m juwelier Strego v Van Os mode I i Danscentrum Ranzijn Winterse buien,: De Aalsmeerse Bloemenhal UITVERKOOP Te gek lage prijzen TALLY-H© nu voor de halve prijs ZANKER EZ 5 C0R SCHAAP simon peek Alles voor uw huisdier HET DIERENHUIS 100 JAAR ALLEMAN, eeuwig jong UITVERKOOP 10 tot 50% IEUWSBLAD VOOR HEILOO ïwm Hoe zit het met de straatnamen in Heiloo? OPRUIMING van kostuums o.a. ook Wilson en Glenny Diverse Jacks Overhemden Bonneterie Pantalons v pevamT i Menige nieuwe inwoner van Heiloo vraagt zich wel eens af waar al die vreemde, vaak niets zeggende, straatnamen in Heiloo toch vandaan komen. In het gemeentearchief vonden we met behulp van de heer A. Kaashoek, chef algemene zaken, de historische betekenis die achter veel namen schuil gaat. doch bij ons VOLOP LENTE ook in onze prijzen. SUPERSTUNT Zevenhuizerlaan 54, Heiloo Vrijdag koopavond. intra woonkunst eigentijdse meubelkunst op steenworp afstand intra woonkunst alkmaar 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO lTEL. 330138 Raadhuisweg 13, Heiloo Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 bij ons in de nieuwste uirvoering voor WAS-, VAAT-, DR00GAUT0MATEN Uw speciaalzaak Uitgebreide keuze Snelle service en toch. LAGE PRIJZEN Kennemerstraatweg 410 Telefoon 331426 briljant ISOTHERM HEILOO B.V. Winkelhof 't Loo, Heiloo, tel. 072-334386 Op onze gehele kollektie worden kortingen gegeven van HEILOO - Stationsweg 61 tel. 072-330068 14 JANUARI 1981 46e JAARGANG No. 3 Advertenties en administratie: Rechte HondsbosSchelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit ztfn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Komende van het station komen we vanzelfsprekend op de Stationsstraat. Niet zo moeilijk op het eerste gezicht maar de historie van deze straat gaat terug tot 1261. We komen dan tot de ontdekking dat het gedeelte van de Heerenweg tot aan de Kennemerstraat- weg in die tijd de naam Oud Burgerlaan droeg. Deze naam kwam al voor in de inventa risatie van de Abdij van Egmond en vormde toen de grens tussen twee Heerlijkheden, te weten Heyloo en Oesdom, wat later één gemeente werd, het huidige Heiloo. Naast de Oud Burgerlaan loopt de Obriglaan, wat het tweede gedeelte van de Stationsweg was en wel van de Heerenweg tot en met een klein stukje van de Pastoor van Muijen- weg. Beide namen vindt men nu terug in plan Het Malevoort. Malevoort komt weer van een dijk die naar een gemaal, het land Malevoort en het Maalwater liep. Vreemd genoeg heette de weg hier naar toe echter Mallevoortsdijk. Waar die extra ,,Pf vandaan komt is moeilijk meer na te gaan. In de Malevoort vinden we de Ronge, dit was, zo blijkt bij naspeuring, een oude boerderij aan de Westerweg. Ook Vredenoord is op die manier te herlei den tot een boerenbuitenplaats in de buurt van Craenenbroek, evenals Boe- kenstein, een vroegere buitenplaats in de Boekelermeer. Baetenburg was een huis met plantagie, dat in 1725 door de familie van Foreest werd aangekocht. Gaan we iets verder oostwaarts dan komen we de naam Termijen tegen. Het geslacht Ter Mije, d?»t een hofstede bewoonde tussen Craenenbroeck en Heiloo is hiervoor verantwoordelijk. In dezelfde buurt hangt een bordje met de vermelding ,,Rookamer,, vroeger ook wel Rooweydt (weydt betekent weiland) genoemd. Deze naam, evenals de namen Harre- laers, Spijkerboor en Karremel zijn gevonden in het Morgenboek of het Verpondings register. Waarbij dan wel even uitgelegd dient te worden dat een Morgen ongeveer één bunder land is. Het ver pon den was een vorm van belasting. Steken we de Zeeweg over dan komen we in het Baafje, ontleend aan de vroegere Bafiespolder. De straten in het Baafje zoals Vijzel laan, Korbeellaan de