□mhipLcin cciiimdëfoeif K A A jtJinbolten heiloo r* I\l IV H 11:1 II klokken simon peek Van Os i Heren* mode f Van Os Dames-mode Mode-Show STAATSLOTERIJ 30% korting S0MBR0EK EILOO Periode van ruim 75 jaar „Bakker Jonker" afgesloten Het leven van een kermisexploitant Een waaedévoC stuk vakwerk wefke z'n weerga niet kent. Komt li eens naar onze sfeervolle sfwwcoom in Ddedoo om de velé mogedjkkeden te èewonderen en In onze fadriek kunt li zien met fweveeC zorg en vakmanschap onze keukens worden gemaakt. Een pcacktig keukmgeóeucm in IEUWSBLAD VOO De Voorjaarskollektie hangt voor u gereed Slijterij - Wijnhandel GREEUW BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK A BOETIEK RAADHUISWEG13 1 in vele variëteiten RAADSVERGADERING WINKELHOF 't LOO i HEILOO J 072-330138 WINKELHOh 't LOO J HEILOO J Woensdag 26 maart a.s. presenteert Mascotte haar Voorjaars- en Zomer-kollektie 1980 tijdens een flitsende show in Motel Heiloo. Aanvang 20.00 uur. Kaarten a f 15.- all-in verkrijgbaar in onze zaak of telefonisch. VOLGENDE WEEK GROTE INZAMELING COMITÉ VAN BUURT BEWONERS OOSTERZIJWEG DE O.P.A. VAN DE REH0B0THSCH00L Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 A. G. v. d. Nag^l AANVANG VERKOOP STAATSLOTEN MAANDAG 3 MAART A.S. kennemerstraatweg 231 heiloo tel.072-3349bb t.o.Willibrordusstichting Vrijdagavond KOOPAVOND N! TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 WIJ BEZORGEN AAN HUIS KRANTENAKTIE SINTBENEDICTUSSCH00L POSTZEGELAUTOMATEN OUD-PAPIERAKTIE ST. ADELBERTSCH00L WASAPPARATEN C0R SCHAAP PLANT NU VOORDELIG UW TUIN! Nu met op heesters, bomen en coniferen. Siertuincentrum 45e JAARGANG No. 9 27 FEBRUARI 1980 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laan van Muijs 26, Heiloo - Telefoon 072-330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopU moeten uiterlQk maandagmiddag 6 uur in ons bezit z(jn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair Woon - (ver)bouw info centrum HEERENWEG 70A-TEL. 334120 Toen vader Louw Jonker in 1904 zijn bakkerij begon, bedroeg het begin kapitaal niet meer dan 67,- en dat was zelfs voor die tijd niet veel. Maar als je samen met je vrouw bereid bent hard te werken, was dat in die tijd te doen. En dat er hard gewerkt werd, is een ding dat zeker is, een daginde ling in die tijd zag er als volgt uit: 's avonds om elf uur begon vader Jonker deeg te maken, met de hand in de trog, een zwaar werkje, als het deeg dan klaar was, werd moeder ge roepen. Zij moest dan alles afwegen en in de pan doen en met een speciale schaar het brood knippen (een knip). Dan was alles klaar om in de oven te doen, zo'n ouderwetse oven werd nog gestookt met takkenbossen en turf. Als het brood dan klaar was, dan ging vader Jonker te venten en moeder Jonker begon aan haar huishoudelijke bezigheden. Bij het huis was toen nog een piepklein winkeltje, in die tijd ging daar niet zo veel in om want Heiloo telde toen 16 bakkers. Vader Jonker bakte in die tijd ook op 1800 in woners 6 ponds roggebroden, met een grote mand op de rug liep hij rustig naar de Egmondermeer met een mand vol 6-ponders en nog wat gewoon brood om zijn klanten daar te bedienen, dat onderweg wel eens even rust gezocht werd, liefst bij een paaltje om de vracht op de rug even een steuntje te geven. Later kwam er een ket en wagen. Vader en moeder Jonker kregen acht kinderen, Corry, Trien, Bets, Adri, Marie, Peter (Piet), Joop en Louw, en allemaal hebben ze hard gewerkt om de zaak te maken tot wat ze nu is. Dat de klant in die tijd nog echt koning was, mag blijken uit de volgen de verhalen. Met Sinterklaas was er een mevrouw die altijd twee speku- laas harten bestelde, op Sinterklaas avond moesten de zusters Jonker deze nog af gaan leveren. Toen een goede klant van bakker Jon ker ging verhuizen naar Alkmaar werd er gevraagd: ,,Zou U bij ons kunnen blijven leveren, wij vinden uw brood zo lekker" en natuurlijk kon dat, dat het brood bij steeds meer mensen in de smaak viel, mag blijken uit de grbte klantenkring die nu ook in Alkmaar bestaat. In die tijd had Brand een café op Kapel, daar kwamen in de zomer veel V.l.n.r. Joop, Peter (Piet), Adrie en vader en moeder Jonker. bedevaartgangers, bijna elke dag moest bakker Jonker daar kantkoek afleveren, deze werden in latten ge bakken en dan in vieren gesneden voor korstjes. Als nu de mensen weer terug gingen naar de trein en Brand had nog wat over, dan riep hij: „Hei- looer korstjes in de trein, als je thuis komt, dan denk je nog an mijn! Beschuit werd ook nog met de hand ge maakt, je had toen nog het z.g. boldersnijden, het doorsnijden van «de beschuitbollen, waarvan de beschuit gemaakt werd. Als het kermis was, werden er spou- wertjes gebakken en met Sinterklaas werden er zware krentebollen" ge bakken. De dochters Corry, Trien, Bets en Marie moesten daar toen huis aan huis mee gaan venten, want de konkurrentie was groot. Met Kerst mis was er altijd veel vraag naar Moscovische tulbanden.Dit was de spe cialiteit van Bets Jonker. Zij maakte er wel zo'n 150, het was een tijdro vend werkje, want er konden er maar 5 tegelijk gemaakt worden. Bakkerij JONKER KENMERKT ZICH ALS EEN ECHT FAMILIEBEDRIJF; WAAR HULP NODIG WAS; HIELP MpN ELKAAR: Toen vader Jonker met 80 jaar ophield met werken, had de zaak drie firmanten, Adrie, Peter en Joop. Mies Jonker, de vrouw van Peter, zegt Ik ben blij dat mijn man er na zoveel jaren van zwoegen mee op houdt, we willen samen nog een beetje van het leven genieten." Joop Jonker gaat bij bakker P. Borst' werken, die het bedrijf heeft overge nomen. Corry, de vrouw van Louw, zal in de winkel blijven werken, ter wijl Louw Jr. de wijk houdt. Marian, de dochter van Adri Jonker, houdt er mee op, vele klanten zullen dat betreuren, want ze was erg gezien, evenals het hulpje Sabine. Hiermee is dus een periode van ruim 75 jaar bakker Jonker" afgesloten, een stukje geschiedenis van Heiloo, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Bakker P. Borst heeft de zaak over genomen en velen kennen de kwaliteit van zijn brood al uit het winkel centrum 't Hoekstuk. Bedankt voor een generatie lang heerlijk brood, bakker Jonker! horloger juwelier stationsweg 85a heiloo n waardevol Unicef-bord 39.75 Thijs Blokker (47) zit al zevenenveer tig jaar in het vak, want hij is op de kermis geboren. Zijn vader ging al met een schiettent de kermissen af, maar zoals dat vaak gaat met speciale beroepen, het wordt je met de paplepel ingegeven en voor je het weet zit je ook in het vak. Vader Blokker had indertijd een twee dehands zweefmolen gekocht (nieuw zijn ze niet meer te koop). Het ding piepte en kraakte aan alle kanten, zegt Thijs Blokker, maar dat was te repare ren, want handig moest je zijn als kermisexploitant. In Nederland zijn ongeveer nog zo'n 154 lage zweefmolens, waarvan er 5 in de kop van Noord-Holland draaien. Hoe gaat een kernfisexploitant hier in de buurt nu te werk? In het begin van het jaar schrijf je alle gemeenten in Noord-Holland aan, dan kom je aan de weet waar er kermis gehouden wordt, hoewel je ook wel aanbiedingen krijgt. Op de verschillende kermissen schrijf je dan in voor een bepaald bedrag, het is zaak je programma zo aangesloten mogelijk samen te stellen, want in 25 weken^moet je je geld voor het hele jaar verdienen. Open plaatsen worden dan nog wel eens opgevuld door een plaats die b.v. feest viert of 'koninginnedag. HEERENWEG 211 - TELEFOON 331166 A.s. donderdagavond 28 febr. is er om 20.00 uur in het gemeentehuis weer een raadsvergadering. De smukken liggen ter inzage op woensdag 27 en donderdag 28 februari tydens de kantooruren op de afdeling algemene zaken en tydens de openingsuren in de leeszalen van de openbare bibliotheek en leeszaal te Heiloo. nog heel wat bij kijken. Hoewel het een stuk vlugger gaat dan vroeger. Toen deed men er met 4 man 8 uur over om hem op te zetten. Nu kan het in een kleine 3 uur met 3 man. Dit door een hulpinstallatie, die Thijs Blokker zelf ontworpen heeft. Meestal mag men ,,het spul" een paar dagen van te voren al neer zetten. ,,Dat is best ge zellig", zegt mevrouw Blokker, ,,want je ziet overal oude bekenden en de kinderen hebben ook hun vriendjes en vriendinnetjes". Als het klaar is gaat de familie sonfs met de personen auto even naar huis