S P OR T en S P E L F uitkijkpost b.v drukkerij DAMESTEAM SLAAT NIET DOOR WISSELING SECRETARIAAT BIJGR0EFSEMA ;erstklaverjasdrive n BILJARTCLUB O.K.K. BILJARTCLUB "LA STRADA" BRIDGECLUB SANS AT0UT uitslagen van 15 december 1980 GRANDIOOS KERST-TRI0-T0ERN00I IN BOWLING HEILOO Geef uw Kerst- en Nieuwjaarwensadvertentie tijdig op, doch uiterlijk t/m 18 december! RECHTE HONDSBOSSCHELAAN 22 - HEILOO -TEL. 072-330175 b.g.g. 334531 Danny de Koning: 254 - 189 - 128 ONZE ST NICOLAAS-PUZZLE'S EN KLEURWEDSTRIJD ingezonden 0LIEB0LLENAKTIE i', UITKIJKPOST 17 DECEMBER 1980 •IvX'XvIvXvX^vXiXl'lv.vl'Svlvft'l'X'/XwX;^^ De grote nederlaag in de eerste competi tiewedstrijd lag nog altijd zwaar op de maag. Nu beide ploegen beter inge speeld waren, wat was er dan te verwachten tegen Adelbert 2, de enigste ploeg die met koploper DVC kan concurreren? s Woensdagsavond werd er hard getraind onder de nieuwe hoofdtrainer dhr. C. de Waard, zodat de basis duidelijk aanwezig was om een redelijk resultaat te behalen. En gezegd dient te worden dat de dames van HSV een uitstekende wedstrijd speelden. Goed stoorwerk en aanslui tende linies zorgden ervoor dat Adelbert weggehouden werd van het doel van HSV. Het eerste doelpunt van de bezoekers was echter een mooie. Na een indrukwekkende solo vanaf de midden lijn werd Ilse kansloos gelaten op ae inzet van de Egmondse: 0-1. Een tegenvaller maar de Heiloër dames lieten zich geheel niet kennen en bleven met goed spel de tegenstanders bekam pen. Voor rust scoorde Adelbert nog een tweede doelpunt, wat menigeen verbaasde want de bal leek naast te gaan. In de rust wisselde HSV Carola en Marja voor Rina en Suzan en zou men nu tegenwind moeten voetballen. De Egmondse ploeg speelde met woord en daad en met name dat eerste irriteerde de Heiloër ploeg bijzonder, zodat zij zich schuldig gingen maken aan onno dig gepraat. In hun spel was de geïrri teerdheid niet zo duidelijk te merken want hoewel Adelbert in zeer korte tijd de stand naar 4-0 in hun voordeel tilde, zou de instorting van het team uitblij ven. Verder dan deze vier doelpunten kwamen de tegenstanders dan ook niet, wat een redelijke prestatie van HSV genoemd mag worden. Adelbert won verdiend maar de thuisclub werd niet overklast. Dan richt onze aandacht zich op het komende weekend wanneer Winkel 2 op bezoek komt. In deze wedstrijd zijn er weer kansen zodat een goede voorberei ding raadzaam is. De wedstrijd begint om 11.00 uur op het HSV—-Jcomplex. P.S. kom woensdag op tijd op de training, 7 uur, zodat een nieuwe regeling van de trainingstijden geregeld kan worden. Heiloo- Wegens drukke werkzaamhe den heeft de heer P. Veldt zijn gecombi neerde funktie van secretaris/penning meester bij Sportvereniging Groefsema moeten neerleggen. Wel blijft hij het penningmeesterschap behartigen. Het secretariaat van deze bloeiende Heiloo- se vereniging, die tot in de verre omtrek leden telt, wordt thans vervuld door de heer J. van Schaik, Brugstraat 1 te Limmen. Men kan bij hem terecht voor alle gkwenste inlichtingen. Woensdagavond 17 december zal, zoals we al de vorige keer schreven de grote Kerst-klaverjasdrive van H.S.V. wor den gehouden. Verdere aanbevelingen doen we niet, want het is genoeg bekend dat ook deze vereniging met zijn enorme aantallen jeugdleden iedere cent best kan gebrui ken en dus weer op een grote opkomst rekent. H.S.V. biedt U in ieder geval weer een heel gezellige avond. Er wordt precies om 8.15 uur gestart in de grote zaal op het H.S.V. sportpark Bayers- hofweg. De voetbal