□rchipuun KUYPER HOBBYSHOP ©CfifiiC!@to f x lófil botten heiloo TiiirnTii Boetiek-mode Van Os Heren-mode keeman op.zd.iAnor asta heiloo S0MBR0EK I ll l> M Opstelling em route van de stoet by de intocht van St. Nicolaas op zaterdag 24 november a.s. Isoleer uw leidingen nu met Jacosol buisisolatie Deze week aanbieding: Set Sandvik steekbeitels IEUWSBLAD VOOR HEILOO Izm waacdévoCstuk vakwerk wefke zh weerga niet kent. Komt li eens naar onze sfeervoÜé sfwwcoom üi Jdeifoo om dé velé twge&jkheden te óewondéren en in onze fabriek kunt li zien met hoeveeC zorg en vakmanschap onze keukens worden gemaakt Fm pracktig keukengeóeuren in simon peek ddn/dnOrS.'Sa Slijterij - Wijnhandel GREEUW Woon - (ver)houw info centrum HEERENWEG 70A - TEL. 334120 F0RESTE" RS' SPECULAASPOPPEN AKTIE MORGEN RAADSVERGADERING Stationsweg 94, tel. 333520 (bij Stationscentrum) ijzerwaren - tuingereedschappen - diverse gaassoorten - elektrisch gereedschap - verf - beitsen - hout - lijstwerk en plaatmaterialen. Tevens het maken van deuren, ramen en EERSTE TREKKING VAN SINT NIKOLAASAKTIE SCH0ENZETTEN IN DE K-MARKT S1ERTUINCENTRUM Nu 30% korting Een Candelaer kado voor Uw gewaardeerde medewerkers! UITNODIGING OUD PAPIERAKTIE MARIASCH00L TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 Een massief-eiken keuken op maat van meubelfabriek kennemerstraatweg lil heiloo tel.07Z-3349*b t.o.Willibrordusstichting X Vrijdagavond KOOPAVOND INGEZONDENSTUKKEN Wanneer wij ingezonden stukken ontvangen die niet voorzien zijn van naam en adres van de inzender, dan worden zij door ons niet geplaatst. Direktie Uitkijkpost JAN H0LLENBERG T/MZATERDAG IN DE ZEVENSPRONG OPEN AV0N0V00R ALLEENSTAANDE OUDERS WERELD NATUURF0NDS COMITÉ ALKMAAR EN BERGEN JANTJE BETDN Voor kleine en grote kado's Tally-Ho heeft't! Raadhuisweg 13 - Heiloc Vrijdagavond koopavond. ui i|i |i |i i| i|i ij i| WINKELHOF 't LOO HEILOO DE TRAP OP WINKELHOF 't LOO HEILOO 4* cP r* :S> ,<*- xO Brandei r Bpandenbui-cj Brandsma Brandsteden Brsmdw.... UW BRANDVERZEKERING IN ORDE? HEILOO B.V. PREMIERE BIJ FILMHUIS HEILOO INGEZONDEN OPENBARE BIBLIOTHEEK PUZZELAARS OPGELET! onder Koop NU kaarten: Boekhandel Avis, Stationsplein 1, 44e JAARGANG NO. 46 21 NOVEMBER 1979 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbos schelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 R edaktie-adressen: Laan van Muijs 26, Heiloo - Telefoon 072-330137 Baafjeslaan 1Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woev dags huis-aan-huis in een oplage van 11.500 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopy moeten uiteriyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbouw/advies Geo.pend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair FotoFoto Studio Bloothoofd. 1. Majoretten en Trompettercorps. 2. St. Nicolaas; 3. Kinderen. St. Ceacilia staat opgesteld bij Overkerck en Eensgezindheid speelt bij het Raadhuis. ROUTE: Westerweg; Schuine Hondsbosschelaan; Bergeonstraat; Hólle weg Moeder Godskerk ter Coulsterlaan v Heerenweg Raadhuisweg Vertrektijd: 13.30 uur; Aankomst Raadhuis: omstreeks 14.00 uur. De kinderen uit Oost verzamelen zich met het Trompettercorps en drie Zwarte Pieten bij het Winkelcentrum de Loet en gaan van daar naar het Bejaardentehuis De Loet. Na een showtje bij De Loet gaat de stoet via de v.d.Feen de Lilleweg en Frederica's Hof (Oversteek Kennemerstraatweg) via de ter Coulsterlaan naar de Moeder Godskerk. Op dit punt komen de beide groepen bij elkaar en vertrekken naar het Raadhuis. Bij het Raadhuis zal de officiële ontvangst door de Burgemeester plaatsvinden en zullen de kinderen St. Nicolaas toezingen. De kinderen uit Oost vertrekken om 13.15 uur. jAls de Sint zich in het Raadhuis terugtrekt zal de kinderen een presentje worden aangeboden. Dit zal gebeuren opzij van het Raadhuis. Evenals dit in de voorgaande jaren het geval was, zullen door onze jeugd leden op zaterdag 24 november a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur v.m. speculaaspoppen aan de Heilooër bevolking te koop worden aangebo den. Wij hopen dat U uw jonge plaatsgenoten