ALLE SEIKO HORLOGES in prijs verlaagd bij Juwelier Strego Van Os mode Steeds 10% korting a o LU l> 4 Geen Uitkijkpost ontvangen? GEWOON GOED „Unique" C'est Formidable Modehuis„Unique Trimsalon Het Dierenhuis STAATSLOTERIJ STREGO B.V. Winkelbof 't Loo 6 Heiloo HEREN STRETCH PANTALONS vanaf/139.— SHeibose makelaars - één ding in gedachten: UWBELANG! vos M TALLY-Ui simon peek Psychiatrisch Centrum ,,St. Willibrord" vierde feest IEUWSBL EILOO Kunst voor iedereen Zie onze étalages met de nieuwste modellen. briljant KUNSTSTOF KOZIJNEN - RAMEN - DEUREN ÉSSlfm i I 1 Bel 072-330175 Donderdag/vrijdag bezorgd voor al uw verzekeringen J.H. Roodb.v. Heerenweg 174 - Heiloo - Stationscentrum 's Maandags de gehele dag gesloten. Vrijdag koopavond. ISOTHERM HEILOO B.V A. G. v. d. Nagel AANVANG VERKOOP STAATSLOTEN MAANDAG 1 SEPT. A.S. BEVOLKINGSONDERZOEK OP BAARMOEDERHALSKANKER WINKELHOF 't LOO HEILOO 072-330138 sparen op onze jonge joyeuze mode door gebruik te maken van onze mode spaarkaart handig en verstandig JACQUELINE Raadhuisweg 6 Heiloo MAKELAARDIJ DONKERSLOOT MAKELAARDIJ VAN STEEG MAKELAARDIJ NIEUWE HERFSTM0DE BIJ DANCKAERTS MODEVAKSCHOOL komo certificaat VOOR EENS EN VOOR ALTIJD géén onderhoud - nóóit meer warmte isolatie geluidsisolatie tochtvrij kleurecht KOZIJNEN - ROLLUIKEN - SCHUIFPUIEN 27 AUGUSTUS 1980 45e JAARGANG Nr. 35 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Afgelopen zaterdag werd er feest ge vierd op de Willibrord. Niet omdat er iets speciaals te vieren was, maar ge woon omdat een feestje op z'n tijd erbij hoort. Op de binnenplaats, voor de kantine, was een spellenbaan uitgezet. Hier konden de bewoners hun behendigheid tonen in onder meer kegelwerpen, sjoelen, ringwerpen, balschieten en grabbelen in de grabbelton. Zo nu en dan werd er gestopt met de spellen om naar de shows te kijken van 2 speciaal uitgenodigde groepen. Als eerste lieten de minirettes zien wat ze konden en dit werd een leuke show, hetgeen dan ook met een flinke portie applaus gehonoreerd werd. Later op de middag gaf de balletgroep van Anita Bruin uit St. Pancras een voorstelling. In hun optreden lieten ze zowel het klassieke ballet als het he dendaagse jazzballet ziet. Ook voor hen niets dan lof. Wanneer de bewoners hongerig of dorstig werden, konden ze bij tal van tentjes terecht. Zo konden ze buiten heerlijke pannekoeken en slaatjes krij- gen, terwijl er in de kantine koffie met gebak of frisdrank op hen stond te wachten. Dit konden ze dan rustig aan een tafeltje nuttigen, onder begelei ding van accordeonmuziek van Job en Loek Benjamins. Misschien dat het wel goed is om er even bij stil te staan dat zo'n middag een grote voorbereiding en koördina- tie vraagt. Dit wordt allemaal gedaan door de Unie van Vrijwilligers. Deze unie, die door het hele land verspreid 13.000 vrijwilligers telt, is in Heiloo ei genlijk pas in oktober '79 opgericht en doet op zeer vele fronten hulpverle nend werk. Behalve het organiseren van zo'n feest zijn ze ook bezig met be- jaardenbezoeken, het helpen en bezoe ken van zieken en ga zo maar door. Dat er voor al deze werkzaamheden mensen nodig zijn, spreekt voor zich. Vooral bij een pas beginnende afdeling zoals hier in Heiloo zijn nieuwe vrij willigers van harte welkom. Wan neer U wat meer informatie wilt hebben kunt U terecht bij mevr. E. de Vries. U kunt haar op dinsdag en donderdag telefonisch bereiken onder nummer 33 08 44, toestel 338. Prins Bernhardl. 