gaat zondag zijn laatste wedstrijd vóór de winterstop tegemoet. Het eerste elftal gaat naar Zilvermeeu wen en het tweede elftal naar W.G.W. itslagen en standen van 9 december R. v.d.Gulik - R. Haazelager 2-0 J. Dekker - C. Melker 2-0 W. Hink - D. Nanne 2-0 Th. Molenaar - H. Neervoort 2-0 {fl. v. Zaal - A. Hoogland 2-0 Snel - R. Haazelager 2-0 Haazelager - N. Bijvoet 2-0 V. Groot - J. Klaasse 0-2 Bolten - G. J. Beentjes 0-2 h. Baltus - J. Jonker 0-2 vSchooten - NvdKamer 0-2 Hoogeland - J. Baltus 0-2 tand aan kop is nu erg wisselvallig eworden, door de bonuspunten zijn de erste 5 plaatsen vaak moeilijk vast te ouden. Snel 23 punten Bolten 21 punten 1. v.d.Gulik 21 punten 1vdKamer 20 punten hdWaard 20 punten )e eerste ontmoeting tegen de „Vier- prong" is in een 8-6 overwinning voor ).K.K. geëindigd. )e volledige stand zullen wij volgende ^eek vermelden. )onderdag 11 december speelden we in afé ,,La Strada" tegen biljartclub ,,de oedel" van café Aris de Wit. >e uitslagen zijn: Vermanen - A. Duyker 0-2 L J. Beentjes - P. Mertens 0-2 Timmer - G. Molenaar 2-0 K Nanne - K. Sinnige 2-0 Nanne - J. v.d.Weert 2-0 h. Hoogeland - K. Sinnige 0-2 Morsch - J. de Graaf 0-2 Houtenbos - W. v.Wijk 0-2 Bijvoet - P. Kok 0-2 Kroon - G. de Paepe 0-2 j. Houtzager - C. Kops 0-2 l. Seelt - R. Manshande 0-2 Bijvoet - J. de Graaf 0-2 Molenaar - A. Duyker 0-2 Schipper - G. de Paepe 0-2 l. Bakker -P. Kok 2-0 Lené Nanhe - G. Molenaar 2-0 L Klaasse - G. v. Velzen 2-0 Kuiper - R. Manshande 2-0 Pilkes - P. Stavenuiter 0-2 Goeman - 'A. de Wit 2-0 3. Koopen - W. v.Wijk 2-0 totaalstand 18-26 in het voordeel van „de Poedel" In het begin van de avond verloren wij 8 partijen op rij; we waren al bang afgeslacht te worden. Maar door grote inzet van onze leden (o.a. alle Nanne's wonnen) kwamen we toch tot 9 winst partijen. In de return kunnen we deze achterstand wel weer wegwerken. Een zekere „ome" Piet Mertens speelde als gastspeler mee met „de Poedel". In een geweldige partij wist hij de volle winst te behalen. Hij moest er 90 maken; na 26 beurten was hij uit, waaronder een serie van 301 Ongeloof lijk! De „hoofdpartij" tussen K. Goeman en A. de Wit bracht ons niet die spanning die wij ervan verwachtten; volgende keer beter. Die volgende keer is woensdag 14 januari. Dan zien wij elkaar weer in café „de Viersprong". Morgen is er voor de leden van biljart club „La Strada" weer een normale competitie-avond. Tot ziens! HEILOO - AQUAFIT COMBINATIE [H.A.C.] Zaterdagavond 13 dec. j.l. werd ge streden om de Amrowisselbeker in Wieringerwerf. De wedstryd werd georganiseerd door Z.V. "De Terp". Winnaar werd de organiserende ver eniging. Door de hoge temperatuur van het zwemwater en het ongewone uur voor de zwemmers/sters waren de zwem- prestaties minder dan we gewend zyn van de zwemploeg. In totaal werden 2 eerste plaatsen, v(jf tweede plaatsen en 5 derde plaat sen behaald. Twee clubrecords werden verbeterd en slechts negen persooniyke records. Roel de Hoop zwom op de 100 m wis selslag jo. 16 jr. een nieuw club record en liet afdrukken 1.11.2. Marcel Noordman, 14 jaar, zwom op de 100 m vrije slag weer sneller en de club- recordtyd staat nu op 1.101.9. A. N.Z. 1.fam.Mak 58/2 2. fam. de Waal 58 3. fam. Daudeij 5V/2 4. mw. Rootjes - Kramer 51 5. fam. Kaashoek 43 6. Rootjes-Schouten 39 A. 1. fam. Dolmans 2. Nap - v.Steeg 3. fam. Weisenborn 4. de Winter - v.Zomeren 5. fam. Schaffer 6. Brandenburg - de Vries B. O.W. 55 V2 54 49 48 48 46 N.Z. 1vLeeuwen - Nieuwendij k 61 2. ds. Glorie - Zomerijk (inv.)