□rchipunn I ÏXIXTT. L'LÏI T\i ir n HEI LOO Van Os mode Steeds 10% korting a o radio bakker meubelfabriek V 'föttn boften heiloo Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? Onze Dames-collectie hangt voor u op de 1e etage. Nu ook Stretch Pantalons OPEL SHOW Met Alkmaar' 30% korting S0MBR0EK Nieuw! in Heiloo bij En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. Foto-kopieën 25 cent. Van Vuuren-mode nu ook in Heiloo Glastronoom krijgt Michelin-ster kennemerstraatweg 255 heiloo telef. 072 - 330262 óetaalëace Masse-massief-eiken meedelen en keukens naast de zeer uitgedeelde óestaandé Mektie maken wij ook attes op maat en 6esijdRng. Komt U eens een kykje nemen in onze skowcoom te zeker de moeite waard. IEUWSBLAD VOOR HEILOO BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHUISWEG13 ft voor het komplete woongebeuren Slijterij - Wijnhandel GREEUW 1 45e JAARGANG No. 11 12 MAART 1980 Woon - (ver)bouw info centrum HEERENWEG 70A-TEL. 334120 acht. WiNKELHOF 't LOO HEILOO 072-330138 in diverse modekleuren. WINKELHOF ,,'T LOO" 13, 14 en 15 maart. Frieseweg 48 ALKMAAR PLANT NU VOORDELIG UW TUIN! Nu met op heesters, bomen en coniferen. Siertuincentrum sparen op onze jonge joyeuze mode door gebruik te maken van onze mode spaarkaart handig en verstandig Nu ook VERHUUR VIDEO RECORDERS JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo SPECIALIST IN KLEUR EN GELUID kennemerstraatweg 2 J1 heiloo tel.072-3349*fct.o.Willibrordusstichting S. Vrijdagavond KOOPAVOND Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 WASAPPARATEN C0R SCHAAP 2000 b.v. Sneldru kkerij Kennemerstraatweg 129 Heiloo tel. 072 - 335805 HANDELS- EN REKLAMEDRUKWERK FAMILIEDRUKWERK k Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie- adressen Laan van Muijs 26, Heiloo - Telefoon 072-330137 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopij moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie, Gratis bouw- en verbouwadvies Geopend: dinsdagavond van 19.00-21.00 uur; zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Gratis advies centrale verwarming - sanitair In één woord een juweel van een zaak, zwart, wit, chroom, spiegels en spotjes vormen de smaakvolle ingre diënten van de zevende vestiging van Van Vuuren Mode. Beka Winkelinterieur uit Heiloo was hiervoor verantwoordelijk, de buiten kant van de winkel werd ontworpen door architect Jos Schmidt. Opvallend is de ruimte in de zaak die mede gesuggereerd wordt door de zwarte vloerbedekking, spiegelpilaren geven aan het geheel nog een extra di mensie. De spotjes en prachtige lampen zijn verzorgd door de fa. van Wijn gaarden uit de Winkelhof 't Loo, terwijl de zwarte-wanden een mooi decor vormen voor de fleurige kleuren van de kleding. Men vindt hier de betere, goede mode, veel van het merk Del- mod, alle leeftijdsgroepen kunnen hier iets van hun gading vinden. Rechterhand De heer F. Ipenburg en zijn echtgenote zijn de rechterhand van de heer en mevrouw van Vuuren. Zij zijn veel op reis om het mooiste en het beste in te kopen, ook maken zij, speciaal voor Van Vuuren, hun eigen ontwerpen ,,Elke zaak is direkt herkenbaar, want ze hebben een eigen gezicht", zegt de heer Ipenburg, „we kopen éind van het jaar onze tiende zaak te openen, en dan zijn we ,,rond" in Noord-Holland. Woensdagmiddag toonden velen hun belangstelling. Burgemeester G.J Glijnis en zijn echtgenote kwamen ook even een kijkje nemen, evenals ver schillende winkeliers uit de winkelhof die even een toost wilden uit brengen op de jongste telg van de winkelhof-familie Limmen kan trots zijn op restaurant de Glastronoom, want sinds vorige week is dit onderscheiden met de felbegeerde Michelinster. Zes restau rants kregen deze onderscheiding. Nederland kent maar één restaurant dat twee sterren heeft (Prinses Juli ana .in Valkenburg), in het totaal hebben wij nu 35 één-sterrenrestau rant. Michelin werkt geheel incognito en HERINRICHTING SPEELTERREIN AAN DE BEETHOVENSTRAAT Inliet najaar van 1979 zijn de meeste speeltoestellen op het speelterrein aan de Beethovenstraat door de dienst der Gemeentewerken verwijderd. Dit als gevolg van het feit dat de meeste toes tellen vernield waren of dusdanig be schadigd, dat