Van Os Heren-mode ui l> i i u.tLtw.mj □rd~iipi_mn KUYPER HOBBYSHOP „d huis' Te^ pri'S' Een Saeba'iS snel een «I tijd rdt rkocW-' Het KOSTUUM verdient de aandacht ORIGENELE LIMBURGSE VLAAI TELEBINGO - spelen en laten spelen Ve' bij ons tenminste! WÉÉ MAKELAARDIJ KENNEMERLANO BV IEUWSBLAD VOOR HEILOO Jan Pannekeet 79.- Effe klessebesse over de promotie van WINKELHOF 't LOO HEILOO Een Candelaer kado steeds iets aparts!! met GOUD SLAGERIJ RAADVERGADERING INENTINGEN. ELLY EN RIKKERT ZINGEN VOOR TEAR-FUND lil lil lil lil lil lil lil lil lil lil lil Breimode uit Parijs: HERF0R truien en vesten met bijpassende kokerrokken Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. T0PSLAGER BRINK IN DE PRIJZEN VOETBAL FOTOWEDSTRIJD SLAAT GOED AAN GRAFICI PRESENTEREN ZICH OP DE ALKMAARSE BANENMARKT WIJNDRINKEN EN BEELDEN KIJKEN BIJ SLIJTERIJ MALLEV00RT FA. J. DE GRAAFF Bekende merken o.a. Van Gils, Wilson en Glenny, Hugo Boss en Dick Holthaus. serveren wij bij een heerlijk kopje koffie Koffieshop Winkelhof 't Loo HEILOO OUD PAPIERAKTIE ST. ADELBERTSCH00L FOTO QUELLE NU00K IN HEILOO K0NSERTVAN HARRY BELAF0NTE Stationsweg 94, tel. 333520 (bij Stationscentrum) Deze week aanbieding: BOORTOLLEN ijzerwaren - tuingereedschappen - diverse gaassoorten - elektrisch gereedschap - verf - beitsen - hout - lijstwerk en plaatmaterialen. Tevens het maken van deuren, ramen en kozijnen. ENORME DRUKTE BIJ OPENING SP0RTHUIS JOHANJANSEN bekroond MEEGDES PROVINCIE NOORD-HOLLAND BUREAU VOORLICHTING Woon - (ver)bouw info centrum HEERENWEG 70A - TEL. 334120 Heerenweg 211 HEILOO Morgen, donderdag 25 oktober is er weer openbare raadsvergadering in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende punten: Voorraneregeling splitsing Stations plein-Herenweg, voetgangersoversteek plaats rond Wonkelhof 't Loo. Wijziging van de verordening op de Drank en Horeca belasting. Wijziging statuten volksmuziekschool en Open Huis Jaarrekening 1978 Openbare biblio theek Heiloo. Op woensdag, 31 oktober a.s. zal er tussen 14.00 en 15.00 uur in het wijkgebouw aan de Holleweg nr. 94, gelegenheid worden gegeven tot na-inenting van de kinderen geboren in 1975 (DTP injectie en mazelen); 1970 (DTP injectie en mazelen) en 1968 (rubella-uitsluitend meisjes). Het betreft hier in hoofdzaak kinderen die verhinderd waren deel te nemen aan de in dit voorjaar gehouden inentingen. De desbetreffende kinderen zullen deze week persoonlijk worden opge roepen. Men wordt dringend verzocht zich strikt aan de op de kaart vermelde oproepingstijd te houden. Wanneer U meent dat uw kind in aanmerking komt voor een inenting en U geen oproepkaart heeft ontvangen wordt U verzocht de gemeente Heiloo, afdeling bevolking, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoeken wij U met nadruk alle inentingsbescheiden 'mede te nemen. De Alkmaarse werkgroep van het Internationaal Evangelisch Hulpfonds TEAR-Fund (The Evangelical Alliance Relief), organiseert op zaterdag 27 oktober 1979 een GERECHTIG- HEIDSCONCERT in de Vrijheidskerk a/d Hobbemalaan 2 te Alkmaar. Een GERECHTIGHEIDSCONCERT omdat men vindt dat hulp aan armen en verdrukten niet meer is dan onze christelijke plicht, niet meer dan rechtvaardig. Medewerking aan dit concert wordt verleend door het overbekende zang duo Elly en Rikkert Zuiderveld. Voordat zij op hun eigen eerlijke en eenvoudige wijze zingen en getuigen van Gods's Liefde in hun leven, zal een korte TEAR-Fund informatiefilm worden vertoond. Ook zal een collecte worden gehou den ten bate van TEAR-Fund projec ten in ontwikkelingslanden. Een ieder die houdt van goede muziek en die bovendien bewogen is voor de mens die het minder heeft dan wij, is van harte uitgenodigd. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: Vrij. Op de 22ste Internationale Slavakto (de Slagersvaktentoonstelling) die van 15 t/m 18 oktober in de Jaarbeurs hallen te Utrecht werd gehouden, heeft onze plaatsgenoot topslager J. Brink, weer eens prijzen behaald. Uit liefst 4000 inzenders behaalde zijn gekookte achterham zilver en zijn metworst en leverworst brons, (zie ook de advertentie elders in dit blad). De begin september gestarte voetbal fotowedstrijd blijkt goed aan te slaan. Het feit dat met name het randgebeu- ren, zoals het straatvoetbal, het wedstrijdje van de pupillen en situaties rond het veld, centraal staat heeft reeds honderden mensen aange spoord om foto's in te zenden. Een van deze inzendingen van L. W. H. Vogelzang uit Velsen, ziet u afge beeld De verkiezing van de foto's-van-de- -maand september heeft intussen plaats gevonden. De winnaars zijn: F. S. Bloeme uit Heemstede (categorie zwart/wit) en A. J. Bakker uit Amsterdam (categorie kleur). Slui tingsdatum voor inzendingen voor de volgende foto-van-de maand verkie zing is 30 november a.s. Hoofdprijs in deze door Kodak en Nikon georganiseerde fotowedstrijd is een geheel verzorgde reis, voor twee, naar de Europese Kampioenschappen Voetbal in Italië, volgend jaar. Daarnaast een veelvoud aan andere prijzen. Deelname formulieren zijn verkrijg baar bij uw fotowinkel. Tijdens de op 31 oktober in de Alkmaarse Vest te houden Banen- markt, zullen de grafische bedrijven uit deze regio, zich gezamenlijk pre senteren. Men zal trachten een indruk te geven wat er zich, in deze voor velen onbekende bedrijfstak afspeeld. Zo zullen er in de stand een aantal machines worden opgesteld, waarop verschillende druktechnieken worden gedemonstreerd. Daarnaast zullen er functionarissen van opleidingscom missies en vakbonden aanwezig zijn, om vragen over opleiding en toe komstmogelijkheden te. beantwoor- den. Natuurlijk wordt er ook over vakatu- res bij aangesloten bedrijven infor matie verstrekt. Dus voldoende rede nen om tijdens een verblijf op de banenmarkt een bezoek te brengen aan de stand van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemin gen. Vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur kunt u zich alles over wijn laten vertellen bij Wijnhandel Slijterij Malle voort in het winkelcentrum Het Hoek stuk. De heren H. Suydinga en D. Scheltens zullen u verschillende wijn soorten laten proeven en u iets over de geschiedenis van een bepaalde wijn vertellen. Buiten Uw tong kunt u hier ook het oog laten strelen, in de winkel van slijterij Mallevoort zult u een aantal beelden aantreffen die gemaakt zijn van drijfhout. Op uiterst kunstige wijze is dit hout bewerkt en het resultaat mag er zijn. Het drijfhout is allemaal langs de Nederlandse kust gevonden, wat niet wegneemt, dat ook hier wel eens tropische houtsoor ten aanspoelen. De beelden zijn gemaakt door de heer R. Scheltens uit Haarlem. Dus vrijdagavond is best de moeite waard om eens even in 't Hoekstuk te gaan kijken. Tel. 331025 Heiloo VERHUIZINGEN geheel verzorgd PI AN O VER V OER BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS Voor de „doe-het-zelver" is nu ook een verhuiswagen ver huizer/chauffeur beschikbaar. 24 OKTOBER 1979 44e JAARGANG No. 42 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laan van Muijs 26, Heiloo - Telefoon 072-330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopy moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Ook in Heiloo zijn op verschillende adressen TeleBingokaarten verkrijg baar, U kunt dit duidelijk zien aan de TeleBingo stickers op de etalage ruiten. In Heiloo kunt u kaarten kopen bij de RABObank, Jef Letchert, Zwetsloot Albert Heyn en Barbershop Jan en Tine Braam. Sportverenigingen van Heiloo opgelet! Wilt U voor uw eigen vereniging ook nog een centje bijverdienen, Albert Heyn geeft u hiervoor de gelegenheid, u kunt TeleBingokaarten gaan ver kopen voor A.H. voor elke verkochte kaart ontvangt u dan 5 cent die u voor uw eigen vereniging kunt besteden. Wilt U hier meer over weten bel dan even met de heer P. Prins, of de heer W. E. Hoeksema bij A.H. tel. 335540. Zij zullen u precies vertellen wat