r- k A J müscoLUc Onze toonzaal óók tijdens de bouwvak STOEL VAN KLAVEREN T.ï.f^ï.T.T.T TALLY-jHC HEM LOC WÊÊÈML. y Van Os mode l GEWOON GOED NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Diverse Opa 20°/ nnen en Rokken prijzen, dere artkelen, i0% korting. Hengelsport Het Dierenhuis Opruiming halve prijs of nog minder simon peek MAANDAG a.s. WEER KORTE BAANDRAVERIJEN IN STATIONSCENTRUM Maandag 21 juli wordt het weer ge zellig op de Heerenweg, voor de vierde keer zullen daar de korte baandra- verijen gehouden worden. Daar men van de voorgaande jaren van een groot succes mag spreken, zal het dit jaar ook best weer lukken. Er zijn trouwens ook nog prijzen te verdienen met uw programma-nummer. Vlak voor de fin- nale zullen er drie prijswinnaars ge trokken worden, de meesten onder u kennen de actie van het Stations- centrum met de retourtjes (waarde ƒ1,-- bij aankoop van 25,-)de eerste prijs bestaat uit 100 retourtjes die u overal in het Centrum kunt besteden, de tweede prijs krijgt 50 retourtjes en de derde prijs krijgt er 25. EEN MUSEUM WAAR WEL 150 SCHRIJFMACHINES STAAN LAPPONIA JEWELRY GOUD EN ZILVER mmm mm mm m mm BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAADHU1SWEGH 16 juli 1980 45e JAARGANG No. 29 MÊ WINKELHOF] 't LOO j HEILOO 1 072-330138 wormen en maden Winkelhof 't Loo 37 Heiloo Tel. 072-334386 voor al uw verzekeringen J.H. Rood b.v. v jaAAMJIIIll meest complete toonzaal W w|M5llil van Noord-Holland voor *9 keukens, badkamers, open faw haarden, schuifgevels, tegels, plavuizen en natuursteen. Alkmaar, Eilandswal 9, telefoon (072) 11 85 08 Geopend: ma t/m vrij 8.30-17.30. Za 9.00-12.30 Donderdag koopavond 18.30-21.00 - Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kop« moeten uiterlUk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 40 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. SAIL 80 NU NOG INGELIJST Een paar dagen voordat het echte historische schouwspel Sail Amsterdam 1980 zal aanvangen, kunt U de glorie en romantiek van de oude zeilvaart al vast fraai ingelijst op ,doek' aan schouwen. In het kader van eerderge noemd groot zeilfestijn zal er namelijk op zaterdag 2 en zondag 3 augustus a.s. in de kantine van het hoofd kantoor van het IJmuidense zeesleep-, bergings- en transportbedrijf Wijs muller B.V. aan het Sluisplein, een verkoop-expositie gehouden worden met onder meer 20 aquarellen en 15 olieverfschilderijen. Bekende zeeschil ders, zoals o.a. Ad Oudes en Aard Verweij hebben er zorg voor ge dragen dat deze vergane glorie' op de expositie aanwezig kan zijn. Onder de zeer fraaie kollektie schilder werken zult U onder meer aantreffen de Westduitse vier- master GORCH FOCK, het Poolse tall ship DAR POMORZA en de grote trekpleister van vijf jaar geleden, de Russische vier-mast bark KRUZEN- SHTERNSpeciaal voor dit evenement zijn er van de GORCH FOCK een ge limiteerd aantal kleurposters ver vaardigd, welke bij aanschaf persoon lijk door haar schilder, Aard Verweij, zullen worden gesigneerd. Naast de schilderijen zullen er ook diverse modellen van zeilschepen op de expositie te bezichtigen zijn, als mede antieke nautische instrumenten. Een bijzondere attraktie is nog de 71-jarige heer Blom uit Egmond, die een doorlopende demonstratie zal geven van het vervaardigen van scheepsmodelletjes in flessen. On langs heeft de heer Blom nog één van zijn kunstwerken aan HKH Prinses Margriet mogen overhandigen. Naast de vergane glorie' zal in minde re mate Qok aandacht geschonken worden aan hollands glorie Hiertoe zullen aquarellen van zowel oude als moderne Nederlandse zeeslepers op de expositie aanwezig zijn. De openingstijd voor deze verkoop-ex positie is voor beide aagen (2 en 3 augustus) gesteld op 11.00 uur in de morgen, terwijl om 19.00 uur 's avonds de loopplank weer aan boord zal worden genomen. Aangezien het de vrijdag na de Draverijen weer Kermis op het Sta tionsplein is mag u de retourtjes daar ook besteden. Maar terug naar de baandraverijen, daar zitten weer prachtige races tussen. Voor de goklustigen onder u geven we hier éven een korte indruk van de stand tot Spierdijk van de stal Wendie. 