OMMIN - LI MM I Ml ,IJWUUw<N I- IM IMWIIW-'ÏJMI het fijnste vlees voor uw kerstmaaltijd komt van deTopsIager MARKT 4 AKERSLOOT IMMfN iV.I'MMI 1MMEN -1 mm 2.30 T0PSLAGERIJ KLAAS MEEGDES GEMEENTE LIMMEN GEMEENTE LIMMEN Ophalen grof huisvuil STOFZUIGERS P. J. VAN KESSEL Haal ook in de winter sfeer in huis en tuin OPENING Café-Bar 't Hoekje 1 Tuincentrum EDAMMER KAAS GOUDSE KAAS kindervoeten - kostbaar en kwetsbaar T 02205 Schilder Taxi 0144 Voor de Kerstdagen: Stoofperen 00 Wit'of Rode Grape Fruits Handsinaasappelen Royal Club Shandy F. DE GROOT ZN. Gaat u op Wintersport? FOTO GERARD MIN FOTO GERARD MIN groot vlees alles voor een feestelijke fondue of gourmet klein vlees specialiteiten voor uw zelfgemaakte kerstsoep. schenkel feestelijke vleeswaren. SNEL t „DE VEREENIGING" G. HUELE-V0LMER MEVR. W. J. GR00TEND0RST „DE MOLEN" rollade naar keuze kipfilet per 100 gram zalmsalade loogram PEPER-PATÉ - CHAMPIGNON PATÉ ardenner paté loogram l./u OSSESTAART, SOEPVLEES, POULET AveqeuwnM' 0UUSELD0RPERWEG 57 - LIMMEN - bij R.K. Kerk - TELEFOON 02205-1873 achterham 100 gram AANBIEDINGEN: Verkoop - Reparatie - Onderdelen Dusseldorperweg 58 - Limmen - Tel. 02205-1278 B0TERMALS VLEESl ECHTE! ■VLEESWAREN VERFIJNDE! Specialiteiten KEURSLAGER w Komt u nog even gezellig winkelen voor de feestdagen Textiel en Mode RIA PIJNAPPEL Kerstbomen, kerststerren, kerst kransen en alles voor uw zelf gemaakte kerststukjes. Na een verbouwing heropenen wij ons café op DINSDAG 23 DECEMBER. Wij nodigen belangstellenden uit om vanaf 20.00 uur te komen kijken. Een drankje en een hapje staan voor u klaar. Limmen Voor het zelf maken van kerststukjes zijn wij ook 's avonds geopend. Hoogeweg 69 Heiloo Tel. 02205-1262 VOOR LEKKERE VOORDELIGE en nu ook Soucis Schoonheidssalon DONDERDAG TIM ZATERDAG St.Remy, 1]4kgl.uö 1e soort, 500 gram1.00 uit Californië, 5 stukst.19 Navelina.net a 2 kg nu£.00 Ook Avocado's, Mango's, Cranberries en Kiwi-fruit verkrijgbaar. Uit de Kerstfolder: krat a 24 flesjes nuI U.30 Wij wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig 1981. Rijksweg 120 - Limmen - Telefoon 1265 ALLES is het enige wat we niet verkopen. Wat we wel verkopen is HEEL VEEL! Vrijdag koopavond van 7-8 uur. DROGISTERIJ Laat dan GRATIS uw camera schoonmaken bij LET OP! In januari gaan wij officieel openen. Natuurlijk is er dan het een en ander te doen. Let op de advertenties in dit biad. Burg. Nieuwenhuijsenstraat 39, Limmen Telefoon 02205-2902 Een vertrouwd adres voor vakwerk! KLAVERJASLIEFHEBBERS OPGELET!!!!! „SPARC0" IN AKERSLOOT AKERSLOOT ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING ALGEMENE DIENSTEN GRONDBEDRIJF VOOR 1981 ROSBIEF, LENDE FRIKANDO, VARKENSHAAS 500 gram vanaf BIEFSTUK, BLINDE VINKEN SCHNITZELS, CORDON BLEU VELE SALADES, SAUZEN EN BUITENLANDSE VLEESWAREN. ARDENNER HAM, RAUWE HAM, GEGRILDE ACHTERHAM, GEBR. ROSBIEF, GEBR. ROLLADE, GEBR. FIKANDO. Burgemeester en wethouders van Limmen maken bekend dat zij voornemens zijn, met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet, in afwijking van het als bestemmingsplan geldende uitbreidingsplan in onderdelen, vergunning te verlenen aan de gemeente Limmen voor het plaatsen van tien wooneenheden voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens op het perceel Dusseldorperweg 83, kadastraal bekend gemeente Limmen, sectie A nr. 2804. De eerdere bekendmaking, waarin de bouw van vier woningwetwoningen werd aangekondigd, komt hier mede te vervallen. Het bovengenoemde bouwplan ligt met ingang van 18 december 1980 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schrif telijk zijn bezwaren tegen de plannen aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Limmen, 17 december 1980. Burgemeester en wethouders van Limmen, de secretaris, de burgemeester, J. M. A. van Deutekom N. A. J. Molhoek In de maand december zal er geen grof huisvuil opge haald worden. De volgende ophaalrit zal plaatsvinden op de derde dinsdag van januari. Mocht u tegen die tijd grof vuil aan tè bieden hebben, dan dient u te bellen naar de dienst gemeentewerken, tel. 2174. NILFIX - ELECTROLUX HOLLAND ELECTRO - A.E.G. PHILIPS - EXCELSIOR ERRES - FAM - RUTON - SIEMENS Ook voor bedrijfsstofzuigers. Electrotechnisch Installatiebureau RIJBEWIJS VERNIEU-! WEN? W. W. Sprenkeling, Ewislaan 16, Heiloo, tel. 072-330492. ^eere^n der Kerkweg 18 Te koop aangeb.: 27 MC BAKJE, Hij-com CB 4000 -F antenne. Tel. 02205- 1522. Êredipl. KRAAMVERzT b.z.a. voor 2x daag; moeder en kind. Tel 072-332920. Wij hebben nog een kleine vlotte collectie JAPONNEN PAKJES ROKKEN PANTALONS BLOUSES enz. enz. Kerkweg 44, Limmen Telefoon 1256 Wy wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig 1981. Dusseldorperweg 40 - Limmen Openingstijden S Dagelijks geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en vanï 13.30 tot 17.30 uur. Ij Dinsdagmiddag en zaterdagmiddag GESLOTEN. ZUIVELFABRIEK i Vakkundige huiddiagnose Gezichtsmassage Manicure Westerweg 35 - Limmen Tel. 02205 - 1872 Een gezonde, jonge kindervoet heeft een prachtig model. Smal van achter en breed van voren Breed uitstaande tenen laten de oèrbestemming van de voet zien, n.l. grijpen en klauwen in de ruwe, ongeplaveide bodem. Jonge kindervoeten hebben echter een week beenderstelsel en zijn niet berekend op druk van buitenaf. De benen moeten vrij kunnen bewegen. Daarom zijn goed passende schoenen zo belangrijk - Piedro schoenen. Kom eens praten met uw Piedro-dealer Schoenenspeciaalzaak Merken: van Bommel-, Chrystal- Dr. Scholl- en Renata kinder schoenen en sandalen origi nele Zweedse klompen. Verder alle soorten gym-, volleybal-, tennisschoenen enz. Sokken en diversen. o.a. Quick-» ebA&icfas sport# en voetbalschöenen Bogerdlaan 18, Limmen, tel. 02205-1585 Voetkundige (pedicure) Therapeutische - Bandagiste Steunkousen ook naar maat Steunzolen Ook via ziekenfonds (75 korting) Speciaalzaak voor Limmen en omgeving v V Al meer dan 200 losse soorten keuken- en gezond heidskruiden. Waarom los? Betere beoordeling van kwaliteit. Steeds vers. In elke gewenste hoeveelheid. PARFUMERIE Burg. Nieuwenhuijsenstraat 39 LIMMEN Vrijdagavond koopavond 7-8 uur. UITSLAG L.M. KLEUR WEDSTRIJD ST. NICOLAAS-AKTIE Hoofdprijs: waardebonnen t.w.v. 50,-- Anita v.d. Kooy, Bogerdlaan 22, 11 jaar. Groep 4-5-6 jaar: le prijs, 15,-, Martijn Krom, 't Kieftenland 104; 2e prijs, 10,-, Martine v.d. Putten, 't Kieftenland 52; 3e prijs, 5,-, René Kroon, Hyacin- thenlaan 9; 4e prijs, 5,-, Loes Hanck, Pagelaan 5. Groep 7-8-9 jaar: le prijs, 15,-, Angela v. Vegten, Elsenlaan 15. 