juwelier Strego Van Os mode Ï.T.I.TXT.T.T.T.T.T mode-show ill ill ill ill ill ill ill ill ill ll MODE-SHOW simon peek IEUWSBLAD VOO Aangifte inkomstenbelasting VAN GILS COLLECTIE V J Second-Self, nieuwe zaak in pand van Van Vuuren LAPPONIA JEWELRY GOUD EN ZILVER ISOTHERM FANCY FAIR BASSEROET/NICOLAAS BEETSSCHOOL OP ZATERDAG 28 MAART De rommelmarkt dinsdag 31 maart a.s. presenteert mascotte haar koliek tie lente en zomer 1981 tijdens een jlitsende show in motel heiloo. aanvang 20.00 uur. kaarten af 15,inklusief koffie-complet zijn verkrijgbaar in onze zaak of telefonisch te reserveren. Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072/335465 Administratiekantoor A. W. WINNIPS op donderdag 19 maart aanvang 9 uur 's avonds in discotheek RAINBOW, Karei de Grootelaan 6 in Bergen. Toegang, tevens consumptiebon f 5,— verkrijgbaar in onze zaak. RAADHÜISWEG 13 HEILOO TELEFOON 072-338191 GROEPSGESPREK VOOR GESCHEIDEN MENSEN HEILOO B.V. Specialisten in warmte-isolatie UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 'tLoo6 HEILOO 16 Strego-zaken J mmtm Zaterdag 28 maart om 11 uur in de morgen gaan de deuren van de Nicolaas Beetsschool voor iedereen open! Want dan begint de grandioze Fancy Fair, die tot 4 uur in de namiddag zal duren. Er zal van alles te doen zijn voor groot en klein: rommelmarkt, touwtje-trek, rad van avontuur, kop-gooien, er is een hoedenwedstrijd en een modeshow, levende muziek, een pannekoekenstand waar twee geroutineerde vaders panne koeken bakken, een gezellig hoekje om iets te drinken en een plakje cake (zelfgebakken door een aantal moeders) te nuttigen, een handenarbeidstand met allerlei zelfgemaakte leuke kleine ka- dodingetjes (waar een heleboel moeders uren aan hebben gewerkt!), kortom het gaat een heel gezellige, spannende dag worden. Doel van deze feestdag is de integratie een handje te helpen. Meestal staan kleuterschool en basisschool dicht bij elkaar, zelfs aan elkaar vast of onder één dak. Tussen onze scholen bestaat een aardige afstand en toch hóren we bij elkaar.... Intussen hebben we wél al een gezamenlijk lokaal in de Nicolaas Beets school; dat is het lokaal dat vrijkwam nadat de school 5-klassig was geworden en waar Pappod een jaar gebruik van heeft gemaakt. Daarin willen we een gezellig speellokaal maken^ waarin een poppenhoek, een bouw- hoek, speelmateriaal en een klimtoestel een plaatsje krijgen. In dit speellokaal kunnen de kleuters van de Basseroet terecht bij hun regelmatige bezoeken aan de „grote" school én de eerste en tweede klassertjes maken er welhaast dagelijks gebruik van. Zelfs de hogere klassen kunnen het gebruiken bij de voorbereidingen voor b.v. een toneel stuk of de maandsluiting (als de aula voor andere aktiviteiten in gebruik is). En om dat lokaal gaat het nou! In de eerste plaats hopen we door zo'n gezellig feest te organiseren, dat ieder een elkaar een beetje beter leert kennen en in de tweede plaats willen we, indien er een batig saldo gehaald wordt, b.v. zo'n klimtoestel aanschaffen. Ook moet dat lokaal nog een leuke naam krijgen. Daarvoor hangt bij de ingang een ideeënbus! Als u een leuk idee heeft, wilt u dat dan mét uw naam en adres op een papiertje schrijven en in deze bus deponeren? De leerkrachten en de ouderkommissies zullen in een kort daarna te houden vergadering de meest originele er uit kiezen. Deze inzender(ster) krijgt dan een leuke attentie thuis bezorgd en de uitslag komt in de krant te staan. De uitgekozen naam wordt op het raam van het lokaal geschilderd. Hiervoor vragen we nog leuke spullet jes. Kijkt u eens thuis rond. Er zijn vast wel dingen, waarvan u zegt: die gebruik ik nooit, wat doe ik er eigenlijk mee... Als u die wilt afstaan voor de rommel markt, dan mag u alles naar de Nicolaas Beetsschool brengen. Hoe meer, hoe gezelliger! Noteert