juwelier Strego UX'rifh'.m TALLY LC LEI LOC Nieuw tapijt? Ineen-**» betaalbare kwaliteit? \a De lil Van Os mode ,o* y uw RADIO BAKKER En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. DE NIEUWE MANNENMODE 1 SPECIALIST IN KLEUR EN GELUID Kennemerstraatweg 255 - ztel. 072-330262 Taxi Zwart, flink uitgebreid EILOO *j Fancy-fair in De Zeskant De auto in 't Loo is er uit 3 JAAR VOLLE GARANTIE *op alle onderdelen inklusief de kleurenbeeldbuis en zelfs op het arbeidsloon IEUWSBLAD VOO HELE SHOWMODELLEN VOOR HALVE PRIJZEN anjer verlovingsringen simon peek BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHUISWEG13 voor het kompiete woongebeuren r 16 Strego-zaken WINKELHOF 't LOO HEILOO Wij zijn thuis-in uw-mode. 'n Vrijblijvend bezoekje zal u dat tonen. Het is de moeite waard om onze uitgebreide kollektie eens te keuren en te bekijken. Kijken kost u niets U bent hartelijk welkom Kom nu kijken en kies voor de kleurigste aanbieding van het jaar! 45e JAARGANG No. 23 4 JUNI 1980 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie- adressen Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopU moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zUn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Taxi Zwart, bij het station, heeft wel een heel nieuw aanzien gekregen, verantwoordelijk hiervoor zijn archi- tectenburo Mühren en Bode en Aannemersbedrijf Ko de Haan van de Westerweg, In 1971 nam de heer P.L. Zwart het taxibedrijf over van de heer Overmars en bestond het „wagenpark" uit 3 auto's. Nu in 1980 rijden er 14 wagens waarvan twee busjes en is er 23 man personeel. Een taxibedrijf moet natuurlijk dag en nacht klaar staan om z'n klanten te bedienen, 's Ochtends om 7 uur kan men hier al terecht tot 's nachts 2 uur. Hierna staat een antwoordapparaat klaar om U het nummer van een chauffeur te geven, dit geldt uiteraard alleen voor spoedgevallen. In het week einde rijdt men zolang er aanbod is. Ook in Egmond staat midden in het dorp, een wachtkamer met telefoon, een muntapparaat, van hieruit kunt U de centrale in Heiloo bereiken, die bezet wordt door de trouwe mede werkster van Taxibedrijf Zwart, Marij ke Bruyn. Alle taxi's zijn door middel van een mobilofoon te bereiken, zodat deze niet telkens naar de stand plaats terug behoeven te rijden maar tijdens een rit kan dan weer een ander „vrachtje" worden opgehaald. Mocht U onverhoopt toch nog even op een t^weFmoeten wachten .dareis-ereen wachtkamer die een huiskamer gelijk is, een TV, een gezellig schemer lampje, een automaat met allerlei drankjes zal U het wachten tot een plezier maken. De meeste ritten worden in Noord- Holland gereden, maar vooral in de zomer moeten er ook wel eens verdere afstanden gereden worden, aange zien Heiloo dan een veel groter in wonertal heeft, dit komt o.a. door de camping en in Egmond door de vele badgasten. In elke taxi hangt tegenwoordig een bordje waarop staat dat bij grotere ritten een bedrag in het voor betaald moet worden. ,,Dit is eigenlijk een ver velende regeling", zegt de heer Zwart, „maar de mensen hebben het er zelf naar gemaakt, als de klanten aan het einde van de rit niet genoeg geld BIJZONDERE MUZIKALE VIERING MET ZANG A.S. ZONDAG IN DE MOEDER GODSKERK TE HEILOO Zaterdag en zondag a.s. zal het feest zijn in de Moeder