2e prijs, 10,-, Monica Hoebe, Hoge- weg 134; 3e prijs, 5,-, Miranda Admiraal, Du Peyroulaan 1; 4e prijs 5,-, Jacco v. Duin, Hoge- weg21. Groep 10-11-12 jaar: le prijs, 15,-, Alice v.d. Steen, Kapel- weg 32; 2e Prijs, 10,-, Marco Pepping, Mid denweg 32; 3e prijs, 5,-, Robert Pieneman, Koningsdam 9; 4e prijs, 5,-, Sandra Voos, Den Burglaan 27. RAADSVERGADERING LIMMEN De raad van de gemeente Limmen komt donderdagavond om 20.00 uur bijeen in het cultureel centrum Vredeburg. Op de agenda staan een zestal onder werpen waaronder een voorstel tot vaststelling van het plan openbare bibliotheekvoorziening, een voorstel tot toetreding tot de regionale brand weer en hulpverleningsdienst Noord- Kennemerland en een voorstel tot vaststelling van de begroting van het gemeentelijk grondbedrijf en de ge meentebegroting voor het jaar 1981. Ook zal men vergaderen over de vast stelling van de uitkeringsverordening voor vrijwillig vervroegd uittreden en de daaraan gekoppelde wijziging van bet Algemeen Ambtenarenreglement. NACHT VAN ALKMAAR De alternatieve toertocht van de Lim- mer Usclub vindt dit jaar plaats vrij dag a.s. (19 december) op de Alk- maarse kunstijsbaan. Dit keer is een nieuw element aan deze prestatietocht toegevoegd, namelijk in het vooraar een prestatieloop en een fietstocht. De schaatstocht is bestemd voor ieder een, en beslist geen wedstrijd. Het is de afgelopen jaren zelfs gebleken dat mensen die nauwelijks op het ijs ko men, juist die avond gaan rijden. De bedoeling is prettig een uur lang te schaatsen. Speciale herinnerings medailles o.i.d. zullen worden nage zonden. Inschrijven kan men op de ijsbaan van af 22.00 uur, terwijl men na afloop nog even prettig in het restaurant kan na praten. GEMEENSCHAPPELIJKE AD VENT VIER1N G Ook dit jaar zal er een gezamenlijke adventviering worden gehouden in de Rooms-Katholieke kerk en wel op zon dagavond 21 december. Aanvang 7 uur. Deze dienst is voorbereid door leden van R.K. parochie en de Gereformeerde en Hervormde kerk. Medewerking zal worden verleend door het Jongerenkoor en het Gemengd koor, beide o.l.v. Peter Rijs. U bent van harte welkom. Zaterdagavond 20 december organiseert cafe bar dancing „De Vriendschap'een schitterende Kerstdrive met tal van prachtige prijzen waaronder, kalkoen, rollades taarten, fruitmanden e.d. Daar er voor deze Drive veel belangstel ling bestaat, is het aan te bevelen om op tijd aanwezig te zijn. Dus nogmaals zaterdag 20 december aanvang 8 uur!!!! Grote Kerstdrive in „De Vriendschap" Kerklaan 18 Akersloot, tel. 02513- 12866. Het is dancinghouder Henk Levering van café bar dancing „De Vriend schap" in Akersloot wederom gelukt om een van Nederlands populairste groepen van dit moment naar zijn zaak te halen, namelijk „Sparco" en wel op zaterdag 27 december. „SPARCO" afkomstig uit Amsterdam, een groep die bestaat uit vier Hollandse jongens en een Amerikaans meisje is op het moment bezig om Europa te verove- ren^erTwënï^roteTït^YoTandMe^ „Head up to the sky" en de hit van nu „Sometimes". Na het grote succes in eigen land de single „You and Me" staat deze mo menteel in Italië op de eerste plaats, terwijl de