2e week Van Os mode UITVERKOOP juwelier Strego 1981-1982 i v OPEN BAK horloges UITVERKOOP Nog gekkere prijzen TALLY LC C0R SCHAAP Alles voor uw aquarium HET DIERENHUIS IPq IEUWSBLAD VOOR HEILOO simon peek Elke les is een festijn bij Danscentrum Ranzijn nu voor de halve prijs 10 tot 50% o Nu de echte koopjes halen. Zowel op de heren- als op de damesafdeling EXTRA HOGE KORTINGEN! MUZIEKSCHOOL HEILOO o.a. kwartz analoog en digitaal POLITIEBERICHTEN Aanvang 3e week van januari 1981 in het ,,Open Huis" te Heiloo. Inschrijving: dagelijks, tel. 02207-14539 1 rek uitzoeken 10.- 1 rek uitzoeken 25.- 1 rek uitzoeken 39.— Handgebreide Truien nu 69.— Jassen v.v. 99.— Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 SANITAIR-GAS WASAPPARATEN Heiloo-Tel. 331426 Japonnen, rokken, blouses, pullovers pantalons, mantelsblazers en coats Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 Winkelhof 't Loo, Heiloo, tel. 072-334386 v ^-^av^lSOTHERM HEILOO B.V. 3 Op onze gehele kollektie worden kortingen gegeven van ïmnfil HEILOO - Stationsweg 61 tel. 072-330068 16 Strego-zaken 0 1 ÏE N s ■3" a i' ISIP^ 21 JANUARI 1981 46e JAARGANG No. 4 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Vorige week dinsdag werden de eerste geitjes geboren, bij de fam. Best aan de Holleweg. Wie mekkert er nog over de winter? De festiviteiten rond dè opening van de nieuwe muziekschool in Heiloo krijgen op zaterdagavond 31 januari een ver- volg.- In de aula van de school zullen zich diverse muziekgroepen aan een geva rieerd publiek presenteren. De popmu ziek in al haar variaties voert weliswaar de boventoon, maar ook andere uitin gen in het lichte genre komen aan bod. De inmiddels bekende ,,Cat-Hill" for matie uit Heiloo is bereid gevonden die avond als huisorkest'te fungeren. In een zeer swingende stijl zullen de rasmuzikanten voor het bindend ele ment zorgen. Cas Himmelreich, aan de muziekschool verbonden als docent A.M.V., presen teert de avond. Hij zal de groepen aan de toehoorders voorstellen en het optre den inleiden. Robert ter Haar neemt als geluidsassistent het instellen en de con trole van de geluidsapparatuur voor zijn rekening. Van de vaak jeugdige deelnemers treden de meesten voor het eerst voor een wat groter voetlicht. Het publiek zal daar om zeker niet alleen uit jonge fans bestaan....Misschien is deze avond een aanzet tot een Heilooër traditie? Namen van deelnemende groepen zijn: „Bitch", Superstars", Grunt Peop le", ,,Revents", Purple Haze", ,,High Spirit", Loose Brothers", „No- wave", alle uit Heiloo. Verder: ,,Dark Glasses" uit Alkmaar en Hans Cnos- sen, trompet, uit Oudorp. Voor belangstellenden zijn nog enkele gratis toegangskaarten verkrijgbaar bij onderstaande adressen: Disco Heiloo, Winkelhof 't Loo 41; Candelaer, Heerenweg 211; Wijnhandel Mallevoort, 't Hoekstuk 4; Tabakshuis ,,Tiny", Ken.str.weg 215; Volksmuziekschool Heiloo, 't Veld 1. De avond begint acht uur. Toegang uitsluitend op vertoon van het entreebe wijs. WAARSCHUWING Een borduurloupe fungeert, als het in de zon staat, als brandglas. Brand gevaar is niet denkbeeldig! KEES ANDEREE IN GALERIE EMILY Heiloo - Vanaf zaterdag 24 januari tot en met zondag 15 febr., exposeert de Alkmaarse schilder Kees Andrée zijn olieverfschilderijen en aquarellen in ga lerie Emily aan het Slimpad hoek Heerenweg te Heiloo. Het werk omvat landschappen, bloe men en stiHeypns. In zijn aquarellen spélen speciaal onze boeiende Hollandse luchteti de hoofd rol, die tezamen met het sumier aan gegeven landschap een grote rust en eenvoud uitstralen. Ovegenomen uit de Schilders-lexion van Pieter A. Scheen: "Kees Andrée, geboren te Amsterdam 29 maart 1908, woonde en werkte te Amsterdam, Ede en Den Haag. Leerling van Louis Schrikkel, Dirk den Exter, Willem Kouwer, Thijs Mauve. Schildert, aquarelleert en tekent in romantisch- naturalische stijl". Zaterdag en zondag vanaf 14 uur zal Kees Andrée aanwezig zijn in de gale rie, die geopend is din. t/m vrij. van 13.30-18 uur, vrij.avond van 19.-21 uur zat. van 11-17 uur en zon. van 14-17 uur. ZATERDAG, CHILI-AVOND IN HET OPEN HUIS Met dia's, film, muziek en informatie Zaterdag is er een Chili-avond in het Open Huis. Een bijeenkomst met dia's, film en muziek. Muziek van de 6- mansformatie ,,Lau taro". Een belangrijk onderdeel van de bij eenkomst is de achtergrondinformatie welke een Chileen geeft over Chili en de informatie over de adoptie-aktie, welke landelijk maar ook in provinciaal verband loopt. De toegang voor deze avond, dus a.s. zaterdag 24 januari, is gratis. Reden temeer om naar het Open Huis te komen. De aanvang is 8 uur. INST. DOMPVLOET GESLAAGD Op het laatstgehouden examen te Amsterdam slaagden voor het prak tijkdiploma machineschrijven de dames R. Burkels, J. Opdam, E. Reus- Keuning, M. Reus, B. Tjakkes uit Heiloo, C. Zonneveld uit Egmond- Binnen en de heer R. Krikke uit Alkmaar. Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Het aantal inbraken in Heiloo neemt nog steeds toe. Ook in de afgelopen week moesten een aantal mensen tot hun grote schrik constateren dat het een en ander uit hun huis verdwenen was. In een huis aan de Spanring miste men een motorblok van een bromfiets en een hoeveelheid buitenlandse valufcr. Bij een inbraak in de van Doornstraat werden een aantal sierraden als buit meegenomen. Bij een buurtonder zoek bleek dat een aantal mensen die avond een verdachte auto voor het huis hadden gesignaleerd. Uit een huis aan de Rijksweg in Lim men heeft men een geldkistje met waardevolle papieren meegenomen. Het gestolene werd de volgende dag alweer teruggevonden. Tenslotte zijn er nog 4 inbraken te mel den waarbij niets gestolen werd. De politie vraagt in verband met deze inbraakgolf of het publiek meteen de politie op wil bellen wanneer er iets verdachts wordt waargenomen. Het is beter de politie een keer voor niets te laten rijden dan te denken dat er toch wel niks aan de hand zal zijn. In Heiloo werd de afgelopen week 2 keer een fiets ontvreemd. In beide gevallen werd het rijwiel de volgende dag weer teruggevonden. Een kwes tie van "joy-riding" dus. Door een vijftal mensen werd de ver missing van 1 of meerdere konijnen gemeld.. De in totaal 9 beesten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag verdwenen. De gedachte dat dit door een hond gedaan was kon al snel ver worpen worden omdat voor een hond het doorknippen van gaas nog steeds erg moeilijk is. Nu we het toch over honden hebben: Er komen geregeld klachten dat men in het Recreatiegebied nog steeds hon den los laat lopen, terwijl dit sinds 1 januari verboden is. De brandweer moest 2 keer uit rukken, waarbij het slechts om kleine brandjes ging. Op woensdagavond ontstond er een begin van brand in een bus van de Hoogovens. Ondanks verscheidene pogingen zag de chauffeur toch geen kans het vuur te doven. Het was aan het snelle optreden van de brandweer te danken dat de bus zijn weg gewoon kon vervolgen. Op zaterdagavond werd de assistentie van de brandweer gevraagd bij een schoorsteenbrandje in Mariën- stein. Men kon hier volstaan met het schoonvegen van de schoorsteen. Dan volgen tenslotte nog de berichten uit het verkeer: Een inwoner van Heiloo reed vorige week dinsdag pardoes op een aan de Heerenweg geparkeerde auto. Toen de gearriveerde politie vermoedde dat er drank in het spel was zat er voor de man niets anders op dan zich aan een blaas- en bloedproef te onderwerpen. De uitslag was positief. Ook de gladheid heeft weer zijn tol geëist. Op de hoek Belieslaan - Dors kwamen een personenauto en een vrachtauto verre van zachtzinnig met elkaar in aanraking. De bestuur der van de personenauto kon door de gladde weg niet op tijd tot stilstand komen en hij reed met een flinke vaart op de stootbalk van de vrachtauto. Deze laatste kwam er ongeschonden af, maar zijn kleinere broer liep flinke schade op. Bij snelheidscontroles die op 3 ver schillende plaatsen gehouden zijn, werden in totaal 12 automobilisten op een procesverbaal getrakteerd. Bij een op 14 januari gehouden brom fietscontrole moesten 10 brommers voor onderzoek naar het bureau. Ze bleken vaak meer motor dan brommer. Door de oplettendheid van een toeval-» lige voorbijganger kon worden voor komen dat een over de weg gespan nen touw zijn werk deed. Dit touw, dat bij de Nic. Beetsschool gespannen was, werd door de dader duidelijk steviger bevestigd dan het touw dat 2 weken geleden voor een schaaf wond zorgde. LOKALE EN CENTRALE VERW ARMING Uw speciaalzaak met vakkundige voorlichting scherpe prijzen eigen servicedienst vrijdag koopavond masco Specialisten in warmte-isolatie Maandag gesloten. Vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur. UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 'tLoo6 HEILOO HET GEMEENTEBESTUUR VAN HEILOO In samenwerking met de uitgever van dit blad zullen in maart 1981 gemeentegidsen gratis huis aan huis in Heiloo worden verspreid. De gemeentegids bevat o.a. gegevens over onderwijs, sport, gezond heidszorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die niet in de gemeentegids 1979 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeentegids 1979 zijn vermeld, daarmede niet meer over eenstemmen, dit schriftelijk of telefonisch op te geven. Telefoon 331144 toestel 34. - O CD CQ c W Sa< O o CD m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1