1. Joris Hogerweide winnaar. Ie Hoogwoud en Tuitjenhorn 14 pnt. 2. Leonis Careless, stal Gientijd zonder strijd. Ie in Heerhugowaard 10 punt. 3. Melta B, stal het Friese Paard. Ie in St. Pancras. 4. Jackby Spencer, Pieter Schuit le Zuidermeer 8 pnt. Kampioen van de korte baan in 1980 is Lennon, stal P. Roskam le in Opdam. Joris Hagewyde was Kampioen in het punt en klassement, 81 pnt. In Opmeer werd Jacky O kampioen van de korte baan.Hierbij wordt een lijst van de deelnemers afgedrukt en tevens wordt vermeld hoeveel meter ze moe ten lopen. Er zijn mooie prijzen te behalen: le prijs Porseleinenbord en een deken gemaakt door de Fa. Reyinga en nog 275,-. 2e prijs: Beker aangeboden door Simon Peek,eendeken en 150,--. PAARD Full Blood Maire Paragon Tefka Leonis Careless My Ros-Buitenzorg Jolieta Mariene Hannover Impereur Komba Marinus Carlos Oze Olivier Joris Hageweyde Jaap Hollander H. Bond Jaap Epen Jacky Spencer Lennon^L. Postduitje Hasty Hitparade Helta Jacko Magowal L. Moulin Ike Padua Pipo de clown Phortos La Pointe Jerolimo Noach v. .Echten Purdy P. EIGENAAR mevr. v. Stralen stalT. Karrewiel geen tijd zonder strijd stal Woudmeer N. Bakker W. Koek stal jomac stal Puma G. Bakkum mevr. Berkhout stal Wendie stal t'Sprintje S. Zutt Th. Tesselaar P. Schuit P. Roskam G. Bakkum G. Bakkum stal wendie Friese Paard stal Jonker P. Schuit mevr. v. Stralen G. Beers W. Koek Th. Tesselaar stal Woudmeer Rene Stoop S. Zutt stal T. Karrewiel BERIJDER P. v. Stralen 280 m J. Snoek 285 m Th. Zwemmer 290 m S. Bakker 280 m S. Bakker 285 m S. Bakker 285 m Mats Bruin 280 m Pum. Brakeboer 285 m Pum Brakeboer 285 m Th. Tesselaar 280 m Klaas Tijm 290 m Th. Berkhout 275 m C. Stoop 280 m Corie Boon 285 m Peter Schuit 285 m Peter Schuit 285 m Peter Schuit 280 m Annet Zuurbier 275 m Klaas Tijm 275 m G. Knijn 285 m Tilly Stoop-Wessel 280 m Tilly Stoop-Wessel 285 m Peter v. Stralen 280 m Peter v. Stralen 275 m Peter v. Stralen 280 m Peter v. Stralen 285 m Peter Knijn '285 m Peter Knijn 280 m Peter Knijn 275 m C. Roosje 275 m 3e Prijs: Beker aangeboden door Kap salon Kroon en 100,--. 4e Prijs: Beker aangeboden door de Railway en f 100.— Een extra prijs voor het schoonste geheel, dus man en paard, bestaat ook uit een beker. Daar er 34 inschrijvingen waren moes ten er vier paarden afvallen aan Ans Bolten de taak deze vier er uit te trekken het waren 1. Monica K; 2. Iwan Mac.H.; 3. Joligejan; 4. Petra. Tussen de eerste en tweede omloop zul len de oudvoorzitter Joop Bolten en de nieuwe voorzitter Hans Bolten (be stuur Stationscentrum) het tegen el kaar opnemen en dat beloofd een span nende race te worden. Voor het publiek wordt ook goed ge zorgd, er zullen allerlei stalletjes staan, met lekkernijen als ijs, saté, broodjes en daarbij behorende dranken. Er staat zelfs een haringkar uit Enkhuizen. Zo komen de dranghekken uit Driebergen, 200 stuks GRATIS beschikbaar gesteld door de Rijkspolitie Wat je ver haalt is lekker. Het défilé begint om 13.15 uur en de wedstrijden om 13.30 uur. Van 10-18.00 uur zal de Heerenweg van Houtenbos tot aan de kruising Stationsweg afgesloten zijn. Wij reke nen op uw komst. TOT ZIENS MAANDAG 21 JULI, IN HET STATIONSCENTRUM! jr -1 ui EEN O DELL uit het einde van de vorige eeuw. RONDLEIDING DOOR HET HEILOOËRBOS De I.V.N. afdeling Noord Kennermer- land organiseert zowel op vrijdagavond 18 juli, als op zondagochtend 20 juli, een gratis rondleiding door het Hei- looerbos en omgeving. Het vertrek is op vrijdagavond om 19.30 uur en op zondagochtend om 11 uur vanaf 'de Kattenberg' aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Voor eventuele inlichtingen kunt u bellen, tel. 072-613015. Het I.V.N. Informatiecentrum in Ber gen a/Zee is iedere zaterdag- en zon dagmiddag van 1 tot 