(55) 57 3. Landaal - Vendel 49 Vi 4. mw. Grootes - Punt 46/2 5dsFeller- Stolk 46 V2 B. O.W. 1. Bol weg - v. Diepen 57 2. tfft^an^linga 51 3dsKuij t - Roozen 50 V2 4. Koersen - v.Toornburg 49 5. fam. Bakker 48 C. N.Z. 1. fam. Boersen 59V2 2. Haafkens - Kuijt 1 56 3. fam. Nieuweboer 54!/2 4. ds. Garritsen - de Geus 48 V2 5. hh Visser 41V2 6dsBol weg - vSteeg 40 V2 C. O.W. 1. fam. Schreiber 59 2. ds. Meijering - Werdmuller 56 3. fam. Jack de Vries 54 4. ds. Groeneveldt - Hulskamp 53 5. Groeneveld - v.Santen 48 6. mw. Krab - Witting 30!/2 D. N.Z. 1ds. Hommes - Schouten 58 V2 2. ds Cornelissen - de Wild 54 3. Grootes - v.Linden jr. 49 4. fam. G. Toby 46/2 5. ds. v.d.Goot-Löhr 42 D. O.W. 1ds. Gallee - Goldsteen 59 2. ds. Krul - de Vries 56 3. ds. Kemper - Potze 54/2 4. Bonnewit - Postma 53 5. Ebbinkhuijsen - Gerssen 43 6. ds. Lansdaal - v.Twuijver 54/2 E. N.Z. 1Kemper - Verkleij 56 Z2 2. fam. Schneider 55/2 3. fam. Broksma 5V/2 4. ds. Fijma - v.Wissen 49 5. ds. Harreveld- Roest 48 6. fam. v.d.Wulp 39 E. 1. fam. H. Toby 2. ds. v.Duin-Jansen(55) 3. mw. v.Buitenen - Heideman 4. mw. DekkerZwitselaar 5. mw. Mercks - Elders 6. fam. Vreeswijk F. 1ds. Blikslager - de Jager 2. fam. Maas 3. ds. Pohleij - Post 4. ds. Piersma - v.d.Pol 5. Rusch - v.Twuijver F. 1Krieger - Overtoom 2. de Geus - Israels 3. fam. Moscou 4. ds. Schuiling - Spruijt 5. Dijkstra - Jansen Voor de vierde achtereenvolgende keer organiseerde Bowling Bond Heiloo voor haar leden het Kersttoernooi. De strijd tussen de 132 deelnemers werd zaterdagmorgen gestart door het kers verse bruidspaar Joke en Henk Oud- hoff. In de eerste serie werd in de eerste game al de hoogste game gegooid door Danny Koning met 236. Doordat er met handicap gespeeld werd en door de indeling in 4 klassen konden ook de minder begaafde spelers in aanmerking komen voor een plaats in een van de 4 finales. De strijd om de bekers en medailles was enorm en tot de laatste ballen gegooid waren was het dan ook vaak niet te zeggen wie de gelukkige zou worden. De uitslag van de trio's: 1.Jan Mossel, Nico de Wit en Gert Hommes met 2254. 2.Paula, Dries en Peter Schouten met 2233. 3. Peter Kokkelkoren, Kitty Nap en Rik Nap met 2221 4.Mary Roeleveld, Angelique Lodder en Bets Wartenhorst met 2209. 5.Cor Holtslag, Ger Moes en Jan Uythof met 2207. DamesB finale werd gewonnen door Gerda van Dalen met 1359. Hoewel zij als laatste van de 8 finalisten startte bleef ze op de eindstreep 16 punten voor op Nel Chin met 1343. Derde werd Riek Nieuwenhuis met 1335. Bij de herenB ging de eerste prijs naar de jeugdspeler Peter Schouten met 1331. Tweede werd Andre van der Meulen met 1275 die 3 punten voor sprong had op Hans Schultz met 1272. Bij de damesA moest het kleinste verschil tussen hoogste en laagste game uitkomst brengen. Bets Wartenhorst ging nu met de eerste prijs naar huis met 1333 vóór Ien Poppenk die tweede werd met evenveel punten. Derde werd Irma Pos met 1322. De ereplaatsen bij de herenA werden door twee jeugdspelers opgeeist. Danny Koning met 1386 bleef de winnaar van vorig jaar, Mark Hommes 23 punten voor. Derde werd Geoffrey Cork met 1356. De hoogste games waren voor Riek Nieuwenhuis 201, Harry Groot 199, Angelique Lodder 218 en Danny Ko ning met 236. De poedelprijzen, een vlucht boven Noord-Holland, waren voor Annie Woudsma en Peter Poppenk. De Bowling Bond kon op een zeer geslaagd toernooi terugzien en gaat zich nu opmaken voor a.s. zaterdag, dan wordt een groot jeugd-toernooi, nl. het Shovel-stenentoernooi, voor de tweede keer