elpee „Good time spirit" een der best verkochte langspeelplaten is. Kaarten voor deze avond zijn weer in de voorverkoop verkrijgbaar met 2,50 korting en gezien de populariteit van de groep is het raadzaam om deze zo gauw mogelijk te halen, tevens zijn er al kaartjes verkrijgbaar voor de nieuwe hitsensatie in Akersloot, namelijk een optreden op zaterdag 3 januari van THE METEORS!!!!!! Mede dóór het enorme succes van „VITESSE" op zaterdag 13 december voor een stampvolle zaal met laaiend enthousiast publiek is het te verwachten dat deze avond wederom uitverkocht zal raken gezien de geweldige populari teit van THE METEORS uit Gronin gen. Ook deze kaartjes zijn met 2,50 korting verkrijgbaar bij Cafe Bar dan cing „'De Vriendschap" Kerklaan 18 Akersloot. Tel. 02513-12866. Progressief Akersloot: fractie voorzit ter Kuiper toonde zijn ongerdstheid o- ver de gemeenschappelijke regelingen waarvan de kosten de pan uitrijzen. De Burgemeester zegde toe dat hij deze zaak nauwlettend zal volgen. Verder pleitte de heer Kuiper voor een stiptere naleving van vergadersche ma's omdat er zijns inziens te vaak sprake was van onterechte afgelasting van commissie vergaderingen. Voor wat betreft de belastingen be nadrukte hij dat de zwaarste lasten op de sterkste schouders moeten druk ken en verklaarde zich derhalve voor een verhoging van de onroerend-goed- belasting. Het hoofdstuk onderwijs sloot hij af met de vraag om meer mogelijkheden voor Akerslootse kin deren om muziekonderwijs te kunnen volgen. Meer toegankelijkheid vroeg hij voor openbare gebouwen. Hiermee doelde hij met name op de betonnen drem pels van het gemeentehuis die een be lemmering betekenen voor invaliden, vrachtwagens die in gemeente voor nogal wat overlast zorgen ziet hij graag naar een vaste plaats verwezen. Hierbij denkt de heer Kuiper aan een terrein in de buurt van Boekei. Dit zou dan een soort industrieterreintje moe ten worden. Dit voorstel werd door het college van de hand gewezen. WD: De WD sprak zich uit voor een snelle renovatie van de St. Michaël- school in Zuid-Schermer zodat opti maal onderwijs daar in de toekomst mogelijk wordt. Voorts vond fractie voorzitter Helder dat de riolering van Boschweg-Koningsweg maar ook die van de Hoge Geest aandacht moet krij gen. Verbreding en verbetering van de Sluisweg noemde hij noodzakelijk. De ooit geopperde bebossing van de grote dam wees Helder van de hand. Vrije Lijst volgens de Vrije Lijst wordt bij een samenvoeging de afstand tus sen burger en bestuur vergroot, voorts zullen bij een samenvoeging de kosten van onder meer het gemeen schappelijke apparaat aanzienlijk ho ger worden. Akersloot-Zuid zal enkel en alleen de woningnood leningen onder de eigen bevolking aldus tractie voorzitter Veldt. Voorts zei hij dat het aantal glas- containers kan worden uitgebreid dit naar aanleiding van de gunstige berichten. Verder opperde hij het plan voor een gemeentelijke compostbak. Volgens hem mogen de gemeentelijke belastingen niet verder stijgen wat volgens de burgervader een onont koombare zaak is. Hij wees op de sterk gestegen energie prijzen. Veldt kon zich volledig vinden in de subsidie die de gemeente heeft toegekend aan de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens, die