mallevookt verhuur A rr PREDIKBEURTEN EN ANDERE DIENSTEN (TUSSEN TWEE HAAKJES) qlas- servies tafels stoelen etc lllflSllfiail Slager Brink deelt bloemetjes uit in De Loet Slijterij - Wijnhandel GREEUW Veel bezoekers op receptie rector Bertrand AUTORIJSCHOOL „DE WAAG" ÜOl POLITIEBERICHTEN GEVONDEN VOORWERPEN BURGERLIJKE STAND DIERENBESCHERMING HEIL00-LIMMEN-CASTRICUM. O nciloo O TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 FA. J. DE GRAAFF ^DE LAATSTE EER,7 16 APRIL 1980 UITKIJKPOST SUCCESVOLLE KLEDINGBEURS Vorige week woensdag werd in de Rank 'aan de Kennemerstraatweg weer de jaarlijkse kledingbeurs gehouden, welke wordt georganiseerd door de Federatieve Vrouwenraad. Dat wederom van een succes gespro ken mag worden bleek uit de vele jongeren die hier best wat van hun gading bij vonden. Voor de kleintjes, waar de moeders voor in aktie kwamen, was er ook keuze te over Opvallend was de uitstekende kwali teit van het gebodene, dit lijkt wel ieder jaar beter te worden. Alle dames die zoveel werk aan deze beurs hebben gehad kunnen tevre den terug kijken op een geslaagde middae. De opbrengst bedroeg maar lietst ƒ1125,--. OUD PAPIER AKTIE OPENBARE KLEUTERSCHOOL 'T KIEFTENNEST A.s. donderdag staat er de gehele dag voor onze Kleuterschool een container voor uw oud papier. Vriendelijke groeten Leidsters en ouder-commissie GROTE VERZAMELBEURS Op 30 april 1980 van 10.00 tot 17.00 uur houdt de Nederlandse Vereniging "De Verzamelaar" een grote verzamel- beurs van munten, postzegel, an sichtkaarten, sigarenbanden, lucifers merken, curiosa enz. in alle zalen van de Lindenboomschool, Raadhuisstraat 55, te Koog aan de Zaan. Tevens wordt er een grote tombola gehouden. Voor inlichtingen tel.: 075-168067. Winkelcentrum Mallevoort Hoekstuk 9 Heiloo Tel. 072-33 51 63 Wmêêëëê Omdat slager Brink van de Kenne merstraatweg zijn 40 jarig jubileum vierde, wilde hij zijn oude klanten ook graag in de feestvreugde betrekken. Daar de meesten niet meer naar hem toe konden komen, kwam slager Brink gewoon naar z'n klanten toe, zo ging het vroeger immers ook, alleen bracht Brink ze nu geen vlees maar een bosje bloemen, daarbij geholpen door zijn kleindochter. In de Loet wordt 's ochtends piet elkaar koffie gedronken in de recreatiezaal.Op dit tijdstip had slager Brink al z'n oude klantjes bij elkaar, en het werd een feest der herkenning wat menig aardig tafreeltje opleverde. Een alleraardigst initiatief wat door iedereen zeer op prijs werd gesteld. BEJAARDEN-TOCHTEN Nu dit jaar 8 mei de bejaarden van Heiloo hun jaarlijkse reis weer gaan [maken meent ,,Oud Heiloo" eens in oude foto's te moeten duiken en enkele tochten nader te belichten. In 1927 werd de eerste tocht geor- Iganiseerd. De heer J.L. Groot en Mevr. Bammens waren de promotors. [Mijnheer Groot in de volksmond in Heiloo ook wel Grootje" genoemd, I waarschijn lijk door zijn kleine postuur Sheeft zich samen met Mevr. Bammens [vele jaren ingezet om dit uitje" voor de Ouden van Dagen zoals dat toen heette te organiseren. Mevr. (Bammens was de rechterhand van [mijnheer Groot en Grootje was de T J rechterhand van Mevr. Bammens. Zodoende kwam er zoveel