ïX'L'^feïL'LT TALLY-LK HEILOO LEDEN EN OUD-LEDEN OPGELET! masc© GEWOON GOED Hengelsport Dierenhuis NIEUWE HERENKOLLEKTIE hangt voor U bij ons gereed. klokken simon peek IEUWSBLAD VOOR HEILOO in Heiloo eksklusief Zigeunergroep Petaio, neergestreken in Heiloo Record-hoeveelheid oud-papier bijeen in schooljaar 1979-'80 Nederlandse platbodems Zwembad draait weer op volle toeren Stichting Vrienden van het orgel BOETIEK I BOETIEK BOETIEK BOETIEK BOETIEK I BOETIEK RAAD HUI SWEG1J WINKELHOF 't LOO HEILOO voor al uw verzekeringen J.H. Roodb.v. nva wormen en maden Winkelhof 't Loo 37 Heiloo Tel. 072-334386 intra woonkunst alkmaar 072-330138 intra woonkunst VRIJDAGAVOND STANDWERKERCONCOURS! 10 JARIG JUBILEUM Z PC HEILOO zie elders in deze uitkijkpost. in vele variëteiten de kortste weg naar eksklusieve interieurvormen 6 AUGUSTUS 1980 45e JAARGANG Nr 32 I i^— Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties en kopU moeten uiteriyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit ztfn. Advertentieprijs per mm 40 cent{excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Prins Bernhardl. 3 1921 BB Akersloot Tel: 02513-11030 assurantie adviseur Voor binnenhuisarchitektuur ritsevoort 23/27 tel. 072-111366 In Alkmaar verzamelt intrawoonkunst de kreaties van 's werelds beroemdste meubel ontwerpers. Raffinementin woon kunst. Zoals Interlübkes ruimte scheppende vormgeving. Of de wildlederen schoonheid van deSede. Daar reizen meubelfijn proevers vér voor. Dat hoeft u dus niet. Ofschoon de laatste cijfers nog niet binnen zijn kan gerekend worden op een hoeveelheid oud papier die de 160.000kg. benaderd. Dit alles is in het schooljaar '79-'80, dat 1 aug j.l. afliep, in de C.W.S. con tainer bij de K-MARKT, aan de Wes- terweg bijeengebracht. Dat met velen iets groots gemaakt kan worden is hiermede weer eens bewe zen. Voor de vele medewerkers een woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Het heeft ook allemaal zijn voordelen. In Nederland wordt momenteel al meer dan 50% van de papiergrondstof uit het oud papier en carton verkregen. Ons land staat hiermede op de hoogste trede van de Europese ladder. Ondanks vele andere tegenvallers is dit toch iets om trots op te zijn. U weet het Oud Papier en karton weer opnieuw (her gebruiken laat de bossen overeind staan. Neemt u na deze vacantie ook het voornemen om ALLE papier en carton niet als vuilnis weg te gooien maar dit te (laten) brengen naar de Oud Twee zigeunerkinderen genieten van de Heiloose zon. Vorige week dinsdag heeft de zigeu nergroep van Petaio met zo'n twintig wagens een plaats gevonden in het recreatieplan van plan West. Ze wa ren afkomstig uit Enkhuizen en hebben nu voor enkele dagen hun tenten in Heiloo opgeslagen of liever gezegd hun caravans. Woensdagmorgen, toen we daar eens gingen kijken, bood het kamp een vriendelijke aan blik, mooi weer, alles zag er keurig en schoon uit, een wasje aan de lijn, kin dertjes die heerlijk de ruimte hadden en naar hartelust speelden. Toch za gen ze ons niet graag komen. ,,De pers heeft ons overal kapot geschreven" zei de heer Petaio, ,,ze noemen ons krakers, en we hebben een slechte naam gekregen, alleen door de pers. We zijn Nederlandse zigeuners, die ons fatsoenlijk gedragen, maar er zijn ook andere groepen zigeuners die zich minder netjes gedragen ook zij bezorgen ons een slechte naam" zegt de heer Petaio. De groep bestaat uit zo'n kleine hon derd mensen en zijn bijna allemaal familie van elkaar. De ouderen maken de dienst uit, hoewel