een goed Sinterklaas feest zult bezorgen door 1 of misschien wel' meer dan 1. speculaaspop van ze to lopen. De opbrengst komt ge' eel ten goede aan voor onze jeugd le organiseren aktiviteiten op het gebied van de sport. Wij van ,,De Foresters'' wensen en de uwen een prettige Sinterklaas toe. Donderdag 22 november zal om 20.00 uur in het gemeentehuis weer de maandelijkse raadsvergadering worden gehouden. Op de agenda staan o.a. de volgende punten. Parkeerverbod voor een gedeelte van Het Malevoort. Vaststelling bestem mingsplan „2e wijziging van de 7e partiële herziening var- het bestem mingsplan Oost". Vaststelling be stemmingsplan „Omgeving Strtion". Wijziging verordening op de koop avond. Wijziging huurovereenkomst met R.K. Parochiebestuur Heiloo van "net voormalige 'zusterhuis aan de Pastoor van Muyenweg. Vernieuwen C.V.ketel in Asta-theater. v.a. 3.75 - bochten v.a. 1.50 3 stuks, van 46.95 voorJ DsmsD kozijnen. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend van 8.30 18.00 uur Maandagochtend was het alweer zo ver dat de eerste trekking van de aktie, georganiseerd door de midden stand, een feit was. Iedereen die iets gekocht had bij een winkel met het raambiljet van de Sint Nikolaasaktie en daar f 10.- besteed had kreeg een bon. De eerste trekking is maandagochtend op het/ politieburo geweest, de trekking zelf gebeurde door wacht meester H. Bredewoud, onder het toeziend oog van adjudant H. van Heusden en namens de middenstand door Jan Braam en Kees Veldt. Mocht u deze keer niet bij de gelukkigen behoren, gooi dan uw loten niet weg want 6 december is er nog een trekking en dan kunnen uw loten weer mee doen. Hier volgen de winnende nummers: Prijzen kunt u afhalen bij barbershop Jan-Tine Braam. 1000 gulden 195961 500 gulden99668 500 gulden188733 250 gulden74684 250 gulden10530 250 gulden3834 250 gulden170600 250 gulden101873 100 gulden80135 100 gulden107507 100 gulden131685 100 gulden 8677 100 gulden30041 100 gulden111383 100 gulden220026 100 gulden55778 100 gulden155771 100 gulden 193183 100 gulden134171 100 gulden.154789 100 gulden30278 100 gulden144443 100 gulden104842 100 gulden39502 100 gulden162546 100 gulden25162 100 gulden164932 100 gulden11476 Wie de komende week voor f 25.- boodschappen koopt in de K-Markt aan de Westerweg krijgt daarbij een waardebonen die geeft uw kind de gelegenheid zijn of haar schoen te zetten in de K-Markt. Deze aktie duurt tot woensdag 28 november, want dan komt Sinterklaas om 2 uur hoogst persoonlijk de schoenen uitdelen. Als de Sint hiermee klaar is zal hij door Heiloo gaan en daar verschillende invaliden bezoeken. De tocht door Heiloo zal gemaakt worden in een Old-Timer. op bomen en sierneesters coniferen, dwergconiferen, dennen en ceders. Hogeweg 38 - Heiloo Alleen 's zaterdags geopend. Heerenweg 211 HEILOO Tot het bijwonen van een leerlingen avond op vrijdag 23 nov. om 19.30 uur in de zaal van de Gereformeerde Kerk, aan de Noordergeeststraat. Het programma wordt verzorgd door leerlingen van Wim Madderom - piano/el. orgel; Fred Bakker - slagwerk; Riek de Graaf - dwarsfluit; Peter Broerse - gitaar; Melanie Diettrich - harp; Ans Hermans - blokfluit; Dick Sijs - accordeon Peter Brouwer - saxofoon; Kees Wit - trompet. Op zaterdag 24 r.ovember, de laatste zaterdag van de maand, houden wij weer onze maandelijkse inzameling. De container zal, zoals altijd, op de parkeerplaats in de Moestuin staan van tien uur tot ongeveer vier uur. Kunt U het papier niet zelf brengen, even een telefoontje naar de heer Rood, tel. 33 52 97, en het papier wordt bij U opgehaald. Ook de afgelopen aktie heeft weer ongeveer 4000 kilo opgebracht. Geweldig! Onze hartelijke dank! Voor Wijnen en Gedistilleerd WIJ BEZORGEN AAN HUIS horloger juwelier stationsweg 85a heilooJ De kunstschilder Jan Hollenberg exposeert nog t/m zaterdag in de Zevensprong zijn werk is te bezichti gen "'s avonds van 19.00 - 21.30 uur en 's zaterdags van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op woensdag 21 november a.s. houdt het Fiom, Buro voor (a.s.) alleen staande ouders, v.d. Meystraat 