Boetiek-mode □rchipuun ifiascolCc HEILOO Wat nu boven? i tm M NIEUWSBLAD VOOR HEILOO VRIJSTAANDE VILLA Een halve eeuw St. Willibrord WINKELHOF 't LOO HEILOO i>— J.; Jonge en progressieve boetiekmode in je eigen sfeer! Wat de moeite waard was om in te kopen hebben we voor je. Dus eigenlijk meteen naar ons toekomen, natuurlijk. ill ill ill ill ili Ji ili ili ili ili ili Een „geweldige" WINTERKOLLEKTIE! Kom gezellig even neuzen? Elke week nieuwe „aanvoer"! Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. DE HEER Th.M. BAKKER ZEGT ABN VAARWEL INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.O. TOT UITERLIJK 18.00 UUR. DE TRAP OP ïlH Ktrnm—""iuiiI - ''.:M v Advertenties en administra tie Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adr essen Laan van Muys 26 - Telefoon 072 - 330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 0 2-o31081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 1.50C exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegbrh, Egmond a. d. Hoef, Akersloot. Advertenties en kopie moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent(excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Te koop van particulier aan de SPANRING 3 een fraai gelegen, bijzonder goed onderhouden met aangebouwde garage (totale inhoud 600 m2) b.j. 1971, en van binnen een plaatje". Ind.: o.a. L-vormige woonkamer met recente fraaie open haard, nieuwe luxe eiken keukeninrich ting met inbouwapparatuur als mede een bijpassende eetbar. 'Ie verd.: 3 royale slaapkamers, waarvan 2 met balkon en een hobbykamer. 2e verd.. 2 slaapkamers en veel kastruimte c.q. berging. Volkomen privacy middels ge heel door groen omsloten tuin. Te aanvaarden november. Vraagprijs f 565.000,— Bel (na 7 uur 's avonds): 072-330854. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info-centrum HEERENWEG 70 A TEL. 334120 FAMILIE SANDEE WEERTERIG IN BEGER EXCLUSIEF Terug van weggeweest, vanaf gisteren ziet U weer vertrouwde gezicnten in het winkeltje op de hoek van de Stationsweg en de Heerenweg. Met vereende krachten heeft men- de afgelopen week gewerkt om het winkeltje aan te passen bij de nostalgische sfeer van het Stations centrum en het is weer net zo gezellig geworden als een half jaar geleden. Een ruime kollektie in oorbellen, corsages en haarspeldjes. Ook is er een speciale kasf ingericht met o.a. prachtig Deens zilver. Maar er is meer dan alleen sieraden. Zo hebben ze ook Sara Kay schilderijtjes, schattige hele grote wenskaarten, raam ha ngers, baby-speelgoedartikelen, kleine beeld jes, het is bijna te veel om allemaal op te noemen. Als U echter deze week zélf gaat kijken, krijgt U nog een leuke attentie ook. Ook voor het repareren van sieraden kunt U weer net als vroeger hier terecht, er is ook een grote sortering kralen als U soms zin hebt zelf iets te maken. LET OP DE VERANDERDE OPE NINGSTIJDEN! Het is op dit moment nog niet mogelijk het winkeltje de hele dag open te houden. Voorlopig zijn de openingstijden als volgt: maandag gesloten, dinsdag t/m don derdag van 14.00 tot 18.00 uur; vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur; zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Leest U dit even goed, dat voorkomt veel misverstanden. Een nieuwe start en een nieuwe bedrijfsvoering in een nostalgisch winkeltje in het nostal gische Stationscentrum. In hotel restaurant de Oude Herberg werd donderdagmiddag een receptie gehouden om iedereen in de gelegen heid te stellen afscheid te nemen van de heer Bakker. Dat velen de heer Bakker een warm hart toedragen, mocht blijken uit de enorme belangstelling, de mensen stonden tot op straat. De 'heer Bakker, die zich nu beslist niet hoeft te vervelen, kreeg van het personeel een volledige fotoappara tuur, ook in zijn tuin kan hij zich nu helemaal uitleven, want hiervoor kreeg hij ook allerlei gereedschap. Van de andere banken waren ook vele vertegenwoordigers. De heer Bakker wordt opgevolgd door de, heer E.M. Kettner, die op 1 juli zijn entree bij de ABN Heiloo maakte. GEZINSVIERING Zondag 16 september om 11.00 uur is er in de Willibrorduskerk weer een Gezinsviering. Het thema van deze viering is: Deuren gaan open" In ieder geval gaan de deuren van de keSk wagenwijd open voor ieder die wil komen. De gezinsvieringgroep. BELANGRIJK Op zondag 16 september a s. zal het Noordhollands Kamerkoor o.l.v. de bekende dirigent Klaas Venneker de Eucharistieviering