Godskerk aan de Hol- leweg te Heiloo. Op beide dagen viert deze parochie het 12 V2 jaar bestaan van hun kerk. Naast andere bijzondere afgestemde vieringen tijdens dit weekeinde heeft de viering van 9.30 uur op zondag 8 juni 1980 wel een zeer uitzonderlijk karak ter. Het parochiële herenkoor, als steeds goed gesteund door het Interparochi ële dameskoor, zullen voor de eerste keer de Missa Brevis KV220 (ook wel Spatzenmesse genoemd) van W.A. Mozart uitvoeren. Met de uitvoering hiervan heeft men met opzet gewacht tot deze jubileumdag. De navolgende splisten verlenen hun medewerking: José Jonkers - sopraan, Pat Visser-'t Hooft - alt, Hans Over toom - tenor, Peter Neuenfeldt - ha§. Voorts zullen beide heren geza menlijk van W.A. Mozart Laudate Dominum (met sopraansolo) en Ave Verum Corpus zingen. Peter Groot uit Heerhugowaard, de vaste organist van de Moeder Gods- kerk, zal het orgel bespelen. Hij zal bovendien tijdens en na de viering onderstaande orgelwerken uit voeren: Concerto in G van J.S. Bach; Sortie van César Franck. Al met al de moeite waard deze voering zondag a.s. bij te wonen. De koren zelf hopen, dat vele (ook niet-) parochiahen hun warme belang stelling voor deze ,,W.A. Mozart" vie ring zullen tonen. OPEN HUIS „FIOM" Op 11 juni a.s. hfoudt het Fiom, buro voor (a.s.) alleenstaande ouders, Open Huis van 4 tot 6 uur. Hit naar aanleiding van de verhuizing van der Meijstraat 6 te Alkmaar. Voor belangstellenden een mooie gelegen heid om eens een kijkje te komen en hennis te maken. Ubent van harte welkom, ook voor ver dere informatie. ST.JAN-MAVO HEILOO GESLAAGDEN VOOR MAVO-4 EXAMEN Annemieke Abbo, Peter Apeldoorn, Arthur de Backker, Bert Bakker, Dick Bakker, Margreet Bakker, Jacque line Beekman, Dorothé Biersteker, Nancy Bosboom, Frank Bosch, Jolanda Breet, Yvonne Bult, Christiaan Claeys, Marijke Deutekom, Arjen van Dijk, Rob Dol, Henriëtte van Duin, Pascale Fleur, Luciënne Fransen, Kees Groef- sema, Ger de Haas, Mariëtte Houten- bos, Rob Keet, Marja Klamer, Mar greet Koeleman, Paulus Koopman, CÓrrie Mors, Helma Noordman, Peter Overmeer, Siem van der Peet, Peter van Roon, Rosemary Rot, Arno Rozing, Marcel Rozing, Klaas Ruigewaard, Jacqueline Van Schalkwijk, Francis Schmaal, Ingrid Scholten, Erik van Schooten, Annelies Sprenkeling, Hans Spruit, Jan Stam, Mariëlle Tromp, Gido Tulleken, Sandra van der -Velden, Huib van Velthoven, Ans.Ver- berne, Marjolein Versteege, Sonja Voskuil, Agnes de Vries, Jacqueline Vriesman, Monique Vriesman, Arthur Warmenhoven, Kees Wesseling, Angèlique Wijnker, Marina Wijnker, Rina Winnips, Willeke de Winter, Joke Zonneveld, Hans Zoon, Paul Zoon, Peter Zoon uit Heiloo. Henny Houtenbos, Robert Kooyman, Liana de Nijs, Joke van de Reep, Sim Roozen, Carlo Swart, Jolanda Tervoort, Claudio Vreeburg, Sjaak de Waard, Marion Walta, Hans Admiraal, Erwin Apeldoorn, Ila Beentjes uit Egmond-Binnen. Hetty Bakker, Lucas Belleman, Mar lies Bras, Jacoline Breed, Marcel te Bück, André Eeltink, Jacob de Groot, Jolanda Kareis, Paul Koopman, Kim Ligthart, Wim van Loon, Annemieke Smit, Wilfred de Waard, Anchel en Ellen Wittebrood, uit Egmond a/d Hoef. Cor Baltus, Carla Deen, Romyka van Duin, Carola Glas, Marion Muile boom, Bert Visser, uit Egmond aan Zee. Ellen Janssen uit Alkmaar, Jos Liefting uit Bakkum (NH). Henk Beentjes, Solange Ilario, Tineke van der Velden, Rob Winter, Anita Zeeman uit Limmen. 