deze risico zouden op leveren voor verwondigen. De gemeen te heeft nu besloten om de schooljeugd zelf een idee of een voorstel te laten maken voor het opnieuw inrichten van dit speelterrein. De ideeen moeten voor zaterdag 16 maart in de brievenbus van het gemeentehuis zijn gedeponeerd. OPEN AVOND VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS Op woensdag 26 maart houdt het Fiom, Buro voor (a.s. alleenstaande ouders, v«d. Meijstraat 2 te Alkmaar, tel. 072- 114911 weer haar gebruikelijke OPEN AVOND. bet onderwerp voor deze avond zal zijn: "HOE GAAN WE OM MET HET AANKNOPEN VAN NIEUWE RELA TES". Er is ook gelegenheid om diver- seeigen ervaringen uit te wisselen. De Wond begint weer om KWART VOOR houdt diverse kontroles, het kan soms een kwestie van jaren zijn voordat men zo'n ster krijgt. Zo elk jaar, rond de Pasen verschijnt de nieuwe Michelingids, oplage vijftig duizend, en daarin staan o.a. de betere restaurants vermeld. Veel buiten landers verlaten zich geheel op deze gids en stappen binnen, zonder schroom, in restaurant de Glastro noom. FILM BIJ PAPPOD Op zaterdag 15 maart kunnen de jeug dige filmfans onder ons bij de Pappod in het lokaal van de Nic. Beetsschool weer voor één gulden aan hun trekken komen, want dan draaien we een film, genaamd: "De Hond van Vlaanderen". Het gaat over de 12-jarige Nello, die met zijn gebrekkige grootvader in Vlaanderenland woont. In hun leven speelt een grote hond een belangrijke rol. Als de grootvader sterft, is'Nello al leen en hij moet hard werken om aan de kost te komen. De hond is zijn enige vriend, maar ook die moet hij achterlaten. Een kunst schilder ontfermt zich echter over de jongen. We beginnen om twee uur en na de film en versnapering zal het on geveer kwart voor vier zijn. RUIM ƒ700,-VOOR CHRISTOLAIS In 1978 brandde het Zwitserse natuur vriendenhuis Christolais af. Een na tuurvriendenhuis dat door Jan van Erkelens regelmatig werd bezocht, ook nog vlak voor de brand, om de prachtige en rustige omgeving van de bergen. Hij wilde meewerken aan de herbouw van het eertijds zo mooie huis en deed daarvoor een oproep aan de leden van het Nederlands Instituut voor Volks ontwikkeling in natuurvriendenwerk (NIVON) een financiële bijdrage te le veren. Het resultaat was ruim zeven honderd gulden. MISDRAGINGEN IN DE DIERENTUIN VAN PSYCH. CENTRUM Sinds enige maanden heeft het Psychi atrisch Centrum St. Willibrord zijn dierentuin opengesteld voor het pu bliek. Deze is i.v.m. het 50-jarig jubileum helemaal opgeknapt en heeft enige uitbreiding ondervonden. Het Centrum vond het een goede ge dachte deze aardige dierentuin ook voor het publiek open te stellen. Met mooi weer komen in het weekend zo'n 50 a 60 bezoekers hier een kijkje nemen. Tot zover dus alles naar wens. Maar wat is het toch jammer dat er altijd weer mensen zijn die zich niet weten te gedragen. Men mag best eens een konijntje oppakken om het even te knuffelen, maar waarom zo'n beestje dan weer niet teruggezet bij de ko nijnenberg. Regelmatig lopen er konijnen los rond. De pony en de ezel staan in gescheiden hokken, om de haverklap gebeurt het dat men ze bij elkaar aantreft en dat mag niet. Als U dan deze dieren voedert, geeft U dan niet de één alles en de ander niets, beesten zijn even jaloers als mensen, dus dat geeft narigheid. Laatst was er iemand die de pony wilde dresseren, toen dat niet snel ge noeg lukte, werd het arme beest met een stok geslagen. Nu de broedtijd weer aanbreekt, moe ten de beesten met rust gelaten wor den. Ook vernielingen op het terrein komen regelmatig voor en dat is jammer. Wie de dierentuin bezoekt, moet eerst door de slagboom en zich vervolgens melden bij de portier. Kinderen t/m 12 jaar mogen alleen onder geleide naar binnen, ook mag men de dieren niet uit de sluizen laten. Natuurlijk misdragen lang niet alle mensen zich, maar als het zo door gaat, zal men de dierentuin voor het publiek moeten sluiten en moeten de goeden onder de kwaden lijden. Wie dus de dierentuin bezoekt, laat die dan even z'n gezonde verstand ge bruiken, uw medemens en dier zal U er dankbaar voor zijn. VERKEERSPROJECT "DRIEKONINGENSCHOOL" Het verkeer waar elk kind mee te ma ken krijgt op wat voor