gespeeld. TERRIERS-NIEUWS Alhoewel het zaalhockey gebeuren nu volop in gang gezet is, werd er zon dag j.l. toch nog een veldtoernooi af gewikkeld, waarbij alle senioren- en veteranenteams uitkwamen tegen een team van A.M. H.C. uit Alkmaar. Slechts dames I en III kwamen als over winnaar uit de strijd. Alle andere teams moesten na een vaak spannende par tij de zege aan Alkmaar laten. In de zaal liet Heren I voor goed ge vulde tribunes, helaas een 5-2 voor sprong schieten en verloor met 6-5 van Alliance. De tweede wedstrijd tegen Reigers werd winnend afge sloten. Meisjes Al haalde in 2 zaalhockey wedstrijden in Den Helder de volle winst tegen Magnus uit Schagen en Hermes uit Den Helder. UITSLAGEN VELDHOCKEY Heren I - Alkmaar II 1-2 Heren II - Alkmaar III 0-6 Heren III - Alkmaar IV 0-7 Heren V - Alkmaar V 2-4 Heren VI - Alkmaar X 1-3 Veteranen - Alkmaar (vet.) 1-3 •WcJteriimen - Alkmaar (vet.) 1-3 Dames I - Alkmaar I 2-1 Dames II - Alkmaar II 0-6 Dames III - Alkmaar III 2-1 ZAALHOCKEY UITSLAGEN Heren I - Reigers 5-2 Alliance - Heren I 6-5 Jongens Cl - Uitgeest 8-1 .Jongens Cl - Eechtrop 2-4 Meisjes Al - Magnus 7-2 Meisjes Z1 - Hermes 4-2 Meisjes BI - Eechtrop 3-6 Meisjes BI - Qui Vive 2-5 ZAALHOCKEYPROGRAMMA A.S. WEEKEND: Zaterdag 20-12 1980 Sporthal Vennewater Heiloo Heren I - Sarto 19.00 uur! Heren I - Magnus 20.30 uur! SPORTHAL UITGEEST, UITGEEST Jongens BI - Scheybeeck 12.15 uur Jongens BI - Castricum 12.45 uur ZONDAG 21-12 1980 SPORTHAL DE SCHEG, UITHOORN Dames I - Bennebr. 17.30 uur Dames I - Haarlem 20.30 uur HOORNSEVAART, SPORTHAL alkmaar Dames II - Scheybeeck III Dames II - Eechtrop II 18.15 uur 21.15 uur SPORTHAL DE SPRONG, ZAANSTAD Jongens Al - Alkmaar 12.00 uu Jongens Al - Kraaien 13.30 uur SPORTHAL HOORNSEVAART, ALKMAAR Meisjes Cl - Scheybeeck Cl 13.00 uur Meisjes Cl - Stramber. C2 13.30 uur DAMCLUB HEILOO In de onderlinge kompetitie zijn de navolgende partijen gespeeld: J. Groenenboom - A. Voogt 1-1 B. Hofman - R. Koch afgebr. C. Swart - J. Mooy 0-2 A. v.d. Werf - L. Koersen 0-2 C. v. Lieshout - R. de Boer 1-1 N. Ursem - J. Kraakman 0-2 R. Buwalda - C. Bijwaard 0-2 A. Raaymakers - F. Schouten 0-2 Tussenstand van de kopgroep: uw kerstwens R. de Boer 12 10 2 0 22 C. v. Lieshout 11 8 3 0 19 J. Groenenboom 12 7 3 2 17 C. Bijwaard 12 7 2 3 16 A. Voogt 13 5 6 2 16 F. Schouten 12 5 4 3 14 J. Mooy 9 6 0 3 12 L. Koetsen 11 5 2 4 12 D.V.W. NIEUWS Afgelopen zondag 14 december hebben de vissers van D.V.W. hun eerste wed strijd in de winterkompetitie gevist. Deze wedstrijd werd gehouden in het N.H. Kanaal bij de L.T.B. De opkomst en de vangsten vielen echter tegen. De uitslag luidde: 1.D. Bos 128cm 2. M. Groefsema 115 cm 3. G. v. Roode 76 cm 4. N. Mooy 26 cm De volgende wedstrijd wordt gehouden op 4 januari. Op zaterdag 20 december a.s. gaan we weer door met de zeevis-kompetitie. We gaan dan vissen aan de Breezand- dijk. Als U mee wilt vissen, wordt U wel ver zocht zich voor donderdag 20.00 uur op te geven. Dit in verband met het be stellen van het aas. Verzamelen om 7.00 uur. Opgeven bij G. Mooy, tel. 33 16 86. Verder wil de wedstrijdcommissie van D.V.W. U langs deze weg alvast een prettige Kerst en een heel gelukkig Nieuwjaar toewensen. OPPOSITIE SPEELT GELIJK TEGEN AARTS WOUD De belangrijke bondswedstrijd tegen koploper Aartswoud in de tweede klasse van de N.H.S.B. is in een gelijk spel geëindigd. Gewonnen werd er door H. Reus, J. Ens, J. Alleman en G. Zeeman.Even eens vier partijen gingen verloren en wel die van Veldt, Heeringa, Ligthart en van der Pol.