van 11.00 uur met uitzonderlijke zang verzorgen. Dit koor, dat kwalitatief zeer hoog staat aangeschreven, zal de Missa Papae Marcelli van G.P. da Palestrina uitvoeren. Daarenboven worden de navolgende werken in deze viering van 11.00 uur gezongen: Locus Iste en Ave Maria van A. Bruckner, Pater Noster van Igor Stravinski en O sacrum Convivium van Olivier Messiaen. Zeer de moeite waard om deze viering bij te wonen, waarin uitstekende zang is te beluisteren. Het parochiële herenkoor zal a:s. zondag hierdoor de vïprint* vin 9.30 uur niet verzorgen. Eind november gaat het Psychiatrisch Centrum St. Willibrord het feit herdenken dat zij 50 jaar geleden een start hebben gemaakt met het verplegen van hun patiënten. Dat er in die 50 jaar heel wat veranderd is, spreekt natuurlijk voor zich zelf. Over de geschiedenis van St. Willibrord komen wij tegen die tijd uitvoerig te spreken. Nu zijn er vele festiviteitep om dit heugelijke feit te herdenken. Er is een jubileumcomité opgericht o.l.v. dr. A.J.A.M. Wijffels, die zelf jaren geneesheer-direkteur van het Centrum is geweest. Het feest is zowel voor de bewoners als voor het personeel. De feest week is van 25 tot 30 november, 25 november- valt. op.,. een zondag. Deze dag zal dan ook op kerkelijke wijze gevierd worden. Monseigneur Zwartkruis zal in de kapel van St. Willibrord een ponti ficale Hoogmis opdragen en in deze mis zal ook het koor Nieuw Leven meezingen. Na de mis zal in kleine kring een bijeenkomst worden gehouden en zal aan de Bisschop en het bestuur het jubileumboek overhandigd worden. Dit boek, geschreven door P. Gerritsen, telt 144 pagina's en is uitgegeven door Uitgeverij Lammers. Het vertelt het verhaal van 50 jaar Psychiatrisch Centrum St. Willibrord, geïllustreerd met veel foto's, ook uit de oorlog, die nog niet eerder gepubliceerd werden. Op woensdag 28 november is er een open dag voor allo inwoners van Heiloo. 's Middags zult U ontvangen worden door Dr. Wijffels, waarna het gezelschap in groepen zal worden verdeeld en U onder leiding bezoeken kunt brengen aan o.a. Kleijn IJpestein, waar een tentoonstelling is ingericht van de dingen die door de bewoners gemaakt zijn. In het St. Willibrord Museum zullen o.a. oude films van voor de oorlog gedraaid worden, van de sacramentsprocessie en van de kermis die toen nog op het terrein gehouden werd. Ook van de bouw zal een film getoond worden. Dit alles wordt nog opgeluisterd met hapjés en een aperitief je. Donderdag is een rustdag, maar vrijdags is er een grote feestavond voor een ieder die maar iets met de Willibrordusstichting te maken heeft. Een beetje satirisch cabaret en leuke sketches zullen een onderdeel van het programma vormen, ér zal muziek zijn en gedanst kunnen worden. En St. Willibrord zou St. Willibrord niet zijn als niet met alle zzielen rekening werd gehouden. Voor de jongeren speelt de Barrelhousjazzband en voor wie van wat rustiger muziek houdt, speelt in een andere afdeling hét kwartet Malescu. De vlag Op alle dagen dat er feest is zal de eigen, vfeg naar een ontwerp van Dr. Wijffels,' gehesen worden. Die vlag is half wit, half geel met daarop het emfekem -4>n -hlat*wvan- jam* St. Willibrord. Festiviteiten Op 6 juni is er al een voetbaltoernooi gehouden en op 8 september was er een grote brandweerdemonstratie, waar de brandweer van Heiloo zich van zijn beste zijde liet zien. Op 15 september heeft de personeels vereniging de Koepel een safari- fotopuzzeltocht georganiseerd. De opdracht is de mooiste plekjes van St. Willibrord te fotograferen. Op 6 oktober houdt de volleybalclub wedstrijden tegen verschillende ziekenhuizen uit de omgeving. Op 14 en 16 november speelt de toneel vereniging Demasqué een klucht voor bewoners en personeel. Op 22 augustus was er ook nog een groot kampvuur met een barbecue en de Boerenkapel. Een extra woord van dank gaat hierbij naar de UW die op zulke dagen zoveel werk verzetten en zij doen dit met hart en ziel. Zij vullen het werk zo mooi aan waar het verplegend personeel geen tijd voor heeft. De groep UW we**kt onder leiding van mevrouw de Vries. En of het allemaal niet op kan, 31 oktober wordt er nog een bonte avond voor de patiënten gehouden. Dan treden op het duo Hél ma en John en de drumband met de minirettes en zal er nog gelegenheid zijn een dansje te maken. Dit 50-jarig bestaan gaat geschiedenis maken in de historie van St. Willibrord! Donderdag