manier dan ook is in 2 weken behandeld en op verschil lende manieren uitgediept op de kleu terschool. Vorige week was er ook een puzzeltocht uitgezet langs de wegen waar de meeste kinderen gebruik van maken oip naar school te gaan. Veel moeders hadden zich aangemeld om met 'n groep kinderen mee te lo pen dus konden we in kleine groepjes vertrekken. Onderweg moest er goed op bor den en voetpaden worden gelet. Ook bij het oversteken moesten ze het goed doen eerst links, dan rechts, dan weer links kijken kwam er niets dan pas over. Dat was iets wat alle kinderen goed de den en ook bij het zebra-pad. Onderweg stonden 2 moeders met ver schillende verkeersborden en werd aan de kinderen de betekenis gevraagd de oudste konden de meerste borden bij de kleintjes was het bord vla fietspad duidelijk herkenbaar al wisten er ook al velen, rode borden betekent gevaar en moet je stoppen. Daarna op weg naar de bakker waar we allemaal 'n heerlijke krentenbol kre gen. Nu weer terug naar school en op het schoolplein stond zowaar een stop licht maar de kinderen stopten direct want het stond op rood dus dat weten we hé dan mag je nooit oversteken, ook al stond hij er voor het eerst op het schoolplein ze deden het keurig. Het licht ging op groen/en daar renden we de school in want daar wachten ze de li monade en voor de moeders een heer lijk kop koffie. Donderdag kwam de politie op school dat was helemaal interessant, met de autobus op het schoolplein, er werden fietsen bekeken en verteld hoe alles op de fiets er moest uitzien, de reflector, de bel, het licht en ook een goede rem. Daarna mochten alle kinderen even in de politieauto 'n kijkje nemen. Nou daar zat heel wat in zelfs een tafel hoor daar kunnen ze typen of als ze willen koffie drinken. Kan dat ook zei een van dekinderen.Het zwaailicht met sirene moest even aangezet worden natuurlijk en dat was toch het mooiste hoor. De volgende dag werd er nog 'N FILM EN DIA'S VERTOOND OVER ALLE MOGELIJKE VERKEERSSITUATIES EN VAN HET KIND IN HET VER KEER: Het waren leerzame en ge zellige weken en bij elk bord: Mam wat is dat en kom je bij 'n stoplicht dan is het rood stoppen hoor!! Ja, groen geef maar gas. Het oudercomitee KOMT U ZONDAG OOK? IN HET OPEN HUIS Op zondag 16 maart tussen 3 en 5 uur bent u weer van harte welkom. Wie? Een ieder die alleen is of zich alleen voelt. U kunt elkaar daar ont moeten, met elkaar praten, iets drin ken. Ook de kinderen zijn welkom. Tot ziens op 16 maart in Open Huis. Inlichtingen: tel. 332917 of 333385. Werkgroep alleenstaanden te Heiloo. MAANDELIJKSE OUDPAPIER AKTIE RADBOUDSCHOOL Zaterdag 15 maart a.s. weer oud pa pier inzameling aan de school van 9.00- 11.00 uur. De opbrengst van februari was zonder meer teleurstellend, zodat deze keer uw bijdrage onontbeer lijk is om weer de balans in even wicht te brengen. Mogen we op uw steun rekenen!? Kunt u het niet zelf brengen, dan tot vrijdagavond 19.00 uur bellen, tel. 331025. Tot zaterdag. De oudercommissie HEILOO INENTINGEN Op WOENSDAG 19 MAART 1980 zul len de kinderen, geboren in 1971, (lage re schooljeugd), worden ingeent tegen DTP. De inenting wordt gehouden in het ge bouw van de Kruisvereniging aan de Holleweg no. 94. Men wordt verzocht zich STRIKT aan de op de kaart vermelde OP- ROEPINGSTIJD te houden. Bij verhindering en/of wanneer u meent geen oproepkaart te hebben ont vangen wordt u verzocht de gemeente secretarie, afdeling bevolking, tel. 331144 toestel 14, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoeken wij u met nadruk alle INENTINGSBESCHEIDEN mee te nemen. in Hoogeweg 38 - Heiloo Alleen 's zaterdags geopend. Nu naast verkoop alle systemen VIDEO Reeds vanaf f 79.— per maand all-in. masc© Vrijdag koopavond MêHt Westerweg 261. Heiloo. Te! 072-331738 Voor uw met gaan praten. HEILOO - TEL. 072-331426 Voor Wijnen en Gedistilleerd TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 WIJ BEZORGEN AAN HUIS Voor briefpapier, fakturen, enveloppen, folders, brochures, visitekaartjes, staten, etiketten etc. in één of meer kleuren Bij ons heeft U een grote keuze uit de meest originele kollekties Geboorte-, Verlovings- en Huwelijkskaarten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1