Van Os mode PARELS juwelier Strego Het Uorceletin i\i i> i e DUnPHEILOO klokken STREGO 'T L00 6 HEILOO Wedgwood serviezen l.v.m. de feestdagen De Aalsmeerse Bloemenhal uitkijkpost b.v Alle Vanilia winterbroeken 69,— VELOURS BROEKEN 769.50 ALLE RIBBROEKEN nu 759.50 IEUWSBLAD VOO EILOO simon peek YDttïdeJb cultivé parels Elke les is een festijn bij Danscentrum Ranzijn Prettige Kerstdagen 3 voorspoedig 1981 met veel dansgenoegen. tijdloze tafelcultuur Jan Giling exposeert bij Masée aan het Ritsevoort Het kostuum in z'n nieuwe verschijning Het klassieke 3-delige; Het vlotte 2-delige. o.a.: Wilson en Glenny v. Gils Jeune Europe Dick Holthaus. V J iietbesfevMtu/^ntgevef^ intra woonkunst (naast) de deur voor meubel fijnproevers Mascotte-Speciaal intra woonkunst alkmaar De prijzen zijn echter verrassend laag. drukkerij in vele variëteiten 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO LTEL. 330138 zeldzaam geschenk van de zee, echt, mooi van nature. hartewens van elke vrouw, een natuurprodukt uit Japan. are Is, ijna het mooiste geschenk Wan moeder natuur, zeker het mooiste geschenk voorde vrouw van uw hart. OUD PAPIERACTIE ST.ADELBERTSCH00L TENTOONSTELLING IN GALERIE 'T OORD STEF VISSER VERTEGENWOORDIGT NU 00K SUZUKI HEIL00ËR BROERS ONTVANGEN EREPRIJS ^^^ISOTHERM HEILOO B.V. Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 Bij de AALSMEERSE BL0EMENHAL hebben ze een doorlopende expositie. Kosten noch moeite zijn gespaard. Zevenhuizerlaan 51 - Heiloo P.S. 19,22 en 23 december koopavonden. n brengen wij u het volgende onder uw aandacht: De Uitkijkpost van woensdag 24 december verschijnt op dinsdag 23 december. In de week tussen Kerst en Nieuwjaar zal er geen Uitkijkpost verschijnen op 31 december. Dientengevolge verwachten wij uw kopij voor advertenties en redaktioneel nieuws op vrijdag 19 december vóór 17.00 uur. DIREKTIE RECHTE HONDSBOSSCHELAAN 22 - HEILOO -TEL. 072-330175 b.g.g. 334531 Heerenweg 211 - Stationsplein Heiloo - Tel. 3311 66 KERSTAANBIEDING: o.a. flanel en velours Raadhuisweg 13, Heiloo Vrijdagavond koopavond. in zwart, grijs en bordeaux, nu vanaf Kennemerstaatweg 634. 17 DECEMBER 1980 45e JAARGANG Nr. 51 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke teduktie. V De bekende Heiloose kunstschilder, Jan Giling, houdt een werkelijk schitterende expositie, van zo'n 23 olieverfschilde rijen bij interieur architectuur b.V. Masée aan het Ritsevoort 15 in Alk maar. Eigenlijk is dit een ideale manier van exposeren, de meubels en gordijnen zijn in volle harmonie bij de schilderijen gezocht door de heer en mevrouw Wiersma en geven zo een duidelijk beeld hoe men dit op z'n eigen interieur kan projecteren. Het laatste werk van Jan Giling laat veel indrukken van Griekenland, vooral van het eiland Samos, zien hoewel ook Zuid-Frankrijk en zelfs Egmond hem niet onberoerd hebben gelaten. De Griekse schilderijen zijn mooi van kleur en laten eenvoudige dagelijkse dingen zien. Een gedeelte van een oud huisje met een stoel en een openstaande deur met een paar slofjes er voor krijgen in de handen van Jan Giling een extra dimensie. ,,Het licht is daar zo mooi, dat ik er elke keer een kick van krijg", zegt Giling. De schilderijen worden thuis in z'n i eigen atelier gemaakt ter plaatse worden veel schetsen gemaakt met een hele lijst aantekeningen, weer thuis gekomen vindt Giling de rust z'n impressies aan het doek toe te vertrouwen. ,,Ik ga ook beslist weer naar Grieken land terug het contact met de mensen is daar uitstekend, maar tot nu toe durfde ik ze niet te schilderen, nu ben ik zo ver dat ik dat wèl ga doen", aldus Giling. Ook de lijsten zijn uitstekend aangepast en de prijzen zijn betaalbaar. U kunt de firma Masée bezoeken tijdens de winkeluren en op donderdag avond. Het is beslist de moeite waard. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Vrijdag 19 dec. a.s. weer in zaal 5 van Het Open Huis. Tussen 20.00- 22.00 uur kunt u vrijblijvend langs komen voor een praatje, een spel letje enz. kortom een ontmoeting voor mensen in dezelfde situatie. Misschien is het u door de Sinterklaasdrukte ont gaan, maar zondag 28 dec. a.s. is er een extra bijeenkomst, waar we iets feestelijks van hopen te maken. Aan vang 12.30 uur, koffie met kerst brood, een puzzel-, wandeltocht, daarna een hapje en een drankje, samen iets eten en de uitslag van de tocht. Kosten: volwassenen 5,-, kinderen 2,50. Wilt u dit eigenlijk toch wel mee maken, belt u dan één van onderstaande telefoonnummers, er zijn nog een beperkt aantal plaat sen. Inlichtingen: tel. 332136; 332917 en 333052. Met vriendelijke groeten, de Werkgroep