3 1921 BB Akersloot Tel: 02513-11030 nva assurantie adviseur MOTORCLUB HEILOO VIERT 5-JARIG BESTAAN OP GRANDIOZE WIJZE Zaterdag a.s. is het dan zover. Het 5-jarig bestaan van de motorclub Heiloo wordt gevierd met een welhaast avondvullend programma. Natuurlijk bevat dit programma de zo bekende autopedrace. Maar behalve deze autopedrace, kunnen we ook ge nieten van een motortrail en van onze eigen boerenkapel, die na afloop zijn muziek zal laten horen. Van de autopedrace kunnen we dit jaar weer niets dan goeds verwachten. Vooral omdat er ruim voor het ver strijken van de inschrijftermijn al 26 teams hadden ingeschreven. Teams die zich na het bereiken van dit aantal nog kwamen aanmelden en diegene die zich alsnog zouden willen inschrijven zullen dit jaar niet meer mee kunnen doen. Het leuke van de race van dit jaar is dat er alleen teams uit Heiloo meedoen, zodat alle prijzen in Heiloo zullen blijven. De motortrail, die aan de autopedrace vooraf zal gaan, wordt gereden door een team uit Heemskerk. Dit team dat overigens ook op het Amsterdam- toernooi z'n vaardigheden heeft laten zien, bestaat uit motorrijders van alle leeftijden. U zult misschien denken dat uw ogen U bedriegen, wanneer U een aantal kleine hummels op de motor ziet rondrijden, maar het is werkelijk zo. In het team rijden nl. kinderen mee vanaf 4 jaar. Ook een nieuw onderdeel van de avond is, dat na afloop van de autopedrace de Boerenkapel enige nummers voor U zal spelen. De motorclub heeft zeker de inwendige mens niet vergeten. Om het circuit zijn aanwezig een snackbar, een biertent en een ijstent. Wanneer U van al dit lekkers misschien last van uw maag mocht krijgen of U krijgt een klein on gelukje, de EHBO staat met een wagen bij het oude Asta-Theater. Tot slot nog enige zakelijke medede lingen. De preciese aanvangstijden van alle onderdelen zijn als volgt: motortrail 7 - 8 uur autopedrace 8.30 - 10.30 uur boerenkapel 10.30 uur De motorclub wil verder een ieder verzoeken de parkeerterreinen rondom het Loo autovrij te maken, zodat om 5 uur kan worden begonnen met de voorbereidingen. Verder nog een vrien delijk verzoek om het afval niet op de straat te gooien, maar in de daarvóór bestemde containers. Wanneer iedereen, zowel teams als toeschouwers een beetje meewerken wordt het ongetwijfeld een avond om nooit te vergeten. Winkelhof 't Loo 37 Heiloo Tel. 072-334386 OUD PAPIERACTIE NICOLAASBEETSSCHOOL Donderdag 28 augustus van 8.30-16.00 uur staat de container voor oud papier weer op het schoolplein aan de Rechte Hondsbosschelaan. Alles is welkom, dozen, tijdschriften, telefoonboeken, kranten e.d. Bij voorbaat hartelijk dank Oudercommissie en leerkrachten Specialisten in warmte-isolatie Handelsweg 34 1851 NX Heiloo Tel. 072-334245 VIJVER RAPVEL DE RONGE BOSWIJK AANLEG TRAPVELDJE ACHTER BOSWIJK Als gevolg van de realisatie van de verschillende bestemmingsplannen in het westen van de gemeente (De Ron- ge, Baetenburg, aanstonds Boswijk) verdwijnen ook de laatste braakliggen de stukjes grasland waarop de jeugd kan voetballen. Daardoor bestaat er in die omgeving een toenemende be hoefte aan trapveldjes. In de wijken zelf konden in de groenplannen door gebrek aan ruimte helaas geen moge lijkheden worden geschapen, zodat bui ten de wijken en met name in het re creatiegebied naar mogelijk heden is gezocht. Een op bijgaande tekening aangege ven terrein in het recreatiegebied is thans zo goed mogelijk gevlakt en kan voortaan als trapveldje worden ge bruikt. Wij hopen dat de jeugd van dit nieuwe terrein een goed gebruik zal maken. DOKTERSLAAN 16 HEILOO - TELEFOON 072-332447 Voor die mensen die zich een kunst werk aan willen schaffen en hiervoor niet teveel geld willen uitgeven, wordt het tijd dat ze galerie Emily" op het Slimpad eens bezoeken. In deze gale rie, de enige die Heiloo rijk is, wordt geprobeerd een goede kwaliteit te to nen voor redelijk betaalbare prijzen. Wanneer U binnenstapt, zult U al snel tot de konklusie komen dat deze op zet geheel geslaagd is. ,,Ik probeer altijd werkstukken te krij gen van mensen die het gewoon fijn vinden iets moois te kreëren en bij wie de verdiensten duidelijk op de 2e plaats komen", aldus de