10 kandidaten komen in aanmerking voor een her-kansing. hebben, moet de chauffeur het maar zien te krijgen." Acht jaar lang heeft taxi Zwart ook ambulancevervoer verzorgd, nu is dat ondergebracht bij het CPA, centrale post ambulance, „dat is een veel betere regeling, want gemiddeld had ik maar één rit per dag, maar daar moest wel de hele dag iemand voor aan wezig zijn", zegt Zwart. Het personeel krijgt ook z'n speciale aandacht, want als je de hele dag langs de weg bent, is het kontakt onderling natuurlijk moeilijk. Daarom wordt er zo 3 a 4 keer per jaar een avond georga niseerd zodat iedereen elkaar weer eens spreekt. De chauffeurs hebben ook speciale beroepskleding. Blauwe hemden met een rode das en een grijs uniform, met twee broeken (want die slijten het hardst). In de nieuwe garage staat ook een was automaat die zelfs de vuilste wagens in een kwartier schoon krijgt. Deze automaat is alleen voor de taxi's van de firma Zwart. Ook kleine onder houdsbeurten kunnen daar zelf worden gedaan, voor de grotere beurten gaat men vanzelfsprekend naar de dealer. Elke 3 jaar worden de auto's vervan gen. Net zijn er nog 4 nieuwe Volvo's aangeschaft. De^ rest van de wagens zijn Chryslers. Het is nu mogelijk alle auto's onderdak te verschaffen. -„Aanleiding-tot deze mgrimemle ver- andering was de strenge winter van ver leden jaar, och wat een narigheid was dat", zegt de heer Zwart. Maar het geheel is nu een lust om naar te kijken, daar er nog al eens wat ver bouwd is, zag het geheel er aan de buitenkant wat rommelig uit, nu heeft men alles zwart geschilderd en het houtwerk wit. Het nieuwe ge deelte bestaat uit dezelfde kleuren en dat staat erg mooi. Einde van de maand hoopt de heer Zwart z'n gebouw feestelijk in te wijden en vooral de 65-plussers zullen hiervan profiteren. Zij zullen nl. een middag lang gratis vervoer aangeboden krijgen in Heiloo, een week later gebeurt het zelfde in Egmond. Taxi Zwart heeft met deze verbouwing het aanzien van het station Heiloo nog een stuk aantrekkelijker gemaakt. Iedere eerste donderdag van de maand heeft Intrawoonkunst goed wonen lager geprijsd. In het Intra magazijn aan de Lindegracht 14 in Alkmaar. Van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Deze week in het Intra magazijn onder andere: Hoogglans zwartgelakte "dada" keuken, kompleet met roestvrystalen werkblad, eetbar en apparatuur zoals: Vrieskast, koelkast, oven en elektrische kookunit. Eksklusief montage 31.000,- nu 15.500.- Zitgroep cor "mando", in velours "pied de poulle" bestaande uit: 2 eindelemen- ten, 1 hoek- en 3 tussenelementen -F ta bouret, 9.950.- nu 4.975.- Deze beide aanbiedingen staan nog op gesteld in onze zaak Ritsevoort 23-27. Div. andere showmodellen tonen wij U als vanouds in ons magazijn aan de Lin degracht. Iedere eerste donderdag van de maand. Bij Intrawoonkunst aan de Lindegracht 14 in Alkmaar. (072-111366). horloger juwelier stationsweg 85a heiloo HANDVAARDIGHEIDS TENTOONSTELLING VOOR EN DOOR BEWONERS VAN HEILOO Op donderdagavond 5 juni zal om half negen door wethoudster, mw. Willem- se de deur worden geopend van de „Zevensprong"' voor de tweede grote handvaardigheidstentoonstelling voor inwoners vanHeiloo. Op de