| Oppositie I heeft nu drie punten uit 4 wedstrijden en bezet daarmee de 5e plaats. Het tweede team heeft in de andere tweede klasse vijf punten uit drie wedstrijden en bezet de tweede plaats. Oppositie III heeft drie uit drie en staat op de vijfde plaats in klasse 3C. De uitslagen van deze week luiden: de Jong - Beijers 1-0 Dekker - Haazelager 1-0 Werksman - Moeyes V2-V2 van der Veen - Hafkamp 1-0 Jongkind - de Graaf 0-1 Sauer-Bos V2-V2 Brink - Maas 0-1 Kemper - van Bentpm 1-0 «Verwey - Maaskant1 1-0 Manni - Spanjer 0-1 Landzaat - Mantel 1-0 van der Werff - de Jager V2-V2 Avis-Niehaus 1-0 Ooyevaar - Kracht V2 - V2 GOEDE INDOORRESULTATEN VAN TRIAS-ATLETEN Bij indoorwedstrijden in Utrecht kwa men 300 atleten en atletes aan de start waaronder een viertal B-junioren van TRIAS. Ondanks de grote konkurren- tie werden er een aantal goede klas seringen behaald door het TRIAS-kwar- tet. Het beste nummer was de 50 m horden waarop na zeven series Mare Kok en Paul Mul zich plaatsten voor de finale. Mare werd daarin tweede in 7.4 sec, terwijl Paul hem met 7.5 op de voet volgde. Mark de Groot noteerde eveneens een snelle tijd maar zijn 7.7. sec was net niet voldoende voor de finale. Bij het ver-springen waren er eveneens ereplaatsen weggelegd voor Mare Kok en Paul Mul met resp. 5.73 m en 5.58 m. Laatstgenoemde atleet kwam op het kogelstoten met 11.42 m ook goed voor de dag. Norbert Meyer liet bij hoogspringen tenslotte 1.65 m~noteren, terwijl de 50 meter vlak een tijd van 7.0 sec op leverde, HEILOOËR BOWLINGJEUGD TWEEDE VAN NEDERLAND Op 6 december j.l. werd in Vlaardingen de Steden-ontmoeting gespeeld voor jeugdige bowlers tot 18 jaar. Er werden 3 games gebowld. Reeds na de eerste O.W. Vol trots ontvangen [v.l.n.r.] Denis MaasErik de Witte, Marc van Twuyver en Jeroen van Schaik uit handen van de heer C. Groefsema, hun witte vaandel. Ze zijn de eerste judoka's van Sportvereniging Groefsema uit Heiloo die bij onderlinge wedstrijden de vereiste honderd punten behaalden en daarmee het begeerde vaandel in de wacht sleepten. Aan deze maandelijkse vaandelcompetitie doen een kleine honderd jongens en meisjes mee. Na het witte vaandel, volgt het gele, oranje, groene, blauwe, bruine en het zwarte vaandel, zodat men bij de Heiloose vereniging nog een tijdje vooruit kan. De competitie is opgezet om de onderlinge band te verstevigen, het plezier in de sport te verhogen en om de veelal nog jonge deelnemers de eerste wedstrijdervaringen te laten opdoen. De organisatie ligt in handen van de heren B. Roelofs en C. Winterinkterwijl ook vele anderen hun medewerking verlenen als scheidsrechter, tijdwaarnemer en schrijver. Ook de ouders geven van hun enthousiaste belangstelling blijk. De vereniging heeft onlangs uit eigen middelen een professionele geluidsinstallatie kunnen aanschaffen die niet alleen zijn nut bewijst bij evenementen, maar die o.m. eveneens wordt gebruikt tijdens de wekelijkse dames- en herenconditie training. game bleek dat Heiloo ook ditmaal een sterke afvaardiging had: 983 pins voor 5 bowlers dus ruim 196 ge middeld! Danny de Koning sleepte direkt maar de hoogste game van de gehele dag in de wacht: 254! Ook de volgende game was van hoog gehalte: 895. Dat dit niet was vol te houden, bleek gedurende de 3de game, waarin 762 pins werden behaald. Samen dus 2640 pins, wat een gemiddelde score is van 176 elk. Toen was het wachten op de uitslagen van de overige teams, waarvan Rotter dam, Liessel en Haarlem de grote konkurrenten waren. Uiteindelijk slaagde het