te doen. Vrijdag 26 oktober van 8.30 tot 16.00 uur zal bij de school aan de Bergeon- straat een container staan voor al Uw oud papier en karton. Mogen wij op uw medewerking reke nen? Bij voorbaat onze hartelijke dank. Het in Nederland reeds vrij bekende foto- en filmmerk REVUE gaat van start bij D. A. drogisterij ,,Jef Letschert Aan de Heereweg 148 zal vanaf 9.00 uur de verkoop van het merk revue starten, hetgeen gepaard gaat met vele feestelijke aktiviteiten. Foto Quelle brengt het grootste foto- en filmassortiment dat u zich kunt denken, tegen zeer lage prijzen. Zeer suksesvol zijn de eenogige spiegel reflexkamera's, smalfilmkamera's met professionele snufjes, diaprojektoren en filmprojektoren. Bijzonder na aan het hart ligt Foto Quelle het hobby-filmen en fotografe ren voor de gehele familie. Probleemloze kassette-kamera s vanal f 30 - en vol automatische buper-o kamera's tegen uiterst lage prijzen maken het mogelijk vanaf de eerste dag te fotograferen en te filmen, ook voor het jonge gezin, dat dit nog nooit gedaan heeft. Het Quelle-kleurenlaboratorium, na genoeg het grootste en modernste in Europa, vervaardigt fotowerk van onovertroffen kwaliteit, zonder witte rand en op zijdemat papier voor een zeer lage prijs. Reeds 20 jaar is het merk Revue een begrip en geniet groot vertrouwen bij veel hobbyisten in 8 landen van Europa. Vandaag de dag worden de Revue merkprodukten in meer dan 900 winkels warenhuizen en verkoop punten in Europa verkocht. Een eigen service en reparatie-afdeling staat borg voor een juiste, snelle en vakkundige afhandeling van eventuele problemen die zich kunen voordoen gedurende de 3-jarige garantietermijn en de tijd daarna. Mede daardoor hebben intussen miljoenen foto-amateurs met Revue foto en filmartikelen hun hobby gevonden. Harry Belafonte zal na twee jaar ons land weer komen bezoeken voor het geven van maar liefst twee konserten t.w. op zondagavond 11 november 1979 en maandagavond 12 november 1979 resp. Congresgebouw Den Haag en Carre Theater Amsterdam. De aanvang van de konserten is 20.15 uur. Het konsert zal geheel door Harry Belafonte worden verzorgd zowel voor ajs na de pauze. Kaartverkoop is reeds begonnen bij de volgende adressen: Alle V.V.V.-kantoren in Nederland. Nieuwe Muziekhandel Amsterdam; 090-9^7391 NOZ Utrecht: 030-440880; Vaderland Den Haag: 070-469311; Haagsche Courant Den Haag: 070- 600494; Rotterdams Nieuwsblad Rotterdam: 010-128231 En aan de kassa van de theaters. 10 mm Makita voor Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend van 8.30 18.00 uur Ken trotse Johan Jansen fussen Henk van Rijnsoever en Johnny Metgod. J.l. donderdagavond was er een enorme drukte op de Kennemerstraat- weg. Oorzaak daarvan was de opening van Sporthuis Johan Jansen. Tot aan de overkant van de weg stonden de mensen te wachten op het moment dat Kees Kist de opening zou verrich ten. Op het laatste moment moest Kist het echter laten afweten, maar gelukkig voor Johan Jansen en de vele aanwezigen waren de AZ-spelers Johnny Metgod en Henk van Rijns oever bereid gevonden de plaats van Kist in te nemen. Met twee welge mikte schoten door een papieren deur zorgden beide spelers ervoor dat Jo- hans splinternieuwe sporthuis werd geopend. Sporthuis Johan Jansen is een aan winst voor Heiloo, geworden. Samen met zijn vrouw Gré en talloze beken den heeft Johan de laatste weken keihard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Het resultaat is er dan ook naar. Op de plaats waar vroeger vader - en grootvader Jansen hun warenhuis hadden, is een zeer fraaie sportzaak gekomen. De ruimte is erg groot (de lengte bedraagt niet minder dan 22 meter), en dat die ruimte goed benut is is een duidelijke zaak. Voor vrijwel alle veld- en zaal sporten heeft men bij Johan een ruime keuze. Dat Sporthuis Johan Jansen een goede toekomst tegemoet gaat lijkt dan ook welhaast zeker. In Heiloo kenne ze vezelf allegaar Jan Pannekeet. De skroiver