tentoonstel ling zullen produkten van heiloërs te bewonderen zijn op elk gebied van handvaardigheid: Textiele werkvor men, beeldhouwen en boetseren, houtbewerking, tekeningen en schil derijen, fotografie, poppen en plas tieken, bloemschikken, enz., enz. E.e.a. belooft een rijk geschakeerd beeld te geven van de wijze waarop mensen in Heiloo met hun vrije tijd omgaan. U kunt ervan verzekerd zijn voor verrassingen komen te staan, niet alleen door de aangeboden ver scheidenheid, maar ook door de ideeën en vondsten die u op deze tentoonstel ling tegen het lijf kunt lopen. Alleen daarom al is een bezoek aan de tentoon stelling erg veel waard. Naast de grote verscheidenheid aan liefdevol bewerkte zaken kunt u op deze tentoonstelling ook aantreffen een uitnodiging tot een prijsvraag, waaraan u als bezoeker kunt meedoen. Geen uit nodiging om op een kreatieve manier handvaardig te zijn, maar een uitnodi ging om op een kreatieve manier met taal vaardig te zijn. Hoe dat verder zit moet u maar eens komen bekijken op de tentoonstelling. Overigens bent u als bezoeker natuurlijk beslist niet verplicht aan die prijsvraag mee te doen. Donderdagavond dus, om half negen in de Zevensprong, op de hoek van de Ewisweg en het Zevenhuizen. Die avond is de zaal open tot tien uur. De overige openingstijden: vrijdaga vond van acht uur tot tien uur; zaterdag van 11 uur tot 5 uur en van 7 uur tot 10 uur; zondag van 11 uur tot 5 uur en van 7 uur tot 9 uur. Hartelijk welkom in de Zevensprong! UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 'tLoo6 HEILOO III Vrijdag koopavond Westerweg 261. Heiloo. Tel 072-331738 SPEEL-O-THEEK NIEUWS Onlangs hebben we in deze krant ge schreven dat de „Speel-o-theek" springlevend is. Dat is juist gebleken, want de laatste wëken zijn 20 nieuwe leden toegetreden. Voorwaar een ver heugende mededeling. Steeds meer ouders van gehandikapte kinderen-onder ons-hebben een be paalde drempelvrees overwonnen>.en maken vrijdags - ayvonds en/of zater dags - morgens de'gang naar de Speel- o-theek; aan de Holleweg te Heiloo; in het Inter-Kruisgebouw. Ouders laat uw kind plezierig met een of ander speelgoedje bezig zijn. Toe valligerwijze ontdekt uw kind steeds weer een nieuwe handeling en vele mogelijkheden. Op die manier krijgt uw kind bevestiging in zelf- aktie, in zelf-doen. Wij zijn steeds tot uw dienst be reid. Voor inlichtingen kunt U zich wenden tot de heer D. Visser, Bayers- hoffweg 31, 1852 BA Heiloo, tel. 072 - 330078. FANCY-FAIR A.s. zaterdag 7 juni is er een vrolijke fancy-fair. Hij wordt gehouden op het schoolplein van de Lidwinaschool aan de Pastoor van Muijenweg. De fancy- fair begint om 11 uur en duurt tot onge veer 's middags 2 uur. Er is van alles te doen, zoals ballengooien, flessen- hengelen, grabbelton en een groot rad van avontuur. Verder worden ook kin derfilms vertoond. In de .koffiehoek' is niet alleen koffie te koop, maar ook limonade, ijs en popcorn. De opbrengst is voor pater P. Rozing, een missionaris uit Heiloo. Hij heeft zijn missiepost op Flores in Indone sië. Op dit moment geniet hij van een welverdiende vacantie in Heiloo. We hopen dat we hem een flink bedrag kunnen overhandigen! 