Rotterdamse team erin om Heiloo te passeren met 44 pins. Jammer, maar desondanks een geweldige prestatie van het Heilooër zestal, dat er gezien de nog betrek kelijk lage leeftijd (gemiddeld 16 jaar) in de toekomst wellicht in zal slagen het Teamkampioenschap naar Heiloo te brengen. De uitslagen: 571 (190 gem.). Marco Appel: 222 - 131 353 (176 gem.). Karin Kokkelkoren: 136 136 (136 gem.). Kitty Nap: 180 - 203 - 148 531 (177 gem.). Mark Hommes: 169 - 194 - 177 540 (180 gem.). Rik Hommes: 158 - 178 - 173 509 (169 gem.). HEILOOER BRIDGECLUB Uitslagen dinsdag 9 december 1980: Rood gemiddeld 88 punten. NZ, 1. hr. Löhr/mw. Óe Wit 59.09% 2. dames Koster/Visser 58.52% 3. heren Bies/Gorse 55.68% OW, 1. mw. Admiraal/hr. Vendel 2. heren de Wit/v.d.Zijden 55.11% 3. dames Belleman/Souverein 51.71 Grijs gemiddeld 60 punten: NZ, 1. dames v. Oorschot/Zwart 61.67% 2. dames Wedda/Weehuizen 48.35% 3. dames Elsinga/Slemmer 45.00% dames Kroon/Oosterling 45.00% OW, 1. hr./mw. Koot 62.50% 2. dames v.d. Mark/Ribberink 50.83% 3. dames Vreeswijk/v.d. Zijden 45.83% Uitslagen donderdag 11 december 1980: Groen, gemiddeld 96 punten: NZ, 1. dames Koens/Löhr 52.60% 2. heren Gorse/Rozing 51.56% 3. dames Feller/Fijma 51.04% OW, 1. heren Koster/Tamminga 53.65% 2. dames v. Duin/Mercks 52.60% 3. dames Visser/de Wit 52.08% Blauw, 69 punten: NZ, 1. dames v.d. Dool/Neyens 55.80% 2dames Klerk/ Stark 5263 3. hr./mw. Bies 45.65% OW, 1. dames v. Hoolwerff/Spruyt 59.42% 2. hr. Löhr/mw. Kuiper 52.90% 3. dames Imeson/Worp 46.38% Eindstanden kompetitie najaar 1980. Dinsdag: 1. mw. Hoff/hr. Tamminga 58.56% 2. heren de Wit/v.d. Zijden 52.79% 3. mw. Admiraal/hr. Vendel 52.15% Donderdag: 1. hr./mw. v.d. Zijdén 56.65% 2. heren Koster/Tamminga 54.36% 3. dames v. Duin/Mercks 52.11% Over de volgende kompetitie, die zal starten in de tweede volle week van januari, komen nog nadere mede delingen. Na de prijzenavond van donderdag 18 december volgen er 2 weken met feestdagen, waardoor 2 maal op een donderdag en 1 maal op een vrijdag de speelavond vervalt. Op de dinsdagen wordt wel gespeeld en we geven aan de donderdagleden de gelegenheid dan mee te doen, voor zover onze beperkte ruimte dat toelaat. Wel graag tijdig opgeven s.v.p. Vergeet niet met alle drukte om bij verhindering tydig af te bellen, dat is dus uiterlijk op maandag-, resp. woensdagavond 9 uur voor de dinsdag en donderdagavond en vrijdagochtend voor de vrijdagavond. De nummers zijn: tel. 333 576 (heer Berkman) voor dinsdag, 334 368 (mw. Klerk) voor donderdag en 331 676 (v.d. Zijden) voor vrijdag en b.g.g. op de andere nummers. S.V. de FORESTERS Wedstrydprogramma voor zaterdag 20 december 1980 Senioren 3A, 14 Foresters - CSV, 14.30, Marijke Roselaar. B-junioren IJ, 220 Alcm. Victr. B3 - Foresters B3,14.30, Marja v. Dam. C-junioren 2M, 388 Foresters C3 - Vitesse C3, 13.15, G. de Vries I 2P, 404 DTS C2 - Foresters C4, 13.15, J. Kluft. 2Q, 405 Dynamo C2 - Foresters C5, 13.15. 2S, 416 Foresters C6 - Alcm. Victr. 68, 13.15. Zondag 21 december: Senioren 4A, 108 Foresters 1(09) - Kolp Boys 1(02), 14.30, J. Engel. RHA, 52, Foresters 2 - SRC 2, 10.00, P. Hoetjes. R3H, 178 Foresters 3 - Vitesse 6, 12.00, J. Split R4I, 278 Dynamo 4 - Foresters 4, 11.00, N. Groot R4K, 290 Koedijk 3 - Foresters 5, 12.00. R5F, 356 AFC 9 - Foresters 6, 14.00. R5H, 370 Foresters 7 - Vitesse 14, 10.00. R5L, 392 Waard 8 - Foresters 8, 10.00. R5N, 406 Foresters 9 - Limmen 11, 14.30. R5M, 397 Foresters 10 - Flamingo's 9, 12.00. A-Junioren 1A, 525 Foresters Al - Go-Ahead Al, 12.00, J. Harmens. 