u de datum op de kalender? Stel je voor dat u het zou vergeten In elk geval tot ziens op zaterdag 28 maart in de Nicolaas Beetsschool! GROTE BELANGSTELLING BIJ UITVAART VAN W. ROOS Groot was vrijdag de belangstelling voor de uitvaart van Willem Roos die op 11 maart, na een langdurige ziekte overleed op 72-jarige leeftijd. De heer Roos was lange jaren op verschil lende terreinen, bijzonder werkzaam. Na de opheffing van het conserven- bedrijf Hoogenstraten te Alkmaar, werkte de overledene als administra teur voor een aantal stichtingen. Zoals de Volksmuziekschool en de Openbare Bibliotheek. Hij was voorts administrateur bij het gemeentelijk verzorgingstehuis ,Cranenbroek" te Alkmaar. Uitstekend werk heeft de heer Roos gedaan als medebestuurslid van de Stichting Gereformeerd Bejaardencen trum ,,De Dillenburg" in Alkmaar, en als voorzitter van de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk in Heiloo. Om maar een aantal funkties te noemen. Tijdens een korte dienst in de Ge reformeerde Kerk, releveerde Ds. H.W. Wierda uit Utrecht (die tot september 1980 in Heiloo predikant was), de grote verdiensten van de heer Roos en bespeelde de heer Kee het orgel. Belastingdienst fungeert als hulpverlener Net als het vorige jaar organiseert de Rijksbelastingdienst ook dit jaar weer een spreekuur in Heiloo, waarbij degenen die niet zelf in staat zijn naar het hoofdkantoor te komen, hulp kun nen krijgen bij het invullen van het aan gifte formulier inkomstenbelasting en A.O.W. Het spreekuur wordt gehouden op donderdagmiddag 19 maart a.s. van 13.30 tot 16.30 uur in het kantoor van de Stichting Dienstverlening Alk- maar/Heiloo in het Open Huis (tel. 33 12 97). U kunt daar terecht om deskundige hulp en informatie te vra gen aan de ambtenaren van de belas tingdienst. Zij zijn graag bereid U te helpen! Dit extra spreekuur is bedoeld voor mensen die niet of minder in staat zijn naar het hoofdkantoor der rijksbe lastingdienst te gaan, zoals ouderen en mindervaliden. U dient mee te nemen in ieder ge val de jaaropgaaf van werkgever of uitkeringsinstantie. Ook een huurop- gaaf is van belang. Overigens kan iedereen elke dag te recht voor informatie en hulp op het hoofdkantoor van de Rijksbelasting dienst, Robonsbosweg 1, tel. 14 53 30 van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. En dit is nog maar een voorbeeld uit de te bewonderen bij: 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO JEL. 330138 vrijdag koopavond rnasc© CIRCUS Ieder jaar ontvangt het Gemeente bestuur meerdere aanvragen van cir cussen om in Heiloo op te treden. Als regel wordt één verzoek per jaar ingewilligd. In verband hiermede is besloten voor dinsdag, 7 april 1981, aan een circus vergunning te verlenen voor het geven van een middag- en een avondvoorstelling in het recrea tieplan aan De Omloop tegenover de Bayershoffweg. STATIONSTRAAT HEERENWEG Wij hebben in de Uitkijkpost twee stra ten in een stukje redaktioneel nieuws niet goed vermeld. De Knipkapper heeft zijn zaak op de Westerweg 234 (t.o. B.P. Zonneveld tankstation). Kinky, in byoux, herenkado's en ex clusieve mode, op de Stationsweg en niet op de Stationstraat. TUINMEUBELSHOW Van Haneghem's tuincentrum presen teert vanaf vrijdag 20 maart a.s. de traditionele jaarlijkse tuinmeubelshow. De nieuwe kollektie meubelen, kus sens, parasols en overige accessoires zijn gearriveerd en staan opgesteld in het nieuwe tuincentrum aan de Venne- Watersweg 15, hoek Westerweg te Heiloo. Zie de advertentie elders in dit blad. KOFFIECONCERT Op zondag 22 maart 1981 wordt er in de aula van de Volksmuziekschool Heiloo aan het Veld 1 een klein uur durend koffieconcert georganiseerd, die in het kader staat van de openings festiviteiten van de school. Medewerkers zijn de d ocenten: Kees Bijster - gitaar. Speelt werken van: Abel Carlevaro; F. Tarréga. Bert van Laer en Fred Lodder - 4-han- dig pianospel. Spelen een werk van: Joh. Seb. Bach. Peter Suring - cel lo, aan de vleugel begeleid door Paul Hengeveld. Spelen werken van; Cor de Groot en G. Fauré. Het concert begint om 11.30 uur, en koffie is er vanaf 11.00 uur verkrijg baar. De toegang is gratis. Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 BIJBELAVOND Voor deze 11e en laatste Bijbelavond in dit seizoen, wordt u hartelijk uitgenodigd in de zaal van de Geref. Kerk Noordergeeststraat Heiloo op vrijdag 20 maart. Aanvang 20 uur. Het onderwerp "Gods volk in de prak tijk van elke dag" wijst wel zeer op de praktische wandel van de gelovige in onze Westerse, z.g.n. Christelijke wereld. Velen laten zich leiden door wat ande re mensen zeggen of schrijven, weer anderen doen wat hun hart hen in geeft en vergeten daarbij wat in Jer. 17 vers 9 staat. "Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen?" Daarom is het van zoveel te meer belang te weten wat de Bijbel =het Woord van God, ons hierover leert. De heer D. Steenhuis te Meppel, hoopt over dit onderwerp te spreken vanuit de Bijbel opdat christenen we ten, hoe onze wandel behoort te tot meerdere eer van de Schepper. In de pauze gelegenheid vragen te stellen. Nadere inl.: J. Best Boul. de Vassy 75 Egmond aan Zee, tel. 02206- 1816; M. Oppenhuizen Deurganck 35, Castricum, tel. 02518-54596. GROTE VERZAMELBEURS Op zondag 22 maart 1981 van 10.00 tot 17.00 uur houdt de Nederlandse vereniging "de Verzamelaar" afd. Zaanstreek-Waterland een grote ver- zamelbeurs van alle objekten, in alle zalen van de Pellekaanschool, Raad huisstraat 55 te Koog a/d Zaan. Voor inlichtingen tel. 075-168067. SECOND-SELF, NIÉUWE ZAAK IN PAND VAN VAN VUUREN Second-Self, je tweede ik, is een zaak met jonge mode, tegen betaalbare prijzen en die elke week leuke aan biedingen heeft. Second-Self heeft al negen van dit soort zaken, t.w. in Zwanenburg, Haarlem, Heemskerk (drie stuks), Castricum (twee stuks), Wolvega en nu ook in Heiloo. Het is de winkel die achter Deutekom ligt en naast de Hema. Onder jonge mode wordt verstaan, kinderkleding maar ook damesmode zo tot een jaar of vijfenveertig. Leuke lange broeken, goedkope spij kerbroeken, T-shirts met opdruk, mo- dische truien, lange vesten, zomer jurkjes enz. In de zaak werken vijf man personeel die met elkaar een goed team vormen en het de klanten zoveel mogelijk naar de zin willen maken. Aan het interieur hoefde niet veel ver anderd te worden daar dit er prachtig uit ziet. Alleen heeft men hier en daar de zaak „opengegooid", zodat je van buiten naar binnen kunt kijken. Een zaak die zeker in deze tijd van bezuiniging, de moeite waard is met een bezoekje te vereren. Het aantal plaatsen is beperkt, gaarne reserveren! IAI |v INENTINGEN Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom,"Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie. 18 MAART 1981 46e JAARGANG No. 12 OOK IN HEILOO OVERLAST DOOR REGENVAL De uitermate zware regenval die Ne derland de afgelopen week lfeeft ge teisterd en vooral in. de provincie Drente voor zeer veel schade en over last heeft gezorgd, heeft toch in Heiloo haar sporen nadrukkelijk achter gelaten. Op de benedenverdiepingen van woningen in Plan-Oost en met name in twee huizen aan de Sandecamplaan kwam het grondwater, danig aange vuld door de in overvloed vallende regen, spontaan door de keldervloeren naar boven gesopt waardoor voor de bewoners nogal wat hinder ontstond. In .de Sandecamplaan moest afge lopen vrijdag de brandweer er zelfs De ondergelopen gemeenteperken aan het Klein Barlaken in Plan-Oost werden door de eenden al gauw als voeder plaats gebruikt. aan te pas komen om het water, dat soms wel 40 cm hoog in de kelder ruimten stond, weg te pompen. Ook de groenstroken hadden