnen dozen doet of bundelt. Onze hartelijke dank! De baby zaak Bambi die al 9 jaar aan de Westerweg zit, krijgt er een tweede vestiging bij en wel in de Winkelhof 't Loo. Dit wordt een speciaalzaak met heel mooi babygoed tot de leeftijd van 3 jaar, maar niet alleen babykleding gaat Bambi voeren, ook speelgoed, kastjes en kinderwagens enz. Vrijdag 31 augustus om 16.30 uur houdt de familie de Lange, eigenaar van Bambi's babyzaken, open huis. Iedereen is van harte welkom, ook als U geen kleine kinderen meer hebt en toch even wilt zién hoe deze zaak er van binnen uit ziet, kom gerust maar even kijken. Elke bezoeker ontvangt de eerste week een leuke attentie. Tien kleine balletmeisjes van de school van Els Bijlsma zullen ter gelegenheid van dit heugelijke feit een dansje maken. De kinderen van de familie de Lange, Cor (10), Erik (9) en het dochtertje Femke (1 1/2) zullen de opening verrichten. Dan is de tweede zaak in fase twee vayi de Winkelhof 't Loo een feit. Zaterdagmorgen om 9 uur gaat Bambi's babyzaak open. Het kan de komende weken voor komen, dat overdag zo nu en dan de ^straatverlichting brandt. Dit is nodig, omdat kapotte lampen moeten worden uitgewisseld. Deze werkzaamheden zullen enige tijd in beslag nemen. Ter voorkoming van telefoontjes meent het gemeentebestuur er goed aan te doen de inwoners hierover te informeren. Informatie-avond op 3 septembet. In september start de cursus ouderwijs onderwijs in Heiloo. Er volgt eerst nog een informatie-avond op maandag 3 september om 8 uur in zaal 6 van het Open Huis. Iedere belangstellende is van harte welkom. Voor de cursus, welke door het Nederlands Instituut voor Volks ontwikkeling (Nivon) wordt georgani seerd bestaat reeds grote belang stelling. Wat is de bedoeling van de cursus ouderwijs onderwijs zullen velen zich afvragen. Nu het is in de allereerste plaats een cursus voor volwassenen, van 25 jaar en ouder, gericht op de praktijk van alledag; géén school. De kursisten zitten met elkaar om de tafel om samen te praten en te leren. Eén keer in de week, op een maandagavond in het Open Huis komt de groep bijeen. Indeling van de kursus. De indeling van de kursus is ongeveer als volgt. De helft van de tijd wordt besteed aan Nederlands, zowel schrijven als lezen en spreken. Na de koffiepauze komen in Algemeen vormende onderwerpen aan de orde zoals: Arbeid, wetgeving, opvoeding, verslaving, wonen, de krant enz. Voor inlichtingen kan men terecht bij Reina Mulder, Het Veld 12 Heiloo. Telefoon 333127 en natuurlijk ook op maandag 3 september. voor uw zoon of dochter? Niet wachten tot het te laat is. Nu doen! Inl.:02209-2213 DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 Sinds 1 juli is de heer Kettner (28) de nieuwe direkteur van het ABN- kantoor in Heiloo. Een jeugdige direkteur, maar een man die toch zijn sporen in het vak al verdiend heeft. Zijn loopbaan begon in Voorburg, na enige tijd werd de heer Kettner overgeplaatst naar Leiden. De distrikts opleiding (bankwezen) werd gedaan in Haarlem, maar tijdens deze opleiding moest er een kantoor van de ABN in Zoetermeer op poten gezet worden. Dat deed de heer Kettner er toen maar bij. Toen dit gebeurd was, maar weer terug naar Haarlem. Hier werd nog een jaar op kredieten gewerkt en nu vanaf 1 juli een plaats op het kantoor van de ABN in Heiloo. Velen zullen het vertrouwde gezicht van de heer Th.M. Bakker toch wel missen. Vanaf de oprichting van het kantoor, dat is nu tien jaar geleden, heeft hij hier de scepter gezwaaid. Helaas moest de heer Bakker om gezondheidsredenen zijn ambt neer leggen. Op 6 september van 17.00 tot 18.30 uur zal er in de Oude Herberg een receptie gegeven worden om van de heer Bakker afscheid te nemen en de heer Kettner te verwelkomen. «iill Gisteren was het dubbel feest in het huis van de familie Vermeulen. In de eerste plaats vierde de heer des huizes zijn 80e verjaardag, en in de tweede plaats werd de heer Vermeulen benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Niemand ^ninder dan de Commissaris van de Koningin, de heer P. de Wit, oud burgemeester van Alkmaar en oud leerling van de heer Vermeulen reikte hem deze onder scheiding uit. ,Ik ben een beetje vroeg, maar dinsdag is een vergaderdag, en ik vond het leuk U persoonlijk deze onderscheiding uit te reiken", aldus de heer de Wit. De heer Vermeulen is geboren in Limmen waar zijn vader een combina tiefunctie had van keuterboer, post bode en tuinman, dat dit toch geen vetpot was spreekt vanzelf. Toch doorliep de heer Vermeulen de H.B.S. aan de Paard.emarkt in Alkmaar waarna in Amsterdam in 1 jaar het diploma „kwekeling met akte" behaald werd het salaris bedroeg in die tijd f 1000.