A.s. vrijdag 19 december van 8.45 tot 15.45 uur staat de container weer bij onze school aan de Bergeonstraat. Door de Kerstvakantie is dit één week eerder, maar wij hopen toch op uw voorraadje oud papier te mogen rekenen. Namens leerlingen, leerkrachten en ou dercommissie wensen wij U een geluk kig kerstfeest en een voorspoedig 1981. Ook willen wij u graag nogmaals hartelijk bedanken voor uw medewer king in het afgelopen jaar, waarin u ons hielp de schoolinventaris wat aan te vullen. Met een 20-tal olieverven van Naiven o.a. Adriaan Dekker, Cornelus de Geus, Freek v.d.Eng. 16 december 1980 - 30 januari 1981. Geopend Dinsdag - zaterdag 10.30- 17.30 uur. Antiek en kunsthandel Galerie 't Oord, Verdronkenoord 48 Alkmaar. Tel. 072- 155785. Sinds kort kan men bij Stef Visser op het industrieterrein ook het merk Suzu ki vinden, wat niet inhoud dat hij de Ford ontrouw geworden is. Stef Visser spreekt hier zeer opgenhartig over. ,,Het gaat duidelijk minder met de auto verkoop, iets wat automatisch inhoud dat de werkplaats straks ook minder werk hee/i. Wij ij., nong Ledrijf en suzuki past daar goed in en is uitstekend te combineren met het sub- dealerschap van Ford" aldus Stef Vis ser. Suzuki's zijn auto's met veel extra's, standaard uitgevoerd. We zagen daar een wagentje staan, te vergelijken met een mini, met standaard erin, een autoradio, gekleurd glas, hoofdsteu nen, achteruitrijlampen en rolgordels voor de somma van (inclusief de auto) 10.000.— Maar ook met de jeep komt Suzuki met zijn frisse kleuren goed uit de bus en ook de onderdelen zijn in voorraad. Regeren is vooruitzien, maar dit geldt voor een garagebedrijf natuurlijk net zo goed. Wij dachten dat Stef Visser met Suzuki wel iets goeds in huis had gehaald. Aan de Streekschool voor Beroepsbege leidend Onderwijs werden afgelopen zaterdag enige ereprijzen uitgedeeld aan allerlei vaklieden uit de regio Noord- Holland. Het „Regionaal orgaan voor het leer lingwezen" maakt ieder jaar een selek- tie uit de examen werkstuk ken om zo doende de beste met een prijs te kunnen belonen. De prijswinnaars kwamen uit alle delen van Noord-Holland en onder hen waren ook Frans en René Veldt uit Heiloo die beiden een ereprijs kregen voor hun examenstuk voor stucadoor. De broers hebben een verschillende vooropleiding want Frans heeft pp de L.T.S. metselen en René timmeren gedaan. Ze hebben de toen gekozen vakrichting echter laten schieten en zijn aan de stucadoorsopleiding begonnen, waarbij Frans bij de Firma Kerstens in Akersloot en René bij C. de Nijs in Heiloo de kneepjes van het vak moesten leren. Ze zagen hun opleiding dan afgelopen zaterdag bekroond met een ereprijs, iets wat maar voor weinigen is wegge legd. Ze moeten nu nog enige tijd studeren om het patroonsdiploma te halen. We wensen hen daarbij dan ook alle succes. Sommige mensen reizen lang en ver om ze te vinden de scheppingen van interieur artiesten als deSede, Brunati, Thonet of Interlübke. Zij ont werpen de voorbeelden van eigentijdse woonkunst bij uitstek. Intrawoonkunst bracht ze bijeen. In drie etages binnenhuis- architektuur met allure. Opmerkelijk dichtbij. «Hf**** 1981-1982 In samenwerking met de uitgever van dit blad zullen in maart 1981 gemeentegidsen gratis huis aan huis in Heiloo worden verspreid. De gemeentegids bevat o.a. gegevens over onderwijs, sport, gezond heidszorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die niet in de gemeentegids 1979 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeentegids 1979 zijn vermeld, daarmede niet meer over eenstemmen, dit schriftelijk of telefonisch op te geven. Telefoon 331144 toestel 34. HET GEMEENTEBESTUUR VAN HEILOO binnenhuisarchitektuur v ritsevoort 23/27 tel. 072-111366 Wij wensen U Specialisten in warmte-isolatie en een UW VERTROUWEN WAARD Aanvang 3e week van januari 1981 in het „Open Huis" te Heiloo. Winkelhof 'tLoo6 HEILOO 16 Strego-zaken Inschrijving: dagelijks, tel. 02207-14539 óf in het weekend: zaterdag en zondag in het ,,Open Huis" van 8-9 uur De styling, de kwaliteiten en de kombinaties zijn zoals u ze van ons mag verwachten. Vrijdag koopavond. rnosc© Excellente witte cyclamen, grote witte azalea's en andere kleuren in diverse maten. Kerstbomen in verschillende hoogten. Kerststukjes voor betaalbare prijzen. Verder een keur van bloeiende en groene planten. Te veel om alles op te noemen. Komt dat zien en overtuigt u! Wilt u tijdig komen om teleurstelling te voorkomen? VRIJDAGAVOND KOOPAVOND. -f it uitgezonderd spijkerbroeken) Koopavonden 19-22 en 23 dec. Wij wensen u PRETTIGE KERSTDAGEN!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 1