van „Konkeltoid", Wa'k zeggen wou" en ,,Mooi zoid". Deuze zelfde Jan Pannekeet is ofloupen vroidag promoveerd tot doctor in de Westfriese taal. Jan Pannekeet is op 1 april 1925 in Alkmaar op de wereld kommen. Z'n ouwelui wazze wel Westfriezen maar praatten oigeluk gien dialect meer. Toch kon je nag goed hore weer hullie wieg staan had. Opoe van vaders kant weunde een hille toid bai hullie in. Die kon merakel goed Westfries. „Deer hew ik oftig mit bar veul skik nei luisterd. Zo of en an gong ik ok wel deres te warskip bai oom en tante an de Langedoik en zo is 't Westfries me mit de paplepel ingeven," zoid Jan Pannekeet zelf. Ja, hai mocht altoid al bar graag lere en lezen en deerom hep'ie voor meister leerd. Toi ie z'n studie ofmaakt had - dat was an 't end van de oorlog most ie toch nag onderduike. In z'n ondexduikerstoid hep'ie weund in Bokker en Hoogkarspel bai Westfriese luitjes. En van dat moment of is het oigeluk begonnen. Ders wat opskroiven: een roimpie, een verhaaltje of zuk of zuk. Dat duurde een toidje en toe is Jan meister worre an een skool in Hoogkarspel. Deer wier deur de jo'n en moidjes heel wat Westfries ofpraat. Jan hep deer bar veul-van opstoken en opskreven. Hai had er skik in. Maar om z'n oigen taal niet kwoit te rake, is ie ok nag Nederlands gaan stederen. Jan was totertoid een bar doenig manje en haalde ok nag middelbaar A. en B. In de eivenduren hep ie - in ien jaar toid - z'n kandidaats dein! Altoid nag bar antrokken tot het Westfries dialect, perbeerde n'ie er ientje te vinden, die 'em nag woizer kon maken den ie al was. Hai gong nei perfester Weijnen. Die hep'em op weg holpen en em anzet om deur te gaan mit het Westfries dialect. Dat is merakels lukt. Jan Pannekeet is v'leden vroidag in Nijmegen promoveerd in dut dialect. Zelf zoit Jan: „Een taal moet z'n netuurlijk verloup hewwe, maar ik wil 't Westfries vastlegge voor de nakommers.". Heiloo is bar groos op Jan Pannekeet! Een geleerd man. Maar nik niet geleerddoenerig. Mies Bouwman presenteert 13 uitzendingen voor AVRO- Televisie Wat is TeleBingo, waarom is Tele Bingo nodig en hoe kunt u meespelen met de 13 uitzendingen die de AVRO-Televisie van maandag 19 november af wekelijks van 20.30 tot 21.30 uur via Nederland 2 op het scherm zal brengen en die zullen worden gepresenteerd door Mies Bouwman. Zo zullen de Olympische Spelen voor Gehandicapten die in 1980 in Nederland plaatsvinden, voor een belangrijk deel uit TeleBingo worden gefinancierdDaarnaast zullen alle bij - de Federatie Sport Gehandicapten aangesloten organisa ties kunnen profiteren van de opbrengst van TeleBingo. De trekkingen van TeleBingo worden van maandag 19 november af gedurende 3 maanden wekelijks tussen 20.30 en 21.30 uur via de AVRO-Televisie op Nederland 2, in rechtstreekse uitzendingen uit het land op het scherm gebracht. Tijdens deze uitzendingen zal er met het zaalpubliek in de verschillende steden tevens een aparte TeleFingo worden gespeeld om een zeer spectaculaire hoofdprijs, een auto. De uitzendingen van TeleBingo worden gelardeerd met nationaal en internationaal bekende artiesten en met bekende persoonlijkheden uit binnen- en buitenland. Gratis bouw- en verbouwadvies Dusseldorperweg 57 - Limmen Telefoon 02205-1873 Op 22 oktober werd het provinciaal woonwagenplan door provinciale sta ten vastgesteld. Naar aanleiding van het ter visie gelegde ontwerp-plan zijn 31 bezwaar schriften ingediend. Deze zijn op een door de Commissie van Onderzoek (statenleden) gehouden hoorzitting mondeling toegelicht. Enkele bezwa ren en opmerkingen zijn voor gedepu teerde staten reden geweest enkele wijzigingen voor te stellen voor het definitieve plan. Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Beedigd makelaar in onroerend goed/ taxaties/ hypotheken/assurantien beheer Postbus 177 1850 AD Heiloo 072 126757 Kennemerstraatweg 222 mB 072 -121740

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1