"-Wh Van Os mode ggnlegkfe ffe 1981-1982 HET DIERENHUIS IEUWSBLAD VOOR HEILOO „UNIQUE" C'est Formidable ALLE ARTIKELEN HALVE PRIJS Modehuis „UNIQUE" Speciaal geprijsd Elke les is een festijn bij Danscentrum Ranzijn! simon peek Alles voor uw aquarium OPRUIMING van Kostuums - Bonneterie Overhemden - Jacks Pantalons POLITIEBERICHTEN LAPPONIA JEWELRY GOUD EN ZILVER Heerenweg 174 - Heiloo - Stationscentrum 's Maandags de gehele dag gesloten. Vrijdag koopavond. Aanvang uitverkoop donderdag 15 januari. Vrijdag koopavond. De opruiming begint donderdag 15 januari a.s. Aanvang 3e week van januari 1981 in het ,,Open Huis" te Heiloo. Inschrijving: dagelijks, tel. 02207-14539 Japonnen, rokken, blousespullovers, pantalons, mantels, blazers en coats. Winkelhof 't Loo, Heiloo, tel. 072-334386 Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 "ISOTHERM HEILOO B.V. Specialisten in warmte-isolatie UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 't Loo 6 HEILOO 16 Strego-zaken Redaktie-adressen: Laarmanstraat Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-hüis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (exel. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Op Nieuwjaarsdag werd op het gemeentehuis de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden. Velen kwamen deze middag bij elkaar om burgemeester G.J. Glijnis en zijn echtgenote de beide wethouders Mevr. A. M. E. Willemse-v.d.Ploeg en de heer J. J. Dekker en de gemeentesecretaris de Boer hun beste wensen voor het nieuwe jaar aan te bieden. Het werd een gezellige receptiedie veel mensen de gelegenheid gaf weer even bij te praten. INGEZONDEN BETREFT: OPENBARE BIBLIOTHEEK. In de Uitkijkpost van 24 december las ik dat het uitbreidingsplan van de bibliotheek in West is goedgekeurd. Dit betekend dat de bibliotheek in het Witte Huis gesloten wordt. Voor de kinderen en de bejaarden zou een op lossing worden gezocht, bijv. in de vorm van een uitleenpost in De Loet. Ik vraag me af wat de Heren Bestuur- deren zich daarvan voorstellen. De beschikbare ruimte in De Loet, ter grootte vaiKde leeszaal in het Witte Huis, biedt slechts plaats aan een paar honderd boeken 'en als er geen keuze is, blijft de klandizie gauw weg. Ik vind dit een ernstige aantasting van de dienstverlening. De leeszaal wordt naar West verplaatst. Oók een aantasting van de dienstverlening. Dan wordt nog gesproken over een bezorg dienst voor de bejaarden. Allemaal leuk en aardig, maar hoe komen deze bejaarden aan de weet welke boeken beschikbaar zijn? En is het voor de mensen niet veel gezonder om zelf tussen de rekken te scharrelen en het leesvoer bij elkaar te zoeken? Dan zien ze meteen wat er buiten het geijkte re- pertoir zoal op de markt is. Een ontdek kingstocht. En niet te vergeten het so ciale verkeer, oftewel de gewone men selijke kontakten die er onderhouden worden. Het Witte Huis lijkt een bouwval te zijn. Dat wordt ons tenminste verteld. Slecht onderhoud? Moedwillig? En wat gaat er mee gebeuren als de bieb er uit is? Slopen en uitbreiding van het gemeentehuis? Moet dat brok Oud Heiloo wijken voor nieuwbouw? Zoals er al zoveel Oud Heiloo moest wijken voor nieuw bouw? Ik ben bang van wel. J. S. Mensinga, Brasemcroftl. 18, Heiloo. WINNAAR REUZEN-BOONACKER- STOL Het gewicht van de Reuzen-Boon- ackerstol was 6050 gram. Ongeveer 3000 oplossingen zijn uit het hele land ingezonden, dus kunnen we zeggen het was een succes. De winnaar Farid Mazari schatte het gewicht op 6058 gram, dus 8 gram te veel, hij werd winnaar omdat hij het preciese gewicht het dichtstbenaderde. OPENBARE BIBLIOTHEEK CONTRIBUTIE VERHOGING Evenals in vele openbare bibliotheken is, ook in de bibliotheek in Heiloo, per 1 januari, de contributie verhoogd. En wel als volgt: Voortaan betalen de volwassen le den: 12.50 per jaar. Houders van een Cultureel Jongeren Paspoort/ 7.50 per jaar. Voor houders van een 65+ kaart blijft de contributie 1.00 per jaar. Voor nieuwe leden blijven de inschrijf kosten van 2.50 gehandhaafd. En wat de bibliotheek aan de Kenne- merstraatweg betreft, kunnen de be zoekers van deze bibliotheek het nieu we bibliotheekjaar met vertrouwen te gemoet zien. Totdat de verbouw aan het Malevoort gerealiseerd is, blijft de vestiging aan de Kennemerstraatweg gewoon gehandhaafd. Daarna zal de Gemeente, in samenwer king met het bibliotheekbestuur, voor een redelijke vervangingsruimte, voor de lezers in Oost en omgeving zorg dragen. 