voor elkaar. Men moest toen wel zuinig zijn met de centjes. De autobezitters van Heiloo stelden hun auto's beschikbaar en vanaf de oude straatweg werd gestart. Voorop reed de heer Groot met een spandoek waarop te lezen stond OUDEN VAN DAGEN HEILOO". Het verkeer liet toen nog toe dat een lange rij auto's achter elkaar mocht rijden. Drie motor ordonnansen t.w. Jan v.d. Kommer, Co van Zaal en Coen Rozing (foto 1) hebben die taak enige jaren voortreffelijk verricht. Zij zorgden ervoor dat bij kruispunten e.d. de file auto's ongestoord kon passeren, (moet je nu om komen) Nu moet men met denken dat in die hadden de oudjes de auto van jaren alles uit een royale beurs kon Grootje versierd en de bestuurs gebeuren, want we zaten in de cri- leden in het zwarte pak en hoge sisjaren. Eqrst in 1937 bij de tiende hoed gestoken, (foto 3) Op deze foto tocht werd voor het eerst een warme ziet men ook majoor Steen staa maaltijd verstrekt in Scheveningen. die waarschijnlijk het startschot Ter gelegenheid van dit jubileum gelost heeft "Centraal" een nieuw gebouw in oude stijl verrijkt het centrum van Alkmaar. Beneden winkels tot in het souterrain, op de eerste etage kantoren, op de tweede etage een reklameburo en architektenburo Oudejans. op de derde etage appartementen en dakterrassen. Architektenburo Oudejans exposeert als enige alles op het gebied van nieuw bouw en verbouw van o.a. middenwo- ningen eind- en hoekwoningen, bunga lows, boerderijen,winkels, bedrijfsge bouwen, garage's, schuren enz. Voor plannenmakers dé mogelijkheid om vrijblijvend eens te zien waar een architektenteam zoal mee bezig is. Een goed advies en een globale kostenbegroting van Uw plannen is voor ons een kleine moeite en voor U onontbeerlijk. Expositie geopend donderdag's van 1400-2100 uur, zaterdag's van1400T7° u. Architektenburo W. Oudejans Magda- lenenstraat 30 1811JR Alkmaar. Tel 072 - 116797 TON LEUKS HET ZEVENHUIZEN 15A HEILOO - TEL. 072-330294 We maken nu van het 10-jarige lustrum een grote sprong naar het volgende lustrum n.l. de 25ste tocht in 1952. De crisistijd en de oorlog waren achter de rug. Het verkeer werd drukker en liet niet meer toe dat zo'n lange sliert auto's op de wegen moch ten rijden. Men begon toen met bussen in te lassen. Wel reed nog^ steeds de auto met spandoek voorop. De heer Groot is in die jaren de vereniging ont vallen en zijn plaats werd ingenomen door de heer N. Majolee. Op de derde foto gemaakt in 1952 ziet men links de heer Majolee naast de heer J. Rus, wethouder van de gemeente Heiloo. Rechts op de toto Mevr. Bammens met een Oudje" en mijnheer Bammens. De heer Bammens had vele jaren goede con tacten met Sint Nicolaas. Wij meenden dat nu de 50ste auto tocht voor bejaarden op 8 mei wordt gereden U een kleine fotoreportage van voorgaande lustrumtochten niet te moeten onthouden. Vele oud-Hei- looërs die inmiddels ook bejaard zijn geworden zullen zich diverse dingen wel kunnen herinneren. „Oud Heiloo" wenst alle bejaarden op 8 mei een heerlijke jubileumtocht met heel mooi weer. SCHOOLJEUGD IN DE NATUUR In het kader van de subsidieregeling Educatief plan heeft ook het gemeente bestuur van Heiloo