om te kijken hoe het daar is. Een hartekreet van Thijs Blokker is dat er op kermismensen zo vaak wordt neergekeken, toch zijn het veelal hard werkende, stabiele mensen. Het zijn gewone mensen, die in een gewoon huis wonen en alleen in een woonwagen wonen, omdat ze veel te vervoeren hebben en als er kermis is daar ook laat bezig zijn. Onder kermis mensen bestaat een hechte band en veel kollegialiteit. Het orgel Bij een zweef- of kindermolen is het orgel natuurlijk niet weg te denken. Thijs Blokker is in het bezit van een Beurses orgel, dat de fraaie naam ,,Kop in 't kapje" draagt. Toen het or gel nog in de molen zat ingebouwd, stak het vrouwenkopje, dat bovenaan het orgel zit, gedeeltelijk in het lof werk van de molen. Het orgel is bijna 60 jaar oud, nu staat het echter in een aparte kar (ook door Thijs Blokker zelf gebouwd) omdat de plaats in de molen een extra mankracht vroeg om de bakjes bij het orgel vandaan te houden die door het zwaaien nog wel eens tegen het orgel aankwamen. Een tweede reden dat het orgel niet meer in de molen zit, is dat de jeugd liever popmuziek hoorde i.p.v. orgelmuziek, typisch is dat de laatste tijd weer méér vraag naar het orgel is. t 4 V Vader Jonker met ket en wagen. Voor de traditionele bejaardentocht op donderdag 8 mei a.s. Volgende week van 3 t.m. 8 maart, wordt weer een grote inzameling gehouden voor de traditionele bejaar dentocht, die dit jaar zal worden gehouden op donderdag 8 mei a.s. Door de dames van het comité zullen daartoe intekenlijsten huis aan huis worden aangeboden. Jaarlijks nemen zo'n 450 ouderen deel fan deze geheel verzorgde autotrip,- geen uiteraard grote kosten met zich Meebrengt. Bijzohder verheugend is het dat ieder Jaar practisch alle inwoners van onze gemeente bijdragen in de kosten van zo'n dag. Voor zeer velen een dag waarnaar met verlangen wordt uit gezien, mede ook door het onderlinge contac t dat men op zo'n dag weer eens met elkaar heeft. Ieder jaar verleent ook de plaatselijke afd. van het Rode Kruis en de E.H.B.O.-vereniging weer hun spontane medewerking bij dit gebeuren. Het comité heeft dan ook weer het vol ste vertrouwen, dat ook dit jaar weer het benodigde geld bijeen zal worden gebracht. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bij drage. Zij die niet thuis zijn of liever willen gireren kunnen dit doen op postgironr. 565431 t.n.v. C. A. Roemer, Westerweg 262, Heiloo, onder vermel ding "Autotocht Bejaarden". Bewoners Oosterztjweg doen dringend beroep op gemeentebestuur Heiloo om af te zien van vestiging woonwagenkern aan Oosterzfyweg Ruim 90% van de bewoners Ooster zijweg en omgeving heeft zich uitge sproken tegen het voornemen van de gemeente om een woonwagenkern te vestigen in de regio Oosterzijweg. Vandaag hebben zij het college van B. en W. en de gemeenteraad van Heiloo daarom opnieuw dringend ver zocht hiervan af te zien. Dit met het oog op de behandeling in de Raads vergadering van 28 februari a.s. Aangevoerd wordt, dat de omgeving Oosterzijweg al heel duidelijk een so ciale funktie binnen de gemeente vervult. Daarbij verwijzen zij 1 naar de vele gemeenschapsvoorzieningen, waaronder het industrieterrein, zonder dat daar rekreatieve voorzieningen tegenover staan. Ook met de bebouwing van het in dustrieterrein is onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de be woners. Hierdoor is ernstig afbreuk ge daan aan het karakter van de omge ving Oosterzijweg. Een verdere aantasting van het woon- en leefmilieu vinden de bewoners dan ook onaanvaardbaar. Zij doen een beroep op de ge meente de belangen van haar eigen in woners niet uit het oog te verliezen ten gunste van mogelijke druk van pro vinciale of rijksautoriteiten. Maandag 3 maart is het weer onze Oud- Papier-Aktiedag. Vanaf maandagmor gen ongeveer 11.00 uur, tot dinsdag morgen, ongeveer 8.00 uur, kunt u uw oud-papier weer kwijt in de contai ner op het schoolplein aan de Holle- weg 98. We hopen weer op een flinke opbrengst!! Als u het echt niet zelf kunt brengen, dan willen wij het maandagmiddag wel bij u ophalen, als u even belt met mevr. Wind, tel. 330556. Wel graag gebundeld