- per jaar. De hoofdakte werd gehaald en in 1923 kwam er een vaste aanstelling in Amsterdam in het Hortusplantsoen. Later werd de heer Vermeulen onderwijzer 'in Bloemendaal. De woorden Hortus en bloemen bleven een belangrijke plaats in zijn leven innemen. Er ontstond in die periode een grote liefde voor orchideëen in het vrije veld, dat bestond toennog. Toen is de heer Vermeulen gaan proberen zelf orchideëen te kweken, wat geen eenvoudige zaak was, maar met de steun van Professor Westerdijk is het toch gelukt. „Ondanks dat U een gezin met kinderen had, studeerde U toch biologie en behaalde in 1935 uw doctoraal en bent in een meoilijke periode leraar geworden", aldus de commissaris van de Koningin. In 1940 werd de heer Vermeulen leraar aan de H.B.S. waar de heer P. de Wit leerling van de heer Vermeulen was. „U was een uitstekend leraar" aldus de heer de Wit. In 1947 promoveerde Vermeulen cum laude en n<f die tijd verschenen een groot aantal publikaties van zijn hand. Er werden ook grote reizen onder nomen o.a. naar Indonesië, Australië en de Sovjet Unie. Vooral het werk aan de Orchideeën studie gewijd heeft het Hare Majesteit behaagd Dr. P. Vermeulen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Vermeulen zei: ,,Ik ben hijzonder dankbaar dat ik deze onderscheiding van een oudleerling mag ontvangen". Het bollenbedrijf van van 't Hof en Blokker is sinds korte tijd in Heiloo gevestigd. Na 57 jaar in Limmen zijn domicilie te hebben gehad. Het nieuwe pand is gelegen naast het Motel Heiloo, en voldoet aan de modernste eisen, een mooie laag bouw ontworpen door architect van Ast. Het oude pand in Limmen werd te klein en te hokkerig waardoor men niet meer efficient kon werken, bovendien moest de verwarming vernieuwd worden. Dit alles bij elkaar deed de heer Degenaar de Jager besluiten tot nieuwbouw over te gaan en zie een prachtig nieuw pand verscheen naast het Motel. Een bedrijf dat zijn sporen op het gebied van bollen wel verdiend heeft. In 1868 moest de heer Jan Blokker in Akersloot al heel jong de plaats van zijn vader overnemen, daar hij toen nog niet meerderjarig was werd hem een voogd toegewezen de heer van 't Hof. Lang heeft Blokker deze voogd niet nodig gehad, want het bleek al gauw dat Blokker het best zelf kon. De naam van 't Hof en Blokker is echter tot op de dag van vandaag ongewijzigd gebleven. Er zijn nog plantboeken uit die tijd waar in sierlijke schrijfletters namen in voor komen als Fluwelen mantel, Bruid van Haarlem, La Grandeur soorten die nu niet meer in cultuur zijn, maar nog weL te zien in de Hortus Bulborum, die t natuurlijk ook mee verhuist naar Heiloo, deze trekt per jaar zo'n 4000 bezoekers. Toch is dit niet de eerste keer dat de Hortus Bulborum in Heiloo komt, in 1928 is de Hortus 1 jaar bij P. de Jager in Heiloo geweest. Er is sinds die jaren natuurlijk heel wat veranderd. Bracht men vroeger de bollen met de hondenkar naar de Alkmaarse Pakket, die ze weer naar Amsterdam vervoerde om daar inge scheept te worden. Nu gaat alles direct in grote containers naar Canada en Amerika. Van 't Hof en Blokker levert o.a. de bollen die de koningin elk jaar aan Ottawa schenkt. Vandaar dat bij het 100-jarig bestaan van de zaak in 1968 deze het predikaat Hofleverancier mocht gaan voeren. De heer de Jager zegt: ,,Je kunt het werk natuurlijk niet alleen met elkaar moeten we het bedrijf runnen". Al 33 jaar helpt Gert de Jongh hem daarbij, nu in de functie van adjunct directeur. Ook de heer J. H. M. Schole heeft ruim 30 jaar zijn beste krachten aan dit bedrijf gegeven, thans opgevolgd door de heer B. v.d.Ende (office manager) en niet te vergeten de schuurbaas Johan Kerssens. Het i.; een prachtig gezicht zo'n bedrijf in het hoog seizoen op volle toeren te zien werken, ruimten met verschillende temperaturen, venti latoren om de bollen optimaal te verzorgen. In het nieuwe gebouw is ook een platenkamer, hier liggen de plaatsjes die op de dozen komen, ook hierin is een grote verandering te bespeuren en vergelijk met vroeger, toen zag men b.v. 1 getekende tulp, later werd dat een foto, nu echter ziet men een heel bed met bloemen, zodat men een betere indruk krijgt hoe het er in het voorjaar komt uit te zien. Van 't Hof en Blokker levert zo'n 150 soorten bollen. In de begintijd ging Klaas Blokker ook met deze plaatjes op stap om in Canada en Amerika z'n bollen aan de man te brengen, met de kennis van zaken, de goede babbel en de plaatjes werd toen zaken gedaan. Buiten bollen verkoopt van 't Hof en Blokker ook rozen, heesters en aanverwante artikelen zoals zeemos, gereedschappen, potten enz. Daar het seizoen gebonden karakter van het bloembollenbedrijf in het algemeen een probleem vormt, wordt vaak in de wintermaanden naar mogelijkheden gezocht deze mooie ruimte rendabel te maken. Bij het nieuwe gebouw zal ook een rozentuin komen met 150 verschil lende soorten, zodat in de zomer een keus gemaakt kan worden, welke soorten men wil hebben. De rest van de beplanting om het gebouw zal in overleg met de gemeente aangelegd worden. Weer een gebouw waar Heiloo met recht trots op mag zijn. Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1