middels werkgroe pen geïnventariseerd welke in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Als gevolg heeft ook de afd. Heiloo van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plant kunde (K.M.T.P.) een subsidie ontvangen. Het plaatselijk bestuur van de K.M.l P. meent dat door de schooljeugd te stimuleren en te activeren in de con frontatie met de natuur één van de doelstellingen kan worden bereikt. NL; het bevorderen van kennis en belangstelling voor de natuur Het biologieonderwijs op de basis school is hierbij een onmisbare scha kel. Daarom ook heeft het bestuur de basisscholen een handleiding praktikum biologie doen toekomen met de uitnodiging bijelkaar te komen om hierover van gedachte te wisselen. Op dinsdagavond 17-4 j.l. heeft de heer V. van Laar, werkzaam bij de Onder wijs Adviesdienst te Amersfoort, deze handleiding biologie toegelicht en verteld over zijn ervaringen met dat programma in Amersfoort. De erva ringen aldaar nl. confrontatie school jeugd met de natuur, zijn zondermeer goed mede dankzij de hulp van een door de gemeente aangestelde school- bioloog die de scholen met daad en woord bijstaat. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat bij de onderwijskrachten in Heiloo ook duidelijk de behoefte bestaat aan een dergelijke opzet met een schoolbioloog. Te meer, zoals werd opgemerkt, de om geving van Heiloo met haar prachtig bos- en duinlandschap hiertoe alle mogelijkheden biedt. De wens werd tenslotte uitgesproken om in de toe komst in samenwerking met ge meente en natuurinstellingen mogelijk heden te creëren om de school jeugd optimaal te betrekken in het to taal natuurgebeuren. Martin Valk Vorige week werd er ingebroken in Café The Railway. De inhoud van de flipperkast en van de fooienpot werd meegenomen en tevens wordt een geld bedrag van 350,-- vermist. TUINCENTRUM Ten nadele van Tuincentrum van H. werden onderdelen van een verwar mingsketel, die nog verpakt zaten, ge stolen. De schade bedraagt ƒ2000,--. KOPLAMP WEG Mevr. A. L. uit Heiloo had haar auto in de namiddag enkele uren bij Winkel centrum 't Loo geparkeerd. Bij terug komst bleek dat haar komplete koplamp uit de auto was gehaald. TUNER-VERSTERKER Uit een zomerhuisje aan de Slootens- laan werd een tuner-versterker ter waarde van 600,-- gestolen. Ook werd een bedrag van 20,-- ontvreemd. BIJ STUKJE KLEDINGBEURS Groen kinderjack maat 146; gestreep te kinder tricot vest; tennisracket; 1 bankbiljet; 1 gouden trouwring met in scriptie 7-4-'47' T.P.d.L.dB; bruine knippörtemonnee met 4 sleutels en een geldsbedrag; Abjus-hangslot met 4 sleutels; 1 rode lederen dames portemonnee met een geldsbedrag; zij den hoofddoek; 1 zwart/grijze pony. Afhalen op woensdag- en zaterdagmid dag van 14.00-16.00 uur. GEBOREN: Frederik W., z.v. L.Beem- sterboer en C. Zoon; Barbara, d.v. Y. Nijboer en T. Bintsje. ELDERS GEBOREN; Mischa, z.v. J. Andriessen en Y. Steensma. ONDERTROUWD: Tam, Ping en: Tang, Lin Tai. GETROUWD: Otto de Visser en A.C. van Helvert; J. N.A. Kaandorp en P.H.M. Boos. OVERLEDEN: Elizabeth G.J. Wie- gersma, w.v. L. Friederich, oud 85 jr. geb. 18 jan. 1895. ELDERS OVERLEDEN: Maria