5 geopend. P. V. LUCHTPOST HEILOO BOUWT NIEUW CLUBLOKAAL. Wellicht leest U elke week in dit blad de wedstrijduitslagen van de wedvluchten vanaf België en Frankrijk. Elke week nemen 25 leden van de vereniging Luchtpost Heiloo deel aan deze wed strijden. De wedstrijden zijn zeer span nend omdat, afhankelijk van het weer, de duiven snelheden bereiken van 90 a 100 km. per uur. De leden, ook wel liefhebbers genoemd, brengen elke week hun duiven naar het clublokaal gelegen aan het Veld, nabij de nieuwe muziekschool. Waren er enkele jaren terug nog maar 12 leden, momenteel zijn er 25 Heilooers lid. De duivensport wordt dus ook in Heiloo populairder. Voor deelname aan de wedvluchten is nogal wat materiaal nodig, de groter wordende vereniging heeft dus ook meer opslagruimte nodig. De ruim 40 jaar bestaande vereniging Luchtpost Heiloo is tijdens haar bestaan steeds van anderen afhankelijk geweest, wat betreft het gebruik van opslagruimte. Vorig jaar werd bekend dat het clublok- kaal aan het Veld ontruimd moest worden in verband met de bouw van de muziekschool. Met welwillende medewerking en finan ciële steun van de gemeente werd gezocht naar een andere onderkomen. Een onderkomen werd niet gevonden, wel een bouwplaats, en wel achter de sporthal Het Vennewater. Ondanks het kleine ledenaantal kon *n nieuw lokaal worden aangekocht. Deze week werd een begin gemaakt met de bouw van dat lokaal. Het nieuwe onderkomen zal ongeveer 11 bij 20 meter groot worden. Een gedeelte zal voor rekreatieve doel einden worden ingericht. Door de ge ringe financiële draagkracht is de ver eniging genoodzaakt de bouw geheel zelf te realiseren, wat een fiks karwei is voor de 25 leden. Over enige maanden is de klus hopenlijk geklaard en zal het gebouw officieel worden geopend. Ter gelegenheid van de opening zal er samen met de vereniging uit Limmen een tentoonstelling worden georganiseerd. Voor het eerst in haar bestaan zal de vereniging dan een eigen onderkomen hebben. Volgens de tekeningen krijgt het geheel een leuk aanzicht en zal'de omgeving achter de sporthal zeker sieren. Indien U meer informatie wenst over de bouw of de spört kunt U zich wenden tot de heer Lases, tel. 331712. NTS-LEERGANGEN VOOR TECHNIEK EN MANAGEMENT De najaarsleergangen van de Stichting Nederlandse Technische School starten binnenkort opnieuw in tal van plaatsen. Deelneming aan deze avondleergangen is thans mogelijk in Amsterdam, Arn hem, Bergen op Zoom, Breda, Eindho- 1 ven, Enschede, Groningen, Heeren veen, 's-Hertogenbosch, Leiden, Maas tricht, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Zwolle. De leergangen in de sector Techniek zijn Industriële elektronica, Microcom puters, Elektronische regelingen en meetmethoden, Medische elektronica, Programmeerbare besturingen, Indus- Wie vanwege de slechte weersomstan digheden eens een paar uurtjes wil ge nieten van een unieke verzameling schrijfmachines, zal een bezoek aan Lute's kantoorinstallaties aan het Wolfspad 1-5 bij de Accijnstoren in Alkmaar niet betreuren. Vlak na de tweede wereldoorlog was de heer Lute werkzaam als reparateur van schrijfmachines, van alle voor komende merken. Natuurlijk moet je een technische ondergrond hebben, maar bij mechanischq machines is het een kwestie van gevoel," zegt de heer Lute. De meeste apparatuur die hij onderhanden kreeg, dateerde van voor de oorlog en nieuw was er natuurlijk nog niet. ,,Maar voor die oude tech nieken krijg je wel een enorme waar dering", aldus Lute. Maar van lieverlee kwamen er nieuwe machines op de markt en Lute wilde deze best leveren, maar de liefde voor de oude machines zat hem aan het hart gebakken, door het bezoeken van beurzen maar ook veel via partiku- lieren ontstond al snel een aardige ver zameling. In 1950 bezat de heer Lute al zo'n zeventig verschillende typen. Allemaal met de hand van een op rechte liefhebber gerepareerd. In oktober verleden jaar betrok Lute's kantoorinstallaties het