Van Os mode juwelier Strego TU|V|< VOORKOM INBRAAK! STAATSLOTERIJ tfk horloges simon peek Meubelfabriek Heiloo zet zaak John Bolten voort Wie wil samen met de firma Rozing een kamer op kleur inrichten? 3 IEUWSBLAD VOOR HEILOO LAMSWOL PULLOVERS NU 39. Van Os 75 jaar een begrip in mode V J HELE SHOWMODELLEN VOOR HALVE PRIJZEN A. G. v. d. Nagel Lezing "De Anatomie van het jonge paard" ISOTHERM HEILOO B.V. SPECIALE TULP VOLGROEID KRANTENACTIE BENEDICTUSSCHOOL DE VROUWENSTAKINGSAKTIE IN HEILOO 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO lTEL. 330138 Daarom: NEEM ZELF MAATREGELEN! strego Bezoek de bus en stel het nemen van maatregelen niet uit! BOETIEK VOORKOMING MISDRIJVEN Een zaak van de politie èn u. POLITIE-INFORMATIEBUS TWEE DAGEN IN HEILOO AANVANG VERKOOP 701e LOTERIJ MAANDAG 6 APRIL A.S. 8 APRIL A.S. KINDERKLEDINGBEURS o.a. kwartz analoog en digitaal DE O.P.A. VAN DE REH0B0THSCH00L Administratiekantoor A. W. WINNIPS 1 APRIL 1981 46e JAARGANG No. 14 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Zaterdag gaat de meubelfabriek Heiloo van start. Zes personeelsleden hebben na het faillissement van John Bolten de zaak overgenomen en zetten het be drijf met elkaar voort. Het zijn allen meubelmakers met een ruime ervaring die elk gewenst meu belstuk op maat kunnen maken. Hun specialiteit: massief eiken keu kens. „Koop eens een hollandse keu ken in plaats van een Duitse' zegt de heer N. Bregten. ,,We maken ze in veel varietteiten, inkl. het lood- gieterswerk en het zetten van tegels en - tegen betaalbare prijzen." Natuurlijk is er een leuke openings- aanbieding. Een vier of een zesdeurs broodkast met maar liefst 700,- korting. Er zullen trouwens elke maand leuke aanbiedingen zijn met een flinke korting. Ook over het algemeen zullen de prijzen lager komen te liggen. Het is beslist de moeite waard om eens vrijblijvend een bezoek te brengen aan meubelfabriek Heiloo op de Kennemer- straatweg tegenover de Willibrordus- stichting. Wie maakt het mooiste interieur Meisjes en jongens even opgelet, wie van jullie zou er graag eens iets nieuws in z'n kamer willen hebben? Vinden jullie het dan ook vaak zo moei lijk wat je moet kiezen? De firma Roo- zing heeft hier nu iets leuks op bedacht. Ga naar de winkel van Rozing aan de Westerweg en vraag daar een kleur plaat, er zijn er twee met verschillende interieurs er op, die op zichzelf zijn al erg fijn om te kleuren. Maar dat is. nog niet alles. Öp de kaart zitten een aantal vakjes. Rozing heeft in de zaak een grote bak met allemaal staaltjes staan; meubelstof, gordijnstof, vloerbe dekking enz. Nu kun je op die plaats de staaltjes plakken die je zelf het mooiste bij het gekleurde interieur vindt passen. Op deze manier kun je dus je kamer helemaal naar je eigen zin inrichten. Als je deze kaart vóór 1 mei weer bij de firma Rozing inlevert, maak je kans op een prijs, want een deskundige jury zal aan het mooiste interieur een prijs toekennen. Dus niet de plaat in de krant kleuren, maar even een plaat aan de Westerweg nr. 261 ophalen. Kleur De laatste tijd zien we weer veel blankhouten en witte meubels. Een na tuurlijk gevolg van de bruinperiode, die we nu voorzichtig wat aan het af bouwen zijn. Het lichte meubel vraagt echter wel om kleur en+'-': k het mooiste tot z'n recht tegen een ge kleurde wand of op een gekleurde vloer. Zo is het wit laqué vaak erg mooi te kombineren met blauw, maar er zijn natuurlijk vele kombinaties. Rozing heeft boven in de zaak een hele afdeling blanke meubelen waar rustig eens kunt gaan kijken. En wie zin heeft om ook eens lekker in die staaltjesbak te zoeken naar leuke kom binaties, kom gerust met uw zoon of dochter mee en overleg met elkaar hoe het 't mooist kan worden. Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad In nauw overleg met het landbouw instituut voor planten, te Wageningen is een bol ontwikkeld van een geheel nieuw soort. Deze bol is geruime tijd geleden gepoot en is vandaag woensdag volgroeid. Deze speciale bol is daarom zo speciaal, dat ze zeer groeizaam is als ze op de oostkant geplaatst wordt, het zijn n.l. de ooster zonnestralen welke deze bol extra groeisenlheid geven. Het proefveld is gelegen aan de oostge vel van de Benedictusschool (Klein Barlaken). Het instituut heeft de Benedictusschool uitgekozen omdat deze school dit jaar het 10-jarig jubileum viert. Een naam voor deze bol (bloem) kunt u geheel vrijblijvend schriftelijk aan de school laten weten. Heeft u dat wel eens meegemaakt, die oudpapieractie op de St. Benedictus school? Drommen mensen, volgeladen auto's, bepakt en bezakte fietsen, karrevrach- ten oudpapier bepalen het beeld van Plan Oost elke eerste zaterdag vamde maand. Slechts een klein deel van de Heilooër bevolking heeft dit nog niet gezien. Toch eens langskomen. Oja, neem gelijk die stapel oud papier en die zak met vodden mee. Ook zij, die trouw elke maand hun portie brengen zijn natuurlijk weer van harte welkom. Tot zaterdag tussen 9 en 11 uur. St. Benedictusschool J.P.Hasebroekweg 21 Heiloo. De aktie begon op maandagmorgen. Om 10 uur was het vrouwencafé, als aktiecentrum, geopend en al gauw kwamen er vele vrouwen binnenlopen. Na de koffie werd er een film gedraaid van Cinemien, waar veel belangstelling voor was. Het aktiecentrum was de- hele dag geopend en 's middags om half twee werd er verzameld voor de demonstratie fietstocht^ Met versierde fietsen en de meeste vrouwen gekleed met beschilderde la kens gingen we op weg. De huisartsen langs, het winkelcentrum 't Loo door, het gemeentehuis werd natuurlijk ook met een bezoek vereerd, langs de Willibtordusstichting en door Heiloo natuurlijk. Onderweg werd de vrouwenstakings- krant uitgedeeld. De vrouwen, die luid zingend mee hadden gefietst hadden een voldaan gevoel na afloop. De aktiegroep en de vrouwen die de hele dag hebben meegedaan vonden het in ieder geval een geslaagde dag. ZWEMBAD HET BAAFJE Hebt U, na dit mooie weekend, ook al zin gekregen om te gaan zwemmen? Nog een maandje geduld, want het zwembad gaat dit jaar open op 2 mei en weer dicht op 12 september. Dat is 19 weken zwemplezier! Vandaag wordt er met de Uitkykpost een folder van het zwembad by U aan huis bezorgd. Daar mee kunt U tegen gereduceerde pryzen abonnementen bestellen voor het komende zwemseizoen. Alle in formatie staat in de folder en is er iets niet helemaal duidelyk, dan kunt U even naar het gemeentehuis bellen (33 11 44 - toestel 23) of zelf langs ko men kan natuurlyk ook. NEDERLANDSE HARTSTICHTING vrienden van de hartstichting In de week van 6 tot 12 april zal de landelijke collecte in het kader van de Nationale Hartweek gehouden worden. Dit jaar staat de hartweek in het te ken van de revalidatie, de nazorg en de begeleiding van hartpatiënten en hun partners. Ook dit jaar heeft de Hartstichting weer dringend collectanten nodig. Heeft u een uurtje, laat dan uw hart spreken en geef u op bij de heer v. Zeist, Mariënstein 38, tel. 335388. Het hart- en vaatlijden heeft in Neder land een epidemische omvang aange nomen. Uit het schema, ontleend aan het TNO rapport 'hart en Vaatziekten', blijkt dat jaarlijks ruim 40.000 Nederlanders worden getroffen door een hartinfarct. Van hen zijn na een jaar nog 20.000 in leven. Het is op deze groep en hun partners dat de Nederlandse hartstichting de aandacht van het Nederlandse publiek wil vestigen ter verbetering van na zorg en begeleiding. De Nederlandse Hartstichting ontvangt voor het grote pakket activiteiten die samenhangen met het bestrijden van hart- en vaat- lijden geen subsidie van de overheid en is derhalve geheel afhankelijk van de vrijgevigheid van het publiek. Er gaat byna geen week voorby of er wordt wel ergens in onze gemeente ingebroken. De politie heeft geen wondermiddel voorhan den om de dader(s) op te sporen. Maar, ook al lukt dat in sommige gevallen wel, veelal bent U toch Uw spullen kwyt. Voor de