er wel overleg wordt gepleegd met de jongeren. Ze hebben ook hun eigen orkest, dat uit twaalf man bestaat, hun muziek papier container? Permanent staat er een naast de K- Markt aan de Westerweg 316. Omdat deze container permanent aanwezig is, is er geen blijvend toe zicht. Wij hopen van U enige dicipline te kunnen verwachten. Niet alleen om het carton VOORIN en papier ACHTERIN tè deponeren doch vooral om ieder het zijne te geven. Regel matig worden wij geconfronteerd met allerlei voorwerpen die hier niet thuis horen, bedorven etensresten, stukkend speelgoed, metalen, houten kratten, vodden, plastic zakken met ia, U mag niet meer raden, VUILNIS, de vuilniswagen van UW GEMEENTE WELKE MEDE DOOR UW belasting wordt onderhouden komt iedere week bij U langs. Dus voortaan alleen papier en carton in de container. A.s. zaterdag is weer de 2e zaterdag van de maand. Dit houdt in dat de ophaaldienst van de Clemens Willibrord School weer uitrijd. Mocht u het echt niet zelf kunnen brengen belt u dan 334481. staat niet op papier, maar iedereen kent de eigen liederen van overlevering Hoewel iedere familie in z'n eigen onderhoud voorzit zijn er ook veel gezellige avonden, waar met elkaar gemusiceerd, gezongc: en gegeten wordt. Toch ook hier gaat de smaak van de jongeren een andere richting op, disco is ook bij hen favoriet, maar ook met hun wensen wordt rekening ge houden en men organiseert dan ook regelmatig discoavonden. Een van hen zei: ,,A1 wordt er dan vaak op ons neergekeken, toch hebben erg veel mensen onze gewoonten overge nomen, want hoeveel gaan er niet op vakantie met de caravan. Als wij vroe ger een stuk vlees roosterden, werden we uitgemaakt voor echte zigeuners, tegenwoordig is barbecuen helemaal ,,in" en dan is het ineens gewoon". De zigeuner verdient zijn kost met autohandel, geen sloop, dat kan niet vanwege het trekken, maar handel op de automarkt, ook het scharen slijpen wordt nog wel gedaan. Toen wij aan iemand vroegen wat hij nu een ideale situatie zou vinden was het antwoord: ,,Trek vrijheid, overal een paar dagen staan dat zit ons in het bloed, wij zijn er trots op zigeuners te zijn." STOEP STATIONSWEG GEEN RIJWIELPAD Het gebeurt herhaaldelijk dat mensen die hun fiets uit de stalling bij het station halen en dan richting Wester weg gaan, op het trottoir fietsen. Dit is een vervelende zaak, want de kinderen die daar wonen, spelen vaak op de stoep en zijn hun leven dan niet zeker. Deze zaak heeft ook de aandacht van de politie, maar misschien kunt U er zelf eens aan denken. De stoep is voor de wandelaars en de straat voor het rijdende verkeer. TIMMERDORP VAN START Gisteren zijn weer een groot aantal kinderen begonnen aan het bouwen van hun dorp. Als alle voorgaande jaren was er weer bijzonder veel animo voor het bouwen van een eigen huis, winkel of lucht kasteel A.s. vrijdagavond om 19.00 uur gaat de brand er in, wat ook een groot onderdeel van het plezier uitmaakt. VERHUISBERICHT STICHTING VOLKSMUZIEKSCHOOL HEILOO Ingaande maandag 11 augustus ver volgen wij de lessen van het oude schooljaar in het nieuwe schoolgebouw aan: Het Veld no. 1 Het nieuwe schooljaar starten wij op 1 september. De nieuw aangemelde leerlingen gelieve hier rekening mee te houden. ORGELCONCERT FEIKE ASMA GROTE KERK ALKMAAR Onder auspiciën van de Stichting Or gelcentrum zal op twee achtereenvol gende vrijdagen, n.l. op 15 en 22 au gustus a.s. een orgelconcert worden gegeven in de Grote Kerk te Alkmaar door Feike Asma. Het programma van het eerste concert is