voormalige pand van orgelfabriek Pels aan het Wolfs pad. Buiten het allernieuwste wat er op het gebied van kantoorinstallaties te koop is, was er nu genoeg ruimte voor een echt museum. De oudste machine, een ODELL, dateert van 1889 (zie foto), dit is een soort stempel- machine maar wel al met een rol en een spatietoets. Over oude machines is weinig lektuur te vinden, men leert nog het meeste van de oude brochures en de gebruiks aanwijzingen. Bij sommige oude Duitse machines vindt men nog kreten als ,,Das grosze Wunder" en dat voor maar 48 Marken. Ook staat er een machine van P.Y. Smith die heeft een groot aantal toetsen omdat kleine letters en hoofdletters apart aangeslagen werden De pioniers op het gebied van schrijf machines zijn eigenlijk de Amerikanen, waarvan veel emigranten waren, Blasé Pascal heeft ook zijn steentje aan de ontwikkeling bijgedragen. Het is ook moeilijk te zeggen wie nu de eerste machine op de markt heeft gebracht, want in vele landen was men inder tijd bezig om het schrijven via een machine te doen plaats vinden, in de eerste plaats voor de duidelijkheid en in de tweede plaats gaat het, na enige oefening, veel sneller. Tevens kwam er een mogelijkheid tot copiëren want ook het carbonpapier deed zijn intrede. Zo vindt men bij Lute ook nog een aantal onderschrijvers, een knap stukje techniek, de letters zitten onder de rol. Bij het aanslaan van de toetsen kwa men alle letters op hetzelfde punt uit, maar er is niet te zien wat men ge schreven heeft, daarvoor moet de rol eerst opgetild worden. Dat in de begintijd een schrijfmachine werkelijk als een wonderding werd ge zien, mag blijken uit het volgende verhaaltje. Als een boer vroeger een zoon had die niet kon leren dan zei hij: ,Dan koop ik maar een Remington" Wie denkt dat de verwisselbare bol kop een vinding van recente datum is, zal verrast zijn in het museum een machine uit 1897 aan te treffen die dit ook al heeft en ook met verschil lende lettertypen. Ook de „portable" is al een vinding van lang geleden. Op het moment zijn er zo'n 150 ver schillende machines te zien, ook de eerste braillemachine staat er en een stel oude stencilmachines. Het streven van de heer Lute is van elk merk een komplete serie te krijgen, geen eenvoudige zaak, maar voor een echte verzamelaar is geen moeite te veel. De toegang tot het museum is gratis en is tijdens kantooruren ge opend. Wolfpad 1 - 5 bij de Accijns toren. 7 V V «tri V -I M M M S -Z A 9 WM M M M M M té fa g§ Voor Prins Bernhardl. 3 n\/Pl 1921 BB Akersloot 1 ,VC1 Tel: 02513-11030 assurantie adviseur Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 horloger juwelier stationsweg 85a heiloo (Onze magazijnen zijn tot4 augustus gesloten). De allernieuwste schrijfmachine met een ingebouwd geheugen, triële elektrotechniekInformatica Meet- en regeltechniek, Verwarmings- en luchtbehandelingstechniek, Hydrau- liek en pneumatiek en Tekenen en teke- ninglezen. De sector Management om vat de leergangen Praktisch Leidingge ven, Communicatie in het management en Planning als beheerstechniek. Elke leergang bestaat uit twee of meer cursussen van drie maanden, met één lesavond van drie uur per week. De deelnemers beginnen dan ook altijd methet blok dat de beste aansluiting biedt op hun huidige kennis. Deelne ming aan de cursussen heeft tevens het voordeel, dat in korte tijd een degelijk en praktisch inzicht wordt verkregen. Dit wordt mede bereikt door de integra tie van theorie en praktijk. Deze me thode heeft een groot leereffect, terwijl de deelnemers bovendien hun nieuw- verworven kennis direct in hun job kun nen toepassen. Na voltooiing van een cursus ontvangen de deelnemers een verklaring als bewijs dat zij met succes aan een praktijkgerichte studie hebben deelgenomen. Het examen aan het ein de van een leergang wordt tweemaal per jaar te Utrecht afgenomen onder toezicht van een rijksgecommitteerde, want de NTS is erkend door de minister van