gedupeerden is er dan ook nog de niet te verwaarlozen emotionele kant van een inbraak. U kunt zelf een aantal - veelal betaalbare - voorzieningen treffen. In de politie-informatiebus wil men U graag met voorlichting van dienst zijn. Deze bus komt in Heiloo op 2 en 3 april a.s. op het plein tussen de Winkelhof en de Witte Kerk. Gelegenheid tot informatie: 17.00 uur en 17.00 uur en van 21.00 uur. UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 'tLoo 6 HEILOO 16 Strego-zahen donderdag, 2 april van 09.00 vrijdag, 3 april van 09.00 19.00 De burgemeester van Heiloo, drs. G. J. GLIJNIS OUD PAPIER FORESTERS - HANDBAL Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereedstaande container op het parkeerterrein van 'de Foresters aan de Laan van Muys op zaterdag a.s., 4 april 1981, tussen 8.00 en 17.00uur. Namens de sektie Handbal: hartelijk dank!! SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Maandag 6 april hopen we u allen weer te ontmoeten in zaal 5 van Het Open Huis, aanvang 20.00 uur. Voor de pau ze een aantal öelaifi^rijke zaken, zoals: nieuwe leden werkgroep, programma (graag suggesties over wat u zou wil len in het komend seizoen) Wat doen we goed, wat moet er anders enz. enz. Na de pauze. Bingo! Kijk uw kast eens na of koop een klein prijsje 2,50). Als iedereen iets meebrengt, gaat niemand met lege handen naar huis! Aan deze avond zijn geen verdere kos ten verbonden en als altijd sfeat er voor iedereen een kopje koffie of thee klaar. Tot ziens in het Open Huis. Inlichtin gen: tel. 332136, 332917; 333052. De Werkgroep m SIMAVICOLLECTE 16 - 21 maart 1981 De netto-opbrengst in Heiloo bedroeg dit jaar aan geld, bank- en giro-over schrijvingen, betaalcheques enz. to taal/8576,-. Een geweldig resultaat waarvoor wij alle mensen die hieraan zo enthousiast en belangeloos hebben meege werkt namens SIMAVI Haarlem (Postgiro 300100) héél hartelijk dank zeggen!! VERKOOP HANDWERKEN De Welfare van het Ned. Rode Kruis afd. Heiloo heeft een bazar georgani seerd en wel op maandag 6 april a.s. in Huize "Overkerck" van 11 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. Deze verko pen zijn steeds een succes en wij ho pen, dat het ook deze keer goed be zocht zal worden. Natuurlijk zijn er ook diverse attracties. De opbrengst van deze bazar moet ons weer in staat stel len de benodigde nieuwe materialen te kopen. Wij rekenen daarom op uw komst. II I I II 1—IL_U1Il_JI1— i I I I Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrydagavond koopavond. i i i i i i i i i 1 l I I I In de afgelopen weken hebben wij u al enkele malen geconfronteerd met het fenomeen inbraak en de daarbij beho rende inbraakpreventie. Deze informa tie was bedoeld als voorbereiding op de ruimere informatie die u kunt krijgen in de politie-informatiebus die deze week in Heiloo komt. In deze bus wil men u graag met voorlichting betreffende inbraakpre ventie van dienst zijn. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is deze bus uitgerust met allerlei zichtbare en tast bare informatie zodat u hetgeen u verteld wordt direkt kunt bekijken. De bus komt op 2 en 3 april op het plein tussen Winkelhof 't Loo en de Witte Kerk. De gelegenheid om informatie te verza melen. Donderdag 2 april van 9.00-17.00 uur, vrijdag 3 april van 9.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur. Bezoek de bus en stel het nemen van maatregelen niet uit want u weet het. Voorkoming van inbraken behoort net zo goed tot uw taak als tot die van de politie. VERKOOP ZOMERPOSTZEGELS 7-10 APRIL A.S. Het nieuwe Nederlandse landschap op zomerpostzegels De zomerpostzegels zijn straks weer verkrijgbaar, dit jaar gewijd aan het nieuwe land van Nederland. Volgend jaar zal het 50 jaar geleden zijn dat het laatste gat in de afsluitdijk werd gedicht. Met dat nieuwe land denken wij aan mannen als Leeghwater, Lely en aan hun visie en vernuft. Op de nieuwe zomerpostzegels is de strakheid van het nieuwe land