als volgt: Inleidend koraalspel (ps. 77), Feike Asma; Fantasie in c-moll, Johann Seb. Bach; Suite in ouden stijl, Cornelis Bute; Sonata nr. 3 in A, Felix Mendels sohn; Preludium en Fuga in Es, Johann Seb. Bach. Aanvang 20.15 uur. Na het droevige bericht van twee weken geleden draait het zwembad, verwarmd en wel, weer op volle kracht. Velen hebben het afgelopen weekeinde wat verkoeling gevonden, want in ons wisselvallige landje was het toen ineens tropisch warm. Dringend verzoek De velden rondom het zwembad zijn SCHEEPSBESCHUIT TIJDENS SAIL AMSTERDAM Ruim 1000 grote zeilschepen uit alle windstreken van de wereld zullen in de tweede week van augustus afmeren aan de kaden en steigers van de Am sterdamse haven. Een groot aantal zeilreuzen, waaronder de Italiaanse Amerigo Vespucci, de Russische Krusenstern, en de Sea Cloud uit de Bahama's, zullen deel uit maken van dit maritieme schouw spel Veel activiteiten tijdens Sail Amster dam zullen doen herinneren aan de romantiek en het avontuur van lang vervlogen tijden. Zo ook het (scheeps)beschuitontbijt voor de ruim 1500 bemanningsleden aan boord van de zgn. Tall-ships. Meer dan tweeduizend jaar geleden maakten de geschiedschrijvers al ge wag van het feit dat schepelingen be hoefte hadden aan ,biscotum' (be schuit), het niet aan bederf onderhevig hoogwaardig voedingsmiddel. Donderdagochtend 7 augustus zullen nederlandse beschuitbakkers in samen werking met het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen en de zeever kenners Amsterdam een beschuit- ontbijt serveren. Voor deze gelegenheid zal het beleg op de beschuit voornamelijk bestaan uit hollandse aardbeien, komkommer, tomaat, meloen en kaas. Sail Amsterdam belooft met meer dan 1 miljoen bezoekers een opwindend en interessant evenement te worden. bedoeld om te zonnen, en niet als vuil stortplaats. Overal staan bakken om afval in te doen waarom zijn we dan zo afgezakt dat we zelfs nog te beroerd zijn om het daar in te doen. Rollen we liever in ons eigen vuil! Dan is het toch wel ver met ons gekomen. MAAK VAN HET VELD GEEN VUILNISBELT. Vandaag, woensdag 6 augustus, kunt u ze weer door het noordzeekanaal zien varen. Met die ,,ze" bedoel ik de imposante zeilschepen die van over de hele wereld naar IJmuiden zijn gekomen en nu op Amsterdam afkoer sen. In Amsterdam begint vandaag immers Sail '80, een show van grote en kleinere zeilschepen die zich graag aan het publiek willen laten zien. Die grote schepen, daar zullen we het allemaal over eens zijn, vormen een prachtig schouwspel. Maar als u de tijd kunt vinden moet u ook de aandacht eens richten op de kleinere schepen zoals aken, schouwen, tjalken, botters, klippers enz. Deze schepen zijn namelijk een speci fieke Hollandse aangelegenheid. Met hun platte bodem, hun diepgang tot 1.10 mtr. en hun grote zwaarden aan de zijkant zijn ze ideaal voor het varen op de Hollandse binnenwateren, het IJsselmeer en de Waddenzee. Veel van deze schepen zijn eind vo rige, begin deze eeuw gebouwd en zijn na de tweede wereldoorlog van vrachtvaarder omgebouwd tot een recreatieschip. Met vele van hen kunt u het hele jaar door chartervaarten maken, waarbij vaak het Waddengebied wordt bezocht. We zijn zelf 3 weken met een 21 meter lange klipper naar de Duitse wadden eilanden geweest en een ding is zeker, zo'n tocht is een hele belevenis. Je vaart in een gebied met vele ondiep ten zodat je op zo'n tocht zeker enkele keren aan de grond loopt. We hebben met windkracht 8 gezeild en wanneer je dan golven van 2-3 