Vang, Op de Wieken en de Spanring staan allemaal op de molen. Hier vlakbij ligt de Dresch, dit was een weiland aan de Westerdijk ,,Dres" is een stuk bouwland dat voor de eerste maal is ingezaaid en dat een weiland moet worden. Haaks op de Dresch vindt men de Vlei. De Vlei hoort bij het gedeelte van de Holleweg vanaf de Stationsstraat. Deze straat vinden we terug in 1680 toen hét nog Donkervlei heette. Nog verder Oostwaarts ligt de Schuine Hondsbosschelaan, voor iedere Hei- looënaar een begrip en kortweg Schui- nelaan genoemd. Vermoedelijk komt deze naam van de Hontbosch, in vroeger tijden een huis in Heiloo. In het leenregister wordt het als volgt vermeld: ,,Een huysinge met een boom- gaeft genoemt het Houtbosch, staande en leggende in de ban van Heylgeloo, bewesten de kerk aldair, en dair lenden- aff zijn aen de oostzijde die Herwech (heerenweg), aan de Westsijde een Lijdtweg, aan deZUYDSYDEHendrich Jansz met joffrouwe Josijne van Ruyven (Anthonius Nievelt's^ weduwe en aan de Noortsijde Aelbert Pietersz". Verder stuiten we op de Krommelaan op het- eerste gezicht geen bijzondere naam, toch al bekend sinds 1680 en zo rond 1934 had deze laan succesievelijk de volgende benamingen, Vroolijcke- laan, Schulpenlaan of Jufferslaan. Uit diezelfde tijd stamt ook de Luijt- laan, een naam die heden ten dagen weinigen meer iets zal zeggen. Tegen woordig is het de Kuillaan. Vroeger lag hjer een enorme zandkuil en vermoede lijk is dat de oorzaak van de naamsver andering. Dan hebben we nog de Biender of Ridderakkers en het Bleekveld, lande rijen van de armen" van Heiloo en Oesdom. In 1804 kwamen deze namen al voor. Afgezien van de bovengenoemde stra ten bestaan er in Heiloo uiteraard nog meerdere waarachter veel verhalen schuilgaan. Stuk voor stuk vertellen ze u een klein stukje van de historie van Heiloo. GOUACHES VAN MAREE KONING BIJ MASEE AAN RITSEVOORT 22 Een twaalftal gouaches van Marie Koning zijn te zien bij Masee in Alk maar en evenals het werk van Jan Gi ling, dat bij Masee aan de overkant hangt, nu door Pieter Duyneveld mooi gekombineerd met de meubelen en gordijnstoffen. Marie Koning, een bescheiden vrouw, die met een zekere schroom over haar eigen werk spreekt. ,,Je moet pro beren jezelf te zoeken en eerst dan kan je aan het werk gaan", zegt zijzelf. Marie Koning schept vanuit het mate riaal die dingen suggereren die met haar mens zijn te maken hebben. Zelf zegt zij er van: ,,Je moet registreren watje voelt, het hoeft niet af te zijn, de mensen willen het vaak te mooi maken." Opvallend van haar werk' is dat de kleur blauw overheerst en in alle schilderijen terugkomt. Ze heeft vaak geprobeerd met andere kleuren te werken, maar het resulteert altijd weer in ,,de blauwen". Er gaat van haar werk een rust en evenwichtigheid uit. Mensen blijven gauw in cliché's hangen en zijn bang om gek te doen. De gouaches van Marie Koning zijn een verwoording van haar gevoelens. ,,Het materiaal" roept een wereld op waar ik kontakt mee heb. Als ik begin is het werk vaak een grote chaos, daaruit ontstaat dan pas het schilde rij." In een map is ook nog werk van Marie Koning te zien uit een vroegere peri ode, waaronder collages, die prachtig van kleur zijn. U kunt aan het Ritsevoort 22 gaan kijken tijdens de winkeluren en ook op donderdagavond. Aanvang 3e week van januari 1981 in het ,,Open Huis" te Heiloo. Inschrijving: dagelijks, tel. 02207-14539 UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 't Loo 6 HEILOO 16 Strego-zaken REKTIVIKATIE OUDPAPIER AKTIE RADBOUD- SCHOOL Per vergissiing is in de Uitkijkpost van woensdag 7 jan. j.l. melding ge maakt van onze oudpapier-aktie. Niet op 10 jan., maar 17 jan. a.s. is onze vaste