2 te Alkmaar, tel. 072—114911, weer haar gebruikelijke Open Avond. Het onderwerp voor deze avond zal zijn: „Hoe lijf ik vader of moeder na een scheiding". Op deze avond richten wij ons op de ongehuwde ouder en de gescheiden ouder. Er is gelegenheid om eigen ervaringen uit te wisselen. De avond zal om kwart vóór acht beginnen. Het wereld natuurfonds maakt be kend dat a.s. vrijdag 23 november van 9-21 uur en zaterdag 24 november van 9-1 7 uur met een stand zal staan in de Winkelhof 't Loo. Er zijn veel leuke panda artikelen die u met de komende feestdagen best als geschenk zou kunnen geven. Tot ziens op onze stand. De in het kader van het Jaar van het Kind in oktober/november 1979 gehouden kollekte van het Nationaal Jeugd Fonds - het fonds van Jantje Beton - heeft in totaal f3391,71 opgebracht. Hierdoor kunnen op korte termijn verschillende plaatselijke jeugd verenigingen allerlei - soms lang bestaande - financiële wensen in vervulling doen gaan. Op landelijk niveau geeft het Nationaal Jeugd Fonds met het overige deel van de opbrengst steun aan tientallen konkrete projekten van het jeugd- en jongerenwerk, zoals speelplaatsen, kinderboerderijen, club huizen, speel-o-theken, e.d. Sinds de start van het Fonds kon op deze manier het forse bedrag van ruim twaalf miljoen gulden worden uit gekeerd. Het plaatselijk aktieteam dankt iedereen voor zijn bijdrage. III i ui '4 l GRATIS ADVIES ook voor Uw reeds lopende verzekering. Trompenburg 37 Tel. 072-334719 Op maandagavond 26 november vertoont Filmhuis Heiloo „Opname", een film van het Werktheater. Dit is de première voor de regio Alkmaar. Meneer de Waal staat in het volle leven van alledag. Hij heeft een gezin, een bedrijf. hij wordt ziek. We gaan allemaal dood, daar is geen twijfel aan. Het is de enige zekerheid die je over de toekomst hebt, terwijl de dood uitsluitend het leven bevestigt, wordt hij ontkend en verzwegen. Want hoe vallen onze gevoelens, als het zover is, te rijmen met ons dagelijks leven? „Opname" is een film die berust op de werkelijkheid. De aanvang op de Bukzolder aan de Pastoor van Muyenweg 12 in Heiloo, is om 20.00 uur. De kosten bedragen voor leden, CJP-ers f 2,—, de overigen betalen f 4,-. Er zijn erg veel mensen met huisdieren, vooral katten. In het algemeen neemt men dieren, omdat men van ze houdt en er voor zorgen wil. Ze worden een deel van je gezin. Nu komt het bij ons in de buurt wel eens voor, dat kinderen de poes oppakken, aaien, een paar straten verder meenemen en dan neerzetten. De poes moet dan maar uitzoeken waar hij woont. Maar de poes vindt niet zo gemakkelijk zijn huis terug, als hij meegenomen is. Dat geeft een heleboel problemen en kindertranen. Ik zou graag aan ouders willen vragen, praat hierover eens met uw kinderen. Laat ze geen vreemde poezen optillen, ongemerkt lopen ze een stuk door met de poes, en die kan echt de weg terug niet meer vinden. Met alle nare gevolgen van dien. Naam bekend bij Redactie. In de bibliotheek zijn de laatste maanden veel aanvragen binnen gekomen om toch vooral eens puzzels uit te lenen. De oudere lezers, met name, zouden dit zeer op prijs stellen. „Je kunt toch niet altijd lezen". In de bibliotheek blijkt men hiervoor wel te voelen. Men wil deze service ook wel bieden, doch mist hiertoe de financiële mogelijkheden. Wanneer de inwoners van Heiloo evenwel voor gebruikte, wel graag volledige, puzzels kunnen zorgen en deze in de bibliotheek zouden willen afgeven, dan zal men in de bibliotheek voor de uitlening hiervan zorgdragen. Wanneer er voldoende puzzels zijn binnengekomen, zal men dit in de Uitkijkpost bekend maken, waarbij dan tevens enige richtlijnen voor het uitlenen van puzzels gegeven zullen worden. Dus: Mocht Sint U met een nieuwe puzzel bedenken. Zou U dan Uw oude puzzel aan de bibliotheek willen schenken. U schenkt 'uw puzzel dan niet enkel aan de bibliotheek, doch tevens aan al de puzzelliefhebbers in deze streek. cabarv t Reisbureau Holland International, Raadhuisweg Open Huis, aan de bar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1979 | | pagina 1