C.F. Koster, ev. van de Pol, oud 73 jr.; Martinus L.G. van Loo, oud 1 jr. - 0LLLN >a* DAGLN Voor Wijnen en Gedistilleerd WIJ BEZORGEN AAN HUIS VERMIST: CYPERSE KATER met witte bef. De ze kater is zoek geraakt in de omgeving van de Tiggellaan in Egmond a/d Hoef. GOED TEHUIS GEZOCHT: WITTE KATER, gecastreerd, ±2 jaar oud, erg lief. TWEE LIEVE CYPERSE KATERS, beiden gecastreerd en 4 jaar oud. Deze katers moeten weg wegens op name van hun vrouwtje in een ver pleegtehuis. VERMIST IN LIMMEN KLEIN ZWART POEDELTJE, reu. Inl.KATTEN: mw. S. Kater, tel. 02206- 4455. Inl. HONDEN: mw. Bakkum, tel. 2205-1806. De costmetica die kapsalon Kroon in het Stationscentrum gaat verkopen is het merk René Rambaud en niet Ramboud zoals wij abusievelijk vermeldden. U zult bin nenkort een reklamespotje van dit merk op de televisie zien. Tel. 331025 Heiloo VERHUIZINGEN geheel verzorgd PIANOVERVOER BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS Voor de „doe-het-zelver" is nu ook een verhuiswagen ver huizer/chauffeur beschikbaar. voor het komende weekend Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 10 uur ds. Ph. Ouwendijk. Crèchr in De Rank. Kinderdienst in de Vondelschool. Kruiskerk 10 uur ds. Anker uit Döorn. Crèche in bijgebouw. Zondagsschool in Rehoboth- school. 19 uur ds. Oosterwijk, Oudorp. Geref. Kerk Noorder geeststraat 9.30 en 19 uur ds. H. W. Wierda. Parochie-zondagsdienst Moeder Godsparochie, Holleweg 111, Heiloo, tel. 072-331453. Evangelie Centrum Zondagmorgen 10 uur, Bijbelstudie donderdagavond 8 uur. Westerweg 294. Hervormde Gemeente Limmen Geen dienst i.v.m. Bloemendagen. Zie Heiloo. Ned. Herv. Gem. Egmonden 10 uur Egm. a/d Hoef, ds. A. Blokker, Schagen. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 9.30 uur ds. J. Mostert. Remonstrantse Gemeente Alkmaar geen dienst aan het Fnidsen. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10 uur ds. A. G. Hoekema. Geen dienst in Alkmaar. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar i0 uur Hoogmis. Charismatische Bybelkring Hoogegeest 37 - Akersloot Samenkomst: dinsdagavond 20.00 uur, tel. 02513-12205. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. £ondag 9 uur - 11 uur. In de week: maandag-, dinsdag- en vrij dagavond 19.30 uur. Woensdag en donderdag 's morg. 8 uur. Spreekuur biechthoren: zaterdag 16- 17.30 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.30 - 11 - 18.30 uur. In de week: ma.-, wo.- en vrijdagavond om 19.30 uur. Dinsdag- en donderdagmorgen 8 uur. Biechthoren: zaterdag 16.30 - 17.30 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.Missen: zaterdag 19 uur, zojidag 7.30 uur (bij de Julianazusters)9 uur, 11 u. In de week: maandagavond 19 uur, ove rige dagen: 's morgens 8 uur/in de Gena dekapel Avondmis: le vrijdag v.d. maand 19 u. Lof: zondagavond 18.30 uur. Biechthoren zaterdag in beide kapellen vanaf 16 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H. Missen: zaterdagavond 18.45 uur, zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Youth for Christ Alkmaar: koffiebar: zaterdagavond 20 uur Laat, naast de Kapelkerk. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) 26-27 april: Dr. Th. E. Kempers, De Achtkant 19 Heiloo, tel. 072-330077. 