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO LTEL. 330138 Begint 15 januari. In samenwerking met de uitgever van dit blad zullen in maart 1981 gemeentegidsen gratis huis aan huis in Heiloo worden verspreid. De gemeentegids bevat o.a. gegevens over onderwijs, sport, gezond heidszorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die niet in de gemeentegids 1979 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeentegids 1979 zijn vermeld, daarmede niet meer over eenstemmen, dit schriftelijk of telefonisch op te geven. Telefoon 331144 toestel 34. HET GEMEENTEBESTUUR VAN HEILOO 7 JANUARI 1981 46c JAARGANG No. 2 Advertenties en administratie: Er zijn in de afgelopen 2 weken een flink aantal inbraken gepleegd waarbij het bedrag aan gestolen goederen soms met 4 nullen moest worden geschre ven. Op 20 dec. exposeerde modèlbouwver. De Branding in Winkelhof yt Loo. Op de foto 'n kijkje op de grootste modellen met rechts de mcMr HUr Moot uit Heiloo. In de nacht van 25 op 26 december moest het Winkelhof 't Loo" het ontgelden. Bij het Chinees restaurant "Lotus" werd 1000,-- aan kleingeld gestolen. Hierna gebruikte men "De Konkelboet", waar overigens niets gestolen werd, als binnenkomertje om vervolgens bij van Wijngaarden voor ongeveer 30.000,- aan handel mee te nemen. In deze zelfde nacht werd er ook in de Lidwinaschool ingebroken. De inbre kers moesten de uitgezochte buit echter laten staan omdat er door onbekende oorzaak brand ontstond. De brandweer was even na vieren ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de leraren- kamer, de hobbyruimte en 2 klas lokalen uitbrandden. Om 8 uur 's morgens was men de brand pas meester en om 3 uur 's middags was ook het nablussen gedaan. In de nacht van 28 op 29 december verschafte men zich toegang in de Sporthal 't Vennewater" en men ging er vandoor met 400,- aan klei ne artikelen. Een nacht later was de sportzaak van Helling aan de beurt. Nadat men via het dak was binnengekomen meette men zich voor ongeveer 10.000,-- sportkleding aan. Dat men voor een goede vakantie ook ski's nodig heeft spreekt voor zich en daarom eigenden de daders zich deze ook toe. Dan krijgen we na dit lijstje van vier of meer grote inbraken een opsomming van het restantje. Op nummer 284 en 286 aan de Kenne merstraatweg werd ingebroken. Men miste stereoapparatuur, een tv-toes- tel en zilver servieswerk. De dader van deze 2 jnbraken is al bekend, het is R. V. uit Egmond aan Zee. Van de buit is een klein gedeelte achterhaald. Op het Middelhof 57 werd een klein be drag aan geld gestolen, vanuit een huis aan de Dokerslaan nam men ste reoapparatuur mee en de inbrekers die op Frederika's Hof 6 hun slag wil den slaan kwamen bedrogen uit om dat het huis volkomen leeg was. In het verkeer is er rond de feestdagen ook het een en ander gebeurd. Op 29 december reed J. H. L. uit Lim- Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 men tegen een paal aan en kwam met de auto dwars over de weg te staan Omdat hij niet meer bij machte was de auto weg te krijgen moest de politie een handje helpen. Hierbij werd de bestuurder echter wel op een proces verbaal getrakteerd omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. R. G. H. uit Oudorp had te laat in de gaten dat zijn v^tganger op het rempedaal trapte. De schade aan de auto's viel mee maar de te laat reage rende R. G. H. mocht verder gaan lopen omdat hij te veel drank op had. En dan te bedenken dat het pas half 2 's middags was. Op 27 december reed P. V. uit Heiloo nogal wild door het dorp. Toen hij bijna een politieagent in burger voor de sokken reed liep dit rare gedrag in de gaten en met behulp van de Alkmaarse politie kon hij tot stoppen worden ge dwongen. Hierbij maakte hij ook nog een aanrijding met een politieauto. Natuurlijk werden de blaas- en bloed proef afgenomen. Een aanrijding met vrij ernstig letsel is te melden uit Limmen. De 46-jarige C. M. uit Limmen wilde ter hoogte van "De Pook" linksaf slaan. Hij werd in deze beweging gestopt door de 32- jarige W. S. uit Alkmaar die hem met zijn bus wilde inhalen. Het gevolg was de auto van C. M. en een geparkeer de auto total-loss konden worden verklaard en dat de bus zwaar werd beschadigd. C. M. moest met zwaar in wendig letsel naar het Centraalzieken- huis worden gebracht. De Oud- en Nieuwjaarsviering is dit jaar bijzonder rustig verlopen. Het eni ge sensationele was de brand in Limmen. Op de hoek Zuidkerkelaan- Zuideinderweg ontstond om half een brand in de boerderij van de fam Boudewijns. Waarschijnlijk ontstond de brand in het rieten dak door een vci- dwaalde vuurpijl. De bewoners die in de kamer zaten werden gewaarschuwd door een ongeveer 18-jarige jongen. Deze tot nu toe /onbekend gebleven jongen wordt verzocht zich even bij de politie te melden voor het onderzoek. De brandweerkorpsen van Limmen, Heiloo, Castricum en Alkmaar waren om 3 uur de brand meester. De rieten kap Was toen volledig verbrand en de rest van de woning had flinke water schade. Dan nog even een klein berichtje tot slot. Op 10 januari is het weer FIETSEN- KIJKDAG. U kunt dan van 11 tot 12 uur op het bu reau terecht om uw gestolen fiets even tueel terug te zoeken. innsc© horloger juwelier stationsweg 85a heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1