2H, 580 Volendam A3 - Foresters A2, 10.00, C. v. Dienst. Zaterdag 20 december B/C- Juniorenkwartet 1EE, 324a Texel BI - Foresters BI, 14.45, H. v.d. Goot. IFF, 324c Texel B2 - Foresters B2, 14.45, G. Hamstra. 2WW, 559a Texel Cl - Foresters Cl, 13.30, B. Smits. 2XX, 559c Texel C2 - Foresters C2, 13.30. Als we beginnen met de enthousiaste schare van 4 tot 8 jarigen die de kleurplaat hebben ingeleverd dan kun nen wij wel zeggen dat de jongste deelnemers het ons niet makkelijk heb ben gemaakt. De in onze dienst zijnde reclameont werpers en tekenaars hebben hun des kundige blikken over de vele schilder stukken laten gaan en kwamen tot de conclusie dat de le prijs toegekend mocht worden aan Gideon Sanstra, 5 jaar, Sch. Hondsbosschelaan 54 Hei loo. De 2e prijs is voor Matthijs Mey, 7 jaar, Kruysakkers 15, Heiloo. De derde prijs kwam toe aan Robert Balm, 8 jaar, Frans Halslaan 24, Akersloot. Doordat nog zovele kinderen heel erg goed hadden gekleurd maar net niet aan de hoofdprijzen toekwamen hebben wij besloten aan nog 10 mooie platen een troostprijs toe te kennen. Deze troostprijs is een en kan afgehaald worden bij Drukkerij „Uitkijkpost" B.V. door: René Kroon, Hyacinthenlaan 9, Limmen; Hilde van Blommestein, Schapenweijdt 2, Rik Muilwijk, Werkendelsla m 1; Marieke Craamer Zuidergeeststr. 2; Martine Blakborn, Hoogeweg 9; Claudia Ur sem, Westerweg 208; Cindy v.d.Peet, Stationsweg 51; Carolien de Best, Hee- renweg 70; Sandra van Beek, Hoogeweg 4; Mascha Soonius Kanaalweg 30, allen te Heiloo. De rebus die opgelost moest worden door 8-12 jarigen had de volgende uitslag: „Hart" „Taai". TOL HUIS ZAK BAARD STAF WORTEL KRUIS TAAI NOOT HART Er moest onder de stroom van goede oplossingen geloot worden voor de drie prijzen en de boekenbonnen kwamen als volgt terecht: le prijs: ter waarde van 25,—; Joeri Sanstra, Sch. Hondsbosschelaan 54, Heiloo. 2e prijs: ter waarde van 15,viel ten deel aan Bastiaan Redeker, Tulpen- croftlaan 16 Heiloo. 3e prijs, een boekenbon a 10,is gewonnen door Heidi de Wit, Frans Halslaan 28, Akersloot. Tot slot het Sint Nicolaas-kruiswoord raadsel, dat de titel had „Hier komt de stoomboot" met als gezegde na goede invulling „De man uit Mira maakt milde mensen". Er waren onder de inzendingen vele foutieve oplossingen. Vooral nr 120 hor. bracht de nodige vergissingen te weeg. „Sourdine" wasnl „demper" en niet „demmer", waardoor ook het woordje „pa" veranderd werd in „ma" Na loting kwamen de volgende win naars uit de bus. le prijs, 100,voor D. Koomans Schubertstraat 17, Akersloot. 2e prijs, 75,— Mevr. Roos-Werner, R. Hondsbosschelaan 27. 3e prijs, 50,— zijn voor H. Kretz- meijer, Termijen 53 Heiloo. Hier volgt de oplossing: HORIZONTAAL: 1. eker; 4. emelt; 8. e.o.; 9. dog; 11. bleek; 15. egaliseren; 20. Leo; 21. goederen; 23. eer; 24. lesrooster; 26. egel; 29. eter; 30. tering; 32. air; 34. leder; 36. no.; 37. den; 38. m.n.; 39. tenor; 40. gever; 42. etm.; 44. na; 45. Lea; 46. arre; 48. Nest; 49. se; 50. esp; 51. sparen; 55. Peel; 57. pa; 58. Po; 59. slap; 62. leren; 64. en: 65. pepernoten; 68. eg; 69. neer; 71. trein; 76. ca.; 77. ss; 79. do; 80. regenen; 82. V.N.; 84. u.a.; 85. stoomboot; 89. vim; 90. dra; 91. soutane; 95. II.; 96. loer; 97. Mira; 99. oor; 100. pol; 101. Kenia; 103. ver driet; 105. eoliet; 108. ar; 109. rook tabak; 111. adder; 112. knie; 113. rare; 115. priem; 117. sr.; 118. ba; 119. de; 120. demper; 122. ara; 123. si; 124. e.t.; 125. Isaak; 127. te; 128. etsen; 131. Osei; 134. rem; 137. een; 138. KRO; 140. ets; 