30 april: Dr. M. R. Koelman, M. Gees- teranusw. 17 Heiloo, tel. 072-330530. Weekenddienst Apotheek Apotheek Sibilo, Past. van Muijenw. 17 Heiloo, tel. 072-330200. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond - Heiloo - Limmen Zr. A van Staveren, Mariënstein 9 Hei loo, tel. 072-334326. 30 april: Zr. A. Kroon, Goodeslaan 53, Heiloo, tel. 072-330082. Verloskundige Heiloo (vlgs afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappendienst 020-123123. Verloskundige Limmen Mw. E. Wiegerink, tel. 02513-12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Dr. P. H. Deitmers, Costerstraat 13, Alkmaar, tel. 072-119406. 30 april: Dr. F. H. Tissing, De Hoghe Weijdt 21, Heiloo, tel. 072-332453. Organisatie van Nederlamdse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord- Holland, tel. 02240-7939. DIERENARTSEN Dr. Eberson en Dr. Schaap zijn altijd te bereiken op tel.nr. 072-331606. Zaterdags spreekuur van 11-12 uur. Consulenten Dierenbescherming Heiloo en omstreken Honden: tel. 124480 - mw. A. H. Ruigrok Katten: Tel. 334810 - Mw. H. W. de Waart Watervogels: Tel. 072-336180 - Mw. H. H. Geutskens Vogels en knaagdieren: Tel. 331484 - Dhr. R. M. Jacobs Inspectiedienst: Tel. 02510-37750 - Dhr. P. C. Schuit Limmen: Tel. 02205-1806 - Mw. M. Bakkum. AKTIE „MOEDERS VOOR MOEDERS" Uitsluitend voor Heiloo, Alkmaar en Limmen Mevrouw Lutgerink, Ilpenwaard $3, Alkmaar, tel. 072-611962. Bureau voor a.s. alleenstaande ouders v.d. Meystraat 2, Alkmaar tel. 072-114911 Afspraken kunnen dagelijks tussen 9.30 en 10.30 u. telefonisch worden gemaakt. Werkgroep „Burenhulp Plan Oost" p.a. Tjeerd Menger, Groot Barlaken 32, tel. 072-334512, 's ochtends tussen 8.30 en 9.30 uur. NED. RODE KRUIS Afd. Welfare Begeleiding thuis van langdurig zieken, invaliden en bejaarden bij het handwer ken en verrichten van handenarbeid. Bovendien op maandagmiddag in huize ,,Overkerck" van 2.30-4 uur. Het Open Huis, 't Loo 19, van 2-4 uur. Dinsdagmiddag in D.C. Westerweg 294, van 2-4\uur. Donderdagmiddag huize ,,De Loet" van 2.30 tot 4 uur. Inl.: Mevrouw Bakker, tel. 072-330504. SPEEL-O-THEEK 's Vrijdags van 19-21 uur geopend.' 's zaterdags van 10-12 uur. Wijkgebouw Holleweg 94, Heiloo. Inl.: dhr. D. Visser, tel. 072-330078. Telefooncirkels Inl.: Mevr. Hart, Vredenoord 68, tel. 072-335149. Ver. v. Volkshuisvesting Heiloo Inlichtingen de le en 3e dinsdag van de maand van 19.30 uur tot 21 uur in het Open Huis te Heiloo, in de kamer van het Dienstencentrum. Juli en december geen inlichtingen. DIENST SOCIALE ZAKEN Aanvragen ingevolge de Algemene Bij standswet: 's dinsdags en 's vrijdags van 8.30-12.00 uur; aanvragen ingevolge de werkloosheidsvoorziening: dinsdag t/m vrijdag 8.30-12 uur. SPREEKUUR MAATSCH. WERKER VAN DE GEMEENTE HEILOO Dinsdagmorgen 8.30-11 uur; dinsdag avond 7-8 uur; vrijdagmorgen 8.30-11 u. Tel. 331144, kantoor v. Aostastraat 5. SPREEKUUR ALG. MAATSCH. WERK HEILOO/LIMMEN Heiloo: woensdag en vrijdag van 9-10 u., Westerweg 263, tel. 072-330984. Limmen: donderdag van 14-15 uur, Wijkgebouw, Kerkweg L, tel. 1250. Voor afspraken buiten de spreekuren: de gehele week: tel. 072-110804. (Bureau Alg. Maatschappelijk Werk, Nassaulaan 5, Alkmaar). KRUISVERENIGING „HEILOO" Kantoor: Wijkgebouw Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17-18 uur. Uitleenmagazijn geopend op werkdagen van 19-19.30 uur. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12 en 1 uur, beh. donderdags, dan tussen 5 en 6 uur, tel. 072-331073. Zwangerjschaps/ Nabevallingsgymnastiek E. Bakker - A. Vinckers, telefoon 072- 334694 - 334398. Wijkverpleegkundigen: Zr. A. H. Kroon, Goodeslaan 53, tel. 072-330082, te bereiken van 8-8.30 uur. Zr. G. J. de Wit, Goodeslaan 53, tel. 072 330082, te bereiken van 8.30-9.00 uur; Zr. J. van Leeuwen, De Kandelaar 22 Heiloo, tel. 072-331021, te bereiken van 8-8.30 uur. Zr. A. van Staveren, Mariënstein 9 Hei loo, tel. 072-334326, te bereiken van 8-8.30 uur. Spreekuur in Wijkgebouw, dagelijks tussen 12 en 1 uur, behalve donderdags.. DE ZONNEBLOEM Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeghuis. Secr.: Werkendelslaan 98, Heiloo, tel 072-332829. GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP STICHTING „NOORD-KENNEMERLAND" werkzaam in de gemeenten Alkmaar, Akersloot, De Egmonden, Heiloo en Limmen. Spreekuur dagelijks (maandag tot en met vrijdag) 's morgens van 8.30 tot 9.30 uur; 'c mid dags van 13.00-14.00 uur op de onder staande adressen: Alkmaar: Nassauplein 8. tel. 1727066- Muiderwaard 396, tel. 612922 (Ontmoetingscentrum ,,De Rekere"). Akersloot: Kerklaan 61, tel. 12048 Egmonden: Wilhelminastraat 14, Egm. aan Zee, tel. 1671 Heiloo en Limmem: Westerweg 294 Hei loo, tel. 072-335544. Directie en administratie: hoofdkantoor Nassauplein 8 Alkmaar, tel. 07'2-127066, gehele dag bereikbaar. geen middagspreekuur. Heilooër Stichting voor Bejaardenzorg Spreekuur opnamebeleid van de Heiloo- er Stichting voor Bejaardenzorg, Huize ,,De Loet", De Loet 1, Heiloo, spreek uur iedere eerste maandag van de maand van 10-11.30 uur,. VOORZIENING WARME MAALTIJDEN Stichting Dienstverlening Alkmaar/Hei- loo, telefoon 072-331297. OPPASDIENST Uitsluitend telefonisch tussen half 1 en half 2 bij mevr. Meertens-Wiltens, Rec tor Frederiklaan 5, tel. 072-116377 en mevr. v. 't Veen-Paarlberg, Baetenburg 17, tel. 072-330127. Algemene Ned. Invalidenboncl Soosmiddagen: elke 2e en laatste dins dag van de maand in de HSV-kantine Bayershoffweg. Contact-adres: P. Schouten, Groenelaan 6 Heiloo, tel. 072-330690. Algemeen: Afd. Alkmaar. Secr.: Melis Stokelaan 267, tel. 072-125449- Bergen: Kruisweg 62, tel. 02208-3549. Heiloo: Kennemerstraatweg 324, tel. 072-333797. Praktyken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/n* vr.) J. J. H. Cooper, Ewisweg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildtlaan 28, Heiloo, tel. 072- 333271; E. J. Waal, Kennemerstraatweg, 452, Heiloo, tel. 072-331266. Soc. alleenstaanden Iedere eerste maandag van de maand, 20 uur in !t Open Huis, zaal 5. Stichting Dienstverlening Alkmaar- Heiloo Spreekuu-r in het Open Huis dagelijks van 9-10 uur, tel. 072-331297. Spreekuur in het Dienstencentrum Zuid- West, Westerweg 394, op maandag, woensdag en vrijdag van half 2 tot half 3, telefoon 