nu de herbouw van Ko renmolen de "Oude Knegt" ter hand heeft genomen. CDA: Voor de uitbreiding van de bi bliotheek ziet het CDA de voormalige Jagmarkt tan het Churchillplein als mogelijke vestigingsplaats. Het college zei in de beantwoording dat de aankoop van de Dagmarkt uitge sloten was. Voorts achtte fractie voorzitter Terluin het noodzakelijk dat de riolering van de Koningsweg- Boschweg een feit zal worden. Gekoppeld aan de riolering, ziet de fractie graag de aanleg van een ver bindingsweg Boschweg-Geesterweg. Dit om de toegankelijkheid van de sportvelden te verbeteren. Het CDA is echter tegen verbreding en herprofilering van de Sluisweg. Verbreding zou volgens de heer Ter luin het hardrijden bevorderen. Het CDA hoopt op een spoedige rea lisering van het renovatieplan voor de Michaëlschool. Het "getij" is voor onze gemeente in financieel opzicht opnieuw gun stig. Het batig saldo zal voor 1981 199.276,35 (f 185.272,01 in 1980) be dragen, hetgeen ten opzichte van vorig jaar een stijging van bijna 8% be tekent. Dat de financiën van deze ge meente kerngezond zijn, kwam dui delijk tot uitdrukking in besluiten ge nomen in de raadsvergadering waarin toen besloten werd de tarieven van huisvuilrechten, de rioolretributie en de hondenbelasting voor 1981 te stabiliseren. Slechts het totaal tarief van de onroerend-goedbelastingen zal in 1981 met 5% gaan stijgen. De prijsontwikkeling van de woning wetwoningen in plan Zuid verkeert in een eindstadium. D.w.z. dat de ge dachte bouwsom en de zg. curveprijs zeer dicht naar elkaar zijn toegetrok ken. De beslissing van ministeriële zijde wordt nog voor de kerstdagen verwacht. Het nieuwe dienstcentrum voor Ge meentewerken aan de Boschweg is reeds in gebruik genomen. De revi sie van de riolering in de Dorps straat is zo goed als afgerond. Deze beide investeringenbetekenden binnen een tijdbestek van ruim 7 maanden toch een uitgave van 1 miljoen gulden. In dit bedrag is tevens begrepen de aanleg van het 2e handbalveld. Bij het aanbieden van deze begro ting voor 1981 werden nog enige prognoses en verwachtingen voor het komende jaar aangedragen: 1. De reeds veel eerder ter sprake gebrachte uitbreiding van het gemeen tehuis acht mèn mede gezien de plan nen tot herindeling van de gemeenten in Noord-Kennemerland niet mogelijk. 2. Als mogelijkheden voor de uitbrei ding van de openbare bibliotheek stelt het college de volgende gegevens aan de orde. a uitbreiding van de huidige accom modatie aan de Beatrixlaan. b de bouw van een geheel nieuwe bibliotheek tevens Cultureelcentrum c de aankoop van de voormalige dagmarkt aan het Churchillplein d het benutten van zeer toekomstig vrijkomende ruimten, welke momen teel nog voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt. Hierbij wordt gedacht aan de kleuter school aan de Buurtweg en in een later stadium aan de vrijkomende school aan de Julianaweg. e bij een gemeentelijke herindeling is het gemeentehuis misschien een 2e mogelijkheid 3. Over de renovatie van de St. Michaëlschool in de Zuid-SChermer wordt overleg gepleegd tussen het Mi nisterie en het schoolbestuur. 