het vaak zwaar te verduren door de hoge stand van het grondwater en in de perken ontstonden daardoor dan ook grote plassen. Soms bleven graslandjes dagen lang onder water staan. Pech voor de voetballende jeugd die moest toezien hoe hun trapveldjes tijdelijk onbruikbaar werden maar extra ple zier voor de eenden die deze binnen- zeetjes al snel als nieuwe voederplaats gingen gebruiken. CONCERT LUTHERSE KERK ALKMAAR Op zondag 29 maart a.s. te 14.30 uur wordt in de Lutherse kerk, Oudegracht 187, hoek Baangracht een concert ge geven door het AMSTERDAM LOEKI STARDUST QUARTET Bestaande uit: Daniël Brüg- gen -blokfluit/basgitaar Bertho Driever -blokfluit Paul Leenhouts -blokfluit/banjo Karei van Steenhoven-blokfluit/Fender piano Uitgevoerd worden o.a. werken van Frescobaldi, J. S. Bach. Mas- chera, J. de Boismortier eïi M. Locke. Kaartverkoop aan de kerk vanaf 14.00 uur. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo De oudste inwoner van Heiloo, de heer de Cat, vierde afgelopen vrijdag in Huize de Loet zijn 103e verjaardag. Hoewel de heer de Cat nog in goede gezondheid is, werd de verjaardag op De werkgroep van de sociëteit voor al leenstaanden organiseert twee avonden voor mensen die nog niet zo lang ge scheiden zijn. We willen u de gelegen heid geven over bepaalde problemen en gevoelens te praten onder leiding van dr. Wertenbroek. Wat doe je met de specifieke gevoelens, die bij het gescheiden zijn horen, zoals grote leegte, bezeerd zijn, onzekerheid, bang zijn om nog meer gekwetst te wor den? Hoe kun je jezelf weer openstellen voor geluk? Wat is dan geluk? Hierover zullen we het hebben in de twee groepsgesprekken Eerste datum: vrydag 20 maart in het Open Huis om 8 uur; tweede datum: woensdag 1 april in het Open Huis om 8 uur. U kunt zich opgeven door het volgende telefoonnummer te bellen: 333052 te Heiloo. EERSTE KIEVITSEI VOOR HEILOO E.O. GEVONDEN GEZINSVIERING ST. WILLIBRORD "Scherven" is het thema van de gezinsviering op zondag 22 maart om 11 uur in de Willibrorduskerk. In deze viering willen we inspelen op ae vastentijd ais voorDereiamg op het Paasfeest> U bent van harte welkom. De gezinsvieringgroep bescheiden wijze in aanwezigheid van enkele familieleden gevierd. Een verrassing was dat burgemees ter G.J. Glijnis en zijn echtgenote hem met een bezoekje kwamen vereren. INGEZONDEN Hoezeer verkeersovertredingen in onze goede gemeente de laatste tijd in tal en last toenemen, moge uit het onderstaande weer eens blijken. In een voor zijn woning geparkeerd staande auto, bleek de eigenaar hier van deel III v.h. kentekenbewijs nog niet op de daartoebestemde plaats aangebracht te hebben. S'ank zij grote oplettendheid bleef it verzuim echter niet lang voor het oog der wet verborgen zodat, ofschoon het bezit van bedoeld document wél aangetoond kon worden, proces ver baal kon volgen. Een bewijs des te meer hoezeer de noodzaak tot een strenge aanpak van dergelijke delicten thans toch wel dringt. J. W: Fontijn, Trompenburg 22. Op woensdag 25 maart 1981 zullen de meisjes, geboren in 1970 worden in geënt tegen rubella (rode hond). De inenting wordt gehouden in het gebouw van de Kruisvereniging aan de Holleweg no. 94. De betreffende oproepen worden de ze week verzonden. Men wordt verzocht zich strikt aan de op de kaart vermelde oproepingstyd te houden. Bij verhindering en/of wanneer u meent geen oproepkaart te hebben ont vangen wordt u verzocht de gemeente secretarie, afdeling bevolking, tel. 331144, toestel, 14, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoeken wij u met nadruk alle inentingsbescheiden mee te nemen. Johan Kieseling, Pastoor van Muij- enweg 34, Heiloo heeft voor Heiloo e.o. het le Kievitsei gevon den aan het Maalwater, 16-3-'81, Zie advertentie elders in dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1