eigenaresse van de galérie, Gerie Jonksma. Op dit moment hangen er verscheiu- dene fraaie etsen an Franc van Oort uit Kloosterbuuren. Het werk van deze jonge kunstenaar is zeer origineel en bevat vele onderwerpen. Er hangen etsen waarin hij zo'n enorme fantasie laat samengaan met evenveel tech nische begaafdheid, datje er uren naar zou kunnen blijven kijken. Ook hangen er verscheidene etsen van P. de Vries uit Drachten. Het werk van deze kun stenaar bestaat uit prachtige friese landschappen, die vooral de echte fries enorm zullen aanspreken. Behalve de etsen is er ook een andere vorm van schilderkunst aanwezig, de aquarel. Deze aquarellen zijn o.a. ge schilderd door onze plaatsgenoot Harry Elzinga en bestaan uit vele verschil lende onderwerpen, zodat er voor ie dereen wel wat van zijn gading bij is. Behalve de schilderstukken vinden we in de galerie ook vele andere vormen van kunst. Zo is er een grote hoeveelheid keramiek aanwezig van o.a. Hannes Uitten- boogaard en Yvonne Cornegge- Casander. Bij Hannes valt het op dat de voorwer pen niet op de draaitafel gemaakt zijn, maar met de hand, zodat er een zeer aparte vormgeving ontstaat. Wat bij zijn werk ook opvalt is de kleuren- keuze, waarin het blauwe element steeds weer naar voren komt, hetgeen een heel fraai effekt geeft. Over het werk van Yvonne hoeft niet zoveel gezegd, omdat het helemaal voor zich spreekt. Het is nl. zo natuur getrouw dat je soms extra goed moet kijken of het moet vastpakken om er achter te komen dat het klei is. Behalve het werk van de hierboven be sproken kunstenaars is er ook nog veel ander werk aanwezig, waaronder zijden sjaals, droogbloemenkomposities en zilveren sieraden. Vooral de sieraden verdienen nog even de aandacht omdat deze nog voor de oude zilverprijs ver kocht worden en daardoor spotgoed koop zijn. Wanneer U bij de galerie, hoek Heerenweg-Slimpad, in de buurt komt, gaat U dan gerust even naar binnen, want kijken kost hier niets en kopen kost U zeker niet teveel. OP VRIJDAG 12 SEPTEMBER A.S. wordt het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker in Heiloo voort gezet. Gedurende 10 vrijdagen vindt het on derzoek plaats in het KRUISGEBOUW aan de HOLLEWEG. De vrouwen die geboren zijn in de ja ren, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930 en 1927 zijn dit keer aan de beurt. Zij worden ongeveer 10 dagen voor het onderzoek opgeroepen om op een be paald tijdstip te verschijnen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te Alkmaar. Vragen over het bevolkingsonderzoek kunnen telefonisch worden gesteld bij de G.G. en G.D. te Alkmaar liefst tussen 9.00-10.00 uur, tel.nr. 072- 119676. LidNBM Handgebreide truien en vesten, nieuwe modellen broeken in de nieuwste winterkleuren. Lekkere warme jassen, alle kleu ren. Sweatshirts, bijpassende-schoe nen en laarzen. Voor de nieuwste boetiekmode is er maar één adres: Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. l.v.m. vakantie gesloten van 1 sept. t/m 9 sept. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Heerenweg 68, tel. 072-331325 Maandag 8 sept. beginnen de lessen weer in Patroontekenen, Knippen, Naaien voor eigen ge bruik, ook voor kinderen. Oudere dames kunnen ook hun eigen kleding maken. Opleiding Costumière en Coupeuse enz. Inlichtingen dagelijks vanaf 1 september: MEVR. KLERKS-ROOVERS zijn uw kozijnen aan vervanging toe en wilt u alleen het beste? Dan kiest u kunststof kozijnen van MASYTH-Zaandam en u heeft nooit meer zorgen om de buitenboel. a voorgevel van kleuterschool 'de Kreek' stationsstraat te Heiloo voorzien van Masyth kozijnen, ramen en deuren Vraagt gratis vrijblijvende inlichtingen tel. (075) 17 41 93 of schrijf (zonder postzegel) naar: MASYTH kunststofprodukten - antw. nr. 70 -1500 VC Zaandam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1