knipte /'red, de jongste Revinga, een lint door om hiermee de tweede zaak van zijn vader en grootvader te openen. I/et is een prachtige -aak geworden, waar menig ruitersport liefhebber iets van zijn gadin0zal vinden, kr is ook een standaard waar lekt uur over alles wat met het paard en zijn sport te maken heeft, te vinden is. Bij de TROS gaal van de winter een televisieserie van start die in de middeleeuwen speelt. De J'irma Revinga 'maakte voor deze serie de dekens voor de paarden, die van een tekening nagemaakt werden. ken schitterende winkel die dit gedeelte van de Kennemerstraatweg zal sieren. BENOEMD Sinds 1 september is benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Stichting St. Willibrord, de heer Drs. J.C. Gmelich-Meyling, burgemeester van Castricum. Deze volgt hiermee de heer J.B. Wigman op die zes jaren het voorzitterschap gedaan heeft. MOEDER G0DSKERK - HEILOO Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo kin als er een truck uit een zijstraatje schiet dan kan het gebeuren dat hij het niet ziet en zij zegt dan - vlak voor de hemelpoort - jij: 'k mocht immers niks zeggen; maar ik zag 'm wel. EVENEMENT IN DE KERK Annie M.G. Schmidt VAN PETRUS EN PAULUS fovergcwmcn) BERGEN N.H. Op 14 september a.s. stelt de bekende zanggroep ,,The Sea Sight Singers" te Bergen N.H. de ware muziekliefheb bers in de gelegenheid kennis te maken met een prominent engels koor. Op deze datum om 8.15 uur concerteert het John Bates Choir in de Petrus en Pauluskerk. Het koor, opgericht in 1974 (na samenvoeging van twee koren onder directie van John Bates) heeft sindsdien nationaal en internationaal het ene na het andere sukses behaald. Als winnaar van een nationale koorwedstrijd te London is dit koor voor het engelse publiek in St. John's en Queen Elizabeth Hall, de Royal Festival Hall voor het voetlicht getreden. Bij volledige bezetting telt het koor 150 leden. Op het repertoir staan werken van Bach tot Strawinsky. Op het repertoir voor de concerten op de geplande tournee in Nederland (na Bergen is Warmond aan de beurt) staan werken van o.m. Williams, Byrd, Bennets en Purcell. Koorzang met en zonder solistisch optreden zal worden afgewisseld met orgelmuziek. Dit evenement is voor de ware fijnproever een „must". D^ akoestiek van de Petrus en Pauluske» Zo ziet de winkel van Wijngaarden er uit, die vorige week donderdag in de staat er mede borg voor, dat dit ko tweede fase van de Winkelhof 7 Loo van start ging. ken ruime overzichtelijke onder de bezielende leiding van Jol u-inhei waar men alles op hei gebied van radio en TV elektrische huishoudelijke eeaneyvérgetllijk°concert Tf' artikelen, wasmachines en ook een stukje doe-het-zelf kan vinden. In het maandbericht van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen staan vaak, voorin, dan die aardige gedichtjes. Deze maand een gedichtje van Annie M.G. Schmidt, waarin velen toch wel iets van zichzelf in terug zullen vinden. Pas op Schat, een Bus! Kr was eens een vrouw en ze zat naast haar man zo knus in de auto; daar reden ze dan en als ze zo reden dan sprak zij aldus; Daar komt weer iets aan schat, pas op, 't is een bus Kijk uit voor die auto! kien kind op de weg! Nou dat was ook op het nippertjezeg. Ken vent achter ons! Hij wil je passeren Nee toch niet - ja toch - nee hij gaat hier parkeren. Kn toen zij tien maal aan zijn mouw had getrokken - waarbij zij dan hoorbaar de adem liet stokken - en nóg vijftien maal had gezegd tot haar man pas op schat, pas op schat, daar komt weer iets an, toen werd hij heel woedend en gromde en snauwde en vroeg of ze voor laan haar mond wilde houden. Nu zegt ze dus niets meer. Ze zwijgt als graniet ook als ze op j kruispunt een olifant ziet. fin als er vlak vóór hen een bromfiets passekrt dan zwijgt ze als j graf, want ze hee ft het geleerd. kin zo zitten dagelijks tien miljoen vrouwen heel grim naast hun eega de monden te houwen, kin gaat er iets werkelijk mis in 't verkedr dan zien ze het wel maar zeggen niets meer. Ze houden halsstarrig hun mond, ook al stopt er precies voor de bun]per een vracht-helikopter. Mascot te 's nieuwe najaarskollektie. Vrijdagavond koopavond. Stationsweg 85-Heiloo-Tel.072 -335465 HERKENTU UZELF? Korte jasjes vormen een speels element in de nieuwe mode coat in diagonaal tweed met gebreide shawl kraag f219- Prima kombineerbaar binnen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1