142. item; 143. strooigoed; 146. God; 148. Eem; 149. lee; T50. fanatiek; 152. Ane; 153. ka; 154. kade; 157. iet; 159. gat; 160. Lochem; 162. ras; 164. edelen; 167. loom; 169. tuin; 170. pleet; 172. soms; 173. el; 175. panter; 177. noot; 179. voldaan; 181. en; 182. NT. VERTIKAAL: 1. Ee; 2 klaar; 3. e.t.; 4. Ee; 5. moeder; 6. los; 7. de; 9. ding; 10. geel; 11. best; 12. Lorelei; 13. ego; 14. koster; 16. gering 17. leeg; 18. re; 19. er; 20 leer;: 22. eter; 25. oren; 27. ever; 28. gamelan; 31. noen; 33. inte resse; 35. do; 37. de; 41. va; 43. mar sepein;' 47. e.t.; 50. eppe; 51. speen; 52. panne; 53. Epe; 54. non; 56. Leo; 59. speculaas; 60. legaal; 61. A.P.; 63. r.t.; 66. rust; 67. erotiek; 70. Edom; 71. temee; 72. R.G.; 73. Ee; 74. indoor; 75. Nero; 78. soldaat; 80. R.I.; 81. nar; 82. voorpret; 83. nul; 85. stek; 86. oord; 87. meid; 88. breed; 89. valies; 91. Spa; 92. akoestiek; 93. neomist; 94. enk; 98. ronding; 102. it; 103. va; 104. trek; 106. iemand; 107. trekken; 109. R.I.; 110. broos; 114. ar; 116. ra; 118 belofte; 121. pa; 122. Ate; 126. dom; 129. eend; 130. nm, 132. striem; 133. er; 134. ring; 135. egaal; 136. motto; 137. edelman; 139. ree; 141. slaap; 144. o.a.; 145. ei; 147. ochtend; 151. k.o.; 152. ami; 153. Kr.; 155. Aden; 158. els; 161. Eur.; 163. sla; 164. Est; 165. do; 166. neo; 168. opa; 171. ton; 174. II.; 176. te; 178. O.T.; 179. va; 180. af. Alle prijzen, zowel voor de jeugd als de volwassenen kunnen vanaf woensdag middag 14.00 tot 17.00 uur en verder alle werkdagen van 9-12 uur en van 13.00-17.00 uur afgehaald worden van Drukkerij „Uitkijkpost" B.V. Rechte Hondsbosschelaan 22 Heiloo, (kantoor ingang). Onze hond is terecht! Ongedeerd en gezond. Twee dagen en nachten is ze weggeweest. Voor ons natuurlijk een erg nare tijd. Na verschillende ingezon den stukken in de Uitkijkpost over vergiftigde en aangeschoten huisdieren, hadden we niet veel hoop om haar nog terug te vinden. Maar we hebben haar weer. Ondanks alle narigheid zijn we toch een prettige ervaring rijker geworden. Het was werkelijk hartverwarmend hoeveel medeleven en medewerking we van de mensen - echt iedereen die we benader den voor inlichtingen of medewerking - hebben ondervonden. Het leek ons daarom goed, om nu eens een positief geluid te laten horen. Het is een prettige gedachte - zo tegen de kerst - dat er nog zoveel aardige, meelevende mensen zijn. Wij willen dan ook al deze mensen van harte bedanken voor hun medewerking. Met dank voor het plaatsen, Fam. Bakker, Heerenweg 109 Heiloo. Scoutinggroep "De geuzen" uit Alk maar, waar ook verschillende jongens uit Heiloo lid van zijn, is al weer begonnen aan de voorbereiding van hun jaarlijkse oliebollenaktie. De aktie, die ondertussen al tien tallen jaren achtereen gehouden wordt en plaats vindt op 29 en 30 dec. heeft tot doel de kas van de groep wat aan te vullen. Evenals voor gaande jaren streeft de groep naar een verkoop van zo'n 21.000 olie bollen. Dat betekent, dat op 29 en 30 dec. ongeveer 100 leden, ouders enz. in drieploegendienst 24 uur in touw zijn om deze te bakken. De komende weken gaan de wel pen, verkenners en rowans weer op pad om de oliebollen huis aan huis (ook in Heiloo) weer te verkopen. De prijs van één zak oliebollen a 10 stuks bedraagt nog steeds 3,50. Mochten er mensen zijn bij wie geen jongens aan de deur zijn geweest, maar die wel oliebollen willen bestel len, dan kan dat tot 29 dec. 18.00 uur ook telefonisch onder nummer 072- 113806.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 12