duidelijk zicht baar; kaarsrechte akkers, grote vlakten met onafzienbare horizonnen scheppen ruimte, die in het volle Nederland weldadig aandoet. Als aanzet tot de herdenking zijn er nu vier postzegels naar karakteristieke foto's van het nieuwe polderlandschap. Foto's en ontwerp zijn van Ger Dek kers. Waarom zomerzegels? De tarieven zijn aangepast, maar de toeslag is gelijk gebleven, nl. één gul den op de hele serie. Met die toeslagi is het Comité voor de zomerpost zegels in staat een groot aantal instel lingen op sociaal en kultureel gebied, financiëel te steunen en ook plaatse lijke konkrete projekten van de grond te helpen. Een deel van de opbrengst wordt over de provincie verdeeld, al naar gelang de verkoop per provincie. De totale opbrengst over 1980 bedroeg ruim 3 miljoen. De motieven van de postzegels zijn terug te vinden in de, aan verzame laars welbekende serie maximumkaar- ten 8,- per serie). Tevens kunt U briefkaarten kopen, dieren in land schap" en prentbriefkaarten uitge geven in samenwerking met Natuur monumenten 0,20 per stuk). Behalve de eerste dag einveloppen, zijn er dit jaar ook weer de bekende verjaardagkalenders met 6 kleurige vogeltekeningen 5,-), mini-blok- noots 1,50) en tenslotte nieuw zijn er deze keer mapjes notelets met pen tekeningen van vogels 7,-) en bloe- mentekeningen in kleur (ƒ8,-). Verkoopadres In uw omgeving kunt U de zomerpost zegels en andere artikelen kopen in het nieuwe Postkantoor te Heiloo, tijdens de openingsuren van 9 tot 16 uur op de dagen dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 april a.s. in een speciale stand. De Federatieve Vrouwenraad Heiloo organiseert deze verkoop. Tot en met 22 mei a.s. kunt U deze zegels ook nog verkrijgen aan de loketten van het postkantoor. Zomerpostzegels zijn voor onbepaalde tijd geldig voor frankering. Iedere eerste donderdag van de maand heeft Intrawoonkunst goed wonen lager geprijsd. In het Intra magazijn aan de Lindegracht 14 in Alkmaar. Van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Deze week 10 EETH0EKEN o.a.: "CASTELIJN" 120x120 cm 4 fau teuils zandkleur 3.600,- nu 1.800,-. "MÖLLER" 125 cm rond -h tussenblad 4 stoelen, massief grenen 4.500,- nu 2.250,-. "LASKO" achtkantig 106x106 cm, uit klapbaar 145x145 cm bruin formica 4- 4 stoelen zandkleur 3.226,- nu 1.623,-. "PASTOE" 85x125 4- extra blad 4- 4 stoelen, grenen bruin 2.390,- nu ƒ1.195,-. Tevens diverse kasten en zitbanken. Iedere eerste donderdag van de maand bij INTRAWOONKUNST aan de Lin degracht 14 in Alkmaar. (072-111366). KRANTENAKTIE ST. M AARTEN B ASSEROET Vrijdag 3 april staat de container voor oud papier weer voor onze scholen aan Trompenburg. Dan kunt U al uw op gespaarde oude kranten, telefoonboe ken, kartonnen dozen e.d. weer kwijt! Wanneer U niet kunt op vrijdag, mag U uw pakketje ook op de voorgaande dagen op school neerzetten. Is het voor U helemaal onmogelijk, b.v. door ziek te, om het te brengen, dan U kunt ook even naar school bellen. Meestal is er wel iemand die het even wil komen op halen. Alvast onze hartelijke dank voor uw hulp en bijdrage! Vriendelijke groeten van leidsters en ouderkommissies van St. Maarten en De Basseroet. OPERETTE VOOR 65 Morgen, donderdag 2 april, is het voor de Heilooer Operette Vereniging, gene rale repetitie voor de uitvoeringen van de operette De Kermisklanten welke men op zaterdag 4 en vrijdag 10 april zal houden. Traditiegetrouw is ook deze generale repetitie weer gratis toegan kelijk voor bejaard Heiloo. Via de verschillende bejaardensozen heeft U al kaarten kunnen bestellen. Indien U nog niet in het bezit bent van een gratis kaart, komt U dan mor gen gerust, er is vast nog wel een plaatsje voor U. Aanvang is om 20.00 uur precies, ter wijl de afloop ongeveer rond kwart over elf te verwachten valt. 'DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Woensdag 8 april a.s. is het weer zover. Dan organiseert de Federatieve Vrou wenraad weer haar Voorjaars Kinder- kledingbeurs. Deze beurs wordt als vanouds gehouden in ,,De Rank" Kennemerstraatweg 83 te Heiloo. U bent in de gelegenheid kleding te brengen en te kopen, die gedragen kan worden door kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. De kleding moet heel, gewassen of gestoomd zijn en let wel alleen zomer- Jdeding. Geen ondergoed, pyama's of babykle- ding. U kunt de kleding brengen alleen op woensdagmorgen 8 april a.s. tussen 9 en 12 uur. Verkoop van deze kleding tussen half 2 en 5 uur 's middags. Afrekenen en eventueel weer meenemen van niet verkochte kleding 's avonds van 7 uur tot half 9. Van de opbrengst der goederen is 3/4 voor de inbrengsters der kleding en 1/4 voor het werk van de Federatieve Vrouwenraad te Heiloo. Wij hopen dat onze Voorjaarsbeurs door uw opkomst weer een groot succes wordt. De brandweer van Heiloo moest maandagavond in actie komen op de Zeeweg om een daar in brand staande auto te blussen. De eigenaar wist nog net op tijd wat spullen bij elkaar te pakken en kon zich in veilig heid stellen. De auto brandde dusdanig uit dat hij binnenkort wel naar de sloop kan worden gebracht. De lezing, die door prof. Boedelsnijder van de Medische faculteit voor dierengenees- kunde te Utrecht en zijn Belgische collega den Tuyghere voor genodigden gehouden zou worden op 26 maart, is verschoven naar vanavond. Er zijn ook voor andere belangstellenden nog enkele plaatsen vrij. Tot 19.00 uur kunt U telefonisch alle gewenste informatie verkrijgen of, tot die tijd, zelf de gratis toegangskaarten af halen op het adres Vrieswijk 40 (tel. 333484). UITWISSELING LEERLINGEN Uitwisseling leerlingen van de St. Jan Mavo in Heiloo en leerlingen van de^gemeentelyke middelbare school te Rochefort in België Voor het eerst gaat de St. Jan Mavo meedoen aan een edukatieve uitwis seling van scholen. De kontakten hier voor kwamen tot stand via de heer Grégoire uit Rochefort en het CEVNO te Alkmaar (CEVNO betekent: Com missie voor Europese Vorming in het Nederlandse Onderwijs). Rochefort ligt in Franstalig België. Zestien leerlingen van bovengenoemde school komen op 10 april naar Heiloo. Na de ontvangst op school worden zij ook welkom geheten op het gemeentehuis door de burgemeester van Heiloo, Zij verblijven in gastgezinnen in Heiloo en Egmond. De leerlingen uit Rochefort hebben al len Nederlands als keuzevak gekozen en het is de bedoeling dat zij hun mon delinge taalvaardigheid hier in de prak tijk toetsen. Zij worden daarbij be geleid en geholpen door leerlingen van de St. Jan, die Frans in hun examen pakket opnemen, 's Morgens volgen zij samen met hen de lessen op school, soms volgens aangepast rooster. De middagen blijven vrij voor allerlei aktiviteiten zoals*excursies in de omge ving, sport enz. \Ook staan een paar dagexkursies op het programma, zo als een bezoek aan de Zaanse Schans, Volendam en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Op 18 april vertrekt de groep weer huiswaarts. Van 26 juni tot 4 juli gaan 16 leerlingen van de St. Jan naar Rochefort om daar hun Frans te oefe nen. Zij verblijven daar ook in gast- gezinneil. Naast de kennismaking met de gesproken taal is het ook de bedoe ling begrip en waardering te krijgen voor eikaars leven en werk, wat ook één van de doelstellingen van het CEVNO is. Vanzelfsprekend worden zij daarbij gesteund door hun Bel gische vriend of vriendin. Wij hopen dat onze gasten fijne dagen zullen hebben in Heiloo en dat zij verrijkt weer naar huis zullen terug keren. hörloger juwelier stationsweg 85a heiloo Maandag 6 april is het de eerste maandag van de maand, dan houden we onze Oud-papier-aktie dus weer. De container staat klaar vanaf ongeveer 12.00 uur tot dinsdagmorgen ongeveer 8.00 uur, op het schoolplein, Holleweg 98. Mogen we ook nu weer op uw voor raadje oud papier rekenen?. Bij voorbaat hartelijk dank! Oudercommissie Rehobothschool. Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1