072-335296. Aktiviteiten in het Open Huis: Maandag 14.00-16.00 uur handwerken Dinsdag 13.30-17.00 u. soos aktiviteiten Donderdag 13.30-17.00 uur soosaktivi- teiten; 14.00-16.00 uur gymnastiek Vrijdag 11.00-12.00 uur volksdansen. Aktiviteiten Dienstencentrum Westerweg 294 Maandag 9-12 uur W.A.O. soos, biljar ten en kaarten. Dinsdag 10-12 uur zangkoor voor oude ren; 14-16 uur handwerken. Woensdag 9>-12 uur Engelse les; 14-17 uur Bejaarden voor biljarten, bridgen en klaverjassen. Donderdags 9-12 uur Engelse les; 4-5 uur Bej aarden gymnastiek Vrijdag 2,-5 uur Bejaarden voor biljar ten, bridgen en klaverjassen. Zondag 2-5 uur Open huis voor ouderen en alleenstaanden, praten, biljarten, bridgen en klaverjassen. Ifndicatiecommissie Heiloo Aanvragen van bejaarden-opneming in een bejaardenoord dienen te worden richt aan het secretariaat van de com missie, 't Loo 19 te Heiloo, tel. 072- 331297. Wet Werkloosheidsvoorziening Maandag t/m vrijdag met uitzondering van woensdag van 8.30-12 uur. Bureau voor rechtshulp Seharloo 41, Alkmaar, tel. 072-127303 tel. bereikbaar van 9-17 uur. spreekuur: dinsdag van 19-21 uur; vrij dag van 14-16 uur. Bystandsbond afd. Alkmaar Informatie en hulp bij problemen met sociale uitkeringen. Spreekuur in de Vest, R.-k. Woningbouw ver. St. Willibrordus Heiloo Secr. Maas Geesteranusweg 28,1851 Heiloo, R.-k Pastorie Westerweg 267 Spreekuur: le en 3e woensdag van de maand van 19 tot 20 uur. OPENINGSUREN OPENBARE BIBL. EN LEESZAAL Kennemerstraatweg 382 - Heiloo Dag Volwassenen Jeugd Maandag 19.00-21.00 19.00-21.00 Dinsdag 10.00-12.00 15.30-17.00 14.00-17.00 Woensdag 14.00-17.00 14.00-17.00 Woensdagavond gesloten. Vrijdag 14.00-17.00 15.30-17.00 19.00-21.00 Zaterdag 10.00-12.00 De kranten- en tijdschriftenafdeling is bovendien elke werkdag van 10-12 uur geopend (ook voor niet-leden). Bibliotheek Het Malevoort 13 Jeugd, volwassenen en fonotheek Openingstijden Dinsdag 10-12 14-17 19-21 Woensdag 10-12 14-17 Vrijdag 14-17 19-21 Zaterdag 10-12 De openingstijden van de Oudheids kamer zijn: Dinsdagavonds van 7 tot 9 uur; zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur. I b eg r af e n i s ve r e n i g i n g j heerenweg 193 heiloo tel, 332252 331009 WAT GAAT MIJ DAT AAN! Veel mensen zijn nog niet op de hoogte van het feit dat er nog regelmatig vrou wen worden mishandeld. Vandaar dat een groep vrouwen het initiatief, heeft genomen over dit onderwerp een informatie-avond te beleggen. Deze avond, voor mannen en vrouwen, zal op 28 april a.s. plaats vinden in de Pedagogische Akademie, Nassauplein 10 in Alkmaar. Na een korte inleiding zal er een film over dit onderwerp worden ge draaid. Na de pauze is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen. Medewerking wordt verleend door mannen en vrouwen die hWbij betrok ken zijn Komt allen naar deze avond omdat ie dereen het aan gaat! De entree voor deze avond is gratis. Hier nog even een plaatje van de jubilerende rector Bertrand die op 13 April ii][f 40 jarig priester feest vierde. Op de druk bezochte receptie was ook dr. Jansen aa* wezig om de jubilaris even de hand te drukken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 2