derde zaterdag van de maand, waarop wij papier inzamelen. Om het ritme niet te verstoren, zullen wij opnieuw zaterdag a.s. aanwezig zijn, om onze vaste "klanten" niet teleur te stellen. De oudercommissie SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Graag uw aandacht voor het volgende: De eerste maandagavond van iedere maand een bijeenkomst in zaal 5 van het Open Huis, met een vast program ma. Lezing, inleiding met gesprek enz. Daarnaast was' er de derde vrijdag een instuifavond. Hoewel de bezoe kers het erg gezellig vonden, was de opkomst toch te klein om hiermee door te gaan. Vooral voor mensen met kin deren (vrijdags blijven ze langer op) was het bezwaarlijk. De werkgroep wil graag aan alle wensen tegemoet komen en vindt ook voor echt contact één keer per maand te weinig. Op verzoek van velen komt er een tweede avond, waarop we, met elkaar, iets gaan doen. Creatief bezig zijn, we hebben het op de diverse cursussen die er waren, allemaal bemerkt, hoe makkelijk je tot een gesprek komt als je fijn aan het werk bent. Omdat de eerste maandag van de maand voor velen al vertrouwd geworden is en ook in 1981 blijft bestaan, kozen we om creatief bezig zijn de derde maandag. Door omstandigheden de eerste keer op woensdag 28 jan. a.s. (knipkunst o.l.v. mevr. de Geus). M.i.v. februari de derde maandag van iedere maand. We houden u op de hoogte. Wilt u niet meteen meedoen, kom toch eens kijken. Inlichtingen: tel. 333052; 332917; 332136. Tot ziens in het Open Huis de Werkgroep REKLAME deze week: Mooi aardewerk bakje, opgevuld met Acaulea's van 15.--nu 10,— Grote Japanse Azalea, nu6,— Verder een keur van bloeiende en groene planten, aardewerk, enz. Ons adres is nog steeds: IN MEMORIAM DE HEER P. STROOKER Op woensdag 7 januari 1981 bereikte ons het bericht dat de heer P. Strooker, administrateur van Openbare Werken van onze gemeente, is overleden. Velen zullen hem kennen; hij was vaak voor bezoekers het eerste contact punt op Openbare Werken. Sedert 1961 heeft hij zijn functie bij Openbare Werken uitgeoefend. Zijn behulpzame aard en vriendelijke per soonlijkheid zorgden voor een goede entree van het publiek. Jarenlang was hij secretaris van de raadscommissies voor Openbare Wer ken en beplantingen. Ook was hij lid en is hij bestuurslid geweest van de personeelsvereniging In zijn vrije tijd Was hij administrateur van de R.K. Stichting voor Bejaarden zorg, Huize "Overkerck". Wij zullen hem herinneren als een vriendelijke en open persoonlijk heid, en een prettig mens om mee om te gaan. Bij het afscheid cp VYesterveld waren velen vertegenwoordigd. Interieurarchitektuur op hoog nivo. Een ekspositie over hoe modern wonen artistiek kan zijn. Binnenhuisvormen met technische detailperfektie. Intrawoonkunst laat u zien dat eksklusiviteit betaalbaar dichtbij kan zijn. binnenhuisarchitektuur co ritsevoort 23/27 tel. 072-111366 Begint 15j*anuari. pentegkfc /w 1981-1982 0 In samenwerking met de uitgever van dit blad zullen in maart 1981 gemeentegidsen gratis huis aan huis in Heiloo worden verspreid. De gemeentegids bevat o.a. gegevens over onderwijs, sport, gezond-^ heidszorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die niet in de gemeentegids 1979 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeentegids 1979 zijn vermeld, daarmede niet meer over-' eenstemmen, dit schriftelijk of telefonisch op te geven. Telefoon 331144 toestel 34. HET GEMEENTEBESTUUR VAN HEILOO Japonnenrokkenblousespullovers pantalonsmantelsblazers en coats vrijdag koopavond nnnsc© horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Specialisten warmte-isolatie Maandag gesloten. Vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1