4. De Sluisweg dient grondig te worden hersteld daar de weg veel te smal is evenals de wegberm. Her profilering is in 1981 zeker nood zakelijk. Met een uitgave van ruim 100,000,- dient rekening te worden gehouden. 5. De ingediende plannen voor rio lering van de Koningsweg, de Hemweg en de Boschweg zullen op korte ter mijn niet ten uitvoer worden gebracht aangezien het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen andere woonwijken op het oog heeft in deze provincie, welke volgens hen zeggen meer urgent zijn. 6. De aanleg van de persleiding naar Heiloo kan, nu de herziening van het riool in de Dorpsstraat vrijwel gereed is gekomen, in de loop van 1981 wor den verwacht. 7. Met ingang van 1 jan. 1981 "zal de gemeente Akersloot aangesloten zijn bij de schoolartsendienst Alkmaar. Tevens zal op die dag voor de Brand weer Akersloot het zogenaamde stil- alarm worden ingevoerd. De gemeente is van plan om een sub sidie van 22,500,-- te verlenen aan de voetbalvereniging Meervogels 31. Aangezien de Raad dezer gemeente zeer positief staat ten aanzien van de herbouw van Korenmolen "De oude Knegt" neemt men de thans lopende rekening-courant-overeenkomst ten bedrage van 90,000,- in enige jaren volgens eenjaarlijks vast tc stel len subsidie te kunnen "afbouwen". Daarom stelt het college voor het subsidiebedrag voor 1981 vast te stel len op/20,000,--. Van de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente is net een be richt binnen gekomen dat de Her vormde Kerk in Akersloot aan een grondige restauratie toe is. De eerste fase van restauratie zou neerkomen op circa 90,000,--. BROEIKAS In de competitie van damclub "De Broeikas" zit koploper Wil Broersen op fluweel. Met 14 punten uit 8 partijen heeft hij vijf punten voorsprong op zijn naaste concurrenten Arie Broersen en Anton Rietveld. Hekkesluiter is Lee Leyen (2 uit 7) die echter een par tij minder heeft gespeeld dan A. Oly (5 uit 8). In groep B gaat de strijd alleen tus sen het duo Dirk Pekel (14-7) en Co Broersen (13 uit 7). In de staartgroep is er nog hoop voor J. van Diepen (3 uit 7) die twee partijen minder heeft gespeeld dan Klaas Ridder (5 uit 9). In groep C geven Frans Zonneveld (13 uit 8) en Anton Verduin (12 uit 8) elkaar weinig toe, hoewel ook Gerard Leyen met 8 punten uit 6 par tijen nog tot de kanshebber behoort. MEERVOGELS HANDBAL H. sen. 1 - Meervogels 1-Ijmond 1 9-11 De koplopers van de competitie had den het in deze wedstrijd bijzonder moeilijk tegen Meervogels. In een aantrekkelijke wedstrijd ging de strijd lange tijd gelijk op. De rust brak aan bij een 4-4 stand. Na de rust een zelfde beeld. De Akersloters hadden nu ook de vrije worpen van de Ijmonders vol ledig onder controle en kwamen zelfs met 6-5 voor, maar tijdens een twee minuten straf aan Meervogels zijde bleek dat de IJmonders niet voor niets koploper waren. Men profiteerde uit stekend van de gelegenheid en stond na enige tijd alweer met 6-10 voor. Hoewel de thuisclub bleef werken tot het laatste fluitsignaal gaf IJmond de wedstrijd niet meer uit handen, eindstand 9-11. Overige uitslagen: H Jun. 1 - Meerv. 1-CSV1 14-17 D.Jun. 1 - Meerv. 1 - SSV1 22-5 M.Adsp. 1 Nw. Nied. 1-Meerv. 1 9-12 J.Pup. 1 BKC 1-Meerv. 1 10-4 M.Pup. 1 Meerv. 1-Dyn. H.l 9*6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1980 | | pagina 19