of in een doos. Bij voorbaat hartelijk dank! Oudercommissie Rehobothschool Er bestaat een z.g. openbare verpach ting, dit gaat per inschrijving, vaak krijgt degene die het hoogst heeft ingeschreven de plaats, de prijzen worden openbaar gemaakt. Dan is er de z.g. stille verpachting, die wordt niet openbaar gemaakt en dan zijn er de gunningplaatsen, 85% van de plaatsen van Thijs Blokker zijn gun ningplaatsen, dat is een soort voor keursplaats, als je jaren achter elkaar op dezelfde plaatsen komt, krijgt men een zeker vertrouwen. De goede be diening, het prettige kontakt met de klanten kweekt een bepaalde band met het publiek. Men gaat ook niet in de eerste plaats naar de zweef- of kindermolen, maar men zegt: ,,Nog even een rondje bij Thijs draaien." Zoals gezegd, een kermisman moet „gouden handjes" hebben, want er is natuurlijk altijd wat te doen. In de afgelopen wintermaanden heeft Thijs Blokker zijn eigen woonwagen ge bouwd en hoe. met een bijkeuken, een douche, een huiskamer van 6 meter en een slaapkamer. De hele familie, dus inkl. zijn vrouw en drie kinderen en niet te vergeten de hond, krijgen nu toch al weer zin om weg te gaan. De hond is dol op het kermisleven, wordt de wagen naar buiten gereden bij het begin van het seizoen, dan is hij de eerste die op z'n plaats zit in de cabine. ,,Dat is het mooie van dit vak, we gaan graag weg, maar komen ook erg graag weer terug en we zijn aldoor met het h-de gezin bij elkaar." Driemaal per week gaan ze even naar huis om naar de post te kijken en mevrouw Blokker haalt en brengt elke dag de kinderen van en naar school, maar ook de kinderen zijn nu al enthousiast en willen alle drie ook het kermisvak in. Om zo'n molen op te zetten, daar komt DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 „Kinderen een kwartje" is een kreet die geen opgeld meer doet, de pacht en het onderhoud van het materieel zijn duur en dat moet er natuurlijk uitko men. Bovendien moet men zich realise ren dat een molen waar 24 mensen in kunnen, vaker moet draaien dan een grote moderne kermisattraktie waar veel meer mensen in kunnen. Ook de goktenten vinden veel aftrek, hebben vaak een kleine oppervlakte nodig en trekken veel publiek. Maar belangrijk is ook dat de kermis zijn echte kermissfeer behoudt en dat wordt mede bepaald door de zweef- en kindermolens, de snoep en de oliebollenkramen. In veel plaatsen wordt ook echt ge spaard voor de kermis, vroeger kon men in het café (want er wordt met kermistijd ook altijd fiks gedronken), een bed huren, was men dan 's nachts moe, en doorgedraaid, dan kon men in het café slapen, hier komt de uit drukking „een kermisbed vandaan. Laten we hopen dat de kermis nooit verdwijnt, want het blijft toch voor jong en oud een heerlijke vorm van ont spanning. x Een massief-eiken keuken op maat van meubelfabriek van Thijs Blokker „De zweef Voor Wijnen en Gedistilleerd Onze excuses om te beginnen. We waren de vorige keer vergeten een stukje in de krant te zetten. De op brengst was dan ook beduidend kleiner dan andere keren. Gelukkig dat het zo plensde, dat kwam het gewicht ten goede. In ieder geval staan we aanstaande zaterdag, 1 maart, weer voor u klaar. Maart wordt weer een dure maand, want we houden 21 maart een schoolfeest. We hebben de opbrengst dus hard nodig. Wip even langs, zaterdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur. Sint Benedictusschool, achter „De Loet", Plan Oost. De beheerder van het postkantoor deelt mede dat met ingang van heden alle postzegelboekjesautomaten weer zijn bevoorraad met de nieuwe post zegelboekjes en men hiervan weer een normaal gebruik kan maken. De postzegelboekjesautomaat, ge plaatst bij het postkantoor, is nog tijdelijk buiten gebruik in verband met revisatie. Vrijdag, 29 februari, staat bij onze school aan de Bergeonstraat weer de container voor al uw oud papier en karton. Van ongeveer 8.30 uur tot 15.45 uur kunt U bij ons terecht. Wij danken U bij voorbaat voor de moeite. Voor uw met gaan praten. HEILOO - TEL. 072-331426 1 Hoogeweg 38 - Heiloo Alleen 's zaterdags geopend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1