mtr. op je af ziet komen kun je je heel goed voorstellen dat een schip ook best kan zinken. Als je 's morgens vroeg met harde wind de mast inmoet en op 16 meter hoogte een touw moet vervangen moet je wel een keertje extra slikken. Het is in ieder geval een goede manier om met de platbodem kennis te maken. Velen van u zullen echter niet de kans hebben zo'n reis te maken en daarom de raad om in Amsterdam niet alleen de grote jongens" te gaan bekijken maar ook hun kleine broertjes, omdat deze uw aandacht best waard zijn. Ze zijn te bezichtigen van 6 - 12 augus tus aan het IJ in Amsterdan. Op donderdag 7 augustus om 20.15 uur concerteert de organist Jan Raas in de Grote Kerk te Alkmaar. Dit is het laatste avondconcert uit de serie orgel concerten georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Orgel". De kaasmarktconcerten gaan nog door tot en met vrijdag 22 augustus. Jan Raas, organist van de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam, studeerde achtereenvolgens bij René Rakier, Evaristos Glassner en Piet Kee. In 1973 behaalde hij het einddiploma solo- spel (Muzieklyceum Amsterdam) met aantekening voor improvisatie en met onderscheidingen, waaronder de ,,Eugène Calkoenprijs". In 1974 won hij het Nationaal Orgel Improvisatie Concours in Bolsward en in 1975, 1976 en 1977 was hij winnaar van het - Internationaal Orgelconcours te Haar lem, waardoor hij definitief in het bezit kwam van de wisselprijs. In 1976 was hij finalist in het Internationaal Orgelconcours Grand Prix de Chartres" en in 1977 ontving hij de Prijs van Uitnemendheid van het Sweelinck Conservatorium te Amster- dam. Hij volgde meestercursussen -bij Marie- Claire Alain en Anton Heiier. Het programma vangt donderdagavond aan met Toccata in d van Dietrich Bux- tehude, Magnificat Secundi Toni van Heinrich Scheidemann en Allein Gott in der Höh sei Ehr van J.S. Bach, gespeeld op het Grote Orgel. Vervolgens op het koororgel: Anti foon ,,Beatus Laurentius" Thomas Preston en een Improvisatie over ,,Beatus Laurentius" van de concert gever zelf. Het programma wordt be sloten met drie werken op het Grote Orgel: Fuge über den Namen Bach van Robert Schumann, Fuge en Choral van Arthur Honneger en Totentanz van Ernst Ludwig Leitner. De kaasmarktconcerten op vrijdag 8 augustus om 1115 en 12.15 uur worden gespeeld door Jan Jongepier, cantor organist van de Grote Kerk in Purmerend. Jan Jongepier studeerde aanvankelijk bij Cor Kroonenburg in Zaandam, die hem opleidde voor het Staatsdiploma orgel A. Sinds 1963 was hij leerling van Piet Kee aan het Conservatorium van de vereniging muzieklyceum te Amsterdam. In 1967 behaalde hij de akte muziek onderwijs orgel B, alsmede het diploma solospel (met onderscheiding). Van wege de vereniging muzieklyceum werd hem in 1967 de Eugène Calkoen prijs uitgereikt. In 1968 was hij winnaar van de Zilveren Noot" op het natio naal improvisatie concours te Bolsward en in 1970 en 1971 werd hij winnaar van de improvisatie wedstrijd te Haarlem. In 1971 ontving hij tevens de Prijs van Uitnemendheid. Op het Koororgel zal hij drie werken uitvoeren: Pange lingua (2 verzen) Anoniem, Zuid-Duitsland begin 17e eeuw;x Canzon a 4 del quarto tono van Christian Erbach en Balletto a 4 en Courante van Johann Staden. Op het Grote orgel: Tocata und Fuge über den Choral Mitten wir im Leben sinfi" van Ernst Pepping en Légende et Final Symphonie op 71 van Aleandre Guilmant. A.s. vrijdag 8 augustus is het alweer de laatste braderieavond met als hoog tepunt het