072-330138 jmgjjiA|||HMn| Mevr. Glijnis leest de naam voor van de prijswinnares. Zaterdagochtend was het moment daar dat de auto, waar iedereen verlangend tegenaan heeft gekeken, z'n defini tieve eigenaar vond. Nadat enkele men sen van de winkeliersvereniging 't Loo alle bussen in een soort badkuip had den geleegd, en mevrouw Glijnis (Je loten nog wat "gehussehusseld" had brak het spannende moment aan, wie zou de auto gewonnen hebbenen het werd mevr. v.d. Berg-de Lange uit de Schuine Hondsbosschelaan, direct werd zij van huis gehaald en in de auto en de bloemetjes gezet. Mevr. v.d. Berg was eerst wel even een beetje overdonderd, maar toen het eenmaal goed tot haar doorgedrongen was vond ze het reuze leuk, zelf heeft ze geen rij bewijs maar in haar familie was voor deze auto best een plaatsje. Toen kwam de trekking voor de fiet sen aan de beurt en deze werden als volgt verdeeld. De herenfiets was voor E. Ros, Holleweg 88, de kin derfiets gaat naar Amsterdam naar W. de Rijke, Bestevaerstraat 251e, ook de jongensfiets blijft niet in Heiloo maar gaat naar Purmerend, naar K. Bak ker, Molenplantsoen 5. De volgende twee prijzen komen wel weer in Heiloo terecht. De racefiets bij P. Bruins, Burenweg 119, en de da mesfiets bij de fam. de Vries, De Ronge 19. Mevr. Glijnis wenste alle prijswin naars veel geluk met hun prijzen. De heer de Groot, voorzitter van de winke liersvereniging feliciteerde ook ieder een en noemde de actie in één woord "geslaagd". igsle aanbieding van het jaar.! W Vrijdagavond werd in de school de Zeskant de bijna traditionele fancy fair gehouden, de belangstelling hiervoor lijkt wel ieder jaar groter te worden. Het is ook een leuk gebeuren want er is van alles te doen zo waren er eigen gemaakte vliegers te koop, je kon zien hoe er marsepeinfiguurtjes gemaakt werden, er werd gesjoeld, stoffen ver kocht, boeken en puzzels verkocht en dan nog de grote verloting met wel 60 prijzen (die niet kinderachtig waren) en ga zo maar door. 'De opbrengst van deze fancy fair is voor Allepey, een plaats in India. Hier houdt een gropp zich bezig met een aantal particuliere projecten o.a. om een stel kinderen in staat te stellen naar school te gaan in de eerste plaats is daar voedsel voor nodig, met een lege maag kun je niet leren en dan is er nog iets wat ons erg vreemd in de oren klinkt maar de kinderen hebben, om naar school te gaan, uniformen nodig, dat is nog de Engelse invloed, verder wordt er ook nog voor medicijnen gezorgd. De grotere projecten gaan via ontwik- lingssamenwerking men is daar nog bezig met een aantal kleuterscholen, er worden 20 huizen opgeknapt en ze zijn bezig met 3 fabrieken o.a. voor het ma ken van schriften, cartonnage en huis houdzeep. Hier zullen dan ongeveer 40 vrouwen werk kunnen vinden. U ziet activiteiten genoeg, het gaat langzaam omdat er veel geld nodig is. Binnenkort zal één van de ouders die bij dit project betrokken is het geld persoonlijkmeenemen en overhandigen De opbrengst van deze avond was maar liefst ƒ3600,- dat is weer 600,-- meer dan verleden jaar. Dit resultaat moet ook voor de Zeskant een enorme stimulans zijn om op deze wijze verder te gaan. Als u toch van plan bent een nieuwe kleuren-tv te nemen beslis dan nuWant tot 15 juni profiteert u van werkelijk volle garantie. Maar liefst drie jaar langNeem geen genoegen met halve zekerheden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1