pnderwiis en wetenschappen. Van alle leergangen wordt uitvoerige informatie op aanvraag toegezonden door het centraal bureau van de NTS, Jacob Marisstraat 61, 1058 HX Amsterdam, telefoon (020) 15.72.22. INGEZONDEN BEKENDMAKING ^Jaar mij ten hore is gekomen belde onlangs omstreeks het nachtelijke uur een mevrouw van de zo rustige "Nieu we Plantage", de Rijkspolitie omdat zij meerdere auto's zag rijden en stop- Pen- Waarschijnlijk was zij bang, dat haar knappe dochter geschaakt zou worden, niets is echter waar. Wat is het geval? Sinds kort zijn een aantal jongelui enthousiast met hun 27 mc bakje be zig. Elke zaterdagavond houdt men een vossejacht in de lokaties Heiloo, Lim men en Egmond-Binnen en het is zin nig dat de inwoners van Heiloo, Lim men en Egmond-Binnen hiervan op de hoogte zijn. Graag gedaan. Frank Disseldorp. Heiloo, Termyen 51. STICHTING VRIENDEN VAN HET ORGEL KAASMARKTCONCERTEN De kaasmarktenconcerten op vrijdag 18 juli om 11.15 uur en 12.15 uur wor den verzorgd door Douglas Haas, een van Canada's meest brillante concert organisten. Hij studeerde piano en or gel aan het Koninklijk Conservatorium van Toronto bij Earl Moss en vervolgde zijn orgel studies in Rome aan The Academy of Santa Cecilia", waar hij het diploma behaalde. Daarna slaag de hij voor het Staatsexamen aan de "Stuttgarter Akedemie fur Musik" en studeerde bij Anton Heiier in We nen. Douglas Haas gaf concerten in Canada U.S.A. Italië Spanje, Duitsland, Zwitserland en Holland en maakte grammafoonplaten met Decca en Vox-Turnabout. Hij was organist van de AllSaints Anglican Church in Rome, de Johannes Kirche in Stuttgart-Kornwestheim en cantor-organist van de St. Andrews Presbyterian Church in Kitchener, Ontario. Onlangs kreeg hij een benoeming bij de muziek-faculteit van '"sir Wilfred Laurier University in Waterloo Het programma voor de beide concer ten luidt: KOORORGEL: Tocata van Bern. Pasquini (1637-1710) en Paduana Lach- rymae van Melch. Schildt (1592- 1667). GROTE ORGEL: Sonatina van Christ. Ritter (1645-1725); Andante mit Variationen van F. Mendelssohn- Bartholdy (1809-1847) en uit "Das Hol- steinische Orgelbuchlein" Praeludium, Passagaclia; Pastorale en Finale van Hans F. Michelsen (geb. 1902). WESTFRIESE DANSGROEP Vrijdag 18 juli zal er tijdens de braderie in het Stationscentrum een Westfriese dansgroep optreden, originele cos- tuums en muziekinstrumenten zullen deze avond luister bijzetten. SLEUTEL AAN EERSTE BEWONERS VAN HOEKSTUK OVERHANDIGD Werd het eerste beton op 26 oktober gestort en op 25 april de vlag in top voor het bereiken van het hoogste punt gehesen nu kregen de eerste bewoners de sleutel, toch wel iets waar het bestuur van Volkshuisvesting best een beetje trots op mag zijn. Donderdagavond werd op een enigs zins feestelijke wijze deze overdracht gevierd in het Dienstencentrum in aanwezigheid van wethouder J. J. Dekker, deze zei: "Dit is een belang rijke avond, niet alleen voor de toe komstige bewoners die straks het huur contract tekenen, maar ook voor de wo ningbouwvereniging en ook voor het gemeentebestuur. Woningen als deze kunnen slechts in beperkte mate wor den gebouwd omdat de huren die deze woningen zouden moeten doen te hoog zijn, de gemeente past dus bij "uit de grote pot". Er zijn echter wel plannen in de nieuwe wijk Boswijk ook een aantal van deze woningen te verwezenlijken". Hierna stelde de heer Greeuw het be stuur van Volkshuisvesting voor aan de nieuwe bewoners: "We hopen dat u er met zijn allen iets moois van zult maken. Het is een mooi project, zorgt u ervoor dat het een mooi project blijft". Er komen 13 woningwetwoningen op de begane grond, 34 op de derde etage en de achttien van Dam eenheden op de tweede etage. Het was een aardige idee om tijdens een gezellige bijeenkomst de sleutels aan de nieuwe bewoners te overhandigen, zodat men tevens in de gelegenheid was vast kennis met elkaar te maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1