Standwerkersconcours. Zo'n 20 man zullen, door hun welbe spraaktheid, hun artikelen aan de man brengen. Zoals: speelgoed, holly- hobby poppen, groenteschaven, stripboeken, ongeregeld, horloges enz. Hopelijk zullen de weergoden vrijdag avond wat beter te spreken zijn dan de vorige week. Vrijdagavond zal er tevens een optre den van de Waagzangertjes zijn, die ook al door het slechte weer op een eerdere datum niet konden komen: Duimt u mee, voor het Stationscen trum? EEN UNIEK NEDERLANDS TUINBOEK MET 1500 PLANTBESCHRIJVINGEN EN HONDERDEN KLEURENFOTO'S De Herwig Tuinplanten-encyclopedie geeft u alle elementen in handen om uw tuin naar eigen smaak en inzicht te kunnen opbouwen en verfraaien. Eén van deze elementen, het tuinplant en-assortiment, is nog in geen enkel Nederlands tuinboek zo uitvoerig en spectaculair behandeld. Bekijkt u maar eens het alfabetische gedeelte! Daarin zijn niet minder dan 1500 planten beschreven, compleet met cultuuraanwijzingen. U vindt daarbij honderden schitterende kleurenfoto's van allerlei tuingewassen: een- en tweejarige planten, vaste planten, bol- en knolgewassen, heesters, bomen enz. Alleen al dit stuk informatie maakt de Herwig Tuinplanten-encyclopedie tot een voor de tuin-amateur uiterst waar devol werk. Maar ook het rijk-geïllustreerde ge deelte over de vormgeving en architec tuur van de tuin, waarmee het boek opent, biedt veel nieuws en interes sants; er staan uitnemende suggesties in. Het daarop volgende gedeelte, op bruin papier gedrukt, is geheel gewijd aan het tuinwerk in de breedste zin van het woord, inclusief het onderhoud van de tuin. Hier doet u kennis op over de bodem en de ontwikkeling van de plant, leert u hoe u moet spitten, wieden, be mesten, planten, besproeien, en giet en, en hoe u een compost-container, paden, een terras, een pergola, een vijver en nog veel meer zelf kunt maken. Belangrijk zijn verder de aan wijzingen voor het gazononderhoud, de vermeerdering van planten en de be strijding van ziekten en plagen. In dit doegedeelte bij uitstek gaan de instruc ties hand in hand met duidelijke teke ningen. Na de behandeling van het tuinplanten-assortiment vindt u, op bruin papier, handige tabellen met een indeling van planten naar kleur, hoog te, bloeitijd, standplaats enz. en een uitvoerig register van zowel Nederland se als wetenschappelijke plantenamen. Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072 335465 horloger juwelier stationsweg 85a heiloo MOTORCLUB HEILOO KOMT WEER IN AKTIE Op 30 augustus zullen om de winkelhof het Loo weer de jaarlijks terugkerende autopedraces gehouden worden. Deze keer zal deze gebeurtenis een extra feestelijk tintje krijgen omdat de motorclub Heiloo op 12 augustus zijn vijfjarig jubileum viert. Van 19.00 tot 20.00 uur zal er een motortrial gehouden worden, tevens om deze sport wat meer bekendheid te geven bij het publiek. Kinderen van vier en vijf jaar, maar ook ouderen, nullen laten zien wat je allemaal met een motor kunt doen. De heer Hooy- berg uit Hensbroek is belast met de organisatie en is tevens de trainer. Motor-trial is niet gevaarlijk maar een uiterste beheersing van het even wicht en de motor. Deze gebeurtenis staat niet aangekondigd op de affiches, maar vindt wel degelijk plaats. Hoewel zich al 20 teams voor de autopedraces hebben opgegeven, kan men tot maximum 25 teams gaan. Wie zich nog op wil geven, kan dit doen bij de heer R. v.d. Zee, Schuine Honds bosschelaan 6, tel. 072 - 33 48 42.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1